رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

دکتر طه هاشمی خبر داد: حمایت معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى از ایده های فرهنگی با قابلیت تجاری سازی

مطلب دکتر طه هاشمی خبر داد: حمایت معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى از ایده های فرهنگی با قابلیت تجاری سازی از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. دکتر طه هاشمی خبر داد: حمایت معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى از ایده های فرهنگی با قابلیت تجاری سازی.دکتر طه هاشمی خبر داد: حمایت معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى از ایده های فرهنگی با قابلیت تجاری سازی

درخواست حذف اطلاعات
نشست کمیته فناوری های نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه و برای بررسی محتوایی طرح های کسب و کار دانش بنیان فرهنگی واحد تهران شمال برگزار شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی چهارمین نشست کمیته فناوری های نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد اسلامی با دستور کار بررسی محتوایی پیش نویس طرح نامه مرکز رشد فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و بررسی محتوایی طرح های کسب و کار دانش بنیان فرهنگی این واحد تشکیل شد.دکتر سیدطه هاشمی در این نشست گفت: ...منبع : http://ana.ir/news/198645