رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

باشگاه اندیشه

آخرین پست های وبسایت باشگاه اندیشه به صورت خودکار از بلاگ باشگاه اندیشه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باشگاه اندیشه › جبهه پایداری بازیچه احمدی نژاد بود (1)

درخواست حذف اطلاعات
آقای رحیمی قبلا در انتخابات برای آقای هاشمی پول های مساله دار خرج کرده است و متعلق به آن جریان بود. چگونه این چینش برای احمدی نژاد صورت گرفت که بعداً معاون اول او آقای رحیمی شد و یا آقای بقایی و ملک زاده را وارد کابینه کرد. ملک زاده عنصر دست دهم متملق دولت هاشمی است.وضعیت احزاب در دولت های نهم و دهم در گفت وگو با عباس سلیمی نمینآسمان: درباره نسبت دولت احمدی نژاد و احزاب بحث های مختلفی مطرح شده که عمدتا از تعارض این دولت با احزاب سیاسی حکایت دارد. آیا شما هم با این منتقدان همراه هستند؟عباس سلیمی نمین: یکی از نقاط قوت دلوت احمدی نژاد این است که مناسبات پنهانی احزاب و قدرت ها را تا حد زیادی به هم ریخت. تجربه دوران احمدی نژاد بخصوص در دولت نهم تجربه بسیار خوبی از عملکرد فردی است و نباید عملکرد دولت دهم باعق شود که راه به قدرت رسیدن افراد در سایه محوریت یافتن تشکیلات بسته شود. در واقع، ساختار سیاسی ایران صرفاً براسا کارکرد احزاب بنا گذاشته نشده است. به عبارت دیگر، همفعالیت احزاب را پذیرفته و هم فعالیت های فردی را در عرصه سیاسی به رسمیت شناخته است. در برخی ساختارهای سسیاسی شما نمی توانید رشد کنید و قدرت را به دست بگیرید، مگر اینکه از مسیر احزاب عبوور کنید، اما در ایران اینطور نیست و در قانون اساسی ایران این محدودیت وجود ندارد. اما کار سیاسی نیاز به همفکری جمعی و تشکیلاتی دارد و نظام حزبی در تمام ساختارهای دموکراتیک دنیا مورد قبول است. عباس سلیمی نمین: ساختار و نظام حزبی محاسن و معایب خاص خود را دارد. از محاسن حزب این است که افراد قبل از دست یافتن به قدرت رسمی، در نهادهای قدرت فعالیت سیاسی و جمعی را تجربه می کنند و توانمندی خود را به نمایش می گذارند. این تجربه اندوزی تا حدودی جلوی خطاها سیاسی را می گیرد و موجب می شود افرادی که داعیه رسیدن به قدرت را دارند، توانمندی شان در این حوزه محک بخورد، وگرنه در آستانه انتخابات افراد بدون اثبات توانمندی های خود به عرصه می آیند و با عده و عید توجه مردم را به خود جلب می کنند، بدون اینکه بتوانند از عهده این وعده ها برآیند. از طرف دیگر، احزاب موجب رشد سیاسی و بینش مردم می شوند و از محل منابع مردمی و بودجه عمومی در جهت ارتقای سیاسی جامعه فعالیت می کنند. احزاب باید در زمینه ارائه راه حل های سیاسی، برای برون رفت از مشکلات به روز باشند و نیازهای فکری و دغدغه های مردم را پاسخ دهند. از مهمترین محاسن احزاب، پاسخگو کردن دولت هاست. اگر قانون احزاب به خوبی اعمال شود، توسعه احزاب باعث شفا سازی در حوزه قدرت می شود و جلوی زدوبندهایی را که نظام های مختلف سیاسی و صاحبان قدرت در خفا انجام می دهند، می گیرد و از عملکرد نوسانی گروه ها و جریانات جلوگیری می ند. از معایب احزاب این است که با ساختار نیمه آشکار می تواند منجر به برخی دادوسندها بین احزاب رقیب بشود. یعنی در دو حزب اقلیت ندهند.در آن صورت رقابت ها محدود و با چرخش قدرت مدیریت می شود و با توافقات پنهانی از دست این احزاب خارج نمی شود گاهی هم منافع حزبی بر منافع ملی ترجیح داده می شود و با پنهان کاری منافع حزب به جای منافع ملی معرفتی می شود گاه این احزاب پشتوانه مالی جدی پیدا می کنند و با بازوی رسانه ای قوی این اهداف را برای مردم تبیین می کنند باید یادآور شوم که سهل طلبی در احزاب و تنش آفریتی از آسیب جدی آنهاست. هر وقت حزب تولد فکر نداشته باشد، با دعوا و تنش کار خود را پیش می برد. اشاره داشتید که قانون اساسی ایران امکان به قدرت رسیدن افراد بدون نیاز به تشکیلات را فراهم ساخته است و از احمدی نژاد به عنوان نمونه آن نام بردید. آیا چنین ساختاری قابل دفاع است؟عباس سلیمی نمین: به نظر من، وقتی فردی صاحب اندیشه و فکر است و پاسخ فکر و سلیقه خود را از احزاب فعال در کشور دریافت نمی کند، نباید او را از ورد به عرصه فعالیت ممنوع کرد. نباید او را از ورود به عرصه فعالیت ممنوع کرد. بنابراین، قانون اساسی ایران امکان فعالیت را به افراد داده است. اما فردگرایی یک سری ضعف های قابل توجه دارد گاه فردی می تواند با شعارهای مردمی افکار عمومی را جب کند، اما فرصت عملکرد کلان و عملیاتی کردن شعارهای خود را نداشته باشد. منتقادان احمدی نژاد از او به عنوان مصداق بارز جریان ضد تحزب و تشکیلات نام می برند که به ویژه بعد از سال 88 برای احزاب شرایط انقباضی به وجود آورد و به دلیل، حتی خیلی از طرفداران اصولگرای خود را از دست داد. فکر نمی کنید اگر او فردی بود که از درون حزب بیرون آمده بود، ما بعد از 8 سال این مشکلات را در عرصه های مختلف داخلی و خارجی نداشتیم؟عباس سلیمی نمین: این فرضیه کاملا درست است. دوره آقای احمدی نژاد را بایدبدون گرایش های سیاسی بررسی کرد. در عین حال، تجربه دوره احمدی نژاد نباید به گونه ای نشان داده شود که را ه را بر فعالیت فردی ببندد. اما از طرف دیگر کسانی که دوره آقای احمدی نژاد را این قدر سیاه نمایی می کنند مدل همان اجزایی هستند که می خواهند چرخش قدرت در بین خودشان اتفاق بیفتد و لاغیر. قبل از دولت احمد ی نژاد یک سری دادوستد در قدرت ایران به وجود آمد.جریان چپ سیدمحمد خاتمی و جریان راست مدرن آیت الله هاشمی رفسنجانی قبلا در رقابت با هم بودند، اما بعداً پیوندهایی با توافق های پنهان به وجود آمد و امور اقتصادی دولت اصلاحات در دست طرفداران آقای هاشمی ماند. دولت اصلاحات می خواست ایستایی و رکورد سیاسی را برطرف کند، اما در عمل توسعه سیاسی بدون برهم زدن مناسبات اقتصادی ممکن نبود. چگونه می شود عناصر اقتصادی دولت قبلی در قدرت بمانند، ولی دولت بعدی بخواهد توسعه سیاسی انجام دهد؟ به نظر من، به خاطر این پیوندهای نانوشته مردم به فردی مثل احمدی نژاد رأی دادند. یعنی توسعه سیاسی دولت اصلاحات فقط از طریق سیاست اقتصادی نزدیکان هاشمی به مشکل برخورد؟عباس سلیمی نمین: این یکی از مشکلات اصلی در ساختار سیاسی آن موقع بود. نظر شما این است که مردم به دلیل عملکرد دو رئیس جمهور قبلی به این نتیجه رسیدند که به فردی چون احمدی نژاد رأی بدهند؟عباس سلیمی نمین: بله. اما منظور من عملکرد بد آنها نیست. منظورم این است که رأی به احمدی نژاد با هدف«تعبیر» بود، اما عملا دو حزب یا دو تفکر می خواستند با تبانی در قدرت بمانند. در این دوره احمدی نژاد توانست قاعده بازی را به هم بریزد و افرادی را که درون این ساختار نبودند، سر کار بیاورد. اما همین مردم مجددا در این دوره به فرد رأی دادند که از طرف روسای جمهور قبل از احمدی نژاد حمایت شد. آیا این به آن معنی نیست که مردم پی بردند که در انتخاب قبلی شان اشتباه مرده بودند؟عباس سلیمی نمین: درست است. اما اینجا قضیه فرق می کند احمدی نژاد از شرایط موجود آن زمان استفاده کرد و بر موج سوار شد. به نظرم تمایلات کلی جامعه احمدی نژاد را انتخاب کرد و چرخش قدرت در آنجا اتفاق افتاد. صریح تر می پرسم؛ آیا شما تفکر حزبی و نظام حزبی را رد می کنید؟عباس سلیمی نمین: نه. من اعتقاد کامل به رشد تفکر حزبی در سیستم سیاسی جامعه دارم. اگر احزاب را نفی کنیمة شفاف سازی در جامعه اتفاق نمی افتد. البته خود احزاب مشکلات زیادی دارند. احزاب به غیر از مواردی که بر شمردید، چه مشکلاتی دارد؟عباس سلیمی نمین: نواقص قانون احزاب از مشکلات عدیده احزاب است. چون این قانون در دهه 60 نوشته شده است و شاید پاسخگوی نیاز امروز جامعه نباشد. اما به نظر من، بیشترین مشکلات به دلیل یکسری مناسب ها و ابزارهایی است که در بین احزاب به وجود می آید و باید جلوی آن را گرفت. شما از تبانی بین راست و چپ صحبت کردید. آیا به برهم زدن و یک تغییر صددرصدی در آرایش نیروهای سیاسی معتقد هستند؟عباس سلیمی نمین: من فکر می کنم در سال 76 آقای خاتمی با شعار تغییر آمد، اما نتوانست آن را عملی کند مردم با رای به خاتمی به کارگزاران دولت هاشمی در آن دوره رأی منفی دادند؛ اما آنها در قدرت ماندند، اینها سرمایه داری لجام گسیخته را دنبال می کردند و از طریق مبادلات بین حزبی و تبانی در قدرت ماندند. من می خواهم این نکته مورد توجه قرار گیرد که حزب چه امکاناتی به مردم می دهد که می تواند در قرت باقی بماند متاسفانه در انتهای دلوت احمدی نژاد هم وقتی ایشان در مسیر بقای در قدرت افتاد، سعی کرد این ابزارها را به دست آورد. او می خواست مکانیزمی را دنبال کند که جبهه مشارکت و کارگزاران دنبال کرده بودند و تمام تلاش خود ر به کار می گرفت که در قدرت بمانند. شما از بر هم زدن مناسبات در دوره احمدی نژاد صحبت کردید، در حالی که بعدا خود احمدی نژاد هم خواست همین مناسبات را برای گروه خود به وجود آورد.عباس سلیمی نمین: بله؛ چون رویکردش تغییر کرد. چرا؟عباس سلیمی نمین: بعضی معتقدند آقای احمدی نژاد در دولت نهم(84 تا 88) صادقاه شعار اصولگرایی داد و بعضی اعتقاد دارند ایشان همان زمان هم خیلی در شعارهای اصولگرایی صادق نبود. اما من می گویم صداقت و عدم صداقت را با هم داشت. او توانست مناسبات ناسالم را بر هم زند. در کابینه دولت نهم افراد خوبی حضور داشتند؛ اما وقتی احمدی نژاد خواست در قدرت باقی بماند، دیگر کارهای اولیه خود را کنار گذاشت و دولت او از درون منهدم شد. اما اینکه چگونه دولت احمدی نژاد از درون منهدم شد، قابل بررسی و تامل است. در ابتدای دولت نهم مسیر توسعه کشور به سمتی می رفت که یک عملکرد مثبت را از فرد به نمایش بگذارد؛ اما بعداً این فرد در مسیر دیگری افتاد و 12 ـ 10 نفر از وزرای دولت نهم را از کار بر کنار کرد. اما گفته می شود دلیل این بر کناری ها آن بود که احمدی نژاد نمی توانست نظری مخالف نظر خود را حتی از هم تیمی های خودش بشنود. آیا این به همان ضدتشکیلاتی بودن ایشان بر نمی گردد؟عباس سلیمی نمین: اگر ایشان از درون تشکیلات بیرون می آمد، نمی توانست آن تغییرات را ایجاد کند. او شریان های اقتصادی کارگزاران را قطع کرد و اینها نگران بودند که اگر 4 سال دیگر هم دولت احمدی نژاد ادامه یابد، این گروه کاملا از بین بروند. اما دولت احمدی نژاد4 سال دیگر هم در قدرت ماند.عباس سلیمی نمین: بله. عد ه ای بر این باورند که دولت احمدی نژاد از نظر اقتصادی ناسالم ترین دولت بوده است.عباس سلیمی نمین: برای همین می گویم که ولت ایشان را منهدم کردند هر فردی خصلتی دارد و سیاستمدارها خصلت غرور و خودخواهی و خودباوری را با هم دارند. احمدی نژاد هم این خصوصیات را دارد. اما اینکه چه کسی سرمایه گذاری می کند تا خصوصیات منفی او رشد پیدا کند، در حدی که دچار «فردمحوری فاجعه آمیز» شود را نمی دانم و اینها باید مورد تأمل قرار گیرد. یعنی خصوصیات فردی احمدی نژاد بعدها توسط جریانی دست کاری شد؟عباس سلیمی نمین: به نظرم باید این مسأله دقیق بررسی شود. بیشتر در این باره توضیح می دهید؟عباس سلیمی نمین: در انتهای دولت نهم اتفاقی افتاد که از درون تجربه موفق دولت ناموفق شود و دولت از تمام شعارهای خودش فاصله بگیرد. منظور شما«جریان انحرافی» است؟عباس سلیمی نمین: بحث از آقای مشایی فراتر است؛ اگر چه ایشان قطعا با تملق گویی خودش روی احمدی نژاد تاثیر گذار بود. چه کسانی از طریق تشکیلات اتاق فکر به احمدی نژاد خط دادند؟ آقاای مشایی در ابتدای دولت نهم چند کلمه هم نمی توانست حرف معمولی بزند، ولی بعدا در همه زمینه ها وارد می شود. در انتهای دولت نهم و در اوایل دولت دهم تغییر در احمدی نژاد را در اوج می بینید. این به اتفاق بر می گردد که به احمدی نژاد تغذیه فکری می دهند و به او در عمل خط می دهند و او را به یک غرور کاذب و توهمات آن چنانی می رسانند. از سی دی «ظهور نزدیک است» تا اینکه به او می گویند علایم یابد بررسی دقیق شود، که کسانی بودند که به او گفتند تو یار امام زمان(عج) هستی. گفتید احمدی نژاد در ابتدای ریاست جمهوری خود مناسبات قدرت را بر هم زد و طرحی نو ر انداخت. چه کسانی برای دولت احمدی نژاد توطئه کردند؟عباس سلیمی نمین: این اتفاق به مشارکت و کارگزاران ربطی ندارد. اصولگرایان چطور؟عباس سلیمی نمین: نه. خب. دقیق بفرمایید در آن اتاق فکر چه کسانی حضور داشتند؟عباس سلیمی نمین: به هر حال یکسری افراد چاپلوسی مثل آقای رحیمی، ملک زاده و مرتضوی که سابقا تملق گویی آنها اظهر من الشمس بود. کارنامه این افراد در دولت هاشمی روشن است. مرتضوی برای تملق هاشمی کارهایی در قوه قاییه انجام داد که واقعاً از نکات تاریک تاریخ ماست. آقای احمدی نژاد که از برهم زدن مناسبات صحبت می کردند، چطور از این افراد استفاده کردند؟عباس سلیمی نمین: من می توانم بگویم افراد متملق کاری ندارند که فردی که تملق اش را می کنند هاشمی است یا احمدی نژاد. اما شما از سلامت نفس آقای احمدی نژاد صحبت کردید؟عباس سلیمی نمین: بله من عرض کردم که ایان را وقتی دچار کاذب کردند، این افراد را به تشکیلات ایشان آوردند و به تدریج این افراد را ارتقاء دادند. آقای سلیمی نمین! خیلی از این افراد قبل از سال 88 هم دولت احمدی نژاد حضور داشتند.عباس سلیمی نمین: به هر حال ورود افراد بسیار متملق به حلقه نزدیک احمدی نژاد که قبلا در دولت هاشمی شأن نازلی داشتند و در رده های پنجم و ششم بودند، اتفاق افتاد. افرادی مثل رحیمی که زیر مجموعه آقای جاسبی بود. و به نظر شما احمدی نژاد به اینها فرصت داد؟عباس سلیمی نمین: احمدی نژاد به این حلقه پر مساله بالاترین فرصت را داد. شما نمی توانید همه چیز را اینطور تفسیر کنید. انگار همه علیه دولت احمدی نژاد بسیج شده بودند تا توطئه کنند.عباس سلیمی نمین: نمی توانیم بگوییم یا اینکه صورت گرفته است؟ آقای رحیمی قبلا در انتخابات برای آقای هاشمی پول های مساله دار خرج کرده است و متعلق به آن جریان بود. چگونه این چینش برای احمدی نژاد صورت گرفت که بعداً معاون اول او آقای رحیمی شد و یا آقای بقایی و ملک زاده را وارد کابینه کرد. ملک زاده عنصر دست دهم متملق دولت هاشمی است.
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «جبهه پایداری بازیچه احمدی نژاد بود (2)» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98704
باشگاه اندیشه › جبهه پایداری بازیچه احمدی نژاد بود (2)

درخواست حذف اطلاعات
من انتقاد شدیدی به جبهه پایداری دارم اما داخل خود احزاب مشارکت هم تندروی بوده است مثلا انتخاب عنوان جبهه برای مشارکت به این دلیل بود که می خواستند در عمل شفاف نباشند. این مطلب، بخش دوم از مطلب «جبهه پایداری بازیچه احمدی نژاد بود» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.وضعیت احزاب در دولت های نهم و دهم در گفت وگو با عباس سلیمی نمینآسمان: شما فکر می کنید آقای هاشمی باعث شد در دولت احمدی نژاد انحراف صورت بگیرد در حالیکه اول اشاره به این داشتید که مشارکت و کارگزاران و اصلاح طلبان در انحراف احمدی نژاد هیچ تقصیری نداشتند.عباس سلیمی نمین: من می گویم باید این را مطالعه کنیم. اما من نمی توانم درباره اتفاقات پشت صحنه قضاوت کنم. اما من نمی توانم درباره اتفاقاً پشت صحنه قضاوت کنم. من جامعه را دعوت می کنم روی این قضیه تأمل کنند که چه اتفاقی اتفاد احمدی نژادی که در دولت نهم دانشگاه آزاد را مصداق بارز نابرابری می دانست، بعداً دست به کارهایی زد که پیوند عجیب و غریبی با عوامل آن مجموعه پیدا کرد؟ ایشان به دروغ به رهبری نامه می نویسدکه در شورای فرهنگی رأی گیری کردند تا آقای جاسبی بعد از کنار گذاشته شدن از ریاست دانشگاه آزاد به عنوان فرد حقیقی وارد شورایعالی انقلاب فرهنگی شود. من انگیزه چرخش و عوامل پشت صحنه را نمی دانم. اما چرخش احمدی نژاد یک تجربه است. برمبنای این مباحث، معتقدید احزاب در دوره احمدی نژاد چع شرایطی داشتند؟عباس سلیمی نمین: احزابی که پا به عرصه وجود گذاشتند، یا به دلیل ضعف های قانونی، یا به دلیل سهل طلبی در عرصه سیاسی نتوانستند خوب جا بیفتند. حزب بدون برنامه نمی تواند رشد کند. احزاب باید در خارج از قدرت شکل بگیرند؛ در حالیکه احزاب ما در قدرت شکل می گیرند و تولد ناسالمی دارند. آنها به جای انگیزه منفعت طلبی رشد می کنند و می خواهند در قدرت بمانند در حالی که در طرف مقابل افرادی در خارج از قدرت برای انگیزه خدمت می خواهند، به قدرت برسند و راه سالمی را در پیش می گیرند و حزب تشکیل می دهند. مسیر از پایین به بالا مسیر رشد دهنده ای است؛ اما آن طرف مسیر ناسالم است. کما اینکه آقای احمدی نژاد روند ناسالمی را طی کرد و در نهایت این طور شد. وقتی در سابقه احزابی مثل کارگزاران، مشارکت و جبهه پایداری دقت می کنید می بینید روند تاسیس آنها مشکل داشته است. من جبهه پایداری را بازیچه دولت دهم می دانم که متاسفانه برای برهم ریختن شرایط بوجود آمد. عناصر این جبهه قانون را پس زدند و بهترین فرصت را برای حلقه ای که دور احمدی نژاد شکل گرفته بود، فراهم ساختند. در هایت احمدی نژاد به این جمع بندی رسید که به شرایط ناپایدار دامن بزند. ما قرائن زیادی داریم که بعد از 88، ناآرامی هایی که به وجود آمد به نفع ایشان بود او خواست. این شرایط ناپایدار را حفظ کند، چون بهترین شرایطی بود که بتواند به طرف بقای در قدرت برود. از طرفی، بعد از سال 88 دولت برای تشکل ها و احزابی مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مشکلاتی را به وجود آورد و عملاً آنها را تعطیل کرد...عباس سلیمی نمین: اگر در سال 88 کسانی که رأی نیاورده بودند آرام می ماندند، احمدی نژاد نمی توانست از این فضا سوء استفاده کند و ابته او به این شرایط ناپایدار دامن زد. رهبری جند بار به احمدی نژد تاکید کردند که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کند اما قبول نکرد. چون شرایط ناپایدار کانون بحرانی را به وجود می آورد که تمام توان نظام و توجهات جامعه به طرف آن کانون بحران کشیده می شد که او بتواند امر دیگری را که با شعارهای اولیه اش مغایرت داشت، دنبال کند. بسیاری از کارهای احمدی نژاد نه در مقابل بلکه در تقابل با نظر رهبری بود. مثلا مسایلی که در مرقد امام برای سخنرانی آقای سیدحسن خمینی به وجود آوردند و می خواستند القا کنند که بیت امام از دایره نظام خارج شده است. در حالی که خود رهبری از آقای سید حسن خمینی خواسته بودند که در آن مراسم سخنرانی کنند؛ اما احمدی نژاد خواسته اش این بود که بگوید شما در درون نظام تحمل نمی شوید. همه این رفتارها فرصت طلبانه است. سؤال من این است که آیا با این اقدامات بر اساس توافق هایی صورت گرفته است یا نه؟ من نمی توانم در این باره نظر دهم. آیا این همان نظرات افرادی است که از دولت هاشمی به دولت احمدی نژاد وارد شده بودند یا نه؟ باز پاسخ این را نمی دانم. چرا همه محور بحث های شما آقای هاشمی است. شما با ایشان مشکل دارید؟عباس سلیمی نمین: نه. من به این دلیل ایشان را مثال می زنم که می دانم شما از ایشان طرفداری می کنید. من فکر می کنم حرف های اقای مشایی به صحبت های دکتر سروش هم نزدیک است. بعداً احمدی نژاد همه حرف هایی را که خودش زمانی با آنها درگیر بود، بیان می کند. اینها نشانه هایی است که من در ذهن خودم دارم. آیا پیمان نانوشته ای بین احمدی نژاد و جریان های دیگر به وجود آمد یا نه را نمی دانم. اما احمدی نژاد تمام تلاش خودش را به کار گرفت تا اصولگرایانی مثل لاریجانی و قالیباف پرونده سازی کند از فرد بیماری مثل مرتضوی برای سند سازی استفاده کند؛ ولی در این سال ها با احزابی مثل مشارکت و کارگزاران کاری ندارد. اما درست در این سال ها بود که حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و خانه احزاب تعطیل شدند...عباس سلیمی نمین: بله. اما از احمدی نژاد و مشایی مستقیم چیزی در نقد این احزاب بعد از سال 88 نمی شنوید.
 به نظرم تعطیلی برخورد خیلی تندتری است تا انتقاد!عباس سلیمی نمین: احمدی نژاد در این دوره بیشتر به تلاطم ها دامن می زد، ولی خود این احزاب را نقد نمی کرد. به هر حال، من فکر می کنم که نباید تجربه احمدی نژاد باعث بشود که ما اجازه ندهیم افراد به قدرت وارد شوند و جلوی ورود افراد و چرخش قدرت را بگیریم. به هر حال، الگوی احمدی نژاد به عنوان یک تجربه، فردی تجربه ناموفقی بود. عباس سلیمی نمین: بله. اما ما نیاز به مطالعه بیشتر داریم. آقای روحانی هم پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که خود را وامدار احزاب نمی داند. آیا از این منظر، او هم به راه احمدی نژاد می رود؟عباس سلیمی نمین: آقای روحانی با شعار اعتدال به قدرت رسید و به نظرم این شعار همه احزاب است. همه احزاب است. همه جریان ها اعتدال دارند. اما حق این است که بگویم روحانی تا حالا موفق بوه است؛ اما در ماندگاری یا عدم ماندگاری او در این روش تردید حدی وجود دارد. چرا؟ عباس سلیمی نمین: دکتر روحانی باید راه حل هایی را ارائه بدهد تا نشان از اعتدال باشد. آیا از روی تدبیر، برای تشکیل دولت ائتلافی به این گروه و آن گروه سهم می دهد و آرامش ایجاد می کند یا نه هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتدال تا آخر به همین شیوه باقی بماند، چون روحانی برنامه مدونی ارائه نداده که در روش اعتدال اتلاف انرژی نداشته باشیم. به وزارت نفت نگاه کنید. کارهای وزیر نفت نشان از این است که انگار عقده دورماندن از قدرت داشته و ما بعضی از نشانه های عدم اعتدال را می بینیم. اما خود دکتر روحانی برای اعتدال خیلی تلاش کرده است. نسبت دکتر روحانی را با آقای هاشمی چگونه می بینید؟ به هر حال، این قابل اغماض نیست که افرادی مثل آیت الله هاشمی، سیدمحمد خاتمی و آقای سیدحسین خمینی در موفقیت ایشان نقش برجسته ای داشتند.عباس سلیمی نمین: به نظرم دکتر روحنی بسیار هوشمندانه عمل کرده است و این برای من دور از انتظار بود که ایشان بتواند این میزان از تدبیر را داشته باشد. ایشان قبلا زیر مجموعه آقای هاشمی بودند، اما به محض انتخاب شدن با کلمات حساب شده او را در جای خود قرار دادند. آقای هاشمی فکر می کرد که با آمدن روحانی شخصیت دوم کشور باشد، ولی روحانی ضمن رعایت اصول دیپلماتیک جایگاه خود را حفظ کرد و گفت ما از مشورت های آقای هاشمی استفاده می کنیم و آقای هاشمی همان جا مطلب را دریافت کردند. روحانی نگفت از رهنمودهای هاشمی استفاده می کنم، گفت از مشورت های ایشان استفاده می کنم، یعنی او ذیل من خوهد بود، نه من ذیل ایشان شاخص بعدی اعتدال روحانی در مسائل دیپلماتیک است. آقای هاشمی می خواست در این حوزه حرف اول را بزند که او واکنشی در حدی یک رئیس جمهوری را نشان داد. روحانی گفت که در چارچوب هسته ای رفتار می کنیم، اما هاشمی می خواست با حذف شعار مرگ بر آمریکا به روابط جدید فکر کند دکتر روحانی جلوی این کار را گرفت و بهبود رابطه را قبول نکرد. من در واکنش دفتر نشر آثار امام به صحبت های آقای هاشمی جای پای دکتر روحانی را می بینم. روحانی مکانیزم و ابزارهای تاثیر گذار را می شناسد. هاشمی بعد از انقلاب اولین بار است که می گوید دوستان من بدون هماهنگی من مطلبی را در سایتم گذاشتند و این کارکرد اعتدال است که می توانیم با کمترین هزینه بیشترین نفع را به دست بیاوریم. به نظر شما چرا همچنان، به رغم روش اعتدالی دولت یازدهم، گروه های خودسر و بعضی از گروه ها و نهادهای تندرو همچنان در کار دولت اختلال ایجاد می کنند؟عباس سلیمی نمین: اگر ما بتوانیم به عنوان یک امکان دولت روحانی را قدر بدانیم، دست به رفتارهای تندروانه نهواهیم زد. این نیروی انسانی ارزشمندی است که باید از آن مراقبت کنیم. فضای به وجود آمده بعد از توافق هسته ای را برای طیف های سیاسی چگونه ارزیابی می کنید؟عباس سلیمی نمین: فضا نشان می دهد که ما زیان هایی را به لحاظ نیروی انسانی در دولت احمدی نژاد متحمل شده ایم. احمدی نژاد با فردمحوری خود باعث شد افراد قابلی از کنار ایشان دور شود اما الان می بینیم که در کشورمان قابلیت های ناشناخته زیادی داریم که ندیده گرفته شده بود. این پیروزی به معنای شکست جناح راست در حوزه سیاست خارجی تلقی نمی شود؟عباس سلیمی نمین: من این را قبول ندارم این تحلیل غیر اعتدالی است. اگر قدرتی را که امروزه در سوریه داریم، سه سال قبل کسب نمی کردیم، امروز نمی توانستیم به این پیروزی در ژنو دست پیدا کنیم. به هر حال، دولت و تیم مذاکره کننده توانست از این ظرفین بهترین استفاده را ببرد.عباس سلیمی نمین: این ظرفیت و فرصت طلایی را چه کسانی به وجود آوردند؟ آیا اصولگراها نقش داشتند یا نه؟ اینکه کارگزارشان(آقای احمدی نژاد) به یک وادی دیگر رفت، بحث دیگری است. اما در رسیدن به این موقعیت، دولت قبلی نقش داشت. آنها سرمایه گذاری غرب را زمین گیر کردند؛ اما تیم دکتر ظریف توانست از این فرصت طلایی خوب و به موقع استفاده کند. گفتند آقایان هاشمی و خاتمی از دو جناح در طول زمان با هم همسو شدند. چطور این چرخش اتفاق افتاد؟ آیا این نتیجه یک تجربه ناخوشایند در جریان راست نیست؟عباس سلیمی نمین: به نظرم وارد معامله گری سیاسی شدند، وگرنه همسو نشدند، این نوسانات در آقای هاشمی زیاد اتفاق افتاده است. شاید این همان فهم عقلانی و مشترک از مسائل سیاسی است که آقای هاشمی را به سمت اصلاح طلب ها کشانده است؟عباس سلیمی نمین: هاشمی نسبت به راست و چپ تجربیات تلخ دارد. اما از سال 88 به بعد نظراتشان به اصلاح طلب ها نزدیک تر شده است.عباس سلیمی نمین: به نظرم اگر شرایط طور دیگری پیش برود شاید دوباره این چرخش را در ایاشن ببینند همانطور که موتلفه در اوج این سال ها هاشمی در حال معامله سیاسی بود. قبلاً سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی انتقاد می کرد و بعد از ایشان حمایت کرد. آیا این به معنای چرخش ایشان از راست به چپ نیست؟عباس سلیمی نمین: این به رویکرد قدرت برمی گردد، اگر مبانی کنار رود، شیفت کردن از نقطه ای به نقطه ای دیگر صورت نمی گیرد. اما افرادی مثل آقایان ناطق نوری را هم داریم که از جامعه روحانیت مبارزه هستند اما با اصولگرایان تندرو همسو نیستند و یا حمایت عسکراولادی از آقایان موسوی و کروبی در سال آخر عمر ایشان. آیا این عقلانیت اصولگرایی سنتی نیست که می خواهد مسائل کشور را حل و سرمایه های نظام را حفظ کند؟عباس سلیمی نمین: آقای عسکراولادی در موتلفه حریت هایی دارد که من بارها شاهد بودم، ولی مجموعه موتلفه با آقای هاشمی زد و بند دارد. در انتخاب آینده(مجلس دهم) مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چه نقشی خواهند داشت؟عباس سلیمی نمین: اگر آقای روحانی خوب عمل کند، آنها هیچ سهمی نخواهند داشت. آنها خیلی تندرو هستند. یعنی اصلاح طلبان تندرو هستند؟عباس سلیمی نمین: نه من جرأت طرح چنین ادعایی را ندارم بسیاری از اصلاح طلبان افراد ارزشی هستند؛ ولی عناصر تندرو هم در بین خود دارند. اما امروز نماد تندروی ها بیشتر در طیف اصولگرایان قرار دارد. مثلاً خود جبهه پایداری یا گروه های خودسر.عباس سلیمی نمین: من انتقاد شدیدی به جبهه پایداری دارم اما داخل خود احزاب مشارکت هم تندروی بوده است مثلا انتخاب عنوان جبهه برای مشارکت به این دلیل بود که می خواستند در عمل شفاف نباشند. مثلا می گفتند در جبهه گرایش های مختلف حضور دارند، در حالی که براساس تعریف دقیق جبهه یعنی مجموعه ای از احزاب تعریف شده که دور هم جمع می شوند اما در عمل در جبهه یعی مجموعه ای از احزاب تعریف شده که دور هم جمع می شوند اما در عمل در جبهه مشارکت این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر این حزب در قدرت شکل گرفت. ای کاش آقای عارف همچنان در رأس این حزب بوده و از حزب کناره گیری نمی کرد از طرف دیگر، خیلی ها در حزب رشد ناهمگون پیدا کردند. با تمام این صحبت ها فکر نمی کنید که باید در این دوره آزادی احزاب و تشکل ها را داشته باشیم؟عباس سلیمی نمین: من این را در مناظره تلویزیونی هم گفتم که باید این اتفاق بیفتد. روحانی نباید خود را فراجناجی معرفی کند، بلکه باید تشکیلات و حزب و گرایش خود را تدوین کند. آیا بعداً این انتقاد از سوی افرادی چون شما برایشان وارد نخواهد شد که روحانی هم حزب در قدرت تشکیل داد؟عباس سلیمی نمین: روحانی باید حزب خود را تبیین کند و فراجناحی نباشد و گامی در جهت توسعه بردارد.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98707
باشگاه اندیشه › شعر در فردای نیامده (1)

درخواست حذف اطلاعات
شهر ابزارش کلمه است که در زبان اتفاق می افتد و جاری می شوددلشوره شاعران فردا از زبان ویران در متن های تکه تکه شده
با تاملی در وضعیت شعر معاصر ایران، گذار جامعه و پایان و مرگ شعراسماعیل یوردشاهیان اورمیا
نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاهجامعه ما در حال گذار است. جامعه گذار. جامعه ای در حال تغییر دگردیسی و فراشدنی دیگر. جامعه ای است غیر معمول اگر در حرکتی همسان با دیگر جوامع برا یتمدن متحول آینده به دیگر باش و شدنی دیگر نرسد و در فرآیند تولید دانش و تکنولوژی و هنر و فلسفه سهمی نداشته باشد گفتار ایستایی و تیرگی شعور و زوال پیری خواهد شد. این مسئله موجب دلشوره و نگرانی بسیاری است؛ کسانی نگران فردا و فرداهای نیامده اند و در پی شدنی دیگر و رسیدن به تمدن فردا و یافتن جایگاه معقول در جامعه جهانی دگرگون شده و فرامدرن پیش رو. جامعه در حال گذار ما چون بسیاری از جوامع کنهسال نیازمند تغییر و دگرگونی است. تغییر و دگرگونی در تمام زمینه های زیستی و اجتماعی و فرهنگی. ما برای شدنی دیگر و بودن در تمدن و عصر فردا نیازمند دگرگونی و تجدید نظر و تحول در اندیشه و زبان و راه رسم بودن و رفتار و باورهایمان هستیم. ما نیازمند گذر از اکنون برای فردای دیگر با تعریف های تازه و شاید هم بودن و زیستن و شدن دیگرسان هستیم که در ان جامعه ما، کهن الگوهایش را به موزه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای ضبط و حفظ می سپارد و برای ساختن دنیای جدید با اندیشه و زبان و الگوهای جدید اقدام می کند. اما اگر چنین شود، یعنی آن دگردیسی و تغییر اساسی که ضرورت زیستن در جهان فرداست روی دهد، این سوال پیش می آید که در جامعه دگرسان فردا هنر و شعر و رمان و زبان ما چگونه خواهد بود. در فردایی که زبانش شکسته و معرفتش دگرگون شده و الگوهای ذهنی و هنر و زیباشناسیش تغییر کرده. شعر و رمان و دیگر متن نوشته ها چگونه خواهند بود. این سوالی است دشوار که وضعیت یعنی مرگ و پایان و یا زندگی و بقای شعر را در آینده از همین اکنون طرح می کند و ما که اکنون به آن می اندیشیم باید به آن پاسخ دهیم. البته با این پیش نظر که آیا در دوران و جهان فراصنعتی و عصر شبکه ها و مجازها پایان و مرگ شعر رسیده است یا نه؟ و اگر نه. چگونه خواهد بود؟ با این پیش نظر و سوال کلی و چندگانه به تحلیل مسئله می نشینم.
(با این توضیح که در این مقاله به نقد شعر شاعران مستقل و شاعران انقلاب به جهت ویژگی هر کدام جداگانه پرداخته شده است و بیاد داشته باشیم که:
نقد را واکاوی بر مبنایی اصولی از مکاتب که در شناسایی رمز و راز و ساختار و فرم و زبان و هویت متن و مسئله ای گفته اند و منتقد کسی است که جز حقیقت در کالبد شکافی مسئله نمی بیند و ملاکش حقیقت است)تاملی در شعر معاصر (شاعران مستقل)
1. هانا آرنت، فیلسوف معاصر در یکی از آخرین آثار خود(حیات ذهن) می نویسید:«وقتی غیر از فکر کردن کاری نمی کنیم چه می کنیم؟ ما که معمولا همنوعاتمان دور و برمان را گرفته اند. وقتی با هیچ کس جز خودمان نیستیم، کجا هستیم؟»
و من می پرسم وقتی هر جا هستیم کجا هستیم؟ اگر حرف نمی زنیم چه می کنیم؟ خواهید گفت با خودمان در سکوتمان حرف می زنیم و این زمزمه تفکر با ما در درون ما نوعی حرف زدن با خودمان است. اگر این پاسخ با بپذیریم پاسختان به شاعری که شعرش را در درون بی صدا بسراید و در صورتی بخواند و انعکاس دهد چه خواهد بود؟ اجازه بدهید برای روشن شدن بیشتر مسئله خاطره ای را به تفصیل و تحلیل نقل کنم.
بیست و اندی سال بیش در پاریس در یک گردهمایی جهانی شاعران حضور داشتم. شاعری از امریکای لاتیم در وقت شعر خوانیش، حدود سه تا پنج دقیقه به نواختن صوت دگرسان در زیر وبک نوا و ملودی متفاوتی مشغول بود و در پایان گفت که امیدوارم از شعر من لذت برد باشید. این درست یزمانی بود که مدت زیادی یعنی سی و یا چهل سال از صفر نوشتار بارت و فراگیر شدن اندیشه ساختار شکنی در فضای پست مدرنی می گذشت و شاعر فوق که فقط اسم کوچکی (فرنادز) در خاطره مانده، شعر بی کلام نامید و نظر و سبک و ایده او موجب بحث و نقد و نظر و جدل های بسیار شد و این سوال را پیش آورد که آیا صوت هم زبانی است. در بیان ناگفته ها و آنی دیگر و جزء ابزار و عواملی است برای جاری شدن شعر در ساختار حسی مفهومی دگرسان؟
روز بعد در همان گردهمایی، شاعری دیپر شعرش را در حرکات و میمیک صورت و تغییر حالت آن نشان داد. یعنی در یک کار اجرایی با همکاری و طراحی دوستش شعرش را در حرکات پانتومیم نمایشی موزون و تغییر حالت های میمیک صورت بی هیچ کلامی نشان داد که این روش و حرکات نمایشی مفهومی بی کلام او نیز موب بحث شد و این سوال را مطرح کرد که آیا این حرکات چون آن صورت دیگرسان شاعر آمریکایی لاتین، پرداخت ها و مسائل دیگری هستند از زبان دیگر شعر و با یک شکلی از هنر که برخاسته و حاصل شده از ناخودآگاه فردی است که به ناخودآگاه دیگری یعنی جمعی(مردم) می رسد؟با این که نظر همه بر این بود و بر این مسئله تاکید شد که شهر ابزارش کلمه است که در زبان اتفاق می افتد و جاری می شود اما به این مسئله و سوال پاسخ ندادند که آن صورت شاعر آمریکای لاتین را اگر زبان شعر او بدانیم کلمه زبان صوتی او چه خواهد بود؟ بی شک باید می گفتند ملودی و حس الایی آن صورت و یا حس القایی حرکات شاعری دیگر. من درد همان جلسه ایده و انگیزه شعر حسی مفهومی را یافتم و به این اندیشیدم که شعر که هنر کلامی است و تا حدود زیادی ترجمه ناپذیر، اگر ترجمه شود هرگز آن حس دگرسان شاعر و سراینده شعر را که دز زبان مبدا روی داده انتقال نخواهد داد و این شاعران که به صورت و حرکات شعر بی زبان خود را بدین گونه می سرایند و ترجمان می کنند آیا راه درستی انتخاب کرده اند؟ روز سوم شاعری از فرانسه بحث را به ماورای زبان کشاند. شعرهای تازه سروده اش را که عملا چیدمان کلمات را نحو شکسته و با مفهوم زدوده شده بود و به کلمات حسی مفهومی خاصی می رسید و در اجرا عملا صورت را در صدای واژگان به درک حسی مفهومی دگرسان رهنمون می کرد، ارائه داد و سه شعر متوالی و کوتاه و بلندی که خواند عملا اتفاق شعر را در زبان نشان داد و این را برخ کشید که شعر اگر چه در زبان اتفاق می افتد اما از آن عبور می کند و مصداق و حقیقت وجود خود را در مفهوم حسی جاری شده می سازد. با خوانش او بحث های مطرح شده در چگونگی شعر و عبور از زبان و تمام قراردادها و معیارها، این سوال مهم طرح شد که با مطرح شد این موارد پس شعر چگونه باید تعریف شود؟ و تعیف تازه از آن چیست و چه خواهد بود؟ البته در بحث های شکل گرفته در حاشیه کنفرانس و بعد از هر جلسه شعرخوانی و نقد و نظر استادان و منتقدین همه در این امر که ابزار شعر کلمه است و اگر کلمه را از آن بگیرند تبدیل به صورت و موسیقی صورت زبانی می شود و اگر صدا و صوتی نباشد تبدیل به پانتومیم، حرکات نمایش و یا لال بازی می شود اتفاق نظر داشتند اما این سوال در ذهن من و شاید بسیاری مطرح بود که اگر ابراز شعر کلمه است پس برای تشخیص هر هنری ابزار آن هنر مهم است. برای مثال موسیقی هویت و ساختارش صورت است و ابزارش نت و اجرایش با وسایل و آلاتی ست که صورت موسیقیایی را براساس نت ها که الفبای زبان محاوره موسیقی را می سازند امکان پذیر می کند، در نقاشی هم طرح با رنگ ها و کلک و مداد و غیره دربوم که ابزار و آلات نقاشی هستند شکل می گیرد و همه اینها نیازمند دریافت حسی مفهومی اند. تنها شعر و رمان است که به زبان در می آید. و هنر زبانی است و ابزارش و هویتش را در ترکیب واژگان در فرم و ساختار و موسیقی لحنی خاصی جاری می سازد تا مفهوم حس دگر سانی را که در اثر الهام در لحظه های دگرسان سرایش دریافت شده در ساختمان مشخص شعری ارائه دهد. من در همان لحظه های گرد هم آیی به این می اندیشیدم که چگونهه می توان شعری سرود که در اوج حسی مفهومی با موسیقی درونی شده حاصل از کلمه ها دگرسان باشد و احتیاج به ترجمه نداشته باشد.(البته بعدها براساس همان ایده پایه سبکه شعر خود را در شعر حسی مفهومی قرار دادم بعدها براساس همان ایده پایه سبک شعر خود را در شعر حسی مفهومی قرار دادم و کتاب مبانی حسی مفهومی زبان و شعر را نوشتم که در سال 1384 توسط نشر فرزان روز منتشر شد.)اکنون بعد از گذشت سال ها دوباره به مسائل مطرح شده در آن گردهم آیی و بر آن چه که امروزها در عرصه شعر ما جاریست، به ایده آل ها و نظریه های جاری در شعر امروز ایران می اندیشم و با خود این پرسش را بارها تکرار کرده و می کنم که چه اتفاق افتاده؟ چرا دیگر از زبان و لحن مشخص هر شاعر و یک دستی و کارکرد فرهنگی و تاریخی شعر و توجه و تأمل در اسطوره ها و نمادهای فرهنگی سرزمینی و حدیث بودن تاریخی و از آن(آن دیگر) که شراع دیگرسان را فراهم می سازد و می ساخت خبری نیست؟ و شعر امروز به مکالمه روزمره تنزل یافت و بیشتر به مسائل خصوصی و خویشتن سرایی شاعر رسیده و شاعران بیشتر خود را می سرایند با زبان بی پیراسته و همسان، گاه بی هیچ ضابطه و وزن و موسیقی درونی شده ای که از حد نوشته های ابتدایی شاعرانه هم نزول می کند چنان پسین می شود که درکش غیر ممکن است با مطالعه انبوه مجموعه ها که کثرت شاعران را نشان می دهد به این می اندیشم که آیا شعر و ادبیات امروز ایران در یک تحو دگرسان به تمام اصول و قوانین و یافته ها، نمادها، باورها و نظریه های گذشته و معاصر پشت کرده و در راه نو و دیگر سانی است؟ آیا شعر پالایشی دگرسان یافته و به شدنی دیگر و تازه رسیده؟ که زبان، ساخت، فرم؛ آوا، مصالح وحدت سرایش خاص خود را یافته که من از آن بی خبرم و با این که گرفتار بحران رهاشدگی و ابتذال است؟این پرسش ها را بارها با خود تکرار کرده ام و می کنم. وقتی به خودم و دیگران امید می دهم که شعر ایران در راه تحول دیگری است دانشجویانی که همیشه با آنها در گفتگو و بحث هستم می خندند اما من ناامید نمی شوم. با ذهن و دلی پر امید دوباره به سراغ کتاب های شعر و مطالعه انبوه مجموعه ها که از شاعران نام آشنا و مطرح و پیشکسوت تا شاعران جوان گمنام و گاه نه چندان مشهور که کتاب شعرشان توسط ناشران معروف و یا نامعروف که ناشر تخصصی شعر هستند انتشار یافته می روم... متاسفانه بعد از ساعتی مطالعه تمام امید و باورم زایل و پایمال می شود و اندوهی ناخواسته تمام وجودم را پر می کند. دلیلش شاید این است که با حجمی از نوشته های بی سو با ساختاری گاه پیچیده، زبان الکن که بیشتر محاوره ای است با واژگان ابتدایی مواجه می شوم که نه از خیال خبری است و نه از واژه های نو و نه از حسی بر مفهوم و نه فضاسازی ملموس و متفاوت و نه سوژه و محتوایی مشخص و نه از آنی دیگر و نه از منطق و روح شعری که آن را از نثر و نظم و دیگر متن ها جدا و مشخص سازد.خواهید پرسید چرا چنین با شعر شاعران مستقل به خصوص بزرگان برخورد می کنم و چنین داور را در پیش گرفته ام؟ در پاسخ باید بگویم لطفاً بیائید در این کتاب ها و با بهتر است بگویم مجموعه ها تأمل کنیم و حقیقت آن چه را که من دریافته ام شما نیز تجربه کنید و بعد از اعلام زوال و مرگ شعر تن مقدس شعر، این کلام مقدس زخم خورده را به خاک تاریخ ادبیات بسپاریم و امیدوار باشیم که چون ققنوس دوباره از آتش مرگ خویش زنده خواهد شد و آنگاه به من بگوئید کجای این نوشته ها شعر هستند؟ خواهید گفت مگر شعر چیست؟ و پاسخ من این خواهد بود که باید تکلیف تعریف و هم چنین نظر و تکلیف خود را با تعریف ها مشخص و روشن کنیم. چون من بر عکس بسیاری از این شاعران به اصطلاح شاعر انقلاب، آوانگارد، زبانگرا با شعر دیداری، مفهوم گریز، شعر در وضعیت دیگر، شعر ساده نویسی، معتقد به تعریف هستم. خاطرم هست روزی با چندتن از این شاعران یعنی شاعران دهه هفتادی و شعر در وضعیت دیگر و ساده نویسی و شعر کانکریت و دیداری و تصویر که در بحث و گفتگو بدم وقتی از آنها درخصوص شعر و روش و مکتب و سبک کارشان در چگونگی و چرایی نوشته و شعرشان پرسیدم یکی از آنها که در حقیقت مغز متفکر و تا حدی نظریه به پرداز و پیشکسوت بود با تائید هنگنانش گفت که مابه مفهوم و معنا و نهایتا تعریف معتقد نیستیم (همان باور و نظری که چند سال پیش در دفتر روزنامه شرق در بحث با شمس لنگرودی و در جواب احمد غلامی آقای باباچاهی عنوان و تاکید کرد) که من چکیده صحبت و نظر این شاعران را به خلاصه چنین یافته ام:زمان تعریف ها گذشته اکنون دوران بی نهایت تعریف ها چون تاویل هاست. هر کس تعریف خود را از شعر دارد و ما نه به تعریف معتقدیم و نه به مفهوم و نه به تصویر. حضور شعر ما فقط در لحظه و در زبان است. وقتی شعر در زبان و با زبان اتفاق می افتد ما به زبانیت شعر هم اعتراض داریم و تلاش می کنیم نحو را بشکنیم و از استبداد نحو زبان نجات پیدا بکنیم. معنا و مفهوم هیچ چیز نیست جز تحمیل استبداد زبان. ما سعی می کنیم شعر را از ابژه شدن نجات دهیم.
لطفا در تک تک کلمات و جملات نظر و بیان فوق تأمل و تفکر کنید. اگر ما بی نهایت تعریف ها داشته باشیم پس اصول و نظم کلی شناسایی چه خواهد شد؟ مگر در شکل هرمنوتیک که در بینهایت تعریف و تعبیرها باز اصل تعریف را داریم. می دانید که ما با تعریف به شناسایی و شناخت می رسیم. اگر تعریف نباشد نظم کلی در تمام امور و در چرخه تمامی ساختارها و هستی به هم می خورد حتا در ساختار و وجود سمبل ها در شکل گیری اسم ها و کلمات در زبان که بارقه مفهوم را تداعی و معرفی و هدایت می کند. مثلاً در شکل اتبدایی مفهوم حسی یک صدا که نشان و معرفی یک حالت و یا معنایی را تداعی می کند. اگر حرف این شاعران و جریان ها را که به تعریف معتقد نیستند بپذیریم دیگر بساطی نخواهد ماند که بشناسیم مگر در گفتمان حوزه عمومی در بحث بر سر اصول و شدن شعر به توافقی برسیم که متاسفانه باید بگویم همان توافق هم باز مبنایش تعریف می خواهد و شاخصه اصول و با ریان شکل گیری شعر خواهد بود. چون اگر تعریفی در شناسایی نباشد در حوزه و میثاق عمومی بر سر چه بحث و گفتگو و توافق خواهیم کرد؟ می خواهم به این دوستان بگویم که عدم تمکین و اعتقاد به تعریف و گریز از مفهوم خود نوعی تعریف است ما در اوج بی تعریفی و بی هویتی باز تعریف می شویم. همانطور که دادئیست ها در اوج گریز از نام و تعریف به نام و تعریف رسیدند. چون در درون هر مورد و مسئله ای تعریفی است و اسمی که به شناسایی می انجامد. این جاست که باید تأمل کرد که اصولا فضیلت بی تعریفی و بی معنایی در حوزه عمومی شعر و هنر چه خواهد بود؟ آیا نباید بپذیریم که هر دوره وجریانی و اثری تعریف خود را می خواهد تا به شدن و بودن و بقا برسد؟ با این توضیح فکر می کنم پاسخ خود را به این دوستان داده باشم با این تاکید که آن شاعر آمریکای لاتین که شعر خود را در شکل و ساختار بی کلام صوتی نواخت او هم تعریفی در عرصه شعر بر جنس شعر خود داشت و حسی سرگرفته از مفهومی را تداعی می کرد و انتقال می داد اما اگر چنین پندار و برداشتی را برداشتی را بپذیریم باید قبول کنیم پشت چنین حرف و سخن، نظریه ای، فلسفه ای نهفته است که نیمی از جریان ساختارگرای متمایل به زبان و شعر زبان را که روزگاری نه چندان دور دکتر براهنی بانی و نظریه پرداز آن بود را در خود دارد و نیمی از فلسفه آوانگاردیسم را که با بیهوده و بی ارزش بودن همه چیزی و تمام اصول و قواعد و تعریف ها حتا نحو زبانی معتقدند و در هبوط مفهوم ها، خود را می یابند و حرفی دیگرسان برای خود دارند ولی نهایتا باید برای خود مانیفست و تعریفی وضع و فراهم کنند. می توانند چون داداها که در نهایت نوشتند دادائی ست حتا به داداهم معتقد نیست. بنویسند و اعلام کنند که حتا به شعر خودشان هم معتقد نیستند و همین طور شعر ساده نویسی با آن سردمداران مطرح و بنامشان می توانند مانیفست و بیانیه جریان خود را تهیه و تعریف های خود را که جسته و گریخته در مصاحبه ها مطرح می کنند. مجموعه نموده و انتشار دهند. اما حقیقت این است که همه اینها یک مشکل دارند. نمی دانند مشخصه کار و گرایششان در چیست و طرز اجرای کارشان چطور و چگونه است؟ گاه می گویند که ما متعلق به شعر فراشد امروز هستیم که ریشه در شعر دهه هفتاد داریم اما فلسفه وجودی شعر دهه هفتاد، شکل جریان و چگونگی شعر حاصل از آن چیست؟ نمی دانند و جوابی هم ندارند و همین طور دیگر جریان ها مثلا شاعرانی چون دکتر لیلا صادقی و محمد آزرم. شعر خود راشعر زبان و دیداری می نامند و می بینیم کار کرد شعر آنها بیشتر در فرم و کارکرد لجن در اتفاق زبانی است و در این میان محمد آزرم بر عکس صادقی که بیشتر شاعر اجراست هنوز در دهه 1960 شعر کانکریت امریکا که بیشتر در ایالت های مرکزی امریکا رواج داشت و زنده یاد طاهره صفارزاده آن را در سال های 1348 مطرح کرد(با انتشار کتاب شعرهای طنین در دلتا و سد بازوان)گیر کرده و در نوشتن شعر کانکریت هم مفهوم و فرم و اصول سرایش چنان شعر را نمی داند اما مصر در آن است. و همین طور هم چریان ساده نویسی و دیگر گروه ها وقتی در نظریه و نوشته ها و صحبت های همه آنها تأمل می کنید درمی یابید که ما با یک مشکل عمده و مهم اجتماعی و فکری مواجهیم و آن مسئله کم سوادی است که آسیبش بیشتر از بی سوادی است و این گروه و جریان های کم سواد، کوتوله های ادبی بیشتر از حضورشان به شعر مستقل و محض و جریان راستین آن آسیب رسانده اند و می رسانند. امیوارم که این گروه ها و شاعران محترم از من نرنجند و بپذیرند که قصد من یک نقد بی طرفانه است. ادامه دارد...بخش دوم این مقاله را می توانید با عنوان «شعر در فردای نیامده (2)» از لینکهای پیوست مشاهده کنیدبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98714
باشگاه اندیشه › شعر در فردای نیامده (2)

درخواست حذف اطلاعات
آمدم با لبخندی که جامد است
آمدم با سینه های مفتول، رو لبه ال سی دی
و در حالت اسلوموشن با قرنیه های قندیل، نگاهت کردماین مطلب، بخش دوم از مطلب «شعر در فردای نیامده » است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.اما پیش از نقد و تأمل در نمونه شعرها باید به این چند سوال پاسخ داد:
1- آیا شعری هنری کلامی است و یا الهامیست که نقش می بندد؟
2- چه فرقی بین کلمات قصار، گزین گویی، متن و نثر ونظم شاعرانه با شعر است؟
آیا انبوه متن هایی که گاه بلند و اکثرا کوتاهند و همین طور غزل ها و قصیده ها و شعرهای زبانگرا و و در وضعیت دیگر و ساده نویسی که امروزها رواج دارند شعرند و با گزین گویی یا متن های شاعرانه که به عنوان شعر چاپ و صادر می شوند؟
3- آیا ما با یک دوره تحول با تورم یا دوره ریزگردهای متنی و شاعران نوظهور با شعرهایی حاصل از ذهن های دگرسان روبرو هستیم و یا بحران حاصل حاصل شده از چیست و علت آن چه می باشد؟
4- و نهایتا آیا شعر که هنر اصلی مردم ایران است همپای و همسان با جامعه پیر ما که در اثر کهولت با وجود نسل جدید و جوان اما متاثر از ذهنیت تاریخ زده و فرهنگ پیر گرفتار دمانس و یا مه گرفتگی ذهن و شعور شده و دارای رفتار و کنش رها شده در جمع متکثر است؟(البته باور من به عنوان یک پژوهشگر بر این است که ادبیات و شعر و هنر و فرهنگ و شکل زیست ما وارد دوران دیگری شده است.)
در تمام مکتب ها و گرایش های فلسفی و انسان شناسی و جامعه شناسی انسان در سه وجه مهم و اصلی تعریف و معرفی شده است: انسان موجودی است ناطق، انسان موجودی است اجتماعی، انسان موجودی است میرنده. ناطق بودن با زبان صورت می گیرد و زبان بر مبنای نگاره های اولیه که حامل مفهوم های اولیه است و بلوک های اولیه زبان را می سازد. از طریق حواس پنچگانه در ارگانیزم مغز نشست یافته و بعد از ادراک شدن ذهن را می سازد و ذهن در جریان تکامل خود با تکیه بر نگره های مفهوم شده مراحل شناخت را طی می کند و به شعور و درک و نهایتا معرفت می رسد که حاصلش زبان و تکامل پروسه شناخت و فراهم شدن اندیشه است. پس با این بیان بسیار چکیده در شکل گیری زبان به همه آنها به خصوص به آن کسان و شاعران محترمی که اندیشه را مقدم بر زبان می دانند و متاسفانه تعریف اندیشه را نمی دانند و بین مفهوم و اندیشه فرقی قائل نیستند و نمی دانند تا معرفتی نباشد اندیشه ای صورت نمی گیرد و همه این ها در زبان و با زبان اتفاق می افتد و به شعور می انجامد، می گویم که یکی از وجوه تعریفی انسان به عنوان تنها موجود سمبل ساز، زبان است و همه مراحل شناخت با زبان صورت می گیرد.شعر را هر چه تعریف کرده باشند، کلامی منظوم، حاصل الهام و فراشدگی و یا هنری کلامی که در سرایش و بیان ناممکن ها و فراشدگی ها در زبان و با زبان اتفاق می افتد، تا حس مفهومی دگرسانی را عیان سازد و هرگز قاابل تعریف نیست در نهایت در تعریف آن می توان گفت هر چیزی که آن را از نثر و منطق نثر و سایر متن ها و نوشته ها جدا کند شعر است و در شعر خیال و آن«آن» دیگر و یا انرژی حسی و مفهومی نهفته در دورن شعر است که خواننده را درگیر و تفاوت آن را با دیگر متن ها مشخص می کند با این تعیف شاید بپرسند آیا شعر لزوما آن چیزی نیست که از طریق الهام بر ما فرود می آید و غالباً ضد تاریخ و زمان است؟ آیا شعر گفتن و سرودن از توان ارده ما خارج است؟ به گمان من شعر درست در آن لحظه ناتوانی از گفتن حادث می شود، نه در سلطه زمان می ماند و نه سلطع تاریخ را می پذیرد و جاودانه است. خاطرم هست سال ها یعنی حدود سی واندی سال پیش که راهی سفر برای تحصیل بودم، برای آخرین بار تقدیم چند شعر برای چاپ در کتاب جمعه با زنده یاد احمد شاملو ملاقات داشتم.(کتاب جمعه شماره 36) – ایشان بعد از مطالعه شعرهایم در کنار تمام تذکرها و توصیه ها به من که یک شاعر جوان بودم به تاکید گفتند.
«در سرودن شعر از احساساتی شدن بپرهیز. شعرت را بنویس.» بعدها توصیه ای درچنین مضمون و مفهومی از یان استرگرین شاعر بزرگ سوئد شنیدم. درست زمانی که با هم در کار ترجمه خیام و اورمای بنفش من به زبان سوئدی همکاری داشتیم. راستی احساساتی شدن یعنی چه؟ چرا شاعر نباید احساساتی بشود. باز به تعریف و شناخت شعر برمی گردیم تا پاسخ خود را دقیق و درست بیابیم. گفته اند و می گویند که شعر با شعور رابطه داشته و از فعال شدن آن برمی آید. من نیز چنین باور دارم و همانطور که قبلاً ذکر شد بسیاری یعنی عموما، شعر را کلامی آهنگین و حاصل الهام دانسته و اینالهام را نتیجه فعال شدن و ارتباط با ضمیر ناخوادآگاه می دانند. خوب است یادآوری کنم که این ضمیر ناخودآگاه می تواند گاه عقل فعال انسان باشد. ابن سینا در فلسفه نظری خود به عقل فعال و یا عقل چهارم و یا عقل مستعفاد و یا همان ضمیر ناخودآگاه اشاره می کند و معتقد است که پیامبران و عارفان و شاعران هر چند گاه با عقل فعال خود ارتباط برقار کرده و از آن کسب فیض می کنند که حاصلش الهام است. اگر این مقوله را بپذیریم باز می رسیم به عقل. در عقل منطق است و فراموش نکنید بنا به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان مانند هایدگر اوج فلسفه به شعر می انجامد و شعر حاکمیت شعور است. اگر شعر شعور است، شعور نظم و منطق دارد و بر مفهوم استوار است که ادراک می شوند. شعر که هنر کلامی و معماری کلمات در نظمی حسی و مفهومی ست. اگر شاعر در این هنر و چیدمان از منطق و حس و شناخت هنری دوری کند و گرفتار احساسات محض قرار گیرد چه روی می دهد؟ فکر می کنم پاسخ آن روشن است، شعر هستی و منطق خود را از دست می دهد و تبدیل به گزین گویی و تکرار ذهنیت فلج شده با واژگان همیشگی بی ثمر و یا نوشتاری شاعرانه می شود و شاعرانه نوشتن، شعر نوشتن نیست پس پاسخ کامل و کلی خود را در رابطه با مسائل حاکم که بحران و یا تحول گفته می شود دریافتیم و متاسفم که بگویم شعر بسیاری از شاعران معاصر یا گزین گویی ست و یا شاعرانه و یا کلمات قصار احساسی و نه شعر.برای رصد زیباشناسی فرم، اگر ساختار و موسیقی درونی شده و منطق و نیروی ویژه و نوع واژگان و ادبیات به کار رفته و نوع اندیشگی در شعر را اساس زیباشناسی قرار دهیم ما در بررسی شعر بسیاری از شاعران به خصوص شاعران جوان با یک افسوس روبروخواهیم شد. در نمایشگاه اخیر کتاب تهران علاوه بر خرید کتاب شعر شاعران جوان معاصر و شاعران پیشکسوت، مجموعه شعرهای بسیاری را به عنوان هیده دریافت کردم. حاصل مطالعه آنها همانطور که قبلا گفتیم جز افسوس نبود. در بررسی که انجام دادم. دیدم اگر عنوان و نام شاعران بیش از نودرصد این کتاب ها را از روی کتاب ها بر داریم و شعر تمام کتاب ها را اقاطی کنیم خواهیم دید همه یک دست و یکسانند گویی یک نفر، یک شاعر همه این ها را سروده و بیشتر به منطق نثر نزدیکند تا شعر. هیچ از تشخص زبانی هر یک از شاعران و لحن و سبک نوشتار و نوع کاربرد واژگان و حس دمیده شده در درون آنها که امضاء هر شاعری است خبری نیست. و شعرها در حد همان گزین گویی بوده و شکلی شاعرانه دارند البته با جهان بینی محدود که مشخص است شاعران فقط خود را نوشته اند و گاه از لحاظ زیباشناشی چنان گرفتار آوانگاردیسم سطحی و ابتدایی اند که جز حیرت هیچ چیز نمی ماند و حاصل همان حساساتی شدن است که شاملو مرا از آن برحذر داشت. متاسفم که بگویم شعر بسیاری از شاعران در حد نثر شاعرانه و یا گزین گویی ست و حد زیباشناسی شان چنان محدود است که به فلج و علیل شدن شعر می انجامد. این ها آیا نشانه مرگ شعر یک گروه در یک دوران نیست؟ من در مقاله خود مرگ شعر و جهان مجازها، دقیقا به این علت ها و چرایی نیاز شعر به تغییر اشاره کرده ام و نو شته ام که چه چیز در این میان غایب است. زبان و ادبیت که متاسفانه برداشت غلط از مسئله تعریف شعر که شعر ادبیات نیست آسیب جبران ناپذیری به شعر نو معاصر زده و از سویی دیگر جهان مجازها و شبکه ها و نوشته های غیر مسئولانه و رها شده بدون ویرایش و نظارت و داوری که مور استقبال و نشر بعضی از ناشران هم شده است که پول کی گیرند و کتاب شعر چاپ می کنند. امروزها بعد از آن آوانگاردیسم سطح بی محتوای شعر دهه هفتاد که هرگز نتوانست تعریفی ازخود ارائه دهد چون به منطق و فلسفه و جهان بینی خاصی تکیه نداشت، مسئله ساده نویسی بلایی دیگر شده و استعداد بسیاری از شاعران جوان را به هرز کشانده به حدی که دیگر برای سرودن شعر چیزی نمی خواهد حتا اندیشه و سواد ادبی و نمی خواهند بپذیرند که ابزار شاعر برای سرایش شعر کلمه و اندیشه است و این کلمه و اندیشه چه مقدس است. و این ها همه حاصل بن بست است. آیا هیچ سوال کرده اید چرا چنین شده است؟ چرا دیگر شعر بلند و منظومه و هم چنین دیگر باشی در شعر نیست. چرا دیگر بن مایه شعر شاعران نشأت گرفته از زندگی و فرهنگ و تاریخ و اسطوره های سرزمینشان نمی باشد. البته باید به این حقیقت که تحولات جامعه و شکل زندگی و همین طور سواد و اندیشه و نبود گفتگو و نقد، در این مسئله بسیار تاثیر گذار بوده اند اذعان کرد. ای کاش امکان نقد و گفتگو بود. من آرزویم نقد شدن است. ای کاش مرا و آثار مرا نقد کنند تا ضعف هایم را بشناسم. نقد برخورد تفکر است در نقد شدن نوعی نقد کردن هم هست و با نقد شدن است که نقص کار و مشکلمان را می فهمیم. باز تکرار می کنم ای کاش مرا نقد کنند تا ضعف های خود را بدانم. حقیقت این است که من وضعیت شعر بسیار زا شاعران جوان را حاصل وضعیت جامعه و طرح زندگی و روزگار آنها و بسا مسائل دیگر می دانم که آزاده زارعیان، یکی از شاعران جوان در کتاب شعر قابل تأملش که نوید شاعر خوبی را می دهد(تن ها به اتفاق هم، نشر بوتیمار، 1390) وضع زندگی خود و هم نسلانش را در شعر دختران خوابگاه چنین می سراید.
با لپ تاب های روشن/ گوشی های خاموش/ پیغام های مضحک/ به همه به هم/ می خندیم/ تکانمان دستی/ می خوابیم با کسی که دوستش نداریم/ حرف می زنیم/ دوستمان ندارند. می دانیم.
و حقیقت هم همین است و باید بپذیریم که نوع شکل زندگی و جریان آن، سازنده زبان و ذهن و حس و هنر ماست و شعر ما از این زندگی رنگ و شکل می گیرد. حال لطفا به این چند نمونه که بعضی از نونه ها از شاعران مطرح و پیشرو است توجه و تامل کنید با این تاکید که همه شاعرانی که نمونه شعرشاشن در این جا آورده می شود دوست و مورد احترام من هستند و دارای آثار ارزشمندی می باشند اما نقد زمانی ارزشمند است و دوست زماننی محترم که اثرش مورد نقد قرار گیرد. امید که از این قلم نرنجند. چرا که همانطور که گفتم ما برای رهایی از افت وایستایی نیازمند نقد هستیم، وقتی می گویم و می نویسم که مثلا جناب بابا چاهی گرفتار خودکشی شعری شده و یا سیدعلی صالحی به تکرار رسیده و یا خانم لیلا صادقی در دام زبان و بازی های زبانی برای سرودن شعر زبان محور گرفتار شده و یا شمس لنگرودی و یا حافظ موسوی به بن بست رسیده اند قصدم نه تنها کم نمودن ارزش والای این عزیزان نیست بلکه تلنگری است برای بازاندیشی آنها.به یاد می آورم سال هایی را که در آپارتمان کوچک در حوالی سیدخندان و حوادثی مهم:
یک روز زودتر آمدم خانه و در حین آشپزی گفتم:
تو آنقدر شلوغی که در لوبیا قند دانه دانه می کنی
و خوابیدم
کسی با من (بعدها چرا)
پارک هم نمی رفتم
(گزارش ناگزیر، شمس آقاجانی، صفحه 15، نشر بوتیمار، 1391)
خب دوست عزیز
از خدا چه خبر
میان فنجان و دو دانه قند و یک رادیو
ای او فقط خالیست
با فنجان نیم خورده بر آنم که اعتراف کنم:
شبیه عجیبی
شباهت غریبی به عجیب داری تو پیچیده ترین دختر ساده ای هستی
تو از تمام آرزوها مفصل تری (شعری از مجموعه مخاطب اجباری، چاپ دوم همراه با ویرایش جدید – بوتیمار-)
در جایی از فضا
دور از جشم ما آدم های معمولی بعضی ها یکسره عاشق اند(تو چطور؟)
در یک دقیقه/ بعضی ها سه، چهار بار(شما چطور؟ (این هم یک شوخی بود، عبی باباچاهی. صفحه 36، نشر ویستار. همراه با ترجمه به انگلیسی شعر)
سرم را تکان دادم و بلند شد از جا:
من مرده بودم
و چرا که نه
(مریض بعدی
برمی دارم گوشی را خوبم، عالی که نه)
(این هم یک شوخی بود، علی باباچاهی، صفحه 38، شعر این هم یک شوخی بود، نشر ویستار)راستی کمی در این چند شعر این شاعران با سابقه و با تجربه – به عنوان نمونه از کل نوشته های آنها – که به عنوان شعر تحویل جامعه داده اند، تامل کنید و بگویید چه چیز متفاوتی در این نوشته هاست که دلالت بر شعر بودن آنها بکند؟ کدام حس دگرسان، کدام محتوای متفاوت، کدام موسیقی درونی شده، کدام سرایش ناممکن در فضای دگرسان در آنها وجود دارد؟ کدام یک از آنها خواننده را درگیر می کند و در احساس و ذهن او می نشیند؟ باید بگویم به نظر من این ها فقط یک نوشته اند؛ حتا گزین گویی با متن شاعرانه هم نیستند؛ حتا یک نثر کامل هم نیستند آیا همین شاعران محترم باعث انزوای شعر معاصر و فرار مردم جامعه از شعر نو نمی شوند؟
شاعران واقعی این جامعه چگونه آسیب این افراد را جبران کنند؟حال چند نمونه از سبکی دیگر:
آمدم با لبخندی که جامد است
آمدم با سینه های مفتول، رو لبه ال سی دی
و در حالت اسلوموشن با قرنیه های قندیل، نگاهت کردم
(لیلاکشاورز)گاهی آرمانی ملی / درگروی کلسترول یک قهرمان است/ و کتاب ها در بزنگاه حضورم/ متاسفانه در فسافس برگه و چاپ/ من اگر من باشم/ شاخ غول تنها در این شهر و این محله/ و در این خوراک سرا و در ساندویچ نیم خورده ام/ پیدا می تواند شد، که می بینید شد!/ و تو اگر تو .../ نمی گذارد کلاسیک، نمی گذارد/ اصرار عجیبی که با کت و شلوار / دست در بینی کنم،/ طبل بزرگ را زیر پای چپ، سان دینی از خود/ وقتی که در شبانه این شهر بازی / من باشم و چرخ فلک ها/ و تو در کامل ترین شکل وجودی / با یک بستی کیم
(بهزاد خواجات، بو نوشت برای شرجی)
درخت که می شوی به تو فکر می کنم
نه از روی ریشه کردن
از روی کندن
نه از روی شیرجه ای که ضربه می زند کف استخر به شنا کردن
نه از روی کف دستم که طالعم را تاق می زند با داغ
تنها از این رو که مبادا نفرینم را خاموش کند یک روز باد
(لیلا صادقی، گریز از مرکز)
تهران
آدم ها، ماشین ها، آدم ها، ماشین ها.........
...................
(محمد آزرم، کتاب هوم، شعر
کانکریت تهران)
این روزها عجیب فرو رفتگی دارم!
مثل یک علف که عاشق یک بز شده
به این که تو پشت به من در حال ویدن و هضم علف دیگری هستی
به مدفوعیتم فکر می کنم
به بوی گندم
دوسست دارم لعنتی!
(رومینا عابدی)در این پنج نمونه، بیشترین تاسف و افسوس را به بهزاد خواجات و لیلا صادقی دارم که شاعرانی باسواد و محقق و صادق هستند اما گرفتار بازی زبانی و فضای دگران دهه هفتادی شده اند که با این گریش شان زندگی را از شعرشان گرفته اند و تبدیل به بازی کلامی و حرکت واژگان نموده اند؛ به محمد آزرم که گرفتار و مبلغ نوعی شعریست که ارای ان را بلد نیست. در کتاب او هیچ اتفاق شعری روی نداده؛ آزرم برای این بتواند نوشته اش را شعری در زبان با کارکرد فرم و اجرای تعریف کند، به کانکریت و به تضاد فرمی که لیلا صادقی به کار می گیرد روی آورده و متاسفانه بسیار ناموفق بوده است. مثلا در کتاب هوم در صفحه های 42 و 43 و 44 در نوشته ای به نام تهران، سه صفحه تمام نوشته آدم ها و ماشین ها! می توانست به جای نوشتن تکراری آدم ها و ماشین ها در سه صفحه برای رساندن این مفهوم که تهران گرفتار آدم هاست و ماشین ها، در اجرایی دایره ای یا منقطع در دو و سه بند کل اجرای شعر نوشته اش را به انجام برساند که متاسفانه موفق نیست و دیگر شعرهای کتابش هم چنین وضعیت فرمی و سرایشی ناقصی دارند.
در شعر شاعران دیگر گاه این کشتن شعر و پایین آوردن آن در حد یک نوشتار ساده، هم از لحاظ اجرا و هم از لحاظ لحن و فرم و ساختار به هم سانی و هم شکل نویسی می انجامد. اگر در نوشته های زیر که به عنوان شعر ارائه شده اند، کمی تامل کنید، خواهید دید همه آنها دارای لحن، فرم، ساختمان و حس همسان هستند، نه از کشف و شهودی خبری است و نه از حس و آفرینش دگرسان. نوشته هایی شاعرانه اند که بر آنها نام شعر نهاده شده است. باور کنید این شعرهای مال یک شاعر نیستند. بلکه از آن چند شاعر هستند. برای همین باید سوال کرد که چرا چنین شده است!؟ چرا این شعرها همه متنی هم شکل دارند!؟ چه چیز تشخص شعر یک شاعر را از شاعر دیگر مجزا می سازد؟ چگونه باید امضای هر یک از شاعران محترم را در میان اینها پیدا کرد؟ البته باید تاکید کنم که این نمونه ها از بهترین ها بودند، وگرنه اگر می خواستیم دست به انتخاب بزنیم، چیزی جز تاسف و وحشت حاصل مان نبود. در این نمونه ها که از میان اشعار شاعران محترمی همچون شمس لنگرودی، گروس عبدالملککیان و حافظ موسوی و از میان ده ها مجموعه شعر انتخاب شده اند، اگر کمی دقت کرده باشید، وزن حتا به شکل هجا هم وجود ندارد؛ نه ایهامی هست و نه ایجازی، متن ساده و بازی هستند در حد یک نثر و بیانی شاعرانه هستند که عمرش در جامعه و نزد خوننده بیش از چند ثانیه نیست:
چه فرقی می کند
من عاشق تو باشم،
یا تو عاشم من!؟
چه فرقی می کند
رنگین کمان
از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟
()
دوستت دارم
و پنهان کردن آسمان
پشت میله های قفس
آسان نیست.
آن چه که پنهان می ماند خون است.
حون است و عسل
که به نیش زنبوری
آشکار می شود.
دوستت دارم
و نقشه ای از بهشت را می بینم
دورادور
با دو نهر از عسل
که کشان کشان
خود را به خانه من می رسانند.
()
هر نتی که از عشق بگوید
زیباست
حالا
سمفونی پنجم بتهوون باشد
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست
()
اگر شعرهای من زیباست
دلیلش آن است
که تو زیبایی.
حالا
هی بیا و بگو
چنین است و چنان است
اصلاً
مهم نیست
تو چند ساله باشی
من همسن و سال تو هستم
()
مهم نیست
خانه ات کجا بادش
برای یافتنت کافی است
چشم هایم را ببندم.
خلاصه بگویم
حالا
هر قفلی که می خواهد
به درگاه خانه ات باشد
عشق پیچکی است
که دیوار نمی شناسد
()
گنجشگ ها با تو دوستند
گربه ها از صدای پایت فرار نمی کنند
سوسک ها
اگر تو بخواهی کنار دمپایی ها دراز می کشند.ادامه دارد...بخش دوم این مقاله را می توانید با عنوان «شعر در فردای نیامده (3)» از لینکهای پیوست مشاهده کنیدبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98713
باشگاه اندیشه › شعر در فردای نیامده (3)

درخواست حذف اطلاعات
صبور زخم توام
صبور زخم توام ایلیاتی مغموم
که درد، سایه تلخ هزار ساله توست
هزار سال نگفتم تو را، نگفتم هیچ
و دست های تو هر سال مهربان بودنداین مطلب، بخش سوم از مطلب «شعر در فردای نیامده » است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.همانطور که قبلا گفتم می توان نود درصد شعرهای مجموعه شعرهای منتشره توسط بسیاری از ناشران از جمله نشر مروارید، چشمه، ثالث، نگاه و به خصوص در این دو سال اخیر بوتیمار و دیگر ناشران را به صورت فله ای برداشت و با حذف نام شاعران در یک کتاب جمع کرد و اسمی بر کتاب به عنوان یک شاعر مجازی نوشت و عرضه کرد, بی آن که کسی متوجه شود که این گتاب مجموعه ایست از شعر صدها شاعر. حقیقت ایت است که ما برابر یک سوال در بحران جاری در شعر امروز ایران قرار داریم و آن این است که باید تکلیف شعر و رابطه آن را با زبان و ادبیات روشن کنیم. متاسفانه بدفهمی بسیاری از اندیشه و نظر ساتر مبنی بر این که شعر، ادبیات نیست، باعث این آفت و بحران شده است دیگر از کلام و شعر بلند و تامل در سرایش آثار تراژیک و دراماتیک و تامل در سرایش اسطوره و مسائل تاریخی و انسانی و حدیث بودن آدمی خبری نیست؛ بیشتر خویشتن سرایی و خودبیانی است. بله! شعر، ادبیات نیست، هنر کلامیست اما گسترش دهنده حد و مرزها و حدود ادبیات است و باعث آفرینش های کلامی و فکری است. شاید بپرسید و بر من ایراد بگیرید که چرا چنین سخت با آثار شعری معاصر برخورد می کنم؟! در پاسخ باید بگویم، من به دگرباشی و تغییر و رسیدن به زبان، لحن، فضا و ذهن نو معتقدم و این کار را هم کرده ام اما اینان به ای تغییر و دگرسانی به ایستایی و نتبلی فکر و حس رسیده اند پس اجازه بدهید پایان و مرگ شعر اینان که بسیار جویای نام هستند را اعلام کنم. من مدافع و ستایشگر شعر هستم، من مدافع و ستایشگر شعر هستم. نه نوشته های بی هویت بی مفهوم که در هیچ سبک و سیاقی نمی گنجند. مگر ادعا شود که ادعا هم می کنند تغییر بنیادی در شکل و ساختار و مفعوم و هستی شعر معاصر پدید آورده اند. اگر چنین تحولی روی داده که چنین نیست لطفا بیایند و معرفی کنند و بیانیه و تعریف های خود را ارائه دهند. می دانم که در میان شاعران جوان، استعداد و نبوغ های متفاوتی چون کتایون ریزخراتی، ناهید عرجونی، لیلا صادقی، حامد رحمتی و بسیاری دیگر هستند که اگر به حقیقت شعر توجه کنند خواهند شگفت؛ من می دانم که خواهند شگفت و شعر راه جاودان خود را از میان این بحران خواهد گشود و شاعران حقیقی شعر زمانه خود را خواهند سرود. امید که چنین شود.2. شعر شاعران انقلاب
شاعران انقلاب به سه گروه تقسیم می شوند: 1- گروه شاعران پیر و سنت گرای انقلاب که نخست شعر اجتماعی با گرایش های اسلامی و با نگاه به مسائل روز می سرودند و بیشتر در کار شعر و ادبیات با گرایشی سنتی و فرم کلاسیک بودند و بعد از انقلاب در خدمت اسلام و انقلاب درآمدند. از میان این گروه می توان از شاخص ترین آنها مهرداد اوستا، حمید سبزواری، محمود شاهرخی، نصرت الله مردانی و علی معلم دامغانی و ... نام برد. بارزترین صفت این گروه مرثیه سرایی است که شعرشان بیشتر در خدمت هدف اینها بوده تا آنها در خدمت شعر؛ از این رو این گروه با نیت و خواست قبلی و از پیش فکر شده در قالب کلاسیک غزل و قصیده های مفصلی را در مقاطع مختلف در مسائل جاری انقلاب سروده اند از این میان قصیده غرای سبزواری در مسائل جنگ(خمینی ای امام) معروفترین است و می توان سبزواری را بعد از مهرداد اوستا سرگروه و شاخص ترین این گروه از شاعران دانست. در شعر مرحوم سبزواری اگر تامل شود با همه تسلطش تکلف را به آشکار می توان دید. از این رو شعر او، شعر پرتکلفیست. البته خود مرحوم سبزرواری به این تکلف و قیود اعتراف می کند. او در مصاحبه خود در خصوص ادبیات و شعر بعد از انقلاب با کیهان فرهنگی شمار بهمن ماه 131 می گوید:
«اگر کسی بخواهد پیرامون ادبیات انقلاب اسلامی به داوری بنشیند نخست باید مذهب شیعه را بشناسد. شاعران شیعه در سخت ترین دورانی که بر آنها گذشته، با رعایت تقیه که از معتقدات خاص آنهاست از هر فرصتی برای بیان حقیقت مورد اعتقد خود سود جسته اند و ...»
و بعد در اعتراض به عدم توجه و استقبال جامعه از شعر شاعران انقلاب می گوید:«در این چند سال که از پیروزی انقاب بودید و...(سبزواری همان گفت وگو).»
میزان عمیق اعتقاد او به انقلاب و اسلامی و شیعه شعر او را بیشتر شاخص نموده اما گرفتار تکلف اعتقادی بود. البته نباید این حقیقت را نادیده گرفت که میزان تسلط و آگاهی او به دیگر مکاتب ادبی و هنری چندان گسترده نبود و هرگز هم تلاشی برای آگاهی و دگرگونی زبان، سبک و شکل و حتا واژگان شعر خود نکر و نخواست تحولات ادبی وهنری به خصوص شعر را در جهان معاصر ببیند؛ حتی با وجود تحولاتی که درغزل و دو بیتی و چهار بند سرایی در میان شاعران جوان کلاسیک سرا در حال بروز دادن بد. در سروده هایش اگر تامل شود، لغزش کلامی و وزنی زیاد است. سبزواری بیشتر سفارش سر است، هم چنان که در شرح حال خود و نوشته اش اعلام می کند که براساس مسائل و حوادث روز موضع شعرش را انتخاب می کرده است. شعرش هم در حد همان مسائل جاری روز و مسائل سطحی باقی مانده است و از آن سطح بیشتر نرفته است. با وجود این که شعر او در خدمت اسلام و انقلاب است اما گاه در لحظه دگرسان سرایش به خوشتن و حسرت های فردی اش نیز توجه داشته؛ در میان اشعارش اگر درنگ شود دیده می شود که گاه او به تنهایی خلوص خود رسیده و شعر خصوصی و محض خود را سروده که بسیار متفاوت با شعرهای سفارشی و ایده مدار و سخت سرد و بی روح اوست. به این چند سطر از غزل او که بیشتر بیان گراندوه و ناگفته های روحی و حسی سبزواریست توجه کنید:
شاخه خشکم ز پاییز و بهار من مپرس مرده ام از صبح و شام روزگار من مپرس
آفتاب بر لب بام در آفاقم مجوی
جلوه ای از طالع بی اعتبار من مپرس
با یک شعر متفاوت و یا حس و ذ هن خلوص یافته در فضای شعر روبه رو می شویم و در می یابیم که شاعر به صداقت در بیان احوال خویش نشسته است. انگار دیگر از آن مصنوعی و سفارش سرایی خبری نیست و از آن همه بی خوشتنی که در وادی شعر روا داشته خسته است. سفارش ها را رها کرده و لحظه ای بی حدوث تمام قیود یا خود و خویشتن خود خلوت کرده و شعر حقیقی خود را سروده. از این دست شعرها در میان اشعار حمید سبزواری می توان یافت. البته جدا از حمید سبزواری، در شعرهای محمود شاهرخی که گرایش بیشتری به عرفان داشت و علی معلم و نصرت الله که زبان حماسی و معترض دارند، هم می توان اینگونه اشعار را دید.2- گروه دوم شاعران انقلاب که شامل شاعرانی است که پرورش یافته قبل از انقلاب با آرمان های انقلابی بودند و در هنگامه انقلاب و بعد آن در عرصه جنگ و جبهه های جنگ حضوری موثر و مدام داشتند. اکثر شاعران این گروه درس آموخته و دانشگاه رفته، با زمینه های فکری متفاوت و در جست وجوی ارمانشهر اسلامی و انقلابی بودند که همیشه در اندوه آن سوخته و در پرورش آن گداخته اند. می توان گفت اینان بدنه اصلی شاعرانی از شعر انقلاب را تشکیل می دادند که شعر انقلاب را با جامعه پیوند زدند. در میان این گروه چهره های بسیار شاخصی هستند که از قبل و بعد انقلاب در کوران شعر بودند و از این گروه می توان به علی موسوی گرمارودی، محمدرضا عبدالملکیان، قیصر امین پور، سلمان هراتی و ... اشاره کرد. که اگر در شعر تک تک اینان تامل کنیم هر کدام فضا و سخن جدا و دگرگون و با زبان متفاوتی دارند. توان علمی و تسلط ادبی این گروه بسیار زیاد است. اما مشکل این گروه از شاعران انقلاب این است که نخواستند و توجه نکردند و شاید نتوانستند زبان شعر خود را متحول کنند و از سیطره زبان شعر شاعران دهه سی و چهل رها شوند. با این که از تحولات شعر و مسائل روز باخبر بوند امام معلوم نیست چرا دل در گروی تحول شعرشان ننهادند. با تاملی کوتاه به نمونه شعر هر کدام این حقیقت آشکار می شود.
- موسوی گرمارودی که از دهه 40 و پنجاه در عرصه شعر و مبارزه با زوال مدام شعر به تکرار خود نشست و چندان شعر و مجموعه موثر و مطرحی ارائه نکرد؛ شعرش بیشتر شعارگرا و در طرز شعر بلند مقاله باقی ماند. برای نمونه به چند سطرح از شعر «خط خون» او که از میان شعرهای او انتخاب شده توجه کنید:
درختان را دوست می دارم
که به احترام تو قیام کرده اند
و آب را که مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون کرده است
.........................................که اگر تمام شعر را و دیگر شعرهای شاعر را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که شاعر براساس تجربه و تمرین مکرر با واژگانی که در اختیار دارد به نوشتن پرداخته و می بینید که شعرهای او از آ« حس و توان و خیال و موسیقی درونی شده خالیست و بیشتر در حد یک متن است تا شعر:
- محمد رضا عبدالملکیان شاعری تواناست و شعرهای زیبا کم ندارد. او زبانی پخته و لحنی تغزلی و زبانی حماسی دارد اما در سرایش شعر سفارشی با هدف و مضمون از پیش تعیین شده بسیار ضعیف است و از آن قدرت کلام حماسی نمی تواند سود بجوید. برای نمونه به چند سطر از شعر«حماسه چهارده ساله» توجه کنید:
تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیدم
با همان شور شیرین گونه
که کودکیش را در قنداق می پیچیدم
حماسه چهارده ساله من
به پای خویش رفته بود
اینک با شانه های شهر
برایم بازش آورده بودند.
-
مقایسه کنید با شعر «کوه» او:
صبور زخم توام
صبور زخم توام ایلیاتی مغموم
که درد، سایه تلخ هزار ساله توست
هزار سال نگفتم تو را، نگفتم هیچ
و دست های تو هر سال مهربان بودند
-
یا به این شعر «واپسین لبخند» که بیشتر به ترانه نزدیک است:
دفتر خالیم چه بی معنا
مانده ام در حصار خود تنها
و سرانگشت روشن باران
خط سبزی نمی کشد این جا
که ای کاش تمام حطف ربط (و) و از سرآغاز مصرع های دوم تمام شعر حذف می کرد
- سلمان هراتی: سلمان معلمی شاعر بود؛ انسانی صاف و چون آب زلال. من در دو دیداری که با او داشتم جز صداقت و رفتار و عمل چیزی از او نیدیم، در لحظه های عادی زندگی هم او شاعر بود. در دوره خدمت سربازیم که با تیم درمانی اعزام شده بودم، شامگاه روزی که در جبهه کنار رودخانه مرا با چشمان اشکبار کنار رودخانه دید، پرسید چه شده؟ به رودخانه اشاره کردم. نگاه کرد. طاقتش طاق شد و نشست. ماه بالا آمده بود و جنازه سرباز در سطح رود روان بود. رودخانه خون بود. روخانه تن سرباز بود و رودخانه تمام معنای جنگ بود. ماه نور دیگر داشت. رودخانه انگار از جهان دیگر به سرزمین دیگر روان بود آرام گفتم: اگر قرار است بمیرم می خواهم میان رودخانه بمیرم. اما نمی خواخم بمیرم. گفت مرگ گاه سفارش قبول نمی کند. بعد پرسید تو شاعری، این جا چه کار می کنی؟ گفتم: سربازم، براساس تحصیل و تحصصم برای درمان اعزام شده ام اما از جنگ بیزارم.
خندید، گفتم: جنگ با قاصبان ناگزیر است، مرگ هم نعمت. گفتم: من به زودی بر می گردم. گفت: کجا؟
گفتم: دانشگاه، دوره خدمتم در جبهه دارد تمام می شود. گفت: من معلمم، آمده ام جبهه تو داری می رود. گفتم: بله!
خندید. گفت: باشد تا یک روز در دانشگاه بیایم و ببینمت که افسوس دیگر او را ندیدیم. او انسانی عارف و پاکدل بود(ن خاطره او و جبهه را در رمان«رای و رعنا» خود با شرح کامل آورده ام.)
هفته فعد من برگشتم و برای ادامه تحصیل به خارج رفتم. بعدها شنیدم که سلمان در هنگام رانندگی در اثر تصادف درگذشته. او اگر چه غزل سرا بود اما در شعر سپید متاثر از سهران سپهری و فروغ فرخزاد بود و بیشتر در سرایش شعر محتوا گر با زبان ساده بود. انتخاب واژه در هنگام سرایش برایش راحت بود؛ از ساده ترین کلمات و اشکال زیبا شعری را می آفرید؛ افسوس نماند که بیشتر شکفته شود.
برای نمونه به بریده ای از شعر او توجه کنید:
سجاده ام کجاست
می خواهم از همیشه این اضطراب برخیزم
این دل گرفتگی مداوم شاید،
تأثیر سایه من است.
که این سان گستاخ و سنگ وار
بین خدا و دلم ایستاده ام.
سجاده ام کجاست؟
یا به این شعر:
کنار شب می ایستم
چشم بر شمد سورمه ای آسمان می اندازم
ستاره ها
با نخ نور گلدوزی شده اند
و من می شنوم زمزمه درختان را
-«چه ملایمت خنکی!
من آبستن یک شکوفه ام
که همین تابستان گلابی می شود. »
....
با این چند بیت از غزل او:
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرات فردا شدن نداشت
بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ زهره دریا شدن نداشت
در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار
حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت- قیصر امین پور از میان شاعران شعر انقلاب، برجسته ترین و متفاوت ترین آنها است. دکتر مقداد نخستین بار شعر او را به من معرفی کرد با ستایش بسیار. زنده یاد امین پور اگر چه برخاسته از انقلاب و جبهه و جنگ بود اما در این گونه نماند. توان و جایگاه شعری اش را شناخت و با آگاهی تمام به اعتلای شعر خود همگام با حضور در دانشگاه افزود اما به نحله روز چندان توجه ننمود؛ انگار می دانست که زمان کوتاه است و باید گفتنی هایش را بگوید و برای همین در همان فضا شعرهایش را سرود. اگر بخواهیم او را در میان شاعران معاصر در میان گروهی دهیم، حقیقت این است که او جایگاهی مستقل دارد. هم جزو شاعران شعر انقلاب است – به خاطر شعرعایی که در توصیف جبهه و جنگ و انقلاب سرود – و هم شاعری مستقل است به خاطر شعرهای دگرسان و محضی که ارائه کرده. میزان تسلط او به زبان و شعر فارسی و توجه عمیقش به زندگی مردم و رابطه خوبی که با اشیا و عناصر محیط بر قرار می کرد، از او شاعری مستقل و متفاوت می سازد اما همنطور که نوشتم مهمترین ایراد او عدم توجه به تغییر در شعر و دگردیسی آن در زبن و غیره بود که می توان علت این مسلئه را در دیدگاه شخصی و عقیدتی و دانشگاهی او جست. لطفا به دو نمونه از بریده هایی از دو شعر متفاوت او توججه کنید. توان شاعری او را در هر دو شعر بسیار ستودنی خواهید یافت:
«شعری برای جنگ»
می خواستم شعری برای جنگ بگویم
دیدم نمی شود
دیگر قلم زبان دلم نیست
گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را
دیگر سلاح سرد سخن کار ساز نیست
-
«بریده ای از شعر ناگزیر».
این روزها که می گذرد هر روز احساس می کنم که کسی در باد فریاد می زند
احساس می کنم که مرا از عمق جاده های مه آلود
یک آشنای دور صدا می زند
آهنگ آشنای صدا او
مثل عبور نور
مثل عبور نوروز
مثل آمدن روز
اگر تامل کنید در شعر«شعری برای جنگ» شاعر حقیقت را نه در کلمه و سخن که در تفنگ و جنگ و عمل می جوید. اما در شعر «ناگزیر» که بیانحقیقت یک اتفاق در روح و جان شاعر است، بازگشت او به حقیقت بودن عشق و جستن روز و زندگیست. امین پور شاعر خوبی بود، افسوس فرصت تجربه بیشتر را نیافت.3-گروه سوم از شاعران انقلاب، بیشتر شاعران جوان هستند که بعد از انقلاب متولد شده و دوران انقلاب و جنگ را تجربه نکرده اند و چندان با فضا و لحظه ها و شعارها و آرما ن های آن آشنایی عمیق و انس ندارند. اینان بیشتر مکتب آموخته شاعران قبل هستند و در شعر جوان و سورمه و غیر تربیت یافته اند. درمیان این گروه گرایش به غزل و دوبیتی و همینطور شعر سپیده و ساده نویسی با نگاه به تحولات زمانه و تحول زبان و عنصر تغییر بسیار است اما دیگر شعر سفارشی چندان در میان آن ها دیده نمی شود. برجسته ترین آنها می توان به گروس عبدالملکیان و موسوی اشاره کرد.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98712
باشگاه اندیشه › جامعه گرایی گزینه ای متفاوت است (2)

درخواست حذف اطلاعات
مارکس مبانی محکمی را مطرح می کند و نمی توانیم به راحتی بگوییم چون تجربه مارکسیسم و کمونیسم از نظر سیاسی شکست خورده پس به طور کلی او را کنار بگذاریم. این مطلب، بخش دوم از مطلب «جامعه گرایی گزینه ای متفاوت است» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.جامعه گرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و سوسیالیسم
در گفت گو با سیدعلیرضا بهشتیمهرنامه: بر خلاف عنوانی که به این نحله فکری زده شده به نظر می رسد که جامعه گرایی به دلیل تبیین دیدگاه های اخلاقی به فرد نیز توجه ویژه ای دارند. می توان در باب جامعه گرایی این نکته را مطرح کرد که به عنوان یک تئوری نو در دنیای تازه ما را از دوگانه انگاری ها یا چند گانه انگاری هایی که پیرامون مکاتب گوناگون وجود داشت نجات دهد؟سیدعلیرضا بهشتی: جامعه گرایی فارغ از اینکه ما چقدر آن را حمایت کنیم با حمایت نکنیم و چقدر آن را قابل قبول بدانیم یا ندانیم، یک فاید خیلی بزرگ داشته و آن این است که دیگر مجبور نیستیم بین دو حدافراط و تفریط یا دو سر طیف در زمینه هایی مثل زمینه گرایی، جهان شمول گرایی، جامعه گرایی و فردگرایی ضرور تا به یکی از دو اردوگاه فکری تعلق خاطر داشته باشیم. گزینه های دیگری را هم می توان مابین این ها در نظر گرفت و از این لحاظ راهگشا بوده است و این کمترین فایده ای است که داشته است. همان طور که شما اظاره کردید. جامعه گرایان با جمع گراها خیلی متفاوت هستند و احترام به فرد را در جای خود دارند آنان بر رابطه تاثیر و تاثری که جامعه به فرد دارد تاکید می کنند و این که اصالت آمیخته فرد و جمع است که در اجتماعات واقعیت دارد نه اصالت جمع صرف و نه اصالت فرد صرف و این نکته ای با اهمیت است. این مباحث آیا به بحث های ساختار و کارگزار نیز وارد می شود؟سیدعلیرضا بهشتی: جامعه گرایان هم برای فرد و هم برای جامعه عاملیت قائل هستند. طبیعت است که بین فرد و جامعه تعاملی بر قرار می کنند که دیگر نه فرد کاملا مقهور و محکوم ساختار است و نه کارگزار کاملا آزاد است که بتواند فارغ از آنچه پیرامون او وجود دارد، هر کاری بخواهد انجام دهد جامعه گرلیی به عنوان یک دیدگاه سوم در حال مطرح شن است. جامعه گرایی در ایران و ر مباحث آکادمیک تا چه اندازه تبیین شده است؟ جایگاه جماعت گرایی در وجه های آکادمیک کشور چگونه است؟سیدعلیرضا بهشتی: واقعیت این است که زمانی که من پایان نامه ام در سال 1376 گذارنده و به کشور بازگشتم، این بحث ها چندان مطرح نبود. به تدریج این نحله معرفی شد و کارهای خوبی نیز در راه شناخت و معرفی هر چه بیشتر آن صورت گرفت. منتها معضل یا آفت بزرگی که ما در دنیای اندیشه داریم این است که متاسفسانه مانند بسیاری دیگر از حوزه های زندگی اجتماعی مان، بیش از حد سیاست زده است و همه چیز سیاسی می شود. بنابراین به عنوان مثال اگر من به نقد لیبرالیسم بپردازم به این معنا گرفته می شود که من به یک ارد.گاه یا جناج سیاسی خاصی تعلق خاطر دارم. در حالی که ضرورتا این گونه نیست. نکته بعدی اینکه برخی از مطبوعات، رسانه ها و افراد صاحب نظر، صاحب قلم و دانشگاهی هم در به وجود آمدن این اغتشاش فکری موثر بودند. خیلی راحت می شود به یک انگ چپ زدگی علیه یک نحله فکری یک جو سیاسی به وجود آورد. یا از آن طرف به طور کلی تصور کرد که جامعه گرایی گویی ابزار خوبی است برای اینکه بتواند برای اثبات منویات کسانی که با هر گونه دستاوردی برای لیبرالیسم یا مدرنیته مخالف هستند، استفاده شود. یعنی از هر دو طرف اگر نگوییم مورد سوء استفاده قرار گرفته، دست کم برای حمله به طرف مقابل استفاده شده است. در صورتی که جامعه گرایی یک نحله فکری است و باید به آن از این منظر توجه کرد و مانند هر پدیده فکری دیگر نقاط ضعف و قدرت آن را سنجید و از نقاط قوت استفاده و از نقاط ضعف دوری کرد. مشکل عمده ما این است که در جامعه و حتی در دنیای آکادمیک فاقد یک فضای نقادی – نقادی به معنی دقیق آن یعنی ارزیابی و گفتن خوبی و بدی ها، قوت ها و ضعف ها، مزیت ها و کاستی ها – منصفانه سالم هستیم. برای همین هم اصلاً گفتگویی صورت نمی گیرد و معمولا حکم هایی یک طرفه ا ی نسبت به هم صادر می کنیم. در عرصه سیاست، خیلی از سیاست مدارها نباید انتظار داشت، هر چند اگر ما به لحاظ سیاسی توسعه یافته‎تر از وضعیت کنونی بودیم باید از آنها نیز چنین انتظاری می داشتیم، ولی در عرصه آکادمیک وقتی این اتفاق می افتد باعث تاسف است. پس از انقلاب اسلامی، مباحث و مفاهیم جدیدی مطرح شد که ما را به سمت رویکرد تازه ای در دنیای سیاست برد. به عنوان مثال ترجمه کتاب هایی چون«در پی فضیلت» السدیرمک اینتایر به نسبت سازی این مفاهیم با علوم اسلامی در روند سیاست منتهی شد. فکر نمی کنید ورود جامعه گرایی به فضای آکادمیک فرصت مناسبی برای تبیین رویکردهای انقلاب اسلامی در ایران شکل داد؟سیدعلیرضا بهشتی: بله، چون هم فلسفه و اندیشه سیاسی اسلام و هم جامعه گرایی فضیلت محور است. این حرف شما درست است و از جامعه گرایی در کشور ما به عنوان ابزار نقد مدرنیته بسیار استفاده می شود. اما جماعت گرایی و نقدهای آن به مدرنیته بهتر می توانست مورد استفاده قرار گیرد. اجازه بدهید یک مثال خیلی روشن درباره حقوق بشر مطرح بزنم. به نظر من به لحاظ علمی این درست است که خاستگاه فکری و فرهنگی اعلامیه حقوق بشر یک خاستگاه خاص بوده و عناصری از انسان شناسی را در خود جای داده که نمی توان اثبات کرد عام و جهان شمول هستند. این بحث را به لحاظ علمی می توان مطرح کرد. اما اگر این مساله را دستاویز قرار دهیم تا حقوق بشر را تماما زیر سوال ببریم و نقض حقوق بشر را به این ترتیب توجیه کنیم، از نقدهای جامعه گرایی به حقوق بشر چنین چیزی در نمی آید، معلوم است کسانی که در این مباحث از جامعه گرایی استفاده می کنند، خیلی خوب آن را نفهمیده اند. به خصوص بر سر برخی از موارد حقوق بشر که جنبه عام و جهان شمول آن بسیار محرز است؛ مانند حق حیات که امری پیشااخلاقی به شمار می رود هر موجودی در ابتدا باید دارای حق حیات باشد و پس از آن راجع به این بحث کنیم که این حیات به شکل اخلاقی باشد. حق حیات طبیعتاً حقی است که می توان به عنوان یک اصل عام و جهان شمول از آن دفاع کرد. نکته مهم دیگر حقوق وابسته به حق حیات است که می توان از آن نیز دفاع کرد. فرض کنید فردی درخصوص و حبس و زندان است. این فرد باید برای ادامه حیات خود دسترسی مناسب به امکانات پزشکی داشته باشد و نمی توانیم این حقوق را به عنوان اینکه این ها ارزش های غربی است و ما به ارزش های غربی کاری نداریم، نقض کنیم.شما می دانید که ترجمه یک یا دو کتاب از آثار مک اینتایر در ایران زیر نظر فردی صورت گرفت که بسیار در این مباحث صاحب نظر است و من به ایشان بسیار علاقمندم و برایشان احترام قائلم ولی به خاطر همین سیاست زدگی هایی که در این باره پیش آمد ایشان پرهیز کرد و از آن پروژه جدا شد که البته آن آثار منتشر هم شد. نکته ای را هم درباره ترجمه عنوان مک اینتایر بگوییم و آن این که «در پی فضیلت» برای این اثر غلط است و باید «پس از فضیلت» ترجمه شود. موضوع این اثر به مسئله ای است که در نهضت روشنگری پیش آمد و این سوال اصلی که چرا وقتی غایت مداری ارسطویی در فیزیک و طبیعیات کنار گذاشته و به علم جدید رو آورده شد، در ماورالطبیعه و اخلاق هم این انقطاع حاصل شد. اگر بخواهیم جامعه گرایی را با سیاست در ایران تطبیق دهیم، این موضوع چگونه می تواند شکل مناسبی به خود گیرد؟سیدعلیرضا بهشتی: جامعه گرایی از این نظر که به ما نشان می دهد می توان راه سومی را انتخاب کرد، خیلی مفید است و راه های زیادی را باز می کند. برخی از بن مایه های فکری آن هم قابل تامل و قابل استفاده است اما با جریان سیاسی موجود و کسانی که بازیگران عرصه سیاست هستند، نسبت فکری ندارد. برخی از دوستان همفکر ما تلاش کردند بر این اساس کاری را در فاصله سال های 1384 تا 1387 انجام دهند. که به عنوان«الگوی زیست مسلمانی» منتشر شد و در آن جا از بن مایه های جامعه گرایی استفاده شده بود. اساسا این جزوه می توانست هویت سازی هم انجام دهد...سیدعلیرضا بهشتی: بله اما متاسفانه نتوانست ادامه پیدا کند. البته برخی از محافل فکری داریم که بر روی این مساله کار می کنند یا حداقل نمود ضعیفی داشته است. به نظر می رسد که این مباحث برای ایران امروز می تواند مباحثی مفید باشد و به دلیل بن مایه های ویژه ای که دارد ما را با مباحث علم ساست و مسائل سیاست در دنیا همسو و همراه کند. از آن جایی که ظربفیت همسان سازی اسلام با اندیشه های سوسیالیستی و اندیشه های لیبرالیستی و مدرنیته هرگز به وجود نیامد به نظر می رسد این مباحث با نظریات جامعه گرایانه نسبت نزدیک تر و تطبیق بیشتری بر قرار می کند. این مباحث با نظریات جامعه گرایی با این مفاهیم چه باید کرد؟سیدعلیرضا بهشتی: طی سالیان اخیر پایان نامه و مقالات بیشتری در باب این موضوع انجام شده و علاقمندی های بیشتری را شاهد بوده ایم. اساسا ما آفتی در دنیای آکادمیک و روشنفکری مان داریم و آن این است که هر از چندی یک اندیشمند یا اندیشه ای مد می شود و شما به یک باره مشاهده می کنید که همه به سمت آثار یک اندیشمند قرن 19، 20، یا 21 رفته اند و گویی دیگر هیچ اندیشمندی وجود ندارد. به نظر من بایستی تنوع و تعدد اندیشه ها در دنیا را در اییران به شکل بهتر و گسترده تری بازتاب داد و در این زمینه اساتید نباید خیلی محافظه کاری کنند. همچنین، دلیلی ندارد که اساتید در همه حوزه ها حتی در اندیشه سیاسی متحصص باشند. بلاخره متحصصی داریم که پست مدرن های نئونیچه ای را خوب فهمیده، متحصص داریم که لیبرال ها را خوب فهمیده، صاحب نظری داریم که جامعه گرایان را خوب فهمیده، و متحصص داریم که مارکسیست ها را خوب فهمیده است. ببینید همین مارکس یکی از شخصیت هایی است که اندیشه هایش برای خود من همواره مهم بوده است عناصر فکری بسیاری ارزنده ای در آثار مارکس پیدا می شود و به راحتی نمی توان آن ها را کنار گذاشت. این یک بحثی غیر علمی است که بگوییم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرقی صحبت از مارکس نکنیم. هنوز آثار مارکس در بزرگ ترین دانشگاه های اروپا و امریکا خوانده می شود و هنوز هم بحث های جالب و مهمی در آثار او و همفکرانش مورد توجه قرار می گیرد. مارکس مبانی محکمی را مطرح می کند و نمی توانیم به راحتی بگوییم چون تجربه مارکسیسم و کمونیسم از نظر سیاسی شکست خورده پس به طور کلی او را کنار بگذاریم. نکته جالب این است که امروزه به نوعی بازگشت این اندیشه ها را در اروپا، ایالات متحده و انگلستان شاهد هستیم. برنی سندرز در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به عنوان کاندیدای حزب دموکرات حرکات انتخاباتی بسیار جالبی انجام داد و تلاش کرد بسیاری از موضوعات را در مانیفست حزب دموکرات بگنجاند. این کار صرف نظر از ارزش گذاری ما، به لحاظ سیاسی حرکات مهمی بود از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در انگلستانن نیز بازگشت به اندیشه های چپ را مطرح می کند و این بازگشت به خصوص در بین قشرهای جوان در اروپا و امریکا و تحصیل کرده ها مطرح شده است. باید نتوع و تعدد آرا و اندیشه های اندیشمندان غربی را در ایران رایج کرد و چون به هر حال مشکل فهم زبان های خارجی برای اکثر خوانندگان ایرانی – به خصوص وقتی پای زبان تحصص به میان می آید – وجود دارد، طبیعتاً مترجمین در انتقال این مفاهیم نقش مهمی دارند باید اجازه دهیم که خود دانشجو و محقق علاقه خویش را انتخاب کند و ما برای او انتخاب نکنیم.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98702
باشگاه اندیشه › جامعه گرایی گزینه ای متفاوت است

درخواست حذف اطلاعات
جامعه گرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و سوسیالیسم
در گفت گو با سیدعلیرضا بهشتیمهرنامه: اجازه دهید به عنوان سوال اول، بحث را در باب خود مفهوم جماعت گرایی آغاز کنیم. اساسا زمان که از این مفهوم استفاده می کنیم چه دیدگاهی را مد نظر داریم و چگونه می توان زوایای گوناگون این مفهوم را بررسی کرد؟سیدعلیرضا بهشتی: ماجرای جامعه گرایی به طور مشخص در واکنش«نظریه ای در باب عدالت» جان راولز شکل گرفت. اندیشمندان برجسته ای مانند مایکل سندل، مایکل والزر، چالز تیلور و السدیرمک اینتایر از چهره های برجسته این جریان هستند. جالب این است که هیچ یک از کسانی که نام بردم و متصف به جامعه گرا بودن هستند، این عنوان را برای خودشان قبول نکرده اند . به هر حال، برخی از نقدهایی که مطرح کردند، به این منجر شد که راولز در تجدیدنظر نظریه در کتاب بعدی خود به نام «لیبرالیسم سیاسی» از آن بهره فراوانی ببرد؛ به طوری که راولز متأخر را جامعه گرا نامیده اند. بنابراین این نحله فکری از دهه 1980 شکل گرفت.جامعه گرایان به طور کلی مباحث خود را در سه بعد مشخص مطرح می کنند. اول بعد روش شناختی: جامعه گرایی بر اهمیت سنت و بافتار اجتماعی در اندیشه ورزی اخلاقی و سیاسی تاکید دارد، به این معنا که اندیشه ورزی را در این حوزه ها به صورت انتزاعی و سوژه منتزع شده از امعه و شرایط زمان و مکان در نظر نمی گیرد؛ یعنی آن چیزی که ایده ال پروژه روشنگری وب عد از آن به طور کلی مدرنیته بود. از این منظر، جامعه گرایان منتقد مدرنیته هستند، اما این ضرور تا معنای اینکه منتقد همه ارزش های موجود در مدرنیته باشند، نیست. در همین راستا باید گفت جامعه گرایان در برابر جهان شمولی و عام گرا بودن اندیشمندان لیبرال، خاص گرا هستند. بنابراین، زمانی که به عنوان مثال بحث عدالت اجتماعی مطرح می شود، از دید آنان معیارهای عدالت، معیارهای عام و جهان شمول نیست بلکه در یک بافتار فرهنگی و اجتماعی خاص و معطوف به اشکال زندگی و سنت های هر جامعه است که شکل می گیرد، معنا پیدا می کند و تعریف می شود به همین دلیل است که والزر صحبت از «عدالت، اینجا و اکنون» می کند. جامعه گرایان اعتقاد دارند که داوری های اخلاقی و سیاسی وابسته به زبان استدلال هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین وابسته به چارچوب های تفسیری است که انسان ها از طریق آن، جهان پیرامون خود را تبیین و طرح می کنند. این تفاوت های عمده در بخش روش شناختی وجود دارد.بعد دومی که در مباحث مربوط به جامعه گرایان مطرح است، بعد هستی شناختی یا مابعدالطبیعی است، به خصوص درباره «self»، نفس یا خویشتن خویش، شما می دانید که اغلب نظریه پردازان لیبرال اعتقاد دارند که برای ما انسان ها، انتخاب طرح زندگی، یا به تعبیر من الگوی زیستی، و پیگیری تحقق آن اولویت دارد. جامعه گرایان نمی خواهند اهمیت این انتخابرگری را رد کنند، اما نکته ای که به آن اشاره می کنند این است که فراموش شده که در فهم خویشتن خویش، هویت هر یک از ما در پیوندهای متعدد، گوناگون و متنوع اجتماعی شکل می گیرد و در مصاف با مسائل مختلف، یکی از لایه های هویتی ماست که در اولویت قرار می گیرد. نمی توانیم خودمان را جدا از این پیوندها تعریف کنیم. بنابراین ما انسان ها منفک از پیوندهای اجتماعی مان نیستیم و یک تصویر اتمیستی از انسان، بیانگر تعریف واقعیت ماهیت انسان نیست. به تعبیر سیلا بن حبیب، خویشتن خویش ما «موقیت مند» است. اتفاقا چند وقت پیش کتاب بسیارخواندنی و جذاب«هویت های مرگبار» نوشته امین معلوف را می خواندم و دیدک که او هم به این لایه های متعدد هویتی و پیوندهای اجتماعی خیلی خوب پرداخته است. مثال های متعددی از تجربه خود به عنوان یک لبنانی مسیحی ساکن فرانسه ارائه می دهد. من به همه دانشجویان و دوستان توصیه کرده ام که این کتاب را در اولویت های مطالعه خود قرار دهند. به هر حال، از دیدگاه جامعه گرایان، هدف سیاست به فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای این که انسا ها بتوانند انتخاب گری خود را به خوبی انجام دهند و در پی تحقق الگوی زیستی مطلوبشان باشند محدود نمی شود، بلکه حفظ هویت های فرهنگی و احترام به پیوندهای اجتماعی هم جزء وظایف سیاست است. نکته ای را لازم است توضیح دهم چون همیشه این سوال پیش می آید که آیا نتیجه این تاکید بر وابستگی انسان ها با پیوندها و سنت هایشان، با تلاش برای حفظ وضع موجود برابر نخواهد بود؟ انسان لیبرال، انسانی است که می تواند دائماً تجدیدنظر کند و در زندگی خود پویایی داشته باشد. آیا تفکر جامعه گرایی از این پویایی جلوگیری می کند و ما را محکوم به ماندن در وضعیت موجود می کند؟ اینجا باید تمایزی بین فهم جامعه گرایان و فهم محافظه کاران از «سنت» قائل شد. محافظه کاران سنت را یک امر ایستا می دانند و زمانی که می گویند ما باید به آن پایبند باشیم، یعنی به سنت به همان شکلی که وجود دارد، در حالی که جامعه گریان، خود سنت را هم پویا می دانند و سعی دارند چگونگی شکل گیری تحولات در سنت ها را تبیین کنند و در این زمینه بحث ها و نظریه های خیلی خوب هم ارائه کرده اند.
آخرین بعد، بعد هنجارین این مکتب و تاکیدی است که بر ارزش جامعه دارد. اگر ما طیفی داشته باشیم که یک سر آن جمع گرایی مطلق و سر دیگر آن فردگرایی مطلق باشد، دیدگاه جامعه گرا در میانه این طیف قرار می گیرد. شما تبیین کاملی از جامعه گرایی ارائه دادید. بحثی که در این میان وجود دارد، این است که گفته می شود جامعه گرایی در میانه اندیشه چپ و اندیشه راست – سوسیالیست ها و لیبرالیست ها – قرار دارد. آیا می توان بحث را پذیرفت؟سیدعلیرضا بهشتی: «راست» و «چپ» خیلی تعابیر دقیقی نیست و ما می توانیم تعابیر دقیق تری به جای آن ها به کار ببریم. مثلا می توانیم بگوییم بین جمع گرایی مطلق و فردگرایی مطلق، جامعه گرایی در میانه است. یا می توانیم بگوییم بین مطلق گرایی معرفتی و نسبی گرایی مطلق، اصحاب جامعه گرایی به نسبیت گرایی نسبی قائلند. اگر از منظر زمینه گرایی یا انتزاع و انفکاک از زمینه و بافتار نگاه کنیم، این مکتب زمینه گرا و بافتار گرا است. برخی به اشتباه می گویند که جامعه گرایان همان کمونیست ها یا سوسیالیست ها هستند، در حالی که تفاوت های عمده ای مابین این دو نحله فکری وود دارد. سوسیالیسم که شقی از آن به شکل کونیسم درآمده، اولاً به لحاظ بنیان های معرفت شناختی و روش شناختی مدرن است و ثانیاً به لحاظ تویزهای سیاسی، به مع گرایی دولت محور باور دارد و معمولا تمرکز گر است؛ مثل تمرکز دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی در دست یک دولت سوسیالیست ثانیا، مساله تضاد ونزاع طبقاتی به شکلی و با تفاسیر گوناگونی معمولا در کانون بحث های سوسیالیسم وجود دارد، در حالی که برای جامعه گرایان مساله نزاع طبقاتی موضوعیتی ندارد طرفدار تمرکز قدرت هم نیستند بلکه سیاست های توزیع قدرت، توجه به قدرت های محلی، توجه به تصمیمات در سطح خردتر، توجه به نهادهای مدنی، توجه به آن چه غیر حکومتی است در جامعه گراها به شدت قوی است. توجه به دموکراسی مشارکتی – البته نه به معنای تنزل یافته ای که ما امروزه در ایران می فهمیم بلکه به معنای مشارکت فعال و موثر در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی – و تنوع تعدد فرهنگی نیز معمولا در میان بحث های آنها قرار دارد. در حالی که سوسیالیست ها چه به لحاظ معرفتی و چه به لحاظ اجتماعی و هنجاری و ارزشی معمولا مونیست هستند نه پلورالیست، جامعه گرایی با پلورالیسم و تنوع و تعدد فرهنگی سازگار است با پدیده ای که ما با عنوان دیدگاه«چند فرهنگی گرایی» می شناسیم سنخیت دارد. با این اوصاف و به طور طبیعی نمی توان آن ها را جزء اردوگاه سوسیالیست ها دسته بندی کرد. از سوی دیگر اما این نوع بحث هایی که عرض کردم با تاکیی که بر اصالت آمیخته فرد و جمع دارند، طبیعتاً آن را از فردگرایی های مفرطی که در برخی از نظریه های لیبرالی یا راست دیده می شود. متمایز می کند؛ فردگرایی مفرط و اتمیستی که مورد انتقاد جدی جامعه گرایان است. اجتماع گرایی نزد روشنفکران چپ چگونه فهم شده و اصلا می توان گفت که این مکتب فکری تا اندازه ای تحت تاثیر اندیشه های سوسیالیستی بوده است؟سیدعلیرضا بهشتی: سخت بشود آ« را با کلیشه های رایج تطبیق داد. مثلا راولز جامعه گرا، در آخرین کتابی که از او به عنوان«عدالت به مثابه انصاف» منتشر شد و در بستر بیماری و پیش از مرگ آن را تنظیم و تدوین کرد، رسما اذعان می کند که یک سوسیال لیبرال یالیبرال سوسیالیست است. از طرف دیگر والزر به عنوان یک جامعه گرا، به شدت به ارزش های لیبرالی پایبند است، در حالی که مک اینتایر از ارزش های لیبرالی فاصله می گیرد، هر چند او هم به طور کلی آن ها را رد نمی کند. تیلور هم به ارزش های لیبرالی پایبندی و تاکید دارد و برای این ارزش ها احترام قائل است اما حرف او این است که بنیادگذاری معرفت شناختی این ارزش ها در لیبرالیسم مبتنی بر مدرنیسم، مخدوش است. بنابراین اینکه بتوان این دیدگاه ها را جایابی و جانمایی و محل دقیق آن ها را مشخص کرد، کار آسانی نیست. من همواره بر این نکته تاکید کرده ام که این «ایسم» ها و مکتب ها از منظر علمی، تا حد معینی برای بازشناسی جریانات فکری معاصر یا تاریخ گذشته ما موثر است ولی برای اینکه فرد را بتوانیم در این یا آن قالب و کلیشه قرار دهیم، معمولا گمراه کننده است. افراد خیلی در این کلیشه ها قرار نمی گیرد. درجامعه ما که اصلا مساله بدتر از جوامع دیگر هم هست چون اول این کلیشه ها ترسیم و پس از آن بحث های هویتی آغاز می شود و با این اوصاف دیگر فردیت و تنوعی که می تواند در بین افراد و اندیشه ها باشد، عملاً مخدوش می شود. برخی اظهار می کنند که اجتماع گرایی تئوری تازه ای از سمت روشنفکران چپ بود برای عبور از دوگانه سوسیالیسم – لیبرالیسم. آیا می توان این دیدگاه را پذیرفت؟
اگر این دیدگاه را بتوان پذیرفت با این اوصاف چرا قرار بود این دوگانه از بین برود؟سیدعلیرضا بهشتی: واقعیت این است که سوسیالیسم هم به به همان شکل کلاسیک اش به حیات خویش هم ادامه داده و هم خوانش های جدیدتری پیدا شده است. اگر سوسیالیسم کاملا محو شده بود و شما صرفا با جامعه گرایی روبرو بودید، شاید این حرف قابل قبول بود. البته جامعه گرایی در واکنش به لیبرالیسم فردگرا و نظریه های نئولیبرال شکل گرفت و در این شکی وجود ندارد. اما اینکه پدید آمدن این امر را دلیلی برای عبور از آ« دوگانه بدانیم و ضرورتا در قطب مخالف قرار دهیم، فکر می کنم نمی تواند یک داوری علمی باشد. درست است که جامعه گرایی مثل والزر به نظریه های دموکراسی مشارکتی متمایل است اما این به آن معنا نیست که نهایتا او را به عنوان سوسیالیست بشناسیم. مک اینتایر را در نظر بگیرید که فردی است که می دانیم موقعی که درس می خوانده و زمانی که تدریس را آغاز می کند، یک مارکسیست بوده و چند اثر خوب هم درباره مارکسیسم دارد، ولی بعدها دچار تحول می شود و مک اینتایری که ما به عنوان جامعه گرا می شناسیم، مک اینتایری است که در دانشگاه نوتردام امریکا – که دانشگاهی کاتولیک با رویکردهای مذهبی و دینی است و اساسا به دیدگاه های ارسطویی، تامیستی، آگوستینی اعتقاد دارد – درس می دهد. زمانی که بخواهیم این کلیشه ها را با اندیشمندان جامعه گرا تطبیق دهیم، مشکل پیدا می کنند. یا همین طور در مورد تیلور که یک کاتولیک نسبتا معتقد است. به عبارت دیگر، مشکل بتوان این چهره ها را با اندیشه های چپ که در ذهن ما وجود دارد تطبیق داد، ولی به هر حال تاکید بر جامعه و بر روابط اجتماعی و تاثیر و تاثرات اجتماعی در اندیشه آن ها وجود دارد. مباحث اخلاقی بخش مهمی از اندیشه های جماعت گرایان را تشکیل می دهد. بحث های اخلاقی و نسبت آن با سیاست در نزد این نحله فکری چگونه تبیین می شود؟سیدعلیرضا بهشتی: به طور مشخص جامعه گرایان نمی توانند به جدایی اخلاق از سیاست معتقد باشند. در دیدگاه آنان، امر سیاسی مبتنی بر امر اهلاقی است. منتها در اینجا بحث عام و جهان شمول بودن یا نبودن اصول و ارزش های اخلاقی مطرح است. یکی از جامعه گرایانی که در این بعد کارهای خوبی انجام داده، والزر است که آثار مهم او به فارسی ترجمه شده است. والزر کتابی به عنوان«فربه و نحجیف» دارد که این کتاب دقیقا مباحث اخلاقی را مطرح می کند و یک صورت بندی جالب توجه درباره وجه فربه اصول اخلاقی می دهد و آن را از وجه نحیف اصول اخلاقی متمایز می کند. من در پایان نامه خودم که بعدها به فالسی ترجمه و با عنوان «بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی » منتشر شد و همچنین در کار اخیر که به صورت در سگفتار بوده و با عنوان «عدالت اجتماعی درجوامع چند فرهنگی» در حال تدوین آماده سازی برای چاپ است، از این مبانی و نظریه های اخلاقی بهره زیادی برده ام. به نظر می رسد این نظریه ها و مبانی بسیار راهگشا است و ما را از بن بست هایی که نظریه های اخلاقی مدرن با آن مواجه می شوند به نحوی که گاه در نظریه های سیاسی از اخلاق کاملا عبور می کنند و به یک نوع پراگماتیسم صرف رو می آوردند، موفق تر بوده اند و توانسته اند با حفظ بنیان های اخلاقی به بحث های مربوط به سیاست ورزی در دو سطح جامعه و حکومت نیز بپردازند. بحثی که مطرح می شود و به نظر می رس می تواند در نسبت اخلاق و سیاست را در وادی اخلاق یا اخلاق را در وادی سایست بگنجانند و این مفهومی است که در نظریات پیشین چندان جای نداشته است. سیاست معمولا به عنوان مفهومی برای کسب قدرت دانسته شده و به نوعی دیدگاه ماکیاولیستی – به درست یا غلط – بر آن حاکم بوده است. وارد کردن مباحثی چون فضیلت و ... در نظریاتی که به سیاست مربوط می شود. چگونه مطرح شده است و از آن ها چگونه می توان بهره برد؟سیدعلیرضا بهشتی: اجازه دهید این بحث را با مثالی از آن چه امروز با آن روبرو هستیم، توضیح دهم. گزارش های جهانی در مورد «خوشبختی» -word happiness report- زیر نظر سازمان ملل به طور سالانه شکل می گیرد و منتشر می شود که همچون گزارش هایی است که درباره «human deveelopment» منتشر می شود. جالب است که تاکنون چون گزارش از این مجموعه منتشر شده و یک رویکرد جدید به مساله توسعه و مفهوم خوشبختی به شمار می رود در یکی از این گزارش ها که مربوط به سال 2013 بود، اقتصاددانی به نام فری سچ که مطالعات فلسفی هم داشته، مقاله جالب توجهی با عنوان «بازگشت به اخلاق فضیلتدر تلاش برای دستیابی به خوشبختی» دارد. غالب جماعت گرایان همچون مک اینتایر در حال مطرح کردن مفاهیمی چون بازگشت به فضیلت هستند و این صرفاً منحصر به او هم نیست و بسیاری دیگر از نوار سطویی های معاصر را هم شامل می شود نکته کلیدی برای فهم این قضیه این است که جامعه گرایان اعتقاد دارند آنچهکه برای یک شهروند در عرصه سیاست مطرح است صرفا به حقوق او منحصر نمی شود، چون حق بر بنیاد خود تعریف نمی شود بلکه با ارجاع به خیر و مفهوم زندگی سعادت بار است که تعریف می شود تأکید بر مفهوم خیر، مساله مهمی نزد جامعه گرایان است و آن را در آثار تیلور، مک اینتایر، سندل و – مشاهده می کنیم. لیبرال ها به وجود مفهوم خیر اذعان دارند اما می گویند آن چه می توان بر آن اجماع کرد، مفهوم حق است و نمی توان بر مفهوم خیر اجماع کرد در چگونگی این مساله بحث های مفصلی وجود دارد اما اگر چنین است، ما در دیدگاه های لیبرالی نهایتا به سیاست ورزی حق بنیاد می رسیم، به صورتی که در رویکردهای جامعه پرا مساله توجه به خیر هم مطرح است. چون همان طور که اشاره کردم، اصلا تفسیر حق را با ارجاع به مفهوم خیر و سعادت ممکن می دانند. طبیعتاً نگاه آنان به ساست نگاه اخلاقی است. مثلا فرض کنید زمانی که مساله حق اقلیت ها مطرح می شود مساله حق اخلاق «متفاوت بودن» برای افراد تعریف می شود که باید حکومت ها در سطح ملی و سازمان های بین المللی در سطح جهانی این تفاوت ها را محترم بشمارند. البته برخی هم با رهیافت های لیبرالی ای حق تفاوت دفاع کردند اما در مجموع به نظر من جامعه گرایان در استدلال هایی که پشت سر حق تفاوت میگذارند، نسبت به لیبرال ها دستی پرتر دارند بنابراین طبیعتا با آن نوع سیاست ورزی که در بین ما معمولا به عنوان سیاست ورزی ما کیاولیستی مشهور است – اینکه این توصویف تا چه حد به لحاظ علمی درست است، بحث دیگری است – در سطح ملی و بین الملل فاصله می گیرند. دو مثالی که مک اینتایر در این باره دارد هم سطح ملی و هم سطح فراملی را در برمی گیرد. در سطح مبلی قانونی بودن سقط جنین بحث مهمی است که برای آن بایتس سیاست گذاری شود، قانون وضع گردد و حکومت ها تکلیف این قضی را روشن کنند. حرف مک اینتایر در این باره این است که ما در اینجا مباحث رقیبی داریم که معلوم نیست قیاس پذیر باشند. یعنی مثلا یک طرف می گوید این جنین و طفلی که درون رحم مادر قرار دارد، جزیی از بدن مادر است و بنابراین مادر حق دارد درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرد. اما طرف مقابل و مخالفان این دیدگاه تاکید می کند به محضی که این موجود دارای حیات شد، دیگر یک موجود مستقل است و اگر شما این کار را انجام دهید گویی قتل نفس انجام داده اید این دو دیدگاه از دو مبنای اخلاقی متمایز و متفاوت سرچشمه می گیرد و تصمیم گیری درباره آن اصلا آسان نیست. در سطح بین الملل نیز مباحث پیرامون جنگ های عادلانه و ناعادلانه وود دارد. در این باره و الزر کتاب خوبی دارد. سوال در اینجا این است که بالاخره جنگ عادلانه چیست و آیا می توان گفت هر جنگ رهایی بخشی عادلانه است؟ همین طور مسئله سلاح های کشتار جمعی و کشتار غیر نظامیان. مثلا این سوال به وجود می آید که ملاک آزادی بخشی را چه کسی تعریف کرده است؟ زیر سوال بردن این ملاک ها و معیارها که معمولا سیاست های فارغ از اخلاق به راحتی می توانستند درباره آن تصمیم بگیرند، زمانی که از سوی بسیاری از اندیشمندان از جمله جامعه گرایان زیر استرالیا در گرفت چون یکی از دانشگاه های این کشور درسی را با نام تاریخ استرالی دائر کرده بود و در آن جا به جای کشف استرالیا توسط کاپیتان کوک، مساله اشغال استرالیا توسط کاپیتان کوک را مطرح کرده بود که جنجال زیادی به راه انداخت. واقعیت این است که بومیان اترالیا می کویند که آنجا حضور داشته اند و چیزی کشف نشده است. همین مساله درباره امریکا و ... نیز وود دارد. این مباحث زمینه را به تدریج باز کرده و بسیاری از قضاوت ها و داوری های سیاسی اکنون زیر سوال رفته است. در مجموعه باید گفت جامعه گرایی نمی تواند با نوعی سیاست فارغ از اخلاق سازگار باشد و عنصر اخلاقی در آن نقش کلیدی دارد.
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «جامعه گرایی گزینه ای متفاوت است (2)» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98700
باشگاه اندیشه › به امام گفت راه لغزنده ای را برای دفاع از انقلاب انتخاب کرده ام

درخواست حذف اطلاعات
امام اعتنایی نکردند و انگار که نشاختند او دست امام را بوسید. گفتم گل آقا هستند و امام تبسمی کردند و صابری هم بغضش گرفت و گفت برای خدمت به انقلاب راه لغزنده ای را انتخاب کردم. دعا کنید نلغزم و گمراه نشوم و امام هم دعا کردند و گفتند با همان نیت خیری که دارید ادامه دهید.گفت وگوی مهرنامه با سید محمود دعایی درباره کیومرث صابری و ستون دو کلمه حرف حسابمهرنامه: نخستین آشنایی شما با کیومرث صابری فومنی کی بود؟سیدمحمود دعایی: من نخستین بار مرحوم صابری فومنی را در دولت شهید رجایی دیدم. جناب بهزاد نبوی وزیر قدر کابینه شهید رجایی واسطه آشنایی من با ناب صابری بود. در یک مناسباتی بعد تثبیت دولت شهید رجایی و عزل بنی صدر بود. بهزاد نبوی از مدیران رسانه ها برای حضور در نشستی در دفتر نخست وزیری دعوت کرده بودند. در کنار بهزاد نبوی به عنوان میزان و دعوت کننده مدیران رسانه ها، کیومرث صابری هم به عنوان مشاور رسانه ای رییس جمهوری نشسته بود. کیومرث صابری فومنی عنصر هوشمند تیزبین و فهمیده ای بود که اظهار نظرهای دی و به جایی داشت و تعامل خیلی خوبی با اصحاب مطبوعات داشت. دیگر تا مدت ها من ایشان را ندیدم و پس از شهادت رجایی و باهنر، آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری رسیدند و جناب صابری هم به عنوان مشاور رسانه ای ایشان فعالیت شان را دنبال کردند و محمد جواد حجتی کرمانی هم مشاور ایشان بودند و آقا را یاری می کردند. آن مقطع که صابری مشاور رییس مهور بود به کار طنز نویسی هم می پرداخت؟سیدمحمود دعایی: بله، او از این ذوق و قریحه اش در رفع کاستی ها و گوش زد کردن ایرادها بهره می گرفت، همان مقطع در نامه ای خلاقانه و شیرن به مسئله گیت های امنیتی و رفتار نیروهای حفاظتی در محدوده نهاد ریاست جمهوری در خیابان فلسطین پرداخت. کسانی که متصدی امر حفاظت بودند یک سری دقت های ویژه ای داشتند و این ها گاه باعث زحمت همسایگان نهاد ریاست جمهوری می شد. شاهد بود پیرزنی که می خواست به خانه اش برود با بازرسی و تحقق روبرو می شود و این واقعه را به بیان طنزی مطرح کرده بود، بدون این که حفاظت ها را تخطئه کند. در آن نامه به بیانی آن طنز این موضوع را مورد توجه قرار داد و به اطلاع آقا رساند و موثر هم واقع شد و مشکلاتی که در این زمینه بود برطرف شد. او همواره در طنزهایش این مشی را دنبال می کرده و به قصد اصلاح برخی امور قلم می زد. چه شد کیومرث صابری را به همکاری در روزنامه اطلاعات دعوت کردید؟سیدمحمود دعایی: زمان گذشت و دور ادور با هم در ارتباط بودیم و می دانستم در ایامی حج بعثه مقام معظم رهبری در مکه نشریه ای را برای زائران ایرانی در آن جا منتشر می کرد و در اختیار کاروان ها و حجاج قرار می گرفت و مسائل فرهنگی و تاریخی را ارائه می کردند. زبده های مطبوعاتی کشور کسانی مانند جلال رفیع و هادی خانیکی هر سال در این حج به بعثه دعوت می شدند و آن نشریه را منتشر می کردند و یکی از کسانی هم که در این نشریه قلم می زد و می نوشت زنده یاد کیومرث صابری فومنی بود. از نظر توان تهیه خبر و گزارش قوی بودند و هم این که ملاحظه مسائل متعدد را می کردند این نشریه در مکه تدوین و منتشر می شد کیومرث صابری فومنی هم ستونی به نام «آقا جعفر» داشت و پرخواننده ترین بخش مجله بود. ماجراهایی که بر حجاج می گذاشت را بیان می کرد و از آن طریق گاه ایرادهایی را گوش زد می کرد و نکات ضروری را عرضه می کرد من این را می دانستم که در ایام حج در نشریه بعثه چنین ستونی دارد. شما در بعثه مسئولیتی نداشتند؟سیدمحمود دعایی: من هیچ وقت در بعثه مسئولیتی را بر عهده نداشتم و بعد از انقلاب به حج تمتع مشرف نشدم. البته چند بار از من دعوت شد تا در بعثه حضور پیدا کنم اما من نپذیرفتم. در دوره ای که جناب موسوی خوئینی ها مسئول بعثه مقام معظم رهبری بودند دعوت کردند و من از ایشان تشکر کردم و گفتم تصور نمی کنم کار ویژه ای در بعثه از عهده من بربیاید و در این شرایط که تعداد زیادی از متقاضیان حج نوبت گرفته اند بهتر است من نیایم تا جا برای یکی دیگر که ثبت نام کرده است و منتظر است باز شود و بر همین اساس دفعه های دیگر هم که دعوت هایی می شد ضمن تشکر به همین استدلال نمی پذیرفتم که به بعثه بروم. در دوره مسئولیت مهدی کروبی بر بعثه و هم چنین محمد محمدی ری شهری هم دعوت کردند و من نپذیرفتم و از آن جایی که من قبل از انقلاب حج تمتع را به جا آورده بودم دیگر بعد انقلاب به تمتع نرفتم. البته در معیت دو رییس جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی به زیارت خانه خدا مشرف شدم و حج عمره را به جا آوردم. دو کلمه حرف حساب ستون طنز کیومرث صابری کی در روزنامه اطلاعات کارش را آغاز کرد؟سیدمحمود دعایی: عرض می کنم. ما از طریق نشریه بعثه یک سابقه ای از کیومرث صابری در طنزنویسی داشتیم. ما از ایشان دعوت کردیم همان ستون را به طور دائم در روزنامه اطلاعات بنویسد. تعهد هم کردیم ایشان هر شرطی را مطرح کرد بپذیریم. ایشان با لطف حرف من را گوش کرد و از این که او را به انی همکاری دعوت کردم تشکر کرد و گفت من باید روی این پیشنهاد فکر کنم و کار لغزنده ای است، به ویژه در آن شرایطی که هنوز جنگ بود. بعد مدتی که اصرار کردم او گفت به دو شرط می پذیرد؛ نخستین شرطی این بود که نظارت و سانسوری بر روی نشوته هایش نباشد و من هم گفتم قول می دهم یادداشت های شما را بعد از انتشار بخواند. دوم این که گفت در مقابل خدمتی که می کنم پولی نمی خواهم و این طور نباشد که بگویند فلانی در قبال دریافت حق التحریر این متن ها را می نویسد. می خواهم از این طریق به نظام جمهوری اسلامی خدمتی بکنم. با امضاء گل آقا می نوشت و ستون دو کلمه حرف حساب خیلی مورد توجه مخاطب ها قرار گرفت و در صفحه سوم روزنامه بود. دو کلمه حرف حساب از نخستین ستون های طنز یومیه بعد از انقلاب بود؟سیدمحمود دعایی: بله در آن روزگار متاثر از جنگ و حرمت گذار حضور حضرت امام این گونه نبود که طنز خیلی رایج باشد و خلاصه شرایط خیلی حساس بود. مدتی از نوشتن ستون طنز می گذشت، گفت من دغدغه دارم و می خواهم بدانم که این خدمتی که انجام می دهم مطلوب رهبری و نظام هست یا خیر؟ دلم می خواهد مطمئن شوم. من با حاج احمد آقا صحبت کردم و ایشان گفتند حضرت آقا ستون را هر روز می خوانند و من دیدم بعد از خواندن یک شعفی دارند. بعد از چندی از همسر حاج احمد آقای سوال کردم و ایشان گفتند آقاا شیفته این ستون شده اند و می خوانند. اما جناب صابری می خواستند محضر امام برسند و هم حضور ایشان را درک کنند و هم این که اطمینان خاطر بیش تری پیدا کنند. یک روز هم آهنگ کردیم و ایشان را خدمت امام بردیم. امام صبح ها قبل از دیدارهای خصوصی شان در بالکن جماران می نشستند و خانواده ها شهداء و روزمندگان و دوستداران ایشان برای دست بوسی و عرض ارادت خدمت ایشان می رسیدند و من هم سعی می کردم در هفته و گاه دو هفته یک بار خدمت ایشان برسم هم اینکه رفع دلتنگی شود و هم این که این دیدارها یک میزان الحراره و میزان رضایت ایشان از ما بود و در این دیارها اگر مساله و ایرادی متوجه فعالیت ما در روزنامه اطلاعات بود ایشان به ما گوش زد می کردند، هنگامی که دست شان را می بوسیدم اگر امری داشتند می گفتند شما تشریف داشته باشید و به ما تذکری می دادند. خاطرتان هست بنیان گذار انقلاب درباره چه ایرادی در موسسه اطلاعات به شما تذکر دادند؟سیدمحمود دعایی: بله عرض می کنم. یک روز قبل از این خدمت حضرت امام بروم. حاج احمدآقا فرمودند که حواست باشد جمعی از اعضاء نهضت آزادی خدمت آقا بودند و نسبت به حضور یک فردی در روزنامه اطلاعات در محضر حضرت اما گلایه کردند و در این باره حضرت امام ممکن است سوالی بپرسند! خدمت امام رسیدم و دست شان را بوسیدم و با لطفی همشگی گفتند باشید از شما سوالی دارم. منتظر ماندم در دیدار خصوصی پرسیدند حسا الدین امامی که در روزنامه اطلاعات هست کیست؟!
من از این سوال متوجه شدم که دوستان نهضت آزادی گزارش کردند آن چه علیه ما در روزنامه ها نوشته می شود از طرف نویسندگان سابقی است که قبلا در رژیم قبل هم بودند واین ها از زمان شاه آلودگی هایی داشتند و برخی ها هم گرایش های سیاسی خاصی دارند من جمله حسام الدین امامی که در روزنامه اطلاعات می نویسد متوجه شدم علیه ایشان صحبتی شده است. من به عرض حضرت امام رساندم که خسرو تهرانی از دفتر ویژه نخست وزیری – که پیش از تاسیس وزارت اطلاعات – مسئولیت امور اطلاعاتی و امنیتی را بر عهده داشت به من زنگ زد و او از من خواست به دلائلی حسام الدین امامی در روزنامه اطلاعات حضور داشته باشد و گفتند شما او را برای نوشتن تفسیر سیاسی به همکاری دعوت کنید. او درباره مسائل خارجی می نوشت. حسام الدین امامی گمارده دستگاه های اطلاعاتی در روزنامه اطلاعات بود؟سیدمحمود دعایی: گمارده نبود، سفارش آن ها بود که حسام الدین امامی در روزنامه اطلاعات به کار مشغول شود. بر اساس سیاست های که دستگاه های اطلاعاتی داشتند این سفارش را کردند. حسام الدین امامی هم آدم خوبی بود و اطلاعات سیاسی خوبی داشت و زبان می دانست. یک مفسر آگاه با گرایش های خاص خودش بود و ما البته آن گرایش ها را کنترل می کردیم به حضرت امام گفتم ایشان را به توصیه آن ها و آوردم و بعد هم گفتم حسام الدیم امامی، کسی است که ترجمه اش از کتاب«آیین زندگی» که کتابی اخلاقی ست اثر دیل کارنگی به همراه ترجمه مهندس مهدی بازرگان منتشر شده است. با این توضیح رابطه مهندس مهدی بازرگان و حسام الدین امامی را مستند برای شان بازگو کردم. اگر ایشان الان با هم مشکل دارند قبلا چنین سابقه ای داشتند. وقتی این را گفتم نگاه معناداری به من کردند و به نوعی خواستند بگویند که نکته سنج هستید و تبسمی کردند که گفتند مواظب باشید خلاف ضوابط چیزی ننویسند. اعضای نهضت آزادی حضور حسام الدین امامی در روزنامه اطلاعات را بهانه کردند تا محضر حضرت امام بگویند هنوز نویسندگان چپ در روزنامه کیهان و اطلاعات فعالیت می کنند. واقعیت هم این بود و حسام الدین امامی از نویسندگان چپ قبل انقلاب بود و آن ها این را مستند کرده و گفته بودند که یادداشت های منتشر شده علیه نهضت آزادی از سوی چنین نویسندگانی است و ناشی از القائات چپ هاست. دیدار کیومرث صابری با رهبری انقلاب چگونه بود؟سیدمحمود دعایی: به هر روی من جناب صابری را خدمت حضرت امام بردم. آن جا گفتم ایشان کیومرث صابری است. امام اعتنایی نکردند و انگار که نشاختند او دست امام را بوسید. گفتم گل آقا هستند و امام تبسمی کردند و صابری هم بغضش گرفت و گفت برای خدمت به انقلاب راه لغزنده ای را انتخاب کردم. دعا کنید نلغزم و گمراه نشوم و امام هم دعا کردند و گفتند با همان نیت خیری که دارید ادامه دهید. اتفاقاً آن روز هم عید بود و در روزهای عید امام کاسه ای از سکه های تازه ضرب شده دم دست شان بود و به تبرک سکه های ده ریالی را به مهمان هاشان هدیه می دادند و به هر یک از افراد یکی دو سکه می دادند ولی در آن دیدار یک مشت سکه به کیومرث صابری دادند. صابری به شوخی گفت آقا ولخرجی کردید و شمرد دید پانزده سکه نصیبش شده است. از آن به بعد با اطمینان بیش تری می نوشت. در فضای جنگ و آن شرایط متاثر از جنگ که بسیاری از آزادی محدود شده بود نگران نبودید انتشار ستون طنز دردسرساز شود؟سیدمحمود دعایی: نه، من کیومرث صابری را از قبل می شناختم و او سوابق انقلابی روشنی داشت ونسبت به انقلاب و امام تعهد داشت. مشاور شهید رجایی و حضرت آیت الله خامنه ای در دوره ریاست جمهوری شان بود نوشته های او نه تنها مایه تعرض دیگران و وزیر و وکیل و غیر و ذالک نمی شد بلکه به اصلاح امور هم کمک می کرد. سوژه های جالبی را انتخاب می کرد این مشی را در ستون دو کلمه حرف حساب داشت و بعد هم در مجله گل آقا این رویکرد را داشت که سوژه های جذاب و خوااندنی داشته باشد. او مثلا برای این که بتواند سربه سر مقامات بگذارد نخست طنزهایی دباره مرحوم حسن حبیبی نوشت. حسن حبیبی بسیار آدم با جنبه ای بود و از نقدها و طنزهای گل آقا استقبال می کرد. حسن حبیبی را به عنوان سمبل دولت پیش می کشید و نقد می کرد و او معمولا با معممین کاری نداشت و با آن ها شوخی نمی کرد! البته گل آقا با شما به عنوان یک فرد معمم چند باری در طنزهایش شوخی کرد!سیدمحمود دعایی: به یک بار هم با من در یکی از طنزهایش شوخی کرد. اما معمولا به معمم ها کاری نداشت و از این حیث هم اصلا با هاشمی رفسنجانی شوخی نمی کرد! کیومرث صابری خیلی صمیمی بود و با هم دوست بودند و حسن حبیبی گله می کرد به شوخی که من را قلنبه می کشید و یک بار او را لاغر و دراز کشیدند! از ابتکارهای جالبی که داشت افطاری بود که هر سال ماه رمضان می داد و دعوت نامه هایی که برای مدعوین می فرستاد خیلی متن جذابی داشت و تاثیر گذار بود و آن دعوت نامه ها خیلی بامزه بودند. از همه طیف ها هم دعوت می کرد، راست و چپ! کیومرث صابری راست بود یا چپ؟سیدمحمود دعایی: هنگامی که او قلم می زد و آغاز کار گل آقا و تا مدت ها بعد هنوز چپ و راست مان نیروهای انقلابی مذهبی به این معنا شکل نگرفته بود دوره ریاست جمهوری حضرت آقا بود و مهندس میرحسین موسوی هم نخست وزیر بود. مثلا سیدمحمد خاتمی که اکنون به عنوان اصلاح طلب مطرح است در آن مقطع وزیر کابینه ای بود که چندان هم راست نبود. او در کابینه مهندس موسوی بود. هنوز به این شکل تفکیک نفود، هط امامی و جریان چپ و راست هه با هم بودند. در نهایت گل آقا سمت و سوی سید محمد خاتمی و اصطلاحات گرفت. نقش پررنگ حمایت گل آقا از سید محمد خاتمی را نمی توان نادیده گرفت. او دوستدار و طرفدار سید محمد خاتمی بود. او چند سالی بعد دولت اصطلاحات انتشار گل آقا را متوقف کرد و توقف گل آقا هم از جهت حرمت گذاری به رای یکی از بلند پایه گان نظام بود و ایشان هم یک مرتبه اسماعیل اش را قربانی کرد، آن اثری را که به آن داربسته بود و به مثابه یک فرزند بود و رسانه ای که شکل داده بود و به موقعیت برجسته ای رسیده بود و به نظر ارجمندی که تذکر داد احترام گذاشت و با کمال صفا تمام هستی اش را رها کرد. توی گرایش هایش یک نوع انصاف و ادب و حرمتی را نسبت به شخصیت ها قائل بود. مثلا ایشان دکتر شیبانی را خیلی دوست می داشت و یادم هست در زمانی آقای شیبانی برای فراخوان کمک گرفت و شماره حسابی را اعلام کرده بود. گفت شما آن مبلغی را که می بایست به عنوان حق التحریر به من می دادید برای این کار خیر به حسابی که جناب شیبانی داده بود بریزید. تعامل او با شما چطور بود؟سیدمحمود دعایی: گاهی به تحریریه می آمد ولی مطالبش را فکس می کرد برخلاف نوشته هایش که فقط یک بار با من شوخی کرد، در دیدارهایحضوری زیادی با من شوخی می کرد و بسیار انسان گرم و صمیمی و مهربانی بود. نزاکت و ظرافت و طنازی را با هم داشت. انتشار مجله گل آقا چگونه شکل گرفت؟سیدمحمود دعایی: انتشار طنزهای کیومرث صابری در ستون دو کلمه حرف حساب با استقبال گسترده مخاطب ها روبرو شد و حسابی مورد توجه قرار گرفت و چند سال بعد انتشار طنزهایش در آن ستو، به صرافت آن افتاد که مجله ای طنز با نام«گل آقا» منتشر کند. همکارانش در مجله گل آقا رسیدند. در آن فضای جامعه هم احساس نیاز به چنین مجله طنزی بود و در ادامه هم کارش گرفت و یک مجموعه تاثیر گذار و جامعی را عرضه کرد و عناصر خوبی را گرده هم آورده بود و خوب رشد کرد.ت کیومرث صابری بعد انقلاب طنز را در ستون دو کلمه حرف حساب بی گفت و در ادامه فعالیتش وقتی کارش در مجله گل آقا گرفت هیچ وقت به او گفتند که از کجا شروع کردید و به کجا رسیدید؟سیدمحمود دعایی: نه چون این اهانت به کیومرث صابری بود. او بود که با ستون دو کله حرف حساب اطلاعات را به اوج رساند و در افزایش شمارگان روزنامه هم موثر واقع شد. درست است که روزنامه اطلاعات این فرصت را در اختیارش گذاشت که هر چه دلش می خواهد بنویسد اما این منتی نیست که ما بر او داشته باشیم او بر منت گذاشت و در روزنامه اطلاعات نوشت و حضورش در روزنامه اطلاعات مایه رونق کار ما شد دورانی اصرار داشت که هم در مجله باشد هم در روزنامه بنویسد منتها به دلیل درگیری ای که در مجله داشت دیگر فراغت نداشت و ما هم او را درک کردیم. البته در کنار این ستون که مایه رونق روزنامه بود ستون های دیگری هم در همان روزگار بنیان گذاشته شد که مورد توجه مخاطب ها قرار گرفت؛ از آن جمله می توانم به ستون «هفته خوانی» جناب محمد جواد حجتی کرمانی اشاره کنم. آقارضا اصفهانی ستونی داشت که اخلاق و اقتصاد را در آن به زبان ساده می نوشت. او آدم با سواد و متدینی بود. این همه به تدریج کتاب شدند و منتشر شدند. گل آقا خوب زندگی کرد و سالم زندگی مرد و دین اش را به نظام اداء کرد و نظام ما از او خاطره خوشی دارد.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98698
باشگاه اندیشه › همچنان در آستانه تجدد قرار داریم _ بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات
دولت مورد نظر نائینی سکولار نیست. یعنی به نظر نائینی ناسیونالیسم لزوماً موازی سکولاریسم نیست که بگوییم اگر دولتی می خواهد حقوق ملی را پاسدار یکند دیگر نمی تواند به وظایف شرعی خودش عمل کند.این مطلب، بخش سوم از مطلب «همچنان در آستانه تجدد قرار داریم» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.بررسی فقه سیاسی نائینی و شرح آن در کتاب آستانة تجدد در گفت و گو با داود فیرحیمهرنامه: نائینی ضرورت وجود قانون اساسی را مطرح می کند. این که مجلس و قانون اساسی جای قوه عصمت را بگیرد. در واقع می خواهد به این موضوع چارچوب شرعی بدهد. در حالی که برخی مخالفان مشروطه مثل شیخ فضل اله معتقدند که قانون گذاری شان مجلس نیست.داود فیرحی: درکی که مرحوم نائینی از قانون گذاری دارد با درکی که مرحوم شیخ از قانون گذاری دارد متفاوت است. مرحوم نائینی می گوید که مردم اگر بخواهند در امور مشترک نوعی شان دچار اختلاف نشوند لازم است که وارد قرارداد می بندند که کوچه شان را آسفالت کنند خب ده نفر پول جمع می کنند و به یک آسفالت کاری می گویند که کوچه شان را آسفالت کند. آن ها را در قرارداد بندهای مختلفی در مورد مبلغ و هزینه آن و زمان و غیره می گذارند. حالا چطور می شود در یک سطح ملی حقوق آدم ها را مبلغ و هزینه آ« و زمان و غیره می گذارند. حالا چطور می شود در یک سطح ملی حقوق آدم ها را بنویسند؟ یا حداقل کلیاتش را ننویسد؟ مرحوم نائینی معتقد است جایی که حقوق مردم به میان است، ثبت کردن مقررات خودش مقدمه یا لازم حذف تنش هاست و مقدمه واجب هم واجب است یعنی اگر چیز مکتوبی وجود نداشته باشد مدتی بعد فراموش می شود، اما اگر شما یک چیز مکتوب داشته باشید، زمانی که حاکم یا نخست وزیری را انتخاب کردید خواهید گفت که انتخاب ما براساس قانون بوده و حاکم موظف است براساس قانون به وظایفش عمل کند در حالی که اگر قانون نباشد هر کسی برداشت خودش را از قضایا خواهد داشت. به همین دلیل است که به نظر مرحوم نائینی حفظ حقوق مستلزم نوشتن قانونی است. نائینی می گوید مردم می توانند خواسته های خودشان را براساس قرارداد تبدیل به قانون کنند. مرحوم شیخ هم در این خصوص ایرادهای فنی می گیرد و با اصل قضیه مخالف نیست. ولی ایرادی که می گیرد ایراد درستی است.داود فیرحی: بله، ایراد درستی و الان هم قضیه حل نشده است. ببینید مسأله اصول و تکنیک است. به لحاظ اصولی مرحوم نائینی درست می گوید که اگر بخواهیم از حقوق ملی پاسداری کنیم باید آن را تبدیل به قراردادهای مکتوب کنیم. بعد مرحوم شیخ هم می گوید به فرض هم اگر این درست باشد، این مسأله به لحاظ فنی مشکل دارد. چون در مورد حقوق ملی همه باید رضایت بدهند یا همه مشارکت کنند در حالی که می بینید در انتخابات همه مشارکت نمی کنند. پس ما یک محظوری داریم و آن ناهمسانی بین یک اصل و یک تکنیک است. این که چه زمانی این حل خواهد شد خودش یک مسأله است، اما به نظر می آید که هر دو[شیخ فضل الله و نائینی] در این باره نظر درستی دارند. نکته این جاست که نمی شود به این خاطر که چیزی
از لحاظ تکنیک عملی نیست، اصل را هم از بین برد که شیخ این کار را می کند و همچنان که مرحوم نائینی می فرماید چون نوشتن قانون ضرورت دارد نمی شود از تکنیک به تسامح گذشت. این معضلی است که ما هنوز درباره آن توضیح روشنی ارائه نداده ایم و هنوز هم تفکر سیاسی ما در این زمینه دچار خلاء های فراوانی است. یک مسأله ای که بدان اشاره کرده اید تفکیک دو امر دینی و وطنی از دیدگاه نائینی است بر این اساس ملیت چه جایگاهی در تفکر نائینی دارد؟ اگر جایگاهی دارد، چرا می گوید وظیفه اصلی حکومت حفظ بیضه اسلام است؟ و چرا به جای اسلام نمی گوید حفظ بیضه ایران؟ چون طبق این گزاره به نظر می رسد که حفظ اسلام برای او بیشتر از حفظ ایران حائز اهمیت است و آن تفکیک(امر دینی و وطنی) را خیلی مورد توجه قرار نداده است.داود فیرحی: نه، نائینی اصلاً این طور نیست و احساس نمی کند که ملیت با مذهب متضاد است؛ یعنی وظیفه دولت ملی همزمان حفظ مذهب و حفظ ملیت است. دولت مورد نظر نائینی سکولار نیست. یعنی به نظر نائینی ناسیونالیسم لزوماً موازی سکولاریسم نیست که بگوییم اگر دولتی می خواهد حقوق ملی را پاسدار یکند دیگر نمی تواند به وظایف شرعی خودش عمل کند. پس این تفکیک امر دینی و وطنی که آورده اید به چه معناست؟داود فیرحی: به این معناست که در واقع دولت بسیاری وظایف وسنی دارد که مجلس آن ها را انجام می دهد؛ مثلاً مجلس در مورد سربازگیری و مالیات و خیلی چیزهای دیگر قانون گذاری می کند. دولت یا حکومت یا قوه مجریه دو کار انجام می دهد؛ یکی این که دلوت در واقع مجری احکام مسلمانی است و یکی هم آن که مجری آن چیزی است که مجلس شورای ملی دو نوع قانون وضع می کند؛ یک نوع قانونش این است که هم فلسفه ماهیت و هم فلسفه اداره را هم زمان وضع می کند که این در حوزه حقوق عمومی است؛ یعنی می تواند بگوید که در چه موردی چه قانونی وضع کنند، مثلا وقتی می گوید مالیات بگیرد وارد فلسفه ماهیت می شود و وقتی می گوید چگونه بگیرد – از کارمند یا بازاری – وارد فلسفه اداری می شود مجلس در حوزه حقوق هر دو امر را انجام می دهد، اما از نظر مرحوم مدرس در جایی که احکام شرعی آن موجود است، مجلس فقفط این که «چگونه به لحاظ اداری قانون گذاری بکند» را اجرا می کند و به احکام ورود نمی کند. پس مجلس هم زمان دارد هم حقوق ملی را تأمین می کند و هم احکام شرعی را مثالی که مرحوم مدرس درباره قوانین شکلی می زند، در مورد وقف است. می گوید زمانی که می خواستند در مجلس دوم مشروطه درباره اداره موقوفات قانونی وضع کنند، مرحوم مدرس گفت این مسلم است که متولی وقف اختیار وقف را دارد و دولت نمی تواند اختیار متولی وقف را بگیرد، این شرعی است، اما اینکه چگونه قانون گذاری کند که متولی وقف بتواند به درستی در وقف تصرف کند به گونه ای که مثلاً اختلاس نکند و مخل مصالح ملی نباشد، قانون گذاری در شیوه اداره وقف است و اصلاً تصرف در محتوا نیست. پس درواقع هر نوع قانون گذاری، به نظر مرحوم مدرس که هم فکر مرحوم نائینی است، دو فلسفه دار؛ یکی محتوا و ماهیت و یکی هم مکانیزم اداری و اجرا آن جایی که مربوط به حقوق ملی می شود، مجلس هر دو فلسفه را مورد نظر دارد و آن جایی که مربوط به احکام شرعی است، فقط آن قسمت شکلی را در نظر داردف به همین دلیل است که مرحوم نائینی می فرمایند وظیفه حکومت حفظ بیضه اسلام هم هست. یعنی حکومت نمی تواند خلاف احکام شرعی، قانون در مورد وقف وضع کند یا قانونی در مورد قصاص وضع کند. اما به نظر نمی رسد که در کتاب تنبیه الامه یا جای دیگر توجه مخصوص معطوفی به ملیت داشته باشد. درست است؟ آیا حکومت ملی در اندیشه نائینی جایی دارد؟داود فیرحی: نائینی خیلی به ملیت تکیه می کند اما ناسیونالیست نیست. به نظر نائینی حکومت ملی از درون یک قرارداد استخراج می شود گروهی از مردم در یک جامعه، اعم از مسلمان و غیر مسلمان دور هم جمع می شوند و یک حکومت را تشکیل می دهند. درک مرحوم نائینی از ملیت این است، نه ناسیونالیسم ایدئولوژیک یا نوستالژیک؛ مثلاً منظورشان از ایرانیت، تبار ایران یا ایرانی در برابر انیرانی و این چیزها نیست. نائینی می گوید هم اکنون و در این لحظه از تاریخ، گروهی از انسان ها پذیریفته اند که دور هم باشند و خطی هم به اطرافشان بکشند و بگویند این جا سرزمین ماست. ناسیونالیسم مرحوم ونائینی مبتنی بر قرارداد است و با خون نژاد و تبار و... کار ندارد؛ کارش هم دقیقاً مشابه لاک است. اسم این را هم می گذارد دولتی که محافظ حقوق مشترک نوع است. نوع یعنی مردمی که یک جا جمع شده اند و آزادانه در کنار هم قرار گرفته اند و برای اداره جامعه شان مجلس تشکیل می دهند و تصمیم گیری می کنند در نظر نائینی اگر یک نفر از ایران قطع علاقه کند و از کشور ایران بیرون برود دیگر ایرانی حساب نمی شود اگر هم کسی وارد ایران شد و جامعه هم او را پذیرفت، ایرانی محسوب می شود نائینی خیلی مدرن می اندیشید.س شما در کتاب تان گفته اید که نائینی فقه سیاسی را بر فلسفه سیاسی ترجیج می دهد. به طور کلی به نظر می رسد که فقه سیاسی از جایی به بعد دیگر در اندیشه ایرانی جای فلسفه سیاسی را گرفته است.داود فیرحی: بله، مرحوم نائینی حتی وقتی که از فلسفه صحبت می کند به عنوان درآمدی بر یک تحلیل فقهی به آن نگاه می کند. آیا فقه سیاسی را می توانیم همان فلسفه سیاسی در نظر بگیریم؟داود فیرحی: فقه همیشه سامانه خودش را دارد. اگر نائینی یک اصطلاح فلسفی هم به کار می برد به این خاطره است که بتواند از موضوع تبینی به دست بدهد تا آن را به تحلیل های فقهی وصل کند. تحلیل های فقهی تحلیل هایی است که سرانجام باید مستند دینی داشته باشد. به طور کلی شما ریشه این چیزگی فقه سیاسی بر فلسفه سیاسی را در کجا می بینید؟داود فیرحی: ریشه این موضوع طولانی است ولی خب بالاخره مرحوم نائینی یک فقیه است. ما در فارابی فلسفه سیاسی داریم و بعد از فارابی فقه سیاسی کم کم جای فلسفه سیاسی را می گیرد.داود فیرحی: بله ولی خود فارابی هم هنگامی که بحث را تفصیل می دهد، سرانجام در کتاب «المل» به فقها ارجاع می دهد. این خیلی مهم نیست که کدام یک اولویت دارد ولی به نظر می آید که به لحاظ تاریخی متفکران مشروطه بیشتر لسان فقهی داشتند تا فلسفی. آخرین سوالم در مورد تاثیر است که نائینی از کواکبی گرفته و تعریف او از استبداد و اینکه آن را به دو نوع سیاسی و دینی تقسیم می کند. این تاثیر تا کجا بوده و چه تفاوت هایی با هم دارند؟داود فیرحی: برخی سعی کرده اند که بگویند«تنبیه الامه» مرحوم نائینی حاشیه ای ست بر متن «طبایع الاستبداد» مرحوم کواکبی و در واقع ملهم از آن است. من خواستم توضیح بدهم که «تنبیه الامه» سازمان فکری جامعی است، درحالی که کواکبی فقط توانسته است طبیعت استبداد را توضیح بدهد. نائینی تحلیل هایی راجع به اصل حکومت دارد و این که اصلاً حکومت مطلوب و دموکراسی و دولت ملی چیست در حالی که کواکبی اصلاً این ها را ندارد. در واقع کواکبی با نائینی فقط در یک جا مشترک هستند و آن این است که کواکبی سعی کرده طبیعت استبداد را توضیح بدهد دیدگاه کواکبی critical است ولی مرحوم نائینی موسس است و سعی می کند توضیح بدهد که نظام مطلوب و درست چیست؛ کواکبی اصلاً چنین چیزی را ندارد. دوستان محقق ما وقتی که به نائینی نگاه می کنند، چون ادبیات نائینی پیچیده است، فقط آن قسمت شباهتش با کواکبی را در نظر می گیرند و خود نائینی هم انکار نمی کندکه اصطلاح استبداد دینی و استبداد سسیاسی را از کواکبی گرفته است، منتها این فقط یک اصطلاح است و چیز زیادی نیست. آن چه که نائینی را نائینی کرده این است که او به اصل حکومت می پردازد و این که اصولاً چرا حکومت باید دموکراتیک باشد و این که چرا حکومت درست باید دموکراتیک باشد و چرا ما می توانیم در عین مسلمان بودن دولت ملی مبتنی بر قرارداد تاسیس کنیم و چطور دولت می تواند وظایفی را در مجلس شکل بدهد و آن دو فلسفه قانون را ایجاد کنند و موارد دیگر – حتی مرحوم نائینی از مکانیزم اجرا و حزب هم صحبت می کند و رابطه حزب و دولت درست را توضیح می دهد، مرحوم کواکبی هیچ کدام این ها را در اثرش ندارد می خواهم بگویم تقلیل دادن مرحوم نائینی به کواکبی مثل این است که شما بخواهید یک کوزه بزرگ را در یک شیشه نوشابه جا بدهید. این که راه اصلاح سیاسی از اصلاح دینی می گذرد هم مورد قبول مرحوم نائینی بود؟داود فیرحی: بله این را هم قبول داشت. ولی مرحوم نائینی اولویت را به اصلاح سیاسی می دهد. کسانی که اصلاح سیاسی را متوقف بر اصلاح دینی می دانند بر این باورند که ابتدا باید اصلاح دینی صورت بگیرد و بعد به تبع آن اصلاح سیاسی هم شکل می گیرد.داود فیرحی: مرحوم نائینی در واقع هم زمان هر دو را دنبال می کند، اما منتظر نمی ماند تا یک روزی بالاخره اصلاح دینی تمام بشود تا اصلاح سیاسی آغاز بشود نائینی معتقد است که این دو، دوقلو هستند و بیماری یکی فوراً به آن یکی هم سرایت می کند؛ به همین دلیل مرحوم نائینی اهمیت زیادی به اصلاح سیاسی می دهد و منتظر این نیست که حتماً یک اصلاح دینی هم شکل بگیرد. نائینی از این جهت متفکر جامعی است. این نکته را هم بگویم که بسیار خوب است اگر راه این گفت وگو ها دوباره باز بشود و ما از استبداد سیاسی و استبداد دینی صحبت کنیم و این که دورت درست چیست و دولت حقیقی با دولت واقعی که در تاریخ داریم چه نسبتی دارد و دولت در واقعیت چقد کاستی دارد و یکصد سال گذشته را از این منظر مورد بررسی قرار بدهیم.
من احساس می کنم مسکوت گذاشتن این بحث ها(دولت درست و حقیقی و نسبت آن با دولت تاریخی در ایران و رابطه دین و دموکراسی) ما را دچار تأخر تاریخی خواهد کرد. ما تصور می کنیم به محض این که این بحث ها را طرح کنیم آشوب ایجاد می شود و میل داریم این بحث ها را به تأخیر بیندازیم، و چون دائماً به تأخیر می اندازیم همیشه مشکلات آن باقی می ماند. گاهی هم این بحث ها تزینی می شود. در حالی که مثلاً یک نماینده و یا رئیس دولت باید بداند که چه کاره است و چه وظایفی دارد و یک دانشجو باید بداند که اکنون در کجای تاریخ ایستاده است. مسکوت گذاشتن این بحث ها خطرناک است. در واقع طرح مجدد این بحث ها ممکن است که در جامعه برای یک مدتی آشوب ذهنی ایجاد کند، اما در دراز مدت خطرش کمتر از مسکوت گذاشتن آن است.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98688
باشگاه اندیشه › همچنان در آستانه تجدد قرار داریم _ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
در واقع نائینی از اسلام به عنوان دین برتر سخن می گوید، ولی بحثش این است که به طور کلی اصول تمدن از دین قابل استخراج است ولی چون خودش مسلمان است و فرضش بر این است که دین اسلام دین کامل و خاتم است، اشاراتی هم به اسلام می کند، اما بحث نائینی مسأله اسلام نیست و مسأله دین به طور کلی و رابطه اش با تمدن است. می خواهد بگوید جنگ های طلیبی موجب شد مسیحیت در دین داری خودش تغییراتی ایجاد کند. به نظر می آید این قسمت حرف نائینی درست است.این مطلب، بخش دوم از مطلب «همچنان در آستانه تجدد قرار داریم» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.بررسی فقه سیاسی نائینی و شرح آن در کتاب آستانة تجدد در گفت و گو با داود فیرحیمهرنامه: اولین بحثی که نائینی در «تنبیه الامه» مطرح می کند و شما هم مفصل توضیح دادید در مورد رابطه تمدن اسلامی و غرب و جنگ های صلیبی است. این گونه به نظر می رسد که نائینی با مطرح کردن جنگ های صلیبی می خواهد این دیدگاه را به خواننده القاء کند که اصول تمدن غرب جدید برگرفته از تمدن اسلامی است و معتقد است بعد از جنگ های صلیبی، غربی ها توانسته اند نسبت به انحطاط خودشان آگاهی پیدا کنند و براساس دانش مسلمان تمدن جدید را بر پا کنند. حالی که در واقع این طور نیست؛ یعنی ما شاهد یک شکاف عظیم میان تمدن جدید و مدرنیته با تمدن اسلام و حتی با تمدن یونانی هستیم و به نظر می رسد این موضوع را به این دلیل مطرح می کند که بگوید مشروطه ای که ما از آن صحبت می کنیم برگرفته از بنیان های خودمان است و نه بنیان های غرب به نظرتان قضاوتی که نائینی در این خصوص داشته چقدر درست است؟داود فیرحی: من نائینی را این طور نمی بینم. احساس می کنم که درک نائینی عمیق تر از این مسائل است. به نظرم خلاصه حرف نائینی در آن بخش این است که تمدن یک اصولو قوانینی دارد که آن اصول ربطی به هیچ دوره و جمعیت و جغرافیایی ندارد؛ مثل این که بگوییم آب در صد درجه می جوشد مرحوم نائینی دو ادعا دارد؛ یک ادعای کلان است که می گوید تمدن اصول universal و جهان شمول دارد؛ مثل این که اساس تمدن بر آزادی و برابری انسان است، هر کجا آزادی انسا ن ها از بین رفته، تمدن هم شکل نگرفته است. این ادعای نائینی است که ادعایی کلی و کلان است. دومین ادعای او هم این است که اعتقاد دارد اصول تمدن در ادیان نهفته است؛ یعنی دین ها بر اصول تمدن تأکید کرده اند. ادیان هم آن چیزی را که ما با عقل به آنها می رسیم توضیح داده اند. مرحوم نائینی وقتی که این بحث را مطرح می کند به مسأله بسیار پیچیده ای در تاریخ ما برمی گردد و آن هم این است که چطور شد که مسلمانان توسعه تمدنی پیدا کردند و سپس چطور شد که ضعیف شدند؟ نائینی برمی گردد به پیدا کردن رگه های آزادی در تمدن اسلامی و بعد وقتی که به جنگ های طلیبی نگاه می کند می گوید جنگجویان صلیبی یا کشورهای اروپایی به محض این که شکست خوردند متوجه شدند مسیری که طی کرده بدند خطا بوده و باید به مفاهیمی چون آزادی، شورا، برای نظم و دین و دموکراسی بازگردند و در واقعی تمدنی مسیحی مسیرش به خطا طی شده بود. همچنان که تمدن اسلامی مسیرش به خطاطی شده بود. مرحوم نائینی معتقد است که غربی ها متوجه این قضیه شدند و در جست وجوی توضیح این اصول – یعنی اصل رابطه بین آزادی و تمدن – از خیلی های و به ویژه از تمدن اسلامی الهام گرفتند. من در کتاب هم آورده م که خیلی معتقدند غریی ها در دوره رنسانس به یونان بازگشت کردند، اما واقعیت این است که از درون متفکران مسلمان به یونان برگشتند. در واقع نائینی از اسلام به عنوان دین برتر سخن می گوید، ولی بحشش این است که به طور کلی اصول تمدن از دین قابل استخراج است ولی چون خودش مسلمان است و فرضش بر این است که دین اسلام دین کامل و خاتم است، اشاراتی هم به اسلام می کند، اما بحث نائینی مسأله اسلام نیست و مسأله دین به طور کلی و رابطه اش با تمدن است. می خواهد بگوید جنگ های طلیبی موجب شد مسیحیت در دین داری خودش تغییراتی ایجاد کند. به نظر می آید این قسمت حرف نائینی درست است. نائینی معتقد است دفاع از مشروطه ضروی دین است. شما هم معنای «ضروری دین» را در شرح تان آورده اید؛ در این تعریف، ضروری دین یعنی این که اتفاق نظر وجود دارد انکار آن مساوی با کفر است. آیا واقعاً چنین چیزی در مورد مشروطه صدق می کند؟ چون در مورد مشروطه اتفاق نظر وجود نداشت و نیز هستند علما و روحانیونی که مشروطه را انکار کرده اند و نمی توانیم بگوییم کافر بودند!داود فیرحی: ما ضروری دین را یک بار می توانیم ا زبان نائینی نگاه کیم و یک بار آن را همان طور که رایج است تعریف کنیم. وقتی که از ضروری دین صحبت می کنیم یعنی هر کس که مسلمان است تصوری غیر از آن چه که هست ندارد. مثلا تصور یک مسلمان این است که نماز بخواند و حتی کسی هم که نماز نمی خواند قبول دارد که نماز جزء دین است. آیا مشروطه هم این گونه است؟داود فیرحی: نه، اما خیلی هستند که در واقع تصور شخصی و درک شان این است که یک چیزی ضروری دین است. مثلاً در ادبیات مرحوم نائینی آزاد بودن انسان و دموکراتیک بودن دلوت جزء ضروریات دین است. ممکن است به نظر ایشان جزء ضروریات باشد و به نظر کس دیگر نباشد. من آن جا این را آورده ام تا توضیح بدهم که وقع هر اندیشمندی ممکن است ادعای ضروری بودن بکند، اما این غیر از آن است که آیا دیگران نیز چنین ادعایی دارند یا نه. خیلی ها از ضروری دین و انکار ضروری دین سخن می گویند، اما این به این معنا نیست که دعای آن ها واقعاً ضروری دین است. می توانیم بگوییم نائینی چنین درکی دارد. دیدگاه نائینی این است که انقلابی در درک مسلمانان رخ داده است، که ضروری بوده امروز دیگر ضروری تلقی نمی شود. مثلاً اگر شما به ادبیات صدر اسلام برگردید می بینید که مردم به خلیفه می گفتند با شمشیر راستت می کنیم. یا کسی حق داشت با خلیفه بیعت نکند و خلیفه حق نداشت او را مجبور به بیعت کند. مثلاً در ادبیات امام علی(ع) هم به کسانی که حمله می کند، می گوید تو که با من بیعت کرده بودی ولی دیگری بیعت نکرده بود. فرض مرحوم نائینی این است که ضروری دین یعنی آن چه که مسلمانان یک جامعه در یک دوره ای ضروری می دانند دیروز ضروری دین بوده و آن چه دیروز مسلمانان ضروری دین می دانند، دیروز ضروری دین نبوده است. مرحوم نائینی چنین بحثی را مطرح می کند و از یک انقلاب درتفکر مسلمانی صحبت می کند. ولی خودش تمثیل هایی دارد که به نظر می رسد با آن دفاعی که درخصوص ضرورت دین دارد متفاوت است. مثلاً تمثیل کنیز سیاه که می گوید مشروطه مانند کنیز سیاهی است که دستش هم کثیف است و باید از او بخواهیم دستش را بشوید.داود فیرحی: مرحوم نائینی از دو چیز صحبت می کند؛ یکی مشروطیت؛ یعنی رابطه دین و دموکراسی به طور کلی و یکی مشروطیت به معنای ن نظام مشروطه ای که با انقلاب 1905 و 1324 قمری در ایران شروع شده است. این نظام را می گوید کنیز سیاه است و نه اصل مشروطه را می خواهم بگویم در ادبیات نائینی دو چیز را باید جدا کنیم؛ یکی مشروطیت به عنوان یک اصل و نظام درست و یکی هم همان انقلابی که با نظام مشروطخ شکل گرفته است. این دومی کنیز سیاه است و نه اصل مشروطه مرحوم نائینی اصلاً در بحث مشروطه از نظام سیاسی تأسیس شده در دوره قاجار صحبت نمی کند در واقع از دین و دموکراسی صحت می کند. اصلاً هیچ اسم شاه را نمی آورد. اسم شاه را نمی آورد. اما از «سلطنت» و «سلطان» اسم می برد. شما بر چه اساسی معتقدید که سلطنت به معنای پادشاهی نیست؟داود فیرحی: مرحوم نائینی در آثار دیگر سلطنت را از «سلطه» به معنی قدرت سیاسی می گیرد. عرب های امروز هم همین طور معنی می کنند و سلطنت را به معنی پادشاهی نمی گیرند هیچ کجا مرحوم نائینی از واژه سلطان استفاده نمی کند. «سلطان اسلامی» دارد.داود فیرحی: نه این جا سلطان به معنای پادشاه نیست. نائینی سلطان را برگرفته از سلطنت و سلطان مسلمان به کار می برد و سلطان مسلمانش هم در مقابل مرحوم شیخ انصاری است. این ها اصطلاحاتی است که خودش دارد و ترجمه سلطنت در آٍار نائینی به معنای پادشاهی نیست و به معنای سلطه سیاسی است. یعنی باید آن را مترادف واژه political power بگیریم. چون عرب ها اصلاً قدرت را به سلطه تعبیر می کنند. این اصطلاح رایجی میان مسلمانان است و در آثار مرحوم کواکبی هم دیده می شود ما در ادبیات فکر خودمان در ایران یک اشکالی داریم و آن این است که پادشاهی را سلطنتی می گیریم و چون ادبیات فقهی یک گراند زبان عربی دارد این دو معنا را با هم خلط می کنیم. می خواهم چند نکته را جمع بندی کنم. نکته اول این که مرحوم نائینی وقتی که از مشروطه به عنوان یک ضروری دین سخن می گوید در واقع رابطه آزادی و برابری با دین را اصل می گیرد. نکته دوم این که وقتی هم که از منیز سیاه صحبت می کند مقصودش مشروطه تاریخی است و نکته سوم این که مرحوم نائینی واژه سلطنت را به معنای پادشاهی به کار نمی برد، بلکه آن را دارد به معنای مصطلح فقهی اش به کار می برد و دیگر این که ما فارسی زبانان چون سلطنت پادشاهی را به معنای سلطنت مشروطه در نر می گیریم، وقتی که کتاب نائینی را می خوانیم ناخودآگاه انحنایی در ذهن مان ایجاد می شود و دو زبان عربی و فارسی را قاطی می کنیم. در آرای نائینی بحثی که در آن اعتشاش مفهومی وجود دارد، بحث تقسیم حکومت به ولایتی و تملیکی است. این نظام ورایتی که مطرح می کند خیلی لغزنده است و مشخص نیست که دقیقاً منظور چیست.داود فیرحی: می دانید چرا لغزنده است؟ چون از مفهومی به نام امانت در کنار ولایت استفاده می کند و یک جاهایی اشاره می کند به رابطه امانت و وقف؛ امانت و وقف خیلی به هم نزدیک هستند و معنای آن مشخص است. اما به نظرم معنای امانت و ولایت کاملاً مغشوش می شود. برداشت من این است که نائینی می گوید ما از زمان پیامبر تا زمان اموریه یک نظام ولایتی داشتیم که این نظام تملیکی نبوده و آزادی و شورا و برابری و عدالت در آن وجود داشته است. اما از زمانی که امویه آمده این نظام به نظام تملیکی تغییر شکل داده است و این ادامه دارد و به مشروطه که می رسد با مشکلی روبه رو می شویم و آن این است که الان با وجو غصبی بودن حکومت چگونه می توانیم از آن به عنوان مشروطه و ولایتی دفاع کنیم؟داود فیرحی: واژه ولایت یک مشکلی پیدا کرده و ن برمی گردد به درکی که ما در شرایط و فضای کنونی از ولایت داریم. همان طور که پیش تر گفتم وقتی فارسی و عربی سلطنت را می خوانیم یک انحنای مفهومی پیدا می شود. الان هم وقتی واژه ولایت را در ادبیات مشروطه می خوانیم و بعد واژه ولایت را در فضای کنونی نگاه می کنیم ناخودآگاه برایمان سوال ایجاد می شود که معنای این واژه چیست، اما اگر بتوانیمنائینی را در ادبیات خودش توضیح بدهیم، دو نوع ولایت داریم؛ یک نوع ولایت به معنای عام آن است و مرحوم نائینی هر نوع امانت داری را ذیل مفهوم ولایت قرار می دهد. همه جا امانت همین معنا را می رساند. مثلاً شما اگر امانتی را به کسی بسیارید، آن امین بر آن امنت ولایت دارد به این معنا که این امانت را کجا بگدارد و کجا نگهداری کند و... به عنوان مثال متصدی وقف ولایت دارد وکیل ولایت دارد چون بالاخره بالاخره وکیل کسی است که پول شما را می برد و شما به او می گویید هر طور که خودت می دانی خرج کن. وقتی شما به حاکمی رأی می دهید آن جاکم هم ولایت دارد این معنای عام ولایت است؛ یعنی امانت داری و امین باید ویژگی هایی داشته باشد. یک معنی خاص ولایت هم وجود دارد که آن هم سرپرستی است که در ادبیات فقهی آمده است. مثل سرپرستی پدر بر فرزند و برایتام و سرپرستی فقیه بر امور حسبیه و چیزهای دیگر. این جا هم یک جور امانت هست. در درک دوم از ولایت اراده ولی است و خود مولی علیه یا شهروندان یا کسان دیگر اختیاری ندارند. این معنی خاص ولایت است. مرحوم نائینی وقتی آن جا از ولایت صحبت می کند می گوید یعنی امانت داری نوع در واقع یعنی کسی که امور مشترک یک جامعه را به امانت گرفته است و نه به معنی دومش. ولایت پیامبر و ائمه هم طبق این تعریف ولایت سرپرستی بوده؟داود فیرحی: مرحوم نائینی در این جا اصلاً از آن صحبت نمی کند مرحوم نائینی از حاکمی صحبت می کند که امین است و ما به او این اختیار را داده ایم. اصطلاحی را که مرحوم نائینی به کار می برد ما ر فقه هم داریم. خب اگر این طور باشد، آیا مثلاً پادشاه می تواند ولایت داشته باشد؟داود فیرحی: نه، طبق نظر نائینی اصلاً پادشاهی نظام سیاسی نادرستی است. یک جا گفته بود حقیقت حکومت یا حقیقت سلطنت اگر یادتان باشد. منظورش همان حکومت پیامبر و معصومین است دیگر؟داود فیرحی: نه، منظورش همان مفهوم کلی است یعنی سلطنت درست یا به تعبیرما ایرانی ها حکومت درست ببینید مرحوم نائینی یک بار دارد تئوری خودش را مطلق توضیح می دهد و یک بار هم از حکومت تاریخی مشروطه سخن می گوید این دو تا را مرتباً باید از هم تفکیک بکنیم. آن جایی که مرحوم نائینی حکومت را به ولایتی و تملیکی تقسیم می کند منظورش متوجه هیچ زمان و هیچ مکانی نیستو حصر منطقی دارد زمانی که غصب حرف می زند منظورش حکوکت محمدعلی شاه است که این امانت را غصب کرده است و حالا که نمی توانیم تمام آن را بگیریم بخشی از آن را بگیریم. به همین دلیل مرحوم نائینی معتقد است که هر چه حکومت از ولایتی کاسته و به تملیکی اضافه بشود به همان اندازه نامشروع خواهد بود؛ درسات مثل یک ساعت شنی. حکومت ولایت که مد نظرش است در زمان غیبت چگونه حاصل می شود؟ چون طبق نظر شما نائینی ولایت عام فقها را هم قبول ندارد.داود فیرحی: از نظر مرحوم نائینی معصوم امین ترین آدم است و اگر بنا به انتخابات هم باشد هیچ کسی امین تر از معصوم را پیدا نمی کند همین الان هم پیغمبر بیاید و مردم پیغمبری اش را بشناسد، قبولش می کنند. حرفی که مرحوم نائینی می زند این است که معصوم امین ترین آدم است و حالا در غیاب معصوم ما هر کار بکنیم بالاخره کمی تا قسمتی این امانت داری ضایع می‎شود و معتقد است که بعد از معصوم حکومت انتخابی نعم الدل است. اگر ما یک دسته بندی کنیم می توانیم بگوییم که نظام امانتی مطلق خاص معصومین است، بعد در غیاب معصوم حکومتی که کم و بیش می تواند امانتی باشد حکومتی انتخابی است، اما آن کس که اختیار می گیرد ممکن است همیشه امین نباشد و قطعاً کسانی که با اجبار مسلط شده اند امیننیستند چون آن ها دیگر اراده مردم را تملک کرده اند نائینی درهر بحثی که شروع می کند ابتدا آن چه درست است را طرح می کند و بعد در ادامه آن چه که واقع است یا ممکن است رخ بدهد را تشریح می کند. نگاه نائینی با نگاه آخوند خراسانی در مورد ولایت چه تفاوتی دارد؟داود فیرحی: تفاوت هایی دارد، اما این تفاوت ها جزئی است مرحوم نائینی در واقع دارد یک نوع ولایت در قضا را برای فقها تثبیت می کند و مرحوم آخوند ظاهراً به چنین ولایتی قائل نیست، اما تفاوت این دو، ثمره علمی ندارد. فرضاً بحث سر این است که یکی می گوید فقیه در حوزه قضاوت ولایت دارد ودیگر می گوید فقیه می تواند در حوزه قضاوت تصرف کند، نتیجه عملی این ها یکی است؛ هر چند که تحلیل آن متفاوت است. در حوزه آنالیتیک اگر وارد شویم، معنای این دو متفاوت است. یعنی نائینی معتقد است که فقیه می تواند امور حسبیه را به حکومت واگذار کند. اما آقای آخوند به چنین چیزی اعتقاد ندارد؟داود فیرحی: مرحوم نائینی معتقد بود که امور حسبیه دست فقهاست و ولایت دارند.  چون یک جایی گفته که معتقد است امور حسبیه یک شهبه اش با قضاست و یک بخشی هم مربوط به والی و حاکم است.داود فیرحی: بله، آن قسمت هایش را مرحوم نائینی تفکیک کرده است. در واقع تفکیک کرده که آن قسمت هایی که مربوط به قاضی است چه هستند و آن قسمت هایی که مربوط به والی است کدام هستند خلاصه حرفی که مرحوم نائینی دارد می زند این است که می گوید فقها در امور حسبه ولایت دارند و فراتر از آن در قضاوت هم ولایت دارند. و بعد از این سوال را طرح می کند که حوزه اختیاراتشان کجاست. یعنی خودش دارد توضیح می دهد که حسبه و قضا چیست و آن بحث که مربوط به والی است را در دوره غیبت به مردم واگذار می کند؛ مثل حفظ مرزها و نظم جامعه و چیزهای دیگر. چون کار قاضی که نظم جامعه نیست و این قسمت ها را تبیین دموکراتیک می کند. مشکلی که در این مدل وجود دارد همان مشکلی است که شیخ الله در مورد قانون و قانون گذاری گفته است؛اگر فقها را بی اختیار بدانیم پس این مشکل را چگونه حل کنیم؟داود فیرحی: خیلی از مسائلی که مرحوم نائینی توضیح می دهد این است که می گوید تحصصاً از اختیار فقها خارج است؛ چون به نظر مرحوم نائینی بخش عمده دلوت از حنس حقوق و اداره حقوق مشترک مردم است و بنابراین تا وقتی که مردم حقوق مشترک شان را اداره می کنند و هنوز هم به اختلاف نرسیده اند، این امور اصلاً چه ربطی به فقه دارد؟ مارش قضاوت و حل مخاصمه است، اما فرض کنید چند نفر دارند تصمیم می گیرند که منطقه ای را احیا کنند و آن جا را تبدیل به روستایی کنند. خب فقیه چه کار می تواند بکند؟ این ها برای خودشان چوپان و قرقچی پیدا می کنند و مالیات هم می دهند تا برای این ها هم مزد درست کنند؛ یعنی بسیاری از امور دولت اصلاً از جنس حقوق است و از جنس تکالیف نیست که فقها مداخله کنند و از جنس حسبه هم نیست یا از جنس حقوق عمومی و یا از جنس حقوق مشترک نوعی و به نعبییر نائینی، این قسمت ها تخصصاً از حیطه فقیه خارج بوده است. این جا مردم هستند که کارهای خودشان را واگذار می کنند؛ مثلاً فرض کنید که چگونه پول جمع کنند که خیابان را آسفالت کنند با چگونه پول جمع کنند که مدرسه بسازند یا مالیات بدهند که ارتش درست کنند و بیمارستان بسازند و کارخانه درست کنند و... این همه از جنس حقوق است، از جنس حقوق است، از جنس حسبه نیستند. به همین دلیل هم مرحوم نائینی مرزی را برای فقها قائل است. فقط بعضی جاها ممکن است یک اختلالی در مرز حقوق نوعی مردم با امور حسبه ایجاد بشود، در آن جا مرحوم نائینی می گوید که احتیاطاً فقه به مجلس اذن بدهد؛ علت این هم این است که ما این اختلال مرزها را در همه جای زندگی داریم، مثلاً وقتی که شما ارثی را تقسیم می کنید بعضی جاها به شبه برمی خورید که آیا این مرز کامل شده یا نه نه، مگر این که هر د. طرف رضایت بدهند و صلح کنند. چون در همه حوزه ها جاهایی هم که مرحوم نائینی می گوید فقها اذن بدهند درمواردی است که شبهه وجود دارد ومعلوم نیست که کار فقیه است یا کار مردم. در این جا می گویند فقها حالا یک اذنی بدهند تا مشکل حل بشود.
ادامه دارد...بخش سوم این گفتگو را می توانید با عنوان «همچنان در آستانه تجدد قرار داریم _ بخش سوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98689
باشگاه اندیشه › همچنان در آستانه تجدد قرار داریم _ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات
ما همچنان در آستانه تجدد قرار داریم و در این یک صد و اندی سال هیچ گاه از این آستانه عبور نکردیم واقعیت این است که مسأله نائینی هنوز مسأله جامعه ماست؛ یعنی رابطه دین و دموکراسی بسیاری از مناقشاتی هم که اکنون در ایران و میان جناح های سیاسی دیده می شود، نشان می دهد که مسأله نائینی هنوز جواب روشنی نیافته است.بررسی فقه سیاسی نائینی و شرح آن در کتاب آستانة تجدد در گفت و گو با داود فیرحیمهرنامه: شما با چه هدفی کتاب «آستانه تجدد» را نوشتید و در واقع این کار از نظر شما چه ضروری داشت؟داود فیرحی: من شرح و توضیح «تنبیه الامه» را به این دلیل شروع کردم که این کتاب از چند جهت حائز اهمیت بود و ادبیات آن چند مشکل داشت. اهمیت کتاب در واقع از این جهت بود که مرحوم نائینی یکی از مهم ترین فقیهان معاصر شیعه است که تلاش کرده یک تبیین دینی از رابطه دین و دولت مدرن و به ویژه رابطه دین و دموکراسی ارائه بدهد. این تبیین نخستین تبیین مفصلی است که در این زمینه وجود دارد. قبل از این مرحوم آخوند خراسانی و برخی از علمای دیگر توضیحاتی داده بودند ولی مرحوم نائینی توضیحاتش مفصل، منسجم و با تکیه بر ادبیات سنت فقهی شیعه است و حال استدلالی دارد این برای ما خیلی مهم است چون یکی از مهمترین معماهای جامعه ما تبیین رابطه دین ودلت جدید و به ویژه دین و دموکراسی و همین طور دین و دولت ملی است. این مشکلی بود که مرحوم نائینی به آن توجه کرده است. منتها «تنبیه الامه» از نظر ادبیات برای خواننده امروز چند مشکل داشت؛ یکی از مشکلاتی این بود که نویسنده کتاب یک شخصیت متخصص اصولی و فقیه دوره قاجار است و بیانش به گونه ای عربی – فارسی است. ثانیاً کتاب به شدت فشرده است و ثانیاً مخاطب آن ظاهراً عامه مردم نیست. به نظر این طور می آید که بیشتر مخاطب آن فقیهانی هستند که منکر مشروعیت مشروطه بودند. یعنی اصلاً منکر رابطه دین و دموکراسی بودند. بنابراین خواندن این کتاب برای دانشجوی امروزی و حتی برای دوستان طلبه خیلی سخت است و برخی از دانشجویان و طلاب خیلی زود ارتباطاشان را با این متن قطع می کردند. من تلاش کردم که قفل این کتاب برای خواننده دانشگاهی و حوزوی معاصر باز بشود. قبل از این هم کوشش هایی در رابطه با این کتاب صورت گرفته بود؛ مثلاً یک سری کارهای تصحیحی انجام شده بود و آخرین تصحیح خوب هم کار جناب آقای ورعی است. یک سری تلاش های دیگر هم از جانب دیگران صورت گرفته بود، مثل آقای حجری که کوشش کرده بود این کتاب را روان نویسی کند ولی مشکل کتاب با روان نویسی حل نمی شود؛ چون این کتاب اصطلاحاتی دارد که اگر توضیح داده نشوند خوننده مراد مرحوم نائینی را متوجه نمی شود حتی این بحث باعث شده بود که بسیاری از محققان دوره مشروطه هم در درک تفکر نائینی کمی دچار خطا بشوند و مرحوم نائینی را در امتداد افرادی مثل کواکبی و «طبایع الاستبداد» او در نظر بگیرند من سعی کردم که با آوردن این شرح هم اصطلاحات و دیدگاه های ناوینی را شرح بدهم و هم سعی کردم که توضیح بدهم مرحوم نائینی چه تفاوت ها و مرزهایی با «طبایع الاستبداد» مرحوم کواکبی دارد. این دلایلی بود که مرا تشویق کرد تا این شرح را بنویسم و اسمش را هم به دو دلیل «استانه تجدد» گذاشتم؛ یکی این که مرحوم نائینی نخستین فقیهی است که از تجدد سیاسی سخن گفته است. دوم این که اصلاً ما همچنان در آستانه تجدد قرار داریم و در این یک صد و اندی سال هیچ گاه از این آستانه عبور نکردیم واقعیت این است که مسأله نائینی هنوز مسأله جامعه ماست؛ یعنی رابطه دین و دموکراسی بسیاری از مناقشاتی هم که اکنون در ایران و میان جناح های سیاسی دیده می شود، نشان می دهد که مسأله نائینی هنوز جواب روشنی نیافته است. شما مهم ترین وظیفه کتاب «تنبیه الامه» را تبیین رابطه دین و دولت یا دین و دموکراسی می دانید. به نظرتان در تبیین این رابطه چقد موفق بوده است؟داود فیرحی: مرحوم نائینی نخستین متفکری است که در این زمینه گام گذاشته است. به نظر من هیچ گاه هیچ تبیینی کامل نیست چرا که ابععاد و وجوه مسائل دولت جدید به تدریج در حال روشن شدن است، اما به نظر می آید که مرحوم نائینی بسیاری از مسائل را طرح و برای آن ها پاسخی هم فراهم کرده است. مثلاً برای اولین بار مرحوم ناوینی از حقوق ملی یا از حقوق مشترک نوعی صحبت می کند. مرحوم نائینی اشاراتی نیز به مسائل حزبی و تفکیک قوا و قانونو گذاری موضوعه دارد. ایشان همچنین از حقوق عمومی و دولت ملی و مرزهای ملی سخن می گوید و سعی می کند بین مفهوم«امت» که درکل جهان اسلام فراگیر است و «ملت» به معنای جدید آن که داخل مرزهای ملی زیست می کند، تفکیک ایجاد کند. ایشان به این سوال پاسخ داده که چطور می شود انسان هم زمان هم یک مسلمان باشد و علایقی به جهان اسلام داشته باشد و در عین حال یک انسان«ایرانی» باشد. مرحوم نائینی سعی می کند به این پرسش ها پاسخ بدهد و پاسخ هایش تا حد زیادی قانع کننده است.ر با توجه به شرحی که نوشتید و تلاش هایی که طی این سال ها در زمینه فقه و سیاست کردید، آیا می شود شما را ادامه دهنده راه نائینی یا به اصطلاح نو نائینی دانست؟داود فیرحی: نمی دانم؛ این اصطلاحات گول زننده است... به عنوان مثال در غرب فیلسوفانی داریم که تو توماسی هستند. فردی مثل در یک کاپلستون نوتوماسی است و کاملاً مشخص است که در چارچوب آن سنت فکر فعالیت می کند. داود فیرحی: من نمی دانم، آیندگان حتماً اسمی می گذارند. شما پروژه خودتان را ادامه راه نائینی می دانید؟داود فیرحی: در واقع کل پروژه ای که خیلی وقت است ذهن من را گرفته – یعنی از وقتی که تا حدود مسیر خودم را شناختم – پاسخ به دو پرسش است؛ یکی این که اصلاً چطور شد تفکر دینی در جهان اسلام و به ویژه در تشیع، به تدریج با نظام سلطنت – یعنی با اقتدار گرایی – گروه خورد. این پژوهشی بود که من قبلاً سعی می کردم انجام بدهم و هم چنان هم این معما را در ذهن دارم و دوم این که چگونه می توان بخش های مغفول تفکر دینی یا نصوص دینی را که ظرفیت یک نوع دموکراسی یا مردم سالاری را دارا هستند، دوباره احیا کرد. به بیان دیگر به طور خیلی روشن، چطور می شود رابطه دین و دموکراسی را به طور واضح در تفکر شیعی توضیح داد این پرسش، خیلی ها بوده و مرحوم نائینی به آن پرداخته است. من هم به این بحث علاقه دارم؛ چون معتقد هستم که ما به عنوان ایرانی مسلمان یا مسلمان ایرانی، باید اولاً در مورد دولت در مرزهای ملی و ثانیاً بحث دین و دموکراسی پاسخ هایی بیابیم. من در جست وجوی یافتن این پاسخ ها هستم و احساس می کردم که مرحوم نائینی اولین شخصیتی است که تا آن جایی که شرایط و امکانش را داشت، به این مسأله پرداخته و توضیح داده بود و شخصیت های دیگری هم شروع کردند به توضیح دادن این مسائل. مثلاً مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت الله منتظری در این باره توضیحاتی داده اند. من سعی می کردم که این کوشش ها و در واقع قطعات این پازل را کنار هم بچینم تا شاید در حد وسعم کمک کنم که نقشه تفکر جدید مسلمانی در ایران – از مشروطه به این سو – که کم و بیش در تلاش است مسأله دین و دموکراسی را شرخ بدهد برجسته کنم در این مسیر کتاب «تنبیه الامه» نقطه عطفی بود و شرحش اهمین زیادی هم برای خودم و هم برای ایران امروز داشت.ت شما در شرح تان از شرح و تعلیقیه ای که آیت الله طالقانی داشته در جای جای کارتان استفاده کرده اید. چرا اصرار داشتید شرح آقای طالقانی را هم در کار خودتان بیاورید؟ چون شرح آقای طالقانی موجود است و خواننده می تواند از آن در کنار این کتاب استفاده کند. داود فیرحی: ببینید، مرحوم آیت الله طالقانی در سال های دهه سی این کتاب را منتشر کردند می شود گفت مرحوم آیت الله طالقانی اولین کسی است که سعی کرده یک شرح مختصری در مورد کتاب «تنبیه الامه» ارائه بدهد، غیر از او کسی کتاب را شرح نداده، بلکه تصحیح کرده اند. شرح مرحوم آیت الله طالقانی اولاً بسیار فشرده است و می توان گفت در بعضی بخش ها تلخیص شده است و اشارات کوتاهی به برخی از نکات کتاب کرده و کل کتاب را شرح نداده است. ثانیاً این اولین شرح استو دود شصت سال قبل نوشته شده و به همین دلیل من سعی کردم این بخش ها را در کتاب بیاورم. چون کل شرح مرحوم آیت الله طالقانی نهایتاً سی وچهار صفحه است. من احساس کردم که اگر خواننده امروز کاری که من انجام داده ام را با کار مرحوم طالقانی مقایسه کند دو نتیجه می گیرد؛ یکی این که مرحوم آیت الله طالقانی در آن دوره «تنبیه الامه» را چگونه می فهمید و دوم این که بعد از گذشت شصت سال چه درک جدیدتری پیدا شده است؛ خواستم این امکان مقایسه فراهم باشد. از طرفی هم احساس می کردم که مرحوم طالقانی چون دسترسی تفصیلی به آثار مرحوم نائینی نداشته، تفسیرهای شان در توضیح ادبیات مرحوم نائینی در بعضی جاها با دیگاه مرحوم نائینی فاصله داشته است و من قصدم این بود که این فاصله نیز برجسته شود در واقع خواننده بتواند دیدگاه مرحوم آقای طالقانی را از دیدگاه خود نائینی تفکیک کند. در جایی از کتاب به تفاوت نگاه طالقانی با نائینی اشاره کرده اید و گفته اید نگاه نائینی فقهی – حقوقی است و نگاه طالقانی فرهنگی – سیاسی است. اگر ممکن است منظورتان را بیشتر باز کنید. چون به نظر نمی رسد تفاوت خیلی گسترده ای وجود داشته باشد. در جای جای تنبیه الامه می بینم که نگاه سیاسی در نائینی نیز وجود دارد؛ درگیری هایی که با مخالفان مشروطه دارد یا توصفاتی که از حکومت ایران و رژیم وقت ایران ارائه می کند بیشتر سیاسی به نظر می رسد تا فقهی – حقوقی.داود فیرحی: منظور من این نبوده است. منظور من این بوده که مرحوم آقای طالقان درکی که از «تنبیه الامه» داشته به دنبال ایده حکومت اسلامی است؛ در حالی که مرحوم نائینی اصلاً به دنبال چنین حکومتی نیست. مرحوم نائینی حکومتی را در نظر دارد که مخالف اسلام نباشد. بنا به تیتری که مرحوم طالقانی انتخاب کرده است؛ یعنی «تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت در اسلام» چنین بحثی را دنبال می کند و سع دارد دیدگاه های مرحوم نائینی را تا حدی با ادبیات چپی که در ایران دهه سی و چهل رواج داشت – مثل شوراگرایی – نزدیک کند در حالی که مرحوم آقای نائینی این گونه نیست بلکه بسیار نزدیک به متفکران قرار داد است. اگر بخواهیم نائینی را مقایسه کنیم شاید مثلاً در غرب به لاک نزدیک تر باشد تا دیگران. من سعی کردم چنین تفاوت هایی را میان مرحوم نائینی و مرحوم طالقانی توضیح بدهم. چون اصطلاحات مرحوم آقای نائینی بیشتر فقیهانه است ولی اصطلاحات آقای طالقانی اصطلاحات رایج فقهی آن گونه که نائینی به کار می برد نیست. در نتیجه مرحوم آقای طالقانی بیشتر یک متفکر روشنفکر است. در این شرح چقدر توانسته اید به افق نائینی نزدیک بشوید و چقدر شرحی که داده اید بر اساس فضا و شرایط حال حاضر است؟داود فیرحی: لازم است درباره روش شناسی کارم را توضیح بدهم. ابتدا باید بگویم که نائینی متفکری است که در پاسخ به یک شبهه این کتاب را نوشته و آن شبهه نیز اتفاقاً مهم ترین ادبیاتش همان رساله در «حرمت مشروطه» مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری است، پس اولین نکته ای که خواستم مطرح کنم و در آخر کتاب هم آورده ام. این است که مرحوم نائینی با معظی مواجه است و آن هم این است که تعدادی از علما در نفی مشروطه و دفاع از ادبیات آن دوره می کوشیدند. من تلاش کردم که توضیح بدهم اصل شبهه این ها چه بوده است و چگونه آن شبهه بیان فقهی داشت. نائینی نگران این نبود که فرضاً محمدعلی شاه قاجار حاکم مستبدی است، بلکه نگران این بود که تعدادی از اندیشمندان دوران مشروطه، استبداد را توجیه دینی می کنند و مخالف با مشروطه را به مذهب استباد می دهند. مرحوم نائینی از مذهبی شدن ضدیت با مشروطه و یا دینی شدن استبداد نگران بود به همین دلیل هم یکی از پیوست هایی که آورده ام کار مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری است. برای این که توضیح بدهم مرحوم نائینی چگونه دارد با این قضیه مقابله می کند، دو مسیر را طی کردم؛ یک مسیر این بود که در حاشیه متن لغت های موجود در ادبیات نائینی را استخراج کردم. واژه های کتاب دو نوع است؛ بعضی لغت است و بعضی اصطلاح است. معنی لغت را می شود با مراجعه به لغت نامه پیدا کرد من معانی این لغات را درآوردم و کنار متن گذاشتم. اما اصطلاحات در درون اصول فقه یک بار معنایی و یک بار تئوریک دارد.
بنابراین لغت را می شود معنا کرد، اما اصطلاح را باید شرح کرد در مسیر بعدی من برای اینکه بتوانم اصطلاحات را تشریح کنم چهار حلقه را تعریف کردم. اولین حلقه این بود که به آثار خود نائینی و حتی شاگردانش و کسانی که آثار نائینی را تقریر کرده اند. مراجعه کنم و ببینم این اصطلاح چگونه توضیح داده شده است. حلقه دوم این بود که اگر معنای این اصطلاحات در آثار نائینی نبود، ببینم در متون فقهی دوره مشروطه و قبل از مشروطه این اصطلاح را توضیح ندهد و به توضیحی که دیگران داشته اند اکتفا کند. حلقه سوم این بود که از آن جایی که مرحوم نائینی ظاهراً آگاهی های فلسفی قوی داشت، اصطلاحاتی را به کار برده بود که در فقه و اصول نبود، اما در فلسفه اسلامی و در ادبیات ملاصدرا و ابن سینا و فارابی وجود داشت. برای یافتن معنای این اصطلاحات من سعی کردم سنت فلسفی برگردم و معنای این اصطلاحات را بیایم و حلقه چهارم این است که اگر در این سه مورد هم چیز نیافتم، به آثاری که در دوره مشروطه وجود داشت رجوع کنم و ببینم این اصطلاح چه معنایی دارد حالا چه آثار متفکران و فعالان مشروطه ایران و چه متفکرانی که در مشروطه ایران نبودند. مثل کواکبی که بیشتر به تحولات عثمانی گروه می خورد سعی می کردم که خودم را کمی در خلاء قرار بدهم. به تعبیر بعضی از متفکران خودم را در وضعیت «اپوخه» قرار بدهم و دیدگاه های امروزم را خیلی در شرح این اثر دخالت ندهم ولی ممکن است که ناخودآگاه تحولات امروز هم روی آن اثر گذاشته باشد، اما تلاشم این بود که آن دوره را در کانتکس خودش دنبال کنم.ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «همچنان در آستانه تجدد قرار داریم _ بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98687
باشگاه اندیشه › موسیقی در چنگ مافیا

درخواست حذف اطلاعات
هنر ایرانی به ورطه حقارت و سقوط افتاده استحرکت اجتماعی موسیقی ایرانی
از اواخر دوره قاجار و در حال و هوای انقلاب مشروطیت، موسیقی ایرانی شکل گسترده تر اجتماعی یافت و رواج همگانی پیدا کرد. اجرای کنسرت ها، ضبط صفحات و حضور در مجالس ویژه رسمی و دولتی، موقیت و حضور موسیقی را به تثبیت رساند و چیزی به نام مفهوم مخاطب، شکل و ارزش پیدا کرد. پیش از آن، موسیقی رسمی ایران با هنر موسیقی ورزان و موسیقی دانان حرفه ای در یک ساختار درباری و سیاسی شناخته شده بود. تحریم موسیقی و ستاختار جامعه عوام موجب شد تا قصرها و کاخ ها مرکز حضور و تلاش موسیقی دانان حرفه ای شود و بازماندن پاره ای از نام های استادان نیز به همین سبب است. شکل های دیگر حضور موسیقی دانان حرفه ای شود و بازماندن پاره ای از نام های استادان نیز به همین سبب است. شکل های دیگر حضور موسیقی در جامعه به دو بخش«موسیقی شادمانی» و «موسیقی سوگ» تعریف شده بود که در مجالس و مناسبت های آئینی ایرانیان دخالت داشت و در خلال این آئین ها، جامعه هنری موسیقی تلاش می کرد تا پاسداری از نغمه ها، گوشه ها و مقام ها را انجام دهد، تا جایی که برای خود در این حیطه مرز و اندازه معنوی تعریف کره بودند وبرخی شان حاضر نبودند خارج از مجالس مذهبی و آئینی اجرایی داشته باشند و از حضور مداوم و اجرای پیوسته برای مردم و در هر مکان پرهیز می کردد.موسیقی ورزان مجالس شادمانی رتبه پایین تری داشتند و صرفاً در این گونه مراسم به اجرا می پرداختند و اکثر آن ها از دسته اقلیت های دینی مذهبی و یا لوریا و کولیان بازمانده بودند، این ها در هر شهر برای خود محله ای جداگانه برای زیست داشتند و در کنار هنر به کارهای نیمه صنعتی مانند چله کشی قالی، نجاری و ... می پرداختند. زنان این جماعت نیز به کارهایی چون آرایشگری، دلاکی و کلفتی مشغول بودند. پس از حرکت مشروطیت فضای اجرا صفحه گرامافون، این دگرگونی همزمانی با پیشرفت های جهانی حرکت خود را آغاز کرد.کنسرت ها آغاز گردید و به فرامرزها کشیده شد. این رفتن و خروج از تفلیس و با کو شروع شد تا به آلمان و فرانسه کشید. ایجاد تصانیف میهنی و حماسی و دگرگونی در لحن و درونمایه اشعار، پلی جدی میان مردم و موسیقی ساخت، اعزام دانشجویان به خارج از کشور و آوردن فرم های دانشی در زمینه موسیقی به ایران موجب شد تا ارکسترهایی با ساختار فرنگی جدی تر از داخل شود و شکل قوی تری بگیرد. از اوایل دهه 1300 تا پایان 1320 جریان های سیاسی و حرکت هنرمندان خارج رفته موسیقی موجب گردید تا ضبط صفحات از موسیقی ایران راه بیفتد و فرهنگ شنیداری جامعه را با گسترش روبهرو سازد. «نی داوود» و «قمرالملوک وزیری» در این زمینه نامشان به ثبت درآمده، اما خود این مهم نشان از آن دارد که هنرمندان با حمایت های دولتی و یا شخصیتی می توانستند پا بگیرند و دیگران در این زمینه که استعدادی بس بهتر داشتند، به دلیل ناتوانی و بضاعت مالی از قافله دور ماندند. این آسیب از همان نقطه آغاز شد، تمول برناداری چربید و هنرمند با استعدادتر دیده نشد.دقت کنیم که یک کمپانی آلمانی تنها جهت ضبط صدای قمر دستگاه وارد ایران کرد، حال اگر آنان صدای خوانندگان دیگر را می شنیدند، چه می کردند؟ صفحه که آمد، دستگاه پخش هم آمد و درهمه تفرجگاه ها و ییلاقات، همراه مردم شد. موسیقی این دوره آن گونه که از فحوای آثار برمی آید، براساس گرایش های ساده پسند درباری و عامی استوار بود و تصانیفی که شنیده می شود، بدون استفاده از زینت ها و تحریرهای ویژه اجرا شده است. از سال 1319 که رادیو به طور جدی وارد زندگی ایرانیان شد، یک رابطه قوی تر بین مردم و موسیقی پدید آورد، این صدای همگانی دیگر ویژه متمولین نبود، بلکه به مکان های عمومی چونان قهوه خانه ها، کافه ها و رستوران ها کشیده شد و موسیقی را به یک هنر فراگیر تبدیل کرد. در همین دوره مبحثی درباره جنس صدای تولیدی از رادیو و گرامافون آغاز گردید و کار به صدور فتوا از سوی علامان دینی و آسیب شناسان مذهبی رسید.آسیب شناسی موسیقی رادیویی
اما کسی به فکر درونمایه های تولیدی این آثار و حتی ساختار نبود. دولت ها صرفاً به تولید و پخش آنتن رادیو کار داشتند و اینکه چگونه می شود مردم را سرگرم کرد. پس از سه دهه جنگ و جدال و آشوب های سیاسی که جامعه را به یک ذهن خسته تبدیل کرده بود، از او راه رادیو سیاستی برای آرام سازی مردم پدید آمد و آن ایجاد برنامه ای بود به نام«گل ها» اما این حرکت نیز از سوی بسیاری مورد قبول نبود، چرا که بر این اعتقاد بودند که به ذات موسیقی ایرانی صدمه وارد می آید. آقایان دوامی، فروتنی، هرمزی و حتی صبا از اجرای موسیقی ردیف و دستگاهی در رادیو خودداری کردند و کشیدند، چرا که افزون بردگرگونی هایی که رادیو در شاکله اجرایی موسیقی ایرانی پدید آورد، کسب و شیوه را هم تغییر داد و مدت زمان لازم برای ارتباط اجرایی خوب و درست را کوتاه کرد. از این دوره به بعد چون گونه ای نزول «پسند» مخاطب جامعه را فرا می گیرد، بسیاری از هنرورزان موسیقی ضمن دوری از مبانی ردیف و دستگاه به سوی ایجاد فانتزی و الگوی احساسی پیش رفتند. هنرستان های موسیقی، این هنر را منبعث از موسیقی فرنگی آموزش دادند و فارغ التحصیلان بیشتر با گرایش به اجراهای رادیویی راه خود را ادامه دادند. از دهه 1340، تدریس موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی یک بازگشت هنری بود که زیر نظر «نور علی برومند» و «داریوش صوفت» پیش رفت، اما در همین دوره هم اختلاف نظرهای این بزرگان و پدید آمدن مساله ای به نام «یارکشی» و «مریدپروری» آسیب جدی دیگری به طور پنهان بر بردنه موسیقی ایرانی وارد آورد. آموزه های استادان بزرگ حیات تازه ای به موسیقی ایران می دهد. بهاری، دوامی، هرمزی، فروتن، برومند و شهنازی کار خود را به درستی انجام دادند و شاگردان جوان آنان تبدیل به هسته ایجاد کننده و مولف جریان، در دهه های بعد ظهور کردند. اما در همین دوره باز موسیقی رادیو پیشتاز است و حال کشور با موسیقی تلویزیون هم آشنا شده بود، موسیقی سینما، رادیو، تلویزیون و صفحه و نوار کاست، جامعه را از انواع نغمات اشباع کرد و در این میان حرکت نو موسیقی ایرانی از نظر مخاطب پنهان ماند، تا جایی که بسیاری زبان به اعتراض گشودند. به عنوان نمونه«پرویز یا حقی» در یک گفت وگو رادیویی در دهه 1350 گفت:«اگر قطعاتی از این از این نوع موسیقی که در کشور ما مطرح است، برای مستشرقین بگذارند وبشنوند، پس از ساعت ها تفکر تشخیص نمی دهند که این موسیقی برای کجاست و حیران و سرگردان خواهند ماند. این موسیقی ای نیست که دقیقاً دارای هویت ایرانی باشد».او در جای دیگری با اعتراض در یک برنامه رادیویی گفت:«علت سکوت من و دیگر هنرمندان این است که محیط هنری ما به حدی آشفته و شلوغ شده که هنرمند و غیر هنرمند در هم شده اند و تشخیص سخت شده است. با یک بررسی عمیق و آثاری که در بازار ارائه می شود، خواهیم دید که اکثر این صداها از نظر معیارهای کلی هنر موسیقی فاقد ارزشند. طبیعی است که در چنین میدانی فعالیت برای هنرمندی که می خواهد کار درست انجام بدهد، سخت می شود. متاسفانه این رشته نسل به نسل قطع خواهد شد، چرا که رغبت ارتقای کار هنرمندان از بین رفته است. بعد هم سهل الوصولی عرضة موسیقی است: یک جوان با یادگیری سازی الکترونیکی به مدت چند ماه وارد ارکستر می شود و هنگامی که کارش با اجرایی به روی کاست می رود دیگر به فکر ارتقاء نمی افتد.»سایه پلید هنر مدرن
طی دهه های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، یک جریان پنهان اجاره مبرمی داد تا به هنر موسیقی ایران در همه ابعاد آن بازی شود، با علم کردن «هنرمدرن» سایه ای پلید و سیاه بر سر موسیقی ایران و هنر ایرانی کشاند که اینک به نقطه خطرناکی رسیده است. هنر موسیقی ایرانی میراث تمام شادکامی ها، تلخکامی ها، شوربختی ها و پیروزی های نیاکان ما در درازای تاریخ این سرزمین است، ریشه های آوازی اش را از ذکرهای نخستین بشر می توان جست، چندان که تاریخ آن مشخص است، ریشه نغمات سازی اش در ارتباط با عالم بالا و بیان سجایای برین شکل گرفته، اما«کم کاری»، «نفی» و «حمایت نکردن» از متخصصن آن، این هنر را به قهقهراو نزول سوق داده است، چرا؟ این پرسش را دو دهه اخیر همواره از مسئولین فرهنگ و هنر داشته ام و پاسخی نشنیده ام: مگریکی از شعارهای ما در انقلاب برای پاگیری نظام جمهوری اسلامی ایران، «استقلال» نبوده است؟ آیا تفسیر و تعبیران فقط شامل موارد سیاسی، نظامی و اداری می شود؟ یا اینکه هنرها به ویژه موسیقی را هم در برمی گیرد؟ یا اینکه هنرها به ویژه موسیقی را هم در برمی گیرد؟ اگر که پاسخ مثبت است و استقلال هنر ایرانی مهم است که در نظر داشته باشید، نسل جوانی که در انقلاب حصور داشتند، هویت هنرهای بیگانه و وارداتی را خوب می دانستند و به همین سبب در برابر آن ایستادند و ریشه های نادرستش را کندند، در همان زمان بزرگانی چون لطفی و مشکاتیان که جزء جوانان انقلابی به شمار می آمدند، با استفاده از تمام طرفیت موسیقی ایرانی، سرودسازی را آغاز کردند و بنیادی نوین نهادند.هیچ مسئول فرهنگی و هنری وقت، به دلیل نشناختگی شان از مقوله هنر موسیقی، وقتی برایاین کار و بنیان ارزشمند ننهادند و هنرمندان را حمایت نکردند، جوانان سرخورده شدند و آنچه که نباید اتفاق افتاد. به راستی چرا سرود ملی کشورمان را به جای نواختن با ادوات موسیقی ایرانی، با ادوات موسیقی فرهنگی و نزدیک به چارچوب های آنان ر آهنگسازی ساخته اند؟ چرا به جوانان پرشور ایرانی اجازه اندیشه و فرصت ایجاد و ارتقاء برای رسیدن به «استقلال» در موسیقی داده نشد؟ دشمنی ها و بازی با فرهنگ ایرانی و سنت ها و مواریث معنوی از نیمه دوم دهه 1330 شدت پیدا کرد. احزاب کمونیستی جذب عاصر روشنفکر و آشنا ساختن آنان با جهان بینی مارکسیستی و تبلیغ عقاید سوسیالیستی، بیشترین نیروها را به درون خود کشیدند و از آنان بهره های فراوان بردند. جوانان فهیم ایرانی موسیقی ورز که بعدها خود به جریان سازان شاخه های گوناگون موسیقی تبدیل شدند، عده بیشترشان از آن جمله بودند. رویداد تلخی که در اثر این حرکت دشمنان پیش آمد این بود که کاربرد واژه «ارزش» در برابر هر بی اصول و بی تعریفی جایزه شمرده شد.این نوع رفتار هنری با بازگرداندن و میدان دادن به گونه های موسیقی فرنگی ای میانه دهه 1370 و آغاز دهه 1380 دوباره شکل گرفت و رشد کرد. امروزه هدف عمده هنرورزان نوپا، در مجموع حمله به ارزش های فرهنگی درست و به لرزه درآوردن معیارهای مواریث معنوی است، عملکرد دستگاه های عریض و طویل فرهنگی در برابر چنین اتفاقی، مانند تزریق«آنتی بیوتیک» به باکتری های در حال تغییر و مقاوم است. موسیقی هر فرهنگ، در نهایت از زبان احساس، باورها و اعتقادات و رح قومی هر فرهنگی سرچشمه می گیرد، اما وقتی بنا به دلایل و علل گوناگون، این فرهنگ مقهور فرهنگ وارده ای شود، هم زبان و هم موسیقی خود را از دست می دهد و چون موسیقی ایران درونمایه ای از مذهب، آداب، رسو، اسوه، اسطوره، شعر، افسانه و ویژگی های قومی دارد، در حال از دست دادن همه چیز هستیم که موسیقی ایران عشری از آن است.گر چه در ذهن عمومی جامعه گونه ای مقاومت در برابر این حرکت هنرورزان نوپا که به سیر نزولی فرهنگ در هنر منجر شده، مقاومت نشان می دهد، اما هر گز نمی تواند بدون یک نگرش درست و برنامه ریزی شده از سوی دستگاه های فرهنگی و هنری، به نتیجه مثبت برسد و در نتیجه از پای درخواهد آمد. نخستین چرخه این سیرنزولی، برخی از شرکت های تولید آثار موسیقی هسیتد که باید آن ها را «پیشرو آلودگی فرهنگی» در جامعه اسلامی بنامیم، چرا که به واسطه دغدغه بازگشت سرمایه شان، دست به هر کاری می زنند، از جمله پایین آوردن سطح شنیداری جامعه، نزول ادبی، نفوذ فرهنگی موسیقایی بیگانه، ایجاد زمینه ها مسخ فرهنگی و در نتیجه پذیرش فرهنگ های وارداتی. این مافیای پنهان و تنیده در فرهنگ امروز جامعه، به وقت لازم چنان دفاع هایی از خود دارند که موجب حیرت را پدید می آورد، با سخنانی از این دست که:«تعریف هنر بسیار مشکل است، این جریان تلاش می کند تا هر گونه ناشایست هنری را موجه جلوه دهد»، جملاتی این چنین بازگوی بی شناختی و کم اندیشگی به مشکلات و معضلات و راهیابی ها و پیدا کردن راهکارها و کارکردها است.مرزهای خلاقیت هنری
هنرمند، خلاقیت هنری را در قالب عبور از مرزهای خط قرمز نظارت و ارزشیابی می بیند، تهیه کننده اثر، این خلاقیت را در قالب بازگشت سرمایه و استقبال جامعه از اندیشه های نازل و ایجاد محدودیت از طریق سیستم نظارتی اشتباه می بیند. این ها موجب گردیده تا هنرورز و عرضه کنندگان آثار، مرزها و چارچوب ها را یا دور بزنند و یا در قالبی ساده قرار دهند و از آن بگذرند، مانند راهکاری که برای ترویج گونه ای از موسیقی بی هویت به کار بردند و بسیاری پس از آن، در هر آلبومی که در جامعه ارائه دادند، در ازای 80 تا 10 تراک صوتی کم ارزش تر، یک ترانه این چنینی با محتوایی نازل ارائه دادند! آثاری که به لحاظ سستی دورنمایه شان، نزول فرهنگی شدیدی را موجب شده است و تاکنون هیچ گونه نتیجه مثبتی به بار نیاورده است.
در اثر این گونه از نگرش های خواسته و ناخواسته دشمنانه، اینک به جایی رسیده ایم که مردم جامعه ما و بیشتر جوانان و نوجوانان، همین هنر نامطلوب را دریافت، همین هنر نامطلوب را دریافت، تشویق و تبلیغ می کنند، در حالی که جامعه میان سال، می دانند که هنر تا چه حد به ورطه حقارت و سقوط راه یافته است. مهمترین هدفی هم که در این میان نشانه رفته اند، جریان موسیقی مذهبی و دگرگونی در نوحه خوانی هاست. از آنجا که طبیعت و ذات بشر تمایل به انحراف از مسیرش، بیشتر از عبور در راه راست است، اینکه در زمانه ای قرار گرفته ایم که در اثر بی توجهی ها و نداشتن استراتژی درست برای هنر موسیقی ایرانی و ارتقای آن در همه ابعاد و شاخه هایش، شرایط مبهم و ناگواری را می گذرانیم، جامعه به سوی گونه ای از لذت جویی و لذت گرایی از هنر می رود که به هرزگی و فساد نزدیکتر است، تا فنی جویی، فخامت هنری، وزانت اثرو...اهداف آسیب پذیر جامعه، یعنی جوانان و نوجوانان و آیندگان، هیچ گاه شناختی نسبت به ریشه های هنر و فرهنگ خودی و بومی ندارند و این در حالی است که وارد کنندگان آسیب، هم فاخر بودن و هم فخامت موسیقی و هنر ایرانی را می شناسند، اما حاضر نیستند برای تولید آثار شایسته، وزین و قابل اندیشه، سرمایه گذاری کنند. اینک جامعه اسلامی ایران، از موسیقی های پاپ، راک، جاز، ترنس، گانگستر رپ، هوی و ... سرشار شده و پیشرفت آموزش زبان بیگانه در بین جوانان، آنان را با محتوای این آثار که مدام از مواد مخدر، کشتار، مبارزه با پلیس، ایستادگی در برابر خانواده و باوردهای اجتماعی و ... دم می زنند، آشنا می کند.
شک نکنید که تاثیر این فرهنگ های وارده بر نسل جوان، آنان را به سوی گونه ای اعتراض به داشته ها، تنفر از خود و خودی و لجبازی های سرسختانه سوق می دهد که ناشی از بی برنامگی درباره پاسداری از فرهنگ و هنر خودی است. هیچ کس به آنان نیاموخته که شنیدن مدام موسیقی«سرور آمیز» و سادیسمی رپ و .... چه ضررهایی برای سیستم اعصاب و روان شان دارد. در این شتاب برای رفتن به سوی گومورا که در اثر برنامه ریزی فرنگی ها به ویژه دشمنان انقلاب اسلام آغاز شده، فقط امریت را چاره دیده اند که باز خوردهای بد و نامناسباتی را در پی دارد.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98686
باشگاه اندیشه › نخبه کشی مسلمانان _ قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
برخی دانشجویان مسلمان تحقیق را کپی کردن از منابع می دانند.این مطلب، بخش دوم از مطلب «نخبه کشی مسلمانان» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.گفت وگوی عصر اندیشه با خالد ابولفضل؛ نظریه پرداز مصری و استاد حقوق اسلامیعصر اندیشه: علاوه بر اسلام هراسی عملکردهای بد نیز به آن دامن زده است. آنچه که می خواهم به آن اشاره کنم آن است که مدارس مذهبی و مبلغان نیز نتوانسته اند خود را با جوامع مدرن وفق دهند و مشکلات و نیازهای ان ها را بفهمند. آن ها نفهمیده اند که نسل جدید متفاوت فکر می کند. مدارس مذهبی چطور می توانند نقش موثری در دنیای جدید داشته باشند؟خالد ابوالفضل: در مدارس مذهبی هم دانشجویانی که حافظه خوبی دارند، اما قدرت تحلی ندارند، ارزشمند تلقی می شوند. به نظر می رسد این نوع نگرش در همه عرصه ها باید خاتمه یابد. دیگر ادیان را در نظر بگیرید؛ یهودیان و مسیحیان مبلغان و متخصصان خود را دارند، بعضی از آن ها در ایالات متحده دانشگاه هایی دارند که بسیار علمی هستند. نکته ای که باید به آن توجه کرد آن است که طبق برنامه درسی آن ها، اگر کسی استاد تاریخ اسلام است، باید حتماً در زمینه متدلوژی رایج و تحلیل تاریخی مطالعه دشاته باشد. حتی ممکن است یک دانشگاه یهودی، مدرسی غیر یهودی را به کار بگیرد کهبتواند دانش مورد نظر را در اختیار دانشجویان قرار دهد. من در دانشگاه الازهر درس خوانده ام. وقتی به ایالات متحده آمدم، متوجه شدم که الازهر تنها مقدار زیادی اطلاعات در اختیار من قرار داده، اما هیچ دانشی به من نیاموخته است. دانش با داده فرق می کند. من مجبور شدن داده های خود را با استفاده از متدلوژی ای که در غرب یاد گرفته بودم تبدیل به دانش کنم.گفته می شود امروزه در مصر میزان بی دینی با قیام علیه دین به طری بی سابقه ای زیاد شده است. من تعجب نمی کنم، چرا که وقتی شما به یک عالم دینی مراجعه می کنید، او فقط در جواب سوالات شما فرمول ارائه می دهد؛ طوری که شما فکر می کنید وی در عصر دیگری زندگی می کند. این یک فاجعه است و من در کتاب«محاجه با خدا» یکسره در همین مورد سخن گفته امو به عقیده من آنچه سهروردی و غزالی را از علمای بزرگ زمان خودشان جدا کرد آن بود که آن ها در معرفت شناسی های زمان خود خبره بودند. وقتی شما آثار این افراد را می خوانید، می بینید که در بسیاری از علوم زمان خود استاد بوده اند.اسلام هراسی به آن علت به راحتی گسترش یافت که علمای مسلمان زیادی برای مقابله با آن مزخرفاتی که ضد اسلام منتشر می شد، وجود نداشتند. ما با تقلید صرف از غرب به جایی نخواهیم رسید. حتی در غرب نیز به کسانی که تلید کورکورانه می کنند، به دیده حقارت نگریسته می شود و آن ها ر از خود نمی دانند. شیوخ و ائمه مسلمانان باید بدانند که فهم معرفت وظیفه آن هاست و حکمت، کاربردی سازی معرفت است. تعریف معرفت این است که داده ها را با شرایط حال مطابق کنیم تا نتیجتاً به اهداف رحمت، تسامح و عدل برسیم. اگر دانشجویی بیاید و بگوید می خواهم در مورد عدل بتویسم، من اول از او می خواه عدل را تعریف کند. معمولاً آن ها تعاریفی که در ابن تیمیه و امثال آن دیده اند به من ارائه می دهند. اینجاست که من از آن ها در مورد مطالعات و تئوری های جدید عدل و فلسفه می پرسم و تا زمانی که در سنن قدیمی و علم جدید خبره نشوند به آن ها اجازه پایان دکترایشان را نمی دهم.می دانید که علوم تجربی و علوم اجتماعی در یک امتدادند. بنابراین، اگر به دانشمندان احساس قدرت، بزرگی و اعتماد ندهید قطعا متخصصان علوم تجربی خوبی نخواهید داشت. خلاقیت و نوآوری از حس تحیرناشی می شود و این تحیر از اعتماد شما به خودتان به وجود می آید. اگر شما در جامعه ای زندگی می کنید که در مقابل تحیرتان دریافتن پاسخ سوالات اساسی به شما می آموزد که «جواب سوال های شما در کتاب هایی که شما حفظ کرده ایم موجود است» و اگر متحیر شوید و جامعه ای مناسب برای ارتقای فکر و تحریک تفکر خود نداشته باشید، در وجود خود احساس شکست و سرخوردگی می کنید. دانش، زمانی پیشرفت می کند که جامعه ای برای درگیر کردن و غنی کردن شما وجود داشته باشد.ممکن است با خود فکر کنید«در مصر موفقیت چه معنی می دهد؟ من برای اینکه احساس مبهم بودن داشته باشیم باید به انگلیس یا آمریکا بروم.» اگر جامعه حس تحیر شما را تحسین نکرده و از شما حمایتی نکرد، و از شما حمایتی نکرد، شما هیچ بازدهی نخواهید داشت. من به شما می گویم که تنها درصد کمی از پیشرفت های علمی کشوری مثل آمریکا از اکتشافات علمی مردم خود آن کشور به دست آمده است. در یک مقاله خواندم که 85 درصد پیشرفت های علمی در آمریکا حاصل تلاش مهاجران به این کشور بوده است. بنابراین، در ایالات متحده نظامی ایجاد شده است که افراد مستعد را جذب کرده و برای آنها محیطی مشوق و جامعه ای حمایت گر مهیا می کند و به آنها حس غرور و اهمیت داده می شود. اگر نخبگان مورد تحسین جامعه واقع نشوند، شکست خواهن خورد.من معتقدم اگر ما حقیقتابشر را همان طور که هست بفهمیم، دیگر نخواهیم گفت که«چون تو مذهبی هستی بدون هیچ امکاناتی نوآوری داشته باش.» حتی پیامبر نیز به یارانش احساس قدرت و اعتماد و روحیه می داد و به آن ها کمک می کرد. گاهی نتیجه خوبی از این کار می گرفت و گاهی نه، اما باید بدانیم که بدون غنی سازی و تقویت روحیه بشر نمی توان حرکتی کرد؛ در این صورت انسان ها ساکن و یخ زده خواهند ماند.متاسفانه این همان کاری است که جوامع ما از دوران استعمار تا اکنون انجام داده اند. در مصر وقتی دانشجویی بسیار عالی و باهوش است و ایده های چالش برانگیزی دارد، با اولین چیزی که باید مقابله کند حسادت استادان و همکارانش است که برای سرکوب کردنش تلاش می کنند. اگر شما بهنظری متفاوت داشته باشید و بخواهید چیز متفاوتی را بررسی کنید آن ها می گویند«تو می خواهی بگویی از من بیشتر می دانی؟ می خواهی بگویی باهوش تر از منی؟ می دانی من کی هستم؟ جایگاه خودت را بدان!»آیا خلاقیت در چنین محیطی ممکن است؟ قطعا ممکن نیست. باید آگاهی و معرفت مردم را نسبت به هدف از آموزش تغییر داد تا بدانند دانشجوی آن ها نباید به کسی مثل خودشان تبدیل شود. اگر دانشجوی شما نتواند ایده اصیل و جدیدی نسبت به آنچه شما انجام داده اید ارائه کند، این نشان دهنده ضعف شما به عنوان یک استاد است. هر دانشجو باید بتواند حرف جدیدی نسبت به آنچه از استادش آموخته ارائه بدهد. در این وضع ممکن است بیش از گذشته شاهد صف آرایی مردم و نخبگان در برابر یکدیگر باشیم و این رویارویی، شکاف بی اعتمادی میان جامعه و متفکران را بیشتر خواهد کرد...خالد ابوالفضل: بله، متاسفانه باید بگویم این همان چیزی است که در مصر اتفاق افتاد. البته من از مصر مثال می زنم، اما این مثال قابل تعمیم است. در مصر ارتباط نخبگان و جوانان قطع شد و آن ها در نظر جوانان دیگر متقاعد کننده و مشوق نبودند. ما در قیام مصر شاهد چنین چیزی بودیم. مردم در مقابل رهبری، به ویژه رهبری دینی، قیام کردند و زمانی نخبگان متوجه شدند که کنترل اوضاع را از دست داده بودند. نخبگان در برابر جوانان بدترین واکنش ممکن را نشان دادند که باعث عقب ماندگی کشور شد. آن ها برای سرکوب مردم و حفظ جایگاه و منفعت خود از نیروی نظامی استفاده کردند. جوانان وقتی دیدند نخبگان آن ها را در نظر نمی گیرند. جوانان وقتی دیدند نخبگان آن ها را در نظر نمی گیرند، قیام کردند اما رهبران نباید با ارتش جواب جوانان را می دادند و آن ها را قتل عام و بازداشت کرده و آن را موفقیتی برای خود می دانستند. در نتیجه این اقدامات، مشروعیت الازهر نیز به کلی از بین رفت و معلوم نیست که این مشروعیت دوباره کی به دست بیاید. وقتی علمای الازهر متوجه شدند جوانان دیگر از آن ها تبعیت نمی کنند و حرفشان را گوش نمی دهند، با نیروی نظامی همراه شده و از سرکوب نظامی مردم توسط نخبگان حمایت کردند. این چرخه حل مشکلات از طریق سرکوب باعث می شود، کشورهای مسلمان هیچ وقت به جای نرسند. من به تقلید کورکورانه از غرب اعتقادی ندارم، اما اینکه مردم را مجبور کنیم بر خلاف طبیعت خود عمل کرده و آگاهی و عصر زندگی آن ها را نادیده بگیریم، عواقب بدی خواهد داشت. ما هم محصول زمان خود هستیم. یک منفر واقعی باید زمان خود را از جنبه فلسفی و معرفتی بشناسد، نه اینکه انتظار داشته باشد مردم نظری را صرفاً به دلیل اینکه فلان شخص گفته است، بپذیرند. این نوعی تنبلی فکری است؛ این یعنی شما به عنوان یک متفکر یا وظایف خود را انجام نمی دهید و یا توانایی لازم را ندارید. افراد زیادی تظاهر به متفکر بودن می کنند، اما توانایی متفکر بودن ندارند.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98681
باشگاه اندیشه › نخبه کشی مسلمانان

درخواست حذف اطلاعات
در جوامع اسلامی، افراد زیادی تظاهر به متفکر بودن می کنند، اما توان تفکر ندارند.گفت وگوی عصر اندیشه با خالد ابوالفضل؛ نظریه پرداز مصری و استاد حقوق اسلامیاگر نخبگان مورد تحسین جامعه واقع نشوند، شکست خواهند خوردعصر اندیشه: انتقادهای فزاینده ای سیستم آموزشی کشورهای اسلامی و بالاخص ایران را در برگرفته است؛ در ایران این سیستم متهم شده که نه تنها درسیکل معیوبی به نام«چرخه باز تولیدضعفاء» گرفتار است، بلکه دانشگاهیان و روشنفکران آن نیز چنان ناکارآمد و سرسپردة روندهای روزمره شده اند که دیگر می توان از احمق شدن متفکران و متخصصان سخن گفت. با این حال وقتی از این پدیده پیچیده سخن می روند، معمولاً کلیاتی مبهم سایه خود را بر بحث می افکند و جزئیاتی که سیستم علمی و آموزشی کشور ما و دیگر نقاط جهان اسلام را به این وضع ناگوار کشانده، کمتر مورد توجه قرار می گیرد...خالد ابولفضل: این مساله را می توان از جهات مختلف بررسی کرد. اگر نظام آموزشی رایج در غرب را با نظام آموزشی رایج در بین کشورهای اسلام مقایسه کنیم، متوجه می شویم که مشکل رایج در نظام آموزشی کشورهای اسلامی آن است که این نظام آموزشی کشورهای اسلامی آن است که این نظام آموزشی هنوز برپایه حفظ کردن اطلاعات و تکرار است. در گذشته حفظ دانش مساله بسیار مهمی بود. بنابراین، افرادی که می توانستند یک متن را در صورت کامل حفظ کنند، ذخایر ارزشمندی به حساب آمدند. اکنون می توان حجم وسیعی از اطلاعات را در کامپیوترها ذخیره کرد و دیگر حفظ کردن مطالب و تکرار آن های عملی ارزشمند نیست.در نظام آموزشی مدرن، توجه روی تحلیل، تشخیص الگوها، تشابهات و تضادهاست. مشکل افرادی که در جوامع اسلامی تحصیل کرده اند آن است که برای تحلیل و کاربرد اطلاعات آموزش ندیده اند. آن ها نمی دانند تحلیل متدلوژیک چیست، در حالی که این نوع از تحلیل مهمترین بخش تحقیق است. همه متدلوژی ها باید بتوانند داده ها را بررسی کنند و در مورد آن ها سوالات متناسب و مفید بپرسند. اغلب دانشجویان می توانند بخوانند و بنویسند و خلاصه نویسی کنند، اما قادر نیستند در مورد مساله از خود نظری داشته باشند، چرا که برای این کار آموزش ندیدیه اند. ما دانشجویان متقاضی بسیاری برای دوره های فوق لیسانس و دکترا از کشورهای اسلامی نظیر ایران، مصر، ترکیه، و ... داریم. متاسفانه من باید وقت زیادی صرف کنم تا روش ها و متدلوژی های انتقادی و تحلیلی را به آن ها آموزش دهم.در نظام آموزش عالی کشورهای اسلامی مثل مصر، شما باید هر آنچه را شنیده اید، عیناً تکرا کنید. هیچ کس برای انجام تحقیقات مستقل، مورد تشویق قرار نمی گیرد. بسیاری از دانشجویان فکر می کنند تحقیق به معنای کپی کردن مطالب از منابع مختلف است، اما باید گفت چنین نظام آموزشی به عصر دیگری تعلق داشت و در عصر حاضر جایگاهی ندارد، اما مشکلات نظام آموزشی درغرب از جنس دیگری است. یکی از مشکلاتی که به خصوص بعد از سقوط کمونیسم و پایان جنگ سرد، دامنگیر نظام آموزشی غرب شد، اعمال فشار سیاسی برای تایید مسائل درگیر با منافع سیاسی مراکز قدرت و ثروت است.اگر ما در مورد «اسرائیل» انتقادی کنیم و یا خسنی از «اسلام سیاسی» یا اسلام گرایی بزنیم، تحت فشار محافظه کاران جناح راست قرار می گیریم. حرکت سازمان یافته ای درغرب با بودجه ای خوب، در حال عقب راندن و از بین بردن تکثیر گرایی و تنوع است. این حرکت می خواهد جهان را از پارادایم«ساموئل هانتینگتون» و تئوری جنگ تمدن های او ببیند. در این روایت تاریخی، همیشه پیروز تنازعات تاریخی و نماد ارزش های انسانی بوده است. این حرکت می خواهد، روایت «پایان تاریخ» به عنوان یک روایت ارتودکسی میان دانشگاهیان پذیرفته شود. در چنین فضایی عالمان منتقد، همواره محدود و تحت فشار هستند. در کنار این وضعیت که جدیداً نیز بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرد، برخی می گویند ساختاردانشگاه ها به سمت صنعتی شدن می رود، دانشگاه و استادان به دانشجویان به عنوان یک مشتری می نگرند، استادان به تجار تقلیل یافته اند و در نهایت، هم دانشگاه ها و هم ذی نفعان این سیستم، به جای پرداختن به کیفیت آموزش، به دنبال اضافه کردن هزینه ها به خصوص در مراحل تحصیلات تکمیلی هستند. این پدیده را یکی از اجزای«ابتذال تفکر» می دانند که ریشه در دانشگاه های غربی دارد.خالد ابولفضل: بله، تا حدودی. در ایالات متحده هم دانشگاه دولتی داریم و هم دانشگاه خصوصی. من در دانشگاه دولتی درس می دهم و تا کنون دانشگاه های دولتی نتوانسته اند با دانشگاه های خصوصی رقابت کنند، اما تهدید جدی برای دانشگاه های دولتی آن است که ما شاهد کاهش شدید بوجود این دانشگاه ها هستیم و این در حال است که هزینه های نظامی به شدت افزایش یافته اند. در شرایط به اصلاح«نظم نوین جهانی» این پدیده کاملاً واضح است که دانشگاه های دولتی مجبورند از بخش خصوصی پول بگیرند تا جبران کسری بودجه خود را بکنند.در دهه های اخیر قراردادهای پرزرق و برقی از طرق مختلف به دانشگاه ها پیشنهاد می شوند که اغلب به منافع دولت،حکومت با یکایدئولوژی سیاسی خاص گره خورده اند. این روش هم در اروپاو هم در آمریکا قابل مشاهده است و باعث تشکیل نوعی نظام طبقاتی در دانشگاه ها می شود. استادان بسیاری هستندکه برای خدمت به منافع صاحبان قدرت و ثروت کتاب می نویسند. استادانی داریم که توسط اتاق فکرها و گروه های تحقیقاتی به کار گرفته شده اند. به همین دلیل آن دسته از استادانی که نمی پذیرند در این شرکت کنند، کمتر دیده می شوند. آن ها در تلویزیون نیستند و به محافل کاخ سفید و دیگر مراکز سیاسی دعوت نمی شوند و همچنین حقوق یکسانی با سایر همکارانشان ندارند. بنابراین، قطعا یک نظام طبقاتی در دانشگاه دولتی و خصوصی بین دو گروه از دانشگاهیان در حال شکلگیری است گروهی که در راستای منافع قدرت ها فعالیت می کنند و گروه دیگری که یا مخالف قدرت و یا نسبت به آن بی تفاوت هستند. من نمی دانم این نظام طبقاتی چگونه از بین خواهد رفت زیرا آن کسانی پست های مدیریتی دارندکه برای خشنودی صاحبان قدرت و ثروت فعالیت می کنند و البته نمی دانم این روند در بلند مدت چه تاثیری بر آموزش در سراسر غرب خواهد گذشت، اما هر چه هست، بسیار هشداردهنده و خطرناک است. به نکات مهمی اشاره کردید، اما برای ما مهم است که بدانیم این شیوه آموزش چه آثار اجتماعی ای را بر جای خواهد گذاشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که چنین روندهایی به یک ویرانی اجتماعی بزرگ ختم شود که پیامدهای آن کنترل ناپذیر باشد و از دل آن نوعی آناشیسم سربرآورد؟خالد ابولفضل: به نظر من اکنون نیز می توان تاثیر آن را احساس کرد. افرادی که در رسانه ها فعالیت می کنند، روزگاری دانشجوی همین دانشگاه ها بودند. کیفیت تولید پرسنل رسانه ای بسیار زیر سطح استاندارد و کم است. وقتی شماژورنالیسم دهه 1960 یا 1970 را با آنچه امروز شاهد آن هستیم، مقایسه می کنید، می توانید تاثیر این آفت کیفیت را بر افزایش جهالت دینی و تعصبات اسلام هراسانه ببینید. این تاثیر، حتی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهویر آمریکا نیز مشهود است، چرا که کارزار انتخاباتی ترامپ پیامی داشت که فقط می توانست مورد علاقه افرادی قرار بگیرد که بد آموزش دیده اند. بنابراین، من انتخاب ترامپ را نشانه روشنی از آفات کیفیت آموزش در ایالات متحده می بینم.این روند از زمان ریاست جمهوی«رونالدریگان» آغاز شد. در زمان وی دولت هر روز، بیشتر و بیشتر برای نفوذ بر دانشگاهیان فشار می آورد. این پدیده در زمان بوش پدر و کلینتون ادامه یافت؛ با ریاست جمهوری بوش پسر اوضاع بدتر شد و در حقیقت او آغاز گر مقابله با دانشگاهیانی بود که از تصمیمات و اقدامت دولت حمایت نمی کردند. تصور می کنم اگر مردم بهتر آموزش دیده بودند ترامپ انتخاب نمی شد. بخشی از مشکل اینجاست که دموکراسی به جمعیتی تحصیلکرده احتیاج دارد. اگر این جمعیت تحصیلکرده نباشد و یا به درستی آموزش ندیده باشند، آنگاه دموکراسی به هرج ومرج دسته جمعی تبدیل می شود و کارایی خود را از دست می دهد. نمی دانم آنیده چه خواهد شد، اما تصویر روبه رو چندان امید دهنده نیست. آموزش های بد سبب شده تا صحنه ای اجتماعی و علمی از وجود متفکران واقعی خالی شود. مشخصاً در جهان اسلام، وقتی به گذشته برمی گیردیم، علمای جریان سازی بسیاری از غزالی تا سهروردی و ... داشته ایم و در دوره معاصر نیز در ایران متفکرانی چون علامه طباطبایی، دکتر شریعتی، امام خمینی و... ظهوری کرده اند. سوال اینجاست که اگر وضعیت به همین نحو پیش برود، در جهان اسلام متفکران تاریخ ساز و اثرگذار پدیدار می گردند یا قحطی اندیشمندان تبدیل به یک اپیدمی خواهد شد؟خالد ابولفضل: من با تالیف کتاب«محاجه با خدا» (reasoning with god) به طور ویژه به این مساله پرداخته ام. هر چند نظر بسیاری از علمای مصری با من متفاوت است. من فکر می کنم برای اینکه یک متفکر اصیل مسلمان و مرتبط با دنیای اسلام داشته باشیم، لازن است این فرد هم در سنت های کلاسیک و هم در تکنیک های رایج آموزش تفکر اجتماعی ماهر باشد. به نظر من، در دوره ما یک مجتهد واقعی کسی نیست که تنها در سنت کلاسیک خبره است، بلکه مجتهد واقعی هم ارزش سنت های کلاسیک را می داند و هم در مورد روش های مدرن و رایج تحلیل اجتماعی و معرفت شناسی دانش به خوبی آموزش دیده است؛ باید توجه داشت که معرفت شناسی دانش و آگاهی بشر از قرن 12 تا اکنون مسیر بسیار طولانی را پیموده و تغییر کرده است.امروزه عمده مشکل ما در جهان اسلام به دلیل دیدگاه های دو دسته از عالمان است: دسته اول آن هایی که کاملاً در معرفت شناسی مدرن خبره هستند، اما برای سنت های کلاسیک ارزش قائل نیستند. این افراد عقاید کپی شد یکی از متفکران غربی مثل هایدگر یا فوکورا تقلید می کنند و طولی وار به آنچه متفکران غربی گفته اند، می پردازند. بنابراین، حرف جدیدی برای گفتن ندارند. از این رو در میان جامعه متفکران مورد متوجه قرار نمی گیرند. این دسته از متفکران به زبانی بیگانه با مسلمانان سخن می گویند.دسته دیگر کسانی هستند که چارچوب تفکرشان صرفاً بر مبنای سنت های قدیمی پایه ریزی شده است. آن ها به گونه ای تظاهر می کنند که گویا معرفت شناسی 600 سال قبل با معرفت شناسی زمان حاصر یکسان است و مغز انسان و آگاهی بشر تغییری نکرده است. گاهی از بهت نسبت به سخنان این متفکران احساس می کنید که گویا مومیایی هستند و عقایدشان به موزه تعلق دارد. امروزه مجتهد واقعی، باید در هر دو زمینه تبحر داشته باشد. من مطالعات نسبتاً زیادی در مورد تفکر یهودی و مسیحی دارم. باید بگویم که متفکران یهودی معروفی چون«مارتین بویر» و «امانوئل لویناس» نیز هم در سنت های بومی خود و هم در معارف جدید خبره بودند. ان ها تکرار و کپی از شخص دیگری نبودند و می خواستند فکر جدیدی تولید کنند. این همان چیزی است که ما در دنیای اسلام به آن نیاز داریم. هنگامی که آثار متفکران اسلامی را می خوانم، انگار آن ها دقیقاً حرف های«جان رولز» را تکرار می کنند و تنها تلاشی که انجام می دهند، اسلامی کردن این حرف هاست. شما نمی توانید ذهن مدرن و به ویژه جوانان را متقاعد کنید، مگر اینکه در هر دو زمینه سنن کلاسیک و معرفت شناسی جدید متبحر باشد. جوانان نیاز دارند نسبت به گذشته خود و آنچه که هستند، احساس غرور پیدا کنند، اما نمی خواهند احساس کنند در حال خفه شدن در گذشته هستند. چند سال پیش، دانشجویی از ایران داشتم که تز دکترای خود را در مورد ایده ای خقوق آیت الله نائینی نوشت. کمال و پیچیدگی تفکر آیت الله نائینی مرا حیرت زده کرد. نائینی قطعاً هم در سنن کلاسی و هم در معرفت شناسی جدید متبحر بوده است. افرادی مانند نائینی یا «علی شریعتی» در زمان ما بسیار کم هستند. من فکر می کنم ما با سرعت نگران کننده ای، در حال از دست دادن جوانان هستیم. آن ها سخنان ما را متقاعد کننده و جذاب ندانسته و آن ها را متناسب با مسائلی که ذهن و روانشان را آزار می دهد، نمی دانند. این یک چالش بسیار مهم است که اگر به آن رسیدگی نشود، منجر به فاجعه خواهد شد؛ چرا که این مساله نه فقط بر جوانان، بلکه بر گسترش اسلام هراسی نیز تاثیر دارد. ئقتی اسلام هراسی بدون هیچ مانعی گسترش پیدا کند، نتیجه آن می شود که اسلام هراسان بدون هیچ مانعی در کاخ سفید به قدرت می رسند. نمی دانم این اسلام هراسان در کاخ سفید چه خواهند کرد. خیلی ترسناک است!
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «نخبه کشی مسلمانان _ قسمت دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98679
باشگاه اندیشه › هنوز هاله ی تقدس وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات
غالب سینمای جنگ ما اصلا با تاریخ کاری نداشته و اکثر مواقع دنبال سوژه های بخش فرهنگی جنگ بوده است.گفت وگو با جعفر شیرعلی نیا، پژوهشگر تاریخ جنگ درباره ی وجود تاریخی ایستاده در غبارمهرنامه: مواجهه ی شما به عنوان یک مورخ جنگ با فیلم«ایستاده در غبار» چطور بود؟جعفر شیرعلی نیا: من به «ایستاده در غبار» به عنوان یک فیلم تاریخی نگاه نکردم، بلکه به عنوان یک فیلم نگاه کردم. فیلم روایت دلنشین و خوبی دارد و این ویژگی را که از بحث های سیای روزمره به دور است، از نقاط قوت فیلم می دانم. این فرم مستند گونه ی فیلم، راه خوب و پیشنهاد دیدی برای روایت جنگ و شخصیت هایش است. ولی خب نکته ای هم که درباره ی فیلم وجود دارد – که هنوز به خود حسین مهدویان هم نگفته ام – این است که به نظرم «ایستاده در غبار» در هاله ی دفاع مقدس ساخته شده است، نه تاریخ جنگ. چرا این برداشت را دارید؟جعفر شیرعلی نیا: خود حسین و بازیگر نقش احمد متوسلیان فیلم خیلی تاکید دارند که پای شخصیت اصلی فیلم روی زمین است. به نظرم به این شخصیت واقعی پرداخته شده اما احساس می کنم باز هم بن مایه اش تقدس است. زمانی می گفتند که شهدا این طوری بوده اند و تعبیرهای آسمانی داشته اند اما بعدها تصمیم گرفتند آنها را زمینی کنند و به خاطر همین گفتند که آنها مثل آدم های معمولی زندگی می کردند و غذای می خوردند و ... نکته این است که همین که شما بگویید این یک شخصیت زمینی است که این طوری غذا می خورد و...، خودش یکهاله ی تقدس است. به نظرم اگر قرار بود فیلم تاریخی باشد، می توانست صریح تر باشد. حسین معدویان در بیرون از فیلم خیلی صریح تر از درون فیلم است اما خود فیلم و تیزرش هم کاملا معنوی و روحانی ساخته شده است. در این تیزر بهترین فیلم جشنواره را اعلام می کنند، بعد احمد متوسلیان می آید و ادامه پیدا می کند که باز هم حالت قدسی دارد. این مسیر، کار حسین را برای آینده سخت می کند. راه حل درست خروج از این ماجرای تقدس گرایی درباره ی جنگ و شخصیت هایش را چه می دانید؟جعفر شیرعلی نیا: یک راهش پررنگ کردن جنبه های تاریخی است. من «ایستاده در غبار» را خیلی می پسندم و وقتی دیدم خیلی از آن لذت بردم چون خلاقیت های زیادی دارد و جنبه هایی از زندگی و شصخیت احمد متوسلیان را خیلی خوب روایت می کند که از خیلی کلیشه هایی که تا به حال داشته ایم، به دور است. ولی به نظرم باید کمی واقعی تر نگاه کرد. به طور مثال در این فیلم درباره ی روباط احمد متوسلیان با دیگران، هوای متوسلیان خیلی نگه داشته شده است. مثلا شخصیت ناصر کاظمی در فیلم حضور دارد که اختلاف نظرهای زیادی با متوسلیان داشته ولی در فیلم بیشتر هوای احمد نگه داشته شده است، که البته فیلم درباره ی احمد است. درباره ی فیلم های دفاع مقدس همیشه این مساله وجود دارد که اصولاً باید وجه درام آن پررنگ باشد یا وجه مستند؟ شما کدام طرف قضیه ایستاده اید؟جعفر شیرعلی نیا: وجه درام فیلم را که نمی توان کم کرد اما اگر یم سری فیلم های سیاسی درباره ی جنگ خشت ساله ی ما ساخته شود، فضا کمی تغییر می کند سیاست در خیلی از مواقع عالم پدرسوخته بازی و ماکیاولی است و اگر پشت پرده های سیاسی درباره ی جنگ گفته شود، خیلی از مسائل روشن می شود اما ما اصلا فیلم سیاسی درباره ی جنگ نداریم؛ نه درباره ی ابعاد داهل، نه بعد بین المللی، یک دلیلش این است که فضای جنگ برای ما همیشه مقدس است و اجزاه ی آلوده شدن به مسائل دیگر داده نمی شود. اگر درام سیاسی داشته باشیم، این فضا کمی تغییر می کند. درباره ی «ایستاده در غبار» دیده ام که بعضی رسانه ها گله دارند که این فیلم با فیلم های دفاع مقدس فرق می کند که بخشی از آن فیلم های قبلی شباهت دارد که یکی از آنها تقدس زیاد است. میزان تقدس شخصیت اصلی این فیلم حتی از کار «آخرینی روزهای زمستان» هم بیشتر است. حسین مهدویان به عنوان یک کارگردان خوب و آینده دار کار سختی برای پرداختن به این موضوعات دارد که اگر در این فضای تقدس بماند، مشکلی ندارد ولی اگر بخواهد آن را بشکند، برای خودش هم سخت می شود. یک دلیل این اتفاق این است که آن قدر آن فضا غالب است و شکسته نشده که تقریباً هیچ وقت به سمت واقعیت و تاریخ نرفته ایم. چون ممیزی ها درباره ی واقعیت پیچیده می شود و آدم ها و نهادهای مرتبط با موضوع درخواست ها و حتی دستورهایی دارند که مخاطب از آنها اطلاع ندارد. حسین مهدویان هم در «آخرین روزهای زمستان» و «ایستاده در غبار» با این دردسرها روبرو بوده است.جعفر شیرعلی نیا: این دردسرها در همه ی حوزه ها وجود دارد. در کار ما هم هست و در حوزه ی کتاب شاید حتی سخت تر باشد. اما دلیل اصلی این مساله به بن مایه ی همه ی ما برمی گردد که فضای تقدس را دوست داریم. من چند روز پیش کلیپی از صحنه های فیلم درباره ی برخورد متوسلیان با نیروهایش به خاطر کم کار یدر قبال سربازان را دیدم؛ خبر چرا همین بخش از فیلم، تیزر فیلم نشده ؟ اگر تکه های این طوری بیشتر در فیلم بود، این ها دیگر گرفتار ممیزی نمی شد. با پرداختن به این واقعیت ها می توان این فضاها را باز کرد. یا به طور مثال احمد متوسلیان وناصر کاظمی جریان هایی دارند که می توان به آنها پرداخت تا فضای فلم شکسته شود. یا روحیه ی خشن احمد اصلا در این کار نیامده و می شود گفت که آقای کاظمی، احمد را به خاطر خشونت زیاد به نوعی از پاوه اخراج می کند. البته پرداختن به این موضعات کار را سخت می کند و حتی شاید باعث اقبال عمومی به فیلم نشود. یک نکته ی دیگر همین موضوع است. این نوع فیلم سازی برای نمایش و شناسایی قهرمان های جمگ به مردم است و ممکن است وجه مستند بودن و بازگویی بعضی واقعیت ها چهر ی آن قهرمان ها را خدشه دار کند. این تعدل را چطوری باید بین وجه مستند، جنبه ی درام و تاریخی واقعی جنگ برقرار کرد؟جعفر شیرعلی نیا: قصه ی درام و سند جداست. این سماله بستگی به زاویه ی نگاهی که انتخاب می کنید، دارد. شما می توانید داستان های درآمی را انتخاب کنید که وجه تقدس نداشته باشد. مثلا در «ایستاده در غبار» روایتی که درباره ی فتح دزلی می شود، بزرگ نمایی شده است می توان درباره ی این افتاق ها بحث کرد. البته خود فیلمساز هم معتقد نیست که فیلم تاریخی ساخته است اما به هر حال این گرفتار بودن در هاله ی تقدس در فیلم کاملا موج می زند. شاید اگر چنین فیلمی سال ها قبل ساخته می شد ممکن بود اقبال عمومی اش هم خیلی بیتشر باشد ولی الان فضا، فضای پیچیده ای شده است. به خاطر همین فضای مجازی، هرچیزی رنگ و بوی این این را بدهد که این فیلم می خواهد فضای خاص و تقدسی را القا کند، متاسفانه اقبال مخاطب را از دست می دهد. شاید به خاطر همین فضای جدید، باید راه های دیگری را پیش گرفت. به نظر شما این فرم جدید روایت های پراکنده و مستند گونه که حسین مهدویان برای روایت تاریخ جنگ و قهرمان ها در «آخرین روزهای زمستان» و «ایستاده در غبار» انتخاب کرد، روی باور عمومی موثر تر است یا همان شیوه ی کلاسیک در ام که فیلمسازهایی مثل ابراهیم حاتمی کیا دارند؟جعفر شیرعلی نیا: به نظرم اگر ایده ی حسین پخته تر شود و به بلوغی برسد، می تواند موثر باشد. چون به خاطر روایت های رسمی از تاریخ جنگ، اعتماد عمومی به بعضی روایت ها کم شده اما در فرم فیلم های حسین، مخاطب با چیزهایی واقعی روبه رو می شود. وقتی شما صداهای فیلم را واقعی می کنید، یک برگ برنده رو کرده اید. فیلم های درام هم از جنبه های دیگری تاثیر دارند. به هر حال فضای عمومی ما با فضای دنیا فرق می کند و بعضی جاها بی اعتمادهایی شکل گرفته که نیاز است برطرف شود. چند وقت پیش کتابی دیدم که مال انگلیسی ها بود. در کتاب یک سری باکس هایی تعبیه کرده بودند که علاوه بر متن و عکس کتاب، تصویری از اصل سند در آنها آمده بود، مثل اصل نوشته ی یک رزمنده در همان تاریخ. در واقع به تعبیر آقای سرهنگی دست می کنی توی جیب تاریخ و چیزی درمی آوری. این کارها با روانی زیادی دارد. وقتی می گویید صدا واقعی است یا عنصرهای واقعی دیگر را وارد فیلم می کنید، بار روانی زیادی دارد، حتی ممکن است این ها مستند هم نباشد. مخاطب وقتی در چنین فیلم هایی اصل سند را می بیند یا اصل صدا را می شنود، با روانی مثبتی دارد ولی این موضوع باید پخته شود و هنوز کامل نیست.«ایستاده در غبار» چیزی شبیه خواب است؛ انگار در فیلم داری خواب می بینی و صداها را هم می شنوی. از این لحاظ «آخرین روزهای زمستان» تا «ایستاده در غبار» سخت تر کرده است. چون به نظرم«آخرین روزهای زمستان» نسبت به «ایستاده در غبار» کمتر وجه تقدسی داشت. به عنوان یک مورخ دوست داشتم حسین در این فیلم بیشتر به طرف روایت تاریخ و وجه مستند گونه حرکت کند و صریح تر از «آخرین روزهای زمستان» باشد، نه مقدس تر. اصولا به نظر شما سینمای جنگ ما در دو سه دهه ای که از جنگ گذشته چقدر نسبت به تاریخ وفادار بوده است؟ اصلا نسبت فیلم های جنگی ما با تاریخ واقعی جنگ چطور بوده است؟جعفر شیرعلی نیا: غالب سینمای جنگ ما اصلا با تاریخ کاری نداشته و اکثر مواقع دنبال سوژه های بخش فرهنگی جنگ بوده است. گاهی هم در فیلم هایی مثل«باشو غریبه ی کوچک» به جنبه ی اجتماعی جنگ هم پرداخته شده است. آن جنبه های فرهنگی هم همیشه همراه با روایت های خاص بوده است. من زمانی گفتم که ما در جنگ هم سنگر خوب و قشنک و اسب سفید داشتیم، هم هزارتا بدبختی و بیچارگی. اما هیچ وقت بین این دو تعادلی وجود نداشته است و به خاطر همین هم وقتی می خواهی یک روایت فرهنگی بنویسی، یعنی به محتوا اصالت بدهی، مجبوری از تاریخ فرار کنی... که از نظر شما نطقه ی ضعف است.جعفر شیرعلی نیا: نقطه ی ضعف است ولی اگر این دو جنبه به تعادل برسد، ما در سینمای جنگ هم می توانیم«اخراجی ها» داشته باشیم، هم فیلم های حاتمی کیا را، هم چهار تا فیلم سیاسی خوب که الان این ها را نداریم. البته حاتمی کیا در ژانر خودش آدم موفقی است اما ما داریم درباره ی کل سینمای جنگ صحبت می کنیم که خیلی جنبه های مغفول دارد. مثلا در حوزه ی سیاسی اش نکات جذابی وجود د ار که هنرمندان باید به آنها بپردازند، مخصوصا در بعد بین المللی جنگ که به آن پرداخته نمی شود. این فیلم های سیاسی که ساختن آنها را راهکار اصلی خروج از این بحث ها می دانید، چه ویژگی هایی دارند؟جعفر شیرعلی نیا: منظورم فیلم هایی هستند که به ابعاد سیاسی جنگ در حوزه ی داخلی بپردازد، البته مرحله ی قبل این کار به حوزه ی کتاب و پژوهش برمی گردد که ما کارهای از این دست کم داریم. به طور مثال کتاب ها و پژوهش های ما در حوزه ی سیاسی جنگ محدود شده به دوره ی ریاست جمهوری آقای بنی صدر. یعنی ما در روایت های مکتوب سیاسی از ابعاد داخلی جنگ، زیاد به بعد از دوره ی آقای بنی صدر نپرداخته ایم. بخش دیگر هم ماجرای سیاست خارجی و جنگ است؛ به معنای اینکه سیاست خارجی ما چه بوده و به معنای دیگر هم اینکه سیاست خارجی ها چه بوده است. اگر به این جنبه ها بپردازیم، می توان از آنها درام درآورد. البته در این حوزه امریکایی ها کارهایی کرده اند ولی خب پژوهش های بیشتری نیاز است که حتما از آنها هم قصه های جذابی درمی آید. مثلا راجع به دلال های اسلحه می توانیم فیلم خوبی بسازیم که هم درام داشته باشد، هم وجه مستند تاریخی داشته باشد. فیلم های جاسوسی و فیلم هایی درباره ی تامین اسلحه جزو فیلم های خوب و پرفروشی هستند که در دنیا ساخته می شوند. درباره ی بحث های سیاسی جنگ هم همین طور است، مثلا در عملیات مرصاد، در هجوم آخری که مجاهدین خلق به ایران حمله می کنند، نقطه ی جالبی وجود دارد؛ در این مقطع چون قبل از آن به جنوب حمله شده، نیروها را از جبهه هایی که دارد به سمت جنوب می آیند، دو تا اتوبوس از نیروهای لشگر بدر هستند؛ لشکری با نیروهای عراقی که با کمک ایران با صدام می جنگند. جال است بدانید که این ها وقتی دارند برمی گردند، به صورت اتفاقی جزو اولین گروه هایی هستند که با نیروهای مجاهدین خلق بر خورد می کنند و می جنگند. یعنی یک نیروی ایرانی فارس زبان به ایران حمله کرده و یک نیروی عراقی عرب زبان دارد با آن می جنگد و از ایران دفاع می کند! این خود درام است. کاملا می توانی موقعیت را تشریح کنی و در دل آن بحث های حاشیه ای سیاسی را مطرح کنی. ماشالله از این سوژه ها در حوزه های مختلف داریم. البته فیلمسازان هم می توانند به ما پژوهشگران و نویسندگان ایراد بگیرند که خودتان چقدر پژوهش درست و درمان درباره ی این موضوع انجام داده اید که از ما انتظار دارید که فیلمش را بسازیم؟ این حرف، انتقاد واردی است. برای جمع بندی بحث، موضوع تاریخی پایان فیلم درباره ی سفر احمد متوسلیان را مرور کنیم. در فیلم فقط روایت آقای رضایی درباره ی لزوم این سفر متوسلیان و تیپ 27 محمد رسول الله(ص) به سوریه و لبنان را داریم اما درباره ی اطلاع امام از این سفر و درستی آن تردید وجود دارد. تاریخ درباره ی این اتفاق چه می گوید؟جعفر شیرعلی نیا: چند شب پیش مستندی دیدم که آقای رفیق دوست می گفتند. اما در جریان این سفر بوده اند در صورتی که به نظرم این حرف درست نیست. در برنامه ی تلویزیونی «سطرهای ناخواده». – که متن آن را مرکز اسناد دفاع مقدس با همین نام منتشر کرده است – آقای محسن رضایی، فرمانده ی وقت سپاه می گویند وقتی من فهمیدم که امام در جریان ماجرا نبوده اند، در شورای عالی دفاع صحبت هایی کردم که به آقایان حاضر در جلسه برخورد. من این موضوع را از آقای هاشمی رفسنجانی هم در کتاب «زندگی و زمانه ی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از 1313 تا 1394» پرسیدم که در جواب گفتند امام در جریان این ماجرا نبودند. تصمیمی بوده که در شورای عالی دفاع گرفته شده و نیروها هم رفته اند به سوریه نظر امام در آن مقطع این بود که این طوری نیرو بردن به سوریه اشتباه است.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98678
باشگاه اندیشه › رستگاری ایدئولوژیک _ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
سرمایه داری هر جا مستقر شود، هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد این مطلب، بخش دوم از مطلب «رستگاری ایدئولوژیک» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.رسوایی تناقضات نظری
هم اکنون در غرب شاهد آن هستیم که دوره «بعد از سرمایه داری» یا «وحدت کار و سرمایه» شروع شده و در حال تکامل سریع است. یعنی دوره ای که با توسعه مالکیت و ارتقای بخش اعظم طبقه کارگر و گسترش بخش خدمات، طبقه متوسط اکثریت جامعه را به دست آورده است. به طوری که توصیه می شود از این به بعد محور سیاست گذار، باید این طبقه باشد: سازمان همکاری و توسعه در ارزیابی خود از چشم انداز جهانی برای سال 2012، از نیاز به «تحکیم طبقه متوسط در حال ظهور» سخن می گوید. همزمان، «ناشی بردسال» از مرکز توسعه جهانی، استناد به«ضرورت طبقه متوسط»نموده و خواستار انتقال ای سیاست گذاری «رشد به نفع فقرا» به سوی«رشد به نفع طبقه متوسط» گردید.
همین شرایط پیچیده باعث شده است تا نخبگان و اندیشمندان در تحلیل پیش آمدها، پدیده ها جریان ها و اتفاقات غیر منتظره اجتماعی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فلسفی دچار مشکل گردند. به عنوان نمونه«یورگن هابرماس» جامعه شناس آلمانی نظریه اولیه ای که در مورد دین ارائه داد، از ضرورت طردد دین سخن گفت. بعدها در مورد دین فردی و عدم دخالت دین در سیاست نوشت و بر جدایی«نهاد دین» از «نهاد دولت» تاکید کرد و بعدها به این نتیجه رسید که «حضور دین در عرصه عمومی ضروری است.» به همین علت آن ها نه فقط متناقض نوشته اند، بلکه در در ارائه یک تعریف واحد از پست مدرنیسم نیز خود را ناتوان نشان داده اند. علت هر چه باشد بیان گر عدم ژرف نگری آن ها ارائه یک تعریف واحد از پست مدرنیسم نیز خود را ناتوان نشان داده اندو علت هر چه باشد بیان گر عدم ژرف نگری آن ها در رخدادهای عمیق اجتماعی است، اما همه تحلیلگران چنین نیستند. هستند کسانی که تحلیل های اجتماعی دقیق تری ارائه داده اند. برای نمونه، تا فلر برای تبیین نقطه نظرهای خود، دوران تاریخی مهم بشر را به سه دوره تقسیم کرده است. او معتقد است اولین تغییر اساسی در زندگی انسان به ظهور موج اول اتفاق افتاده که کشاورزی به وجود آمد. در این دوره که حدود ده هزار سال دوام پیدا کرد، مناسباتی مبتنی بر شیوه تولید کشاورزی ایجاد شد. این شیوه تولید مناسبات فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی خاص خودر را درجامعه حاکم کرد. به عقیده تا فلر، موج دوم از حدود 300 سال پیش شروع شد که به دنبال انقلاب صنعتی به وجود آمد. وی شاخصه اقتصاد موج دومی را ، همسان سازی، تخصصی کردن، همزمان سازی، تراکم، بیشینه سازی و تمرکز می داند. او معتقد است خانواده در عصر موج اول گسترده بود (زن، مرد، فرزمدان، عمو، دایی، عمه، خاله و ... که در امر بهره برداری از زمین فعالیت داشتند)، در موج دوم خانواده کوچک یا هسته ای شده و متشکل از مرد، زند و تعدادی فرزند است.به نظر تافلز، موج سوم با پیدایش کامپیوتر و انفورماتیک ایجاد شده است. مشخصه های این موج عبارتند از:1) انبوه زدایی. 2) از تولید برای عرضه در موج دوم به تولید برای مصرف در موج سوم می رسیم. 3) کاریدی در موج دوم جای خود را به کارفکری در موج سوم می دهد. 4) کار در خانه در موج سوم 5) خانواده هسته ای در موج دوم جای خود را به انواع خانواده در موج سوم می دهد. 6) ظهور طبقه «دانشور» در موج سوم. 7) با داشتن تجهیزات الکترونیکی، گسترش مالکیت کارگر برابزار تولید در موج سوم تحقق پیدا می کند. 8) احزاب سیاسی ساختاری موقت پیدا می کنند. 9) ارزش ها و مناسبات جدیدی جای ارزش ها و مناسبات گذشته را می گیرد.علیرغم شیوه نوآورانه ای که تا فر در تحلیل اجتماعی ابداع کرده و نیز اینکه در تحلیل اجتماعی خود سعی کرده است موضوعات را از هم استنتاج کرده و زوایای مختلف زندگی را به بحث بکشاند، اما در مواردی موفق نشده و به خصوص در موارد محوری تحلی خود به اغراق دچار شده است. تا فلز از کسانی که با کامپیوتر کار فکری می کنند، به عنوان طبقه«دانشور» نام برده و معتقد است:«اگر موج دوم (پرولتاریا) را برای ما به بارآورد، می توانیم بگوییم که موج سوم در حال پدید آوردن طبقه (دانشوران) است. گروهی که مایه قوام آن(دانش) و استفاده از قوای دماغی به جای نیروی عضالانی است.»8 وی ادامه می دهد:«در سطحی عمیق تر اگر هر فردی بتواند ترمینال و تجهیزات الکترونیکی برای خود داشته باشد، مثلاً به طور قسطی بخرد، بیشتر به صورت صاحب کار مستقلی در می آید، تا کارگر و کارمند معمولی و این به معنی گسترش مالکیت کارگران بر (ابزار تولید) است.»9
اغراق تا فلر در آنجاست که وی اکثر نیروهای بخش خدمات و نیز رشد روزافزون آن را متاثر از موج سوم(رواج کامپیوتر و انفورماتیک) و اکثر شاغلین را در بخش پردازش اطلاعات، می داند. به عبارت دیگر همه تحولات را ناشی از اختراع کامپیوتر می بیند. در صورتی که رشد بخش خدمات اولاً به موازات توسعه صنعت و به تبع آن توسعه طبقه متوسط در جهت تامین نیازهی مربوط یعنی: آموزش، بهداشت، درمان، حمل و نقل و ... به طور مستمر جریان داشته استو به طور که سهم اشتغال در بخش خدمات در اقتصاد آمریکا، از 30 درصد در سال 1900 به 50 درصد در سال 1350 افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این تا فلر برای اثبات نظریه خود در مواردی نظیر اجزاب، اوضاع فرهنگی، اجتماعی، دین و ... به جای تحلیل منسجم و مبتنی برمحورهای اصلی مورد نظر خود و استنتاج آن ها از روند تحول این محورها، صرفاً به توضیح و انعکاس واقعیت موجود در جامعه آمریکا و برخی کشورهای صنعتی دیگر پرداخته است. در صورتی که آن مسائل ناشی از رویدادهای دیگری است که همان روند تکامل«وحدت کار و سرمایه» و توسعه «طبقه متوسط» و ایجاد جامعه رفاه است. البته تافلر خود به اشکالات کارش و تناقضات آن اذعان می کند، آنجا که می گوید:«من ادعا نمی کنم که همه پاسخ ها را در آستین دارم ونفی نمی کنم که تناقضاتی هم وجود دارد.»همان طور که قبلاً گفته شد ویژگی های طبقه متوسط در غرب عمدتاً عبارتند از: مصرف بی رویه، رفاه، تفریح که به تبع آن ها بی بندو باری، سست شدن کانون خانواده، فساد روزافزون، هنجار شکنی، بی دینی و ضد دینی، مناسبات نامشروع جنسی، بی قیدی، ساختار شکنی و ... این آثار که با سرعتی باور نردنی به وسیله رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما و به خصوص اینترنت و وسایل الکترونیکی به دیگر کشورها صادر می گردد، تقلید قشرهایمرفه و متوسط در دیگر کشورها را در پی دارد و موجب بروز ناهنجاری هایی می شود که با سنت ها، اخلاق و مذهب آن ها در تباین قرار می گیرد. این ناهنجاری ها با سد محکم مذهب و سنت ها روبه رو می شوند. متعصبین، نخبگان و توده های مذهبی برای صیانت از دین و فرهنگ خود به مقابله بر می خیزند و طیف گسترده ای از اهل مذهب از متعصب تا روشنفکر هر کدام با شیوه خود عکس العمل نشان می دهند. بنیانگرایی و افراطی گری در همین مرحله است که خود را نمایان می سازد. بنیانگرایی شکل عصبی مقابله با هجوم بی محابای فرهنگ غربی «بعد از سرمایه داری» است و خشونت، امر محتوم آن به حساب می آید.برخی به غلط این هجوم و مقابله را هجوم فرهنگ مسیحیت و مقابله با فرهنگ های ادیان دیگر تلقی می کنند، چنان که «ساموئل هانتینگتون» معتقد است:«جهان تا اندازه زیادی بر اثر کنش و واکنش بین هفت یا هشت تمدن بزرگ شکل خواهد گرفت. این تمدن ها عبارتند از: تمدن غربیع تمدن کنفوسیوسی، تمدن ژاپنی، تمدن اسلامی، تمدن هند و تمدن اسلاوی ـ ارتدکسی و تمدن آمریکای لاتین و احتمالاً تمدن آفریقایی.» او تمدن غربی را معادل مسیحیت کاتولیک و پروتستان دانسته و می گوید: «جدایی فرهنگی بین مسیحیت غربی از یک طرف و مسیحیت ارتدکس و اسلام از طرف دیگر دوباره ظاهر شده است.»11
هانتینگتون ویژگی های عمده قدرت تمدن مسیحی غربی را چنین می شمارد:«مالک و اداره کننده نظام بانکی بین المللی، عمده ترین مشتری جهان، تامین کننده بخش عمده کالاهای جهان، تسلط بربازارهای بین المللی، رهبری اخلاقی در جوامع جهانی، قدرت مداخله نظامی بزرگ، اختیار آبراهه های بین المللی، اجرای تحقیق و توسعه فنی پیشرفته، دسترسی و هوا و فضا و امکانات فراوان، کنترل ارتباطات بین المللی و تسلط بر صنایع نظامی جهان.» اما این ویژگی ها، ویژگی های فرهنگ مسیحی غربی نیست، بلکه ویژگی های نظام سرمایه داری است که در هر جا استقرار پیدا کند، هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین، صدها سال است که مسیحیت را مورد حمله و هجوم بی رحمانه و تحت فشار شدید قرار داده و مسیحیت نیز ناچار به عقب نشینی های بسیاری شده، تا جایی که اخیراً برخی از ته مانده های اعتقادی خود به کتاب مقدس را نیز به «نظام بعد از سرمایه داری» تقدیم کرد. پاپ فرانسیس مدتی پیش طی سخنانی تلویحاً حقوق همجنس گرایان را به رسمیت شناخت و گفت:«کلیسا در گذشته در مورد برخی از مسائل اخلاقی به شکلی نادرست برخورد می کرد، اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه های مختلف از جمله همجنس گرایان، لیبرابیست ها، محافظه کاران، کمونیست ها، افراد طرفار سقط جنین و افرادیبا میل جنسی مختلف گشوده و از آنان می خواهد به آن بپیوندند. وقت ان رسیده که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد.»با این وصف تمدن مسیحیت غربی سراپا تسلیم ارزش ها و معیارهای نظام سرمایه داری و نظام«بعد از سرمایه داری» شده و به عبارت دیگر پاسخ مثبت به فرهنگ مهاجم پست مدرن داده است. بنابراین، تمدن مسیحیت غربی، توان و انگیزه ای برای برخورد با تمدن دیگر ادیان ندارد. مسیحیت اولین قربانی نظام سرمایه داری و نظام پس از آن است. با این وصف برخورد تمدن ها در مورد ادیان غیر محتمل است، اما برخورد تمدنی ادیان با ارزش های نظام سرمایه داری و نظام«بعد از سرمایه داری» غیر قابل اجتناب است.
رستگاری طبقه متوسط؟
گرایش بخشی از جامعه غیر غربی به فرهنگ غربی، روحیه انعطاف و تسامح برخی از اقشار جامعه و نیز تفاسیر مختلف از متن، همه و همه برپیچیدگی موضوع اضافه کرده و در نهایت باعق تضاد داخلی در شیوه برخورد با هجوم فرهنگ نظام«بهد از سرمایه داری» می شود. این موضوع به خصوص در جوامع که مذهب و سنت در بین توده های مردم از قدرت بالا برخوردار است، بیشتر نمایان می شود. با این وصف، علاوه بر اینکه بنیادگرایان شیوه خشونت را در پیش می گیرند، اهالی تسامح و تاهل به دنبال گفت وگوی بین فرهنگ ها و تمدن ها برای کاهش جنبه تخریبی حملات شدید نخبگان دور«بعد از سرمایه داری» به جوامع دیگر می شوند، اما این تلاش ها معمولاً بی حاصل است؛ چون اگر یک طرف براساس ارزش هی دینی و مذهب سخن می گوید و نماینده قشر وسیعی از جامعه تلقی می شود، طرف دیگر از هیچ قشر و گروهی نمایندگی ندارد و او فردی است میان میلیون ها فرد از سبقه متوسط که هر کدام نظر خاص خود را دارند. به عبارت دیگر نظام سرمایه داری و نظام بد از سرمایه داری برای این کار نماینده ای ندارند.اما کار به همین جا ختم نمی شود. هجوم بی محابای فرهنگ«بعد از سرمایه داری» غرب، با سد عظیم بدنه جوامع مذهبی و سنتی به خصوص در حال حاضر جوامع اسلامی مواجه است. عکس العمل انقلابی توده های مردم مسلمان در مقابل فرهنگ هنجارشکن نظام «بعد از سرمایه داری» وارداتی، نتیجه این هجوم است. این می تواند توضیح فلسفه وجودی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های سال هایاخیر درکشورهای اسلامی باشد. همه این انقلاب ها بدون استثناء فرهنگی بوده اند. اگر مسائل اقتصادی مطرح شده اند، یا فرع بر قضیه بوده و یا زینتی مطرح شده اند. این علت بسیار متفاوت با علت انقلاب هایی بوده است که در عصر سرمایه داری رخ داده اند. در ان انقلاب ها علت اصلی عمدتاً مسائل اقتصادی بوده است. اگر نظام بعد از سرمایه داری در مرحله گذار مسیر طبعی و بدون دخالتی را بخواهد طی کند، جوامع آینده شاهد ناهنجاری های فرهنگی بسیار شدیدتر از آنچه اکنون غرب به آن دچار شده است، خواهند بود. همان طور که نظام سرمایه داری بعد از مدتی در اواخر نوزدهم و به خصوص در قرن بیستم، به وسیله کارگردان و سرمایه داران از حالت افسارگسیختگی خارج شد ومسیری غیر از آنچه در ابتدا بود در پیش گرفت و در واقع سر عقل آمد، نظام«بعد از سرمایه داری» در مرحله گذار نیز نمی تواند با همت اندیشمندان، مسیری انسانی تر، سازنده تر و متعهدانه تری در پیش گیرد.اما، در دنیای«وحدت کار و سرمایه» فرجام طبقه متوسط چنان که پیش بینی می شود، نخواهد بود و سرشت تحولات، ما را به نقطه دیگری خواهد رساند. در این فرآیند، به سبب توسعه طبقه متوسط و به دلیل امکانات وسیع این طبقه، بهترین شرایط برای شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح آگاهی و دانش بشر فراهم خواهد شد. تکنولوژی پیشرفته و امکانات ارتباطی و تبادل افکار و انتقال اطلاعات نیز مزید بر علت می گردد. این همه به درک عمق تر انسان از خود، طبیعت، جان و از همه معمتر خدا می انجامد. درکی ورای درک دوران«ما قبل سرمایه داری« و «سرمایه داری». بی نیازی مادی عناصر طبقه متوسط پس از کش وقوس های زیاد در مرحله گذار، بع عاملی مثبت در جهت ارتقایخصلت های نیک مثل کاهش دروغ، نیرنگ، دزدی، دغل کاری و ...تبدیل می گردد.
مکانیزه شدن کنترل ه نیز به این روند کمک می کند. ضرورت همزیستی مسالمت آمیز باعث احساس یگانگی بیشتری بین مردم می گردد. ضرورت حفظ محیط زیست و حساسیت به آن، انشان را با طبیعت بیشتر مأنوس خواهد کرد. شرایط اقتصادی، مساوات بین زن و مرد را عمیق تر می کند. رقابت در دانستن و عرضه دانایی به تقوی بعد انسانی انسان ها می انجامد و در نهایت و به تدریج خلق انسان های متعالی نتیجه این روند اجتماعی است و این است نهایت تحول جوامع بشری.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98673
باشگاه اندیشه › رستگاری ایدئولوژیک _ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات
سرمایه داری برای جلوگیری از انقلاب احتمالی به کارگران توجه بیشتر کردآیا طبقه متوسط جهانی از لیبرایسم نجات خواهد یافت؟عصری که در آن زندگی می کنیم، از ویژگی هایی برخوردار است که اعصار گشذشته فاقد آن ها بوه اند. تکنولوژی پیشرفته، کامپیوتر و انفورماتیک، سهولت ارتباطات گسترده و سریع، تراکم و تبادل اطلاعات پدیده های مهم، ویژه این عصر است. این ها همه موجب شده اند تا مناسبات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی تحت تاثیر قرار گرفته وفضای جدیدی در این عرصه ایجاد شود، اما آنچه تاثیر اساسی تر و عمیق تری بر زندگی انسان ها می گذرد و مسیر زندگی بشر را در جهت دیگری سوق می دهد و آینده و جوامع را به شکل دیگری رقم خواهد زد، مسیری است که اقتصاد سرمایه داری در پیش گفته و تغییراتی است که در ساختار آن ایجاد شده است. این مسیر چنان پیش رفته است که می توان از اقتصاد زمان حاضر به اقتصاد «بعد از سرمایه داری» یاد کرد. یعنی اقتصادی که ویژگی نظام سرمایه داری را از دست داده و به تدریج نیز خصوصیات منحصر به فرد خود را کسب می کند.تحول طبقاتی ر عصر وحدت کار و سرمایه
بشر از هزارات سال پیش مناسبات اقتصادی گوناگونی را تجربه کرده است: دوران برده داری، دوران فئودالیسم و دوران سرمایه داری. وجه مشترک همه این دوران ها وجود «تضاد طبقاتی» بوده است؛ تضاد بین اکثریت فاقد امکانات و اقلیت دارای امکانات وسیع در جوامع. استثمار برده دار از برده، فئودال از کشاورزی و سرمایه دار از کارگر در دوران حاکمیت هر یک ازنظام های برده داری، فتودالی و سرمایه داری امری رایج و جاری بوده است. اوج شدت اسنثمار در نظام سرمایه داری را شاید بتوان در نیمه اول قرت نوزدهم در اروپا، به خصوص در انگلستان که پیش قراول در نظام سرمایه داری بود، در نظر آورد. با انقلاب صنعی سرازیر شدند. وضع اسفناک طبقه کارگر موجب شد تا بسیاری از متفکرین و مصلحین براینجات آن تلاش کنند. حضور کارگران در سطح وسیع در زیر یک سقف، وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه و نشریات دیگر، کتاب ها و نیز روشنگری روشنفکران، همه دست به دست هم داد تا طبقه کارگر آگاه شود و برای تغییر وضع خود اقدام کند. این کر به تدریج با قیام کارگران و مبارزات آن ها موجب شد تا حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بهبود شرایط کار و ... متعدل و به صورت قانون درآید.
از اواخر قرن نوزدهم، سرمایه داری به این نتیجه رسید که هر چه بیشتر به کارگر توجه کند، سودش بیشتر تامین می شود و ضمناً جلوی یک انقلاب احتمالی را می گیرد. فعالیت اتحادیه های کارگریع نگرانی سرمایه داران از طقیان کارگران و ترس از کمونیسم، موجب شد تا در قوانین کار، امتیازات بیشترری برای کارگران در نظر گرفته شود: تعطیلات و مرخصی ها، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش، تشکل های کارگری، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار، بیمه بازنشستگی و بیکاری، خدمات رفاهی و .... به تدریج جزء محورهای اصلی قوانین کار شد. با تشکیل سازمان بین المللی کار، اجرای حداقل های مربوط به روابط کار مصوبه این سازمان تحت عنوان «مقاله نامه های بین المللی» برای همه کشورهای عضو، الزام آور گردید.
رشد سرمایه داری و تحصیل سود بیشتر، به خصوص با دسترسی سرمایه داران به منابع مختلف کشورهای توسعه نیافته و حضور در بازارهای این کشورها، آن ها را قادر کرد تا به طبقه کارگر امتیازات بیشتری بدهند. این ها همه موجب شد تا طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته وضع مناسبی به خود بگیرد و به سطح«طبقه متوسط» ارتقاء پیدا کند. اقداماتدولت آمریکا به عنوان یک کشور صنعتی پیشرفته در مورد این طبقه تحت عنوان«دولت رفاه» در سال های 1950 تا 1970 رشد استانداردهای زندگی را برای کارگران به ارمغان آورد و کارگران دوران خوشی را می گذراندند. در این سال ها اقدامات رفاهی به خانواده آمریکایی این امکان را می داد که تنها با یک نان آور امرار معاش کند و ضمناً از یک اتومبیل نو، یک اتومبیل کهنه، مسافرت سالانه و پس انداز مکفی برخوردار گردد. ارتقای سطح زندگی کارگران به شکلی بود که به گفته «فرانسیس فوکویاما» اندیشمند آمریکایی:«استاندارد زندگی کارگران صنعتی تا حدی بالا رفت که این بخش از جامعه توانست به طبقه متوسط به بپیوند.» اکنون قدرت مادی اتحادیه های کارگری در بسیاری از کشورهای صنعتی قابل ملاحظه است. در آمریکا اتحادیه کارگری نه فقط جزء بنیان گذاران حزب دموکرات است، بلکه یکی از قوی ترین اسپانسرهای آن ها به شمار می رود.
با این وصف، نه فقط کارگر صنعتی از لحاظ امکانات و رفاه ارتقاء پیدا کرده است، بلکه خود مستقیم(از راه واگذاری سهام کارخانه به وی و نیز خرید سهام از طریق بورس) و غیر مستقیم(سرمایه گذاری اتحادیه های کارگری و صندوق های بازنشستگی کارگران در کارخانه ها) در شرکت ها و کارخانه ها شریک و سهیم بوده و به عبارت دیگر او هم صاحب ابزار تولیدی است که به وسیله آن کار می کند. با این حال کارگر صنعتی و وضعیتی را پیدا کرده است که بر خلاف سابق با کارفرما(صاحب ابزار تولید) طرف نیست، به خصوص که در عصر فعلی مدیران کارخانه ها عمدتاً از طبقه متوسط انتخاب می شوند و لزوماً سهامدار عمده کارخانه و شرکت نیستند، بلکه با خود طرف است: این یعنی«وحدت کار و سرمایه» که برای اولین بار درجهان سرمایه داری اتفاق می افتد.
این وضعیت، با آنچه که در نیمه اول قرن نوزدهم بود، متفاوت است. در آن زمان شدت استثمار و وضع فلاکت بار کارگران و عدم انعطاف سرمایه داران به دی بود که این فیلسوف هیچ امیدی به بهبود مسالمت آمیز وضع نمی دید، اما کمتر از ده سال پس از مرگ مارکس، انگلس چنین نوشت: کارخانه داران هر روز بیشتر درک می کردند که بورژوازی بدون کمک طبقه کارگر، هیچ گاه به سلطه اجتماعی و سیاسی کامل بر ملت دست نخواهد یافت. بدین سان رفتار دو طبقه نسبت به یکدیگر به تدریج تغییر یافت. قوانین کارخانه که زمانی جن خبیثه همه کارخانه داران بود، حال نه تنها با میل از جانب آنان پیروی می شد، کما بیش به تمام صنعت تعمیم داده شد. اتحادیه های کارگری که تا چندی پش یک پدیده شیطانی بد نام بود، حال مورد تملق و ستایش کارخانه داران قرا رگرفت و به مثابه موسساتی به حق و وسیله ای مفسد برای اشاعه آموزش های سالم اقتصادی در بین کارگران، از حمایت آنان برخوردار شدند.»نیازهای سه گانة طبقه متوسط
با«وحدت کار و سرمایه» بشر دوران تضاد طبقاتی و به تبع آن جنگ طبقاتی را پشت سرگذاشت و وارد دوران جدیدی شد که در آن به تدریج وحدت طبقاتی با مشخصات زیر حاکم شد:
1.با کاهش و حذف تضاد بین سرمایه و کار، انرژی بیشتری از سوی کارگران و کارفرمایان صرف کیفیت و کمیت محصولات شد و به دنبال آن نوآوری و ابدعات گسترش پیدا کرد و تنوع محصولات را به ارمغان آورد. به عبارت دیگر انرژی ای که قبلاً صرف کنترل، توطئه، تقابل و برخورد می شد، حال در فرآیند تولید صرف می شود.
2. احزاب و گروه های سیاسی که ماهیتاً براساس منافع طبقاتی شکل گرفته و فعالیت می کرده اند، در دوران جدید، رنگ باخته و فلسفه وجود خود را از دست داد و دیگر ضرورتی برای وجود آن ها باقی نماند. این چنین، صف بندی های سیاسی سابق مفهوم خود را از دست دادند؛ در عوض، آنچه که در عرصه اجتماعی به صورت تشکل ها نمایان شدند، نه براساس منافع طبقاتی، بلکه براساس منافع عمومی مردم مثل محیط زیست، سلح، حقوق زنان(فمینیسم) و ... شکل گرفت. بی اعتباری احزاب دموکرات و جمهوری خواه در نزد مردم آمریکا و گسترش احزاب سبز(محیط زیستی) در اروپا و نیز توسعه حنبش فمینیسم دلیلی بر این روند است.
3. با حذف تضاد طبقاتی در دوره وحدت کار و سرمایه، جهت گیری نخبگان از مسیر چاره اندیشی برای تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی منحرف شد و معطوف به مسائل اجتماعی و علمی گشت، زیرا دیگر اقدام و رهبری سیاسی در جهت تغییر اساسی بنیان های نظام اجتماعی برای آن ها موضوعیت نداشت و دیگر از رهبری کاریزماتیک خبری نخواهد بود ودوران ظهور چنین رهبرانی سپری خواهد شد.
4. بهبود وضع طبقه کارگر و ارتقای آن به سطح طبقه متوسط، به دنبال خود مصرف بیشتر کالا و خدمان را می طلبد. به اکثریت رسیدن طبقه متوسط، به معنی ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تامین نیازهای این طبقه است که با نیازهای طبقه کارگر سابق تفاوت دارد. اگر نیازهای طبقه کارگر تامین حداق معیشت، کار و مسکن تعریف می شد، نیازهای طبقه متوسط گسترده و از تنوع بسیاری برخوردار است. شاید بتوان نیازهای این طبقه و به عبارت بهتر شاخص خواست های این طبقه را«مصرف، رفاه و تفریح» نام برد. تامین هر کدام از این نیازها در جامعه، آثار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را بر جای می گذارد.
5. الگوی مصرف طبقه متوسط به دلیل قدرت خرید بالا، متنوع، اسرافی و براساس ارضای تمایلات نفسانی است.درست بر خلاف مصرف طبقه کارگر که حداقلی، محدود و صرفه جویانه است. طبق بررسی ای که در جامعه ژاپن به عمل آمده است: «مصرف کنندگان ژاپنی به سمت فرهنگ راحت تر و دلپذیر تر فراغت گرایش پیدا کرده اند.»2 طبقه متوسط تلاش می کند وسایل رفاهی خود را تامین کند. مسکن مناسب، وسایل زندگیبیش از حد نیاز، وسیله حمل و نقل راحت، سفرهای تفریحی گوناگون، باز دید ازنقاط مختلف و ... از بین این ها پرمخاطب ترین شان اثرات فرهنگی خاص خود را در جامعه به وجود می آورند. فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، ورزشی و... از این قبیل اند. بنابراین، عوامل فراهم کننده آن ها یعنی کارگردانان، بازیگران، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشی و ... در یک جامعه مصری به خوبی خلاء عدم حضور یا حضور کمرنگ بالقوه نخبگان سیاسی را پر می کنند. آن ها در ذهن جامعه بیشتر جا پیدا می کنند. بنابراین، به تدریج می توانند به جای عناصر سیاسی، به مراکزتصمیم گیری و قانون گذاری راه پیدا کنند. موفقیت بازیگران سینما و ورزشکاران در انتخابات های مختلف ریاست جمهوری، مجالس و شوراها در کشورهای مختلف جهان از حمله ایران گواه این مسیر تحول اجتماعی است.
رفاه طبقه متوسط و افزایش فراغت، شرایط مناسبی برای رفتارهای بیهوده و بی بندوباری فراهم می کند. همان چیزی که از نیمه دوم قرن بیستم دامنگیر جامعه غرب شده است. چنان تا فلرمی نویسد:«پول زیاد طبقات متوسط آن ها را بسیار بی بندوبار کرده است.»3 نتیجه این بی بندوباری، بی پروایی در مورد رفتارهای ضد اخلاق سنتی، بی اعتقادی به مذهب، ساختار شکنی، بی عفتی، از هم گسیختگی خانواده، گرایش به زندگی انفرادی، همجنس گرایی و ... می گردد. فوکویاما معتقد است:«در بسیاری از جوامع غربی و در صدر آن ها ایالات متحده، شاهد رشد فزاینده و سریع انحرافات اجتماعی هستیم؛ به شکلی که مسلماً تاثیر منفی بر عملکرد ملی جامعه باقی می گذارد. تغییر هنجارها در جهان صنعتی در طول سه دهه تقریباً از 1965 تا 1955 بسیار پرشتاب و چشمگیر بوده است. میزان افزایش در بسیاری از شاخص های اجتماعی آن چنان زید بوده است که باید سراسر این دوره را به عنوان فروپاشی بزرگ در الگوها اولیه زندگی اجتماعی مشخص کرد. نخستین تغییری که رخ داده، عبارت است از زوال خانواده هسته ای.»4
6. گسترش بخش خدمات و نیز توسعه فناوری پیشرفته و جدید، باعث ایجاد مشاغل مناسب برای کار زنان می گردد. با وجود چنین شرایطی خضور زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کرده و به تدریج موجب بی نیازی آن ها به درآمد شوهر می گردد. این امر که تا به حال یکی از دلایل مهم استحکام خانواده نیاز مالی زن به همسر بوده است، به طور جدی تضعیف شده و سست شدن کانون خانواده را در پی دارد. افزایش روز افزون طلاق در نیمه دوم قرن بیستم، نتیجه این روند است؛ به طوری که آمارها نشان می دهد در آمریکا«میزان طلاق از 1967 به بعد، به شدت افزایش یافته است. این میزان در سطح کشور در عرض 30 سال به چهار برابر افزایش پیدا کرده است.» 5 علاوه بر آمریکا در کشورهای اروپایی نیز آمارها حاکی از آن است که بین انتقال زن به نیروی کار و تغییر در میزان طلاق همبستگی وسیعی وجود دارد.6
7. در جامعه بعد از سرمایه داری و عصر وحدت کار و سرمایه، ایدئولوژی های مختلفی که همواره در تلاش برای تعدیل مناسبات اقتصادی و اجتماعی بوده اند، رنگ می بازند و توده مردم علتی برای گرایش به سمت آن ها نمی بیند. گسترش تامین اجتماعی و افزایش حمایت های مختلف بر این بی انگیزه گی می افزاید. تضعیف بیشتر ادیان در کشورهای پیشرفته(پس از ضربه هایی که از مدرنیسم خورده اند) و نیز افول انواع«ایسم»ها مثل سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم و ... در این راستا می تواند ارزیابی گردد. خلاء اعتقادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، هم اکنون معضلی بزرگ به شمار می رود. همین امر یکی ازعلل مهم افسردگی و خودکشی است که طبق آمارها روزبه روز پیدا می کند.
8. وقتی زندگی رفاهی رو به گسترش می رود و استفاده از امکانات برای خوش گذرانی افزایش می یابد، برای تامنی این منظور، همزیستی مسالمت آمیز لازم می آید. بنابراین، تحمل یکدیگر از لحاظ دیدگاه اعتقادی، ایدئولوژی، دین و مذهب بیشتر می شود، صاحبان مذاهب و اندیشه در کنار هم وحدت جامعه را حفظ می کنند. بین سنت و مدرن، بین دیندار و بی دین، بین اقوام مختلف و ... همزیستی مسالمت آمیز تقویت می شود، البته با استثنای یک دوران گذار. علاوه بر این به تدریج تعصب های دینی، قومی و ملی تضعیف و معیارهای دیگری در مناسب ها اجتماعی حاکم می گردد.
9. با گسترش مالکیت، به تدریج انباشت سود در دست عده معدودی کاهش یافته و سود شرکت ها در بین اقشار بیشتری از جامعه توزیع می گرددو این کار ضمن تقویت و گسترش طبقه متوسط، تحلیل تدریجی طبقه ثروتمد را به دنبال می آورد. همان روند است که در بعضی از شرکت ها تفاق افتاده است:« در سال 1919 فورد و پسرش ادسل که قصد توسعه شرکت را داشتند و با مقاومت سهامداران روبهرو شده بودند، تمام سهام شرکت را خریدند» اما در سال 2012 خانواده فورد با در اختیار داشتن دو درصد از سهام شرکت فورد، مالک اصلی آن محسوب می شوند.
10. اعتراضات مردمی، اعتصابات و قیام ها در دنیای بعد از سرمایه داری تا رمحله تمامل، برخلاف نیاز دنیای سابق برای تغییر نظام نیس، چرا که نظام بدیلی ندارد و مبتنی برآزادی و دموکراسی است و برای تغییر مدیریت و مقابله با سوء مدیریت، فساد و سوء استفاده است. طبیعتاً در مرحله گذار، چنین قیام هایی گسترده خواهد بود.
ادامه دارد...بخش دوم این مقاله را می توانید با عنوان «رستگاری ایدئولوژیک – بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98670
باشگاه اندیشه › راه نه این است و نه آن «بخش سوم»

درخواست حذف اطلاعات
نتیجه مشروطیت برای جریان دینی، نوعی شکست بود. یعنی هم جریان مشروعه خواه دینی بالای دار رفت و هم جریان مشروطه خواه دینی حذف شد. این مطلب، بخش سوماز مطلب «راه نه این است و نه آن» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.میزگرد با حضور حجت الاسلام رجبی و رهدار پیرامون سیر تطور حوزه های علمیه جناب رجبی آیا نهاد روحانیت ما این توان را دارد که این تحول بنیادینی را که آقای رهدار می گویند انجام دهد؟رجبی: اگر توفیق الهی شامل ما بشود. منظور من اینست که شما این تحول را به صورت پروسه می بینید و یا اینکه همین الان ابزارش را دارید و می توانید آن را اجرایی کنید؟رجبی: باید عده ای باور کنند. باید باور داشته باشیم که علوم ما جنبه الهی داشته باشد. این مهم است. جناب رجبی شما مدیر یکی از حوزه های معروف شهر تهران هستید. همان طور که مستحضرید وسایل ارتباطی جدید در بسیاری از نقاط بر سیستم اموزشی تاثیرات عمیقی گذاشته است، این تکنولوژی جدید به حوزه های علمیه هم سرایت کرده است. آیا تکنولوژی با روح سنتی حاکم بر حوزه ها در تضاد نیست و آیا سیستم آموزشی حوزه ها را دگرگون کرده است؟رجبی: هر پدیده ای به قول یکی از دوستان شوخ ما، یک حسن خوب دارد و یک حسن بد. حسن خوبش این است که ارتباط را تسریع و تسهیل می کند. اما یک حسن بد هم دارد و آن هم این است که از ارتباط چهره به چهره را از طلبه گرفته است. اسم مناسبی هم برای آن گذاشته اند. گفته اند عالم مجازی، یعنی حقیقی نیست. این جهان، جهان مجازی است. ما باید در کنار استفاده از این فناوری جدید به فرهنگی که با این فناوری می آید و یا فرهنگی که از این فناوری خارج می شود توجه داشته باشیم. ما باید با فرهنگ دینی از ان استفاده کنیم. فرهنگ دینی به این معنا نیست که بالای آن بنویسیم «بسم الله الرحمن الرحیم» و از آن استفاده کنیم. ما باید آن را در خدمت اهداف خودمان قرار دهیم. آقای رهدار نظر شما چیست؟ آیا وسایل ارتباطی جدید روی محتوا یا فرم آموزشی حوزه ها تاثیر گذار بوده اند؟ شما می دانید که بعضی از حوزه ها یا موسسات دینی، پیش قدم استفاده از تکنولوژی جدید رد آموزششان بوده اند و اتفاقا همین موسسات، موسسات تاثیرگذاری در سپهر سیاسی کشور ما هستند. آیا این تکنولوژی باعث تحولی در آن موسسات شده است؟ رهدار: اجازه بدهید من این نکته را ابتدا بگویم که نحوه مواجهه جریان اصیل دینی با تکنولوژی به چه شکل بوده است. وقتی که ما در جریان تجدد، تعمق می کنیم در می یابیم که جریان روشنفکری ما سه برخورد با تجدد داشته است. یک فرض این بوده است که می گفته همه این تجدد خوب است. ما در جریان روشنفکری کسی را که قائل به این فرض باشد نداریم. فرض سوم هم این بوده که ما در این مواجهه باید بپذیریم که این تجدد هم چیزهای خوب دارد و هم چیزهای بد. ما خوب ها را برمی داریم و بدها کنار میگذاریم. روشنفکران دینی از این دسته هستند. من معتقدم که جریان اصیل دینی جزو هیچ کدام از این ها نیست.
شما ممکن است این مساله برایتان مطرح شود که غیر از این سه فرض، فرض دیگری ندارم. یا باید اخذ کلی شود یا طرد کلی و یا گزینش. من معتقدم که جریان اصیل دینی خط چهارمی را ایجاد کرده است که خط تصرف نام دارد. برای اینکه تصرف را تبیین کنم مثالی را عرض می کنم که از آیت الله حائری شیرازی وام گرفته ام. ایشان در بحث دیگری می فرمودند که شما مادری را در نظر بگیرید که پستانش شیر ندارد که کودکش را شیر دهد به او توصیه می شود شیر گاو یا گوسفندمصرف کند تا پستانش شیر بیاورد. این مادر، این کار را انجام می دهد و بعد از مصرف شیر گاو پستانش شیر می اورد. هیچ عاقلی در اینجا می گوید که شیر پستان این مادر، شیر گاو است؟ نه. ولی اگر آن شیر را نمی خورد پستانش شیر نداشت. این اخذ نیست اخذ یعنی اینکه من شیر گاو را بدوشم و بدهم کودکم بخورد. این مادر با شیر گاو کاری انجام داده که اگر نخورده بود، شیر نداشت و الان هم که خورده شیر پستانش شیر گاو نیست. به این می گویند تصرف. من معتقدم خط اصیل دینی چنین کاری با تجدد کرده است. شما در نظر بگیرید ، 15 سال پیش از انقلاب مشروطه و اعتراض شیخ فضل الله نوری که گفت مصوبات مجلس باید به تایید پنج مجتهد طراز اول برسد، فردی به نام ملکم خان ناظم الدوله که در تاریخ نگاری ما پدر روشنفکری ایران است در روزنامه قانون در پاریس می نویسد که به نظر من راه اصلاح ایران تاسیس دارالشورای کبرایی است که در آن 100مجتهد طراز اول عضو باشند. 15 سال بعد شیخ شهید می گوید مصوبات را به تایید پنج مجتهد برسانید. جریان روشنفکری در مشروطه دوم قدرت را به دست گرفت ، شیخ فضل الله نوری را به جرم استبداد بالای دار برد و ملکم که پیشنهاد 100مجتهد را داشت، پدر روشنفکری ایران لقب داد. جلوتر بیاییم. سال42 آقای شریعتی یه ایران می آید ، ساواک ایشان را دستگیر و از ایشان بازجویی می کند. یک سوال از ایشان می شود این است که به چه دلیل به ایران آمده اید. ایشان جواب می دهد برای دو چیز؛ یکی مبازه با غرب و دیگری مبارزه با آخوندیسم.
من معتقدم شریعتی تا پایان عمرش به این دو اصل عمل کرد. منظور من این است که اگر منصفانه کتاب های دکتر شریعتی را بخوانید خواهیم دید که این کتاب ها در مجموع ضد غرب است. حال یک سوال پیش می آید؛ پس چرا غرب زدها عاشق شریعتی هستند؟ این سوال بسیار جدی است. من معتقدم که آقای شریعتی صادقانه دغدغه داشته که غرب را نفی کند. شما یک غربزده را مثال بیاور که ضد شریعتی باشد. هم خود غربف شریعتی را می خواهد و هم غربزده ها.چرا؟ چرا کسی 30 جلد کتاب در نفی و نقد غرب نوشته است این چنین خواهان دارد؟ امام قبل از انقلاب تنها یک کتاب علیه غرب دارد و ان هم کشف الاسرار است. ولی با همین کتاب تمام غرب در مقابل امام موضع گرفتند. چرا؟ جلوتر بیاییم. آقای حجاریان کتابی دارد با عنوان « از شاهد قدسی تا شاهد بازاری». در آن کتاب ایشان مساله ای را مطرح می کند و می گوید من معتقدم تئوری ولایت فقیه حضرت امام یک تئوری عرفی است و امام تعمد داشته که تئوری ای که برای حکومتش می دهد یک تئوری عرفی باشد و مه قدسی. دلیلی که ایشان می آورد این است این است که اگر امام می خواست این حکومت قدسی باشد، در راس شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک مجمع عرفی است را قرار نمی داد. یک سوال از آقای حجاریان؛ اگر این تئوری یک تئوری عرفی است و امام می خواسته حکومت اش عرفی باشد، چرا غرب می خواهد با ما بجنگد؟ اتفاقا باید استقبال کند. من معتقدم جریان رو شنفکری نه آن گاه که در مقابل امام ایستاد و از دکتر شریعتی دفاع کرد و نه غرب الان اشتباه می کند که با تئوری ولایت فقیه در افتاده است. آنها در همه جا درست رفتار کرده اند. در هر سه مثالی که من مطرح کردم، یک تصرفی صورت گرفته است که جریان روشنفکری آن را ندیده است. جریان روشن فکری خوب فهمیده بود که پنج مجتهد شیخ فضل الله متفاوت با 100 مجتهد ملکم خان است. 100مجتهد ملکم در جایی قرار می گیرد که به نام دین است اما به کام آنها است. پمج مجتهد شیخ این نبود. امام فرمود که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. حکومتی که امام درست کرده در پیشانی آن نام جمهوری قرار گرفته که نه غربی است. گفته جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. امام احزاب را آزاد گذاشته، پارلمان را رسمیت داده است و انتخابات برگزار کردع است. اینها همه غربی است. من اعتقاد دارم که هیچ کدام از اینها ربطی به اندیشه سیاسی حضرت امام ندارد. اندیشه سیاسی حضرت امام کتاب حکومت اسلامی ایشان است.
اینها مربوط به نظام سیاسی حضرت امام است و نه اندیشه سیاسی ایشان. همه را اورده و به یک نحوی در آنها تصرف کرده است که خروجی اش از آن غرب نیست و به همین دلیل هم غرب با ما مخالف است. غرب می بیند و دروغ می گوید که در اینجا دموکراسی و مشارکت نیست. خودشان هم می فهمند دروغ می گویند که در اینجا آزادی بیان نیست. دروغ می گویند و خودشان هم می فهمند. چرا غرب با ما مخالف است. چون حضرت امام ابزاری را از آن ها گرفته و در آن ها تصرف کرده و درنتیجه خروجی اش از آن غرب نیست. من معتقدم که الآن حوزه های علمیه می بایست این خط تصرف را ادامه دهند. خط تصرف نه اخذ است ، نه طرد و گزینش . ما مواجهه مان با دنیای غرب مانند مواجهه طالبان با دنیای غرب نیست. طالبان به غرب پشت کرده و موشک پرانی می کند. ما قرار است به فرمایش امام در عمق غرب برویم و از درون غرب را منفجر کنیم. باید تونلی ایجاد کنیم و از غرب رد شویم و همین کار را هم می کنیم. معتقدم انقلاب اسلامی به غرب پشت نکرده بلکه در درون غرب تونل زده است. ابزار غرب را گرفته و در آن تصرف کرده است. این مانند کاری است که فارابی با فلسفه یونانی انجام دادو چرا الان غربی ها این قدر از فلسفه فارابی و ملاصدرا گریز دارند. چرا می گویند فلسفه اسلامی دالانی بوده که فلسفه یونانی به آن واردشده و ترجمه شده است؟ آیا واقعا فلسفه اسلامی این است؟ فارابی، فلسفه یونانی را تصرف کرده است و به همین دلیل فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی است. امام هم مؤسس یک نظام سیاسی است که در عمق تجدد قرار دارد و در عین حال تجددش از جنس تجدد غربی نیست. سنت ما سنتی پویاست که می تواند در تجدد تصرف کند. سنت ما مانند سنت غربی نیست که قادر به تصرف نبود. به همین دلیل مرگ سنت در غرب آغاز تجدد در غرب است ولی اینجا این چنین نیست. امام خمینی بعد از اینکه را انقلاب به پیروزی می رساند می گوید ما هر چه داریم از محرم و صفر است. کربلا عمق سنت ماست. سنت ما تجددساز است. ما ضمن اینکه می دانیم تکنولوژی با فرهنگ خاص خودش وارد می شود ولی بر این باوریم که ما از تکنولوژی استقبال کنیم و آن را وارد می کنیم تا در ان تصرف کنیم. همان طور که عرض کردم ما چون در فضای حیرت هستیم ممکن است این تصرف 100تا 150سال طول بکشد. جناب رجبی نقاط عطف تحولات حوزه علمیه در 100 سال گذشته چیست و حوزه ها در این مدت دچار چه تحولاتی شده است؟رجبی: حوزه ها اصالت خودشان را حفظ کرده اند اما وظایف سازمانی شان در مقاطع مختلف فرق کرده است. یک زمانی پیش از امیر کبیر، قوه قضائیه ما در دست حوزه های علمیه بود. بعد از ان حوزه برای حفظ جان خودش تلاش می کند. بعد از انقلاب اسلامی هم حوزه دچار تحول شد و سعی در بازسازی خودش کرد. ما سرعت بازسازیمان کم است و باید بکوشیم این سرعت را افزایش دهیم . ما باید به اقتضائات جدید پاسخ دهیم و خودمان را باز سازی کنیم. آقای رهدار! حوزه های علمیه به ویژه بعد از انقلاب مشروطه، به چه شکل خودشان را با شرایط جدید سازگار کرده اند؟ انقلاب بزرگی به نام انقلاب مشروطه رخ داده است که روحانیت در آن نقش کلیدی دارد و همین تحول احساس می شود که به حوزه ها هم سرایت کرده. شما در این مدت چه تحولاتی را در حوزه می بینید؟رهدار: شما از جای خوبی این سوال را مطرح کردید. نتیجه مشروطیت برای جریان دینی، نوعی شکست بود. یعنی هم جریان مشروعه خواه دینی بالای دار رفت و هم جریان مشروطه خواه دینی حذف شد. شیخ فضل الله نوری نماد مشروعه خواه دینی است که بالای دار می رود و آخوند خراسانی نماد مشروطه خواه دینی است که مسموم می شود. نتیجه برای حوزه ها سنگین بود و تقریبا حوزه محاق رفت. یعنی در تمام15 سال میان مشروطه و حکومت رضا خان و در 20 سال حکومت رضا خان، گویی اصلا ما حوزه ای نداشته ایم. روحانیت رفته در حجره و محراب خودش و کنار گذاشته شده است. به همین دلیل هم وقتی مرحوم مدرس در آن شرایط گفت سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما، این حرف صدا کرد. اصلا این حرف مال مرحوم مدرس نیست. این حرف را هزاران نفر پیش از مدرس مطرح کرده بودند. هر کسی با الفبای دین ما آشنا باشد به این مساله پی می برد. ارزش این جمله مدرس این بود که او در زمانی این جمله را به زبان آورد که خفقان رضاشاهی بود. لکن اتفاقی که به واسطه مشروطیت در یران رخ داد اتفاق میمونی بود. این بلایایی هم که مشروطه به آن دچار شد، آقایان علما را به فکر فرو برد که چه نهضتی را ما شروع کردیم، آن هم برای مردمی متدین، سرنخش از دستمان خارج شد. شما می دانید که نهضت مشروطیت اولین نهضتی است که در تمام تاریخ ما بین علمای دینی در راس اختلاف ایجاد می شود. ما پیش از آن هیچ نهضتی نداریم که چنین اتفاقی در آن رخ داده باشد. یکی از دلایل این اختلافی که خدمتتان عرض کردم، بعد مسافت نسبت به کانون حادثه بود. کسی که قرار بود این نهضت را مدیریت کند، یعنی آخوند خراسانی که مرجع تقلید عام بودند، در نجف تشریف داشتند و کانون حادثه در تهران بود. به همین دلیل مرجعیت نتوانست به خوبی جریان را مدیریت کند. روشنفکران تهران به مرحوم اخوند تلگراف می زدند و می گفتند ما مشروطه می خواهیم، آزادی می خواهیم، نظر شما چیست؟ مرحوم آخوند هم می دیدند که همه اینها دغدغه اسلام است بنابراین می فرمودند که واجب است از اینها حمایت شود و اگر کسی در مقابل اینها بایستذ در حکم محاربه با امام زمان (عج) است.
شیخ فضل الله در تهران بود، این آقای روشنفکر را می دید و می دانست که او وقتی می گوید آزادی می خواهم، منظورش تنها آزادی از استبداد نیست. او آزادی از احکام دینی را عم می خواهد. این آقایی که میگوید من مساوات می خواهم منظورش مساوات میان فقیر و غنی نیست. منظور او مساوات میان ارمنی و شیعه است. مردم این وسط مانده بودند که آیا باید حرف مرحوم آخوند گوش بدهند که مرجع عام بودند یا به حرف مجتهد پایتخت که 40 سال جز ورع و تقوا و امانتداری از او ندیده بودند. روح و عقلانیت حوزه، بعد از شکست مشروطیت به این نتیجه رسید که نیاز تاسیس کانونی در نزدیکی پایتخت دارد. کانونی که نه مانند نجف خیلی دور باشد و نه در قلب تهران باشد که هر وقت خواستند بتوانند آن را له کننند. بهترین جا قم بود هم پتانسیل بود. هم پتانسیل تاریخی و مذهبی داشت و هم قبر مبارک حضرت معصومه در آنجا واقع شده بود.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98669
باشگاه اندیشه › راه نه این است و نه آن «بخش دوم»

درخواست حذف اطلاعات
الان چرا ما در دانشگاه هایمان تابلو می زنیم «دانشکده علوم پایه»؟ این علوم به چه معناست؟ علوم پایه به این معناست که علوم دیگر مبادی و مبانی خودشان را از این علوم می گیرند. این مطلب، بخش دوم از مطلب «راه نه این است و نه آن» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.میزگرد با حضور حجت الاسلام رجبی و رهدار پیرامون سیر تطور حوزه های علمیه آقای رهدار اشاره ای کردند به بحث وحدت حوزه و دانشگاه. این بحث از سر فصل های میزگرد ما هم هست. در مورد وحدت حوزه و دانشگاه، صحبت ها و مباحثات فراوانی مطرح شده ولی کم تر حاصلی به همراه داشته است. حال پیش از اینکه به این سوال برسیم که دلیل به وحدت نرسیدن این دو نهاد چیست اجازه دهید یک سوال مبنایی ازجناب رجبی بپرسم و آن این است که اساسا مراد ما از وحدت حوزه و دانشگاه چیست؟ آیا این وحدت به این معناست که یکی از این دو نهاد، ساختار محتوای خودش را واگذارد و محتوای نهاد دیگر را بپذیرد؟رجبی: این از جمله اموری است که در عین بدیهی بودنش دچار فراز ونشیب های بسیاری شده است، حال آن که اصلا نیازی به آن نبود. این ناشی از دلی بعضی از افراد بوده که این اتفاقات افتاده است. وحدت به معنای واحدیت نیست. یعنی شما وقتی می گویید یک پزشک با یک فیزیکدان با هم وحدت داشته باشند به این معنا نیست که این ها بیایند در مسائل علمی روش ها و یا موضوع پژوهششان را یکی کنند. وحدت به این معنا نیست که این ها بیایند در مسائل علمی روش ها و یا موضوع پژوهششان را یکی کنند. وحدت به این معنا است که این دو انسان افق دید مشترک و اهداف مشترک داشته باشند یا به دنبال این باشند که بر مبنای مشترکاتشان عمل کنند. مثلا این دو نفر انسانند پس این یک نقطه وحدت است، یا ایرانی هستند و یا مسلمانند و این ها نقاط مشترکشان است. وحدت حوزه و دانشگاه به معنایی نیست که آقای سرش در سخنرانی اصفهانشان گفتند. آن جا سروش می گوید؛ ما چگونه می توانیم با هم وحدت کنیم حال آن که همه کتاب های حوزوی ما عربی است. این کج فهمی از وحدت است. وحدت به معنای وحدت در جهت است. یعنی همان جهتی که عالم دینی باید داشته باشد، عالم دانشگاهی ما هم باید داشته باشد. وحدت یعنی دانشگاه های ما همان جهت گیری را داشته باشند که حوزه های ما دارند. پس مساله جهت گیری است. خیلی وقت ها بحث هایی که در مورد وحدت حوزه و دانشگاه در صداو سیما مطرح می شود خنده دار است. وحدت من شیعه با اهل سنت یعنی چه؟ یعنی اینکه او اعتقادات خودش را کنار بگذارد و اعتقادات من را بپذیرد؟ خیر این چنین نیست. وحدت شیعه و سنی به تعبیر شهید بهشتی به این معناست که ما دینمان یکی است، پیغمبرمان یکی است، قبله مان یکی است و باید حول این ها وحدت داشته باشیم. وحدت، اصول و روش خاصی است که با تکیه بر نقاط مشترک و جهت گیری های مشترک به پیش می رود. حوزه با دانشگاه نقاط مشترک زیادی دارد و باید بر اینها تاکید شود. برای مثال حضور انسان های آزاد و آزاده، هم در حوزه های ما و هم در دانشگاه های ما. بحث دروس زبان و لباس و این مسائل نیست و و نباید هم باشد. وحدت یعنی تکیه بر نقاط مشترک. جناب رهدار! شما با در نظر داشتن سوال پیشین لطفا به این بحث هم پاسخ دهید که ما هر از چندگاهی بحث محتوای متون اموزشی دانشگاهی را به عنوان چیزی که باید به صورت ریشه ای تغییر کند می شنویم. یعنی ما اگر بحث مبنایی جناب رجبی را مدنظر داشته باشیم که می گویند وحدت به معنای یکی شدن نیست ولی در عمل می بینیم که بعضا توقعی از دانشگاه داریم که متناسب با مشولیت حوزه علمیه است و این اتفاق رخ می دهد که یکی از این دو نهاد قائل به حذف محتوای نهاد دیگر می شود. آیا شما این شکل برخورد با مقوله دانشگاه و حوزه را درست می دانید؟من آن بحثی را که حاج آقا رجبی مطرح کردند برای شرایط اولی و موجود می پسندم اما تلقی من از وحدت حوزه و دانشگاه این نیست. یعنی من معتقدم که جریان علم و حیات باید یک چرخه پنج گانه ای را طی کند. ما یک آزمایشگاه داریم، یک دانشگاه داریم، یک کارخانه داریم، یک بازار داریم و یک خانه داریم. در آزمایشگاه عنصر کشف می شود در دانشگاه تئوریزه می شود در کارخانه صنعت بر آن سوار می شود، در بازار مبادله می شود و در خانه مصرف می شود. شما یک کرم را در خانه اگر استفاده کردید و پوست شما را نرم نکرد، این محصول دوباره جهت آزمون و خطا باید به آزمایشگاه سپرده شود. من معتقدم که ما در این 30سالی که از انقلاب گذشته هنوز در آزمایشگاه هستیم و هنوز عنصر را کشف نکرده ایم. این البته خیلی هم طبیعی است. ما وقتی به تاریخ علم نگاه می کنیم، می بینیم رشد علم چندان راحت نیست. این سوال بسیار عوامانه است که از ما روحانیون می شود و می گویند آقا 30 سال دست شما بود و در این 30سال چه کرده اید. شما در تجربه غرب که دقیق می شوید می بینید که ازاندیشه ای که در ذهن رابرت بیکن و یا ویلیام او کاوی می گذرد. یعنی فکر تا زمانی که به صنعت بدل شود400سال می گذرد. حال در این جا باید گفت که فکری را امام خمینی آورده اند و ما می خواهیم در ظرف30 سال صنعت اش بیاید، می گوییم که چرا هنوز ماشین ما از اروپا می آید یا فلان صنعت ما چرا غربی است؟ در کجا علم اینقدر سریع پیشرفت کرده است. که در این جا باید این چنین باشد. من معتقدم که ما هنوز در آزمایشگاه هستیم و در شرایطی که شما در این نقطه هستید و نمی توانید دانشگاه های موجود را هم تعطیل کنید، وحدت همین تفسیری را دارد که حاج آقا رجبی می فرمایند. اما طرح ایده آل وحدت حوزه و دانشگاه چیز دیگری است.باز اجازه دهید اشاره ای بکنم به چیزی که در غرب اتفاق افتاد. در آن جا این بحث های وحدت علوم و دیگر مسائل مربوط به آن تقریبا مربوط به نیمه دوم قرن19 است. دعوا این بود که آیا لازم است که ما همه علوم را در قالب یک پیکره ببینیم و به آن یک قلب و یا کانون نسبت دهیم؟ در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که باید ریشه این مساله روشن شود که مبادی همه علوم را به چه علمی باید نسبت داد. در انتهای دعوا فیزیک و ریاضی باق ماندند. الان چرا ما در دانشگاه هایمان تابلو می زنیم «دانشکده علوم پایه»؟ این علوم به چه معناست؟ علوم پایه به این معناست که علوم دیگر مبادی و مبانی خودشان را از این علوم می گیرند. ما این طبقه بندی علوم را در ارسطو هم داریم. در فلاسفه اسلامی خودمان هم داریم. پس در غرب ما به ریاضی رسیده ایم. معنی این قضیه چیست؟ این قضیه به این معناست که جوهره ریاضی که کمیت و عدد هست در همه علوم مادون وارد می شود. حالا این علوم مادون می خواهد دین باشد یا قرآن و یا هر چیز دیگر. ما به میزانی که در فضای علوم غربی میرویم، یعنی ریاضی برای ما تبدیل به علوم پایه می شود، این کمیت اصل اساسی معرفت ما می شود. به همین دلیل است که امروزه ما می بینیم که در حوزه علمیه قم که یک حوزه کاملا دینی با مسوولان دینی است، من روحانی را که در ماه رمضان به فلان دانشگاه برای تبلیغ اعزام کرده اند، پس از برگشتن صدا می کنند و فرمی در مقابلم می گذاردند و می پرسند که«چند» جلسه سخنرانی کرده اید؟ «چند» جلسه دعا برگزار کرده اید. یعنی در این جا هم کمیت مطرح است. ممکن است فردی 20جلسه سخنرانی کرده باشد و دیگری 5 جلسه. آن کسی که 20 جلسه سخنرانی کرده به عنوان مبلغ فعال شناخته می شود. حال اینکه امر تبلیغ امر کمی نیست و کاملا کیفی است. ممکن است شما یک سخنرانی کرده باشید و100 تا بی دین را دین دار کرده باشید و ممکن است با20تا سخنرانی 100دیندار را بی دین کرده باشید. وقتی در طبقه بندی علوم ریاضی در بالا قرار گرفت، این عدد در همه جا وارد می شود. درس های اخلاقی که ما الان در دانشگاهمان ارائه می دهیم به همین شکل است. اخلاق یک علم کیفی است اما ما آنراتبدیل به عدد می کنیم. این جا امکان دارد دانشجوی کاملا غیر اخلاقی نمره اخلاقش 20 شود و فردا همین نمره اخلاق زمینه حضور شما در بعضی مناصب می شود. در کنار این قضیه یک دانشجوی اخلاقی به دلیل مشکلی که امروز امتحان بر او عارض شده12 گرفته و فردا همین نمره ملاک به دست نگرفتن منصب می شود. پس می بینیم که ملاک اخلاق در جامعه ما که یک جامعه دینی است تبدیل به عدد شده است. در طبقه بندی علوم دینی، در راس علوم، فلسفه به معنی خاص را قرار می دادند، الهیات را قرار می دادند. جوهره علم الهیات خداست. معنی این طبقه بندی که الهیات در راس قرار دارد این است که تمامی علوم مادون جوهره الهیات را که همانا خداست در خودشان وارد می کنند. حال این علم فیزیک و ریاضی و یا هر چیز دیگری باشد، خدا در این علوم وارد می شود. اتفاقی که در انقلاب ما رخ داده است اتفاق عجیبی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته تا علوم را اسلامی کند و ما بنا به دلایلی از سال 59 دانشگاه ها را بستیم تا این اتفاق تسریع شود و ما متون خودمان و استادان خودمان را داشته باشیم که ناگهان جنگ بر ما تحمیل شد. ما مجبور شدیم بعد از دو سال که طی آن استادی را تربیت کنیم، رفتیم و همان استادی را که دو سال قبل بیرونش کرده بودیم به کار گرفتیم. این استاد وقتی بعد از دو سال برگشت دیگر حتی همان استاد قبلی هم نبود. تا چند دهه این استاد اجازه نداد بهترین جوانان ما به دین علاقه مند شوند. مسخره کرد و ما کاری نتوانستیم بکنیم. ما درگیر جنگ بودیم فکر و ذکرمان جای دیگری بود و همین ها هیت علمی بعدی ما را تربیت کردند و ما به شکل مشخص می بینیم که جوانان ما پیش استادانی درس می خوانند که همین طور آنها را با دین فاصله می دهند. ما استاد در دانشگاه پایتخت داریم که نماز نمی خواند. ما در دانشگاه هایمان استاد مارکسیست داریم، یعنی سر کلاس به صراحت می گوید من مارکسیستم. شما چه انتظار از چنین دانشگاهی دارید؟ ما وقتی می گوییم می خواهیم علم اسلامی راه بیندازیم و الان هم در تداوم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث جنبش نرم افزاری که از فرمایشات مقام معظم رهبری است را دنبال می کنیم، به دنبال این نیستیم که بعضی به تمسخر می گویند در فیزیک اسلامی لابد اگر جسم را رها کنیم بهجای اینکه به سمت زمین حرکت کند به سمت راست حرکت می کند.نه! اما منظورمان این نیست. آن چیزی که برای ما مهم است این است که خیلی فرق دارد شما در طبقه بندی علومتان ریلضی در بالا باشد و یا الهیات. من تصوری از علوم اسلامی به صورت مفصل ندارم چون هنوز آن را به وجود نیاورده ایم. چیزی که برای من مشخص است این است که وقتی عالم، عالم دینی شد، خروجی آن هر چه باشد به بسط این عالم دینی می انجامد، همچنان که در عقبه تاریخی ما این چنین شده است. فضا وقتی دینی است، فیزیک و ریاضی اش به عالم دینی کمک می کند. چرا از دل کلاس های فیزیک و ریاضی و شیمی ما در گذشته الحاد بیرون نمی آمد؟ چرا الان فارغ التحصیلانی داریم که اصلا نمی توانند با دین ارتباط برقرار کنند؟ آیا احساس نمی کنیم رنگ این عالم ما الن رنگ تجدد است، تمام هنر حضرت امام این بود که با انقلاب اسلامی که بنیان گذاشتند رنگ دیگری به عالم ما پاشیدند. جناب دهدار! ولی از زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال1313 تا1357 که انقلاب اسلامی رخ داد با اینکه هم استادان سکولار بودند و هم محتوای دروس، ما خروجی دانشجوی مسلمان معتقدمان بسیار بالا بود و بسیاری از آنها از انقلابیون مسلمان پیگیر بودند. شما فکر نمی کنید مشکل این بوده که اتفاقا یکی از دو نهاد حوزه و دانشگاه خواسته نهاد دیگر را طفیلی خود قرار دهد و در نتیجه این فاصله روز به روز بیش تر شده است؟رهدار: من به لحاظ تاریخی سوال شما را درست نمی دانم. این یک اشتباه تاریخی است و البته مشهور هم همین است که کسانی که انقلاب یا حماسه جنگ هشت ساله را رقم زدند، همان خروجی های دانشگاه پهلوی بودند. این اشتباه است. انقلاب گردنه هایی داشته که با با تحصیل کرده های دانشگاه پهلوی از آن نگذشته ایم. عقل هم همین را حکم می کند. وقتی یک نفر از دبستان تا دانشگاه زیر نظر یک استاد آمریکایی و یا پهلوی تحصیل کرده است، وقتی فرد روحانی که او را هیچ گاه ندیده فتوا می دهد که تقیه حرام است حتی بلغ ما بلغ، هیچ گاه نمی تواند بیاید و بگوید که بر اساس این فتوا سینه ام را آماج گلوله ها خواهم کرد. باید تاریخ دیگری برای انقلابمان بنگاریم. ردپاها را باید ببینیم. این کاری که آقای جعفریان به نام جریان ها و حرکت های مذهبی از 1320تا 1357 انجام داده است، کار ذی قیمتی است. بزرگانی بوده اند که در دهه 20 چیزی حدود 180 مدرسه غیرانتفاعی دینی راه انداخته اند که کتاب های ان را مرحوم طباطبایی می نوشته است. خروجی های این مدارس هستند که حماسه های انقلاب را رقم می زنند. این تاسف تاریخی ماست که در کتاب های تاریخی ما نوشته می شود، دکتر علی شریعتی ، معلم انقلاب واقعا بیاییم بیینیم شریعتی چقدر حرف زده است؛ چهار سال یعنی از47تا51 ایشان سخنرانی داشته است اما شما در همین تهران مرحوم آیت الله طالقانی را می بینید که 30 سال هر شب در مسجد هدایت، تفسیر قرآن برگزار می کند. شما مرحوم آقای کافی را می بینید که 30سال در تمام نقاط کشور مشغول سخنرانی است. از بزرگانمان بپرسید که تعدا کسانی که پای منبر آقای کافی بودند کم تر از کسانی بوده که پای سخنرانی دکتر شریعتی بوده اند؟ یکی چهار سال سخنرانی کرده و یکی 30 سال بعضی از این رحوانیون اصلا سیاسی هم نبوده اند. این عده اعتقدات مردم را رقم زدند و به گونه ای این کار را کردند که وقتی حضرت امام فرمود تقیه حرام است حتی بلغ ما بلغ، ان کسی که 30 سال پای منبر آقای کافی بوده، سینه اش را جلو آورده است نه فارغ التحصیلان دنشگاه های پهلوی من مدرس تاریخ معاصر هستم و چند جلد کتاب دارم. کسی از این دانشگاهی ها نبوده است و جریان روحانی این را رقم زده است.حال بیاییم مصداقی تر صحبت کنیم. بعضی می گویند از دل حوزه های پهلوی شهید مطهری بیرون آمد چرا حوزه در طول حیات 30 ساله انقلاب اسلمی نتوانسته یک شهید مطهری تولید کند. این سوال قدری جدی است و من هم اگر به همین شکل نگاه کنم می بینم که درست است، اما من اعتقاد دارم الان ما در حوزه هایمان ده ها شهید مطهری داریم. یک جایی من سخنرانی داشتم و در جواب سوالی گفتم که یک شهید مطهری منم، اندازه ای که دولت جمهوری اسلامی به گردن من کار گذاشته اگر گردن شهید مطهری کار گذاشته یم شد، معلوم نبود همین رهدار هم می شد، شهید مطهری کاری بر عهده اش نبوده است. یا در کتابخانه اش بوده یا در دانشگاه من اخوند اگر فلان مقام سیاسی به ایران می اید باید برم استقبال اگر کارخانه نمک در حاشیه شهر افتتاح می شود باید بروم روبانش را ببرم. الان 100تا کار به گردن من گذاشته شده است. من معتقدم همین آقا صادق لاریجانی که این مسولیت سنگین را بر عهده گرفته اند. در ابعاد مختلف از شهید مطهری جلوتر هستند. قصه ما قبل از انقلاب با قصه ما بعد از انقلاب متفاوت است. من معتقدم همه ما از شما تا من آخوند و حتی نهاد مرجعیت ما بعد از انقلاب دچار حیرت شده است. فضای انقلاب ما مثل فضای اول غیبت آقاست. دو و نیم قرن شیعه امام، فرمانده اش در کنارش است و هر مشکلی دارد به او رجوع می کند و یکه دفعه امام غایب می شود. حکومت هم از آن ما نیست. جکومت در دست بنی عباس است. شعیه 100تا 150سال دچار حیرت می شود و تازه بعد از مدت است تا ما یک فقیه به معنای امروزی داشته باشیم.انقلاب اسلامی بعد از 12 قرن از غیبت امام زمان(ع) بر اساس اندیشه نظری شیعه بر پا شد. یعنی در راس حکومت فقیه عادل جامع الشرایط قرار گرفت. همه ما حیرت زده شده ایم. مرجعیت ما هنوز در تداوم تاریخی جایگاه قبل از انقلابش قرار دارد. یعنی جایگاه اپوزیسیون. در حالی که ما الان به هسته وارد شده ایم. مگر می شود در زمانی که حکومت تشکیل داده ایم این سوال را پرسید که چرا آخوندهای ما سیاسی شده اند. مگر می شود در حکومت دینی، من آخوند در حکومت و سیاست دخالت نکنم. این به این معنا نیست که همه کارهایی که ما در این 30 سال انجام داده ایم درست بوده است. حقیقت این است که ما همه در فضای حیرتیم. ممکن است 200سال طول بکشد تا حوزه های علمیه جایگاه خودش را در نسبت با این چیزی که امام تاسیس کرده است، پیدا کند.
من یک نکته دیگر عرض کنم، زمانی که آقای طباطبایی 5 ساله حافظ کل قرآن شد، جهان اسلام متحیر شد. ما به تکنولوژِی حفظ قرآن دست پیدا کرده ایم. شما میدانید که ما بعد از اینکه این کودک حافظ قرآن شد چکار کردیم؟ از دارالقرآن قم که زیر نظر پدر آقای طباطبایی است، هر ساله 100 کودک زیر 6 سال حافظ قرآن تربیت می کنیم. معنی این قضیه چیست؟ یعنی 20 سال بعد ما یک نسل از افرادی را داریم که در هر کجا که مشغول به کار هستند، حافظ کل قرآنند. اگر فقط ما همین یک کار را در کشور رواج دهیم و به جای اینکه سالی 100کودک حافظ قرآن تربیت کنم، سالی1000کودک را تربیت کنم، چند سال بعد چه اتفاقی در این مملکت رخ می دهد. همه این کارها زمان می برد. ما زمان لازم داریم تا مطهری هایمان را تحویل جامعه بدهیم.رجبی: در تکمیل صحبت های جناب رهدار باید بگویم، دانشجوی بعد از انقلاب ما با توجه به یقینی که نسبت به فضای جامعه اسلامی داشت، با یک اعتماد زیاد به استادان دانشگاهی اش نگاه کرد. یعنی همان استاد دانشگاه اگر در فضای پیش از انقلاب در جایگاه متهم بود الان به دلیل فضای بعد از انقلاب در جایگاه پدر قرار گرفته بود.
ادامه دارد...بخش سوم این گفتگو را می توانید با عنوان «راه نه این است و نه آن-بخش سوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98667
باشگاه اندیشه › راه نه این است و نه آن «بخش اول»

درخواست حذف اطلاعات
عقل بشر یک منبعی از معرفت است اما تمام معرفت نیست. باید در کنار وحی، احساس و اصول دیگر قرار بگیرد. از قضا معرفت شناسی غربی به رغم ادعایی که می کند که بر اساس عقلانیت انتقادی است، به این شکل نیست. میزگرد با حضور حجت الاسلام رجبی و رهدار پیرامون سیر تطور حوزه های علمیهحوزه های علمیه در 150سال گذشته، یا اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، پس از انقلاب مشروطه با دوره های مختلفی مواجه بوده اند. شکست انقلاب مشروطه، تاسیس حوزه قم، بنیان گذاری نظریه سیاسی ولایت فقیه، رهبری انقلاب اسلامی در سال57 و به دست گرفتن قدرت توسط روحانیون و تشکیل جمهوری اسلامی، به منظور آشنایی هر چه بیش تر با آنچه تاکنون در حوزه های علمیه می گذرد و همچنین آشنایی با تاریخ پرفراز و فرود حوزه در سده اخیر، میزگردی را با حضور حجت الاسلام رجبی مدیر حوزه علمیه مروی تهران و حجت الاسلام رهدار، تاریخ نگار و استاد موسسه فرهنگی پژوهشی امام خمینی ترتیب دادیم که حاصل آن پیش روی ماست. نظام دانشگاهی مدرن بر مبنای عقلانیت انتقادی است، خصلت بنیادین نظام آموزشی حوزه های علمیه به عنوان نهاد سنتی آموزش در ایران بر چه اساسی است؟حجت الاسلام رجبی: اگر بخواهم به صورت متدولوژیک به سوال شما بپردازم باید بگویم که حوزه ها دو دید متفاوت نسبت به پدیده ها دارند؛ یعنی به صورت «انی»و«لمی». اگر بخواهیم به صورت لمی بحث کنیم یعنی به اصطلاح از معلول به سمت علت حرکت کنیم و به تزاحمات مادیات دنیوی پی می بریم و به وحدت حقیقی پی ببریم با ان دید انتقادی انجام می شود؛ یعنی به راحتی آن را نمی پذیریم چون باید بدانیم که تقدم و تاخرش یا تزاحماتش به چه شکلی است و رابطه علت و معلولیشان چگونه است اما یک دید انی هم وجود دارد. یعنی از بالا حرکت می کنیم و به پایین می رسیم، از وحدت به کثرت می رسیم. در این دید دیگر عقل انتقادی وجود ندارد و جای ان قلتی باقی نمی ماند. خدا را وجود مطلقی می داند که واجد تمام کمالات است. بر این اساس در حوزه دو دید وجود دارد و تنها دید انتقادی وجود ندارد. اما علم غربی به مسائل به صورت افقی نگاه می کند و توجهی به عمود ندارد. اصلا توجهی به بالا ندارد و اعتقادی به بالا ندارد. پس گستره علوم غربی افقی است و در همان افق خودشان کاوشگری می کنند و تا چرایی پدیده ای را نبینند آن را نمی پذیرند اما اگر ما بتوانیم از یک دید، بالاتر به قضایا نگاه کنیم در می یابیم که جواب همه چرایی ها خود اوست. آن مقام بالا و برتر خط قرمز ماست و آن هم به واسطه اصول عقلی پذیرفته شده است. شاید بشود گفت قریب به اتفاق بزرگان کلام ما اصول عقلی پذیرفته شده است. شاید بشود گفت قریب به اتفاق بزرگان کلام ما اصول دین را به صورت تقلیدی قبول ندارند. اصول باید بر اساس خرد و عقلانیت پذیرفته شود. بعد از اینکه شما اصول را بر مبنای عقل پذیرفتید دیگر لازم است که در فروع تقلید انجام شود. شما بر اساس عقلانیت و خرد نزد یک پژشک می روید ولی وی را انتخاب کردید و نزد او رفتید، عقل اقتضا می کند که هرنسخه ای برای شما تجویز کرد، بپذیرید. دین ما به هیچ وجه نمی گوید وقتی می خواهید خدا را بپذیریذ بر اساس تعبد این کار را بکنید. این روش اصلا پذیرفته نیست. تاکید شده است که بر اساس برهان و دلیل دین خدا را بپذیرید. پس خلاصه اینکه دو دید در حوزه وجود دارد یکی دید از پایین به بالا که پدیدار و هستی را می بینیم و به هستی بخش می رسیم و یکی هم این است که هستی بخش را می بینیم و ان گاه به سراغ پدیده ها می رویم. این عقل انتقادی برای رسیدن به هستی بخش تقدم رتبی دارد یا نه؟رجبی: بله، کاملا درست است. شما باید از شک به یقین برسید و این رسیدن در بدایت امر با همان عقل انتقادی است. جناب رهدار بعضی بر این نظرند که تعلیم در حوزه های علمی هم بر اساس عقل انتقادی است و گاه از اشارات علامه طباطبایی بهره می گیرند تا نظرشان را اثبات کنند، شما با این امر موافقید که بنیان آموزش در دانشگاه و حوزه ها مشابهتی این چنینی دارند؟حجت الاسلام رهدار: من معتقدم که تفاوت بنیادینی وجود دارد. اصطلاح عقلانیت انتقادی که رابطه با معرفت شناسی دانشگاهی به کار می رود، اصطلاح غلطی است، البته مشهور همین است. در حقیقت این غلط را جا انداخته اند. دست کم تجربه دانشگاه ها در کشور ما این را تایید نمی کند و قطعا تجربه غربی اش هم بر این قضیه مهر تایید نمی زند. علت هم دارد من به نکته ای در اینجا اشاره می کنم. همان طور که حاج آقا رجب زاده هم فرمودند در علوم اسلامی حرکت با عقل است، یعنی عقل انسان تجولی دارد که به خدا و به وحی می رسد و آن گاه که عقل وحی را کشف کرد و علو مرتبه آن را دید، خاضع می شود. در این مرحله رهبری در حالت کلی با وحی است. البته عقل در ذیل وحی چنان شکوفا می شود که با عقلی که در ادبیات غربی به کار گرفته می شود قابل مقایسه نیست. این مقدار را من می پذیرم. همان طور که حاج آقا فرمودند توحید ما توحید عقلانی است شما مثلا به کتاب «توحید مفضل» مراجعه کنید یا به کتاب کافی مراجعه کنید. پس ما با استفاده از عقل به وجود خدا پی می بریم اما این به این معنا نیست که عقل همه خدا را بتواند درک کند. وقتی می خواهیم در ذیل خدا حرکت کنیم تا انتهای زندگی و بعد از حیات دنیایی مدار حرکت ما و ثواب و عقابی که خداوند برا آن در نظر گرفته است برمبنای عقل بشر است و نباید در آن شک کرد. زندگی انسان ها معمولا این قدر حکم بردار نیست که ما عقل را از آن جدا کنیم و روی آن مطالعه کنیم. این موضوعات این قدر برش بردار نیست که ما یک ساحت از ان را به نام ساحت عقل بیرون بیاوریم. ما به صورت انتزاعی می توانیم این کار را بکنیم اما زندگی این طور نیست. شاید استناد به اشارات استاد فلسفی در وادی عقل استنادی غیر علمی باشد، البته خود ایشان شخصی کاملا و ملا به معنای واقعی بودند. شاید با معیارهای امروزی چندان جور در نیاید ولی شخصی است که عمری در مورد دین تامل کرده است. ایشان یک زمانی فرموده بودند که من به این نتیجه رسیده ام که هیچ حرکتی در سراسر تاریخ به مدد عقل صرف صورت نگرفته. ایشان می فرمود که حرکت از آن احساس است و عقل و علم رفع المانع می کنند یا جهت را مشخص می کنند یا عمق می بخشند. فرض کنید ما یک حکم و مثلی داریم که می گوید«ای برادر تو همه اندیشه ای»؛ این غلط است، ما همه اندیشه نیستیم، ما آمیزه ای از عقل و احساس هستیم. در هیچ مرحله ای در حیات بشر، عقل بشر منقطع از احساس بشر تصمیم نگرفته است. احساس حضور داشته است. لکن به لحاظ معرفت ما در تفکر دینی، آغاز این معرفت با عقل است ولی ادامه فقط عقل نیست . ما چند ساحتی هستیم. حتی خود تعبد هم یک مبنای عقلانی دارد. وقتی به این ساحت می رسیم پس از آن خاضعیم؛ یعنی ما در حرکت های دینی و علمی مان یک شاخه معرفتی به نام روحی داریم که کاملا نقلی است. فرض کنید وحی به ما می گوید که نماز صبح دو رکعت است. این موضوع دیگر قابل عقلانی نیست. ما نمی توانیم چون و چرا کنیم. در بعضی آیات قران کریم به گمانم در سوره مزمل در توصیفی که از جهنم آمده آیه ای به این مضمون هست که خداوند می فرماید اینکه جهنم به این صورت و کیفیت است را من بر اساس حکمت خودم تصمیم گرفته ام؛ یعنی دلیلی برای سوال پرسیدن و اینکه چرا کیفیت می بایست این چنین باشد، وجود ندارد؛ یعنی دلیلی برای سوال پرسیدن و اینکه چرا کیفیت می بایست این چنین باشد، وجود ندارد؛ یعنی در اینجا پرورودگار نمی گوید این کارهایی که من انجام داده ام در یک طور دیگری در یک ظرف دیگری صاحب علت است. عقل بشر یک منبعی از معرفت است اما تمام معرفت نیست. باید در کنار وحی، احساس و اصول دیگر قرار بگیرد. از قضا معرفت شناسی غربی به رغم ادعایی که می کند که بر اساس عقلانیت انتقادی است، به این شکل نیست. به یک شکل می شود درباره این ادعا صحبت کرد و ان اینست که انسان غربی خودش را به این راه شکل تعریف کرده است که هیچ اتوریته و هیچ مرجعی بیرون از دلیل و سند نداشته باشد. ما وقتی که صحبت می کنیم بر فرض شما می توانید از من بپرسید که چرا موسیقی حرام است و من خیلی راحت می توانم به شما جواب بدهم که چون امام صادق یک اتوریته ای دارد که به راحتی این را می پذیرد. مساله معرفت در تفکر دینی یا به اصطلاح حوزه های علمیه، چند ساحتی است؛ یعنی منبع وحی هست، منبع عقل هست و منبع احساس هم هست. در تفکر غربی منبع احساس هست اما نمی خواهد آن را ببینند. اینها در تفکر دینی هست و در تفکر غربی بعضی از اینها هست و بعضی دیگر مانند وحی نیست. بنابراین فرق می کند. عقلانیت اسلمی یک عقلانیت مرکب است. می شود گفت عقلانیت اسلمی، عقلانیتی هدایت شده است. چند منبع آن به وسیله یک منبع فائق اداره می شود که من معتقدم آن منبع فائق وحی است البته بعد از آشنایی عقل و وحی. مدتی عقل به صورت وحید حرکت می کند تا به وحی می رسد و بعد از آن هم در تعامل و ارتباط با وحی می ماند. در دنیای غرب خود عقل هم به تنهایی نیست. احساس در کنار عقل حضور دارد و با هم به جلو حرکت می کنند. این مساله تفکر انتقادی هم که آنها مطرح می کنند یک عنوان پسینی است؛ یعنی این عنوانی است که در مکتب فرانکفورت مطرح می شود و در زمان دکارت با کانت و هیوم نبوده است
.
 جناب رجبی! آن شکل از تفکر که الان به شکل الگوی فراگیر در سراسر نظام آموزشی مدرن آموزش داده می شود. می تواند تا حدود بسیاری در زمینه علوم تجربی، ارتباطات و علت ها را کشف کند و در کنارش در علوم اجتماعی می تواند روابط اجتماعی را فرموله کند و برای آن نظریه پردازی کند. حال این سوال مطرح می شود که چرا نظام آموزشی سنتی که در حوزه های علمیه قدمت طولانی دارد در مقطعی از نظام آموزشی مدرن تا حدود زیادی عقب می ماند و عرصه را واگذار می کند؟رجبی: ما باید موفقیت، پیشرفت و پیشبرد امور در هر سازمانی را با اهداف آن سازمان بسنجیم. بله در حوزه های قدیم این حرف قابل قبول است؛ مثلا اینکه حوزه مسیحی واتیکان جلوتر از حوزه بر فرض جندی شاپور یا خراسان بوده. ولی الان این چنین نیست هدف اصلی حوزه های علمیه پرورش عالمان دینی است که آنها بروند در جامعه و دین و فرهنگ دینی را در میان مردم گسترش دهند. ما با علوم تجربی کاری نداریم چون از اهداف سازمانی مان نیست. خب، همین محل سوال است. ما اگر می گوییم یکی از منابع ما عقل است چرا به این سمت سوگیری نداریم که علوم تجربی را هم در کنار علوم دینی گسترش دهد. رجبی: چون ما ادعا داریم که هدفمان پرورش انسان است و انسانی که به درستی پرورش یافت وارد جامعه می شود و فن آوری و علوم جدید را به درستی کشف می کند. یکی از اقتضائات زندگی انسانی هم ارتباطش با پدیده های مادی است...رجبی: درست است ما پزشک را جهت دهی می کنیم و می گوییم تو پیش از آنکه پزشک باشی انسانی و باید بدانی که چه وظایفی در برابر خدای خودت، جامعه و دیگران داری. این را که ما تربیت کنیم پیشرفت هم حاصل می شود. ما فیزیک دان را تربیت می کنیم و معاد و آخرت را به او توضیح می دهیم و اینکه این فرد در حوزه فیزیک چه کاری انجام دهد دیگر از وظایف مانیست. در خود قرآن هم به همین شکل تبیین شده است؛ یعنی قران کتاب جغرافیا یا فیزیک نیست بلکه کتاب تربیت است. خداوند می گوید« اذاالشمس کورت» ولی توضیح نمی دهد این دانشمندان نجوم است که باید در زمینه درجه حرارت خورشید کتاب بنویسد. اهداف سازمانی حوزه های علمیه ورود به ریز مسائل علوم تجربی نیست و اگر هم زمانی وارد شده ایم فراتر از اهداف سازمانی مان حرکت کرده ایم. ما باید اهداف سازمانی خودمان را با خودمان مقایسه کنیم. اگر حوزه های گذشته خواجه نصیر تحویل می داده بنا به اقتضائات علوم در ان زمام بوده است ولی در عصری که همه چیز حوزه بندی شده است ما باید تمرکز اصلی مان بر حوزه کاری خودمان باشد. حوزه مسیحیت وقتی با تفکر علم گرایانه و پوزیتیویستی برخورد می کند تا حدی تلاش می کند از خود انعطاف نشان دهد. ما در قرن 18و19 کشیش هایی را داریم که از بزرگترین جانورشناسان و زیست شناسان زمان خودشان هستند. حوزه مسیحیت این الزام را احساس می کند که به سراغ علوم تجربی هم برود و بتواند در آنجا هم حرف اصلی را مطرح کند. اما در حوزه های اسلامی این مساله را کم تر می بینیم. همچنان سوال من این است که اگر وظیفه حوزه های علمیه تربیت انسان است چرا به امور مادی زنذگی افراد کم تر پرداخته است؟رهدار: این سوال، سوال خوبی است. من در اینجا مثالی را مطرح می کنم. در دنیای غرب رابطه میان سنت و آنچه آن را تجدد می نامیم رابطه پیوسته ای است؛ یعنی ما در آنجا هیچ گسستی نداریم؛ یعنی دانشگاه های امروزی غرب در بطن حوزه های علمیه شان شکل گرفته اند. آکسفورد و کمبریج دو تا از حوزه های علمیه قرن13 هستند که بعدها به دانشگاه تبدیل می شوند. مدرسان این دانشگاه هم کشیشان بوده اند. از قرن 13 که دانشگاه ها در اروپا به وجود می آیند تا قرن18؛ یعنی نزدیک به 500سال هیچ مدرس و استاد دانشگاه کهکشیش نباشد، نداریم. کانت استاد دانشگاه نبوده ، دکارت و بیکن نبوده اند و اولین فیلسوف غیر کشیشی که وارد دانشگاه شده هیوم بوده که او هم به عنوان کتابدار در دانشگاه حضور داشته است نه به عنوان استاد دانشگاه . پس در غرب سنت و تجدد به هم پیوسته اند. درجهان اسلام به صورت عام و تجربه ایرانی ان را به صورت خاص ما یک گسست بزرگ داریم و این هم خیلی طبیعی بود. اصلا چیزی که غرب آورده بود با چیزی که ما می خواستیم در مبنا مشکل داشت و هنوز هم دارد. به همین دلیل است که ما به رغم اینکه همه عناصر دانشگاهیمان و هم عناصر حوزویمان صادقانه آمدندو بحث وحدت حوزهو دانشگاه را مطرح کردند، پس از 30 سال که از پیروزی انقلابمان می گذرد می بینیم نه تنها وحدتی پیش نیامده، بلکه شکاف بیین ایندو بیشتر هم شده است. این ربطی به بدی من روحانی یا بدی شمای دانشگاهی ندارد. چه بسا که هر دو از یک خانه و خانواده هم باشیم و برادر باشیم و در یک فضای فرهنگی خانوادگی نفس کرده باشیم ولی درون دو منطق قرار گرفته ایم که در برابر هم قرار دارند.
حال با وجود این تضاد مبنایی شما ببینید که مواجهه جریان دینی با مدارس نوین به چه صورت بوده است. در کشور ما معروف است که میرزا حسن رشدیه پدر مدارس نوین است. این آقا تبریزی بوده است. مرحوم آیت الله میرزا جواد اقای تبریزی که مرجع محلی آذربایجان بوده است که در قیام تنباکو فشار اصلی را همراه مرحوم میرزا آقا نجفی اصفهانی که رئیس حوزه اصفهان بوده ، متحمل می شوند. فشار این بزرگوار به شکلی بود که ناصرالدین شاه کوتاه آمد و آذربایجان را استثنا کرد ولی ایشان پافشاری کردند تا آن قرارداد لغو شد. آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی، میرزا حسن رشدیه را با شهریه وجوهات به بیروت فرستاد تا دو سال برود مدارس نوین آنجا را ببیند و شکل کار آن را یاد بگیرد و بعد بیاید و در تبریز آن را پیاده کند؛ یعنی در حقیقت یک عالم دینی رشدیه را می فرستد به بیروت و از او حمایت مالی می کند. این آقا به بیروت رفت و بعد از دو سال که برگشت ملحدی بود که عضو فراماسونری شده بود. وقتی میرزا جواد آقای تبریزی احوالات این فرد را دید به او اجازه نداد مدرسه ای تاسیس کند جلوی او ایستاد. رشدیه در تبریز نتوانست مدرسه ای تاسیس کند یا بسیار به زحمت افتاد، به همین دلیل به تهران آمد، در تهران بعضی علما که آگاه بودند با او مخالفت کردند اما در بعضی جاها که سلطه عالم دینی بر شهر کامل بوده است، به رغم اینکه این فرد را می شناخته اند خود آن عالم از او دعوت می کنند که آنجا مدرسه جدید تاسیس کند. مانند اصفهان، حاج نورالله اصفهانی و میرزا آقا نجفی اصفهانی از سید جمال واعظ و همین حسن رشدیه دعوت کردند که مدارس نوین را تاسیس کنند. این علما حمایت کردند از این حرکت، بانی آن شدند، منابع مالی اش را تامین کردند. بر فرض شرکت اسلامیه اصفهان که یک شرکت اقتصادی بود در سال1316 قمری زیر نظر علما راه اندازی شده بود، حتی گفت که حاضر است یونیفرم آموزشی کودکانی که به این مدارس نوین می روند را مجانی به آنها بدهد و این کار را کرد؛ یعنی علما تا این اندازه حمایت کردند؛ یعنی به لحاظ دینی، عالمان دینی ما هیچ گاه با مدارس جدید مخالفت نکردند بلکه با اشخاصی که می خواستند این مدارس را راه اندازی کنند، بعضا مخالفت داشتند. علما با علم مشکلی نداشتند. من در کتاب«علما و غرب»، اسنادی را آورده امو مقایسه کرده ام که بر فرض چه تفاوتی بوده میان دیدگاه های فلان دینی و یک روشنفکر، مثلا در عصر ناصرالدین شاه که می خواستند راه آهن را به ایران بیاورند، از میزا محمد صادق قمی که مجتهد ساکن پایتخت بوده استفتا می کنند که ما می خواهیم این کار را بکنیم، حال نظر شما یست؟ ایشان در جواب می فرمایند، لازم و واجب است و دیر هم شده. درست همین لحظه که مجتهد پایتخت این فتوا را می دهد، روشنفکران ما در استانبول روزنامه به زبان فارسی منتشر می کنند و علیه ناصرالدین شاه مطلب می نویسند که چرا قصد چنین کاری را داری. شما اگر جلوتر بیایید، مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا شفاهی را می بینید که سه جلد کتاب در نقد فلسفه داروین نوشته است. این کتاب را قبل از روی کار آمدن رضا شاه می نویسد، 40سال بعد از ایشان اولین عنصر دانشگاهی ما یعنی مرحوم سحابی کتابی را می نویسد به نام خلقت انسان در قرآن که تازه همسو با نظریه لامارک و داروین هم هست؛ یعنی نظریه را می پذیرد. ببینید عالم دینی ما در اینجا 40سال زودتر از روشنفکر ما نظریه جدید را نقد می کند و در رابطه با آن می نویسد. شما الان اگر متن روزنامه های ارگان حوزه های علمیه نجف در زمان مشروطه مثل الغرایا یا دره النجف یا النجف را که مربوط به 100 سال پیش است در کتابی که استاد ما جناب آقای موسی نجفی به نام حوزه نجف و فلسفه تجدد آورده است، ببینید، خواهید دید که در آن زمان حوزه علمیه چه نگاهی به لیبرالیسم، راسیونالیسم و موضوعات دیگری دارد که تازه 50 سال بعد از این موضوعات در دانشگاه های ما مطرح می شود. وقتی دکتر نجفی در حال نگارش این کتاب بود، دکتر مددپور متوجه شد که کتاب آقای نجفی حاوی مطالبی است که بنیان نظریه ایشان را در کتاب سیر تفکر معاصر زیر سوال می برد. ایشان از آقای نجفی خواسته بود که شما چاپ کتابتان را مدتی به تاخیر بندازید تا من مقاله ای چاپ کنم و بگویم که جریان حوزوی ما خیلی زودتر از جریان دانشگاهی ما، حتی وارد نقد غرب شده است. مشهور این است که هیچ کسی فضای نقد غرب را قبل از مرحوم سید احمد فردید نمی داند. اما حقیقت این است که 50 سال قبل از سید احمد فردید روزنامه نگاران حوزه نجف این کار را کرده است.
من می خواهم این نکته را عرض کنم که راجع به سوال حضرتعالی که چرا در حوزه های علمیه به بعد زندگی دنیایی بشر توجه نشده است، باید گفت که به اینها هم پرداخته اند ولی نمی توان اینها را در عمل از بعد معنوی و حیات دینی جدا کرد. همه علوم را خود حوزه ها متکثر می کرده اند. مثال هم فراوان است. ابوریحان، بوعلی، رازی و بسیاری دیگر از افراد که البته اینها عالمان طبیعی هستند و صرفا عالم مذهبی نیستند. ما رمقطعی در یک مهجوریت عظیم تاریخی قرار گرفتیم. ما در حاشیه بودیم. قومی که در مهجوریت تاریخی به سر می برد بزرگ ترین دغدغه اش حفظ جانش است.
ما هر زمان از حاشیه به هسته آمده ایم به فکر تولید علم هم بوده ایم. برای مثال شما صفویه را ببینید. در زمان صفویه ما به هسته وارد شدیم. در آن زمان ما در همه علوم دنیایی رشد کردیم. معماری، موسیقی، شهرسازی، سدسازی، ما در همه اینها شکوفا شدیم. دوباره بعد از سقوط صفویه ما از هسته خارج شدیم و این تا زمان وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت. انقلاب اسلامی به محض اینکه آمد دوباره تفکر دینی داعیه دار شده است. شما الان در قم مراکزی را می بینید که روحانیونی آن جا مشغول اند که در کنار روحانی بودنشان، مهندس برق یا مواد و دیگر رشته ها هستند. این جمع بودن به این معنا نیست که من آخوند حتما باید بعد از پایان درس حوزوی ام بروم و درس مهندسی بخوانم تا شما بگویید روحانیت علم را رها نکرده است. این مساله نیست. حکومتی که قرار است نرم افزارش را با تفکر دینی ارائه کند، کاملا برای فیزیک برای ریاضیان و دیگر علوم مسیر را باز کرده است؛ یعنی سدی ایجاد نشده است. اقتضائات عصر پیچیده کنونی این است که تقسیم کار صورت بگیرد و همه آن کارها را تفکر جامعی به نام تفکر دینی مدیریت کند.
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «راه نه این است و نه آن-بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98660
باشگاه اندیشه › دین شهری و شهردین

درخواست حذف اطلاعات
اسلام، شهرنشینی و تغییرات طبقاتی در جامعه ایرانیقرن بیستم دوره شتاب در نرخ رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی بود. در این قرن جمعیت جهان از یک میلیارد و 600 میلیون نفر در سال 1900 به پیش از شش میلیارد نفر در سال 2000 افزایش یافت و اکنون نزدیک به هشت میلیارد نفر رسیده است. جمعیت ایران که در سال 1900 کمتر از 20 میلیون نفر بود، اکنون در حدود 80 میلیون نفر قرار دارد. هر چند اندازه جوامع رشد می کند، عملکرد آن ها هم متفاوت می شود. کیفیت این عملکرد به نهادهای جوامع بستگی دارد و تغییر نهادها به دشورای صورت می پذیرد. با افزایش جمعیت ایران، جامعه آن منسجم تر شد، به صورت یک ملت یکپارچه درآمد و بیش از گذشته از دنیای بزرگتر اطراف خودش آگاه شد. مردم ایران نسبت به محدودیت های اجتماعی و اقتصاد کشاورزی سنتی که به مالکیت زمین تکیه داشت، ناراضی شدند. در دهه اول قرن بیستم شورش ها علیه نهادهای سنتی قدرت آغاز شد و در برخی مقاطع با دخالت انگلیسی ها و آمریکایی ها همراه بود. این فرآیند در قرن 21 نیز همچنان ادامه دارد.ایران تاریخی طولانی دارد؛ بسیار طولانی تر از تمام دولت های اسلامی و مدرن ایران، ضرورت است تا فرآیندهای اجتماعی که ایران ارموزین را شناخته است، بشناسیم. ورود ایران به تاریخ جهان با امپراتوری هخامنشی در قرن ششم قبل از میلاد آغاز شد. پس از هخامنشیان، دو امپراتوری اشکانی و ساسانی روی کار آمدند که بزرگترین امپراتوری های تاریخ آن زمان به شمار می آیند. پس از دوره امپراتوری های باستانی، هویت فرهنگی ایرانی ها افول کرد. ساسانیان که تحت تاثیر جنگ های طولانی با امپراتوری روم شرقی(بیزانس) و شیوع طاعون در کشور ضعیف شده بودند، توسط سپاه اعراب سرنگون شدندو اعراب اسلام را از طریق شبکه تجاری که بین شهرهای نواحی گرم و خشک از سوریه و بین النهرین تا مراکش و اسپانیا در غرب و چین و هند در شرق وجود داشت، گسترش دادند. ایران تنها یک هویت فرهنگی و یک سازمان اداری ـ امپراتوری نبود. ایران آخرین مرحله در تاریخ منطقه ای بود که تمدن ها و شهرهای بزرگ در کنار رودها رشد کرده و تسوعه یافتند؛ مرحله ای که شهرها در کرانه رودهایی مانند دجله و فرات، نیل، هیلمند، جیحون و سیحون و زرد رود به وجود آمدند. بین این شهرها، شبکه تجاری توسعه یافت که محرک اصلی گرایش به سمت نوشتار و استفاده از پول بودند.شهرهای باستانی ایران و پذیرش اسلام شیعی
در زمان هخامنشیان فناوری جدید آبیاری به نام کاریز(که بیشتر یا اصطلاح عربی قنات که اخیراً در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو به ثبت رسید، شناخته می شود) به وجود آمد. قنات، فناوری ای برای رهگیری مسیر آب های زیر زمینی است که برای اولین بار در تاریخ، کشاورزی، آبی را در نواحی خشک و دور از رودها ممکن ساخت. شهرها با سود حاصل از تجارت بین یکدیگر، سرمایه مورد نیاز برای ساخت و نگهداری قنات ها را فراهم می کردند. همین مساله این امکان را برای آن ها فراهم کرد تا زمین های کشاورزی خود را گشترش دهند و شبکه ای از خانواده های صاحب زمین را در این سرزمین ها ایجاد کنند. بنابراین، توسعه کشاورزی در نواحی خشک به توسعه شهرها وابسته بود. امپراتوری های ایرانی، امپراتوری هایی شهری بودند و ایران امروز نیز بیش از هر کشور دیگری در جهان اسلام جامعه ای شهری است.ایران قدیمی ترین واژه در میان تمامی اصطلاحات قومی، ملی، فرهنگی و زبانی شناخته شده خاورمیانه است. دلیل اینکه شناخت دنیای امروز از ایران تحت تاثیر اسلام و عربیت قرار گرفته، تاریخ سیاسی عصر استعماری و پسا استعماری و رقابت تاریخی است که همواره در دنیای مدرن بین اسلام و مسیحیت وجود داشته است. با این حال، نیروهای اجتماعی که امپراتوری های ایرانی قبل از اسلام را به وجود آورد، هنوز هم وجود دارد و اثر گذارد. اگر چه ممکن است عده ای گردهمایی هایی را که در سال های اخیر در نزدیک مقبر کورش کبیر انجام می شود، نشانه ای از طرد ارزش های اسلامی و تمایل به ارزش های زرتشتی قبل از اسلام تفسیر کنند، اما تفاسر جامع تر و مفیدتری نیز برای فهم این مساله وجود دارد.«حسن روحانی» رئیس جمهور کنونی ایران با انتشار تصویری از خود درصفحه انستاگرامش نوشت:«تخت جمشید یکی از بقایای تاریخی گرانبها و بی مانند تاریخ باستانی این سرزمین است که یگانه پرستی ایرانیان باستان را در کنار سابقه دیرینه تمدنی، نبوغ، خرد و مهارت های مدیریت مردم بزرگ ایران نشان می دهد.» اسلام در بستر شهرهای کوچکتری مانند مکه و مدینه و شبکه تجاری محدودتری بین یمن، سوریه و ساحل شرق آفریقا تولد شد. قوانین شریعت اسلام به عنوان مهمترین جنبه آن بر دو موضوع تاکید زیادی دارد. موضوعی که بیش از همه توجه دنیای مدرن را به خودش جلب کرد است: روابط زن و مرد و سازمان ازدواج در اسلام است، اما مساله ای که از نظر تاریخی اهمیت بیشتری دارد، تاکید اسلام بر«قراردادها»ست که باعث تسهیل و مشوق «تجارت» است. این قسمت از قوانین اسلام باعث شد تا این دین به سرعت در شبکه تجاری شهرهای آسیای مرکزی و شمال آفریقای گسترش یابد. با این حال، اسلام هیچ مدلی درباره حکومت سیاسی که برای پیاده سازی هماهنگ قوانین آن ضروری است، با خود نیاورده است. از آنجایی که در اسلام، پیامبر رهبر جامعه اسلامی(امت) و یگانه مفسر شریعت حقیقی است و هیچ کس نمی تواند در این موارد بالاتر از او قرار بگیرد، رهبری سیاسی همواره یکی از مسائل اصلی در تاریخ اسلام بوده است؛ مساله ای که آیت الله خمینی به آن اشاره کرده و تلاش داشت تا راه حلی مدرن برای آن بیابد.به دلیل اینکه اسلام خودش را اصلاح کننده تحریفات سنت های مذهبی گذشته مانند مسیحیت و یهودیت می داند، مسلمانان از مدل های سایر ادیان با خبر بودند. به دلیل رد بخش زیادی از سیستم اعتقادی مسیحی که با مهمترین اصل اعتقادی اسلام، یعنی توحید ناسازگار بود، مسلمانان نمی توانستند از مدل حکومتداری مسیحیت اقتباس کنند. به این دلیل که مدل حکومت دینی مبتنی بر شورای علما در آئین یهود، هیچ گاه دینی ای را به فرد به خصوص نسبت نمی دهد وب امدل قبیله ای حکومت اعراب آن زمان سازگاری داشته است، برای استفاده از جانب مسلمانان منعی نداشت. تا زمانی که امت اسلامی فقط یک جامعه عربی بود که افراد یکیدگر را از طریق اصل و نسب و جایگاه اجتماعی می شناختند، مدل حکومتی یهودی در جامعه اسلامی عملکرد مناسبی داشت، اما از زمانی که جامعه مسلمین شهرهای مهم امپراتوری های ایران در سوریه و بین النهرین که مردم آن ها یکدیگر را با شغل و میزان ثروت می شناختند و به سیستم امپراتوری مطلقه موروثی عادت داشتند را در برگرفت، مدل حکومتی قبیله ای ـ یهودی دیگر کارایی نداشت.تعجبی ندارد که این«مسلمانان شهری» به دلیل زندگی در یک سیستم امپراتوری، قدرت های مطلقه را جانشینان پیامبر بدانند. آن ها به این جانشینان که از نسلی به نسل دیگر در جایگاه پیامبر قرار می گرفتند،«امام» می گفتند؛ یعنی کسی که در جلوایستاده و امورات روزانه مسلمانان پیرو خودش را رهبری می کند. این تفسیر شهری از اسلام به نام شیعه (یعنی گروه علی، فرزند پیامبر و امام اول) شناخته می شود. اگر چه در نسل های چهارم و هفتم اختلاف نظرهایی درباره جانشینی امام پدید آمد که به انشقاق زیدیه و اسماعیلیه از اسلام شیعی انجامید، اما اکثریت شیعیان از همان خط یگانه جانشینی که تا نسل دوازدهم ادامه می یافت و اعتقاد داشت که جانشین دوازدهم تا پایان زمان غایب می شود، پیروی کرد.مذهب، نیروی پیشروی مدیریت تغییرات اجتماعی ایران در قرن گذشته بوده است. در دوره کنونی که رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی مرتبط با آن در ایران شتاب گرفت، قرائت سیعی از اسلام که در فضای شهری ایرانی در قرن هفتم شکل گرفت، پرچمی جهانی علیه پادشاهی های سنتی که از همراهی با این تغییرات بازمانده اند. برافراشته شده است. این مسأله در یک فرآیند آهسته اتفاق افتاد. ایران تحت حکومت سلسله قاجاریه وارد قرن بیستم شد و در این زمان، غرب ایران را به عنوان یک«دولت ـ ملت» به رسمیت شناخت. مرزهای ایران در سال 1871 توسط انگلیس ها به همراهی روس ها تعیین شد. در ابتدای قرن بیستم ایران انقلاب مشروطه(1911ـ1905) را تجربه کرد (انقلابی که علمای دینی نقش مهمی در آن داشتند.) در 1925 رضا شاه پهلوی جایگزین رژیم سیاسی قاجار شد. استفاده انگلیس و روسیه از سرزمین ایران در جنگ جهانی دوم بین سال های 1941 تا 1945، اختلالاتی در این کشور به وجود آورد. بعد از این اتفاقات بود که شورش دیگری در واکنش به کودتای آمریکایی ها و انگلیسی ها علیه دولت مردمی مصدق در سال 1985، تحت لوای دین اتفاق افتاد که به تاسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 منتهی شد. پهلوی ها به خصوص پهلوی دوم، مردم را نسبت به ملی گرایی بدیین و مردم نیز به سمت دین گرایش پیدا کردند، زیرا دین پرچمی بود که مردم می توانستند ذیل آن برای براندازی حکومت پهلوی جمع شوند.نقش شهرها در تاریخ سیاسی ایران
ایران بیش از هر جامعه دیگری در جهان اسلام یک جامعه شهری است و همان تغییرات اجتماعی که در شهرهای کشورهای غربی اتفاق افتاد، در شهرهای ایران نیز رخ داده است. علت اینکه ایران تاریخی طولانی تر از بقیه کشورهای اسلامی دارد، این است که امپراتوری های قبل اسلام از روابط تجاری بین شهرهای دنیای باستانی سربرآوردند. وقتی آن شهرها در قرون ششم و هفتم میلادی به اسلام گرویدند، به دنبال قدرت مطلقه بودند تا جای خالی پادشاهان ساسانی را پر کنند. قدرت مذهبی امامان شیعه برای در دست گرفتن امورات مردم و پیاده سازی قوانین اسلامی کافی نبود. از آنجا که اسلام نتوانست به این نیاز پاسخ دهد، شهرهای ایرانی دوباره به مدل سیاسی ساسانیان(البته تا مدت ها بدون استفاده از واژه شاه) بازگشتند و از اوایل قرن نهم میلادی به بعد، مدل ساسانی در شهرهای اصلی پیاده شد که در نتیجه، این شهرها تا شروع عصر استعمار در هزاره بعدی مراکز رقابت سیاسی در شرق جهان اسلام شدند. فرآیند رقابت سیاسی بین این شهرها با طاهریان در نیشابور(821)، صفاریان در زرنجان(861)، سامانیان در بخارا(875) شروع شد و با عثمانی ها، صفویان و مغولان که در قرن 16 جهان اسلام را بین یکدیگر تقسیم کردند، ادامه یافت. قبل از به وجود آمدن هویت های قومی مدرن و در زمان طاهریان، این مراکز سیاسی از فارسی به عنوان زبان اداری خود استفاده می کردند. در این زمان، فارسی مانند زبان یونانی هلنیک بعد از اسکندر کبیر، زبان رایج در شرق اسلام بود. زبان همواره مود یک چارچوب فرهنگی است و به همین دلیل این محدوده جغرافیایی عظیم به یک حوزه فرهنگی ـ زبانی ایرانی تبدیل شد. این حوزه فرهنگی ـ زبانی در زمان مغول ها در قرون 13 و 14 به مرکز چین، بوسنی، عثمانی و جنوب شرقی هند گشترش یافت. اگر چه این حوزه زبانی با شروع بومی شدن زبان ها در قبل از پایان قرون میانه و با تغییر جهت عثمانی ها به یک نوع زبان ترکی بسیار فارسی شده به چند شاخته تقسیم شد، اما غلبه آن تا پایان قرن 19 در زمان جایگزینی زبان اردو توسط انگلیسی ها در هند تا 1835 پایان نیافت. پس از این تاریخ نیز با رقابت انگلیس و روسیه بر سر کنترل آسیای مرکزی، حوزه زبان فارسی به سرزمین های جداگانه ای تقسیم شد که اکنون دولت ـ ملت هایی مستقل هستند.«زندگی شهری» نیروی اثرگذار تاریخ ایران از ابتدای آن بوده است. فرآیند شهری شدن، تاکنون در حال ساختن شهرهای جهانی است که نیروی جهانی سازی هستند. علت اینکه زندگی شهری موجب تغییرات اجتماعی می شود، این است که شهرنشینی تعداد زیادی از مردم را به همکاری با یکدیگر وادار می کند و همکاری باعث ارتباط می شود. هر چه ارتباطات متکثر شود، کیفیت آن ها هم تغییر می کند. شبکه های کوچک ارتباطی مانند ارتباطات درون خانواده یا ارتباطات اجتماعی در ابتدای قرن بیستم، محدود هستند و به آسانی با قواعدی که در شریعت آمده اند منطبق می شوند. در جوامع شهری مدرن بزرگ امروزی، انطباق روابط افراد با چنین قواعدی بسیار سخت است. در ایران امروز اگر چه قواعد پوشش عمومی و رفتار در ملاء عام با فعالیت های انتظامی حمایت می شود، اما رفتار خصوصی افراد کنترل نمی شود. زنان اجازه دارند تا راننده تاکسی و اتوبوس باشند، زیرا با یک بارتفسیر اندک در قوانین اسلام مربوط به جنسیت و فناوری های جدید، می توان به جواز آن حکم داد، اما در صحنه خصوصی زندگی افراد، حتی قواعد پوشش و رفتار خصوصاً قواعد مربوط به ممنوعیت روابط غیر متعارف جنسی نیز نادیده گرفته می شود. هر چه جامعه شهری در یران بزرگتر می شود، این قواعد نیز بیشتر نادیده گرفته می شود، یک احساس فزاینده بیگانگی از اسلام در زندگی مدرن شهری وجود دارد و بسیاری از افراد با اینکه بگویند فردی خدا ناباور هستند. مشکلی ندارند. نظام سیاسی دینی کنونی ایران اگر چه اصالتاً حکومتی شهری است، اما بر دیدگاه ایستایی از جامعه مبتنی شده است و در متونی که 1500 سال قبل نوشته شده اند و غیر قابل تغییرند مبتنی است. این متون را می توان دوباره تفسیر کرد، اما قواعد به گونه ای است که احتمال تفسیر دوباره آن محدود است. اگرچه ایران شیعی بهتر از عربستان سعودی سنی مذهب عمل کرده، اما اکنون با مشکلات زیادی در انطباق با تغییرات اجتماعی مدرن مواجه است و به فرآیند ضروری همراهی با تغییرات رفتاری که به گستره شدن دامنه روابط شهروندانش منتهی می شود، ادامه می دهد. این یکی از دلایلی استکه مصالحه با غرب بعد از انقلاب 1979 (که در اصل علیه تاثیرات عرب و کودتای 28 مرداد بود) تا دهه دوم قرن 21 به تعویق افتاد و اکنون نیز به صورت آزمایشی انجام می شود.اگر چه تغییر دولت ها در کوتاه مدت در توسعه اقتصادی و سیاسی یک کشور اثرگذار هستند، در بلند مدت موتور تغییرات همان چیزهایی است که در زندگی اجتماعی هر روزه حضور و جریان دارد. مسائلی مانند اینکه جمعیت چگونه به بخش های اجتماعی تقسیم شده است، اینکه مردم چگونه یکدیگر را می شناسند، اندازه جمعیت، نرخ رشدع توزیع دارایی ها، ثروت و نابرابری اجتماعی از این قبیل هستند. نیروی اصلی تغییرات در ایران امروز، روابط اجتماعی شهرهای رو به گسترش است، خصوصاً روابط موجود میان اعضای طبقه متوسط. ممکن است برای حفظ هویت اسلامی انقلاب، برنامه هایی برای تفسیر دوباره که با برخی از ویژی های تغییرات اجتماعی شهری در ایران همخوانی دارد، آماده باشد. به هر حال، در بلند مدت احتمال اینکه اسلام دوباره پرچمی برای تغییرات اجتماعی رادیکال بلند کند، باید سنجیده شود.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98659
باشگاه اندیشه › سمِ سرگشتگی فقهی «بخش دوم»

درخواست حذف اطلاعات
گرچه احکام فقهی روشنی داریم، اما دچار سرگشتگی هستیم.این مطلب، بخش دوم از مطلب «سمِ سرگشتگی فقهی» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.گفت وگوی عصر اندیشه با مجید کیانی
چهره ماندگار موسیقی و استاد دانشگاه تهرانعصر اندیشه: امروزه مفهوم «بازار» با آنچه که در جوامع قدیم و تاریخ گذشته وجود داشت، کاملاً متفاوت است. هر روز شاهد ظهور تکنولوژی های ارتباطی جدیدی هستیم و به دنبال آن تحویلات زیادی در بازار به وجود می آید. به قول«مانوئل کاستلز» در «جامعه شبکه ای» زندگی می کنیم که تحولات شتابان آن دیگر قابل شناسایی نیست. عرصه روابط ما دیگر در فضاهای فیزیکال، نوارکاست و سی دی تعریف نمی شود که از سوی سازمان ها و نهادها قابل کنترل باشد.
امروزه مردم موسیقی مورد نظر خود را از شبکه های اجتماعی می گیرند و دیگر مفهوم بازار و رقابت کاملاً تغییر کرده و قواعد بازی زود به زود عوض می شود. ماهواره های خارجی نیز نقش موثری بر رقابت در این بازار دارند، زیرا آن ها برای مخاطب ذائقه سازی می کنند. هر چند این موسیقی ها ضعیف و مبتذل هستند، اما مخاطب بالایی دارند و بر جامعه اثر می گذارند؛ در چنین شرایطی آیا اساساً می توان سخن از«صیانت از موسیقی ملی» گفت؟ مسئولیت این صیانت با کیست؟مجید کیانی: جواب این سوال شما را باید مسئولین حوزه های فرهنگی پاسخ دهند و به موسیقی دان و موسیقی اصیل ارتباط ندارد. مسئولیت موسیقی دان این است که بتواند موسیقی را تفکیک کند و انواع مختلف آن را به مردم بشناساند و برای مردم حسن انتخاب بگذارد. تجربه نشان می دهد وقتی ما انواع موسیقی را معرفی می کنیم و در مورد آن ها صحبت می کنیم، مخاطب ایرانی آن را می شناسد و به ارزش آن پی می برد و موسیقی بهتر را انتخاب می کند. ابته در حال حاضر این گونه نیست و هیچ نوع تفکیکی وجود ندارد وبر همه آنچه که در بازار وجود دارد نام موسیقی گذاشته می شود. در صورتی که هر کدام از این ها می تواند در جایگاه ادبی و هنری خود قرار گیرد و به مخاطب نیز قدرت تشخیص داده شود. اگر هنرمندی هم بخواهد چنین تفکیکی انجام دهد، ناکام می ماند؛ زیرا شرکت های تولید کننده به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از چنین طرحی استقبال نمی کنند. پیش تر به موضوع آموزش اشاره شد؛ به عنوان فردی که سال ها مسئولیت مرکز پژوهش های موسیقی و حتی گروه موسیقی فرهنگستان هنر را بر عهده داشته اید، دلیل معکوس شدن این معادلات در سال های پس از انقلاب را چه می دانید؟ چرا انقلابی که در دوران خود حامل یک انقلاب فرهنگی و دایه دار هنر متعالی بود، به رواج«موسیقی بنجل» در جامعه دامن زد؟ این نتیجه به سبب سیاست گذاری فرهنگی ما در این سال هاست؛ زیرا افرادی که موسیقی پوپولیستی، عامه گرا یا بنجل را رواج می دهند، از یک سو هم فرزندان این انقلاب به شمار می روند و مسئولان هم که از آن ها حمایت می کنند، کارگزاران همین نظام هستند.مجید کیانی: اگر دقت کنیم می بینیم که مشکل این اشخاص عدم شناخت نسبت به موسیقی اصیل است. متاسفانه تفکیکی در مورد انواع موسیقی انجام نشده است. فقط می توان گفت در این زمینه اشراقی شده ایم، آثار صرفاً با احساسات بدون پشتوانه علمی و فکری، تولید می شود و این کار را مشکل کرده است. در گذشته این گونه نبود و پژوهشگران حمایت می شدند. اکنون نیز در ظاهر این گونه است؛ در همان فرهنگستان هنر که اشاره کردید، در ظاهر این کار انجام می شود، ولی آنجایی که باید حرکتی در این راستا صورت گیرد، پیش نمی رود. از سوی ما در شورای هنر بررسی می شود، اما در راه تصویب در دولت و... از حرکت باز می ایستد، زیرا در کشور ما وضعیت موسیقی دچار سرگشتگی فقهی است، در صورتی که احکام فقهی در این زمینه واضح و روشن است.ببینید! برای ما جای تعجب است که وقتی کشورمان از استادان بزرگ هنری برخوردار است، چگونه می تواند موسیقی بنجل، آن هم در دوره انقلابی که دایه دار فرهنگ متعالی و معنوی است، پیروز شود؟مجید کیانی: ریشه های این اتفاقات به عملکرد رسانه های عمومی ما هم باز می گردد و باید در تحلیل ها این فاکتور مهم را حتماً لحاظ کرد. رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون می توانند نقش موثری درخصوص معرفی موسیقی اصیل ایرانی داشته باشند، اما به نظر می رسد اولویت آن ها موسیقی های مناسبتی است. از هر نوع موسیقی هم برای مناسبت ها اتسفاده می شود، اصیل، سنتی، غربی، وزیری و... اینجا دیگر نمی توان گفت این موسیقی خوب یا بدی است، اما حیف است که موسیقی اصیل ما که از جنان غنایی برخوردار است و تا به امروز هم توانسته ایم آن را حفظ کنیم، گمنام بماند. روزگاری علاوه بر ایران، کشورهای دیگری چون عراق، دمشق، مصر و لبنان از کانون های بزرگ موسیقی در جهان بودند، اما اکنون غیر از ایران همه کانون های موسیقی از دست رفته است و تنها ایرانیان توانسته اند موسیقی شاهنامه وار خود را حفظ کنند، هر چند که به شدت مهجور مانده است. پس باید از راه های مختلف دیگر(که در تخصص من نیست) آن را به مردم شناساند تا بدانند آنچه که تحت عنوان موسیقی اصیل ایرانی گوش می کنند، اصیل نیست. آن زمان است که خود آن ها دغدغه مند می شوند و به جست وجو می پردازند. با این همه هنوز تعریف جامع و قانعی از «موسیقی اصیل» در دست نیست و چارچوبی برای آن تعریف نشده است. مثلاً تک نوازی استاد شهناز که مخاطبان بسیاری هم داشت، آیا موسیقی اصیل بود؟مجید کیانی: قبل از پخش برنامه استاد شهناز، به مدت 20 سال برنامه«گل های جاویدان» از رادیو پخش می شد. این برنامه توانست شناخت و آگاهی لازم را در زمینه موسیقی برای مخاطبان به وجود بیاورد. البته گاهی نیز لازم است تغییراتی در اجرا ایجاد شود. در مصاحبه ای که چند سال پیش با استاد عبادی انجام شد، ایشان گفتند قصد داشتم موسیقی اصیل ایرانی را مانند میرزا عبدالله اجرا کنم، اما چون مخاطب نداشت تغییراتی در آن به وجود آوردم تا سرانجام مورد توجه قرار گرفت. من نیز معتقدم صدا و سیما می تواند دوباره موسیقی سنتی و اصیل را احیاء و مردم پسند کند، البته اگر بتواند تغییرات لازم را در آن به وجود بیاورد. لازم است علاوه بر آگاهی بخشیدن به مخاطبان، آثار به گونه ای تولید شود که توان جذب مخاطب را داشته باشد. ا اما برخی از موسیقی ها نیز با وجود آنکه در هیچ برنامه ای معرفی نشده اند و تبلیغی برایشان صورت نگرفته، مورد استقبال مردم قرار گرفته اند...
مجید کیانی: علتش این است است که عامه پسند هستند، نیازی هم به توضیح در رابطه با آن احساس نمی شود، اما موسیقی عالمانه یک علم است، با گستره و رمز و رازهای خودش. باید مانند علوم دیگر توضیح داده شود، تا مردم به ویژگی ها و فواید آن پی ببرند. در حقیقت موسیقی معنوی نمی توند فراگیر باشد، زیرا این موسیقی برای خلوت است. مثل اشعار حافظ و مولانا. کتاب این دو شاعر در خانه همه ایرانی ها موجود است، اما چند درصد از مردم با اشعار این بزرگان می توانند ارتباط برقرار کنند؟ حتی در ادبیات عرفانی و متعالی هم عدم درک صحیح سبب شد در برخی از دورها شاعران و علاقه مندان اشعار آن ها متهم به کفر و الحاد شوند. وضعیت موسیقی مان نیز در مواردی به همین شکل است؛ به این دلی که موسیقی تنها وسیله ای برای تفریح و تفنن شده، پس از فایده ای در آن نیست و همچنین ممکن است مردم را از یاد خدا غافل کند. بنابراین، حکم حرام بودنش را هم صادر می کنند.  چطور می شود«شناخت» را فراگیرتر کرد؟ اساساً امکان ایجاد شناخت، در جامعه تکنولوژی زده و تلگرامی امروز که کاملاً روز سطح حرکت می کند، وجود دارد؟ فرمودید برای گسترش موسیقی متعالی اگر شناخت ایجاد کنیم، می توانیم حرکت بطنی را نیز سامان دهیم و روبه جلو برویم. آیا این امکان وجود دارد یا دچار امتناع است؟مجید کیانی: برای شما مثالی می زنم: برای برپایی کنسرت هایم علیرغم اینک تبلیغات خوبی هم صورت می گیرد، اما مخاطب چندانی ندارم، چون مخاطب با این موسیقی نمی تواند تفریح کند، زیرا اساساً هدف این نوع موسیقی تفریح نیست، باید فقط گوش کند و حوصله این کار را هم ندارد، گرچه اگر هم گوش کند، چیزی دستگیرش نمی شود؛ پس باید برای آن شناخت ایجاد کنیم. موسیقی هم مانند دیگر دانش ها یک علم است و هیچ علمی نمی تواند بد باشد. اگر آموزش صحیح موسیقی در دروس مقطع دبستان ما قرار گیرد، بسیار موثر است. تجربه نشانه داده که کودکان موسیقی اصیل را بهتر تشخیص می دهند، چون غریزه شان به سمت تعالی گرایش دارد. برای آن ها انواع موسیقی را پخش کنند وشرح بدهند. زیبایی و درستی هر چیز در مقایسه بهتر تشخیص داده می شود. هم نوع تفننی و هم نوه نیایشی و معنوی آن را برایشان شرح دهند. مانند شیوه های آموزش دیگر دروس، آن ها را درگیر فضای رقابتی کنند. من اطمینان می دهم که موسیقی معنوی در میان آن ها طرفداران بیشتری خواهد داشت.
اگر موسیقی ما درست معرفی شود، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه با وجود این بازار کساد موسیقی اصیل از بیرجند، بندرعباس، اهواز، مشهد و... شاگردانی دارم که از مسافت های دور می آیند تا این موسیقی و دستگاه ها و گوشه ها را یاد بگیرند. در فراخوان جشنواره جوان فقط 90 نفر در ساز سنتور شرکت کردند که ردیف می زدند. این نشان می دهد که موسیقی اصیل ما ظرفی بالایی دارد، اما چون شناخته شده نیست مردم به آن توجه کمتری دارند. حتی بعضی به غلط تصور می کنند موسیقی اصیل همان موسیقی سنتی است و به آن گوش می دهند و لذت می برند و کسی هم آن ها را گاه نمی کند؛ ایراد هم ندارد، بلکه مشکل ناآگاهی است. البته ناگفته نماند که موسیقی اصیل ما جنبه های مختلفی دارد. نه تنها معنویات، بلکه حالت های نمایشی، تفریحی، تفننی و ... نیز در آن وجود دارد. یکی دیگر از ویژگی های آن به عنوان یک موسیقی حقیقی بُعد اجتماعی آن است، به این معنا که فردیت در آن نقش ندارد.تمام آنچه که در ادبیات و فرهنگ اسلامی است، در موسیقی اصیل هم تجلی پیدا کرده است، زیرا به وجود آوردندگان آن اندیشمندان مسلمان بوده اند. وقتی اشعار فردوسی را ملاک قرار داده است، روشن می شود که آن ها تا چه اندازه در موسیقی به فرهنگ و اعتقادات پایبند بوده اند. امروزه بر ما پوشیده نیست که فردوسی یک مسلمان وقایع بوده و به انسانیت در حد متعالی آن عشق ورزدیه است؛ انسانیتی که برگرفته از تعالی و ملاک های اسلام است. هر چند بعضی در آن زمان فردوسی را درک نکرده و نسبت های ناروا به او داده اند.بسیاری از علما موسیقی را به خوب و بد تفکیک می کنند و موسیقی خوب را همه تایید کرده اند، اما برخی به طور کلی موسیقی را جایز نمی دانند. این اختلاف دیدگاه بیانگر آن است که اجماعی که در این مساله باید در میان فقها باشد، وجود ندارد و این باعث شده، عرصه برای موسیقی های بی هویت گسترش پیدا کند. لازم است در شورایی متشکل از متخصصین علوم انسانی از جمله ادبیات، هنر، فلسفه، روان شناسی و .. باز تعریف صحیحی از موسیقی اصیل انجام و خصوصیات آن مشخص شود. همچنین از نظر علمی ویژگی های یک موسیقی خوب برری و قابت شود؛ سپس عرصه فعالیت برای آن پیش بیاید، چرا که اگر مانع آن شویم موسیقی بی هویت جایگزین آن خواهد شد. البته بارها چنین شوراهایی تشکیل شده است، اما وقتی مساله حرمت موسیقی مطرح می شود این سازوکار بهم می خورد و دیگر در رسانه ها نمی توان در مورد آن صحبت کرد. البته از نظر فقهی هم واقعاً مساله آنقدر پیچیده نیست که نتوان به اجماع رسید. امروزه بسیاری از روحانیون نسبت به این مساله اطلاعات کافی دارند و می توانند به صورت شفاف پاسخ دهند. رساله های متعددی نیز به فقه موسیقی پرداخته و از آن دفاع شده است. از نظر من گره گشای این مساله تنها اجماع است که اگر صورت گیرد می تواند بار دیگر موسیقی اصیل را به جایگاه خود برگرداند.انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98657
باشگاه اندیشه › سمِ سرگشتگی فقهی

درخواست حذف اطلاعات
عدم اجماع میان فقیهان، سبب گسترش موسیقی های بی هویت شد.گفت وگوی عصر اندیشه با مجید کیانی
چهره ماندگار موسیقی و استاد دانشگاه تهرانعصر اندیشه: هم در نظریه های ایرانی قدیم و هم در حکمت متقدم دینی، موسیقی امر متعال شناخته می شد که می تواند آدمی را به ساحات ربانی ببرد. ما ذخیره معنوی ارجمندی در این عرصه داشته ایم که امروزه حتی در عرصه نظری نیز نشانی از آن نیست. در این گفت وگو بنا داریم این سیر انحطاط در موسیقی ایرانی را بازخوانی کنیم. چه شد که از ریشه های نظری و آثار عینی«موسیقی تعالی» گسسته شدیم؟مجید کیانی: اگر به هزاران سال قبل برگردیم، فارابی مساله را این طور مطرح می کند که اصل موسیقی برای متعالی شدن اخلاق و انسانیت ماست. او معتقد است مسر خوشبختی و سعادت انسان با سختی ها و دشواری هایی همراه است و انسان برای طی این مسیر گاهی نیاز به تفنن و استراحت دارد و موسیقی ابزاری مناسب برای فراغت انسان است، اما به تدریج انسان ها تصور کردند که خوشبختی آن ها صرفاً در این تفریح و تفنن و استراحت است. بنابراین، به صورت افراطی به موسیقی گوش سپردند. از نظر شما انحراف زمانی آغاز گشت که موسیقی به عنوان«تفنن» فرض گرفته شد؟مجید کیانی: بله در همه جای دنیا مردم به دونوع موسیقی گرایش دارند: یک نوع موسیقی که متناسب با جشن ها و شادی ها و تفریح و تفنن است و نوع دیگر، موسیقی است که در مراسم سوگرواری و عزاداری نواخته می شود. در کنار این دو نوع، موسیقی دیگری داریم که بیشتر علمی، فرهیخته و اندیشمندانه است که قاعدتاً نمی تواند فراگیر باشد، چون عامه پسند نیست، بنابراین، اگر بخواهیم مردم به هنر ناب و اصیل گرایش پیدا کنند، باید آن را از ابتداء از مهد کودک و مدرسه به مردم بشناسانیم. از طریق آموزش و پرورش ورسانه ها، موسیقی علمی و فرهنگی و ملی خود را معرفی کنیم تا زیبایی های آن برای مردم ملموس شود. متاسفانه چنین رویکردی را در رسانه ها و در جامعه خود نداریم و طبیعی است که مردم ما و دیگر کشورها تنها آنچه را که می شنوند، به عنوان موسیقی اصیل ایرانی می پذیرند و اگر هم موسیقی دیگری باشد، بک عنوان یک موسیقی شاد که جنبه تفنن و سرگرمی دارد، گوش می کنند. مشکل اصلی ما در اینجا عدم شناخت نسبت به موسیقی ملی است و این نشان دهنده آن است که بعد از انقلاب در زمینه علم نظری موسیقی اقدام قابل توجهی نشد و عقب ماندیم. علم، در هیچ فرهنگی نقد نمی شود. در فرهنگ ما علم جایگاه والایی دارد؛ پس می شود در مورد علم موسیقی صحبت و مردم را با آثار خوب آشنا کرد تا بتوانند حسن انتخاب داشته باشند. در حال حاضر ما حسن انتخاب نداریم، در نتیجه مخاطب کاربردش از موسیقی، یا برای جشن و شادی است یا برای سوگواری ها و عزاداری ها که البته در این موارد از کلمه موسیق استفاده نمی شود.  بسیاری از مورخان هنر موسیقی و صاحب نظران این عرصه معتقدند که از دوره صوفیه به بعد، موسیقی از اندیشه و تفکرش تهی شد و این مقطع احساس بر تفکر و عقلانیت در موسیقی غلبه پیدا کرد...مجید کیانی: کاملاً درست است. ما دارای فرهنگی هستیم که از پشتوانه چند هزار ساله تاریخ موسیقی برخوردار است، اما چون تواریخ را در این حوزه به صورت ضبط شده و مستند نداریم، باید به فرهنگ شفاهی خود مراجه کنیم. بسیاری از هنرها در ایران در فرهنگ شفاهی شکل گرفته است، هنرهایی مانند معماری، نگارگری، خوشنویسی و... ما قبل از صفویه یک موسیقی مقامی داشتیم که در تمام کشورهای هم جوار، آسیای میانه و خاورمیانه رایج بود. پایه گذاری این نوع موسیقی نیز افراد مانند فارابی، صفی الدین ارموی و مراغه ای هستند. همان طوری که خط نستعلیق را ایجاد کردیم و به آن هویت ملی و فرهنگی بخشدیم.
درزمان کریم خان زند نوع موسیقی پایه گذاری شد که بسیار به شاهنامه فردوسی که در حقیقت زبان و هویت ملی و فرهنگی ماست، شباهت داشت. این نوع موسیقی که امروز به عنوان موسیقی سنتی می شناسم، تمامی ارکانش را از نام های شاهنامه گرفته است. در این دوره، موسیقی دستگاهی به وجود آمد و سازهای سنتی ساخته شد. سازهایی مانند عود و قانون کاملاً ایرانی هستند، اما چون در تمام کشورهای خاورمیانه استفاده می شد، این ها را به عنوان ساز عربی شناختند و حتی از موسیقی اصیل ایران حذف کردند، ما 12 مقام مشهور داریم که بیشتر قاریان قرآن نیز آن ها را به کار می برند و حتی نام ها نیز ایرانی است، اما آن هایی که کاملاً ایرانی هستند در موسیقی دستگاهی حفظ میکنیم و آن هایی که آهنگ ها و نواهای تقریباً عربی دارند، حذف می شوند. به موسیقی مشابه با شاهنامه اشاره کردید. این نوع موسیقی اصالتش شبیه شاهنامه است، یا از شاهنامه گرفته شده است؟مجید کیانی: تحت تاثیر شاهنامه است، موسیقی دانا آن زمان، به وجود آوردن، این نوع موسیقی را روشی برای حفظ موسیقی ایرانی می دانستند، چون ظاهراً دستگاه های موسیقی گذاشته دیگری مختص ایرانیان نبود و درهمه جهان اسلام از عراق تا مصر رایج بود و مورد استفاده قرار می گرفت. به عبارت دیگر تمام موسیقی دان ها این مناطق تحت تاثیر«صفی الدین ارموی» بوده اند و مقام ها و مطالبی را که عنوان کرده، همه پذیرفته اند و هنوز هم آن ها این نوع موسیقی ها را حفظ کرده و اجرا می کنند، ولی این نوع موسیقی که تحت تاثیر شاهنامه فردوسی به وجود آمده، مانند خط نستعلیق خاص ایرانیان است. این موسیقی در زمان قاجاریه از حمایت ویژه ای برخوردار بود و موسیقی دان های بزرگی چون میرزا عبدالله، میرزا حسینقلی و .... این نوع موسیقی را مورد توجه قرار می دادند. مشکلاتی که امروزه در حوزه موسیقی گریبانگیر آن هسیتم، از دوره قاجاریه به وجود آمد. از زمانی که مدرسه دارالفنون تاسیس شد و فرهنگ ما تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفت. این اتفاق باعث شد موسیقی شاهنامه وار ایرانی دچار تحریف های زیادی شود. با وجود آنکه علم نظری موسیقی ما قدمتی هزار ساله داشت، اما در 200 سال اخیر مبانی نظری ما در این حوزه، موسیقی کلاسیک غرب شد. دارالفنون چه تغییراتی در موسیقی اصیل ایرانی به وجود آورد؟مجید کیانی: در زمان دارالفنون موسیقی کلاسک غربی و سازمان های آن وارد موسیقی اصیل ایرانی شد و سبب گشت فرهنگ ایرانی ما دچار یک سری تغییر و تحول اساسی شود. تضعیف و عقب ماندگی موسیقی ملی ما از جنبه علم نظری، در همین دوره اتفاق افتاد. در این زمان بیشتر به علم هملی موسیقی پرداخته شد و موسیقی دانان غالباً در حوزه شفاهی کارهای علمی و فرهنگی انجام دادند. البته این رخداد تنها در حوزه موسیقی رخ نداد، معماری نیز دچار چنین تحولاتی شد. ما در طول 200 سال گذشته کتاب مرجعی درباره معماری نداریم. می توانم به جرأت بگویم که بعد از تآسیس دارالفنون هیچ نوع کار قابل توجهی در خصوص موسیقی اصیل ایرانی انجام نشد. دارافنون در تاریخ روشنفکری ایران به عنوان سرچشمه ترویج دانش مدرن در ایران ستایش می شود. اما همین دانش مدرن بسیاری از حوزه های علم بومی ما، مانند موسیقی را نابود کرد و دست کم به انحراف کشاند...مجید کیانی: یکی از دلایل ازن انحراف، نفوذ تفکر مدرن است. این تفکر تنها به غرب نگاه دارد و تصورش این است که موسیقی غربی پیشرفته ترین نوع موسیقی است. در صورتی که مکتوبات علم نظری موسیقی اصیل ایرانی بسیار قابل توجه و پیشرفته ترین نوع موسیقی است. در صورتی که مکتوبات علم نظری موسیقی اصیل ایرانی بسیار قابل توجه و پیشرفته تر است، اما متاسفانه موسیقی دانانی که تحت تاثیر فرهنگ غرب هستند این حقیقت را نمی پذیرند. در این زمان فردی به نام «علی نقی وزیری» مکتب نوینی را در موسیقی پایه گذاری کرد که تلفیقی از موسیقی ایرانی در آهنگ ها و نواهاست، اما سازها به غیر از تار، همه سازه های کلاسیک غرب هسیتند و تئوری هم کاملاً موسیقی کلاسیک غربی است.
به وجود آمدن این نوع موسیقی را نباید یک اتفاق ناپسند و مذموم قلمداد کرد. این موسیقی می خواست نیازهای جامعه آن زمان را برآورده کند و جامعه روشنفکری آن زمان این طور می خواست. وزیری یک موسیقی دان بسیار جدی بودکه اصلاً با موسیقی های عامه پسند و تفننی میانه خوبی نداشت، بلکه می خواست یک موسیقی علمی مثل موسیقی کلاسیک البته از نوع ایرانی آن به وجود آورد. هر چند این چاره سازی او نیز موثر واقع نشد، زیرا شناخت کافی در مردم نسبت به این نوع موسیقی نیز در آن زمان وجود نداشت و مردم خواهان موسیقی تفننی بودند، اما بعدها عده ای در مکتب وزیری کار کردند و آثارشان در نظر مردم مقبول واقع شد، به گونه ای که امروز تمام ارکسترهایی که برگزار می شود در مکتب وزیری هسیتند، اما به دلیل اینکه نمی توانند اثری در خور توجه ارائه دهند، مخاطب زیادی ندارند. با این وصف موسیقی مدرنیستی در ایران نیز حتی شکست خورد و ما به موسیقی غربی نرسیدیم، بلکه موسیقی بومی خود را نیز از دست داده ایم...مجید کیانی: دقیقاً، این ماجرابیانگرآن است که حتی موسیقی برآمده از روشنفکرمآیی یا تفکر مدرنیته هم، در وجه کلاسیک خود شکست خود که نمادش همان موسیقی مورد نظر علی نقی وزیری است. پس نتیجه می گیریم هر نوع موسیقی غربی یا شرقی که با اندیشه سرو کار دارد با شکست مواجه می شود. موسیقی اصیل ما نیز امروز همین وضع را دارد. موفق نخواهد بود، زیرا مخاطب شناخت لازم و کافی را در مورد آن ندارد و نمی تواند آن را درک کند. همچنان که کسی نمی تواند به عمق مفاهیم اشعار فردوسی، سعدی و حافظ پی ببرد و جوهر و گوهر آن را دریابد. به همین دلیل امروز ه شاهد هستیم که موسیقی سنتی بسیار سطحی شده و صرفاً برای تفنن است. شاید به این دلیل که فهم ما حتی از مدرنیته نیز سطحی است و کاریکاتوری از آن را به جای واقعیت آن به عنوان«اندیشه مدرن» قبول کرده ایم.مجید کیانی: بله، فقط به ظاهر آن توجه کرده ایم و نه تنها نتوانسته ایم از آن فرهنگ بسیار غنی و معنوی ایران به درستی پاسداری کنیم، بلکه ورود فرهنگ غربی نیز ما را به تکنولوژی و صنعت نرساند. موسیقی درحقیقت نوعی صنعت است، البته از نوع ظریف آن. در آن دوره نه تنها در موسیقی، بلکه در صنایعی مانند معماری نیز پسرفن کردیم. از نظر شما این پسرفت، به دلیل تسلیم شدن هنرمندان اصیل در برابر خواست مردم و دائقه عوام نیست؟ آگاهی عامه مردم نسبت به علم موسیقی تنزل پیدا کرده و موسیقی دانا نیز صرفاً براساس قواعد بازار و متناسب با خواست مردم پی می روند.مجید کیانی: آن وقت این قشر از هنرمندان باید از شهرت گذشته و فقر را تحمل کنند. طبیعتاً همه هنرمندان نمی توانند این گونه باشند. از دیدگاه عرفا این یک سلوک است. از چه دوره ای این سلوک را از دست دادیم و پوپولیسم هنری سیطره پیدا کرد؟ برخی صاحب نظران این عرصه معتقدند سیطره و پوپولیسم هنری، باعث از میان رفتن این سلوک شد، اما برخی دیگر بر این باورند که سلوک از بین نرفته و در گذشته نیز همین گونه بوده است...مجید کیانی: همواره عده ای از مردم یا بهتر بگویم اغلب آن ها موسیقی را برای تفریح و تفنن گوش می دادند و تعداد افرادی که از موسیقی برای متعالی شدن ذهن و فکرشان استفاده می کردند، اندک است. شاید هنرمندانی داشته باشیم که به سلوک معنوی می پردازند، اما فرار نیست مردم آن ها را بشناسند. از نظر من هنوز هم این سلوک وجود دارد، اما در موسیقی اغلب همان فکر مدرن است که نفی می کند و اجازه نمی دهد موسیقی به صورت علمی و اصیل بین مردم شناخته شود. البته من به هیچ وجه موسیقی ای را که مردم پسند است، نفی نمی کنم. مردم ما نیازمند موسیقی خوب برای شادی و تفریح و حتی سوگواری هستند. مقصود این است موسیقی اصیل ایرانی معرفی کرد. باید این تفکیک صورت بگیرد و این دو نوع موسیقی از هم جدا شود.
وقتی روی هر نوع موسیقی ای نام «فاخر» می گذاریم، کار خراب می شود. اگر بگوییم این موسیقی پاپ برای تفریح و تفنن جوانان است، مشکلی نیست و من شخصاً در موسیقی پاپ هیچ خطری نمی بینم. همه مردم می دانند این موسیقی ایرانی نیست و برای ما یک نوع موسیقی بی هویت است. مساله این است که گاهی موسیقی اصیل ما اصالتش دچار مشکل می شود و سلوک و معنویت خود را از دست می دهد و اسف بارتر آنکه با برچسب موسیقی عرفانی و اصیل ایرانی وارد بازار می شود. اینجاست که انتظار می رود رسانه، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، آموزش و پرورش و ... این شناخت را برای مردم ایجاد کنند. مفهوم دیگر سخن شما این است که باید انتظارات خود را تغییر دهیم، چون در طول تاریخ همیشه هنرمندانی که اهل سلوک معنوی، هنری و اصیل بودند، منزوی و گوشه گیر شدند؟مجید کیانی: چون غریزه یا گرایش غالب جامعه به سمت موسیقی تفننی بوده و کمتر به موسیقی اندیشمندانه توجه شده است.
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «سمِ سرگشتگی فقهی_بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98654
باشگاه اندیشه › دموکراسی از جاده تغییر اجتماعی می گذرد

درخواست حذف اطلاعات
آیا تونس می تواند الگویی برای گذار دموکراتیک در دوره پساداعش در جهان عرب باشد؟
از آنجا که کشورهای زیادی با این پرسش مواجهند که چگونه با گروه های تروریستی مانند داعش برخورد کنند، روشن است که یک رویکرد کوتاه مدت و کوته نگرانه عمدتا بر نیروی نظامی متکی است که ناکارآمدی آن اثبات شده است. تلاش برای بیرون راندن به اصطلاح«دولت اسلامی» با بمباران و کنترل آن با تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی در جاهایی که این گروه حضور دارد تاکنون باوجود هزینه های مالی شگرف، موفقیت اندکی داشته است. این بدین دلیل است که - اگر چه برخی تلاش ها بوده اما – چنین تلاش هایی کافی نبوده است. ظهور داعش – و توانایی اش برای عضوگیری از منطقه ای که تا 5 سال پیش با امید و آرزوهای دموکراتیک در نوردیده شد – مستلزم پاسخی جهانی و اطلاع از این واقعیت است که آنها از کدام کشورها می آیند. برای اینکه پاسخ به چنین پرسشی کارگر باشد، من معتقدم که این باید 5 اصل را در برگیرد. این اصول مبتنی هستند بر تجربه تونس به عنوان موفق ترین نمونه گذار دموکراتیک که از دل شورش های عربی سربرآورد و نیز مبتنی هستند بر فعالیت های فکری و سیاسی خودم در تونس و جهان عرب طی 5 دهه گذشته.اول، هیچ رویکرد جهانی برای پرداختن به داعش وجود ندارد. در مقابل، این گروه تنها می تواند با مجموعه ای از پاسخ های هدفمند و داخلی شکست داده شود. گروه های افراطی همچون داعش از فناوری و شبکه های اجتماعی برای عبور از مرزها و جذب نیرو در سطح جهان استفاده می کنند اما گفتمان آنها با نارضایتی های داخلی در مناطقی که در آن فعال هستند ارتباط دارد. تصادفی نیست که بزرگترین موقیت داعش در جذب نیرو از جوامعی بوده که برای دهه ها زیر یوغ دیکتاتوری بوده اند.
شهروندان تونس، مصر، یمن، عراق، سوریه و لیبی سال ها تجربه فساد بی پایان، حکومت بد و سرکوب حقوق و آزادی هایشان را داشتند. با ترویج طرد و نابرابری اقتصاد، سیاسی و اجتماعی، دیکتاتوری های منطقه انبار باروتی از نارضایتی خلق کردند که خود را به اشکال مختلف – از اعتراضات دموکراتیک و تلاش های صلح آمیز برای تغییر تا افراط گرایی خشن، فرقه گرایی، هرج و مرج و جنگ داخلی – متجلی ساختند. داعشی به شکلی فرصت طلبانه از مشکلات جهان عرب بهره جست تا خود را به عنوان جایگزین/ آلترناتیو مطرح سازد. این گروه بیانگر خشم اهل سنت از سرکوب فرقه گرایانه شیعیان برای برانگیختن حمایت در عراق بود. در کشورهایی مانند تونس – که فرقه گرایی مولفه مهمی نبود اما بیکاری در مرز خرد کننده 40 درصد برای جوانان زیر 35 سال بود – داعش از خشم و طرد اقتصادی جوانان استفاده کرد تا جذابیت های خود را به رخ جوانان عزلت نشین بکشد. در این شیوه، داعش برداشت ایدئولوژیک جهانی خود را بر متن داخلی می افزاید و خود را همچون راه حلی برای نارضایتی های داخلی به تصویر می کشد. بنابراین یک پاسخ موثر باید شامل پرداختن و در نظر گرفتن مشکلات داخلی هم باشد که در عراق متفاوت از لیبی است و در مصر متفاوت از یمن است. این دولت های بومی – محلی هستند که باید نقش رهبری در طراحی راه حل ها را بر عهده گیرند و البته باید حمایت قدرتمند جامعه بین المللی را نیز به دنبال داشته باشند.دوم، مبارزه علیه داعش نباید فقط مبارزه «علیه» چیزی باشد بلکه باید مبارزه«برای» چیزی باشد. داعش با برجسته کردن کمبودهای وضع موضوع نیرو می گیرد – فساد، ناامنی، فقر، تبعیض و بی عدالتی – و ظاهرا آلترناتیوی به شکل یک مدینه فاضله خیالی ارائه می دهد که در آن عدالت و نظم جایگاه برتر دارند. این رویکرد از واقعیت سبعیت داعش و حکومت تحقیر آمیزی که در مناطق تحت کنترل خود اعمال می کند بسیار دور است. پیام این گروه به این دلیل کاگر است که منطقه الگوهای معدودی ارائه می دهد که در تامین امنیت اقتصادی و شمولیت اجتماعی و سیاسی و احترام به کرامت انسانی چندان موفق نیست. مردمان جهان عرب به آلترناتیوی واقعی نیاز دارند. نه انتخابی دروغین میان داعش و انواع دیکتاتوری که خود به تولید گروه های تروریستی کمک می کنند.
انتخاب آشکار میان اسلام و دموکراسی که داعش از مسلمانان می خواهد چنین کنند نیز به همان میزان اشتباه است. تونس، اگر بتواند در ساخت یک سیستم سیاسی و اقتصادی جامع نگر موفق شود، می تواند الگوی واقعی که منطقه به آن نیاز دارد را ارائه دهد. تونس می تواند نشان دهد که دموکراسی می تواند در جهان عرب کارگر افتد و شهروندان معمولی می توانند در اداره امور حرفی برای گفتن داشته باشند. تونس می تواند این باور را که از سوی دیکتاتورها ترویج می شود رد کند که امنیت و ثبات تنها به قیمت [از دست رفتن] آزادی و حقوق بشر به دست می آید. دقیقاً به همین دلیل است که تونس به هدف اصلی خشونت های داعش و تلاش های این گروه برای عضوگیری از میان تونسی ها تبدیل شد. این کشور سال گذشته 3 حمله تروریستی وحشتناک را از سرگذراند و بسیاری از جوانان تونسی کشور را برای مبارزه در صف داعش ترک کرده اند. میراث دیکتاتوری هنوز بر دوش ما سنگینی می کند. تغییر این فرهنگ استبدادگرایی به فرهنگ اندیشه انتقادی و تعامل سیاسی اصلاح آموزشی بلند مدتی را می طلبد.سوم، تجربه تونس نشان می دهد که راه حل برای داعش نمی تواند آزادی کمتر باشد و اینکه سرکوب آزادی مذهبی به طور اخص می تواند به احتمال زیاد باعث تشدید افراط گرایی شود. طی چند دهه گذشته، اندیشه اسلامی معتدل در این کشور سرکوب شد و نهادهای اصلی مذهبی که اعمال مذهبی اعتدال گرایانه را ترویج می کردند، یا بسته شده یا به شدت محدود شدند. این سرکوب به طور تاریخی شامل دانشگاه معروف الزیتون هم می شد که برای بیش ازهزار سال روشنفکرانی مانند ابن عرفه را به وجود آورده بود که یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است. جوانانی که در دوران حاکمیت دیکتاتور قبلی، یعنی زین العابدین بن علی که از 1987 تا آغاز قیام های عربی که باعث سرنگونی او شد، می زیستند هیچ اشاره یا سابقه ای از اندیشه اسلامی اعتدال گرایانه نداشتند. بنابراین، به منابع افراطی روی آوردند. از این رو مهار افراط گرایی خشن این تضمین را می طلبد که مردم آموزه های واقعی اسلامی را درک کنند؛ آموزه هایی که دیدگاه های سیاه و سفید رادیکال ها را به چالش کشیده و اجازه تفاسیر را می دهد که با نیازهای زندگی مدرن سازگار است.چهارم، کشور هایی که به گذار به دموکراسی دست زده اند به حمایت جامعه بین المللی نیاز دارند تا تضمین کنند که آرمان های دموکراتیک و شمولیت سیاسی به بهبود ملموس در زندگی مردم تبدیل می شود. تضمین انتخابات آزاد و حقوق بشر کافی نیست. یک گذار موفق دموکراتیک تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی را می طلبد که در آن مردم بتوانند از فرصت ها، پیشرفت و امنیت برخوردار شوند. مردم باید احساس کنند که دولت ها حامی حقوق شان هستند، منافع شان را رعایت می کنند، مدافع منابع آنها هستند(هر چند این منابع کم باشد) برای آنها کار می کنند و به مردم نیز پاسخگو هستند انقلاب تونس در واقع همین اهداف را داشت: تضمین حاکمیت مردم و درخواست از حکومت ها که به مردم اجازه مشارکت دهد و رشد اقتصادی که سزاوار آنهاست و برای آنها به ارمغان آورد. تونس با برگزاری موفقیت آمیز دو دور انتخابات آزاد و عادلانه و انتقال مسالمت آمیز قدرت، اکنون بر اصلاحات جسورانه اقتصادی و سرمایه گذاری بر پروژه های بزرگی متمرکز شده که می تواند شغل ایجاد کرده، زیر ساخت در مناطق فراموش شده را ایجاد کرده، فعالیت اقتصادی را تحریک و سرمایه گذاری را جلب کند. بدون رشد اقتصادی لازم و ایجاد اشتغال، پیشرفت دموکراتیک ما ناقص ماند. اما این فرایند آسان نخواهد بود. همان طور که شاهد شواهد ناشی از موج جدید ناآرامی ها در تونس که با مرگ یک جوان دیگر مشتعل شد نشان می دهد، این بار اعتراض او به طرد وی از فهرست مشاغل دولتی صورت گرفت. انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده برای هر کشوری چالش خواهد بود، چه رسد به همسایگان غرق مشکل تونس، دولت به کمک بین المللی نیاز دارد تا برنامه های محرک را تامین مالی کرده و مشاغل بیشتر و مورد نیازتری را ایجاد کند تا جوانان و آنانی که در مناطق دور افتاده کشور ساکن هستند ثمره مطلوب دموکراسی را ببینند. بدون این مزیت های ملموس، جوانان برابر تبلیغات افراطیون که آلترناتیو خود را بهتر از دموکراسی جلوه می دهند آسیب پذیر باقی می مانند با توجه به متن تحولات منطقه ای ثبات مبتنی است بر توانایی اش در رعایت انتظارات کسانی که به انقلاب برای بهبود وضعیت اعتماد کرده اند.پنجم، جوانان باید در بطن هر گونه استراتژی ای برای ساخت یک آینده روشن تر در خاور میانه باشند. جوانانی که در انقلاب های عربی به شکلی گسترده مشارکت کردند، از تهدید و خطر برای زندگی شان گذشتند تا علیه محرومیت و سرکوبی که تجربه آنها را شکل داده بود اعتراض کنند. خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تورم بی سابقه جمعیت جوانان بوده و بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد. برای مثال، در تونس جوانان سه چهارم بیکاران را تشکیل می دهند، همین جوانانی که قیام ها در تونس و سایر جهان عرب را بر افروختند هنوز می کوشند تا جایی در بازار کار بیابند و تلاش می کنند تا استقلال مالی مورد نیاز برای داشتن یک زندگی مستقل را به دست آورند. جوانان هستند که بخش بزرگی از نیروهای خارجی داعش را تشکیل می دهند. ما باید به جوانان امید و تغییر ملموس ارائه بدهیم وباید اعتماد آنان به سیستم جدید حکومت فراگیری که آنها را در بطن آن قرار می دهد باز گردانیم.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98651
باشگاه اندیشه › تراژدی زوال موسیقی

درخواست حذف اطلاعات
ناشری نیست که شرح من از موسیقی فارابی را چاپ کند.گفت وگوی عصر اندیشه با استاد عبدالله انوار
فیلسوف، ریاضی دان، مترجم و نسخه شناس
پیرامون امکان بازسازی موسیقی ایرانعصر اندیشه: مباحثات مربوط به فلسفه و فلسفه موسیقی در سال های گذشته دوره ای رکورد را پشت سرگذاشته، اما چندی است که هم در عرصه دین پژوهان و فقیهان تکاپوهای تازه ای دیده می شود و هم جد و جهدهای جنابعالی برای ترجمه آثار مربوط به حکمت و فلسفه موسیقی، تاملات جدیدی را برانگیخته است. با این وجود هنوز در باب حرمت و حلیت موسیقی سوال های بدیهی و ابتدایی پرسیده می شود و به نظر می رسد اجتماع کافی در باب حدود موسیقی مشروع وجود ندارد...عبدالله انوار: حرمت موسیقی در اسلام، نص صریح قرآن نیست، بلکه از تفقه و تعمیق در شریعت حاصل شده است و از احکام فقهی محسوب می شود.«محمد غزالی» یکی از فیسوفان و عالمان بزرگ قرن پنجم به طور مبسوط به این مبحث پرداخته که براساس نظریات او موسیقی (آوازها) بر دو قسم است: گاهی صورت از دیافراگم به بالاست که این قسم انسان را به معنویات سوق می دهد و موجب اتصال به خداوند می شود. او حتی حکم به قطع کردن نماز درهنگام این موسیقی میدهد و آن را در رسیدن به خداوند ارجح تر می داند، اما چنان چه موسیقی(صوت) از دیافراگم به پایین باشد، آمیخته با غرایز جنسی می شود که متاسفانه امروز این نوع موسیقی رواج زیادی پیدا کرده و موسیقی غربی هم جزء این دسته است. البته اکنون علاوه بر رواج قسم دوم موسیقی، شاهد رفتارهای نابهنجار و غیر اخلاقی برخی خوانندگان در حین اجرا برای جلب توجه بیشتر مخاطل نیز هستم. پرواضح است که چنین موسیقی راهی به معنویات نمی برد، بلکه انسان را به شیطان نیز وصل می کند. غزالی چه ویژگی های دیگری برای قسم اول موسیقی که معتقد است انسان را به معنویات ترغیب می کند، برمی شمارد؟عبدالله انوار: ویژگی خاصی برای آن ذکر نکرده است، زیرا بحث فلسفه موسیقی زمانی مطرح شد که موسیقی غالباً مطابق یا فطرت انسانی و به دور از مسائل شهوانی و غیر اخلاقی بود. از منظر فلسفی وقتی شما چیزی را ادراک می کنید، می توانید آن را در ذهن خود تصور کنید. این تصورات به صورت مبهم است، اما وقتی زمان و مکان بر آن حاکم می شود، عینیت می یابد. موسیقی خوب می تواند این روباط زمانی و مکانی را بر هم بزند. به عبارت دیگر وقتی موسیقی نواخته می شود، چنان چه موافق فطرات انسان باشد، آن روابطی که در تمام قسمت های معرفت شناسی است را به هم می زند و به این ترتیب مستمع در جهان مبهمی قرار می گیرد و از همه جهان مادی و تعینات آن جدا می شود. به همین دلیل صوفیان سماع را آغاز کردند؛ سماع در حقیقت راهی برای گذر از کثرت و رسیدن به وحدت واقعی بود. از این رو عرفا معتقدند موسیقی از این جهت حرام نیست وب لکه از واجبات نیز محسوب می شود، زیرا هر انسانی باید به وسیله ای خود را به سرچشمه هستی نزدیک کند و یکی از ابزار برای این منظور موسیقی است. با این اوصاف چه رخدادهایی سبب گشت تا مساله حرمت موسیقی در اسلام مطرح شود؟عبدالله انوار: یکی از اصول همه ادیان، به خصوص ادیان ابراهیمی تلاش انسان برای گذر از مادیات و رسیدن به مبداء هستی و آشنایی با اوست. غزالی معتقد بود این نوع موسیقی انسان را به وحدت با خدای متعالی می رساند، پس از واجبات است. در مقابل آن، قسم دیگر موسیقی را برانگیزاننده شهوات می داند. شهوت، وحدت نمی پذیرد، بلکه سبب کثرت و صور متعدده می شود و از این طریق انسان را از وحدت کامل دور می کند. غزالی این موسیقی را مفسده انگیز می داند، زیرا انسان را به اعمال مکروه و ناصواب نزدیک کرده و دچار سستی و تنبلی می کند. البته ناگفته نماند که غزالی هیچ گاه حکم حرمت آن را نداده است. در تاریخ فسلفه جهان بحث های مبسوطی در باب موسیقی شده است. هم در نظامات ارسطویی در این باب سخن رفته و هم در کتب اندیشمندان مسلمان چون فارابی، بوعلی سیناو... براساس این کند و کاوها آیا می توان حکم داد که موسیقی علم است یا حکمت یا هنر یا رشته ای جامع علوم؟عبدالله انوار: موسیقی در تقسیم بندی فلسفی ارسطو که به فلسفه نظری و عملی آن ها، فلسفه وسطی می گویند، بر چهار قسم است: حساب، هندسه، موسیقی و مجستیک. علتش این است که همه این ها با کمیت سرو کار دارند. حال سوال این است چرا موسیقی در فلسفه وسطی از اهمیت خاصی برخوردار است؟ در شرح کتاب«موسیقی کبیر» فارابی به طور کامل به این مساله پرداخته شده است. علیرغم آنچه که تصور می شود، موسیقی در اسلام تکوین پیدا کرد و مورد توجه فیلسوفان اسلامی قرار گرفت. اولین فیلسوف اسلامی که به این موضوع پرداخت«یعقوب ابن اسحاق کندی» در قرن سوم بود، اما فارابی به صورت گسترده و تحصصی ترموسیقی را مورد توجه قراداد و کتاب هایی را در این زمینه به رشته تحریر درآورد. او موسیقی را دو قسم می داند: قسم اول تلحین یا ملودی و قسم دوم ایقاع یا ریتم؛ ایقاع اصطلاحاً به سازهای کوبه ای گفته می شود.
اما در اسلام موسیقی را به دو بخش عملی و علمی تقسیم کرده اند: بخش علمی به مباحث دقیق فلسفه موسیقی و بخشی عملی به سازنده آهنگ و اجرا کننده آن می پردازد: موسیقی را جزء فسفه ریاضی به حساب آورده اند، زیرا زیر مجموعه فلسفه وسطی واقع می شود. در فلسفه وسطی از «کم» بحث می شود که از مفاهیم علم ریاضیات به شمار می رود. علت این امر آن است که موسیقی بحث از نغمه می کند. نغمه صوت و لبس یا به قول علامه قطب الدین آهنگ با درنگ را می گویند، اما گاهی نیز صوت ایجاد شده با زمان مطابقت نمی کند که این در باب آکوستیک است و با علم فیزیک ارتباط پیدا می کند. در حال حاضر هم موسیقی های آکوستیک وجود دارد؟عبدالله انوار: بله، در این نوع موسیقی دیگر زمان مطرح نیست و تنها صوت ایجاد می شود که با موج فرکانس آن ارتباط پیدا می کنند، اما صوت باید با زمان همراه باشد که در گذشته علما آن را نغمه و امرزوه به آن نُت می گویند. اینکه چرا موسیقی را جزء علم ریاضیات به حساب آورده اند، بحث گسترده ای دارد: برخی ها معتقدند موسیقی از نغمه صحبت می کند و نغمه جزء علم موسیقی است نه ریاضیات؛ ضمن آنکه نغمه ماهیتاً کم نیست، بلکه کیف است. سرانجام ابن سینا به درستی به این مساله پاسخ داد، در حالی که بسیاری از بزرگان موسیقی مانند فارابی نتوانسته اند به این سوال پاسخ شفافی دهند. ابن سینا با وجود آنکه موسیقی دان نبود، این طور پاسخ داده است که تکرار یک نغمه تاثیری روی آن نمی گذارد، بلکه زمانی نغمه می تواند تاثیرگذار باشد که با نغمه دیگر همراه شود ونسبتی با هم پیدا کنند ونسبت، یکی از مباحث ریاضی است. اگر به نسبت میان دو نغمه عدد یک داده شود، تاثیری بر کوش نمی گذارد، بلکه از آنجایی نسبت محسوب می شود که میان صورت و مخرج اخلاف باشد. پس لازم است عدد متفاوت باشد؟عبدالله انوار: بله، آن اعاد را هم روی عود، نوعی دستگاه موسیقی، به دست آورند. ابن سینا همچنین با وارد کردن یک سری محاسبات و ابداعی در این زمینه موسیقی را دگرگون کرد. البته لازم است ابتدا توضیحی در این مورد داده شود: اگر نسبت دو نغمه گوش شما را ناراحت کند، به آن نسبت منافر می گویند؛ به این معنا که آن موسیقی نفرت ایجاد می کند، اما وقتی دو نغمه نسبت مناسب در گوش شما ایجاد کند، نسبت متفق می گویند. قدمای قبل از ابن سینا، در دوره اسلامی، بر این باور بودند که سه نسبت وجود دارد که اگر بین نغمات مورد توجه واقع شود، گوش نواز به نظر می آید و اگر این نسبت ها با هم جمع شوند، یک دستگاه ایجاد می شود. از این سه ، یکی ذوالکل است که نسبت دو یکم است. به این معنا که دو نغمه نسبت دو یکم به هم داشته باشند، این دو از متفق ترین نسبت ها به شمار می آیند. بعدی ذوالخمس نام دارد که نسبت دو نغمه، سه دوم است. سپس ذوالاربعه است که نسبت باید چهار سوم باشد. ابن سینا طبق این قاعده موسیقی که دو یکم را نغمه متفق می دانند، هشت چهارم را هم متفق می داند، پس اینجا نیز نغمه چهار می تواند جای هشت بنشیند و خود او نیز نام آن را متفق بدلی گذاشته است. طبق این نظر شش سوم نیز به معنای دو یکم است، پس نغمه سه می تواند جای شش بنشیند؛ در چهار سوم نیز می شود به جای چهار، هشت و به جای سه، شش گذاشت. البته ابن سینا این مباحث را به عنوان یک دستگاه جدید مطرح کرد.
طبق نظر او سه دوم یک نغمه، شش دوم هم می تواند باشد و به این ترتیب وسعتی داد و اسم آن را نغمات گذاشت. البته موسیقی دانان آن زمان در ابتدا نظرات ابن سینا را قبلو نکردند، اما بعدها پذیرفتند. این ابداع او در حالی است که حتی نمی توانست خودش یکی از این دستگاه ها را بزند، اما امروزه می بینیم که موسیقی دان های عملی ما گرفتار ردیف هستند و این مشکل از دوره صفویه به وجود آمد و موسیقی از جنبه علمی آن خارج شد.  جنابعالی شرح و ترجمه کتاب«موسیقی کبیر» فارابی را در دست نشر دارید که هنوز چاپ نشده است. این کتاب چه ویژگی هایی دارد که گمان می کنید امروزه باید بیشتر به آن توجه شود؟عبدالله انوار: بله، این کتاب هنوز به چاپ نرسیده، چون ناشری نیست که آن را چاپ کند! خدمات فارابی در این حوزه را نیز نمی توان منکر شد. او در کتابی جامع هر آنچه پیرامون موسیقی بود، گردآوری کرد و به صورت مدون ارائه داد. به تعبیری دیگر این کتاب کلکسیون کتاب ها و آثار موسیقی آن زمان است که متاسفانه چهار فصل آن به دست ما نرسیده، اما اقدام ابن سینا در موسیقی از آن حیق قابل توجه است که در یک رشته مورد بسط، نبوغ نشان داد. البته کتاب فارابی هم بسیار باارزش و مورد توجه است، اما این از عهده هر موسیقی دان دیگری نیز برمی آمد. به هر حال همه این ها از داشته های فرهنگ غنی اسلامی است و وظیفه مسلمانان است که آن را به جهانیان بشناسانند.
ابن سینا نه متعلق به زادگاه خود، بخاراست و نه متعلق به همدان که آنجا به خاک سپرده شد، بلکه متعلق به فرهنگی است که اگر وجود نداشت ابن سینا هم نبود، چرا که در دامان این فرهنگ پرورش یافته است. بی شک چنین فرهنگی شایسته احترام است. علیرغم وجود این فرهنگ غنی در حکمت و فسفه اسلامی، اما به نظر می رسد فرهنگ موسیقی در ایران یک روند تاسف برانگیز انحطاط را پشت سرگذاشته است، تا جایی که امروزه اغلب فرهیختگان ما از سیطره موسیق بنجل و مبتذل و بازاری شکایت می کنند. ریشه این انحطاط کجاست؟عبدالله انوار: در زمان شکوفایی اسلام در ایران، موسیق دان های متعددی در دامان این فرهنگ پرورش یافتند که «صفی الدین ارموی» از جمله آن هاست. او چهار قرن بعد از فارابی می زیست و علاوه بر آنکه عود را می نواخت، یکی از بزرگترین خطاهای عالم اسلام هم به شما می رفت. در موسیقی «دستگاه منظمه» از ابداعات اوست، اما به دلیل انکه این دستگاه خیلی وسیع بود، جای آن یک دستگاه دیگر قرار دادند. ارموی از موسیق ی دانهای درباره معتصم بود و دو کتاب«قرفیه» و «ادوار» را تالیف کرده است. این دو کتاب که تاکنون برآن شرح های متعددی نوشته شده، در موسیقی بسیار حائز اهمیت بوده و انقلاب بزرگی را به وجودآورد. در تاریخ آمده است که در زمان حمله هلاکو، مغولان شهر بغداد را به شدت تهدید به ناوبدی کردند، مگر آن کسانی که بتوانند برای هلاکو ـ فرمانده آن ها ـ به خوبی بنوازند. صفی الدین ارموی که پیش از آن نیز در درباره خلیف متصم عباسی بود، نزد او رفت. او شروع به نواختن کرد و هلاکو که بر اثر افراط در خوردن مشروبات حال طبیعی نداشت، با این موسیقی به خواب رفت و به همین دلیل شهر بغداد در امان ماند.
«عبدالقادر مراغه ای» نیز از بزرگان وصاحب نظران موسیقی در قنر هشتم به شمار می رود. با تلاش های او موسیقی به اوج خود رسید؛ اما با آغاز حکوت صفویه در ایران، موسیقی سیر نزولی خود را آغاز کرد. صفویان، به ظاهر اسلام بیش از باطن آن توجه داشتند، به همین سبب مساله حرمت موسیقی در این دوره مطرح شد. در میان فرقه های اسلامی نیز اخباری ها بیش از دیگر فرق، موسیقی را مورد حمله قرار داند. البته «شیخ مرتضی انصاری» در برابر این جریان اخباری ایستاد...عبدالله انوار: از نظر من شیخ مرتضی انصاری یکی از نوابغ بشری است که کمتر از ابن سین نیست. او منازعات علمی بسیاری با اخباری ها داشت. هگل می گوید هر چیزی که در اجتماع آمد، ضدش نیز ایجاد می شود. قبل از صفویه موسیقی در دربارها رایج بود، اما پس از به حکومت رسیدن صفویه در ایران، به دلیل تعصبات ظاهری آنان جریان مخالف نیز شکل گرفت و از آن دوره به بعد موسیقی علمی از بین رفت. در صورتی که نظر مراجع امروز در این زمینه کاملاً متفاوت است. حتی امام خمینی نیز در این خصوص معتقدند که اگر موسیقی به مطربی نکشد، جایز است. اگر موسیقی وسیله شهوت رانی شود، حتماً اشکال دارد و شکی در آن نیست. موسیقی ای که ما از آن صحبت می کنیم، باعث تفکر و اندیشه می شود. آثاری که پیرامون علم جامع موسیقی بوعلی و شرح اثر فارابی در دست شرح و نشر است، تا چه اندازه می تواند بربازسازی فلسفه موسیق موثر باشد؟ آیا امکان یک احیاءگری دینی مبتنی بر فلسفه اسلامی در این حوزه وجود دارد؟عبدالله انوار: فارابی معتقد است که موسیقی جهان شمول نیست و حامی نوعی بومی گرایی است، زیرا از درون فرهنگ و اعتقادات ملت ها متولد می شود. بنابراین، نمی توانیم صحبت از موسیقی اصیل جهانی به میان آوریم. از این رو می بینیم وقتی دستگاه های موسیقی دانان بزرگی چون بتهوون به کشور های دیگر می رود، دستخوش تعبیر و تحول شده و به همان صورت اول باقی نمی ماند، زیرا هر ملتی بنابر فرهنگ، اعتقادات، پیشینه تاریخی و ... موسیقی خاصی را می پسندد.
نکته مهم دیگر اینکه در قدیم اشعار را تقطیع عروضی و روی دستگاه موسیقی هماهنگ سازی می کردند. مثلاً در وزن «فعلاتن فعلن» بین ف و فتحه باید یک زمان بخورد تا موسیقی را در بیاوریم که به این کار نقره می گویند. بین ع و لام باید چند نقره بخورد تا با آهنگ هماهنگ شود. رساله«زین الحان فی علم التالیف و الاوزان» نوشته عبدالحمید لازقی به پیوند شعر و موسیقی پرداخته است. آیا از مجموع این نظریه ها می توان یک فلسفه اصلاح شده موسیقی استخراج کرد؟عبدالله انوار: امیدوارم این کتاب ها و همچنین شرحی که بر جامع الالحان مراغه ای نوشته ام، بتواند راهگشا باشد. در این کتاب اشکالاتی در ایقاع و تلحین که به آن ملودی نیز گفته می شود، وجود داشت که به کمک یکی از صاحب نظران دیگر، مشکلات آن را مورد بررسی قرار داده و برای تمامی ان ها راه حل ارائه داده ایم. شرح مقولات عشر و منطق برهان کتاب شفا هم چاپ نشده است؟
عبدالله انوار: خیر، هیچ کدام چاپ نشده است. برخی از صاحب نظران عرصه موسیقی بر این باور هستند که دارالفنون نقش به سزایی در انحراف موسیقی اصیل داشت، چون راه را برای ورود موسیقی غربی هموار کرده است. آیا این مقطع را می توان فصل جدایی موسیقی ایرانی از بنیان های حکمی آن فرض کرد؟عبدالله انوار: دارالفنون هر چند باعث ورود موسیقی غربی شد، اما در این دوره کسانی چون آقا حسینقلی و میرزا عبدالله در زمینه موسقی اصیل ایرانی فعالیت داشتند و از بزرگان موسیقی زما خود محسوب می شدند و همواره موسیق دانان ما همان دستگاه میرزا عبدالله را می نوازند و هیچ کدام اهل مطالعه تاریخ موسیقی را استفاده از علم ریاضیات در این زمینه نیستند. موسیقی جدید ایرانی ردیف است و اصلاً علم و فلسفه در آن کاربردی ندارد. از دستگاه اصفهان نیز مورد توجه است، اما ظاهر فقط نام آن اصفهان است و مشخص نیست که ماهیت آن نیز همان دستگاه باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که برای شروع یک احیاء گری، باید به دنبال تغییر شیوه های آموزشی رفت و با اتکاء به منابع دینی، موسیقی علمی را به دانشگاه ها و مراکز هنری بازگرداند...عبدالله انوار: دقیقاً! علت اینکه در تمام این سال ها به شرح و ترجمه کتاب های مرجع پرداخته ام، همین مساله بوده است. کتاب جهانگشای نادری نیز از جمله کتاب های بسیار حائز اهمیت در این زمینه است. در این کتاب تمام اندازه گیری ها به صورت دقیق آمده است. ترجمه این کتاب بسیار مشکل بود، چون غلط های بسیاری داشت. بنابراین، ابتدا متن عربی را تصحیح و سپس ترجمه کرده ام، اما به دلیل محدودیت منابع مالی هیچ کدام از آثارم در این سال ها به چاپ نرسیده است.
به وجود آمدن فضای آزاداندیشی در جامعه تا حدی می تواند این روند را متوقف سازد. اساساً فضای باز در بحث و گفت وگو پیشرفت علوم را به دنبال خواهد داشت. جای بسی تعجب است که امروز شاهد هستیم از درون فرهنگ اسلامی با غنای 1400 ساله که بزرگترین اندیشمندان و درخشان ترین اذهان را در خود پرورش داده، داعش متولد می شود. این امر نتیجه عدم گشترش مبانی علمی و فکری اسلامی است. متاسفانه متفکرین و اندیشمندان معاصر ما در انتقال مفاهیم اصلیل و اسلام ناب به جامعه خوب عمل نکرده اند. تمدن اسلامی، همان فرهنگ اسلامی است، اما گاهی افراد به این مساله توجه نداند. زمانی می توان فرهنگ اسلامی را احیاء کرد که نظریات بزرگان این فرهنگ مثل ابن سینا و ... در فلسفه و دیگر علوم، مورد بازبینی قرار بگیرد. متاسفانه برخی از اندیشمندان معاصر ما، بیش از آنکه به آثار بزرگان فرهنگ اسلامی رجوع کنند، آرای فلاسفه غربی را مورد توجه قرا رمی دهند. به نظر می رسد ایرانیان دچار آلزایمر تاریخی شده اند و اندیشندان ما نه تنها به اکثر سوالات احتمالی عصر کنونی ما پاسخ های مطلوبی نداده اند، بلکه امروز آنچه خود دارند از بیگانه تمنا می کنند...عبدالله انوار: بله؛ این وضعیت متاسفانه وجود دارد. امروزه در دانشگاه ها به جای حاکمیت علم، شاهد حاکمیت مدرک هسیتم و دانشجویان به جای کسب علم، دغدغه مدرک بالاتر دارند. ادامه این روند اصلاً خوب نیست و باید هر چه زودتر از سوی متولیان امر اصلاح شود.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98650
باشگاه اندیشه › آیا انقلاب اسلامی ایران، بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است؟ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
اگر شما اخلاق و معنویت را وسط نیاورید آزادی و برابری قابل جمع نیست و همدیگر را می خورند.این مطلب، بخش دوم از مطلب «آیا انقلاب اسلامی ایران، بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است؟ » است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.آقای افروغ در بخش دیگری از گفت وگو با «شرق» چنین می فرمایند:
«ما الآن تفاسیری داریم که فقط به شرعیت توجه می کند. توجه به شرعیت نظارت ندارد، توجه به رضایت مردم ندارد و بالطبع اخلاق هم ذبح می شود. البته برخی اوقات ممکن است ما به نام اخلاق یک حق دیگری را از مردم بگیریم. ما مجاز نیستیم، یعنی ما می گوییم مردم حقوق مختلف دارند. ما حق نداریم به قیمت سلب آزادی مردم، آنها را به صلاح اقتصادی و حتی اخلاقی برسانیم» (تأکید از ماست).در خصوص بخش پایانی عبارت بالا پرسشی پیش می آید. به نظر می رسد در عبارت آقای افروغ نحوی تضاد وجود دارد. آقای افروغ از موقعیت مفروضی سخن می گویند که کسی یا حکومتی بخواهد [و البته آقای افروغ می گویند کسی این حق را ندارد] مردمی را به قیمت سلب آزادی از آنها به «صلاح اقتصادی و حتی اخلاقی» برساند. نکته اینجاست که وقتی مردمی را فرض می کنیم که از صلاح اقتصادی و اخلاقی بی بهره اند [که حضر تعالی تأکید می کنید حق نداریم «به قیمت سلب از آزادی» از آن مردم، آنها را به صلاح اقتصادی و اخلاقی برسانیم] پس در حقیقت آن مردم از آزادی هم بی بهره اند و سخن گفتن از منع رساندن آن مردم به صلاح اقتصادی و اخلاقی به قیمت سلب آزادی، سالب به انتفاء موضوع به نظر می آید؛ زیرا اصلاً آزادی ای برای آن مردم متصور نیست که بشود از سلب آن سخن گفت. پس چرا آقای افروغ این گونه سخن می گویند؟ سخن ایشان ناظر به چیست؟اگر معنای اصیل آزادی (معنای دینی آن) را در نظر بگیریم، فرض رساندن مردم به «صلاح اقتصادی و حتی اخلاقی»، «به قیمت سلب آزادی» از مردم اصلاً متصور نمی باشد و فرضی غلط و موهوم می نماید. زیرا صلاحیت اقتصادی و به ویژه صلاحیت اخلاقی مردم با آزادی آنها تلازم ذاتی دارد. اما اگر (حتی به صورت ناخودآگاه و نادانسته و ناخواسته) مفهومی لیبرالی از آزادی را مفروض بگیریم آن گاه این کاملاً قابل تصور است که کسی یا حکومتی بخواهد به قیمت سلب آزادی(در مفهوم لیبرالی آن) از مردم [مفهوم لیبرای آزادی نسبت قرب و تلازم با حق و عدالت و رشد و اخلاق حقیقی ندارد] آنها را به خیال خود به «صلاح اقتصادی و حتی اخلاق» [که البته این صلاح اقتصادی و حتی اخلاقی را باید در پارادایمی منطبق با مفهوم لیبرالی آزادی یعنی در افق اومانیستی تعریف کرد تا کلیت مفروض ما دچار تضاد نگردد] برساند. به عبارت دیگر آنچه که آقای افروغ از آن سخن می گوید همان قولِ مشهوری است که میان «آزادی» و «برابری» نحوی تقابل ذاتی قائل است و اصالت دادن به هر یک را به معنای انکار و نابودی دیگری می داند. این تقابل در فلسفه سیاسی مدرن و نزد ایدئولوگ های مختلف به عنوان یک تقابل و معضل تئوریک جدّی مطرح بوده است و ویل دورانت نیز به آن اشاره می کند. البته این تقابل فقط در افق تفکر و نظر و عمل اومانیستی متصوّر است و در ورایِ عالم اومانیسم اصلاً قابلیت طرح ندارد. دلیلش هم این است که در عالم غرب مدرن، لیبرالیسم متولی اصلیِ تبیین و ترویج مفهوم مدرن آزادی گردیده است و مفهوم لیبرالی آزادی بر پایه تفسیری اتمیستی از بشرِ اومانیست قرار دارد، مبنای انگیزشی بشر اومانیست در تعریف لیبرالیستی، رابطه سودجویانه ابزاری ـ استثماری برپایه سوبژکتیویسم فردی است و روشن است که مفهوم آزادی تعریف شده در این چارچوب، حاصلی جز نفی هر نوع همبستگی اجتماعی و ستیز «فرد» (به عنوان یک اتم نفسانی) با «فرد دیگر» (به عنوان یک اتم نفسانی دیگر) و نیز ستیز و تزاحم «فرد» با «جمع» (به عنوان صورتِ جمعیِ نفسِ اماره و صورتِ کلکتیو سوژه مدرن) ندارد. از سوی دیگر، در وجه سوسیالیستی تفکر اومانیستی، «عدالت» به صورتی کاملاً غلط و براساس «اصالت نفس اماره جمعی» (سوبژکتیویسم کلکتیویستی یا جمع گرایانه) تعریف می شود و در قالب مفهوم «برابری» (نه برابری صرفاً حقوقی ای که لیبرال های انقلاب فرانسه نیز مدعی آن بودند، بلکه یک برابری اقتصاد ـ اجتماعی که البته تعریفی بسیار کنگ و مبهم دارد و به نظر می آید توسط ایدئولوگ های سوسیالیست، تصویر مفهومی روشنی از آن ارائه نگردیده است) عرضه و از آن دفاع می گردد. این تزاحم میان نفس اماره فردی و نفس اماره جمعی در هیأت کشاکش ایدئولوژیک میان «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» و به یک اعتبار تزاحم میان «آزادی» و «برابری» در فلسفه سیاسی غرب مدرن به صورت جدی مطرح گردیده و یکی از معضلات تئوریک آن است. اما در چارچوب تفکر اسلامی و معنای دینی آزادی و معنای دینی عدالت، اصلاً چنین تزاحمی مطرح نبوده و محلی از اعراب ندارد و نیازی به کوشش نظری و تئوریک برای رفع آن هم نیست.آقای افروغ در خصوص تزاحم «آزادی» و «برابری» چنین می گویند:
«نکته دقیق هم همین جاست که اگر شما اخلاق و معنویت را وسط نیاورید آزادی و برابری قابل جمع نیست و همدیگر را می خورند، یعنی هیچ وقت نمی توان بدون عنصری علاوه به نام اخلاق و معنویت، حق فردی و لذت گرایی را با حقوق و مصالح جمعی به لحاظ ماهوی جمع کرد.»در خصوص تزاحم و فراتر از آن ستیز آزادی و برابری گفتیم که این امر به نوع تعریف فلسفه سیاسیِ اومانیستی از آزادی و برابری و ایدئولوژی های مدعی و متولی آنها برمی گردد و امری وهمی است و در خارج از عالم مشهوراتِ مدرنیستی و تعریف های اومانیستی از آزادی و برابری، معضل تئوریکی ای این گونه مطرح نیست. اما در خصوص تزاحم فرد و جمع باید توجه کرد که اگرچه به لحاظ تکوینی در حیات بشر دو مفهوم فرد و جمع به نحوی قابل طرح است، اما آنچه تحت عنوان تزاحم و یا ستیز میان به اصطلاح فردگرایی و جمع گرایی (به تعبیر دیگر فردانگاری و جمع انگاری) در عالم مدرن ظاهر گردیده است، ریشه در تفسیر اومانیستی ـ سوبژکتیویستی از انسان دارد که در تفکر اومانیستی ظاهر شده است و اگرچه اجتماعات و اقوام به میزانی که تحت تهاجم عالم مدرن (غرب یا غرب زده) قرار می گیرند، خواه ناخواه گرفتار مسائل و معضلات و مصائب آن نیز می گردند، اما هر قوم و امتی به میزانی که توفیق یابد تا خود را از سلطه اسارت بارِ مدرنیته و اومانیسم و اقتضائات آن برهاند و به ویژه در ساخت امت و در چارچوب جامعه ولایی و در نسبت ولایی با امام امت قرار گیرد، از قلمرو اسارت بار تزاحم فرد و جمع و فردگرایی و جمع گرایی نیز خواهد رست و اساسا در عالم های تاریخی غیر مدرن، مسئله تزاحم فرد و جمع به این صورت آن [که امروزه در ساحت مدرنیته اومانیستی با آ ن روبه رو هستیم] وجود نداشته و ندارد و در بحث از نسبت فرد و جمع باید دقت کرد که از تعمیم نامناسب اقتضائات و لوازم عالم مدرن به دیگر عوالم و دوره ای تاریخی پرهیز کرد.در قلمرو تفکر سیاسی اسلامی و سخنِ انقلاب اسلامی ایران، عروه الوثقای ولایت که محور جامعه ولایی است، آحاد یک جامعه را در نسبت با ولایت از ساحت تزاحم مرسوم فرد و جمع خارج کرده، در ساخت امت [ورای فرد و جمع مرسوم و مشهور] قرار می دهد و به میزانی که انسان های اهل ولایت به حقیقت ولایت تقرب جویند، بیش از پیش از من و مایِ سوبژکتیویستی و به تعبیر دقیق تر انانیّت و نحنانیّت رها شده و در ساحت امامت [با محوریت ولی] قرار گرفته و در ساخت نظام امام ـ امت معنایِ اصیل جامعه [یعنی نظام انسانی حق مداری که با محوریت ولایت به سوی حق تقرب می جوید] را در مراتب و درجات مختلف تحقق و عینیت می بخشند. نکته مهم این است که فهم حقیقت و درک مهم این است که فهم حقیقت و درک معنای اصیل «جامعه ولایی» و «امت» موجب می شود تا از عادات و مشهورات رایج در خصوص نسبت فرد و جمع و رابطه شهروند و قدرت سیاسی و بسیاری تقابل ها و دوگانه های تئوریکی که فسفه سیاسی مدرن به دلیل تفسیر اومانیستی ـ سوبژکتیویستی ای که از انسان دارد و در چارچوب ایدئولوژی های سکولاریستی خود آنها را پدید آورده و پرورانده است، رها گردیده و فراتر از حرف و شعار بتوانیم به نحوی عمیق و باطنی جان مایه حکمت سیاسی اسلام که حول محور ولایت مدارانه امت ـ امام و در چارچوب جامعه ولائی تعریف شده است را درک نماییم و از تکثیر انگاری اومانیستیِ اجتماع مدرن و مشهورات علوم اجتماعی آن رهایی یابیم.آقای افروغ در گفت وگو با «شرق» گفته اند:
«اگر ما از همان اول فهم خوبی از انقلاب داشتیم و احساس می کردیم که عنصر جوهریِ انقلاب اسلامی چه چیزی است و دچار افراط و تفریط نمی شدیم، امروز شاهد حرکت تدریجی به سمت نگاه فرمایشی و صوری به مردم نبودیم.»ایشان در همان گفت وگو نیز گفته اند:
«بنابراین ما به لحاظ ساختاری بخش اعظمی از موانع را در اختیار داریم و ظرف مناسب را برای مشارکت ساختاری و نهادمند نداریم. با وجود رابطه قدرت ـ ثروت ناشی از تمرکزگرایی و اقتصاد نفتی، نمی توانید توقع یک مشارکت مدنی تمام عیار داشته باشید.»از آقای افروغ می پرسیم در مقایسه با تمامی کشورهای خاورمیانه و حتی فراتر از آن در قیاس با فرانسه و انگلستان و آمریکا و کانادا و سوئیس، میزان حضور و مشارکت سیاسی ملت ایران در سه دهه اخیر و حتی در سال های اخیر [که حضرتعالی می گویید «حرکت تدریجی به سمت نگاه فرمایشی و صوری به مردم» پدید آمده و نیز می گویید «به لحاظ سیاسی هم به تدریج به سمتی می رویم که در واقع آن بدنه گرم و جوشان اجتماعی به صورتی مستقیم و غیر مستقیم کنار زده شده است و در عرصه های مختلف می توان این کنارزده شدن را نشان داد»] چگونه بوده است؟ آیا جز این است که مشارکت و نشاط سیاسی ملت ایران در مقایسه با مردم خاورمیانه و کشور های غربی مدرن کاملاً بی نظیر و بسیار با نشاط است؟ شما به آمار مشارکت در انتخابات پارلمانیِ اخیر در مصر [آن هم در زمانی کمتر از یک سال پس از پیروزی یک انقلاب مردمی بر مستبد دست نشانده ای چون حسنی مبارک] و یا انتخابات سال های اخیر فرانسه و سوئیس و آلمان نگاه کنید، در کجا و کدام کشور [همان هایی که فرض می کنید «ظرف مناسب را برای مشارکت ساختاری و نهادمند» دارند] چنین حضور و نشاط و حس و حال و شور و شعوری را مشاهده می کنید؟ به راستی کدام نظام سیاسی را در جهان سراغ دارید که بتواند هر سال (آن هم چند بار و به مناسبت های مختلف) و در کوران یک جنگ تمام عیار فرهنگی ـ سیاسی و روانی و اقتصادی، میلیون ها نفر را در شهرهای مختلف کشور در حمایت از خود به خیابان ها بکشاند؟ این «ظرف مناسب برای مشارکت ساختاری و نهادمند» که شما از فقدان آن سخن می گویید، چیست؟ آیا مقصودتان سازمانی از احزاب سیاسی مدرن است که از نبود آن در ایران امروز سخن می گویید؟ آقای افروغ این را بدانید به میزانی که مردم یک کشور در ساحت امت قرار بگیرند و به تعریف جامعه ولائی نزدیک شوند، در چارچوب رابطه امت ـ امامت و برپایه ولایت مداری از سازوکارها و نهادهای مدرنیستی برای «مشارکت» بیش از پیش دور می شوند و در عین حال مشارکت اجتماعی و سیاسی حقوقی و فعالشان پرنشاط تر می گردد و این مشارکت از طرق و الگوها و مجراهای یک جامعه ولائی صورت می گیرد. این ما هستیم که باید عینک عادات و مشهورات و محدوده تنگ مفاهیم و الگوهای برگرفته از علوم متکثره مدرن را به این دلیل که قادر به فهم و تبیین حقیقت رفتارها و سازوکارهای فعالیت اجتماعی و سیاسی خارج از قلمرو مرسوم و معمولِ مدرنیستی نیستند کنار گذارده و بکوشیم تا حقیقت امور را ببینیم.در خصوص آرا و برخی گفت وگو های آقای افروغ به ویژه نظر ایشان در خصوص روشنفکری ایران و نسل اول آن، که ایشان «منورالفکران» می نامند گفتنی هایی هست که جهت پرهیز از اطناب و طولانی شدن کلام از آن در می گذاریم.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98649
باشگاه اندیشه › آیا انقلاب اسلامی ایران، بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است؟ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات
«این انقلاب بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه با اضافه کردن عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت است»این عبارت را نویسنده مسلمان و انقلابی معاصر آقای عماد افروغ در گفت وگو با روزنامه شرق (مورخ 9 بهمن 1390) بر زبان آورده است. ایشان در این مصاحبه و نیز برخی گفت وگو ها و آثار دیگر، آرا و نظراتی را مطرح کرده اند که به نظر می رسد جای بحث و گفت وگو و نقد دارد. در این مقال، قصد ما بررسی و نقد آرای این نویسنده محترم نمی باشد، بلکه توجه ما عمدتاً معطوف به برخی وجوه آرای ایشان است که بخشی از آن در مصاحبه سابق الذکر مطرح شده است.آیا واقعاً «انقلاب اسلامی ایران»، بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه با اضافه کردن عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت است؟ آقای افروغ در گفت وگو با «شرق» از «فقدان فهم خوب از انقلاب» گلایه دارند. عین عبارت ایشان این است:«اگر ما از همان اول فهم خوبی از انقلاب داشتیم و احساس می کردیم که عنصر جوهری انقلاب اسلامی چه چیزی است و دچار افراط و تفریط نمی شدیم، امروز شاهد حرکت تدریج به سمت نگاه فرمایشی و صوری به مردم نبودیم.» آیا آقای افروغ که گلایه از فقدان فهم خوب از انقلاب دارند، خودشان «عنصر جوهری انقلاب اسلامی» را می شناسند؟ اگر دوباره به عبارت ایشان که در آغاز این مقال نقل کردیم، توجه نماییم شاید تا حدی به پاسخ پرسش خود نزدیک شویم.انقلاب فرانسه (انقلاب سال 1789میلادی) که در متن مجموعه ای از تطوّرات و دگرگونی های به روی کار آمدن «ژیروندن» و «ژاکوبن»ها و «دیرکتوار» و سرانجام کودتای سال 1799م «ناپلئون بناپارت» انجامید و بسط دامنه نفوذ آن مجموعه ای از تغییرات بزرگ سیاسی ـ اجتماعی و حقوقی را در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پدید آورد، یک انقلاب مدرنیستی بود که اگرچه در بدنه و رهبری آن (در یک مقطع) ژاکوبن های رادیکال حضور فعال داشتند، اما در مجموع سمت گیری و صبغه اصلی آن لیبرالیستی بود. در واقع انقلاب فرانسه در پی یک سلسله از تطورات به روی کار آمدن یک رژیم سیاسی لیبرالیستی انجامید. رهبران اصلی انقلاب فرانسه یعنی اعضای مهم کلوپ های ژیروندن و ژاکوبن (اشخاص چون میرابو، مَارا، دانتون، ربسپیر و ...) از اعضای لژهای فراماسونری بودند و شعار اصلی انقلاب فرانسه برگرفته از آموزه های فراماسونری بود. آرای لیبرالی فرانسوا ماری ولتر و شارال منتسکیو [دو فیلسوف فراماسونری که نقش مهمی در تکوین وجوه بنیادین ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک داشتند] الهام بخش اصلی شعار ها و اندیشه حاکم بر انقلاب فرانسه بود. ژان ژاک روسو، فیلسوف فراماسونر رادیکال مبلغ دموکراسی اومانیستی برپایه مفهوم «اراده جمعی» نیز از وجهی دیگر بر انقلاب فرانسه تأثیر گذارد که این تأثیر گذاری بیشتر از مجرای ژاکوبن هایی چون ربسپبرد بود. در کل و در یک جمع بندی می توان گفت که انقلاب فرانسه (انقلاب سال 1789) به لحاظ «سخن» حاکم بر آن تماماً اومانیستی و مدرنیستی بود و ایدئولوژی اصلی تأثیر گذار و الهام بخشِ آن، لیبرالیسم کلاسیک بود. طیف اصلی رهبران آن نیز فراماسونرهایی بودند که به دنبال تأسیس یک رژیم سیاسی منطبق با افق سرمایه داری مدرن بودند. شعار محوری این انقلاب نیز برگرفته از آموزه های فراماسونری بود. آنچه که رهبران انقلاب تحت عنوان «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» منتشر کردند نیز علیرغم شعارهای پرطمطراق بشر دوستانه اش، اساساً برپایه نحوی تفسیر اومانیستی از انسان و فراتر از آن براساس نحوی تفسیر لیبرالیستی از بشر به عنوان یک اتم قائم به خود که با نیازها و اقتضائات نفسانی اش تعریف می گردید و به عبارتی تجسم سوبژکتیویسم [اصالت موضوعیت نفسانی] هابزی ـ دکارتی بود، قرار داشت [اگر چه میان تعریف سوبژکتیویستی از انسان نزد هابز و تفسیر سوبژکتیویستیِ دکارت از بشر تفاوت هایی وجود دارد، اما افق تاریخی هر دو یکسان است. همچنان که سوبژکتیویسم کانتی در تفسیر نسبت انسان و عالم با وجود تفاوت هایی که با سوبژکتیویسم هابزی و دکارتی دارد، امتداد آن به ویژه امتداد نگرش دکارتی محسوب می شود] به لحاظ نتایج اجتماعی و سیاسی نیز انقلاب فرانسه به تحکیم و بسط مدل رژیم های لیبرالی سکولاریستی مدرن در فرانسه و نیز در برخی نقاط دیگر اروپا انجامید و به لحاظ اقتصادی، با تضعیف و در مواردی امحای اشرافیت فئودالی فرانسه و نیز برهم زدن سلطنت بسیاری از خاندان های اشرافی ـ فئودالی اروپا، زمینه های گسترش و تعمیق سرمایه داری مدرن، به ویژه سرمایه داری صنعتی استعمار گر در فرانسه و برخی نقاط دیگر اروپا را فراهم ساخت.شعار محوری انقلاب فرانسه یعنی «آزادی، برابری، برادری» اساساً برپایه تفسیری لیبرالیستی از آزادی و انسان [به عنوان یک اتم قائم به خود] قرار داشته است، وجه «برادری» این شعار نیز به برادری مرسوم در لژهای ماسونی برمی گردد. شعار برابری نیز در اندیشه مبنایی انقلاب فرانسه اساساً به برابری صوری در برابر قانون برمی گردد که تلقی ای لیبرالی از برابری است و ریشه های عمیق فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعی نابرابری را مغفول می گذارد. [بگذاریم از اینکه مفهوم برابری به عنوان یک آرمان با آنچه در تفکر اسلامی تحت عنوان «عدالت» به عنوان آرمان و امر مطلوب مطرح می شود، تفاوت مبنایی و ماهوی دارد] حال با توجه به این توضیحات در خصوص انقلاب فرانسه باید از آقای افروغ پرسید که شما به چه معنا انقلاب اسلامی را بسط انقلاب فرانسه می دانید؟ حتماً آگاهید که وقتی از مفهوم «بسط» صحبت می کنید و انقلاب اسلامی را «بسط» انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه می دانید، از نحوی سنخیت ذاتی میان دو انقلاب نام می برید؟ میان یک انقلاب اومانیستی ـ لیبرالیستی که با رهبری فراماسونرها و تحت هدایت شعارهای فراماسونی به منظور بر سر کار آوردن یک رژیم سیاسی لیبرالی و گشودن فضا برای تحکیم و بسط سرمایه داری مدرن در سال های اوج عصر ظلمانی به اصطلاح روشنگری صورت گرفته است، با انقلاب اسلامی ایران که طلیعه دار عبور تاریخی از عصر سیطره اومانیسم و مدرنیته است، کدامین سنخیت ذاتی را می بینید که دومی را، بسط اولی می دانید؟ البته شما فرموده اید «بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه با اضافه کردن عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت»، اما توجه بفرمایید که تنها تفاوت و حتی تفاوت اصلیِ انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه و نیز با انقلاب روسیه در «اضافه کردن عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت» نبوده است. اگر این سخن شما را بپذیریم به این معناست که پذیرفته ایم آزادی خواهی مورد نظر انقلاب فرانسه و یا عدالت طلبی مطرح در شعارها و اهداف انقلاب روسیه با آزادی خواهی و عدالت طلبی مورد نظر انقلاب اسلامی نه تنها تفاوت ماهوی ندارند که سنخیت ذاتی نیز دارند و انقلاب اسلامی به آن آزادی خواهی و عدالت طلبی، «عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت» را افزوده است حال آنکه این گونه نیست، مسئله ای که در فرمایش شما مورد توجه قرار نگرفته این است که اساساً انقلاب اسلامی ایران چون به عالم دینی تعلق دارد، معنایی از آزادی و حتی عدالت را مطرح می کند که با تعریف لیبرالی آزادی و تعریف سوسیالیستیِ عدالت ماهیتاً متفاوت است. ما معتقد به نسبی انگاری نیستیم و برای مفاهیمی چون آزادی و عدالت، معانی اصیلِ ذاتی قائل هستیم که آنها را از تفکر اسلامی استخراج و استنباط می کنیم و معتقدیم ماهیتاً با تعریف لیبرالی و سوسیالیستی آنها [که هر دو اومانیستی هستند] متفاوت و بعضاً متقابل است. اگر این تفاوت های ذاتی و ماهوی میان انقلاب اسلامی و انقلاب های فرانسه و روسیه و نیز میان معانیِ دینی آزادی و عدالت و تفاوت ماهوی آنها با آنچه مورد نظر اومانیست هایِ لیبرالیست یا سوسیالیست است را بپذیریم، دیگر نمی توانیم قائل به نوعی هم سنخی میان انقلاب اسلامی با آن دو انقلاب مدرنیستی باشیم و اگر قائل به این هم سنخی ذاتی و اشتراک در عالم تاریخی نباشیم، دیگر نمی توانیم انقلاب اسلامی را بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه «با اضافه کردن عنصری از ذات خود به نام اخلاق و معنویت» بدانیم. آقای افروغ اگر دقت بفرمایید در عبارتی که از جنابعالی نقل کردیم، عنصری که انقلاب اسلامی به تعبیر شما از ذات خود به انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه اضافه کرده است را «اخلاق و معنویت» دانسته اید، گویی که مفهومِ اومانیستی ـ لیبرالیستیِ آزادی در انقلاب فرانسه و مفهوم اومانیستی ـ سوسیالیستیِ عدالت در انقلاب روسیه برای انقلاب اسلامی مفروض و مورد تأیید می باشد و آنچه انقلاب اسلامی از ذاتِ خود به آن دو مفروض افزوده است، اخلاق و معنویت است. اگر اشتباه می کنیم لطفاً اصلاح بفرمایید.آقای افروغ در گفت وگو با «شرق» بر ضرورت فهم درست به قول خودشان «گفتمان انقلاب اسلامی» تأکید ورزیده اید. آقای افروغ در پاسخ به پرسشی که خبرنگار «شرق» مطرح می کند و در ضمن پرسش، مدعی می شود که «می بینیم که شاخص های مشارکت عمومی از یک سو و رفتار اخلاقی جامعه و مسئولان دارد کمتر می شود، چرا چنین شده است. آیا استفاده نابجا از ارزش ها هم در این امر دخالت داشته است»، مسئله «فهم های غلط و تفسیر های ناموجه» از «گفتمان انقلاب اسلامی» را مطرح می کنند و در ادامه به درستی بر این حقیقت تأکید می ورزند که «این انقلاب نه انقلاب لیبرالی است و نه انقلاب سوسیالیستی است» و البته آن گاه این پرسش از آقای افروغ مطرح می شود که اگر به درستی بر این نکته تأکید می ورزید که انقلاب اسلامی نه لیبرالی است و نه سوسیالیستی، پس چرا و چگونه انقلاب اسلامی را بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه می دانید؟ عین عبارت آقای افروغ در پاسخ به پرسش مطروحه از طرف «شرق»، چنین است:«من فکر می کنم همه اینها به گفتمان انقلاب اسلامی و فهم های غلط و تفسیرهای ناموجه از این گفتمان برمی گردد. اگر ما واقعاً متوجه می شدیم که این گفتمان چه اهدافی را دنبال می کند، چه مبانی ای را حمل می کند و برخاسته از چه نگرش فلسفی و چه ضرورت ها و نیازهای تاریخی و چه عقبه هویتی و تمدنی است، فکر می کنم بخش اعظمی از این مشکلات را نداشتیم. اگر ما می فهمیدیم که این انقلاب نه انقلاب لیبرالی است و نه انقلاب سوسیالیستی است و هم انقلاب آزادی خواهی و هم انقلاب عدالت خواهی و هم انقلاب اخلاق است، شاید اسیر این افراط و تفریط ها نمی شدیم. ما واقعاً متوجه این معنا نیستیم که این انقلاب از یک حق جامع شهروندی دفاع می کند، یعنی نه تقلیل گرایانه فردی و نه تقلیل گرایانه جمعی مورد تأیید است». واقعاً جای طرح این پرسش وجود دارد که آقای افروغ که به درستی بر لیبرالی و سوسیالیستی نبودنِ انقلاب اسلامی تأکید دارند، پس چرا و چگونه است که انقلاب اسلامی را بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه می دانند؟ آیا این امر خود از مصادیق «فهم های غلط و تفسیرهای ناموجه» از گفتمان انقلاب اسلامی نمی باشد/ شاید ریشه مشکل را باید در این امر جستجو کرد که آقای افروغ به تفاوت ماهوی میان مفهوم لیبرالی آزادی [آن گونه که انقلاب فرانسه آن را مطرح می کند] با معنایی که سخن انقلاب اسلامی براساس تفکر اسلامی از آزادی ارائه می نماید، توجه نکرده اند و همین امر شاید در خصوص مفهوم عدالت در اندیشه سوسیالیستی مدرن و انقلاب روسیه و کم توجهی به تفاوت آن به معنایِ عدالت در سخن انقلاب اسلامی که ملهم از تفکر اسلامی است نیز صدق نماید. البته لازم به تأکید است که در خصوص تعریف مفاهیم و تبیین معانی آزادی و عدالت، اعتقادی به نسبی انگاری نداریم و تعریف اسلامیِ آزادی و عدالت را یگانه تعریف صحیح آنها می دانیم که بیانگر حقیقت معنایی این ذوات می باشد. در فرمایش آقای افروغ نکته ای هم تحت عنوان «حق جامع شهروندی» مطرح شده است که ابهامات و پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد و به ویژه از منظر توجه ایشان به وجه شهروندیِ آن، جای تبیین و تفصیل دارد که البته چون ایشان به آن نپرداخته اند ما نیز فعلاً از آن در می گذریم.توجه به جوهر وجودی دینی و ولائی انقلاب اسلامی ایران که گوهر اصلیِ متمایزکننده این انقلاب از همه انقلاب های اومانیستیِ مدرن می باشد، می تواند در خصوص فهم مقوله رهبریِ ولائی و نسبت انسان هایِ ولایتمدار پیرو و تابع ولایت با رهبر و ولیِ جامعه بسیار روشنگر باشد و اهل تأمل را از در غلتیدن به ورطه تفسیرهای ملهم یا متأثر از مشهوراتِ «شهروندمحوری» مدرنیستی که به ویژه در اجتماعات مدرن معاصر رواج بسیار دارد، باز دارد. اساسا نظامِ شهروندمحوریِ مدرن بر تفسیر اومانیستی ـ لیبرالیستی ارائه شده از بشر در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در انقلاب فرانسه و اندکی قبل از آن در اعلامیه فیلادلفیا در آمریکا (1776) در آغاز جنگ های استقلال و پس از آن در روایت های تکمیلی از آنها که تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر (1949) منتشر گردیده است، قرار دارد و ماهیتاً و ذاتاً با تفکر اسلامی و هر نوع تعریف دینی از انسان و نظام حقوق و تکالیف او در تضاد قرار دارد و هر نوع رجوع به آن در قلمرو مباحث نظری و راه حل یابی های عملی و یا تبیین رابطه اعضایِ جامعه و ولی می تواند گمراه کننده باشد و باید از آن پرهیز کرد.
ادامه دارد.....بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «آیا انقلاب اسلامی ایران، بسط انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است؟ بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98641
باشگاه اندیشه › انقلاب یا سلطنت؟ بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات
هیچ کس نمی خواهد ایران فرو بپاشد.این مطلب، بخش سوم از مطلب «انقلاب یا سلطنت؟» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.عصر اندیشه: دیدگاه جنابعالی این است که پایان دادن حصربه کارآمدی و خدمات طبقه متوسط منجر می شود. البته می تواند به حرکت سیاسی بخشی از طبقه متوسط برای فروپاشی حاکمیت نیز منجر شود. برخی مفسران اعتقاد دارند که دولت های متخاصم نیز برای براندازی به بخشی از این طبقه دل بسته اند. دوباره در این تناقض می افتیم: در صورت بروز بحران سیاسی، با زهم طبقه متوسط باعث رونق نمی شود، بلکه خود حامل یک بحران دیگر است و این بحران نیز امکان دارد به فروپاشی وضع موجود بیانجامد. پشت فروپاشی وضع موجود نیز رونقی در کار نیست...عباس میلانی: در این مورد با کمک«لاری دیاموند» کتابی ویرایش کردیم که مقاله دموکراسی آن را من نوشتن،دکتر بشیریه و خانم بهبهانی هم در آن مقاله دارند؛ اتفاقاً به نظرم هم طبقه متوسط ایران و هم ـ تا آنجایی که من می فهمم ـ قاطبه جامعه ایران، نمی خواهد به فروپاشی وضع موجود برسد. در سال 1388 طبقه متوسط تا آستانه برخورد آمد، اما به محض اینکه دی این برخورد ممکن است به فروپاشی جامعه بیانجامد، پس زد. یعنی شما معتقدید در سال 1388 طبقه متوس این قدرت را داشت که حاکمیت را دچار تزلزل بکند، اما اجتناب کرد؟ عباس میلانی: شاید [این قدرت را] نداشت. سوریه و جاهای دیگر را نگاه کنید. ایران را حداکثر تبدیل به یک سوریه می کرد! طبقه متوسط و مخالفین و منتقدین وضع موجود ـ از درون حاکمیت تا بیرون حاکمیت ـ نمی خواهند ایران فروبپاشد، چون می دانند این امنیت و تمرکزی کهاکنون در ایران هست، ارزش سیاسی دارد. بنابراین، در طبقه متوسط یک خودآگاهی می بینید که بد دنبال گذر و گذار از وضع موجود، در پی رسیدن به حکومتی مدل آمریکا و انگلیس(هیچ وقت در ایران امکان وقوع ندارد) نیست؟عباس میلانی: البته نمی دانم«هیچ وقت» شدنی نیست! ولی «فعلا» شدنی نیست؛ در آن مقاله نوشتم که مردم تصمیم گرفتند به جای تغییر رژیم، تغییراتی تدریجی را در وضع موجود ایجاد کنند تا زندگی روزمره بهتر شود. جمهوری اسلامی را می توان به عنوان جمهوری اسلامی حفظ کرد، ولی معایب و مصائب فعلی آن را حل کرد. در دل جمهوری اسلامی می توان به اقتصاد باز آزاد رسید و در چارچوب آن، رانت ها را عادلانه تر تقسیم کرد. در عین حال مردم هم نمی خواهند به سمتی بروند که جامعه را به جنگ داخلی بکشاند و خیابان ها ناامن و اقتصاد متلاشی شود. جامعه ایران اکنون با یک اعتدال طبقه متوسطی و یک «اعتدال زنانه»، حرکت می کند. زن ها می دانند که عرصه خصوصی، سیاسی است. سیاست جامعه ایران دقیقاً همین است: به تدریج عرصه خصوصی را وسیع کنید تا قدرت به شکلی شود که ما می خواهیم! ما الزاماً انعکاس قدرت نیستم، قدرت بالمعال انعکاس ماست، اگر خودمان را عوض کنیم.  یعنی فرآیند تغییر از پایین به بالا خواهد شد؟عباس میلانی: دقیقاً. فرآیند فوکوبی، به جای فرآیند استالینیستی. شما در مقالات خود معتقدید طبقه متوسط و در حال توسعه خصوصاً جوانان که بیکار هستند، امید به آینده و وابستگی ایدئولوژیک به رژیم ندارند؛ آن ها احساس علاقه زیاید به آمریکا و دموکراسی می کنند و آتشفشانی را می سازند که ممکن است زمانی فوران کند، اما اکنون می فرمایید طبقه متوسط خواهان بحران یا التهاب نیست و ثبات کشور را می خواهد...عباس میلانی: پیش بینی من درست در آمد و آتشفشان فوران کرد و سال 1388 رخ داد! هم کنترل و سرکوب شد و هم خودآتشفشان تصمیم گرفت فعلاً نباید شهر را بسوزاند، چون نمی ارزد. به گمانم بعد از آن مردم با درایت تصمیم گرفتند راه تغییر، تدریج و تعامل و اعتدال است، یعنی همان پرودنس ارسطویی. بروز و ظهور این مردمی که می گویید، در کدام یک از طیف ها یا جناح های سیاسی و اقتصادی ایران است؟عباس میلانی: من شاید سه سال زودتر از مقاله آتلانتیک، یک مقاله دیگر نوشتم که آنجا دقیقاً نظرم را در این باره گفتم و البته خیلی ها فکر کردند کاملاً مزخرف می گویم. در آنجا اشاره کردم یک طیفی در ایران شکل خواهد گرفت که از آقای رفسنجانی شروع می شود تا اپوزیسیون داخل رژیم ؛ سپس اپوزیسیون درون جامعه و طبقه متوسط را دربر می گیرد. برخی از روشنفکرانی که سابقاً با رژیم همدلی و همسو بودند. بخش هایی از بازار، بخش تحصیلکرده ها، جنبش زنان، جنبش اتحادیه ها و ... این طبقه را شامل می شود و یک ائتلافی با یکدیگر دارند که به گمانم اکنون در جامعه ایران وجود دارد. 25 میلیون رأی آقای خاتمی دقیقاً همین بود.
هفته پیش در سمیناری در استنفورد مطرح شد که اکنون دو تجربه پیش رو داریم: یک تجربه 300، 400 میلیون هندی که تازه به طبقه متوسط پیوستند و یک تجربه چین که 400، 500 میلیون در زمره طبقه متوسط قرار دارند. چینی ها سعی می کنند آن ترکیب تاریخی دموکراتیک خواهی طبقه متوسط را کنترل کنند، البته اگر بتوانند، اگر موفق شوند نتیجه این خواهد بود که باید در فکر ارسطویی که می گوید طبقه متوسط منادی دموکراسی است، بازاندیشی کرد و این یک لحظه تاریخی خواهد بود... این لحظه تاریخی برای طبقه چگونه شکل می گیرد؟ آیا در معکوس شدن فرآیند تجددخواهی طبقه متوسط جهانی موثر هست و گسستی را با گذشته خود ایجاد می کند؟عباس میلانی: تعداد کسانی که در 40، 50 سال اخیر به طبقه متوسط در جهان پیوستند و ایران هم بخشی از آن است، بالاترین میزان در طول تاریخ اند. اکنون تعداد طبقه متوسط بیش از تمام طبقه متوسط در طول تاریخ است که عمده آن در چین و هند هستند که بین 300، 400 میلیون (بسته به شمارش) و 400 تا 600 میلیون در این دو کشور وارد طبقه متوسط شدند. در چین این طبقه کاملاً در بند اقتدار هستند و دولت مقتدر به آن ها تفهیم می کند که بهای طبقه رفاه طلب متوسط و رونق اقتصادی، اقتدار است و اگر بتواند اقتدارگرایی را به این طبقه تفهیم کند، آن موقع با یک چرخش تاریخی روبه رو هستیم که ایجاد طبقه متوسط الزاماً منجر به دموکراسی نیست، بلکه اساب تثبیت اقتدارگرایی است. یعنی به همان بحث اول شما برمی گردد. بله: دقیقاً همین طور است. یعنی امکان دارد طبقه متوسط که همیشه تجدد خواه شناختهه شده، حالا حامل اقتدارگرایی شود؟عباس میلانی: این موضوع فقط هم در چین نیست. در روسیه هم همراه با یک نوع ناسیونالیسم روسوفیلی، پوتین محبوبیت دارد. مقاله ای در این زمینه در کتاب«رواج اقتدارگرایی» دارم. در نقاط مختلف جهان بحث از این است که موج چهارم دموکراسی در حال عقب نشینی است و یک موج اقتدارگرایی می آید که چین، روسیه، ترکیه، ایران، ونزوئلاو... مصادیق اصلی آن هستند. آیا می شود انگلیس را هم در این چارچوب دید که طبقه متوسط ملی گرا و ناسیونالیست رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می دهد؟عباس میلانی: بله و در آمریکا پدیده ترامپ. که بخشی از طبقه متوسط نیز از او حمایت می کنند. در ایران هم با توجه به معادلات سیاسی می توانیم این موج معکوس را شاهد باشیم و اگر محبوبیت سردار «قاسم معکوس را شاهد باشیم و اگر محبوبیت سردار «قاسم سلیمانی» را درون بخشی از جناج تجددخواه و طبقه متوسط ارزیابی کنیم، این روند دیده می شود: طبقه متوسطی که به دنبال انگاره های غرب گرایی و تجدد گرایی، آزادی و مدرنیته بود ناگهان حرکتش را معکوس می کند و حتی به سوی نوعی از ناسیونالیسم یا حتی ایده های ایدئولوژیک و مذهبی گرایش پیدا می کند...عباس میلانی: حتماً؛ به خصوص با رواج پدیده هایی مثل داعش و این نوع ناامنی ها، رهبران کاریزماتیکی هستند که می توانند آن امنیت را تامین کنند و این هوین بومی را داشته باشند.(حال چو هویت اسلامی، چه هویت ایرانی) آیا آن ها می توانند در پس زدن این موج دموکراسی موثر باشند یا نه؟ به نظرم خیلی بحث مهمی است. به گمان من حداقل ما با یک «بحران تاریخی» روبه رو هستیم. این بحران تاریخی ابعاد جهانی دارد و نظام اقتصادی جهانی، با یک بحران جدی روبه رو است. نابرابری های موجود در درون این جوامع، بیکاری های ساختاری، موج مهاجرت ها و... همه این ها یک بحران جدی را ایجاد کرده که نیروهای غیر دموکراتیک می گویند، دموکراسی این مشکلات را ایجاد کرده است و بگذارید ما بیاییم تا با اقتدارگرایی هم امنیت برای شما برگردانیم، هم به شما کار و هویت دهیم و هم عاقبت شما را تامین کنیم. ممکن است روزی نوعی از اقتدارگرایی دموکراتیک مطلوب تر از دموکراسی تلقی شود. در واقع، ما در وضعی قرار بگیریم که طبقه متوسط بگوید چون دموکراسی ها نتایج مطلوبی را به بار نیاورند، نتوانستند حافظ منافع مردم باشند و شعارهای خود را محقق کنند، اکنون در برهه ای از تاریخ، اقتدارگرایی را بیازماییم. این اقتدارگرایی می تواند حتی وجوهی از دموکراسی را هم در بربگیرد. یعنی الزاماً یک نظام طبلسانی با پادشاهی از بالا به پاییم نباشد که بخواهد همه اجزای جامعه را شکل بدهد. بلکه نوعی اقتدار گرایی همراه با جمهوری خواهی باشد. چه بسا اقتدارگرایی و دموکراسی به تعادلی برسیم. آیا می شود به چنین افقی نظر داشت؟عباس میلانی: این بحثی خیلی جدی میان متخصصین است. اتفاقاً هفته پیش من و مک فان و لاری دیاموند در میزگردی با عنوان«آینده جهان از لحاظ دموکراسی چگونه است؟» هر سه نظرمان این بود که فشار علیه دموکرسی و موج جدید اقتدارگرایی حتماً هست و جدی است، ولی تمام شواهد نشان می دهد دموکراسی بر خواهد گشت. بعید می دانم که اقتدارگرایی جواب معضلات آینده ما باشد. ولی دموکراسی موجود در غرب هم با یک بحران جدی ساختاری روبه رو است. پدیده هایی مثل داعش، حضور 50 میلیون مسلمان در اروپا و پنج میلیون در آمریکا و رواج پدیده های اسلام ستیز، می تواند آتشی بالقوه راه بیندازد که اقتدارگرایی را تقویت کند. در فصل پایانی این گفت وگو، اگر موافق باشید، دیدگاه شما درباره منتقدان آثارتان را واکاوی کنیم. دکتر «موسی حقانی»، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، نقدی پیرامون تناقضات تاریخی کتاب«معمای هویدا» دارند و فرضیات شما را به چالش کشیده اند. در کنار ایشان، برخی تاریخدانان دیگر نیز معتقدند وقتی شما از تجدد صحبت می کنید، چهره روشنفکرش مسی مانند هویدا است. جریان مترقی ان بهائیت است و تمام فخر و فضیلت این تجدد در ضدیت آن با مذهب است. دکتر حقانی در مقاله شان کدهای شما از زندگی و حرفه هویدا را کنار هم گذاشته اند. تصویر هویدا این است؛ به شراب فرانسه دلبستگی ناب داشت، اسکاچ را جانیشین ودکا کرد، خداناشناسی قطعی بود، مشروب که می خورد تندتر به مذهب حمله می کرد و با «صادق چوبک» در این قضیه اشتراک نظر داشت؛ کسی بود که به فرانسه وابستگی فکری داشت، به ایران وابستگی عاطفی داشت و می گفت دیگر به گناه ایمانی ندارم. بخ روایت دکتر حقانی، شما ارتجاع روشنفکری را ترویج می کنید. یک شخص ضد مذهب را به عنوان نیروی مترقی برای مخاطب جا می زنید و این یک خیانت تاریخی است. حتی ایشان معتقد است دکتر میلانی خود نیز نتوانسته از پس تناقضات بربیاید. آنجایی که پس از این کدها می نویسید هویدا زندگی زاهدانه ای داشت و برای اتاقی که به صورت خصوصی در نخست وزیری استفاده می کرد، گفته بود اجازه بها تعیین کنید. منتقدین قائل هستند تمام تلاش دکتر میلانی مصروف این شده تا ضد مذهب ترین انگاره ای تجدد را به نام ترقی خواهی تطهیر و به جامعه ایران معرفی کند. نتیجه اینکه به بوای دکتر حقانی، این یک تاریخ نگاری منصفانه نیست، بلکه خیانت به تاریخ است...عباس میلانی: هویدا در کتبا مظهر روشنفکر اصیل نیست. هویدا مظهر یک نوع روشنفکر است که تصمیم می گیرد با رژیم شاه بیعت کند و فکر می کند از آن طریق، تجددی را که می خواهد می تواند عملی کند و در پایان به این نتیجه می رسد و آن شرط بندی که کرد شرط‎ بندی ناموفقی بود وقمار را باخت. او یک روایت از روشنفکری است. متاسفانه من نقدهای آقای حقانی را نخوانده ام. من روایات مختلف از تجدد را در آثارم گفته ام و نوشته ام یم تجدد آمرانه شاه است، یک تجدد دکتر مصدق، یک تجدد دهخدا که یک تجدد مذهبی است. من به تجدد مذبی اشاره کردم، اما دوستان مایل نیستند این ها را بخوانند، چون ترجیح می دهند حمله شان را به این شکل انجام دهند که من می خواهم مذهب را بزنم! من مذهب را نمی زنم و با آن هیچ عنادی ندارم. در صحبت هایی که قبلاً مردیم، گفتم آیت الله نائینی منادی تجدد بود. ابا و ترسی هم ندارم که بگویم شیخ فضل الله نوری معاند تجدد بود و تجسم یک نوع«تفکر ارتجاعی» است. اگر گفتن این حرف من را ضد مذهب می کند، من ضد مذهب هستم! ولی من ضد مذهب نیستم و بر این باورم که مذهب می تواند در ایران نقش بسیار خوبی داشته باشد، کما اینکه گاهی نقش بسیار خوبی هم داشته است. من ارادت عمیقی به آیت الله طالقانی دارم، شش ماه در کنار ایشان زندان بودم و می دانم چه شخصیتی است. می دانم وقتی آیت الله طالقانی قبل از انقلاب کتاب آقای نائینی را تجدید چاپ می کند و برآن مقدمه می نویسد، منظورش چیست. اینکه می فرمایید من عنادی با مذهب ندارم، اما بهائیت قدمی در راه تجدد است، چگونه با هم جمع می شود؟ بخش مهمی از مذهبیون در فرق مختلف، بهائیت را یک فرقه ضاله می دانند و برای آن مشروعیت قائل نیستند. این دو تفاوت را چگونه می توان کنار هم قرار داد؟عباس میلانی: این تناقض در صورتی است که شما مذهب را به روایت موجود از تشیع محدود کنید. من با روایت آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری از شیعه هیچ مساله ای ندارم. آقای منتظری نیز در آخر عمرش گفت پیرامون بهائیت به همان فتوایی که اول انقلاب دادم، پایبند هستم.عباس میلانی: می دانم، ولی جایی در فکر هردوی این ها به خصوص فتوای آخر آقای منظری، برای اینکه بهائی ها به عنوان شهروندان ایران در کشور زندگی کنند، وجود دارد. من اصلاً وارد این بحث نمی شود. شرط اول من این است که آن ها باید درجامعه ایران حق حیات و آزادی داشته باشند. آن ها باید بتوانند در خلوت خانه شان مذهب خودشان را داشته باشند. اگر شما به آن ها تحمیل کنید، یک اصل اساسی تجدد را نادیده گرفتند. البته اینکه خود بهائیت را نیروی محرکه تجدد بدانیم، با این بحث فرق می کند...عباس میلانی: به آن می رسم، آن بحث دیگری است. من نه بهائی هستم، نه هیچ تعلق فقهی به اندیشه های بهائیت دارم، ولی فکر می کنم یک شرط دفاع از آزادی امروز و دفاع از حیات آن ها و شرط حفظ حرمت خلوت آن هاست. شما می گویید اصل تشیع داشتن خلوت است. این ها در خلوت خصوصی شان دارند سعی می کنند دانشگاه راه بیندازند، اما رژیم جمهوری اسلامی دائم به آن ها حمله می کند... دانشگاه را که در خلوت خصوصی راه نمی اندازند....عباس میلانی: در خانه شان از طریق اینترنت برای کسانی که رژیم به طور غیر قانونی از دانشگاه محرومشان کرده است،چون بهای هستند آن ها را به دانشگاه راه نمی دهند، با اینکه مالیات هم می گیرند. بگذارید در خانه با کامپیوتر خود برویم، یک عده که با ما همدل هستند، به ما کمک کنند تا درس خود را بخوانیم، می گویند خیر. من با این نوع محدودیت ها مخالف هستم. دوم فکر بهائی است. اینکه این جنبش چه نتیجه ای داشته، بحث من این هست که این هست که این ها عامل تجدد بودند، من این را 40 سال پیش در رساله دکترای خود نوشته ام.  شما معتقدید و بیان کردید که بهائیت از ارکان تجدد در ایران است...عباس میلانی: بله، یکی از انواع تجدد در ایران هستند، همان طور که اقتدار گرایی رضا شاه هم یکی از انواع تجدد است، نائینی و آیت الله شریعتمداری هم یکی از انواع تجدد هستند. این دوستانی که می گویند من با مذهب مساله دارم، حتماً نوشته مرا در مورد آیت الله شریعتمداری بخوانند. البته حق آموزش را برای پیروان فرق مختلف در قانون اساسی به رسمیت شناخته و هیچ تبعیضی برای آن قائل نشدند. تا موقعی که تبلیغ نکردند و گامی در جهت براندازی نظام برندارند، حقوشان رعایت می شود. هم در مورد آقای طالقانی، هم درخصوص آقای منظری، نظرشان این است که بهائیت یک فرقه ضاله است. آیا شما معتقدید معرفی بهائیت به عنوان یکی از ارکان تجدد در ایران، الزاماً به معنای دفاع از فکر بهائیت نیست، با تحلی هویدا به شکلی که اکنون گفتید، به معنای دفاع از هویدا در مقام یک روشنفکر اصیل نیست. این روایت درست است؟عباس میلانی: صددرصد. من راوی زندگی او هستم، طرفدار زندگی او نیستم. حتماً یک منتقد حق دارد که من بپرسد که چرا در میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کردی؟ چرا از تمام کسانی که می توانستی در موردشان زندگی نامه بنویسی، هویدا را انتخاب کردی؟ آقای «مصطی رحیمی» دوست بسیار عزیز من که مفتخر به دوستی ایشان بودم، نوشتن کتاب معمای هویدا را به شعری از پل الوار در مدح کا. گ. ب تشبیه کرده بود. شما به آن ها می گویید کا. گ. ب، آن ها هم به شما می گویندکا. گ. ب! این بن بست هیچ وقت حل نمی شود...عباس میلانی: ممکن است در ذهن من و شما حل نشود، ولی در ذهن خواننده حل می شو، خوانندگان ایرانی آن قدر بصیرت دارند که بفهمند چه کسی کا. گ. ب می کند و چه کسی با آن نوع فکر ممانعت کرده است. رحیمی گفت و نقدی هم نوشت. بعد از دو، سه هفته هم نوشت من اشتباه می کردم. حالا متوجه شدم [میلانی] از حرف هایی که آنجا زده و کاراکتری که از هویدا نشان داده، چه منظوری داشته است. مسئولیت تاریخی بسیار مهی بر عهده هویدا است. من معتقدم او با کمک آمریکایی ها سرکار آمد. آمریکایی ها کمک کردند او و منصور سرکار بیایند، به این امید که این ها بدیل جبهه ملی شوند و در مقابل اقتدارگرایی شاه بایستند و یک نوع بدیل طبقه متوسط دموکراتیک ایجاد کنند. هویدا به محض اینکه سرکار آمد آن قدر شیفته قدرت و ماندن شد که گفت در مملکت شخص دومی وجود ندارد و اعلیحضرت شخص اول و آخر هستند و من هم رئیس دفتر ایشان هستم. این رویه با معنای روشنفکری که در تجدد خواهی مراد می کنید و در آثار شما به آن اشاره شده است، تضاد پیدا نمی کند؟عباس میلانی: خیر، با مفهوم روسی تجدد تضاددارد و برای همین هم «جلال آل احمد» که طرفدار مفهوم روسی بود، می گفت نه تنها هویدا خودش روشنفکر نیست، بلکه برادرش هم روشنفکر نبود. تصویر هویدا، بیشتر تصویر یک روشنفکر فرصت طلب است. کسی که چاکر و مطیع شاه می شود تا آرمان های خودرا پیش ببرد، اما در نهایت قربانی این بازی شد، این روایت، هویدا را در وضعیت پارادوکسیکال و فرصت طلبانه ای قرار می دهد...عباس میلانی: وظیفه من به عنوان نگارنده زندگی اش این است که این را نشان دهم و نشان دادم. وظیفه من قضاوت برای خواننده نیست. وظیفه من به عنوان مورخ «علمی» وظیفه قضاوت در مورد هویدا نیست. وظیفه م این است هر آنچه در استاد هست، در یک کتاب و در طبق اخلاص بگذارم تا خواننده قضاوت کند. اگر این تفسیر از مجموع دیدگاه شما بشود که تجدد همواره یک حرکت ضد مذهب بوده و چهره های تجدد در ایران معاصر هم، جریان یا چهره های ضد مذهب هستند، این را رد می کنید؟ یعنی نمی پذیرید که وجه غالب روشنفکری و تجدد خواهی، ضد مذهبی است؟عباس میلانی: این تحریف دیدگاه من است، نه تفسیر آن. من به دفعات نوشته ام و گفته ام که تجدد در ایران روایت مختلفی داشته است. از روایت دموکراتیک دهخدا بگیرید تا روایت مذهبی نائینی، طالقانی و شریعتمداری. در این میان هم پدیده هایی مانند شما و نسل شما پیدا شدند که کل ماجرا را به گونه دیگری می بینند. آن تفکری که در تعارض با مذهب است، در واقع یک روایت محدود قرن نوزدهمی از مارکسیسم است که به گمان من غلط از آب درآمد. من کتاب«کولاکوفسکی»را ترجمه کردم که می گوید تجدد یکی از بزگترین خطاهایش این بود که فکر می کرد مذهب با علم، از بین می رود و نتیجه خرافات است. به قول آقای سید قطب که در ترجمه های آقای خامنه ای هم آمده است، در قرن نوزدهم به ما می گفتند، مذهب تجسم آن تاریکی است و اگر نور علم را بیاورید مذهب از بین می رود. خب، این غلط از آب درآمد. همه نیروهای مذهبی معاند تجدد نبودند. هم در ایران و هم در غرب برخی نیروهایی مذهب به انحاء مختلف طرفدار تجدد بودند و اینکه در عصر تجدد هیچ مذهبی محلی از اعراب ندارد، این تفکر مربوط به پایان قرن نوزدهم است که به گمان من امروز کاملاً مورد انتقاد وسیع و جدی قرار گرفته است. من هم قطعاً معتقد به آن نیستم.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98636
باشگاه اندیشه › انقلاب یا سلطنت؟ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
نظام اقتصاد جهانی با یک بحران تاریخی و جهانی روبه رو است.این مطلب، بخش دوم از مطلب «انقلاب یا سلطنت؟» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.عصر اندیشه: به چه دلیلی طبقه متوسط در طول تاریخ علیه خاستگاه اصلی اش طغیان می کند؟ این طبقه چه چیستی و هستی ای دارد که این طغیانگری را درونش جای داده است؟ آیا طبقه ای قدرناشناس و نمک نشناس است که صرفاً از پس رانت های دولت ها سر بلند کرده است؟عباس میلانی: من با این نظر شما مخالفم که اگر هر کسی در یک جامعه ای رشد کرد، پس نمک پرورده دولت آن جامعه است. رانت دولتی ملک پدری حکام که نیست؛ رانت دولتی بخشی از میراث ملی است. گرچه به لحاظ اینکه استبداد وجود دارد، قدرت ها به درجات مختلف این رانت را در انحصار خود درآوردند و با عنوان ابزار سرکوب استفاده می کنند. مثلاً در مورد کشورهای نفتی، پول نفت تبدیل به «نفرین نفت» می شود. اگر در جامعه ای دموکراسی باشد، رانت دولتی وسیله سرکوب طبقه متوسط نمی شود. شما ببینید با پول نفت در نروژ چه کردند؟ «رانت» به معنای توزیع نابرابر ثروت و امکانات میان طبقات مختلف مدنظر من است. این پول بیت المال و متعلق به اموال عمومی مردم است و باید عادلانه میان اقشار مختلف توزیع شود، ولی در عصر پهلوی، این امکانات به صورت نابرابر تقسیم شد تا طبقه متوسط به نفع دولت گسترش باید و مصادره شود. در واقع به جای اینکه امکانات و عادلانه و با تمرکز بر طبقه محروم تقسیم کنند، آن را به صورت رانتی و ناعادلانه در یک طبقه خاص تجمیع کردند...عباس میلانی: یک فرض ضمنی و لایه ای عاطفی پشت سوال شما وجود دارد: چون این رانت برای رضا شاه و محمدرضا یا برای جمهوری اسلامی است، حالا طبقه متوسط از این رانت پول گرفته، پس چرا حق شناسی نمی کند! خیر! آن ها بی خود مدعی این رانت شدند. به دلیل بدبختی جامعه و استبداد است که دولت ها دستشان را روی رانت گذاشتند و به گونه ای رفتار می کنند که انگار این رانت ملک پدری شان است و به هر کسی می خواهند، می دهند و برداشت می کنند. وقتی هم که این امتیازات را به جامعه می دهند، از آن انتظار عبودیت سیاسی دارند. اگر دموکراسی حاکم باشد، جامعه خودش آن رانت را تقسیم می کند؛ آینده را هم در نظر می گیرد که بهتر است امروز این پول را استفاده کنیم یا برای پنج سال دیگر بگذاریم. این ها عوارض یک جامعه استبدادی است. چرا ارسطو می گوید طبقه متوسط تنها طبقه ای است که می تواند دموکراسی ایجاد کند؟ می گوید ثروتمدان و اشراف و قدرتمندان همه یاآزو حرص مالی دارند یا آزسیاسی و حاضر نیستند قدرت یا ثروت را تقسیم کنند.
فقرا هم حرص سیاسی و مالی دارند و به محض اینکه قدرت را در دست می گیرند، می خواهند همه چیز را تقسیم خراب کنند، اما طبقه متوسط مزه مال را می داند، آز هم ندارد. اهل مطالعه است، همدلی دارد، ادبیات می خواند، سواد دارد، عم با طبقه بالا در تماس بوده و بلند پروازی هایشان را می شناسد، هم با طبقه زیرین در تماس بوده و گاهی از آنجا آمده و رنج آن ها را می شناسد. به همین دلیل یک نوع اعتدال در آن وجود آمده است. برایم خیلی جالب است که آقای روحانی اسم دولتش را «دولت اعتدال» گذاشت. ارسطو می گوید: جوهر اعتدال و اندیشه سیاسی معتدل، لازمه دموکراسی است. ویژگی طبقه این است که کارها را با اعتدال انجام می دهد؛ نه بیش از حد به خشونت گرایش دارد نه به حرص قدرت. اما خود شما در مقاله ای نوشتید«طبقه متوسط ایران با دلارهای نفتی ایجاد شد.» آیا پذیرش «آگاهانه این رانت از سوی طبقه ای که می خواهد عدالت و اعتدال را حاکم کند ونتقد این توزیع نابرابر ثروت نیز هست، ما را در وضعیت پرادوکسیکال و متقاقضی قرار نمی دهد؟ یک طبقه رانت خوار، چگونه می خواهد با رانت مبارزه کند؟عباس میلانی: معتقد نیستم که تنها کار پول نفت، ایجاد یک طبقه متوسط رانت خور، چگونه می خواهد با رانت مبارزه کند؟
معتقد نیستم که تنها کار پول نفت، ایجاد یک طبقه متوسط رانت خور است. من با تئوری نفرین نفت، موافق نیستم. فکر می کنم نفت دقیقاً یک حالت پارادوکسیکال دارد. قدرت دولت استبدادی را تقویت و آن را به ارباب جامعه تبدیل می کند، ولی لاجرم و لامحاله به ایجاد طبقه متوسط هم کمک می کند. دقیقاً طبقه متوسطی که خواسته یا ناخواسته از قبل این پول نفت ایجاد می شود، یک روزی یقه سازمان قدرت را می گیرد که سهم ما و بقیه جامعه چقدر است؟ این کاملاً پاردادوکس است... بنابراین، چنین پارادوکسی جزئی از حیات طبیعی طبقه متوسط جدید در ایران و بسیاری از نقاط جهان است. اخلاقاً نباید به این وضعیت ایراد گرفت که وقتی شما از مواهب این رانت ها(هر کشور و جامعه ای که می خواهد باشد) بهره مند و برخوردار می شوید، چطور می خواهید آزادی و عدالت و برابری را محقق کنید؟عباس میلانی: این تجربه منحصر به ایران نیست. مثلاً صاحب شرکت فورد را نگاه کنید در کتاب «دولت و جامعه مدنی» که از گرامشی ترجمه کردم، فورد می گوید نباید طبقه کارگرما آن قدر فقیر باشد که نتواند ماشینی را که تولید می کند، بخرد. ما باید طبقه کارگر خود را تبدیل به یک طبقه متوسط کنیم. این روایت سرمایه داری آن است. روایت اتحادیه کارگری آن هم جیمی هافا است که با مافقیا هم در ارتباط بود. می گوید راننده کامیون نباید کارگر باشد، باید جزء طبق متوسط باشد و بعد حقوق راننده کامیون را آن قدر بالا می برد که جزء طبقه متوسط می شوند. اولین کار این طبقه متوسط جدید هم این است که بکوشند اتحادیه خود را از حضور مافیا حالی کنند. طبقه متوسط آمریکا یقه فورد را می گیرد و می گوید شما این پدر سوختگی ها را کردی! وقتی این طبقه قدرت می گیرد، واضح است که سعی می کند اخلاق سیاسی خود را در جامعه اعمال کند. باز هم این اشکال اخلاقی می تواند بر رفتار این طبقه مترتب شود: حال که طبقه متوسط جدید به قدرت می رسد، با این شیوه (باز خواست از رانت دهندگان) می خواهد با دشمنان خود تسویه حساب کند تا اقتدار خودش را تحکیم کند. چنین روایتی را نیز می توان از کارکردهای طبقه متوسط داد...عباس میلانی: وقتی فکر متعادل به قدرت برسد، حتماً حسابرسی است. مرز بین اینکه آیا در جامعه باید حسابرسی باشد با تسویه حساب نباشد، بسته به این است که شما کجا ایستاده باشید؟ تسویه حساب از یک منظری حسابرسی از منظر دیگر است. بله! کسانی که دستشان به خون آغشته است، طبقه متوسط حتما به آن ها می گوید بیایید رو کنید، اگر شما با هفت تیر هویدا را زندید، ما می خواهیم بدانیم، ممکن است شما را نکشیم و حتماً هم نمی کشیم، برای اینکه ما می خواهیم این دور خشونت را تمام کنیم، ولی دلمان می خواهد بدانیم چه اتفافی رخ داده است. برای اینکه اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
برایم خیلی جالب است که به گمان شما این طبقه به نوعی نمک نشنانس است و اخلاقی نیست، فرض اساسی نظر شما آن است که چون این طبقه جامعه ای زندگی کرده که اربابان خودشان را صاحب آن جامعه می دانند، چون از این جامعه تغذیه کرده است، پس یک دینی به پدر آن جامعه دارد. این مفهوم پدرسالارانه ای از قدرت است. در یک جامعه دموکراسی دولت پدر جامعه نیست، بلکه خادم جامعه است. حرف شما شبیه به این است که این بچه در خانه پدرش بزرگ شده و حالا که 15 ساله شده با پدرش تعارض پیدا می کند، خیر. این تمثیل از جامعه دموکراتیک درست نیست. مواهب ناشی از رانت و توزیع نابرابر ثروت بیشتر مد نظر است. اگر این فرض را در جمهوری اسلامی بررسی کنیم، به دلیل تفاوت دیدگاه های سیاسی ما شاید بحث به انسداد برسد، ولی اقتصاددانان در طیف های مختلف معتقدند که اقتصاد نفرین منابع، اساساً طبقه متوسطی را شکل می دهد که«کارآفرین» نیست و مهارت های اساسی ای را که باید آموخته باشد، ندارد. اگر صرفاً جنبه های سیاسی مساله دیده شود، به اختلافاتی می رسیم، اما اگر موضوع را از نقطه نظر مهارت ها و خدماتی که طبقه متوسط به جامعه باید ارائه بدهد دنبال کنیم، بحث شکل دیگری پیدا می کند؛ این طبقه همان گونه که از مواهب اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده، باید خودش را در خدمت جامعه قرار دهد، طبقه متوسط باید به بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی رونق بخشد. باید«مهارت کارآفرینی» داشته باشد، اما وقتی به جامعه ایران امروز نگاه می کنیم، طبقه متوسط را نمیبینیم که برای خروج از بحران کمک مردم کند، با وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم، می بینیم در این رکورد تورمی، طبقه متوسط مهارتی که باید برای مهار رکورد از خود نشان دهد، بروز نمی دهد. طبقه متوسطی که ناشی از رانت و دلارهای نفتی پدید آمده، نمی تواند کارآمدی و مهارت های واقعی داشته باشد و آن خدمات حرفه ای و متقابل را به مردم بدهد...عباس میلانی: شما به صنعت «ایران ناسیونال» نگاه کنید. ایران ناسیونال وقتی راه می افتاد نود و چند درصد از ماشین را وارد می کرد و یک مونتاژ زپرتی بود! در سال های آخر از شخص آقای خیامی شنیدم و تعدادی از شرکت هایی را که می گفت، رفتم و پرسیدم: نزدیک 80 درصد قطعات را در ایران می ساختندو از این 80 درصد بخشی مهمی از آن را همین شرکت های کوچک درست می کردند. مثلاً یکی صندلی و یکی گاز را می ساخت و ... این نطفه های شرکت های کوچکی است که تغذیه گاه طبقه متوسط است. بخشی از طبقه متوسط که از ایران بیرون آمد، به محض اینکه یک فرصت اقتصادی به آن ها داده شده است، شگفت انگیز کار کردند.
مثالی برای شما می زنم: نوه دکتر بازرگان، شاگرد دانشگاه ما بود. وقتی دانشگاهش تمام شد، طی سه سال یک شرکت زد که 100 میلیون دلار فروش داشت؛ امثال او زیاد هستند این طبقه متوسط بی کفایتی که می گویید چیزی جز رانت خواری یاد نگرفته است، نه در جامعه ایران آن زمان دیده ام. نه در جامعه امروز ایران می بینم. مگر مجله شما و مجله های دیگر با وجود تمام موانعی که در ایران وجود دارد، در نمی آید؟ عده ای این مجله ها را حمایت می کنند و عده ای هم آن را می خرند. مگر این بخشی از کارآفرینی و فکرآفرینی نیست؟ کارآفرینی اقتصادی و ملموس طبقه متوسط مدنظر من است، نه صرفاً وجه فرهنگی یک حرکت روشنفکری با تجددخواهانه؛ حالا چه به قرائت اسلامی یا لیبال. به صورت ملموس طبقه متوسط در کنش های اقتصادی نتوانسته نقشی را که باید ایفاء کند: در کارآفرینی، در رونق اقتصادی، در نجات همین بنگاه هایی که مثال زدید، بنگاه های اقتصادی محلی با شهری ای که می توانند به اقتصاد مردم کمک کنند، این طبقه نتوانسته کارآمدی خود را نشان دهد...عباس میلانی: خیلی معذرت می خواهم! می دانم شما در ایران هستید، من در استنفورد نشستم و نفسم از جای گرم بلند می شود، ولی در جامعه ای که آقای خاتمی یکی از محبوترین شخصیت های طبقه متوسط است و 25 میلیون رأی می آورد، یعنی چه که او را ممنوع الاتصویر کردند؟ خب، واضح است او نمی تواند در حل مشکلات سایسی هم راهگشا باشد. موسوی و رهنورد و کروبی در زندان هستند. آقای دیگری ممنوع التصویر است، این ها را آزاد کنید، حتماً بحران اقتصادی ایران حل می شود... یعنی اگر حصر این آقایان را بردارند، بحران اقتصادی کشور حل می شود؟! چه دیالکتیک و رابطه منطقی ای را می شود برای این داور شما تصور کرد؟عباس میلانی: اکنون بخش مهمی از جامعه با حاکمیت قهر است و در جاهایی که می توانند اظهار نظر کنند، اظهارنظر کنند، قهر بودنشان را نشان می دهند، به هر کسی هم که با حاکمیت فاصله دراد، ابراز علاقه می کنند. رفع حصر به کمتر شدن حالت فاصله بین بخش هایی از حاکمیت و مردم کمک می کند و همین کمتر شدن چه بسا به حل بخشی از معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کند. نمی شود حکم داد که همه این طبقه متوسط علیه حاکمیت هستند...عباس میلانی: من همه را نگفتم، ولی آمارش را می بینم. شاید در تهران بتوان این تحلیل را داد، اما در شهرستان‎ها نه؛ حتی یکی از رهبران حزب کارگزاران روز بعد انتخابات توئیت کرد که شاخص توسعه سیاسی در شهرستان ها 30 درصد است! چرا؟ چون 30 درصد رأی دهندگان در شهرستان ها (در این حدود به کاندیدهای این حزب و اصلاح طلبان اقبال نشان دادند...عباس میلانی: شما بهتر از من می دانید که در تهران فضاهای مجازی وجود دارد و امکان ارتباط و روشنگری است. وقتی در یک شهر شش هزار نفری زندگی می کنید و امام جمعه هم همه چیزتان را می داند و زندگی شما دست بسیج است، واضح است که آنجا اقبال نشان دادن و تمایل به یک اصلاح طلب دشوارتر است. واقعاً در حال حاضر زندگی مردم دست بسیج نیست. در دهه 1360 در شرایط جنگی که دشمن تهران را بمباران می کرد، طبیعتاً نیروهای نظامی و امنیتی در شرایط ویژه کشور کنترل بیشتر روی حریم خصوصی و عرصه عمومی داشتند، ولی من در داخل ایران این روایت شما را نمی توانم بپذیرم که زندگی مردم دست بسیج است...عباس میلانی: در تهران به ظاهر قدرتش کمتر است. البته وقتی در تهران بحران شود، شما بهتر از من می دانید که بسیج می آید خیابا ن ها را قرق می کند. در انگلیس هم بحران شود نیروهای پلیس و افسران نظامی می آیند. در بحث طبقه متوسط هم معمولاً از طبقه متوسط کارآفرین که در یک اقتصاد سالم کار می کنند، صحبت می شود، نه طبقه متوسطی که بیشتر امتیاز می گیرد و خودش را خرج مردم نمی کنند. آیا نظر شما این است که طبقه متوسط ایران که از رهگذر دلارهای نفتی پدید آمده، باز هم یک طبقه کارآفرین و دارای مهارت های اقتصادی و سیاسی لازم است؟عباس میلانی: نمی دانم چه کسی آن «باید» و «باشد»ش را تعیین می کند؛ من در مقامی نیستم که تعیین کنم، ولی اگر فضای بازی باشد و طبقه متوسط و بخش خصوصی که حاشیه نشین شد، بتواند آزادانه وارد اقتصاد شود، آیا می تواند به حل این بحران کمک کند؟ آیا می تواند انسداد اقتصادی را حل کند؟ به نظر حتماً می تواند. از یک سو، آن سرمایه داری که در خارج هم وجود دارد رغبت پیدا می کند که کمک کند احساس امنیت دارد؛ همان امنیتی که طبقه متوسط در ایران نیز نیاز دارد. اگر فضا باز شود، حتماً می شود.
ادامه دارد.....بخش سوم این گفتگو را می توانید با عنوان «انقلاب یا سلطنت؟ بخش سوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98635
باشگاه اندیشه › انقلاب یا سلطنت؟ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات
آقای روحانی فرزند طبقه متوسطی است که از روستا به شهر آمد و امروزی شد.گفت و گوی سردبیر عصر اندیشه با دکتر عباس میلانی
مورخ و رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه استنفوردعصر اندیشه: پیام فضلی نژاد: جنابعالی معتقدید نوع جدیدی از سیاست در ایران گسترش پیدا کرده است که منشاء آن فرهنگ و زندگی روزمره مردم است. این سیاست حاصل تغییرات فرهنگی ای است که می تواند به تغییرات سیاسی نیز منجر شود. به طور مشخص، این تغییرات در کدام یک از لایه ها یا تیپ های جامعه امروز ایران بروز و ظهور دارد؟ آیا طبقه متوسط اصلی ترین نیروی محرکه این تغییرات در جامعه ایرانی است؟عباس میلانی: نسل ما و نسلی که انقلاب را پیش برد، یا تحت تاثیر نظرات مارکسیستی و شریعتی بود، یا تحت تاثیر نظرات آیت الله خمینی. این نسل از سیاست، تسخیر رأس هرم قدرت را مراد داشتند؛ یعنی فکر می کردند اگر رأس را بگیریم، می شود از بالای تغییرات را انجام داد. به گمانم جامعه ایران تا 10، 15 سال پیش هنوز همین مشغله را داشت، ولی به تدریج، هم با پیشگام شدن طبقه متوسط و هم با نقش پررنگ تر زنان در این حرکت اجتماع، جامعه ایران متوجه شد مفهوم وسیع تر از سیاست وجود دارد: سیاست فقط این نیست که چه کسی رأس هرم نشسته است. سیاست، در عین حال، این است: شما هر کتابی که دوست دارید بخوانید و بدون ترس در کتابخانه خود بگذارید، لباستان را خودتان تعیین کنید، همراه و همدل زندگی تان را خودتان انتخاب کنید، عرصه خصوصی خود را هر روز وسیع تر کنید، حضورتان را در عرصه اجتماعی بیشتر کنید و... این صرفاً برخی از مصادیق آن است.
طبقه متوسط ایران تصمیم گرفت نه منتظر اجازه دولت باشد، نه متکی به رانت دولتی. فهمید که می تواند کار کوچک را در سطح کوچک انجام دهد: می تواند در سطح خانه یک تئاتر بگذارد، ممکن است رانت دولتی هم به شما ندهند، ممکن است برای ساختن فیلم حضرت محمد به شما 50 میلیون دلار پول ندهند ، ولی آقای پناهی می گوید پولم را ندهید، حبسم هم بکنید، سال ها هم محرومم کنید، اما من حتی با یک دوربین iphone فیلم می سازم. برخی از تحلیلگران معتقدند طبقه متوسط چه قبل و چه بعد از انقلاب (مخصوصاً در دولت آقای هاشمی) مبتنی بر رانت رشد کرد؛ طبقه ای که در عصر پهلوی از رهگذر نوعی مدرنیسم از بالا به پایین و به صورت تصنعی ایجاد شد و گویی برخی از دولت ها و گروه ها، به دلیل احساس نیازی که به طبقه متوسط دارند، سعی کردند این طبقه را یا به شکلی مصنوعی خلق کنند و یا آن را به خدمت درآورند. چگونه این طبقه ای که به صورت مصنوعی و مبتنی بر رانت خلق شده، اکنون می تواند تغییر نقش دهد و به عنوان یکی از بازیگران جامعه مدنی (به روایتی که اشاره کردید) ایفای نقش کند؟عباس میلانی: اولاً، من کمی با روایت تاریخ اقتصادی شما مساله دارم. فکر می کنم در دوران شاه و به خصوص دهه آخر آن، یک طبقه بورژوازی بیش و کم ملی، لاجوردی ها و خیلی های دیگر رشد کردند و حول و حوش آن ها، یک طبقه متوسط و تکنوکرات و تحصیلکرده، زنانی که در عرصه اجتماعی بودند و الزاماً به رانت دولتی وابسته نبودند، شکل گرفت. اتفاقاً این ها فضا را بر دولت محدود می کردند. شاه نمی توانست تحمل کند که چنین طبقه قدرتمندی استقال پیدا کند، به همین دلیل هر روز آن را محدود کرد. برای نمونه، به محض اینکه مس سرچشمه تبدیل به یک مرکز اقتصادی شد، آن را مصادره کرد، تلویزیون و دانشگاه خصوصی را به زور مصادره کرد، چون ترجیح می داد با رانت دولتی این ها را کنترل کند، در صورتی که این ها داشتند مستقل می شدند. جمهوری اسلامی همه این ها را مصادره کرد؛ 53 خانواده و تمام جامعه را به یک رانت بگیر تبدیل کرد. بقایای طبقه متوسط و عرصه های فرهنگی، تفکر اقتصادی این طبقه متوسط و تکنوکرات، طبقه تحصیلکرده، جنبش زنان و جنبش روشنفکری که می خواست به طور روز افزونی با ذهن خودش نه با ذهن آمریکایی، انگلیسی، روسی و چینی بیاندیشد را مصادره کرد. نسل شما در ایران با نسلی که در گذشته بود، تفاوت کیفی دارد. مطالبی که اکنون از ایران در می آید به رغم همه فشارها خوب است؛ مقالاتی است که در خارج به این غنا و کثرت فکری در نمی آید، به این دلیل که آن تحول در جامعه ایران رخ داده است. شما می گویید گرچه شاه مستبد بود، اما به تجدد فرهنگی و اقتصادی اعتقاد داشت، منتها قائل به تجدد سیاسی نبود. بورژوازی ملی را نیز شاه ایجاد کرد. کارگزاران همین بورژوازی در تاریخ ارتباطات تنگاتنگی با دربار داشتند و از طریق وام های دولتی و حمایت های حکومتی، صنایعی را پایه گذاری کردند. مثلاً به تاریخ«کلوپ های روتاری» که نگاه می کنیم، روتارین ها از فعالان بزرگ بنگاه های اقتصادی بودند که عده ای از مورخین تلاش کردند ارتباط آن ها را با فراماسونرها واکاوی کنند. فارغ از این روایت ها یک امر بدیهی جلوه می کند: آن بورژوازی ملی نطفه اش توسط شاه و سیاست های دربار گذاشته شد. هر چند این طبقه متوسط توسط امام خمینی در انقلاب حرکت کرد و در آن مقطع ائتلافی شکل گرفت. آیا می پذیرید که در عصر پهلوی، تفکر مدرنیسم از بالا به پایین رانت های دولتی به بورژوازی و طبقه متوسط شکل داد و البته بخشی از آن در انقلاب علیه همان سیستم عمل کرد؟عباس میلانی: اولاً گمان می کنم از لحاظ تاریخی، حرف شما درست نیست. آن بورژوازی به اصطلاح ملی که من به آن اشاره کردم، حضورش در عرصه تاریخ ایران 50،60 سال قبل از رضاخان است، حاج حسین ملک، امین الضرب تاجر بودند، مثلاً اولین برق تهران و قطار ایران را چه کسی آورد؟ دولت که نیاورد و نساخت! نطفه های آن ها در آن زمان وجود داشت و در اواسط دهه 1330 و اوایل دهه 1340، گروهی مثل رضا مقدم، ابتاج، عالیخانی قبل از اینکه حتی رانت های دولتی به حدی شود که شاه بتواند با آن خرج هنگفت بکند، برای رشد صنعت ایران طرح و برنامه داشتند؛ داستانی که به گمان من دائم زیر سایه این مساله تجدد آمرانه فراموش می شود، این روشنفکران، تکنوکرات ها و اقتصاددان های مجربی اند که می آیند و می گویند راه اقتصاد ایران دولتی کردن نیست؛ راه اقتصاد ایران حمایت از صنعت و سرمایه خصوصی است. ابتهاج از زندان نامه می نویسد که شما نمی تواند حتی اشراف را به زور مصادره کنید؛ برای اینکه سرمایه داری بدون مالکیت خصوصی قابل دوام نیست. در همین دوره تاریخی، نقش طبقه متوسط سنتی را نیز می توان دید. طبقه متوسطی که اشاره کردید متکثر است و طیف های گوناگونی در خود دارد. سال 2005 در مقاله ای نوشته بودید که چون در مشروطه طبقه متوسط و دموکراسی وجود نداشت، در نتیجه دموکراسی هم تحقق پیدا نکرد. آیا این نتیجه گیری، با روایتی که اکنون ارائه می دهد، در تناقض نیست؟عباس میلانی: خیر! بورژوازی و روشنفکری در آن زمان بود، از تقی زاده بگیرید تا آیت الله نائینی که می خواستند یک نوع مشروطه در ایران ایجاد کنند. مشروطه فقط فکر مشروطه نیست. مشروطه فقط این نیست که قانون بلژیک را بگیرید و با اندکی تغییر بگویید قانون اساسی ایران! مردم تساهل مذهبی و برابری جنسی و برابری ادیان می خواهند و جامعه تحصیلکرده می خواهد که بتواند کتاب بخواند وتصمیم جدی بگیرد. طبقه متوسط و شهرنشین و صنعت چاپ لازم است که هیچ کدام از این ها در ایران آن زمان وجود نداشت. منظور از روشنفکر فقط تقی زاده ها نیست، آیت الله نائینی هم دقیقاً در این مقوله جای می گیرد، یعنی وقتی برای مونتسکیو توجیه اسلامی پیدا می کند، می بینید دغدغه ایشان خیلی متفاوت از دغدغه تقی زاده نیست. البته تقی زاده بعدها می خواست ایران را غربی بکند، ولی در آن مقطع با هم اتفاق نظر داشتند. آیا ریشه های آن را متفاوت نمی بینید؟ منبع معرفتی ای که علامه نائینی از آن می خواهد یک فکر به روز اسلامی استخراج کند، یا آن چیزی که امام خمینی پیرامون اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان مطرح می کند، طبیعتاً این فکر با فکر تقی زاده تضاد و بلکه تباین پیدا می کند.
درباره بورژوازی ملی مقصود این است که بورژوازی به عنوان موتور محرکه سرمایه داری در کنار طبقه متوسط عمل می کند، اما در مقاله مورد اشاره معتقد بودید مشروطه شکست خورد، چون آن زمان طبقه متوسط وجود نداشت. بعدها هم این طبقات براساس یک مدرنیسم از بالا به پایین شکل گرفت، یا آنچه مسامحتاً تجدد آمرانه می نامند. شاید همین تولد تصنعی سبب شد این طبقه در انقلاب به نوعی کاملاً برعکس سیستم عمل کند. این طبقه رفتارهایی را نشان داد که علی الظاهر با خاستگاه متجددانه آن نسبتی نداشت. آیا نمی شود به محل نزاع اصلی برگشت که اگر این طبقه به طور طبیعی بر اساس خصلت ها و ویژگی های طبیعی در تاریخ ایران رشد کرده بود، فرصت طلبی هایی را انجام نمی داد یا کسانی نمی توانستند آن را به سادگی مصادره کنند؟عباس میلانی: چندین نکته در مطالبی که عنوان کردید، وجود دارد. فقه پویا درست است، ولی از آغاز اسلام این بحث در میان متألهین نیز بوده است که منظور از فقه پویا چیست؟ آیا شما در فقه پویا حق دارید از افلاطون و ارسطو هم استفاده کنید، یا فقط باید در چارچوب شرع، قرآن و حدیث بمانید؟ در واقع، بحث بین معتزله و مخالفین آن به همین معناست. در دوران مشروطه هم دعوایی بین معتزله و مشروطه خواهان است که آیت الله نائینی تجسم تفکر معتزله است. در بین مشروعین نیز شخص فضل الله نوری را داریم که می گوید ما نباید این نوع بحث ها را وارد کنیم، زیرا همه چیز خودمان داریم و چرا وارد این بحث ها می شوید؟ یعنی، صرف اینکه بگوییم«فقه پویا» مساله را حل نمی کند؛ باید ببینیم مرادمان از فقه پویا چیست؟ ما در دوران انقلاب با تسامح زیاد از این عبارات گنگ و مبهم گذشتیم و تاوان آن را هم جامعه داد. وقتی می گویید آزادی وجود دارد، منظور چیست؟ منظور این است که کسی شخصاً حدود آزادی را تعیین می کند یا می گوید فقط آزادی هایی که در نص قرآن مراد شده را قبول داریم و خارج از آن را قبول نداریم. یا کسی حق دارد بگوید وقتی در قرآن می گوید«لااکراه فی الدین»، پس مردم را رها کنید و بگذارید هر کاری خودشان می خواهند بکنند. اکنون در ایران بحث بر این است که آیا مردم را باید به زور به بهشت برد یا باید مردم را آزاد گذاشت که اگر خواستند به جهنم هم بروند؟!
بحث تحول تجدد و آغاز دموکراسی در ایران برایم از یک جنبه جالب است. اگر از لحاظ تاریخی نگاه کنید یک ائتلاف واحد انقلاب مشروطه را شکل می دهد. بسیاری از آن ها به غیر از امثال مصدق و مدرس، حامیان اصلی روی کار آمدن رضا خان هستند. همان ائتلاف، حامیان اصلی روی کار آمدن دکتر مصدق نیز هستند و همان اتئلاف، حامیان اصلی انقلاب هم هستند و در واقع، بخش هایی از طبقه متوسط، شامل بخش های مهمی از روحانیت و بازار است. این ائتلاف بسیار ثابت مانده است. ولی در 1905 رهبری این ائتلاف در اختیار تقی زاده و نائینی است که شیخ فضل الله را مورد حمله قرار می دهد. در 1979 کسی که خودش را ادامه دهنده راه شیخ فضل الله می داند، رهبر بلامنازعه این ائتلاف شده است. من سعی کردم دلایل آن را در کتاب«نگاهی به شاه» توضیح دهم: از یک طرف زیرکی آیت الله خمینی است که کاملاً درک کرد که این لحظه، لحظة یک حرکت دموکراتیک است و پیامش را دقیقاً به شکل یک پیام دموکراتیک صورت بندی کرد. آیت الله خمینی در سال 1972 با آیت الله خمینی در پاریس از زمین تا آسمان فرق می کند. آیت الله خمینی ای که قول و قرارهایی با آمریکایی ها می گذارد، با ایت الله خمینی ای که در سال 1963 و 1977 بیانیه های شگفت انگیز و تند را علیه آمریکایی ها می دهند فرق می کند، برای اینکه در آن لحظه می خواهد بیاید رهبری جنبش و قدرت را دست بگیرد. چه بسا تجربه حکومتداری و مسیر تحولات باعث شود رهبری یک حکومت آموزه های تازه ای بیاموزد و احیاناً تصمیمات جدیدی بگیرد. در این بحث آماده ام صحبت های شما را بشنوم و بحث کنیم و منعکس شود...عباس میلانی: بعید می دانم! مطمئن باشید. اگر شما موافق باشید ویدئوی آن را هم به همین ترتیبی که ضبط می شود، منتشر کنیم...عباس میلانی: حتماً! موافقم. احساس می کنم شرایط جامعه ایران دیگر این گونه نیست که بخواهیم به این مباحث با نگاه ژورنالیستی و جنجالی نگاه کنیم. حرف ها باید شنیده و روایت های مختلف گفته شود، هرچند امکان دارد دو طرف اختلاف دیدگاه بنیادی هم با هم داشته باشند، ولی همیشه به دوستان و همکارانم می گویم حتی اگر بخواهیم از سیره ائمه پیروی کنیم، بد نیست تحقیقی شود که ائمه ما در روز چند ساعتشان را با مخالفین می گذارندند و با آن ها بحث و گفت و گو می کردند. به نظرم این مشی اسلامی است. در مانیفست «عصر اندیشه» که منتشر شده است، به آموزه های شهید مطهری استناد کردیم. ایشان یکی از شئون جامعه اسلامی را آزاد اندیشی می دانست. جامعه ایران باید این بلوغ را نشان دهد که صدای مخالف را بشنود. اگر قرار باشد همه موافق باشند و فقط همدیگر را تایید کنند، هیچ حرکتی ایجاد نخواهد شد.
پیرامون طبقه متوسط، آیا نهایتاً داوری جنابعالی این است که این طبقه به شکل طبیعی رشد کرده یا ساخت این طبقه از طریق رانت های دولتی بوده است؟ چگونه طبقه ای که با اتکاء به منابع رانتی ساخته می شود، وقتی خود را از آن منابع جدا می بیند، برخلاف خاستگاه رانتی خود عمل می کند، مانند دوران انقلاب اسلامی که این طبقه علیه سیستم حرکت کرد...
عباس میلانی: اگر به تاریخ طبقه متوسط در هر جایی نگاه کنید، به نوعی همین بوده است: یعنی طبقه متوسط یا از قِبَل پادشاه، یا از قِبَل بورژوازی و یا در روسیه از قِبَل دولت توتالیتر رشد کرده است. اکنون این رابطه در چین، از قِبَل دولت شبه توتالیتر اقتدار گرا جلو می رود، ولی از زمان ارسطو می گویند طبقه متوسط به لحاظ اینکه مکنتی دارند، هم دلشان می خواهد وضع موجود ادامه پیدا کند و هم منادیان نوعی دموکراسی هستند و دولت ها نمی توانند از آن ها استفاده ابزاری کنند. حتی اگر دولت ساخته هم باشد؟عباس میلانی: بله، در مورد ایران طبقه متوسط تا حدی دولت ساخته است؛ هم در دوران گذشته هم در دوران فعلی، هم برخاسته از تمایلات و فعالیت های آن بورژوازی ملی ایران است و هم برخاسته از واقعیت های زندگی خود است. به هر حال، اصلاحات ارضی بخش مهمی از روستاها را خراب کرد، ولی طبقه متوسط کوچکی آن کنار پیدا می شود که برخی ها به شهر می آیند و تغییرات کوتاه مدتی ایجاد می کنند، اکنون در حال تغییرات دیگری هستند. آقای روحانی دقیقاً فرزند همین طبقه متوسط است که از روستا به شهر آمده و تبدیل به یک تکنوکرات امروزی شد. به نوعی یک تکنوکرات جنتلمن! بنابراین، می توان یک خصلت مشترک بین طبقه متوسط یافت که حاصل رانت های دولتی است و دولت ساخته. یعنی این خصلت را به صورت بنیادین و به شکل یک پی رنگ می توان در این طبقه دید؟عباس میلانی: می دانم که از این کلمه سوء استفاده می شود، ولی اساس تئوری ای که می گوید طبقه متوسط اسب تراوای دموکراسی است، دقیقاً همین است و فقط هم مربوط به ایران نیست. در ترکیه هم همین طور است. امید دموکراسی آینده برای چین هم مبتنی بر این است که اکنون 500 میلیون طبقه متوسط ایجاد کرده اند. حزب اقتدارگرای کمونیست چین، متوجه شدند که حالا 500 میلیون طبقه متوسط دارند که هر روز تقاضای جدیدی در عرصه فرهنگ و سیاست مطرح می کنند، اگر جلوی آن ها را نگیرند، حزب قدرتش را از دست می دهد که به گمان من گره بر باد می زنند.
ادامه دارد...بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «انقلاب یا سلطنت؟ بخش دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98634
باشگاه اندیشه › کلانشهر و نگرش دلزده

درخواست حذف اطلاعات
اگر بخواهیم نقطه شروعی برای نگرش دلزده قائل شویم، همانا آن قرن نوزدهم میلادی است که برای اولین بار شاهد تکوین کلانشهرهای اروپایی هم چون پاریس، لندن و برلین هستیم.گئورگ زیمل به هر رو یک استثناست؛ از این رو که او به معنای دقیق کلمه یک فیلسوف-جامعه شناس است که چندان مانند امیل دورکیم دلبسته و به هم پیوسته یا پوزیتیویسم نیست و نیز همچون مارکس در دل سنت رادیکالیسم چپ گرایانه جای نمی گیرد او درست در میانه این دوسنت است: گرچه طیف پژوهشی و انتقادی زیمل به مراتب از این دو تن، معتنابه تر و مختلف تر است. لذا عبارت فیلسوف-جامعه شناس زیبنده فکر و ذهن و کاراوست. مقاله ای که در پیش روست به جامعه شناسی شهری زیمل می پردازد و می کوشد نسبت وثیق تفکر او با مارکس را نشان دهد. زیمل در کتاب دوران ساز خود «فلسفه پول» پول را آن جزئی از جامعه فرض می گیرد که کل روابط جامعه را تابع نطق خود می سازد. در واقع، پول به واسطه سیالیت ذاتی ای که دارد قادر است همه چیز را به خود و خود را به همه چیز بدل سازد.در مقام قیاس، برای آنان که زندگی در شهرهای کوچک را تجربه کرده اند، زیستن در کلانشهرها، از جهات بسیاری تجربه یک سر متفاوت است. می توان خصایص زیادی را برشمرد که به این قسم از تفاوت، معنا و روشی می بخشد. از آن جمله اگر بخواهیم اشاره کنیم. آنچنان که شیوه مرسوم مطالعات آکادمیک است، تفاوت هایی اند که علم جامعه شناسی لحاظ می کند.فی المثل در چنین ترازی، برجسته ساختن وجه افتراق ها به حیث تنوع جمعیتی و چگونگی پراکندگی و توزیع توده افراد در فضاهای شهری و کلانشهری و هم چنین نسبت و رابطه ای که این افراد با یکدیگر برقرار می سازند. یکی از شیوه های مالوفی است که خیل انبوهی از تحقیقات رشته جامعه شناسی شهری تلاششان را در این مسیر به کار گرفته اند. لیکن بر خلاف تحقیقات اینچنینی که عمدتا با تکیه برداده های آماری و فاکت و فیگور به نتیجه گیری مطلوب بحث شان می رسند، هدفی که این نوشتار برای خود متصور شده اند از مسیری دیگر گذر خواهد کرد.چهره ای که ما بحث خود را در پرتو آرای وی پی می گیریم، گئورگ زیمل، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی است. جالب آنجاست که معمولا فضای رسمی علم جامعه شناسی نقشی حاشیه ای برای زیمل قائل شده است. چرا که وی با اتخاذ رویکردی تازه و متفاوت و توجه نشان دادن به حوزه هایی که تا آن زمان محل رجوع و تحقیق جامعه شناسی نمی رود. رویه ای در جهت عکس نهادهای رسمی این علم پیش گرفت. برای ورود به بحث از مثالی شروع می کنیم که به درستی ما را به درک هر چه بهتر آزادی زیمل در باب موقعیت فرد در کلانشهر رهنمون می کند. تجربه سوار شدن به اتوبوس خطی یا مترو در کلانشهری هم چون تهران، تصور روشنی از چنینی موقعیتی ارائه می دهد. توصیف سیمای افراد در زمانی که چنین تجربه ای را از سر می گذراند، در بیشتر موارد یا صفاتی همچون سرد، یخ زده، بی اعتنا همراه است. درواقع، خیره شدن به چهره های این افراد چیز زیادی که حاکی از گشودگی فرد نسبت به جهان پیرامونی خود باشد. دستگیرمان نمی شود. قسمی عدم رابطه را در کار است که گویی فرد برای حفظ فردیت خود ناگزیر از چنگ زدن به آن است.گاه بوده در ساعات پرازدحام این وسائل نقلیه که تمرکز و فشردگی مسافران به بالاترین حد خود می رسد. فاصله ای که دو فرد با یکدیگر حفظ می کنند به نیم متر هم برسد، لیکن با وجود این، باز هم شاهد هستیم کم بودن فاصله باعث نمی شود که افراد در جهت برقراری قسمی رابطه، عدم رابطه خود با محیط پیرامونی را برهم بزنند. برای ساکنان تهران، طی کردن مسافت 20 کیلومتری میدان تجریش تا راه آهن با اتوبوس های شلوغی که در فاصله زمانی مسیر، هیچ نوع رابطه کلامی بین مسافران آن درنمی گیرد، تجربه ای معمول و آشناست.باهم بودگی مسافران چنین اتوبوسی به شکلی سلبی تشکیل یک اجتماع می دهد؛ بدین معنا که ایشان از طریق عدم رابطه ای که با یکدیگر دارند، به قسمی هم رفتاری می رسند که زیمل به معنای دوگانه کلمه «جامعه» را شامل می شود. اشاره زیمل به معنای دوگانه جامعه، ناظر به این دریافت است که به همراه نفس فرایند هم رفتاری، در عین حال ما با معنای اجتماعی جامعه در مقام نوعی محصول فرعی سروکار داریم. از این روی در این مورد خاص که مثالی نمونه وار برای کلانشهر زیملی است، با نوعی از اجتماع روبه رو هستیم که افراد به واسطه ی عدم رابطه ای که با یکدیگر دارند در ارتباطند.زیمل این نوع رفتار فرد کلانشهری را نتیجه خصیصه ای می داند که وی ذیل عنوان دلزدگی از آن یاد می کند، اگر بخواهیم نقطه شروعی برای نگرش دلزده قائل شویم، همانا آن قرن نوزدهم میلادی است که برای اولین بار شاهد تکوین کلانشهرهای اروپایی هم چون پاریس، لندن و برلین هستیم.
همانطور که از عنوان دلزدگی برمی آید، چنین خصلتی رگه هایی کاملا روانشناختی دارد. چنان که بیش تر اشاره رفت، دلزدگی، واکنش طبیعی افراد در کلانشهر برای حفظ فردیت خود است. در واقع می توان آن را شکل پیچیده و تکامل یافته مراقبه نفس دانست که بشر به طور غریزی از ابتدای حیات خود و در تقابل با نیروهای طبیعت به آن دست می زده است. پیچیده ترشدن طبیعت در قالب نهاد جامعه، که با شکل گیری کلانشهرها به اوج می رسد تقابل فرد با نیروهای طبیعت را هم به پرتنش ترین سطح خود می رساند.به حیث تاثرات روانی ای که بر فرد عارض می شود، زندگی در کلانشهرها قابل مقایسه با هیچ نوع دیگری تا پیش از این تاریخ نیست. ساختار پیچیده و متنوع کلانشهر، واکنش های روانشناختی متعددی برای فرد به همراه می آورد که این خود در نسبت مستقیم با میزان تحرکات عصبی ای است که وی در این ساختار با آنها رو به رو است. تاثراتی که بر ذهن آدمی فرود می آیند، از این حیث که از چه میزان از پایداری و ناپایداری برخوردارند، واکنش های روانشناختی مختلف فرد را به همراه دارند.تاثرات پایدار، آن دسته از تاثرات هستند که در نسبت با نوع پایدار از تفاوت های اندکی با یکدیگر برخوردارند به واقع، یکی از مشخصه های آنها روال موزون و بدون افت و خیزشان است که همین ویژگی باعث می شود ذهن آدمی در مواقع رویارویی با آنها تحریک عصبی کمتری متحمل شوند این نوع از تاثرات خاص زندگی روستایی و زندگی در شهرهای کوچک است که از تنوع و پیجیدگی زیادی برخوردار نیستند.در مقابل، تاثرات ناپایدار که زاییده زندگی کلانشهری است، از این حیث که دارای ویژگی هایی هم چون تنوع، تفاوت، ناهمگونی و ناپیوستگی هستند، تحرکات عصبی ذهن آدمی را به بالاتری میزان خود می رسانند. در هجوم همه جانبه تصاویری که هر روزه درکلانشهر با آنها واکنش نشان دهد، در طول روز ممکن است با صدها هزار نفر در خیابان ها روبه رو شوند که اگر بخواهد صرفا چهره تعدادی از آنان را به خاطر بسپارد، تردیدی نداشته باشید که دستگاه عصبی اش از کار خواهد افتاد و وی نقش بر زمین می شود.این مسئله جدا از میلیون ها محرک دیگری است که در کنار سیمای افراد، فرد با آنها روبه رو می شود. از صدای بوق ماشین ها گرفته تا تراکت های تبلیغاتی که بر در و دیوار نصب شده اند، جملگی محرک هایی اند که با هم، اگر فرد بخواهد صرفا به بعضی از آن ها واکنش نشان دهد، سرنوشتی هم چون اولی در انتظارش خواهد بود. از این رو سیستم عصبی فرد، خودبه خود و به شکلی کاملا طبیعی، شیوه ای را اتخاذ می کند که هیچ گونه تمایلی در فرد برای برقراری با این محرک ها برنمی انگیزد.در نتیجه فضای پر زرق و برق کلانشهر با همه رنگارنگی و تنوع اش که به ناپایداری دامن می زند. بدل به فضایی خاکستری برای فرد می شود که وی در نسبت با آن احساس سردی و دلزدگی می کند، به باور زیمل اتخاذ رابطه ای اینچنینی با محیط پیرامون، برای فرد کلانشهری ضرورت نام دارد، چرا که همان طور که پیش تر اشاره شده، نگرش دلزده، یگانه رفتاری است که چنگ زدن به آن، مراقبه نفس را برای فرد کلانشهری ممکن می سازد.زیمل بر این عقیده است که روابط عمیق و عاطفی انسان ها در لایه های زیرین روان ایشان ریشه دارد. از آنجا که روان آدمی از انعطاف پذیری چندانی برخوردار نیست. چنین خصیصه ای باعث می شود در مواجهه با تاثرات ناپایدار، دستگاه عصبی وی نتوانند به فراخور هر یک از تاثرات، واکنش مناسب را از خود نشان دهد. از این روی، نیاز به نیروی دیگری که میزان بالایی انعطاف داشته باشد حس شود. چنین نیرویی عقل نام دارد. چنین است که «عقل گرایی» نخستین وجه ممیز فرد کلانشهری از افرادی می شود که زندگی روستایی دارند در مقاله «کلانشهر و حیات ذهنی» زیمل در توصیف این نیروی منعطف چنین می نویسد:
«عقل در لایه های بالاتر و شفاف تر روان جای دارد و منعطف ترین نیروی درونی ماست. عقل برای سازگاری با تفسیر و تضاد پدیده ها نیازمند شوک و انقلابات درونی نیست. ذهنی که محافظه کارتر است فقط از طریق چنین انقلاباتی است که می تواند با اهنگ کلانشهری وقایع سازگار شود بنابراین نوع آسان کلانشهری-که البته هزارنوع دارد-اندامی را پرورش می دهد که از آوردن برابر وقایع تهدید کننده و تناقضات محیط بیرونی که می تواند وی را ریشه کن سازد محافظت کنداو با مغز خود واکنش نشان می دهد تا قلب خود»(زیمل،1372).عقل گرایی تنها معیار حاکم بر زندگی کلاشهری نیست.این خصیصه در کنار اهمیتی که جایگاه اقتصاد پولی از آن برخوردار است،دو ویژگی اصلی زندگی کلانشهری لحاظ می شوند.مبادله اقتصادی در کلانشهر روابطی را بنیان می گذارد که آغاز گر رویه غلبه یابی«روح عینی»بر«روح ذهنی»است.رویه ای که در سیر تطور خود به پدیده هایی هم چون«شی شدگی»در نتیجه«از خودبیگانگی»منجر می شود.
زیمل در کتاب دوران ساز خود«فلسفه پول»پول را جزیی ازجامعه فرض می گیرد که کل روابطجامعه را تابع منطق خود می سازد.درواقع پول به واسطه سیاسیت ذاتی ای که دارد قادر است همه چیز را به خود و خود را به همه چیز بدل سازد،این پدیده حرارتی و خاص که هم زمان گلی ترین و انتزاعی ترین شی محسوب می شود روابطی را مستقر می سازد که از پی آن امر کیفی و ذهنی بدل به امر کمی و عینی می شود.روابط افراد در کلانشهر پیش از هر نقطه دیگری دست خوش سیطره اقتصاد پولی است.از آنجا که پول به شکلی سرکوب گرایانه تفاوت های کیفی پدیده ها را با متر و میزان های کیفی می سنجد،روابط بین افراد را تابع این نسخه کمی و انتزاعی می سازد و از این طریق اجازه شکل گیری هیچ نوع رابطه ای با معیارهای فردی شخصی،ذهنی و کیفی را نمی بخشد این روی،حساب گری ویژگی عمده روابط بین افراد می شود که خود را پیوندی وثیق با عقل گرایی است.سلطه اقتصاد پولی بر روابط جامعه بدون اینکه تغبیری را در نگرش دلزده فرد کلانشهری موجب شود،باعث می شود که افراد نحت منطق این سلطه و سنجه های کمی و عددی آن با یکدیگر در ارتباط باشد و از این طریق،کلیت جامعه را تشکیل می دهند.این وضعیت تناقض آمیز که در آن سویی فرد با نگرش دلزده خود و رفتن جلد بی رابطگی با جهان بیرونی،بر حفظ فردیت خود تاکید می گذارد و از سویی دیگر،به واسطه اقتصاد پولی با دیگر افراد و کلیت جامعه در ارتباط است،تجربه هولناکی است که از دید زیمل،موقعیت وی را در کلانشهر می سازد.با این همه می باست منطق زیمل راتا انتها پیش یرد.بهنظر می رسد زیمل نسبتی را که نگرش دلزده و سلطه اقتصاد پولی با یکدیگر دارند چندان دیالیکتیکی نمی رسند.چنین نیست که فرد کلانشهری در نسبت به با ساکنان شهرهای کوچک،چون در تعصبات و حقارتهای خاص این شهرها نیست،در نتیجه به مفهوم معنوی و والای کلمه«آزاد»باشد.در واقع آزادی و فردیتی که زیمل با طرح مفهوم دلزدگی به آن اشاره می کند.ئر پیوندی دیالیکتیکی با اقتصاد پولی قرار دارد.چنین پیوندی موجب می شود فردیت مورد بحث،تحت هجوم و سلطه سازوکار سرمایه و اقتصاد پولی،نه تنها به آن آزادی که مد نظر زیمل است دست نیاید بلکه دقیقا با خطر نابود شدگی روبه رو شود.به زبان مارکس،سازوکار سرمایه،در ادامه سیر پیش رونده خود فرایند شی شدگی فردو جامعه را عملی می سازد.وضعیتی که در آن تو گویی همه چیز،حتی انسان،بدل به شی می شود که تمامی ویژگی های جزیی،فردی،شخصی،ذهنی و کیفی خود را از دست می دهد،و به تمامی،تابع ویژگی های منطق سرمایه می شود.چنین فرایندی در ادامه به به هیبت دیگری استحاله می بابد که در ا،حتی رابطه فرد با خودش هم پاره می شود و به تعبیر مارکس آدمی از خود بیگانه می شود:بنابراین دلزدگی به واسطه پیوند دیالیکتیکی ای که با سرمایه دارد چندان نمی تواند فردیت افراد را زیر فشار هجوم نیروهای تمامیت خواه کلانشهر تضمین کند،مارکس اشاره می کند که با خود آگاهی از چنین پیوندی و به دست زدن به کنشی برابر انقلابی،می توان به فردیت و آزادی حقیقی دست یابد نام چنین کنشی سیاست و سوژه پرولئاریاست»منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98632
باشگاه اندیشه › درمرکز دایره ی سینما

درخواست حذف اطلاعات
همیشه همه جنجال های پیرامون سینمای کیارستمی حواشی حضور ایشان بوده. در حالی که کیارستمی همیشه در اصل بوده در مرکز دایره سینما.کارگردان سینمااین روزها نوشتن درباره ی آقای کیارستمی از سخت ترین کارهاست. اول اینکه هنوز فاصله چندانی از خبر هولناک مرگ ایشان نگذشته است و برای من باور این اتفاق ساده نیست. گاهی برای خبری آماده می شوی و ذره ذره پیش می روی و گاهی خبر هولناک را درست در لحظه ای که منتظر آن نیستی می شنوی، برای من مواجهه با این ماجرا از جنس دوم است. نه اینکه از همه چیز بی اطلاع باشم اما شاید نه خواستم و نه می توانستم باور کنم که ایشان روزی در بین ما نباشند هر لحظه به همه می گفتم که اطمینان دارم به زودی آقای کیارستمی را پشت صحنه فیلم جدیدشان می بینیم. اما حالا اتفاق، افتاده است.و همه ی چیزی هایی که بعد از اتفاق می توانند موضوع چنین نوشته ای باشند از گفتن درباره ی کوتاهی جامعه پزشکی که تحمل کوچکترین انتقادی را ندارند تا جمعیت علاقمند به آقای کیارستمی که نشان می دهد مخاطبان آثار ایشان کم نبوده اند. از فرش قرمز فرودگاه امام تا کسانی که هر شب در لواسان بر مزار ایشان شب زنده داری می کنند. از نگرانی خبرگزاری هایی که می ترسند او یک قدیس قلمداد شود تا خبرنگاران و مجلاتی که همه یادداشت می خواهند و مطلبی درباره ایشان ظاهر موضوع برای چنین نوشته ای زیاد است اما ترجیح من آن است که درباره آنچه تسلط بیشتری بر آن دارم بنویسم، درباره کارگردانی به شیوه کیارستمی، به این دلیل این گزینه را انتخاب می کنم که می دانم در این باره همیشه کمتر نوشته شده است. همیشه همه جنجال های پیرامون سینمای کیارستمی حواشی حضور ایشان بوده. در حالی که کیارستمی همیشه در اصل بوده در مرکز دایره سینما.عباس کیارستمی یکی از معدود کارگردانان ایرانی است که می توان مفهومی چون «سینمای دیجیتال» را به عنوان یکی از وجوه فرمی فلیم هایش مورد بررسی قرار داد. «سینمای دیجیتال» نه فقط همین معنی با دوربین دیجیتال و تغییر در مواد خام ضبط تصویر، بلکه زیبایی شناسی پنهان در آن.تا پیش از کار با دوربین های دیجیتال و تا پایان فیلم «باد ما را خواهد برد»، به نظر می رسد که می توان مختصات فرمی سینمای کیارستمی را در مواردی چون نمایش نمای های باز از محیط که غالبا چشم انداز هایی وسیع از طبیعت هستند، استفاده از فضای صوتی خارج از قاب و صداگذاری با تغییر پرسپکتیو که عمده ترین نمونه هایش در دیالوگ بر نماهای عمومی است و همچنین دور بودن از صورت کاراکتر و نمایش لحظات پر کنش بر نماهای باز و همینطور پرهیز از به کاربردن قوانینی چون برش تداومی به معنای کلاسیک آن و تقطیع سکانس ها به نماهای بسته تر، جستجو کرد. حتی می توان مواردی همچون دوری از به تصویر درآوردن داستان هایی با محوریت زنان و تاکید بر حضور کودکان در فیلم را هم به این دوره نسبت داد. این مرحله از فیلم سازی کیارستمی موافقان و علاقمندان بسیاری داشت و دارد و البته مخالفان وطنی سینمای او هم با انتقادهایی بر همین حوزه ها یا سعی بر این داشتند که سینمای کیارستمی را (مثلا در مقایسه با سینمای هیچکاک و اسپیلبرگ) فاقد تکنیک معرفی کنند و یا می خواستند توجه جهانیان به این سینما را با توهماتی تئوریزه شده مثل ناآگاهی غرب از جامعه ایران و علاقمندی شان به سینمای بدوی ایرانی توضیح دهند و کیارستمی را با سیل مقلدان و پیراونش در یک کفه ترازو بگذارند.این بخش از فیلمسازی کیارستمی با شروع ساخت «ای بی. سی آفریقا» و حضور آنچه که سینمای دیجیتال می خوانیمش، در ظاهر تغییر می کند و ما وارد دوره بعدی سینمای او می شویم که به نظر می رسد تا فیلم «شیرین» ادامه می یابد و همانطور که از مجموعه اول می توان فیلم «طعم گیلاس» را به این دوره کاری متصل دانست، فیلم بلیط که در بازه زمانی دوم ساخته شده است را هم می توان به دوره سوم فیلم سازی او که از کپی برابر اصل شروع و تا به حال ادامه دارد، نسبت داد.پس به شکل مشخص «طعم گیلاس»، «ای بی سی آفریقا»، «ده»، «پنج»، «10 روی ده». «جاده های کیارستمی» و «شیرین » که همگی ساخته شده در دهه اول قرن جدید هستند، برای من فیلم هایی اند که محصول سینمای دیجیتال کیارستمی تلقی می شوند و تصویر آنها بدون در نظر گرفتن زیبایی شناسی سینمای دیجیتال برایم سخت است و بر همین اساس است که سینمای «کپی برابر اصل» به بعد را مربوط به نگاه جدید و امروز ایشان به سینما می دانم و به نظرم طبقه بندی فیلم های متاخر با مجموعه دیجیتال کیارستمی کار اشتباهی است و برای توضیح این مطلب به کلیدی ترین کلمه در تحلیل سینمای دوران دیجیتال آثار کیارستمی اشاره می کنم.«حذف» که به تعبیر برخی از منتقدان به غلط از آن به عنوان «فقدان» یاد می شود مسیری است که البته از روزهای اول فیلمسازی کیارستمی می توان رد آن را دنبال کرد مسیری که بسیاری از تحلیگران از اول نشانه های آن، حذف درام واوج و فرود داستانی را برشمرده اند و اتفاقا آنچه که برای من تغییر در مسیر فیلم سازی کیارستمی و همینطور تکمیل همان مسیر قبل است، با تحلیل این کلمه توصیف می شود.اگر فرض کنیم سینمای کیارستمی براساس همان مختصات فرمی که ابتدا بر شمردم قابل رد گیری باشد، تغییر و تکمیل مسیر کیارستمی از سینمای دوره اول به دوره دوم ایشان برایم حرکت از نمادهای باز طبیعت در فیلم های نخست به سمت نمادهای بسته صورت در فیلم «شیرین» است. گویا کیارستمی نه تنها در هر فیلمش به شکل مجزا ساختار فرمی ای را طراحی می کند، بلکه در کلیت آنها در حال حرکت از آن نماهای باز(که در آن محیط تسلط کاملی بر کاراکتر دارد و بزرگ ترین کنش های درونی در دورترین فاصله ممکن نمایش داده می شوند) به سمت نماهای بسته(والبته کم کنش که تاکید بسیار بر اتفاقات بیرون قاب دارد) است.«حذف» در این مسیر از همان اوج و فرودها در درام(که بیشتر درباره اش نوشته اند) شروع می شود و تا حذف تکنیک های کارگردانی در فیلم های بعد(مثل «طعم گیلاس») و حذف نقش کارگردان در فیلم چون «ده» و حذف خود فیلم در «شیرین» می انجامد. «شیرین» نقطه پایانی است که در آن عملا تماشاگران در مقابل تماشاگران می نشینند و فیلم در جایی بین آنها جریان دارد. چیزی که می بینندش اما می دانند که هست. و اتفاقا اینجا که شمایل فرمی فیلم بر سکون کامل تاکید دارد، «حذف» یا «بازگشت» تناسب نادری یافته و درام دوباره برمی گردد و صدای فیلم در اوج حضورش در خارج قاب تبدیل به تمامیت فیلم می شود. یعنی حضور دو عنصر دیگری که در فیلم های کیارستمی همیشه محل بحث بوده اند. داستان انتخابی برای فیلمی که نیست اما هست، در هر دو نسخه کوتاه و بلند شیرین از پرفراز و فرودترین درام های تاریخی انتخاب می شوند و ما با تصویری از سینما و تاریخش مواجه می شویم که در جایی جز مقابل چشمان شکل می گیرد، جایی درحافظه مان.حرکتی حذفی که از درام شروع شده بود، حالا درام را کاملا به فیلمی برمی گرداند که دیگر نیست. از طرف دیگر اگر در فیلم های نخست و در ادامه مسیر صدای خارج از قاب و تغییرات در پرسپکتیو صدا از عناصر مهم سینمایی این فیلمساز هستند، اینجا و در شیرین ما تمام و کمال برای شکل دادن فیلمی که نمی بینیم از صدای خارج قاب استفاده می کنیم. انگار صدای خارج از قاب که در فیلم های کیارستمی نوعی زیبایی شناسی منحصر به فرد را شکل داده بود و تاکید بر حذف چهره هایی می کرد که نمی بینیم شان اینجا تبدیل به تاکیدی برای حضور می شود حضور فیلمی که نیست.از طرف دیگر از نشانه های شکلی دور اول سینمای کیارستمی، نبود تصویر زن در فیلم هاست. با شروع دوران دیجیتال و تغییر و تکمیل مسیر، به رفتاری مشابه آنچه که در دو مورد بالا اشاره کردم، با موضوع حضور زنان می رسیم. فیلم «ده» با کاراکتر اصلی یک زن، شروع دورانی را رقم می زند که در فیلم «شیرین» تمام فیلم را دربرمی گیرد کیارستمی بیشترین تعداد ستاره زن در تاریخ سینمای یک کشور را مقابل دوربینش قرار می دهد. این البته تنها پاسخی روشن برای آنها که دلیل حذف زن در آثار کیارستمی را فرامتن های عجیب برمی شمردند، نیست. بلکه تصویر چهره هر یک از این زنان ما را به بخشی از تاریخ تصویری نقش بسته در حافظه مان برمی گرداند، چیزی که فیلم در یک کلیت بزرگ تر، درباره مفهوم سینما هم به دنبال آن است.
و بالاخره اینکه آیا این «حذف» قرار است ما را به سمت ایدئولوژی امر «متناهی» کوچک است و باید به سوی «نامتناهی باشکوه» پیش رفت، سوق می دهد؟ نظری که برخی منتقدان کیارستمی از آن به عنوان نوعی شرقی گرایی که زندگی را با همه مشقت ها و جزئیاتش نادیده می گیرد و به جای آن راه حل های ساده برای پیچیدگی ها ارائه می دهد، دارند و می گویند این برخلاف واقعیت است پس کاربردی نیست.باید گفت که بر فرض هم چنین باشد. برفرض که از دویدن پسر بچه برای پس دادن یک دفتر تا سروکله زدن یک زن برای راضی کردن اطرافیان و تلاش یک مرد برای فهمیدن راز کپی و اصل بودن، همه امر نامتناهی تلقی شوند. آیا واقعا امور متناهی ما را به سمت واقعیت راهنمایی می کنند که این راه حل جایگزین را برنمی تابیم؟امروز سینمای کیارستمی، خصوصا با فیلم های ساخته شده در قرن جدیدش، امکان نگاه کامل تری را به جهان یکی از مهمترین فیلمسازان تاریخ سینمای کشورمان فراهم می کند. در این روزگار آیا باید مسیر نقد سینمای او هنوز همان باشد که بود؟ مربوط به همان دوران که ما دانشمان از سینما محدودتر بود و تصورمان از غربی ها و فستیوال ها و فیلم سازان خارجی عجیب تر. و فیلم های کمتری از کیارستمی و هم نسلانش در دنیا دیده بودیم و از تاثیراتش بر سینمای جهان بی خبر بودیم. یا هنوز از اینکه فیلمسازان دیگر کشورها مفتخر به عکس انداختن با او بودند، باید در پی کشف تئوری توطئه جدیدی باشیم؟در پایان نوشته باید به این اشاره کنم که مشابه چنین مطالبی را قبلاً در مجلات و مکتوبات مختلف درباره سینمای آقای کیارستمی گفته ام. اما بعید می دانم کسی خواننده این مطلب باشد. مجلات نویسندگان تخصصی ندارند و نویسندگان از این مجله به آن مجله در رفت و آمد هستند نمی دانم که رویکرد هر مجله نسبت به یک کارگردان، مثلاً اینجا آقای کیارستمی مثبت است یا منفی؟ همه منتقدان پیشین ایشان حالا دوست و رفیق هستند و اگر هم امتیازی به کیارستمی می دهند در نهایت به خاطر آن است که نقدهای آنها را می خوانده و نه به این خاطر که فیلم های مهمی تولید کرده. در این مدت کوتاه تمام مجلات و روزنامه های ایران خواهان مطالبی درباره آقای کیارستمی هستند و من که متعجب از این اوضاعم در این آشفته بازار باید از خود بپرسم که چرا می نویسم. می گردم و در ذهن خودم به جوابی ساده می رسم. کیفیت جهان با رفتن کیارستمی پایین تر آمده، مردم این را فهمیده اند. حتی آنها که هیچگاه مخاطب سینمای او نبوده اند این روزها حس می کنند که کیفیت جهان پله ای سقوط کرده. دنیایی که در تولید تروریست و مردان بد از همیشه فعال تر است در حفظ یکی از انسان های ویژه اش کوتاهی کرده. تنها هدف این نوشته برایم آن است که بگویم من هم از این سقوط آگاهم. مثل همه کسانی که برای نبود کیارستمی اشک ریختند.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98630
باشگاه اندیشه › الهیات موسیقی

درخواست حذف اطلاعات
فرق علم با هنر این است که علم در طبیعت وجود دارد، اما ما نمی دانیم و به آن پی می بریم و کشفش می کنیم. در حالی که هنر این طور نیست. گفت وگوی عصراندیشه با شاهین فرهتهنر سرگرمی نیست
شاهین فرهت: موسیقی، علم نیست.عصر اندیشه: آقای دکتر فرهت! یکی از دغدغه های بنیادین متخصصان هنر موسیقی در ایران امروز، غلبه موسیقی بنجل و مبتذل بر موسیقی اصیل است. گفته می شود که در تاریخ حکمت ایرانی و اسلامی ما بزرگترین نظریه پردازان علم موسیقی را داشته ایم که اندیشه های آنان بیشتر تولید موسیقی متعالی بوده است، اما امروز نوعی لمپنیسم هنری بر آن تاریخ فاخر پیشی گرفته و همین امر سبب شده شمشیرها علیه این وضعیت کشیده شود. به زعم حضرتعالی علل رشد این ابتذال چیست؟ آیا می توان از عوامل تاریخی در پیدایش موسیقی بنجل سخن گفت یا باید چنین وضعی را ناشی از شرایط مدیریتی و ... در سال های گذشته دانست؟شاهین فرهت: به این دلیل که اصلاً ایران کشور موسیقی نیست و سرزمین شعر است. شاعران بزرگ ما همچون فردوسی، خیام، سعدی، مولانا، نظامی و حافظ، 700ـ600 سال قبل از هایدن، باخ، جورج فردریک هندل و بتهوون دیده بر جهان گشوده اند. من فکر می کنم بتهوون شبیه حافظ است و مولانا به باخ و سعدی هم به هایدن شباهت دارد. در ایران عامه مردم موسیقی را متوجه نمی شوند، در صورتی که وقتی اشعار حافظ خوانده شود، عکس العمل نشان می دهند و معنی آن را می فهمند.  یعنی آنقدر که شعر در تاریخ ایران ریشه داشته، موسیقی نداشته است؟ اما به نظر می رسد شعر و موسیقی آمیخته به یکدیگر هستند...شاهین فرهت: شعر به موسیقی کمک می کند، اما هیچ نزدیکی ای بین موسیقی و شعر نیست. هنرها هیچ ربطی به هم ندارند و تنها «احساس» ویژگی مشترک آن هاست و اعضای تشکیل دهنده شان با هم فرق دارد. متاسفانه این طور تلقی شده که شعر و موسیقی به هم نزدیک هستند، اما باید توجه کرد که کلمات به صورت جداگانه ممکن است اثر مثبت داشته باشند. اگر شعر قوی باشد و خواننده هم آن را خوب بخواند، شاید روی شنونده تاثیر مثبتی بگذارد، اما روی ملودی هیچ تاثیری ندارد. به همین دلیل گاهی افراد به یک موسیقی اپرا و آواز گوش می دهند، اما شاید معنی و شعر را متوجه نشوند و فقط از لحن و ریتم آن لذت ببرند. گاهی اوقات هم پیش می آید که یک شعر قوی، روی موسیقی ضعیف گذاشته می شود که از این نمونه زیاد داریم. پس نظریاتی در زیباشناسی که می گویند وزن و عروض در شعر با ریتم های موسیقایی نسبت های بنیادین دارند، از نظر شما معتبر نیست؟شاهین فرهت: اگر بخواهیم هنر موسیقی را با شعر مقایسه کنیم، شعر یک هنر خاموش و استاتیک است. مثلاً شما می توانید دراز بکشید و شعر بخوانید، در حالی که موسیقی چنین نیست. در تمامی هنرها حداقل یک عامل قابل لمس وجود دارد. مثلاً در نقاشی یک درخت می کشید یا چهره یک انسان را که برای همه ملموس است یا در شعر می گویید: «شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل.» تمام این لغات را در روزنامه ها و کتاب ها هم می خوانیم. بنابراین، این عوامل قابل درک و لمس هستند، ولی موسیقی این طور نیست.
شعر و موسیقی ذاتشان با هم متفاوت است. موسیقی قابل ترجمه نیست، یک قطعه ای از بتهوون را همه دنیا با زبان های مختلف می شنوند، اما شعر سعدی و مولانا را اگر بخواهند خوب درک کنند، باید زبان مادری شاعر را بدانند؛ اگر هم ترجمه شود، مفهوم آن به کلی عوض خواهد شد و شاید دیگر دلنشین نباشد. یعنی تفاوت موسیقی و شعر یک تفاوت ذاتی است؟شاهین فرهت: بله، مولانا می گوید: «هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من.» موسیقی به هنرها کمک کی کند، اما از هیچ هنری کمک نمی گیرد. در موسیقی رمزی نهفته است، از این رو با دیگر هنرها متمایز می شود. از نظر من نقاشی هنر خاموشی است، از این بابت هنر بدبختی است. از هر تابلو یک اورجینال وجود دارد و اگر نقاش آن را بفروشد، دیگر تمام شده و کپی آن هم ارزشی ندارد، اما آثار بتوون را هزارن بار کپی کنید، اصالت آن از بین نمی رود. من معتقدم برای درک هنرژن خاصی لازم است. یعنی باید ژن موسیقی داشت تا بتوان موسیقی را شناخت و درک کرد؟ جایی اشاره کردید که نمی توان مشغول کاری بود و به موسیقی بتهوون گوش داد...شاهین فرهت: نه، اصلاً نمی شود. در همه هنرها باید درک و ژن داشته باشد. چرا وقتی برای یک ایرانی شعر حافظ می خوانید، لذت می برد؟ چون زبان اوست و قدری از آن درک و شناخت دارد. یعنی باید ارتباط ذهنی مخاطب در بستر تاریخ و مفاهیم آن با یک هنر برقرار باشد؟شاهین فرهت: بله. مثلاً معماری همراه با علم است، در حالی که موسیقی، علم نیست. البته کلاً هنر، علم نیست.
اجزای تشکیل دهنده موسیقی از جهت فرکانس و فیزیک و دانک های موسیقی از بابت علم ریاضی قابل مطالعه است. همان طور که دانشمندان ما هم در قدیم، موسیقی را از لحاظ علم ریاضی مورد مطالعه قرار داده اند. علم نیست، به این معنا که فرای علم است؟شاهین فرهت: فرق علم با هنر این است که علم در طبیعت وجود دارد، اما ما نمی دانیم و به آن پی می بریم و کشفش می کنیم. در حالی که هنر این طور نیست. مثلاً اگر حافظ نبود، مطمئناً دیوانش هم نبود، اما اگر دکتر فلمینگ نبود، بالاخره آنتی بیوتیک را فرد دیگری کشف می کرد؛ هنر در طبیعت نیست، اما علم در طبیعت وجود دارد و همان واقعیاتی است که کشف می شود زیبایی و زشتی با هنر فرق دارد. هنر، ساخته دست بشر است و اگر بتهوون نبود مگر سمفونی اروئیکا وجود داشت؟
خیر. فقط حافظ می توانست بگوید «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل»، یا «در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع.» البته هنرمند از محیط خود الهام می گیرد و به اشراق می رسد. هنر به نوعی فانتزی های بشر را می گوید، شغل هنر بیان واقعیات نیست، ایده آل ها را می گوید، غم ها و شادی ها را بیان می کند.
اگر از نگاه فلسفه هم بخواهین به این موضوع بپردازیم، باید این طور بگوییم: از آنجایی که ما جزئی از وجود خدا هستیم و یگانه موجود پرفکت (بی عیب) فقط اوست؛ اگر برای بهتر زندگی کردن تلاش می کنیم، چون می خواهیم به خدا برسیم. به همین دلیل موتسارت در یکی از گفتارهایش اشاره کرد که اکنون تازه دارم به بعضی از تورک (فرم) های ارکستراسیون پی می برم، اما دیگر باید بروم (بمیرم). پس در حقیقت، هنر بازتاب کمبودهای ماست، اگر همه چیز بر وقف مراد بود، اصلاً احتیاجی به هنر نبود. جنابعالی به چند نکته بدیع اشاره کردید که با مشهورات نظریه های زیباشناسی در تناقض است و البته تفسیر دقیقی به نظر می رسد...شاهین فرهت: وقتی از نت بتهوون کپی می کند، همان نتی را می زنید که اورجینالش هم می زند... با این وصف، می توان گفت ایران از اورجینال ترین هنرهای موجود که موسیقی باشد، محروم بوده است؟ علیرغم این که می گویند «هنر نزد ایرانیان است و بس.»شاهین فرهت: طبیعی است که هر قومی خود را برتر می داند؛ ایرادی هم نیست. در نقطه مقابل تفکر شما، فیلسوفانی چون دکتر«سید عبدالله انوار» معتقدند که علم موسیقی به احسن وجه نزد ایرانیان است و متفکرین فلاسفه ایرانی همچون ابن سینا و فارابی در کتاب هایشان باب های مختلفی پیرامون موسیقی دارند که در برگیرنده همه اصول علمی، حکمی و فلسفی موسیقی است...شاهین فرهت: آن ها از نقطه نظر علمی بررسی کرده اند؛ اما موسیقی، هنر است. برای شما مثال زدم که شاعران بزرگ مانند سعدی، حافظ و مولانا، 500، 400 سال قبل از هنرمندان اروپایی دیده به جهان گشودند. موسیقی چند صدایی از قرن نهم میلادی در اروپا شکل گرفت. در اروپا در قرن نهم، موسیقی پلیفونی که همان مکتب هلند است و در دوران هنر آنتیک در قرن 12ـ 11 میلادی به وجود آمد. بعد آرنو قرن 13 و آغاز رنسانس قرن 15،14 و 16، آغاز باروک قرن 17 و بعد دوران کلاسیک آغاز شد. اوج دوران باروک را از 1600 تا 1750 باید در نظر بگیریم. سال های 1750 تا 1800 از موتسارت تا بتهوون پلی است به کلاسیسیسم و رمانتیسم؛ قرن 19 هم که رمانتیسم به وجود آمد. در این دوران بزرگان موسیقی ما نیز پا گرفتند.  خب فرق این نوع موسیقی که در غرب بالید، با موسیقی ای که فلاسفه ما به آن می پرداختند در چیست؟ چرا نمی توان نظریات آنان را منشاء تولد موسیقی در ایران دانست؟ موسیقی ای که علیرغم تفاوت هایش با موسیقی غربی، دارای تاریخ و هویت مستقلی است؟شاهین فرهت: کار آن ها در موسیقی چه اثری داشته است؟ فقط حرف زدند. آن ها به موسیقی به عنوان یک علم پرداخته اند، علمی که زیر مجموعه ریاضی قرار می گیرد...شاهین فرهت: موسیقی که من می شناسم ربطی به علم ندارد. از این متفکران هیچ اثر موسیقایی در دست نیست. چون جزء تاریخ شفاهی محسوب می شود و ضبط نشده است...شاهین فرهت: اصلاً این متفکران در زمانی زندگی می کردند که موسیقی بسیار حالت اولیه داشت. بنابراین، این دانشمندان فقط موسیقی را از جهت علم ریاضی مورد بحث قرار داده اند. قطب الدین شیرازی و ... چند اسم است که ما هم با همین ها دل خوش هستیم. کسی که کوراتت های بتهوون را نشنیده، نباید صحبت از موسیقی بکند! مثلاً کسی مثل استاد انوار که بر کتاب های موسیقی فارابی و ابوعلی سینا شرح نوشته، دقایق نظری آن ها را کاویده ونسخ را به بهترین وجه تصحیح کرده...شاهین فرهت: این کارها هیچ فایده ای ندارد. موسیقی کبیر به چه دردی می خورد؟ از جهت خلق آثار موسیقایی نمی توان استفاده ای کرد، چون ربطی مستقیمی به موسیقی ندارد. همیشه وقتی صحبت از موسیقی ایرانی می شود از آثار فارابی، قطب الدین شیرازی و ... نام می برند. من خودم به شخصه دلم می خواهد در این رابطه راهنمایی بشوم و ببینم آیا این آثار می توانند از جهت شنیداری موسیقی فایده ای داشته باشند؟ آیا با این وضع ما باید بگوییم فاقد موسیقی اصیل ایرانی هسیتم؟شاهین فرهت: خیر، فاقد نیستیم. هر مملکتی موسیقی دارد. ما ردیف دستگاهی داریم که آقای «مجید کیانی» جزء استادان بزرگ آن هستند، این نوع موسیقی هم فقط برای شهر است و موسیقی شهری حساب می شود. یک فولکلور داریم که همه دنیا هم دارند که همان موسیقی محلی یا نواحی است و بسیار خوش آهنگ است. بنابراین، برپایه رویکرد شما، از نظر اصالت هنر موسیقی در یک مقایسه تطبیقی میان ایران با تاریخ موسیقی غرب، موسیقی ما به شدت ضعیف و عقب است...شاهین فرهت: معلوم است که عقب هستیم، آن ها هم در شعر از ما عقب هستند. موسیقی ایران هم بسیار دارای ارزش است و من عاشق موسیقی ایران هستم. من اکثر آثار شکسپیر را خواندم و به نظر من یک غزل حافظ به کل آثار ایشان می ارزد، اما موسیقی ما به پای شعرمان نمی رسد. اینکه می گویند موسیقی بد است، چون شناختی ندارند. چیزی که از موسیقی می بینند، موسیق رپ و مسائل مبتذل است که خب طبیعتاً حرام و بد است. من با کوارتت بتهوون به خدا می رسم. با یک فوگ باخ عرفانی می شوم، با یک سمفونی چاریکوفکسی و برامس تمام دردهای بشری را حس می کنم. علیرغم این تفسیر که ایران سرزمین شعر است، نه موسیقی، اما جامعه ایرانی روزگاری دارای استعدادها و ظرفیت های حیرت انگیزی برای خلق هنر اندیشمندانه و متفکرانه در همه عرصه ها بود که چنان که گفتم، امروز این روند برعکس شده است. آیا این وضعیت صرفاً منحصر به ایران است یا با یک ابتذال جهانی مواجهه هستیم؟شاهین فرهت: ما اکنون در دهکده جهانی به سر می بریم و مرزها برداشته شده است. تنها در ایران این اتفاق نیفتاده است. موسیقی های دم دستی یا رپ و ... در بین جوانان غربی هم طرفداران زیادی دارد. تمام مردم یک هدفن به گوش دارند و در حال گوش کردن به این نوع موسیقی هستند؛ دیگر کسی کتاب نمی خواند و از تفکر دور شده اند. من هم موسیقی پاپ دوست دارم، اما هر موسیقی ای جای خود را دارد؛ مثلاً در مجلس عروسی که نمی شود سمفونی بروکنر بگذارید، همه از مراسم می روند، باید موسیقی شاد بزنید. یا در مطب دکتر، فرودگاه و ... دلتان می خواهد موسیقی سبک گوش کنید و یا وقتی تنها هستید می خواهید یک موسیقی عمیق بگذارید؛ متاسفانه این نوع موسیقی هم در دسترس نیست، اما موسیقی بد و سطحی همه گیر شده و همه جا وجود دارد. در برابر این وضعیت غلبه موسیقی بنجل و تجاری و سطحی شدن سلیقه مخاطب و نزول ذائقه آن، هنرمند نیز باید تن به این بازار و تجارت بدهد یا هنرش را حفظ کند؛ هر چند که خریدار ان کم باشد؟شاهین فرهت: یکی از مهمترین علت های این آسیب، ضعیف بودن نظام توزیع و پخش موسیقی در ایران است. نظام پخش هم متناسب با ذائقه مردم پخش می کند، اگر یک آلبوم اصیل و سمفونیک پخش کند مردم نمی خرند...شاهین فرهت: چندی پیش من به یکی از شهرستان ها رفته بودم، یک باغبانی آمد و گفت من سمفونی های شما را گوش می دهم که اصلاً باورم نمی شد. این موارد استثناء است...شاهین فرهت: باید هم باشد، چون این نوع موسیقی تفکر می خواهد و نباید همه از آن لذت ببرند. مگر همه عمق نقاشی را می فهمند؟ مگر همه ادبیات را می دانند؟ مگر همه فیلم های کیارستمی را درک می کنند؟ به شخصه اصلاً فیلم های کیارستمی را دوست نداشتم، چون ژن من درک آن نوع فیلم ها نیست؛ ولی سخت ترین موسیقی ها را می فهمم. کیارستمی دوست من بود و همیشه هم به او می گفتم از فیلم هایت سر در نمی آورم. فیلم آخر ایشان به نام«کپی برابر اصل» را در سوئد دیدم، مات و مبهوت بودم و هیچ سر درنمی آوردم. در حالی که در هیچکاک فلسفه هست، ولی شاید تلقی عمومی چیز دیگری باشد...شاهین فرهت: چون در هنر فاکتوری است به نام اینترتیمنت (سرگرمی). حافظ و سعدی از طریق کلمات با روح انسان بازی می کنند. سعدی می گوید: «هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است / عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است.» اگر بخواهید پند اخلاقی این شعر را به زبان ساده بگویید، نصیحت می شود، ولی این بیت توأم با زیبایی است. از همین رو، شعر هنر بزرگی است. شما به عنوان خالق بخشی از فرهنگ معاصر ما، آینده عرصه فرهنگ و هنر ایران را با ملتی که تلگرامیزه شده، حتی کتاب را هم از روی تبلت می خواند و با ریشه های اصیل خود فاصله گرفته، چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا ممکن است اتفاقی رخ دهد تا دوباره به اصل خود بازگردیم؟ یا این کارخانه بنجل سازی غلبه خواهد کرد و همچون سیل خروشان همه چیز را با خود می برد؟شاهین فرهت: اتفاقاتی که در ایران می گذرد، در همه جای دنیا هم در حال رقم خودرن است. هم موسیقی پاپ طرفدار دارد و هم موسیقی کلاسیک، اما بیشتر طرفدار نوع اول هستند. به عقیده من با پیشرفت و گذشت زمان تعداد علاقه مندان به هنر واقعی بیشتر خواهد شد. دلیل آن هم این است که موسیقی ای که امروز طرفدار دارد، موسیقی مصرفی و خسته کننده است و مخاطب بالاخره از آن بریده می شود. در سال 1950«بیل هیلی» به شهرت رسید و همه طرفدارش شدند. بعد «الویس پرسلی» و بعد هم «گروه بیتلز» آمد. در نهایت همه آن ها از میان رفتند و به «مایکل جکسون» رسید که آن هم از بین رفت و اکنون کمتر اسمی از آن به میان است. در حال حاضر هم به کلاسیک ها روی آوردند. از نظر من آینده روشن است هر نوع موسیقی ای باید باشد و این مردم هستند که انتخاب می کنند. مثلاً سبک مرحوم «محمد نوری» پاپ است، اما چون یک خواننده با سواد بود، سبک پاپ را هم اصیل می خواند.  شما خالق سمفونی هایی چون پیامبر، ایثار، امام رضا، خیام و ... هستید. سمفونی های شما تماماً تاسیسی است. این سمفونی ها که تم مذهبی دارند، چگونه در ذهن و عمل هنرمند پدید می آید؟شاهین فرهت: بله، فکر نمی کنم کسی در دنیا چنین سمفونی ای برای پیامبر ساخته باشد. زمانی که می خواستم سمفونی پیامبر را بسازم ترسیدم، چون برای چنین نام و شخصیتی باید کاری ساخته می شد که ارزشمند باشد. الحمدالله تم اصلی آن به من الهام شد و گفتم خدایا اگر من نتوانم تمی را که دوست داشته باشم برای حضرت محمد بسازم، چه کار کنم؟ باید در هنرمند ژن خلاقیت وجود داشته باشد. ما در کشوری زندگی می کنیم که رهبر انقلاب از قضا در عرصه موسیقی، آرایی پیش رو دارند. ایشان یک بار گفتند من را به عنوان آدم ضدغرب می شناسند، اما به شما می گویم در غرب موسیقی هایی وجود دارد که بسیار معنوی است و حتی با موسیقی می توان انقلاب کرد...شاهین فرهت: حدود 20 سال پیش رهبری در تلویزیون گفتند: «موسیقی خوب موسیقی ای است که وقتی شما گوش می دهید، تم آن به خاطر تان بماند.» این حرف یک موزیکولوگ است. ایشان انسان پیش رویی هستند، اما برخی اوقات ایشان را در منگنه می گذارند.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98622
باشگاه اندیشه › النهضه در مسیر سکولاریسم اسلامی

درخواست حذف اطلاعات
این نگاه زن را عنصر فعال جامعه دانسته و نقش جدی و مشارکتی در عرصه های سیاسی، مدنی و اجتماعی برای او قائل است. البته در وجه افراطی این نگاه گاهی آزادی در معنی منفی آن قرائت می شود که مطابق آن زن ابزار سلطه فرهنگی نظام سرمایه داری تلقی می شود.گفت وگوی مهرنامه با شجاع احمدوند استاد دانشگاه علامه طباطباییمهرنامه: در ابتدا کمی راجع به سیر تحول و تشکل حزب النهضه بفرمایید و اینکه آیا می توان گفت که جنبش اسلامی تونس دغدغه های سکولاریستی داشته و به خصوص اعلام اخیر بر جدایی از جنبش جهانی اخوان المسلیمین را حرکتی به سوی سکولاریسم قلمداد کرد؟شجاع احمدوند: من قبل از پرداختن به این سوال باید به دو مقدمه اشاره کنم. اول آنکه دغدغه های جنبش اسلامی تونس از ابتدا تا کنون دغدغه هویت از سویی و نو بودن از سوی دیگر است. به نظر من جنبش اسلامی تونس از ابتدا بی میل به گرایش های سکولار نبوده است که من این گرایش را که در دو وجه اسلام گرایی و گرایش به منطق سکولاریسم بازتاب یافته در قالب مفهوم انطباق یا عدم مغایرت بررسی می کنم. به این معنی که این جنبش همواره میان اینکه کنش مردم باید منطبق بر احکام شریعت باشد یا مغایرتی با آن نداشته باشد، نوسان بوده است. در آغازین سال های شکل گیری جنبش در بستر رویکرد اخوان المسلمین تأکید بیشتر آن بر «انطباق با احکام اسلامی» بود اما در یک فرایند تدریجی به سوی تأکید بر «عدم مغایرت آن با اسلام» پیش رفت. عدم مغایرتی که امروزه تا حد زیادی «حرکت به سوی سکولاریسم» نزدیک شده است.دوران جدید تونس از 1956 تحت رهبری حبیب بورقیبه عمدتاً با الگوگیری از عصر کمالیسم ترکیه آغاز شد. براندازی خلافت و جای گیری نظام جمهوری، کم رنگ سازی ارزش های اسلامی، پیگیری اصلاحات به سبک غربی و ادامه روش های اقتدار گرای سنتی در تحمیل ارز ش های تجدد، همه و همه از ویژگی های دوران بورقیبه بود. زین العابدین بن علی نیز به رغم آنکه با کودتایی آرام به جای بورقیبه نشست، با تأکید بر ضرورت جداسازی دین از دولت نوعی بورقیبیسم را باز تولید کرد. این وضعیت البته چون ریشه دقیقی در تاریخ تونس نداشت، جامعه را با چالش های اساسی درحوزه کارآمدی به ویژه در عرصه اقتصاد، اقتدارگرایی، کم رنگ سازی ارزش های بومی و اسلامی مواجه ساخت. در واکنش به این چالش ها برخی از مصلحان اجتماعی «بازگشت به اسلام» را راه حل دانستند. به واقع آغاز جنبش اسلامی تونس به ضرورت برخورد با این چالش ها برمی گردد. بدین سان این جنبش از سویی دغدغه حفظ هویت داشته و از سوی دیگر نگران این که از سوی حبیب بورقیبه به عنوان مانع توسعه جامعه معرفی نشود. لذا جنبش در تمام طول حیاتش در چند دهه گذشته میان دو وضعیت حفظ هویت بر مبنای آموزه های اسلامی و عدم اتهام به عنوان مانع توسعه در نوسان بود.مقدمه دوم، اشاره به مراحل جنبش اسلامی تونس است. این جنبش از دهه هفتاد تا کنون حداقل چهار مرحله را طی کرده است. در مراحله نخست که با عنوان جماعت اسلامی از آن یاد می شود، در تونس مانند بقیه شمال آفریقا، اسلام بخش اصلی هویت همه جریان های سیاسی و فرهنگی بود. این جنبش که در دهه هفتاد توسط افرادی چون راشد الغنوشی شکل گرفت، جنبش مدنی و نگران وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه بود و به هیچ وجه دغدغه فعالیت سیاسی نداشت. به واقع این جنبش در واکنش به سیاست کم رنگ سازی ارزش های اسلامی از سوی بورقیبه، به دنبال به صحنه آوردن ارزش های اسلامی در میان مردم بود. هر چند اتخاذ چنین رویکردی خودبه خود نوعی مقابله جویی با سیاست های بورقیبه محسوب می شد. ولی وجه قالب آن فرهنگی اخلاقی بود. ظهور انقلاب اسلامی ایران در 1979 و تأسیس دولت اسلامی از سویی موجب ترس و وحشت حکومت تونس شد و از سوی دیگر موجب اعتماد به نفس و تمایل جنبش اسلامی تونس برای ورود به فاز سیاسی شد، به طوری که غنوشی و دیگران را شیفته الگوی انقلاب اسلامی کرد.در مرحله دوم، رخداد انقلاب اسلامی موجب تحول جماعت اسلامی به ساخت جدیدی به نام جنبش اتجاه اسلامی و تغییر رفتار آن از کنش اخلاقی – فرهنگی به کنش سیاسی با هدف تأسیس دولت اسلامی شد. این جنبش در 1981 متعاقب انقلاب ایران تأسیس شد و از مرحله آرمان اخلاقی گذر کرد و خود را به واقعیت امر سیاسی نزدیک ساخت. در این تحول نیز جنبش اسلامی تونس یک پای در سنت با محوریت دین داشت و پای دیگر در مدرنیته با محوریت ارزش های غربی.در مرحله سوم، با اولیت یافتن رویکرد عقل گرا بر نص گرا، جنبش اسلامی به سوی نوعی از انشعاب رفت. جنبش تحول یافته جدید با نام اسلام گرایان ترقی خواه تکیه اصلی خود را در فهم اسلام بر عقل قرار داد و فهم جدیدی از دین را بر مبنای عقل، منطق مسلط خود قرار داد. حمید النیفره و صلاح الدین الجورشی یاران همراه و قدیمی راشد الغنوشی این بار صلاح را در این انشعاب دیدند و این رویکرد جدید را در قالب چپ گرایان اسلامی بر مبنای نقدی اساسی بر اندیشه های اخوانی در پیش گرفتند و این رویکرد سنت را به مثابه عقل عربی مورد توجه قرار دادند که در قرآن نیز از طریق قصص قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.در مرحله چهارم، اگر چه راشدالغنوشی عقل گرایی مدنظر چپ اسلامی را مغایر با مشی انقلابی، و وابسته به بستر فرهنگی غربی می دانست و آن را خصلت نخبگان نزدیک به دولت بورقیبه و بن علی و در تعارض با توده های مردم تلقی می کرد که باعث فاصله گیری از آموزه های اسلامی می شود، ولی به تدریج رهبران جنبش اسلامی چون راشد الغنوشی را به خود جلب کرد و به واقع تأسیس حزب النهضه 1989 محصول این تحول در فکر رهبران جنبش اسلامی تونس بود. النهضه بر آن بود که تأکید بیشتر بر عقل دست آنها را برای پذیرش دموکراسی و برخی از ارزش های غربی باز خواهد گذاشت. برخی از متفکران این تحول را نوعی بازسازی هویت و پیوند آن با مدرنیته می دانند. به همین دلی است که برخی از متفکران و حتی رهبران النهضه، النهضه را بیشتراز اخوان المسلمین به حزب عدالت و توسعه ترکیه نزدیک می دانند. از این سیر تحول چهار مرحله ای نشان می دهد که پاسخ سوال شما مثبت است. یعنی حرکت تدریجی جنبش اسلامی تونس با محوریت الغنوشی به سوی نوعی سکولاریسم اسلامی بوده است که می توان راجع به ابعاد آن بیشتر سخن گفت. با این تفاسیر امرز النهضه با تفسیر جدید از رابطه دین و سیاست در کنگره دهم در حال تبدیل شدن به یک جریان عرفی و سکولار است؟شجاع احمدوند: نگاهی به برخی از مهم ترین دیدگاه های حزب النهضه حاکی از آن است که این حزب آرام آرام به سوی نوعی از سکولاریسم البته با صبغه اسلامی حرکت می کند. چنان چه اشاره کردم، جنبش اسلامی تونس در اواخر دهه هفتاد و مصادف با ظهور انقلاب ایران به فکر تأسیس دولت اسلامی افتاد اما سرکوب حرکت اتجاه اسلامی و سهیم نشدن در قدرت، آنها را به سوی باسازی هویت خود بر مبنای اندیشه تجدد سوق داد و لذا به تدریج از وزن نص گرایی آنها کاسته شد و به سوی عقل گرایی سوق پیدا کرد که ترجمه ای بود از دموکراسی خواهی. نگاهی به برخی از شاخص های رفتاری آنها نشان می دهد که آنها «اسلام عصر حاضر» را کاملاً متفاوت از «دوره طلایی اسلام» می دانند که مبتنی بر نص بود. اسلام عصر حاضر به زعم آنها بیشتر از نص، بر تراث یعنی حاصل جمع عقل عربی در سرزمین های اسلامی استوار بود. معنی واقعی این تحول آن است که اسلام عصر حاضر ضرورتاً باید با مقتضیات زمان و مکان متناسب باشد؛ مقتضیاتی که مهمترین آنها در عرصه سیاست به نظام دموکراتیک، در عرصه فرهنگ به فرهنگ متکثر، در عرصه اقتصاد بازار آزاد و در عرصه حقوقی به برابری همه خصوصاً زن و مرد در برابر قانون باز می گردد. می توان همه این شاخص ها را شاهدی بر فاصله گیری النهضه از سلفیسم قلمداد کرد.به عنوان یک نمونه می توان به بحث جایگاه زنان در جنبش اسلامی اشاره کرد که نشان از فاصله گیری حزب النهضه از جریان سلفی اخوانی دارد. قبل از استقلال و نظام بورقیبیسم، جامعه تونس جامعه ای سنتی با همه لوازم آن بود. نگاه بورقییه به کمالیسم ترکیه نگاه ایشان به زن را نیز متحول ساخت. او زن سنتی را از موانع اصلی و انسانی توسعه می دانست چرا که پنجاه درصد جامعه را از مسیر توسعه دور می ساخت. پنجاه درصدی که می توانست جامعه را با شتاب بیشتری از عقب ماندگی نجات دهد و در مسیر توسعه قرار دهد. درست به همین خاطر بود که قانون احوال شخصیه را در برابر قوانین برگرفته از فقه اسلامی حاکم ساخت. اینک جنبش اسلامی با پارادوکس قانون احوال شخصیه، قوانین برگرفته از فقه اسلامی، مواجه بود و باید موضع خود را مشخص می کرد. موضعی که کوچک ترین اشتباه در آن جنبش را با بحران مشروعیت از سوی پیروان یا سرکوب مواضع از سوی دولت مواجه می ساخت. بر این اساس جنبش اسلامی سه وضعیت را برای زنان ترسیم کرد. نخست، نگاه سنتی به زن به عنوان موجودی که عرصه اعمال قدرت به خصوص قدرت جنسی است. با توجه به نقش زن در تربیت فرزندان این تحت سلطه و انقیاد بودن موجب شکل گیری جامعه ای تحت سلطه و بی روح می شد. به تعبیر متفکرانی چون عبدالجواد یاسین دستگاه فقهی سلفی بر این تاریخ سلطه صحه گذارد و توجیه نظری آن را پیدا کرد. دوم نگاه مدرن، این نگاه زن را عنصر فعال جامعه دانسته و نقش جدی و مشارکتی در عرصه های سیاسی، مدنی و اجتماعی برای او قائل است. البته در وجه افراطی این نگاه گاهی آزادی در معنی منفی آن قرائت می شود که مطابق آن زن ابزار سلطه فرهنگی نظام سرمایه داری تلقی می شود. هالیوودیسم و استفاده ابزاری از زن نماد این گفتمان است. بورقیبه با الگو گیری از کمالیسم به دنبال چنین رویکردی نسبت به زنان در جامعه تونسی بود. سوم، نگاه متفاوت جنبش اسلامی به زن، بر این اساس النهضه زن را برابر با مرد دانسته و او را مختار و فعال مایشاء می داند. حتی امکان ولایت زن بر مرد را منتفی نمی سازد که مغایر با گفتمان سنتی نسبت به زن بود. او با استناد به اینکه تصور از زن براساس بسترهای اجتماعی، متفاوت است، بر آن بود که گفتمان سنتی زن را در همان بستر جامعه قبیله ای قبل از اسلام می نگرد و گفتمان مدرن و زن را در بستر تجدد. او سعی دارد این نگاه نزدیک به سکولار را گاهی به متون دینی سنتی مستند کند، در حالی که با نگاه سنتی به زن متفاوت است. در صحبت هایتان اشاره کردید که برخی از متفکران و حتی راهبران النهضه، النهضه را بیشتر از اخوان المسلمین به حزب عدالت و توسعه ترکیه نزدیک می دانند. با این تفاسیر، تفاوت های النهضه با اخوان المسلمین را در چه می بینید؟شجاع احمدوند: به نظرم تفاوت این دو جنبش را باید در بادی امر در رویکرد کلی جنبش های اسلامی تونس و مصر دید. جنبش تونس همان طور که گفتم از ابتدا استراتژی خود را بر حفظ هویت در عین عدم تقابل با نظام سیاسی گذارد که برارزش های غربی استوار بود. اسپوزیتو در کتاب جنبش های اسلامی معاصر که بنده ترجمه کرده ام جنبش های معاصر را در سه دسته تعریف می کند: نخست، جنبش هایی که توسط حکومت سرکوب شدند مثل مصر و الجزیر. دوم، جنبش هایی که حکومت را ساقط کردند مثل ایران و سودان. سوم، جنبش هایی که توانستند در تعامل با نظام سیاسی وارد قدرت شوند، هر چند با سهمی کمتر و محدودتر مثل مالزی و پاکستان به نظر بنده جنبش اسلامی تونس از ابتدا در همین گروه سوم قابل تقسیم بندی است و به جای رودررویی رادیکال، مبتنی بر تعامل بود. به عبارت دقیق تر به جای استراتژی «انطباق با اسلام» بر استراتژی «عدم تغایر با اسلام» تأکید داشته است. در حالی که اخوان المسلمین از دسته نخست است یعنی عدم تعامل و کنار امدن با سایر گروه ها ولو به قیمت حذف و سرکوب که هم در دوره حکومت های قبلی مصر شاهد آن بودیم و هم در برخورد با محمد مرسی نمونه بارز آن را دیدم.بدین ترتیب النهضه به تعامل، گفت وگو و حتی همکاری با احزاب متعادل تر مثل احزاب میانه رو و چپ گرا روی آورد و حتی ائلاف سیاسی شکل داد. در حالی که اخوان المسلمین همچنان بر همان سلفیّت حرکت کرد و اگر هم تعامل و گفت وگویی انجام داد با گروه های سلفی بود؛ مسئله ای که یکی از فشارهای اصلی بر اخوان المسلمین را موجب شد.علاوه بر این النهضه به سوی جلب نظر مردم حرکت کرد به طوریکه قانون اساسی توافقی، از سوی شورای منتخبین مردم تدوین شد، در حالیکه اخوان کمتر به مردم اقبال کرد و قانون اساسی را کمیته انتصابی از نظامیان تدوین کردند. به قول فهمی هویدی مصر از انقلاب تونس الگو گرفت که چه باید بکند ولی تونس از مصر الگو گرفت که چه نباید بکند. بهار عربی که از تونس آغاز شد و بسیاری از کشورهای عربی – آفریقایی منطقه را درگیری کرد تا چه اندازه در جهت گیری های فعلی حزب النهضه تأثیر گذار بود؟شجاع احمدوند: بدون تردید موضع گیری اخیر غنوشی درکنگره دهم (20 تا 23 می 2016) در باب تبیین رابطه دین و سیاست موضعی دفعی و تصادفی نبود بلکه ادامه روندی است که قبلاً در ترکیه و مراکش تجربه شده است. این موضع گیری که خلاصه آن جدایی از اسلام سیاسی است را می توان تا حدود زیادی منبعث از بهار عربی دانست. فراموش نکنیم یکی از علل انقلاب تونس در 2011 مسئله بیکاری جوانان و مشکلات اقتصادی بود، اما النهضه در دوره حاکمیت خود نه تنها نتوانست این وضعیت را بهبود بخشد بلکه باعث شد تا مشروعیت پارلمانی خود را نیز به تدریج از دست دهد. به واقع بهار عربی رهبران النهضه را از سطح آرمان های فضائی به سطح واقعیت های زمینی کشاند. لذا آنها به جای احاله دادن به آرمان ها، انرژی خود را بر حل مشکلات واقعی جامعه متمرکز ساختند. بدین ترتیب آنها بر این باورند که تحول از آرمان گرایی به واقع گرایی می تواند آنها را به نیازهای واقعی مردم نزدیک تر کند تجربه شکست خورده بهار عربی در سایر کشورها و حضور ناموفق اسلام گرایان در قدرت بویژه در مصر موجب شد تا رهبران النهضه به خوبی از این تجربه بهره گیرند که تأکید و اصرار غیر ضروری بر ایده هایی که در سایر کشورها نتوانسته کسری از مشکلات داخلی جوامع را بکاهد آنها را وادار به اتخاذ سیاستی جدید و تداوم دموکراسی نوپای خود کند. به زعم آنها تنها راه تداوم دموکراسی آنها ادامه مسیری است که دنیای پیشرفته آن را تجربه کرده است.در مباحث کنگره دهم بارها به تجربه مراکش و حزب عدالت و توسعه ترکیه اشاره می شود. این بدان معنی است که برای آنها مهم است که بر نوعی اسلام میانه رو تأکید کنند. البته حزب النهضه در این کنگره خود را از یک جنبش فرهنگی به یک حزب سیاسی تبدیل کرد که پس از طی مراحل فعالیت فرهنگی در جامعه اینک به دنبال رقابت سالم سیاسی و براساس اصول دموکراسی است؛ و چه تجربه ای بهتر از حزب عدالت و توسعه ترکیه به خصوص که به زعم آنها ترکیه خود را به عنوان دریچه گفت وگوی غرب با جهان اسلام معرفی کرده است.البته می توان شاهد نوعی هوشمندی ظریف در عبارات غنوشی هم بود، به این معنا که درست در شرایطی که اندیشه و عمل اردوغان به سوی اقتدارگرایی می رود و از روشهای ابتدای کار حزب عدالت و توسعه ترکیه فاصله می گیرد، به نظر می رسد که غنوشی بی میل نیست که با نشان دادن چهره ای دموکراتیک از جریان اسلام گرا، النهضه را به عنوان تنها نماینده اسلام دموکراتیک در جهان اسلام معرفی کند. به نظر می رسد که اگر وضعیت جامعه تونسی بر مسیر دموکراسی باقی بماند و خطراتی از جنس اردوغان آن را تهدید نکند. بعید نیست که این الگو به عنوان نماینده اسلام دموکراتیک در جهان مابعد بهار عربی مورد پذیرش قرار گیرد. جنابعالی در صحبت هایتان اشاره کردید که ظهور انقلاب اسلامی ایران در 1979 و تأسیس دولت اسلامی موجب اعتماد به نفس و تمایل جنبش اسلامی تونس به ورود به فاز سیاسی، شد. به طوری که غنوشی و دیگران را شیفته الگوی انقلاب اسلامی کرد. چه شد که به یک باره چنین تغییر رویکرد و تغییر جهتی از سوی رهبر حزب النهضه رخ داد؟شجاع احمدوند: راشد الغنوشی قبلاً کتابی با عنوان حرکت انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام خمینی پرداخت، حتی به خاطر این علاقه و حمایت علنی از امام خمینی تحت تعقیب قرار گرفت بعد از سال 1992 که از زندان بن علی گریخت مدتی نیز به ایران آمد و گفت به رغم آنکه از علاقه اش به امام خمینی و انقلاب ایران کاسته نشده ولی در این سفر بسیاری از حقایق اجتماعی ایران برایش آشکار شد که موجب تغییراتی در اعتقادش نسبت به ایران شد. به نظر می رسد همین فکر به تدریج موجب تغییر نگاهش به ایران شد تا حدی که وقتی در سال 2014 خبرنگار بی بی سی در مورد ایران اسلامی از او سوال کرد، پاسخ داد: ایرانی ها پیروی گرایشی از اسلام هستند و حکومتشان نیز بر مبنای همان برداشت شکل گرفته است. این عبارت حکایت از تغییر رویکرد او به ایران داشت. هر چند فهم این تغییر و تحول نیازمند بررسی دقیق تری است ولی همین اندازه کافی است که نشان دهد او خود را به دموکراسی غربی نزدیک تر کرد و طبیعی است که این منطق با دموکراسی اسلامی حاکم بر ایران امروز متفاوت است.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98620
باشگاه اندیشه › آل سعود، آل داعش

درخواست حذف اطلاعات
داعشی ها داعیه رهبری و امامت دارند و می خواهند همه مسلمانان از او به عنوان ولی امر مسلمین جهان تبعیت کنند، به همین دلیل به رغم اینکه پول های اولیه و ارتزاقشان از عربستان تامین شده است، در تبلیغاتشان اعلام کرده اند که ما علیه اسلام سعودی هم هستیم.آل سعود و خاستگاه جریانات تکفیرهای معاصرصد سال پیش که آل سعود در تبعید بودند، در بین آنها فردی به نام «فیصل الدویشی»، ردیساخوانی های عربستان در «نجد» فعال بود. نجد بخش عمده عربستان از شرق تا جنوب (ربه الخالی، باب المندب و یمن) را شامل می شد. گروه های صحرانشین یاغی ای که در نجد ساکن بودند، کاروان هایی یاغی ای که در نجد ساکن بودند، کاروان هایی را که از عراق می آمدند غارت می کردند تا اینکه دولت عثمانی آنان را سرکوب کرد.این واقعه پس تخریب و غارت بقیع و کربلا روی داد. دولت های مسلمان از «دویشی ها» به دولت عثمانی شکایت بردند و عثمانی ها توسط «محمد علی پاشا» آنان را قلع و قمع کردند. به اعتقاد عثمانی ها، منطقه باید از وجود «آل شیخ» و «آل سعود» پاک سازی می شد، بنابراین آنان رئیس قبیله سعود را به استانبول بردند و اعدام کردند و بقیه را هم به تبعید فرستادند. عثمانی ها از آن پس به مدت سی سال بر این منطقه تسلط داشتند، برای بقیع حرم ساختند و «محمدعلی پاشا» دستور بازسازی بقاع متبرکه را به شیعیان داد. قبر «محمدعلی پاشا» هم اکنون در کنار آرامگاه جناب ابوطالب است. «عبدالعزیز» در هشت سالگی به اردن و سپس به کویت تبعید شد و ده سال در کویت ماند و با اولاد «آل صباح» به مدرسه رفت، «آل سعود»، «آل خلیفه» و «آل صباح» هر سه از اهلی نجد بودند و برای دستیابی به منابع مالی، به غارت و آدمکشی می پرداختند تا اینکه صید مروارید شروع شد. در زمانی که آل خلیفه و آل صباح به صید ماهی و مروارید مشغول بودند، آل سعود در بیابان سکونت داشتند. آل خلیفه و آل صباح به تدریج تمکن مالی پیدا کردند و برای حفظ وسایل و ابزارشان در کویت قلعه ای ساختند. «کوت» و آل خلیفه هم در بحرین که شامل «احساء» و «قطیف» می شد، سکنی گزیدند. با ورود انگلیسی ها، آل خلیفه سلطان بحرین شدند. سهم آل سعود، گرفتن خمس اموال این دو طایفه بود. سعودی ها در تبعید، برای عوام فریبی به تبلیغات دینی هم می پرداختند.«عبدالعزیز» که در آن برهه هجده سال داشت، دائما! بر این موضوع تاکید داشت که کفار (عثمانی ها) آمده و شهرهای ما را تصرف کرده اند. ما عرب هستیم و اینها ترک حنفی اند و ربطی به ما ندارند و ما نیازی به کمک آنان نداریم. از سوی دیگر «کمپانی هند شرقی» که هند را تصرف کرده و در خلیج فارس معارضی جز دولت عثمانی نداشت، به توسعه دامنه حکومت خود مشغول بود. آل سعود هم با تمسک به تبلیغات گسترده تلاش می کرد عثمانی ها را از منطقه بیرون کند و دولت انگلیس از تبلیغات سعودی های در تبعید حمایت می کرد. لازم به ذکر است که اخوانی های مصر در تبعید آل سعود به وجود آمدند. سعودی ها دائماً تبلیغ می کردند که کفار به سرزمین های اسلامی راه پیدا کرده اند. اخوانی ها هیچ کسی غیر از خود را مسلمان محسوب نمی کردند و مهم ترین جان برکفان عبدالعزیز در سرکوب مخالفان، اخوانی های تحت رهبری «فیصل الدویش» بودند. «فیصل الدویش» در بین قبایل بدوی انگشت نما بود. این گروه اعتقاد داشتند که مخالفین وهابیت از هر تیره و قبیله ای کافرند و در تمام مراحل شکل گیری، بازوی اقتصادی و تخریب آل سعود و یاور عبدالعزیز بودند و اموال مسلمانان را به نفع آل سعود ضبط می کردند. جان و مال غیر وهابی برای آنان ارزش نداشت و غارت و کشتار وسیعی به دست آنها انجام شد.اخوان ابتدا در سال 1912م/ 1330ق حرکت خود را در منطقه «اطاغیه» به رهبری «عبدالکریم المغربی» آغاز کرد. پس از او، رهبری به «فیصل الدویش» رسید که عمده حرکت های تند و خشن و غارت های آل سعود توسط او انجام شدند. اخوانی ها که از سه قبیله «مصلی» به رهبری «فیصل الدویش»، قبیله «عتیبه» به رهبری «سلطان ابن بجال» و قبیله «عجمان» به رهبری «زیدان حثلین» تشکیل می شدند، پس از استقرار حکومت آل سعود، به منزله بازوی آنان عمل می کردند، اما در اثر جهل و بی سوادی تصور می کردند قرار است کفار را بیرون برانند، در نتیجه، نیروهای خود را به کمک آل سعود می فرستادند. آنان که عمده ثروت و قدرت اقتصادی خود را از غارت به دست می آوردند، پس از این دوره متوجه شدند که مهم ترین مراکز تجمیع ثروت در حرم اهل بیت است، زیرا پادشاهی بخشی از ثروتش را به این مناطق بخشیده بود.اموالی که از سرقت به دست آمدند
«عبدالعزیز اول» پس از ائتلاف با «محمد بن عبدالوهاب»، ابتدا مدینه را تسخیر کرد. در آن دوره ده سودانی خادم حرم بودند که در همان ابتدای امر مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و کلید جواهرات از آنان مطالبه شد. اموال زیادی غارت و بلافاصله به نجد انتقال یافتند. کربلا در عرض نصف روز غارت شد و عصر آن روز 200 بار شتر طلا و جواهرات به سمت نجد حرکت کردند. موضوع توحید جز بهانه ای برای عوام فریبی «محمد بن عبدالوهاب» نبود. دویشی ها مایل به تبعیت از آل سعود بودند. عبدالعزیز در هجده سالگی نجد و بعد شش سال ریاض را تصرف کرد. در طول این مدت، «دویشی ها» به مثابه بازویی قدرتمند یاری اش می کردند. او طی شش سال، چهار شهر مکه، مدینه، طائف و جدّه را هم تسخیر کرد. عبدالعزیز که در مدرسه آل صباح کویت درس خواده بود، با کمک دویشی ها به نبرد کفار (عثمانی ها) رفت تا آنان را از منطقه خارج کند و با کمک انگلیسی ها بر حجاز مسلط شد. دویشی ها به دلیل تردد زیاد انگلیسی ها در منطقه به مخالفت با عبدالعزیز پرداختند. او تصمیم گرفت «فیصل الدویش» را به هلاکت برساند و سپس انگلیسی ها به خواست عبدالعزیز، «فیصل الدویش» و اخوانی ها را با هواپیماهای خود بمباران و قلع و قمع کردند. این همان کاری است که امروز با داعش می کنند، یعنی کار خود را پیش می برند و زمانی که شکست می خورند، آنان را از بین می بردند. همواره شگرد استعمار همین بوده و هست.سیاست پساانقلابی تکفیری ها
از بدو تولد انقلاب اسلامی ایران و هم زمان با صدور انقلاب اسلامی، غربی ها در نتیجه ترس ناشی از غلبه تفکر امام خمینی بر دیگر اندیشه ها، گروه های تکفیری را ایجاد کردند. در طول تاریخ برای هیچ چیز دیگری به اندازه «عقیده» خون ریخته نشده است، به همین دلیل گروه های تکفیری برای مقابله با کفار و مجوس ایجاد شدند. اخوانی های سعودی به تدریج وارد دانشگاه ها هم شدند و اخوانی های فرهنگی پدید آمدند.پس از انقلاب اسلامی جریان های تکفیری متوجه شیعه و ایران شدند و مسئله ایران هراسی مطرح شد.سعود ی ها می دانستند که مناطق شبه قاره از فقر اساسی رنج می برند، از این رو، 30 در صد از ذخایر و منابعشان را به تبلیغات دینی اختصاص دادند و مردم شبه قاره را به سینه زدن در زیر این بیرق ترغیب کردند، در حالی که آنان از نظر اعتقادی دقیقاً نقطه مقابل «اهل حدیث» هستند.در هند و پاکستان مبلغین اینها به قدری زیاد بودند که در دانشگاه ها مناظره به راه می انداختند و حتی مبلغ تربیت می کردند که به عربستان برود و به مناظره با آنها بپردازد. وهابیت از فقر مالی منطقه شبه قاره استفاده کرد و حوزه های آن مناطق را خرید. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، گروه های جهادی وجود نداشتند و پس از آن بود که شگل گرفتند.گروه های جهادی نام هایی بامسمای را برمی گزینند و زیر یک بیرق، جنگ های اعتقادی به راه می اندازند. پایگاه این گروه ها در هند و پاکستان است. وهابی ها حوزه های علمیه هند و پاکستان را وادار به تبلیغ کردند و ثمره تبلیغ آنها فجایعی مانند جنایت «ریگی» در «تاسوکی» بود.گروه هایی چون داعش اوج توان این جریان هستند که به صورت «عقیدتی» فعالیت می کنند. سلفی ها متوجه این حقیقت شده اند که دنیای بیزار از زور و استبداد به اسلام روی آورده است و با این تصور که چون امام خمینی توانست با موفقیت، انقلابی را رهبری کند و به ثمر برساند، آنان هم می توانند از صفر شروع کنند، غافل از اینکه رهبر، آن هم رهبر بی اعتنا به درهم و دینار ندارند.عده ای بر این باورند که حکومت های سلطه گر همواره یک عده فدایی داشته اند که نهایتاً نابود می شوند، مانند گروه «دویشی ها» که قربانی سعودی ها شدند. این دو نظریه درباره داعش هم مطرح هستند. داعشی ها داعیه رهبری و امامت دارند و می خواهند همه مسلمانان از او به عنوان ولی امر مسلمین جهان تبعیت کنند، به همین دلیل به رغم اینکه پول های اولیه و ارتزاقشان از عربستان تامین شده است، در تبلیغاتشان اعلام کرده اند که ما علیه اسلام سعودی هم هستیم.پس از ائتلاف اخیر علیه داعش، عده ای معتقدند که داعش به این نتیجه رسیده که غرب ام الفساد است و ثقل مخالفت خود را متوجه غرب کرده، در عین حال که مانع از ثبات یمن هم می شود، چون اگر تکلیف مشخص شود، به اعتبار«باب المندب» و به دلیل اینکه بسیاری از تجار و کسبه و قبائل یمنی در عربستان ساکن هستند و عربستان پس از «عبدالله صالح» تصور می کرد کار یمن تمام شده است و «علی عبدالله صالح» را به عربستان آورد، اما ناگهان یمن منفجر شد و حوثی ها پیروز شدند. این مسائل در کتاب های جدیدی مانند «ایران و الحوثیون» در عربستان چاپ شده است. من در عربستان گفتم شما نمی توانید کتمان کنید که این گروه در دامن شما تربیت شده و با امکانات شما شکل گرفته است. اکنون هم اینها طبق اعتقادات «شیخ محمد بن عبدالوهاب» فعالیت می کنند. اگر می خواهید مخالفت و مبارزه کنید، تنها راهتان این است که پیروان «شیخ محمد بن عبدالوهاب» را از این منطقه خارج سازید. عمده مشکل کشورهای اسلامی ناشی از افکار اینهاست. داعش در آن مدرسه پرورش پیدا کرده است.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98617
باشگاه اندیشه › «اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت پنجم

درخواست حذف اطلاعات
«اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت پنجممن وقتی سخنرانی حضرت آقا را در نماز جمعه بعد از فتنه در دفتر کارم در دبی گوش می دادم، در لحظه لحظه آن لطف خداوند و عنایت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف را نسبت به این مرد بزرگ و الهی حس می کردم.این مطلب، بخش پنجم از مطلب «اگر فتنه گران موفق می شدند.....» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.ادامه ی گفت وگوی ماهنامه فرهنگ عمومی با مهدی نصیریفرهنگ عمومی: در سال 65 یا 66 نسبت به این گروه در مؤسسه کیهان هیچگونه واکنشی وجود نداشته؟ مثلاً زمانی که وزارت ارشاد وقت به سلمان رشدی جایزه دادند و از این دست فعالیت در کیهان فرهنگی صورت می گرفت، هیچگونه واکنشی نسبت به آنها وجود نداشت؟ ریشه اختلافات سال 66 در کیهان چه بود؟مهدی نصیری: آنچه که به بنده برمی گردد این است که فکر می کنم آنها یک جریان منسجم و تشکیلاتی مرتبط با هم بودند و بنده در میان آنها غریبه حساب می شدم و یک سالی که من در آنجا دبیر سرویس مقالات بودم، تلاش هایی کردند که من را جذب کنند ولی این اتفاق به لطف الهی رخ نداد و من مشی خودم را حفظ کردم. آقای اصغری برای چه شما را جزء آنها قرار داد و شما را وارد کیهان کرد؟ مشکلش با آنها چه بود؟مهدی نصیری: آقای اصغری حتماً در جاهایی با آنها اختلافات فکری و سیاسی داشت و ایشان در کل انسان متدینی بود وکلاً از این نوع جریانات فاصله داشت. بخشی هم تعارضات مدیریتی بود. به آقای اصغری خیلی میدان نمی دادند و در جاهایی که آقای اصغری می خواست اعمال مدیریت کند، نمی توانست. این جریانی که آن زمان در کیهان بود با جریان سید مهدی هاشمی و سیدهادی هاشمی پیوند داشت. بنده یادم هست که وقتی اعضای شورا رفته بودند سیدهادی هاشمی با من تماس گرفت و گفت که می خواهد مرا ببیند چون وقتی آن طیف سابق رفتند اینها سرپل هایشان را در کیهان از دست داده بودند و می خواستند با این کار، بنده را جذب کنند که نتوانستند. بنده یادم هست در سال 67 به دفتر آقای منتظری در قم رفتم، سیدهادی هم آنجا بود کمی خوش و بش کردیم و می خواستند ببینند که نظر بنده راجع به ملحق شدن به آنها چیست که نظر مساعدی ندیدند. بعدها پس از رفتن آنها، زمانی که موضوع و جریان آقای منتظری پیش آمد، کیهان هم با تمام قوت از موضع حضرت امام(ره) دفاع کرد و در مقابل آقای منتظری موضع گرفت. حالا موافقید که سال 67 را مرور کنید. زمانی که سردبیر شدید؟ از تابستان که آن جماعت رفتند و شما تنها شدید؟ در این شرایط روند و اوضاع به چه شکل پیش رفت؟مهدی نصیری: من یکی دو سه ماهی به تنهایی و در وضعیت عجیب و غریب و خاصی که اگر خواسته باشم بگویم تفصیلش خیلی زیاد می شود، آرام آرام شروع به آوردن نیرو کردم. حاج آقای معلی را در سال 68 به سردبیری اضافه کردم، قبل از آن یکسالی تنها بودم. سپس دوستمان آقای رئوف منش آمد، بعد آقای کسائیان آمد که مجموعاً در سردبیری با هم کار می کردیم. اگر اجازه دهید در اینجا به دو مسئله بپردازیم. یکی مسئله مقالات میرشکاک در مورد شاملو بود که ظاهراً آقای اصغری و خانم شرکت نسبت به آن اشکال و ایراد داشتند و مسائلی را مطرح کردند و دیگر مطالبی که با امضای «ش ـ راشد» در مورد سروش منتشر شده بود، مسئله چه بود که به یک بحران منجر شد و بعد هم مسئله عطاءالله مهاجرانی اتفاق افتاد.مهدی نصیری: بله. عملاً اینگونه شد که وقتی من سردبیر شدم، خیلی جدی دنبال این بودم که آنچه که تشخیص می دهم و درست می دانم، عمل کنم و تا جایی که آقای اصغری به عنوان سرپرست مؤسسه و آقای خاتمی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در کار من دخالت مستقیم و امر و نهی صریح نمی کردند، من کار خودم را می کردم. حتی اگر می فهمیدم، این آقایان با کارهای من موافق نیستند ولی امر نمی کنند و دلشان می خواهد نگفته به نظر ایشان عمل کنم، زیر بار نمی رفتم و به تشخیص خودم عمل می کردم. این نوع نگاه باعث شد که در سال 1368 مقالات علیه سروش و جریان روشنفکری در روزنامه کیهان چاپ می شد. آقای میرشکاک را هم در همین فواصل جذب کردیم. نسبت به بودن آقای میرشکاک و «ش ـ راشد» در موسسه مقاومت بود؟ یعنی یک دعوای جدی در شورای مدیران موسسه کیهان داشتند؟مهدی نصیری: بله جزئیات مسائل را خیلی به خاطر نمی آورم ولی به شدت هم از درون فشار بود و هم از بیرون. مباحث «ش ـ راشد» بیشتر صبغه نظری داشت اما مباحث آقای میرشکاک ضمن اینکه نظری بود، تیزی و تندی ویژه ای داشت و روشنفکران را خیلی صریح هجو می کرد. ضمن اینکه از جریان سردبیری سابق که به کیهان فرهنگی رفته بودند هنوز در مؤسسه حضور داشتند. خانم شرکت هنوز در زن روز بود. اینها مجموعه داخلی بودند که به شدت به ما فشار می آوردند. ظاهراً دعوا به شورای مدیران کشیده شد و اگر درست گفته باشم تنها آقای سلیمی از شما دفاع کرد.مهدی نصیری: بله، آقای سلیمی در مجموع با ما بود. فشارهای شدیدی بود، در مقطع آن روز اختلافاتی بین آقای اصغری و خاتمی وجود داشت و اینها به راحتی آدم نداشتند که بیاورند. مثلاً آقای خاتمی دنبال این بود که نیرویی از خودش را به سردبیری وارد کند، یادم هست آن موقع دنبال مصطفی تاج زاده بود. مصطفی تاج زاده یک مدت به کیهان فرهنگی هم آمد. یک موقعی هم دنبال وارد کردن بورقانی بود که اتفاق نیفتاد. مایلید ماجرایی که می خواستند شما را بر کنار کنند، بازگو کنید.مهدی نصیری: موضوع مربوط به سال 69 است. ماجرا اینگونه شروع شد که مؤسسه کیهان باید مدیران مسئول نشریاتش را به طور قانونی به ارشاد معرفی می کرد تا در هیئت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفته و تأیید می شدند. یعنی یک روال قانونی بود که در ادامه تصویب قانون مطبوعات در سال 64 بود، منتهی هنوز عملی نشده بود. این را که خواستند عملی کنند آقای خاتمی و اصغری با هم توافق کردند که همه سردبیران ده نشریه کیهان را به عنوان مدیرمسئول به ارشاد معرفی کنند جز من و کیهان فرهنگی. سردبیر کیهان فرهنگی آن موقع چه کسی بود؟مهدی نصیری: آقای رخ صفت بود. آقای اصغری آن موقع با آقای رخ صفت اختلاف داشت، او را معرفی نکردند. من را هم معرفی نکردند. هر دوی آنها (خاتمی و اصغری) با شما اختلاف داشتند.مهدی نصیری: بله. آنها گفتند آقای اصغری به عنوان مدیرمسئول معرفی شود. در همین رابطه یک روزی آقای جلال رفیع که مشاور آقای اصغری و دوست مشترک ما بود در دفتر آقای اصغری من را خواست و به من گفت: تصمیم بر این شده که مدیرمسئول روزنامه آقای اصغری باشد و شما به عنوان سردبیر باقی بمانید. من گفتم حرفی ندارم که آقای اصغری مدیرمسئول باشد، اما اگر من به عنوان سردبیر بخواهم به کارم ادامه دهم، باید رابطه ام با مدیرمسئول یک رابطه استدلالی و اقناعی باشد. اینکه ایشان بدون استدلال هر چه را خواست بگوید من قبول ندارم و آماده ام که بروم قم و دنبال درسم را بگیرم. هیچ قسم نخورده ام که کار مطبوعاتی را ادامه دهم. اصلاً از اول هم انگیزه ام این بود که دو سه سالی بیایم تجربه ای کسب کنم، بعد هم دوباره دنبال درسم را بگیرم. این را گفتم و از اتاق آقای اصغری بیرون آمدم. آنها هم گفتند اینگونه که نمی شود. وقتی ایشان مدیر مسئول شد باید هر چه گفتند انجام شود اما من گفتم نه اینگونه نمی توانم. البته ایشان این حق را دارد که سردبیری بیاورد که هر چه به او گفت عمل کند. بعد از چند روزی این اتفاقات به دفتر رهبری و خدمت حضرت آقا منتقل شد و مسئله در آنجا مطرح شد، در همین مسئله دستوری مکتوب از دفتر مقام معظم رهبری با امضای جناب آقای محمدی گلپایگانی آمد و به آقای اصغری رسید که آقا فرموده بودند: نصیری باید مدیر مسئول باشد و شما به عنوان سرپرست باشید. این ماجرا چگونه به دفتر رهبری منتقل شده بود؟ از طرف شما منتقل شد؟مهدی نصیری: نه در هر صورت دفتر در جریان مسائل مؤسسه کیهان بود چرا که مؤسسه اساساً وابسته به تشکیلات رهبری بود. بعد به مقاله عطاءالله مهاجرانی و مذاکره مستقیم و موضع آقای اصغری که جانبدار مهاجرانی بود، برخوردی؟مهدی نصیری: بله این قبل از آن قضیه بود. این را پشت سرگذاشتیم. آن موقع هنوز من مدیر مسئول نبودم. ماجرای دستور آقا بعد از این قضیه بود؟مهدی نصیری: بله بعد از این مسئله بود. البته آقای خاتمی به عنوان وزیر ارشاد در سفر آفریقا بود و وقتی برگشت خیلی شاکی شد و خدمت آقا رفت و اعتراض کرد که فلانی جوان است و مناسب نیست و حرف هایی از این دست. آقا به ایشان فرموده بودند من که ایشان را نمی شناختم. اولین بار شما از فلانی تعریف کردید. چون بعد از ارتحال امام(ره) که حضرت آقا رهبر شدند، آقای خاتمی خدمت ایشان رفته بود و گزارشی از مؤسسه کیهان داده بود و آنجا گفته بود سردبیر روزنامه هم فلانی است و در آنجا از بنده تعریف کرده بود. آقا به ایشان گفتند شما از فلانی تعریف کردید من که او را نمی شناختم.اما در هر صورت این قصه رقم خورده بود و آقای خاتمی دلخور بود. یادم هست که آقای خاتمی من را خواست و به دفتر ایشان در وزارت ارشاد رفتم. آقای خاتمی گفت حالا که مدیرمسئول شده ای می دانی که مسئول واقعی، نماینده رهبری است، من هم گفتم هر چه شما بفرمایید. ولی عملاً طبق نظر و حکم حضرت آقا، آنها مجاز نبودند که در کار روزنامه مداخله کنند و اگر مداخله می کردند چنانچه حرفشان درست نبود زیر بار نمی رفتم. در اینجا بود که بحث تهاجم فرهنگی و قضیه مخملباف و اینها پیش آمد، درست است؟مهدی نصیری: بله از اینجا به بعد مباحث تهاجم فرهنگی مطرح شد. نقد سینما و نقد آثار مخملباف و مباحث دکتر سروش اوج گرفت و یکی دو ماهی از این ماجراها نمی گذرد که آقای خاتمی استعفا می دهد. در اثر اختلاف با شما استعفا می دهد؟مهدی نصیری: بله؛ سر همین مسئله از کیهان استعفا می دهد و آقا هم مصلحت می بینند که آقای اصغری را به عنوان نمانیده خودشان معرفی کنند. دلیلش هم این بود که آن موقع یک فضا سازی سنگین علیه رهبری ایجاد شده بود که بله ایشان همه آدم های چپ را از مسئولیت ها قلع و قمع می کند، بنابراین به آقای اصغری حکم دادند که بگویند آقای اصغری با خود شما از زمان حضرت امام(ره) بوده است. به آقای اصغری گفتند که فلانی مدیر مسئول است و باید با هم کنار بیایید و با هم کار کنید. ما هم با آقای اصغری علی رغم تنش های خیلی زیادی که وجود داشت کار کردیم تا اینکه ایشان به جایی رسید که رفت استعفا داد و بعدش آقای شریعتمداری آمد و بعدش هم من ترجیح دادم استعفا بدهم تا آقای شریعتمداری با کادر خودش کار را ادامه بدهد. ماجرای تعطیلی کیهان فرهنگی در سال 69 را بفرمایید. کیهان فرهنگی را در اعتراض به مواضع کیهان علیه سروش تعطیل کردند، درست است؟مهدی نصیری: به خاطر نمی آورم. کیهان فرهنگی را بستند؟ آنها در تابستان سال 69 مجله را بستند. آقای رخ صف در فروردین سال 69 در اعتراض به مقالاتی که در نیمه دوم سال 68 علیه سروش با همان امضای «ش ـ راشد» منتشر شده بود که آخرینش اسفندماه بود، سرمقاله خیلی تندی نوشت و در آن سرمقاله به نویسنده مقالات لقب «تازه ابجدخان نوباوه» داد. در خردادماه دوباره یک سر مقاله دیگر زدند و مجله را بستند. در نهایت در روزهای آخری که آقای خاتمی در ارشاد بود، رفتند و بنیاد کیان و بنیاد زنان را راه انداختند.مهدی نصیری: نه، در حال حاضر خیلی این ماجرا را به یاد نمی آورم. ما در گفت وگو هایمان معمولاً پیرامون فتنه هم سئوالی مطرح می کنیم. شما در ایام فتنه در ایران نبودید و در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات به عنوان معاون فرهنگی فعالیت می کردید. آیا ماجرا را در آنجا دنبال می کردید و به طور کلی تحلیلتان از این ماجرا چه بود؟مهدی نصیری: بله؛ طبعاً دنبال می کردم. در دبی هم جماعتی مرتب در مقابل کنسولگری ایران در حمایت از جریان فتنه اجتماع می کردند. بدون شک فتنه حادثه تلخ و بسیار خطرناکی برای انقلاب و کشور بود و تنها با لطف الهی و حضور و هوشیاری مردم متدین در صحنه و نیز تدبیر بی نظیر و شگفت انگیز مقام معظم رهبری جمع شد. تردیدی نیست که اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز ما شاهد استیلای سیاه آمریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم. نکته بسیار تعجب آور این بود که چرا عده ای علیرغم سوابق انقلابی و همراهی با نظام، متوجه این موضوع نمی شدند و یا می شدند ولی آنقدر دچار استحاله فکری و روحی شده بودند که آمریکا را بر حاکمیت ولایت فقیه ترجیح می دادند.در هر صورت واقعاً باید شاکر درگاه الهی برای پشت سرگذاشتن این ماجرای بسیار خطرناک باشیم. من وقتی سخنرانی حضرت آقا را در نماز جمعه بعد از فتنه در دفتر کارم در دبی گوش می دادم، در لحظه لحظه آن لطف خداوند و عنایت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف را نسبت به این مرد بزرگ و الهی حس می کردم و با خود می گفتم این یک جریان عادی نیست که بعد از یک حادثه بسیار تلخ و تکان دهنده و در فضایی بسیار سنگین که بسیاری از دشمنی ها متوجه شخص ایشان بود و یک کلمه حساب نشده می توانست همه چیز را به هم بریزد، ایشان این گونه، مسلط و حساب شده حرفشان را می زنند. من می دانستم که ایشان در برخی شرایط خاص به مسجد جمکران می روند و در آنجا متوسل به آقا امام زمان علیه السلام می شوند. آن روز با خودم گفتم جمکران کار خودش را کرد و علی رغم همه شایستگی های بی نظیر ایشان که بارها در دوران رهبری ایشان دیدیم و تجربه کردیم، من نمی توانستم مسئله را عادی تحلیل کنم. آیا شما احتمال رخداد مجدد و حوادثی این چنین را می دهید؟مهدی نصیری: هر چیزی محتمل است و این بستگی به تدبیر و درایت مسئولان کشور و جریان های سیاسی همراه با انقلاب دارد. دشمن پیوسته دنبال فتنه گری است. این تدبیر ما است که باید آنان را ناکام بگذارد. من برای یک کار عمیق فرهنگی در بین نیروهای انقلابی، به ویژه جوانان که آنان را در برابر چنین رخدادهایی مقاوم تر کند حرف هایی دارم که دیگر از حوصله این گفت وگو خارج است.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98615
باشگاه اندیشه › «اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت چهارم

درخواست حذف اطلاعات
«اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت چهارمنمی شود سرمایه داری را نفی کرد. چنان اقتصاد دنیا درهم تنیده است. شما پدیده چین را در این عالم نگاه کنید، همه را به مخمصه انداخته است. از آمریکا و اروپا بگیرید تا بقیه کشورها.این مطلب، بخش چهارم از مطلب «اگر فتنه گران موفق می شدند.....» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.ادامه ی گفت وگوی ماهنامه فرهنگ عمومی با مهدی نصیریفرهنگ عمومی: حرکت انقلاب را چگونه می بینید؟ مثلاً در گفته های استاد طاهرزاده که می فرمایند هرچه از تاریخ انقلاب می گذرد و به جلو می رویم انقلاب عمق و خلوص بیشتری پیدا می کند. مهدی نصیری: بدون شک برآیند نهایی این انقلاب و نظام مبارک جمهوری اسلامی به نفع دیانت و اسلام و تشیع بوده و همچنان باید منتظر تحولات مثبت فراوانی در آینده نزدیک باشیم. انقلاب اسلامی نظام استکباری غرب را مستأصل کرده است و موانع جدی بر سر راه توسعه سلطه آن ایجاد کرده است. این حرف هم درست است که ما در عرصه هایی به سمت عمق بیشتر در حرکت هستیم. همین موضوع ضرورت تحول در علوم انسانی از مصادیق آن است. اما در کنار همه این مسائل باید اشکالات و موانع کنونی و پیش رو و نیز مخاطرات احتمالی را هم ببینیم. شما اشکالات و مشکلات ما را در میادین فرهنگی چگونه ارزیابی می کنید؟ یعنی مشکل در اینجا چیست؟ به نظر می رسد این جریان تهاجم فرهنگی علی رغم عدم موفقیت به هر حال حضور داشته، تأثیر داشته، نقش بازی کرده و به نظر هم می آید که جریان فرهنگی بعد از انقلاب خیلی در حالت تهاجمی به سر نمی برد، هر چند که در مقیاس جهانی به لحاظ جاذبه های انقلاب و نیز بسط شعارهای انقلاب و نگاه انقلاب وضعیت خوبی داریم، ولی در داخل کشور وقتی به تولیدات فرهنگی، نظام آموزش کشور، حوزه‎ های مختلف فرهنگی و رسانه ها نگاه می کنیم، اوضاع، خیلی مطلوب نیست. این را چگونه ارزیابی می کنید، ریشه های معضلات را در کجاها می بینید، چون شما به ریشه ها توجه دارید و در مباحثتان دیده ام که فقط به ظواهر و مظاهر اکتفا نمی کنید، معمولاً بنیان ها را طرح می کنید و آنها را به بحثی که راجع به نسبت بین مدرنیته و اسلام دارید می برید. بنده نظرم این است که شما از آن شأن وارد شوید.مهدی نصیری: یکی از اشکالات ما فقدان یک زمان شناسی عمیق است، که در روایات به ما توصیه شده است که اگر عالم به زمان نباشید در معرض هجوم شبهه و اشکال و اشتباه و فتنه و از این قضایا قرار می گیرید. این زمان شناسی هم در روزگار ما دقیقاً با مقوله غرب شناسی پیوند دارد؛ چون زمان شناسی معنی اش این است که مؤلفه های مهم تأثیر گذار بر زمانه و زمانه ساز را بشناسیم. بدون شک جدید ترین مؤلفه تأثیر گذار بر زمانه ما ظرف یک قرن اخیر تمدن غرب بوده است و تحولاتی که این تمدن در کل دنیا ایجاد کرده و سیطره ای که یافته است می باشد. ما در فهم این مسئله دچار نقصان جدی هستیم. بارها این را گفته ایم. ما فکر می کنیم که مدرنیته نهایتاً یک تحول کمّی در سیر تاریخ و تمدن بشری بوده است. خیلی اتفاق عجیب و غریب و ویژه ای نیفتاده است. یک موقعی الاغ سواری و اسب سواری می کردیم حالا از الاغ و اسب پایین آمده ایم، سوار ماشین و هواپیما شده ایم که خیلی هم خوب است و سعادتمندیم. العیاذبالله یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و ائمه(ع) و همه این ملل و اقوام بدبخت و عقب مانده بوده اند که توفیق ماشین سواری و هواپیماسواری و دیدن تلویزیون و ماهواره و کار با اینترنت را نداشتند ولی ما داریم و پیشرفته ایم. و خیلی از مثال های دیگری که می توان زد. این تحلیل از مدرنیته غلط است. این تحلیل از تحولات زمانه غلط است. مدرنیته یک تحول بنیانی و ماهوی با ماهیت انحراف از وحی داشته و آمده بر کل عالم تأثیر گذاشته است. بر همه جوامع با شدّت و ضعف تأثیر گذاشته است. اگر این را به درستی نشناسیم و چون اتفاقاً نشناختیم، وقتی انقلاب کردیم، و تشکیل نظام جمهوری اسلامی دادیم، اغلب وعده تحقق مدینه اسلامی هفتاد ـ هشتاد درصدی را دادیم. از تنگناها غافل بودیم. از گرفتاری ها غافل بودیم. مثال عینی تر می زنم. چون ماهیت رسانه مدرن را نمی شناختیم [تقصیر نداشتیم] فکر کردیم اگر این صدا و سیما و رادیو و تلویزیون یک ماه دست ما بیفتند، چه کارها می کنیم. چون نمی شناختیم چنین تلقی ای داشتیم. الان سی سال است که صدا و سیما دست ماست اما همچنان در این عرصه مشکلات و اشکالات بسیار جدی داریم. البته قابل مقایسه با رادیو و تلویزیون شاه نیست. حتماً اتفاقات خوب و مثبت فراوانی افتاده است اما این اتفاقات در حد همان سی یا چهل درصد است. بیش از آن نیست. من معتقدم خیلی بیش از این هم امکان بالا آمدن ندارد. شاید 10 درصد قابل بالا و پایین باشد شما می خواهید بدانید چرا ما دچار انفعال و مشکلیم؟ من می گویم به خاطر اینکه دشمن و شیطان قوی بوده است. تمدن مدرن که صد سال بر جامعه ما سیطره پیدا کرده است. همه ساختارهای سنتی را به هم زده است. صد سال نظام رسانه ای مدرن، نظام تعلیم و تربیت مدرن، آدم سازی کرده، فکر و اندیشه ساخته، کارهای بسیار کرده است. این از یک طرف، از طرف دیگر ما به جامعیت دین هم مراجعه نمی کنیم. یعنی یک بخشی از مشکل همین است. من معتقدم ما از جامعیت قرآن و عترت فاصله داریم. منظومه فکریمان ملقمه ای از قرآن، عترت، فلسفه یونانی، لیبرالیسم، مارکسیسم و مدرنیته است. از همه اینها متأثریم و یک منظومه فکری التقاطی ایجاد شده است. منظومه فکری هم به میزان عدم خلوصش، ناکارآمد یا کم کارآمد و ضعیف می شود. این هم یک مسئله است. من معتقدم ما به میزانی که از یک طرف، منظومه فکریمان را خالص تر کرده و به آموزه های قرآن و عترت نزدیک تر شویم و از طرف دیگر زمان شناسی و غرب شناسی و دشمن شناسی مان را تقویت کنیم، می توانیم دامنه آن وسعی را که گفتم، افزایش دهیم. وضع را بهتر از اینکه هستیم کنیم. این لبّ قضیه است. اگر این افتاق نیفتد باید به همین وضعی که الان هست رضایت دهیم و خیلی هم خودمان را اذیت نکنیم. آقای نصیری یکی دو نکته در صحبت های شما وجود دارد. یکی در عرصه مسائل فرهنگی است. به نظر می رسد میزان و وزن تأثیرگذاری در تغییر آرایش فرهنگی کشور (مشروط به اینکه آن عنصر زمان آگاهی که فرمودید در ما وجود داشته باشد و نیز اینکه دارای یک استراتژی روشن و مدون باشیم) را شما کم در نظر گرفتید. آیا اینگونه نیست که اگر ما یک شناخت روشن انتقادی از مدرنیته که شما تحت عنوان غرب شناسی مطرح کردید، داشته باشیم و بر این اساس یک استراتژی منسجم را تدوین کنیم و این اجازه را به نیروهایی دهیم که این نیروها به این استراتژی و به اینکه این مبارزه باید صورت بگیرد اعتقاد دارند و باور دارند که این مبارزه می تواند به نتیجه برسد و اگر این صف بندی را تغییر دهیم و مرکز ثقل این سیاست گذاری را یا سیستم های بوروکراتیکمان قرار ندهیم یا اینکه آرایش این سیستم های بوروکراتیک را به لحاظ نیروهای انسانی عوض کنیم و امثال چنین کارهایی را کنیم؛ شما فکر نمی کنید واقعاً می توانیم بیش از پنجاه درصد، حداقل، توازن و آرایش فرهنگی موجود را تغییر دهیم. منظور من از آرایش فرهنگی بیشتر حوزه هایی مثل بازار نشر کتاب، بازار مطبوعات، وضعیت نمایش ها، وضعیت سینماها و... است. من فکر می کنم ما در این جاها بیشتر کم کاری کرده ایم بیش از آنکه کم توانی داشته باشیم. البته به آن محدوده ها و محدودیت هایی که شما می فرمایید قائل هستم. آن محدوده ها و محدودیت هایی که شاید در جاهای دیگر خودش را نشان می دهد. مثلاً شاید ما در مقوله رسانه ای مثل صدا و سیما یک مقدار با مشکل روبه روییم. ولی بنده گمان می کنم واقعاً برای ساختن یک سینمای اخلاقی و انسانی، آنقدر مشکل (مشکل واقعی) وجود ندارد، بلکه مشکل در ماست. حتی مثلاً در این که ترکیب فضای رسانه ژورنالیستی را عوض کنیم، مشکل داریم. یک مسئله دیگر هم در فرمایش شما وجود داشت. چون دیدم شما به مسئله بانک اشاره کردید، فکر می کنم شهید مطهری در کتاب «فلسفه تاریخ در قرآن» اشاره می کند وقتی دیگران توانستند بانک بدون ربا درست کنند و مثال از شوروی آن زمان می زند، چرا ما نتوانیم؟ این سخن برای قبل از انقلاب است که ایشان می گوید واقعاً همین مسئله است. یعنی اگر ما سیستم اقتصادی را به نحوی خارج از اتمسفر سرمایه داری طراحی می کردیم، آیا واقعاً مثل امروز در مسئله بانک دچار مشکل بودیم؟ این نوع بانک، بانکی است که به سرمایه داری تعلق دارد. وقتی ما سیستم را سرمایه داری می کنیم، اقتضایش این است که چنین بانکی داشته باشیم. اگر ما واقعاً حتی تا حدودی خارج از اتمسفر سرمایه داری عمل می کردیم، حداقل مقداری جلوی سرمایه های بزرگ را می گرفتیم، نمی گذاشتیم رشد کند، جلویش را می گرفتیم و دست به امحای آن می زدیم و یا مرکز ثقل اقتصادی را به هر حال تا اینقدر در چارچوب سرمایه داری قرار نمی دادیم، چرا باید تصور کنیم نمی توانستیم نوعی بانکداری داشته باشیم [نمی گویم اسلامی]، که حداقل فاقد ربا باشد؟ فاقد این نوع مفهوم از ربا که اکنون دچار آنیم؟مهدی نصیری: شما از بحث فرهنگ به اقتصاد رسیدید. اگر اجازه دهید ابتدا به بحث فرهنگ برسیم تا سپس اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم. شما می گویید اگر «ما» به یک تحلیل درست از زمان آگاهی برسیم. این «ما» چه کسی است که شما می گویید؟ این «ما» خواص جمهوری اسلامی هستند. خواص از سطح مسئولان شروع می شود و بعد به خواص حوزوی و دانشگاهی ما می رسد. شما فکر می کنید رسیدن به چنین تفاهمی بر سر مسائلی که مورد بحث است، از قبیل اینکه می گوییم غرب شناسی باید اینگونه باشد، بازگشت به قرآن و عترت باید اینگونه باشد، به آسانی قابل دسترسی و دستیابی است؟ اصلاً به این آسانی نیست. من نمی گویم که ما هیچ پیشرفتی را در این مسئله نمی توانیم داشته باشیم. من اصلاً نمی خواهم این را بگویم. بالاخره اگر بنده یا جنابعالی که یک اندیشه ای را حق می دانیم، اگر تلاش هایمان نتواند کل جامعه را متحول کند چنانچه بتواند پنجاه آدم را متحول کند، حتماً ما برای این پنجاه نفر باید سرمایه گذاری کنیم و تکلیف هم داریم که کار کنیم. فرمود: «من احیی نفسا فکانما احیی الناس جمیعا». اما خود این مسئله هم اگری دارد که تحقق این اگر خیلی مهم و سخت است و به این آسانی نیست. خیلی از مشکلات ما به فقدان یک اجماع و تفاهم نسبی بین خواص بر سر مسائل برمی گردد تا از دل این اجماع طراحی ها و برنامه ریزی های مطلوب درآید. این اجماع اندیشه ای است؟ درست است؟مهدی نصیری: بله اجماع اندیشه ای و فکری در مسئله مد نظر من است. مثالی برای شما می زنم. الان بحث تحول در علوم انسانی مطرح شده، بنده هم این بحث را در فصلنامه، وبلاگ و سخنرانی هایم پیگیری می کنم. یک عده دیگر هم آن را پیگیری می کنند. یک عده می گویند برای اینکه در علوم انسانی تحول ایجاد شود ما باید سراغ حکمت متعالیه و فلسفه و عرفان برویم. بنده می گویم حکمت متعالیه و فلسفه و عرفان مصطلح موجود ربطی به قرآن و عترت ندارد بلکه در برابر آن است. از نظر من این خودش مصیبت است. همه در دایره قائلین به تحولیم، در دایره دگراندیشان که نیستم، فکر می کنید این دعوا و اختلاف به این راحتی حل می شود؟ می خواهم بگویم در بحث فرهنگ به این صعوبت ها توجه داشته باشید. ضمن اینکه دوباره تأکید می کنم، اصلاً نمی خواهم توصیه به بی عملی کنم. من در حال حاضر با این تفکر دو نشریه منتشر می کنم. نشریه «سیاحت غرب» و فصلنامه «سمات» را منتشر می کنم، وبلاگ دارم و در آن حرف های خودم را می زنم، در دانشگاه ها و مجامع مختلف صحبت می کنم. یعنی می خواهم بگویم از حرف های من، این استنباط نشود که باید دست روی دست بگذاریم. اصلاً مسئله این نیست.اما در بخش اقتصاد که اشاره داشتید شهید مطهری گفته است: روس ها بانکداری بدون ربا داشته اند، یعنی چه؟ بانک سوسیالیستی داشته اند که ظاهراً بدون ربا بوده. بانک در اقتصاد سوسیالیستی تعریف متفاوتی دارد. مهدی نصیری: یعنی همه مردم قرض الحسنه می گرفتند، پول می گرفتند و بعد بدون ذره ای ربا پول را پس می دادند. اینگونه بوده است؟ من جزئیات نقش بانک در سیستم اقتصاد سوسیالیستی شوروی را نمی دانم، چون در دوره های مختلف و اشکال مختلف متفاوت بوده است ولی آنچه که اجمالاً و کلاً می دانم در اقتصاد سوسیالیستی بانک اولاً جایی ندارد. یعنی بانک آن جایگاه سرمایه گذار و نقش محوری که در اقتصاد سرمایه داری بازی می کند را ندارد و بحثش هم روی سود و این جور چیزها نیست. در اقتصاد سوسیالیستی چرخش پول، چرخش خیلی محدودی است و این که کسی وامی بگیرد و دیگر باقی قضایا نبوده است. اشاره شهید مطهری این بود که چرا عده ای بانکداری بدون ربا را ممکن نمی دانستند؟ ایشان می گوید وقتی عده ای چنین بانکی را در خارج ساختند و مسلمان هم نیستند، چرا ما نمی توانیم.مهدی نصیری: من معتقدم که بانک یک امر مدرن است و ذاتاً و ماهیتاً ربوی است. شما فکر می کنید وقتی یک تشکیلات بانکی با هزاران کارمند ایجاد می شود، حقوق اینها از کجا باید بیاید؟ یعنی با قرض الحسنه که می دهند؟ مگر می توانند حقوق اینها را بدون اخذ سود تأمین کنند؟ شما این کارکرد از بانک را می گویید. اگر اقتصادی را مورد نظر قرار دهیم که در آن بانک ماهیتی غیر از سودجویی داشته باشد و فقط منبعی برای نگهداری اندکی پول باشد و در اقتصادی که مردمی نه آن قدر پولی در بانک می گذارند و نه دارند که بگذارند، اصلاً ماهیت بانک متفاوت نمی شود؟مهدی نصیری: اصلا قصه به این سادگی ها نیست، اگر نه پس چرا تا حالا دست روی دست گذاشته ایم و منکر بزرگ ربا را تحمل کرده ایم؟ اساساً مشکل مناسبات اقتصادی مدرن بیش از این حرف هاست. یک بحث مهم تر را خدمتتان بگویم آیا شما می توانید اسکناس را از اقتصاد حذف کنید؟ شما می دانید بدترین دزدی ها از قبل اسکناس رخ می دهد؟ شما می دانید وقتی کنگره آمریکا به دولت بوش اجازه می دهد صدها میلیارد دلار استقراض کند و اسکناس چاپ می کند، چه معنی ای دارد؟ وقتی آمریکا دلار بدون پشتوانه چاپ می کند، یعنی یک دزدی قانونمند و بی سرو صدا از هر کسی که دلار دارد یا اقتصادش با دلار پیوند دارد، صورت می گیرد. این امر البته در بسیاری از دولت ها رخ می دهد و گویا از لوازم گریزناپذیر اقتصاد مدرن در شرایط بحران اقتصادی است اما آیا امروز می توانید اسکناس را از اقتصاد حذف کنید؟ این از اقتضائاتی است که نمی توان آن را حذف کرد. من فکر می کنم ما اگر از ساحت اقتصاد سرمایه داری خارج شویم، می توانیم حتی بانک بدون ربا داشته باشیم، ولی دیگر آن بانک به معنای امروز نیست. مهدی نصیری: چطور می توانید؟ از همین اسکناسش که شما گفتید نمی توانید رها شوید! از تورم می توانید رها شوید؟ وقتی سرمایه داری نداشته باشیم و خارج از آن سیر کنیم، تورم تقریباً از بین می رود یا خیلی نازل می شود. تورم از ذاتیات سرمایه داری است منتهی اگر از این بابت بفرمایید که سرمایه داری وجه اصلی اقتصاد مدرن است، درست است، ولی همین مدرنیته نشان داده است که اقتصادهای غیر سرمایه داری هم داشته است. هر چند بی دوام، ناپایدار و شکست خورده.مهدی نصیری: شما مدام روی این مسئله تأکید نکنید که می شود و من هم بلافاصله بگویم نمی شود. شما در این جامعه پدیده ای به عنوان نقدینگی عظیمی که دست مردم است، دارید، با این می خواهید چه کنید؟ این مال سرمایه داری است. تا سرمایه داری وجود دارد نمی توانید هیچ کاری با آن کنید.مهدی نصیری: فکر می کنید می شود سرمایه داری را نفی کرد؟ بله می شود.مهدی نصیری: نمی شود. چنان اقتصاد دنیا درهم تنیده است. شما پدیده چین را در این عالم نگاه کنید، همه را به مخمصه انداخته است. از آمریکا و اروپا بگیرید.مهدی نصیری: در سال 1362 بود که به من پیشنهاد همکاری با موسسه کیهان را دادند، اما من به دلیل اینکه می خواستم درس حوزه را ادامه بدهم پینشهاد ایشان را نپذیرفتم این ماجرا گذشت تا اینکه آقای شاهچراغی اول اسفند سال 1364 همراه با آیت الله محلاتی در حادثه سرنگونی هواپیما در آسمان خوزستان از سوی عراق به شهادت رسیدند و مؤسسه کیهان به مناسبت چهلم ایشان ویژه نامه ای منتشر کرد که من مقاله ای در مورد شهید شاهچراغی نوشتم و به این ویژه نامه دادم که چاپ شد. اعضای شورای سردبیری روزنامه کیهان در آن وقت چه کسانی بودند؟مهدی نصیری: آقایان شمس الواعظین، رضا تهرانی، هادی خانیکی و مسعود غفّاری بودند. آن مقاله که چاپ شد من تشویق به نوشتن شدم. به دنبال آن مقالات دیگری به روزنامه کیهان دادم که چاپ شد. راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی می نوشتم. چند ماهی گذشت، حالا آقای اصغری به جای شهید شاهچراغی آمده بود و آقای ابراهیم اصغرزاده قائم مقام فرهنگی آقای اصغری شده بود. اینها دنبال نفری در قم می گشتند که در دفتر نمایندگی کیهان بتواند با حوزه ارتباطاتی برقرار کند. مثلاً برای نشریات کیهان بتواند مقاله و مصاحبه بگیرد، بنده به خاطر این مقالاتی که از قم به کیهان داده بودم با پیشنهادی که دوستم جناب آقای صاحبی (که مدیر کیهان اندیشه بود) به آقای اصغری داد، من از سال 1365 به همین عنوان کارم را در دفتر نمایندگی کیهان در قم شروع کردم، یک سالی کار کردم. به دلیل درگیری که بین آقای اصغری با شورای سردبیری کیهان پیش آمد، ایشان دنبال این بود که نفر جدیدی را بیاورد لذا به بنده پیشنهاد داد که به تهران بیایم و با مؤسسه همکاری کنم. بنده هم قبول کردم و به تهران رفتم و به عنوان دبیر سرویس مقالات روزنامه کیهان منصوب شدم و شروع به کار کردم و بعد از یک سال (1367) آقای اصغری با توافق آقای خاتمی به بنده حکم عضو شورای سردبیری روزنامه را داد. من که وارد شورای سردبیری شدم اختلافات شورای سردبیری با آقای اصغری بالا گرفته بود. از اعضای شورا چهار نفری استعفا دادند، استعفایشان را هم به آقای خاتمی دادند. بعد از آن من حدود شاید دو ماهی با آنها در شورای سردبیری بودم که آقای خاتمی استعفای آنها را پذیرفت. و بعد از استعفا این آقایان رفتند کیهان فرهنگی و بنده هم در واقع تنها ماندم. در مورد آقای شهید شاهچراغی بفرمایید که چه جور شخصیت و منشی داشتند؟مهدی نصیری: آقای شاهچراغی فارغ التحصیل مدرسه حقانی قم بود و عنصری خوش فکر، روشن، بصیر، متدیّن و بسیار نیکو خصال به لحاظ ویژگی های شخصیتی بودند و حقیقتاً فقدان ایشان یک ضایعه بزرگ برای کشور و مجلس و عرصه سیاسی کشور بود. آقای شاهچراغی دنبال تحول اساسی در روزنامه کیهان بود و از جمله کارهایی که کرد آقای عطریان فر را به دلیل گرایش هایی که به سیدمهدی هاشمی داشت و از اعضای شورای سردبیری کیهان بود از شورای سردبیری در سال 1363 عزل کرد. آقای مصطفی رخ صفت را آقای خاتمی به کیهان آورده بود و رخ صفت قائم مقام فرهنگی آقای شاهچراغی بود و وقتی که با آقای شاهچراغی اختلاف پیدا کرد آقای شاهچراغی رفت دنبال مرحوم حسن منتظر قائم و حسن منتظر قائم را به عنوان قائم مقام فرهنگی روزنامه کیهان منصوب کرد و همچنین او عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان فرهنگی هم شد. در هر صورت آقای شاهچراغی به دنبال تحول اساسی در مؤسسه کیهان بود و جریان حاکم آن روز در کیهان را قبول نداشت. به نظر می آید حوادث سال 1366 در تاریخ فرهنگی و در عرصه مطبوعات مبهم مانده و در پشت درهای بسته مانده و خیلی آشکار نشده. لطف کنید بیشتر توضیح دهید که ریشه این حوادث چه بوده و تمایلات این طیف که بعدها با شمس الواعظین و دارو دسته اش تبدیل به ایدئولوگ های آن اتفاقی که بعداً به فتنه سبز منجر شد بودند، چه بود؟ در حالی که اینها شاگردان خاص سروش بودند و ریشه های انحراف از همان زمان در آنها دیده می شد و بنیان های اصلی جریان روشنفکری التقاطی به اصطلاح دینی را که با تمایلات نئولیبرالی همراه بود را ساختند و در همین سال ها هم این کار را کردند، وقتی روند کیهان فرهنگی را نگاه می کنیم که اول ضمیمه روزنامه بود و سپس به صورت یک مجله درآمد نشان می دهد که یک تطور و یک تغییر فکری دارد رخ می دهد به سمت باورهای لیبرالی. اینها چه کسانی بودند؟ کجا بودند؟ و چقدر در مورد اینها می دانید؟ و اختلافات سال 66 به چه دلیل بود؟ چقدر به مسائل آقای منتظری برمی گشت؟مهدی نصیری: بنده معتقدم که ما در ارائه یک اندیشه خالص و اصیل دینی در قبل از انقلاب به جامعه و جوانان و مردم، دچار یک نوع کاستی و ضعف بودیم. و اسلام شناسی معاصر ما که از صدسال پیش شروع و تاکنون ادامه پیدا کرده نیاز به نقد جدی دارد، ناخالصی هایی اساسی در تحلیل مسائل وجود دارد. منتها توجه کنید که گروه هایی از انسان ها بنیان های خانوادگی و سنتی قوی ای داشتند و با روحانیت ارتباط وثیقی داشتند و کمتر تحت تأثیر آموزه های روشنفکری و آموزه های ناخالص دینی قرار گرفتند، این افراد توانستند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و وارد جریانات انحرافی نشدند و ارتباط خود را با انقلاب و اسلام و دیانت حفظ کردند ولی یکسری که این بنیان های محکم و اصیل را نداشتند و در واقع به یکسری از گروهک های التقاطی و چپ و مارکسیستی مانند فداییان و منافقین وصل شدند و بنابراین این افراد یک شاکله اعتقادی قوی و محکمی پیدا نکردند و به مرور زمان دچار یکسری تعارضات و اشکالات شدند. مثلاً بنده وقتی به خودم نگاه می کنم از همان جوانی که شروع به فعالیت کردم مسائل دینی خیلی برایم مهم بود و معتقد بودم که همه چیز دین است و چیزی فراتر از دین نداریم. انقلاب، اسلام و کلاً همه چیز برای دین است و وظیفه ما حفظ دین است. به همین خاطر ما خیلی از بحران ها و لغزش ها را همانگونه پشت سر می گذاشتیم. مثلاً دکتر سروش وقتی که مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت را شروع کرد اولین شعارهایش را که داده بود من هنوز مخالف آنچنانی نبودم و برایم زیاد جدی نبود ولی مقاله دوم قبض و بسط که رسید و یادم هست که جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی نقدهای بسیار محکم و خوبی عرضه کردند و وقتی این مقالات و نقدها را خواندیم و همین که متوجه شدیم که این مقالات گویا با دین زاویه دارد ما هم نسبت به آن موضع گرفتیم، مثلاً بنده آن زمان که در کیهان در سرویس مقالات بودم بعضی از مقالات سروش مانند صناعت و قناعت را چاپ می کردیم. ولی این حس در خیلی ها نبود و عده ای به خاطر ضعف در بنیان های عقیدتی شان علی رغم آنکه در جریان انقلاب بودند، دچار ریزش می شدند. و با اسلام و انقلاب زاویه پیدا می کردند. و بعد سروش آنها را جذب می کرد؟مهدی نصیری: بله سروش آنها را جذب کرد.ادامه دارد......بخش پنجم این گفتگو را می توانید با عنوان «اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت پنجم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98612
باشگاه اندیشه › «اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت سوم

درخواست حذف اطلاعات
«اگر فتنه گران موفق می شدند..... قسمت سومفلسفه اسلامی چیزی جدای از فلسفه یونانی نیست. فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و مرحوم علامه طباطبایی به این موضوع اشاره کرده اند که آنچه که انبیاء با وحی به آن رسیده اند، فلاسفه با عقل و استدلال و اندیشه ورزی به آن رسیده اند.این مطلب، بخش سوم از مطلب «اگر فتنه گران موفق می شدند.....» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.ادامه ی گفت وگوی ماهنامه فرهنگ عمومی با مهدی نصیریفرهنگ عمومی: این شاکله در انسان ها بالقوه است یا بالفعل؟مهدی نصیری: قوه ای است که باید با تعلیم و تربیت به فعلیت برسد و معلمان و مربیان انسان ها، انبیاء و ائمه معمومین علیهم السلام هستند. انسان بدون این تعلیم و تربیت به صرف اینکه واجد فطرت توحیدی است و یا واجد عقل است، نمی تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ما در احادیث در مورد انبیاء داریم که لیثیرالهم دفائن العقول یعنی انبیاء گنجینه های عقلی و فطری انسان ها را اثاره می کنند یعنی آن را آشکار و بارور می کنند. ضمن اینکه در شاکله بشر علاوه بر فطرت توحیدی و عقل، جهل و فجور هم نهاده شده است: فالهمها فجورها و تقویها. بنابراین، احتیاج به معلم و مربی، امری بسیار اساسی است. پس اینجا سؤالی مطرح می شود که شما خداشناسی فطری را قبول ندارید؟مهدی نصیری: ما فقط یک نوع خداشناسی داریم، آن هم خداشناسی عقلی است. یعنی عقل ما از راه مخلوقات، «بصنع الله یستدلّ علیه و بالعقول یعتقد معرفته»، یعنی بر اساس استدلال عقلانی از مصنوع و مخلوق محتاج و نیازمند پی می بریم به یک خالقی که باید از جنس مخلوق نباشد، نیازمند نباشد، متغیر نباشد، متجزی نباشد، باید غیر از این باشد که بتواند مخلوقات را ایجاد کرده باشد، اگر مثل غیر باشد که خودش نیاز به موجد و خالق دارد. حالا فهم همین استدلال عقلی که انبیاء در تعالیمشان متذکر آن می شوند، در فطرت ما تعبیه شده است. یعنی شما به توحید قلبی قائل نیستید؟مهدی نصیری: اگر منظور امری متفاوت از توحید عقلی است و اینکه مثلاً خداوند در قلب ما می آید و یا با قلبمان خداوند را شهود می کنیم، نه چنین چیزی نیست. آنچه ما در خداشناسی داریم، استدلال عقلی بر وجود خالق و خداوند است و نه چیزی دیگر. و در استدلال عقلی هم ما اقرار به اصل وجود خداوند می کنیم که غیر از مخلوقات و خالق آنهاست و عقل ما هم امکان احاطه به ذات الهی را ندارد. اساساً در لسان قرآن و روایات، عقل و قلب دو چیز نیستند و یک چیزند، منتها ممکن است در مرتبه متفاوت باشند، تفکیک قلب از عقل و قرار دادن این دو در مقابل هم و یا به موازات هم نیز از عرفان یونانی به فرهنگ ما رسوخ کرده است. البته این یک بحث مفصل قرآنی و کلامی است که اینجا بیش از این نمی توانیم توضیح بدهیم.  یعنی انکشاف لحظه اشراق را قبول ندارید؟مهدی نصیری: چی را اشراق می کنیم؟ خدا را؟ ترشحی از ذات خدا در وجود ما می آید؟ بخشی از نور وجود خداوند به قلب ما تابانده می شود؟ هیچ یک از این تعابیر در مورد خداوند درست نیست. در حدیث است که لیست برب من طرح تحت البلاغ، آنکه به فراچنگ عقلی و قلب و درک شما بیاید خدا نیست، آن مخلوق ذهن و وَهمِ شماست. برای دریافت غیر عقلی خداوند شما هیچ توضیحی نمی توانید دهید. خیلی از مفاهیم و معانی وجود دارد که ما نمی توانیم توضیح دهیم. چون بر آنها احاطه نداریم که بتوانیم بیان کنیم. آیا به این معنا است که وجود ندارد؟مهدی نصیری: بحث این است که خداوند ذات غیر قابل ادراک و وصول (جز اقرار به اصل وجود او) است و ربطی به امکان بیان یا عدم بیان ما ندارد. به عبارت دیگر مانع اصلی در مدرَک است نه در مدرِک. شما نظرتان در مورد وجدان اخلاقی چه می شود؟ آیا قائل به این هستید که انسان یک گرایش اخلاقی فطری دارد؟ در نگاهی که شاید یک نگاه افلاطونی باشد این قضیه را مطرح می کنند که انسان یکسری ویژگی های فطری دارد که یکی از این ویژگی های فطری در انسان وجود یک وجدان اخلاقی بالفعل است. شما به این قضیه قائل هستید؟مهدی نصیری: من وجدان اخلاقی را هم به همان شاکله فطری ربط می دهم که شامل جنود عقل می شود. تعبیر هم به عنوان نفس لوامه داریم که شاید آن هم ناظر به همین چیزی باشد که امروز از آن با عنوان وجدان یاد می شود. اما هیچ یک از اینها ما را از دین و هدایت و تعلیم انبیاء بی نیاز نمی کند. اگر ما منشاء اخلاق را به وجدان اخلاقی موجود در انسان برمی گردانیم، در واقع این یک رویکرد اومانیستی می شود که منشاء اخلاق را انسان می داند و این تلقی را ما علی القاعده نباید بپذیریم. ما منشاء اخلاق را باید تعالیم الهی بدانیم.مهدی نصیری: در هر صورت اگر منظور از این تعابیر، بی نیاز دانستن انسان از هدایت وحی باشد، حرف غلطی است و بشر نیازمند هدایت انبیاست اگر چه انبیاء در بسیاری از امور، عقل انسان را مورد خطاب قرار می دهند و آن را بارور می کنند. منتها این عقل بدون این تعالیم به بی راهه می رفت. شاید در یک تمثیل بتوان گفت که مثَل عقل و وحی مانند نور و چشم است. چشم بدون نور چیزی را نمی تواند ببیند و نور بدون چشم هم فایده ای ندارد. عقل، چشم و وحی آن نور است. اگر اجازه بدهید کمی به بحث مدرنیته بپردازیم و بعد وارد خاطرات شما از روزنامه کیهان شویم. اجمالاً بفرمایید که نسبت میان فلسفه و مدنیته را چگونه ارزیابی می کنید؟مهدی نصیری: فلسفه یونانی ــ که فلسفه به اصطلاح اسلامی موجود هم متخذ از آن است ــ با مدرنیته در خودبنیادی معرفتی و اعتقادی شریک است. هر دو فهم و درک مستقل بشری را برای فهم عالم و تدبیر امور عالم و خلاصه برای رسیدن به حکمت نظری و عملی کافی می دانند. به نظر بسیاری، مدرنیته جریان تقلیل یافته و به اوج انحطاط رسیده فلسفه ارسطو و افلاطون است. هم فلسفه اسلامی و هم فلسفه یونانی؟مهدی نصیری: بله، فلسفه اسلامی چیزی جدای از فلسفه یونانی نیست. فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و مرحوم علامه طباطبایی به این موضوع اشاره کرده اند که آنچه که انبیاء با وحی به آن رسیده اند، فلاسفه با عقل و استدلال و اندیشه ورزی به آن رسیده اند. ولی به این سؤال پاسخ نداده اند که با این وجود چه نیازی به ارسال رسل و بعثت انبیاء بوده است و چرا خداوند زمام هدایت بشر را به فلاسفه نسپرده است؟ پس بحث «کل ما حکم با الشرع حکم به العقل» چه می شود؟مهدی نصیری: می دانید که این تعبیر «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، حدیث و روایت نیست بلکه یک قاعده اصولی و کلامی است و مقصود این است که اگر در موردی عقل، حکمی بدیهی و یا نظری قطعی، قریب به بدیهی در موضوعی داشت و عقلاً بر آن حکم متفق بودند و مورد نزاع و اخلاق نبود، این کاشف از حکم شرعی و نظر شارع هم هست چون شارع، خالق عقل و رئیس عقلا است. مثلاً عقل به حسن عدالت و قبح ظلم حکم می کند و شرع هم این حکم را می پذیرد و یا مثلاً عقل به نیاز مصنوع به صانع و مخلوق به خالق حکم می کند و شرع هم بر این دریافت عقلی مهر تأیید می زند. حال باید بدانیم که اولاً دایره چنین قضایایی که حکم بدیهی و یا نظری قطعی قریب به بدیهی عقل همراه با آن باشد محدود است و ثانیاً در همین قطعیات عقلی ما از تعلیم و تذکر وحی و انبیاء بی نیاز نیستیم و بدون تعلیم انبیاء، ممکن است ما بسیاری از ظنیات و و عملیات را قطعی و عقلی بینگاریم نظیر آنچه در فلسفه رخ داده است. در هر صورت اینکه کسی بگوید چون عقل داریم و خداوند به ما عقل داده است پس نیازی به انبیاء نداریم خود حرفی غیر عاقلانه است چرا که خود عقل به نیازش نسبت به یک منبع فرا عقلی مثل وحی معترف است. تفاوت عمده این عقل با عقل فلسفی در چیست؟ یعنی چطور می توان اینها را از هم تشخیص داد؟مهدی نصیری: ویژگی این عقل، وضوح و بداهت و یا قطعیت واقعی و نه ادعایی احکام و دریافت های آن است. از نشانه های تشخیص آن هم این است که عموم عقلا وقتی به آن توجه می کنند بر آن مهر تایید می زنند و در دایره عقلا ــ جز کسانی که خواسته باشند از در سفسطه بر آیند ــ مخالفی برای آن نیست. از مثال های بداهت عقلی، قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است و از موارد نظری قطعی آن بسیاری از قواعد هندسی و ریاضی است و یا مثلاً امتناع دور و تسلسل و یا محال بودن نامتناهی است. اما مسائل فلسفه و قضایای فلسفی عموماً از این دسته مسائل نیستند، چرا که بیشترین اختلافات در بین خود فلاسفه بر سر این مسائل است. عقیده اصالت وجود هیچ بداهت و قطعیتی جز قطعیت ادعایی قائلان به آن ندارد و ده ها فیلسوف و متکلم نافی آن هستند و مثلاً از اصالت ماهیت و یا چیزی دیگری غیر از آن دفاع می کنند. مثلاً نظریه وحدت وجود از منظر بسیاری از عقلا اعم از متکلمان و علما و فقها باطل و غیر عقلانی محض و از مصادیق کفر گویی است، اما فلسفه مثلاً ملاصدرا، ادعای قطعیت و عقلانی بودن آن را دارد. آقای نصیری، موضوع این است که وضوح که شما به عنوان معیار مطرح کردید ممکن است که در دوره ها و انسان های مختلف، متفاوت باشد. شبیه این وضوح را هم دکارت مطرح می کند. دکارت مطرح می کند که ما باید به اندیشه هایی ایمان بیاوریم (به عنوان آجرهای بنیانی معرفت) که وضوح داشته باشند و چیزی را که دکارت در یک عالم اومانیستی وضوح می داد ممکن است که در عالمی دیگر اینگونه ارزیابی نشود.مهدی نصیری: نه وضوح قضایایی چون امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین و یا محال بودن دور و تسلسل و محال بودن عینیت داشتن موجود نامتناهی و نیاز مخلوق متغییر و متجزی و امتدادی به خالق از مواردی نیست که تابع آدم ها و یا زمان ها باشد. اگر کسی در صدد انکار این قضایا برآید در واقع وارد وادی سفسطه شده است و عقلا را با او کاری نیست. اگر اجازه بفرمایید وارد بحث از ایران و مدرنیته شویم. چون می دانیم شما در این زمینه بحث هایی دارید که با توجه به معضلات کشور بحث های مهمی هم هست. برخی تصورات درباره فرمایشات شما وجود دارد؛ می گویند شما مخالف استفاده از تکنولوژی یا علم هستید. معتقدند شما می خواهید مردم مانند اهالی روستای ایستای طالقان زندگی کنند. از این جا بحث را شروع کنیم و بعد وارد نسبت مدرنیته و ایران شویم و اگر زمان اجازه داد، وارد خاطرات شما و وجوه سیاسی این رابطه شویم. مهدی نصیری: بگذارید من اینجا از قصه روستای ایستای طالقان شروع کنم، چون یکی از دوستان [دکتر خسروپناه در یکی از کتاب هایشان] در کتاب خودش آورده است: فلانی یعنی بنده که کتاب «اسلام و تجدد» را نوشته، یک موقعی این روستای ایستا را می بیند، بعد تحت تأثیر آن، کتاب اسلام و تجدد را می نویسد. در حالی که این محقق و نویسنده محترم با بنده فی الجمله مرتبط است و می توانست موضوع را از بنده مستقیم بپرسم. بنده سه چهار سال بعد از اینکه کتاب اسلام و تجدد را نوشته بودم، شنیدم یک روستایی با این مشخصات در طالقان وجود دارد که به اتفاق بعضی از دوستان رفتیم و به آنها سری زدیم و کتاب را هم برای آنها بردیم که برایشان جالب بود. اتفاقاً آنها یک دلیل برای نفی مدرنیته داشتند و آن هم این که اخذ مدرنیته از مصادیق تشبیه به کفار است و یقیناً سرمنشاء مدرنیته کفر و غرب بوده و هیچ کس هم منکر این نمی تواند باشد. ما هر یک از وجوه مدرنیته را اخذ کنیم، چه علم و چه تکنولوژی و چه ساختارهای معیشتی، تشبه به کفار پیدا کرده ایم، پس مدرنیته از این بابت نامشروع است. من علاوه بر این دلیل که برای نفی مدرنیته به آن قائلم، دلایل دیگری هم در کتاب آورده ام، پس این حرف غلط است که بنده تحت تأثیر آن روستا و کسانی که در طالقان هستند این کتاب را نوشتم. نکته دوم اینکه من اعتقاد ندارم که وظیفه امروز ما زندگی کردن به شکل آن کسانی است که در طالقان اند. بنده علی رغم اینکه با مدرنیته مسئله و مشکل دارم و معتقدم که همه چیز ما را با مشکل مواجه کرده است، قائل به این نیستم که تکلیف بنده این است که بروم در وضعیتی اینگونه زندگی کنم یا مردم را توصیه به این نوع زندگی کنم. پس این مسئله هم نیست.اما، عصره و چکیده حرف بنده در رابطه با مدرنیته این است که ما وقتی مسئله را به لحاظ نظری بررسی می کنیم؛ اسلام با کلیت و اساس مدرنیته تعارض دارد. به تعبیر دیگر که در آن کتاب گفتم اهل بیت علیهم السلام در گذشته در عالم مبسوط الید می شدند، تمدنی از نوع تمدن مدرن، برای بشر ایجاد نمی کردند.همانگونه که وقتی حضرت حجت ابن الحسن العسگری سلام الله علیه که ظهور می کنند، تمدنی که تأسیس می کنند، اگرچه آن تمدن واجد یکسری از فوق العادگی ها و قدرت های ویژه ای مثل طی الارض است اما اینها ربطی به فوق العادگی های تمدن مدرن و تکنولوژیک ندارد. پس من به لحاظ نظری که ادله آن را مفصل در کتاب اسلام و تجدد بحث کرده ام، معتقدم که تمدن مدرن یک انحراف از مسیر انبیاء بوده است. اما امروز تکلیف ما چیست؟ آیا امروز در مقام عمل تکلیف ما این است که بساط مدرنیته را برچینیم؟ خیر. چون عملی و ممکن نیست و از وسع ما خارج است. بشر ظرف 4، 5 قرن اخیر، راه اشتباهی را رفت و مصیبتی را بر سر خودش و بر سر عالم و آدم آورد که دیگر به آسانی قابل برگشت نیست. کی قابل برگشت می شود؟ بنده معتقدم که با ظهور، این اتفاق می افتد. به دلیل آیات و روایاتی که ما داریم، و نیز به دلیل عینیت هایی که ما در دنیا داریم می بینیم. و هر شرایطی انسان ها به اندازه وسعشان مکلف هستند و بیشتر از وسعشان مکلف نیستند. ما در روزگار کنونی برای درست زندگی کردم وسع داریم و ما در دایره وسعمان مکلف به اصلاحیم و اصلاح می کنیم. این وضع ممکن است فردا کمتر از امروز شود و یا ممکن است در شرایطی بیشتر از امروز شود اما فی الجمله تا زمان ظهور، ما وسع محدودی داریم حتی هر چه به ظهور نزدیک تر می شویم این وسع محدودتر می شود. حتماً اگر قدرت تشکیل حکومت پیدا کنیم و این حکومت، وسع ما را برای اصلاح بالا ببرد باید این کار را انجام دهیم و تا زمان وجود حکومت اگر وضع جامعه بهتر از فقدان حکومت است مکلف به حفظ حکومت هستیم.اصلاً «انتظار» چه مفهومی دارد؟ یعنی شما منتظر وضع موعودی هستی که این وضع موعود الان نیست و وجود ندارد، این وضع موعود با دست شما هم قابل محقق شدن نیست. یک حجت معصوم خدا باید بیاید و وضع موعود را محقق کند. انتظار جز این است؟ زمینه سازی برای ظهور دو مفهوم دارد. یک مفهوم این است که وقتی حضرت حجت ابن الحسن العسگری علیه السلام می خواهند بیایند یک مدینه اسلامی درست کنند مؤمنان باید قبل از موعود مثلاً باید نصف این مدینه را درست کنند و نصف باقی را هم حضرت حجت درست کنند و یک دوستی هم گفته بود که ما باید این مدینه را کامل بسازیم که وقتی حضرت آمدند فقط روبان آن را قیچی کنند! به نظر بنده این برداشت از زمینه سازی بر خلاف آیات و روایات و عینیت های موجود است و ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسگری علیه السلام اصلاً منوط به این نیست که ما و یا کسان دیگری بخشی از مأموریت ایشان را در زمینه تمدن سازی انجام دهیم تا ایشام بیایند و باقی آن را انجام بدهند.مفهوم زمینه سازی برای ظهور، چیزی بیش از این نیست که باید بشریت برای پذیرش تحولی بنیانی و عمیق آماده شود و از وضع موجود سرخورده شود و این آمادگی می تواند ناشی از روشنگری هایی باشد که کسانی نسبت به بحرانی بودن وضع موجود می کنند و یا حتی ناشی از سرخوردگی ها و بن بست هایی باشد که خود بشر به آن دچار می شود و البته این هم که کسانی از مومنان و شیعیان حضرت آماده ظهور باشند و با وقوع ظهور به حضرت ملحق شوند، مثل سید خراسانی و سپاهش و یا لشکر یمانی، امر درستی است اما اینها ربطی به تحقق و یا عدم تحقق یا تمدن اسلامی قبل از ظهور ندارد و از نظر بنده اساساً امکان تحقق چنین تمدنی به مفهوم پنجاه ـ شصت درصدی آن هم قبل از ظهور وجود ندارد و ما حتی با وجود یک حکومت دین خواه مثل آنچه که الان در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، در مجموع و در یک برآیند سنجی وسعمان برای اصلاح و عمل به دین در بهترین شرایط بیش از بیست ـ سی در صد کلی نیست. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در این انتظاری که شما مطرح می کنید آیا مبارزه با ظلم هست؟مهدی نصیری: بله، بدون شک. دقیقاً همین مبارزه ای که الان در برابر استکبار و آمریکا داریم از مصادیق انتظار است. نه تنها مبارزه با ظلم بلکه در صورت امکان برای تشکیل حکومت و حفظ آن هم وظیفه داریم نظیر آنچه که حضرت امام برای تحقق و بنیان نهادن جمهوری اسلامی انجام دادند. اصلاً مقصود من توصیه به بی عملی و قعود نیست، بلکه حرف من شناخت صحیح ظرفیت ها و توانایی هایمان برای ایجاد تحول در عالم است و ما به هر میزان که امکان ایجاد اصلاح و تحول در عالم داشته باشیم موظف به انجام آن هستیم و البته اگر در موردی هم با موانع روبه رو بودیم و آن موانع قابل رفع نبود، تکلیف اصلاح در آن زمینه از ما ساقط است و ما الان داریم همین گونه عمل می کنیم. منتها یک مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که خود به محدودیت هایمان توجه لازم و کافی نداریم و در بسیاری از مواقع شعارهای غیر واقعی و غیر عملی می دهیم و این مشکلاتی را برای خودمان و تلقی مردم از ما و نظام و دین به وجود می آورد. آیا شما معتقد هستید که ما می توانیم به طور نسبی و تا حدودی از عالم مدرن عبود کنیم؟ عبور تاریخی؟مهدی نصیری: عبور تاریخی به چه معنا؟ یعنی از تمدن مدرن عبور کنیم برسیم به تمدن اسلامی؟ خیر. به هر حال مدرنیته هم ادوار و مقاطع داشته است، اگر فرض بگیریم که ما در دوران زوال و انحطاط مدرنیته هستیم و در دورانی هستیم که بسیاری از اصول و مبانی و مفروضات مدرنیته در نظر و بسیاری از شئون و ارکان مدرنیته در عمل مورد تزلزل و فروپاشی قرار گرفته ما بحث بکنیم که اگر ما در ساحت مدرنیته اسیریم از نقطه ثقل مرکزی تا حدودی دور بشویم. یا حتی در برخی وجوه بتوانیم تا جهاتی خارج شویم؟ نه اینکه یک تمدن اسلامی به پا کنیم، خیر. یک تمدن دینی هم مقصودم نیست. مقصود این است که بتوانیم مدینه ای را به پا کنیم که بتوانیم در بعضی جهات یا از کانون ثقل مدرنیته فاصله گرفته یا اصلاً از آن اتمسفر خارج شده در یک حالت برزخی ورای مدرنیته صرف قرار بگیریم؟ مهدی نصیری: اگر منظورتان عبور و اصلاح نسبی است بله چیزی است که الان در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. ما در برخی از عرصه ها در جمهوری اسلامی موفق به انجام کارهای بسیار عالی در مسیر عبور از مدرنیته شده ایم. از جمله آن قرار دادن یک فقه جامع الشرایط در رأس نظام است و یا از موارد دیگر استقلال سیاسی صددرصدی جمهوری اسلامی است و اینها چیز کمی در دوران سیطره مدرنیته نیست و چیزی شبیه به معجزه است اما به عنوان مثال قابل انکار نیست که وسع ما در اصلاح نظام و مناسبات اقتصادی بسیار محدود بوده است و نیز در اصلاح نظام آموزشی و برخی عرصه های دیگر. تمام حرف من این است که تلقی درستی باید از توانایی ها و ناتوانایی هایمان در اصلاح امور داشته باشیم و این حرف هم غلط است که کسی بگوید نه! ما اگر بگوییم وسعمان برای اصلاح محدود است، ایجاد یأس می کنیم و دیگر افراد انگیزه فداکاری و اصلاح را از دست می دهند. سئوال من از این افراد این است که آیا اهل بیت علیهم السلام وسعشان برای اصلاح مثلا هفتاد ـ هشتاد درصدی بود که لحظه ای از مجاهده برای تحقق آنچه امکانش را داشتند، باز نمی ایستادند؟ امام حسین عسگری علیه السلام در شرایطی که در حصر کامل نظامی و حکومتی بودند، باز تلاش خودشان را برای ارتباط با شیعیان و احیای کلمه الله انجام می دادند و دست از تلاش و مبارزه بر نمی داشتند. ما باید به جامعه و متدینین بیاموزیم که در هر صورت مکلف به مبارزه هستیم حال چه وسعمان اندک و یا زیاد باشد؛ برای اصلاح بیست سی درصدی هم می توان جان داد، مجاهده و فداکاری کرد، خون داد و شهید شد و حفظ نظام دینی ای هم که وسعش برای اصلاح محدود است و وجودش در یک برآیند نهایی به نفع اسلام و دیانت و تشیع است نیز از اوجب واجبات است.
ادامه دارد....بخش چهارم این گفتگو را می توانید با عنوان «اگر فتنه گران موفق می شدند... - قسمت چهارم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98611
باشگاه اندیشه › «اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم» قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
«اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم» قسمت دومتصور فرشتگان اشتباه بود. فرشتگان از این موضوع غافل بودند که این انسانی را که خداوند یعنی حضرت آدم(ع) را که می خواهد خلق کند، معلّم به تعلیم تمام علوم و حقایق می شود و نیز در صلب این انسان، انسان های والایی چون انبیاء و در رأس همه اهل البیت علیهم السلام قرار دارند.این مطلب، بخش دوم از مطلب «اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.ادامه ی گفت وگوی ماهنامه فرهنگ عمومی با مهدی نصیری فرهنگ عمومی: این امر تصادفی پیدا شده است یعنی تا آنجایی که من می دانم، مبنای آنها جغرافیا نبوده است.مهدی نصیری: عیبی ندارد. حالا اگر بگوییم مبنا آن بوده، آن صرفاً یک مبنای ادبی و تمثیلی است و از نظر من اهمیتی ندارد. در عالم واقع در غرب واقع شده ولی من می گویم خصوصیتی در جغرافیا نبوده است. اما آقای نصیری، در اینجا مسئله ای وجود دارد. وقتی نگاه می کنیم یک سلسله تفاوت هایی را می بینیم. این تفاوت ها، بگوییم تفاوت های فرهنگی است، بگوییم تفاوت هایی در روح قومی است، اگر قائل به این روح قومی باشیم، نباشیم، به هر حال یک فاصله ای وجود دارد. حتی این فاصله از برخی وجوه در معماری، در هنر، در تعلیم و تربیت و حتی در تلقی های نظری، خودش را نشان می دهد به عنوان مثال چون همان انسان غربی و شرقی را مثال زدید، ما به یونان باستان و قرن ششم و پنجم قابل از میلاد برگردیم که خود غربی ها می گویند: عصر طلایی آتن. شما در همان دوره بیایید چین، ایران و هند را با یونان مقایسه کنید. می بینید همان دوره که قرن پنجم قبل از میلاد است، در یونان معلمانی که معلمان معروفی اند و عمده نظام تعلیم و تربیت آتن دستشان است، شکاکان سوفسطایی هستند. یعنی این سوفسطانیان شکاک هستند که آشکارا مایه های الحادی در حرف هایشان دیده می شود. یعنی اصلاً به حقیقت قائل نیستند، در همان دوره اگر به شرق در تمدن هایی مثل ایران و هند و چین و حتی آمریکای لاتین [که آنجا هم شرق تلقی می شود و یک دلیل دیگری هم که این دوستان در تلقی شان شرق را جغرافیایی نمی بینند همین است یعنی آنجا را هم شرق می بینند] نگاه کنید، می بینید توجه به فضایل هست، گاهی اوقات با یکتاپرستی روبه رو می شوید، آدم ها موحدند، اگر نگوییم همه اینگونه هستند. هدف از تعلیم و تربیت معمولا ارتقای معنوی عبادت است. به نوعی ساحت قدس حضور دارد. یعنی به هر حال تفاوت وجود دارد. اینکه شما می گویید شرق و غربی نداریم، مقداری قابل تأمل است.مهدی نصیری: من تفاوت را به این ارجاع می دهم که چند آدمی که آن گونه می اندیشیدند، اینها به اروپا رفتند، به هر دلیل آنجا ساکن بودند، اینها بنیان گذار یک جریان فکری خاص بودند که در آنجا بسط پیدا کرد. پس باز به آدم، برمی گردد، یعنی آن آدم اگر می خواست به ایران بیاید و زمینه و امکانی می توانست فراهم کند، می آمد و همین اتفاق ممکن بود در اینجا هم بیفتد. مثلاً همین پدیده به اصطلاح حکمت متعالیه. چرا فلسفه ملاصدرا مثلاً در عراق ظهور و بروزش بسیار کم است؟ چرا در مصر نیست؟ چرا در چین نیست؟ به این خاطر که موطن ملاصدرا ایران بوده در اینجا رشد کرده، اینجا یک گروه شاگرد تربیت کرده و فلسفه او هم در اینجا گسترش پیدا کرده است. می خواهم بگویم خیلی نمی توان این مسائل را به جغرافیا برگرداند. باز قصه به آدم ها بر می گردد. شما به جغرافیا برمی گردانید آقای نصیری، بنده به جغرافیا برنمی گردانم. آنها می گویند این آدم ها هستند، تلقی این آدم ها بوده، منتهی این آدم ها در آنجا قرار گرفتند. عرضی که بنده دارم و فرمایشی که شما روی آن بحث کردید این بود که انسان غربی و شرقی نداریم. بحث این است که این تمدنی که به هر دلیل ظهور کرد. اصلاً فرض کنیم یک عده آدم تصادفی به آنجا رفتند و آن را ایجاد کردند. این تمدن را به هر حال انسانی ساخت که این انسان بعد از چند نسل، بعد از چند سده، خصوصیاتش به لحاظ فکری، سبک زندگی، ویژگی های روانی، تربیتی و فرهنگی با انسان آن طرف (شرق) فرق کرد. اینجاست که ما آن اصطلاح انسان شرق و غربی را می آوریم.مهدی نصیری: به این معنا بله. یک جریانی چندین قرن در یک جغرافیا غلبه پیدا می کند و گویا یک هویت جغرافیایی ایجاد می کند. اگر اجازه بدهید ادامه بحثمان را پی گیریم. در اینجا باید نکته ای را بررسی کنیم و بعد به نسبت اسلام و مدرنیته بپردازیم. شما می خواهید بنیان های روایی برای تقابل بین اسلام و مدرنیته پیدا کنید و به نوعی هم در این مسئله به تفسیر قرآن می پردازید؟ درست است؟مهدی نصیری: یعنی می خواهم بنیان های قرآنی و روایی برای آن بیاورم. آن تلقی ای که شما ارائه می دهید با تلقی ای که خیلی از مفسرین معروف قرآن حتی در دوران متأخر اراده می دادند، تفاوت می کند، یعنی شما چیزی را ارائه می دهید، پایه هایی را ارائه می دهید که این پایه ها روایی و قرآنی است. بنده می خواهم خواهش کنم شما بفرمایید این پایه ها چگونه شکل گرفتند، شما چطور به این نتایج رسیدند؟ این بنیان های روایی ریشه در چه منابعی دارند؟ و بعد چگونه این نوع نگاه تفسیری را اتخاذ کردید؟ قبول دارید که شما به نوعی تفسیر می کنید یا قبول ندارید؟مهدی نصیری: اولاً من معتقدم عمده ادله و استناداتی که از آیات و روایات در این بحث می آورم، همه در متن قرآن و روایات بوده، کسی التفات به آن نداشته است. بحث التفات خیلی مهم است. شما وقتی که ملتفت قصه نیستید گاهی یک کوه را هم در مقابلتان نمی توانید ببینید. آنچه که عمدتاً من انجام دادم التفاتی بوده است که من به سبب موضوع پیدا کرده ام؛ مثلاً در ذیل آیه «خلق الانسان، علمه البیان»، در تفسیر مجمع البیان در شرح این آیه به استناد روایات آمده است که: «مقصود از انسان، حضرت آدم علیه السلام است که خداوند نام های تمام موجودات و همه زبان ها را به وی آموخت. و نیز گفته شده است: منظور از بیان، سخت گفتن، نوشتن، خط، فهمیدن و فهماندن است تا آدم آنچه را می گوید و می شنود، بشناسد؛ و این قول، روشن تر و فراگیرتر است.» براساس این آیه معلوم می شود که منشاء زبان ها خداوند و تعالیم انبیا بوده است و نه مثلاً توجیه مضحک که انسان ها از اصوات طبیعت و... زبان ها را ساختند. اینها در تفسیر مجمع البیان است؟مهدی نصیری: بله. اصلاً «علم الانسان ما لم یعلم» یعنی آنچه را که انسان نمی دانست خدا به او یاد داد، در اینجا منظور از انسان، حضرت آدم(ع) است و حضرت آدم(ع) هم علومش را به فرزندان خودش و دیگر انسان ها منتقل کرد. و یا همین تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه «و علم الادم الاسماءَ کلها» می نویسد: «خداوند اسماء چیزها را به حضرت آدم(ع) آموخت بدین صورت که چیزها را نزد حضرت آدم(ع) حاضر کرد و به او اسم هر کدام، در هر لغت و زبان را آموخت و به او توضیح داد که هر چیزی برای چه کاری مناسب است و چه منفعت و یا ضرری دارد و بر این اساس روشن می شود که آدم(ع) برای کدخدایی زمین و آباد کردن آن، از فرشتگان سزاوارتر بود، چون به او صنعت های گوناگون و کشت زمین و آوردن آب از زمین و استخراج جواهر از معادن و قعر اقیانوس ها، آموخته شده بود ولی فرشتگان مطلع و قادر بر این امور نبودند.» و نیز آیه شریف «الذی علم بالقلم» گویای این است که خط نیز محصول تعلیم الهی و به اصطلاح توقیفی بوده است و نه اختراع آدم ها. بنابراین، به یک معنا بنده هیچ حرف جدیدی نزده ام. شما حرف جدیدی می زنید آقای نصیری! یعنی نگاه شما به موضوع غرب و مدرنیته نگاه جدیدی است و منتقدان مدرنیته در ایران کمتر از این زاویه به موضوع توجه کرده اند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا به نظر شما ما علوم غیر توقیفی داریم یا خیر؟مهدی نصیری: بله؛ ما دو دسته علوم غیر توقیفی یعنی علومی که منشاء الهی ندارند، داریم. یک دسته دانستنی‎ هایی است که معلم آنها شیاطین به انسان بوده اند مثل مجسمه سازی که بعداً منشاء بت پرستی می شود. یعنی ما از برخی آیات و نیز روایات می فهمیم که شیاطین در کار آموزش و القای بعضی از امور به انسان ها هستند. مثلاً آیه ای که می گوید: ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. (شیاطین به دوستان خود وحی می کنند). اساساً یک نکته ای اینجا وجود دارد که انسان ها بدون معلم نمی توانستند به علوم چه مثبت و چه منفی دست پیدا کنند. معلم علوم مثبت انبیاء بوده اند و معلم علوم منفی شیاطین بوده اند. حتی مثلاً این شیطان بود که عمل شنیع همجنس بازی را به قوم لوط آموخت و به ذهن خود آنها این مسئله نرسیده بود. دسته ای دیگر از علوم غیر توقیفی علومی است که در دوران مدرن پا به عرصه گذاشتند. البته بشر مدرن از صفر شروع نکرد بلکه با دستمایه قرار دادن علوم سنتی ماقبل مدرن که عمدتاً محصول تعالیم انبیاء بودند، این کار را کرد که البته ما معتقدیم در جهت این علوم انحراف ایجاد کرد و اساساً مجاز به این تحول و تغییر جهت نبود. قبل از دوران مدرن انسان ها سرخود دست به تحول یا بسط غیر مجاز علوم انبیایی نمی زدند؟مهدی نصیری: حتماً مواردی بوده و شیطان همیشه در صدد منحرف کردن بشر از مسیر انبیاء بوده است اما هرگز به گستردگی دوران مدرن نبوده است. ضمن اینکه در دوران مدرن با تحول ماهوی علوم هم مواجه هستیم. مثلا اگرچه طب مدرن از طب سنتی سرقت های فراوانی کرده است اما در عین حال طب مدرن در بنیان ها و مبانی معالجه با طب سنتی تفاوت ماهوی دارد. مثلا در معماری همین که ما سیمان و آهن را جایگزین خاک و آجر و خشت و سنگ می کنیم یک تحول اساسی و ماهوی رخ داده است. پس در کل می پذیرید که ما علوم غیر توقیفی هم داریم منتها عمدتاً در دوران مدرن با خمیر مایه قرار دادن علوم سنتی و انحراف در مسیر و جهت این علوم به انجام رسیده اند.مهدی نصیری: بله درست است. ولی این مسئله ابعاد دیگری هم دارد و آن اینکه براساس سنن الهی که در قرآن بدان ها اشاره شده است وقتی فرد یا جامعه ای از خداوند فاصله می گیرد، یکی از مجازات های خداوند در حق او این است که میدان قدرت و ثروت و توانگری را برای او باز می کند تا او را به اوج تبخیر و مستی رسانده و آن گاه عذابش را بر او نازل کند. به نظر بنده مدرنیته از مصادیق بارز این امر است و اساساً پس از این که غرب در رنسانس به انکار غیب و خداوند پرداخت و بر خلاف مسیر علم آموزی در سنت انبیاء به دنبال علم معطوف به قدرت و نه معطوف به خشیت رفت، خداوند هم این مسیر را برای او هموار کرد تا به اوج قدرت رسیده و در اوج تبختر، عذاب خود را به سر او نازل کند. آیات مختلفی در قرآن بیانگر این سنت است به ویژه دو آیه که یکی آیه 24 سوره یونس است:إِذَا أَخَذَتِ الأِضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنتْ َوظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَآ أتَاهَا أمْرُنا لَیْلاً أوْ نهارًا فَجَعلْنَاهَا حَصیِدًا کَأَن لّمْ تَغْنَ بِالأَمسِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْم یَتَفَکَّرُونَ
(آن گاه که زمین پیرایه خود را بر گرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند، شبی یا روزی فرمان [ویرانی] ما آمد و آن را چنان درو کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه ها[ی خود] را برای مردمی که اندیشه می کنند به روشنی بیان می کنیم.)همان گونه که ملاحظه می فرمایید این آیه سخن از یک سنت الهی در تاریخ بشری می گوید که هرگاه جامعه و تمدنی به مرحله زر و زیورخواهی و شیفتگی نسبت به زرق و برق دنیا رسید و احساس غلبه بر زمین را پیدا کرد. باید منتظر عذاب الهی در شب یا روز باشد. از نکات بسیار جالب توجه این است که علوم و تکنولوژی مدرن اساساً به نیت کسب اقتدار و غلبه بر طبیعت و زمین شکل گرفتند و همه تاریخ نگاران مدرنیته به این نکته اشاره کرده اند که صدای پای علوم مدرن ــ که به دنبال آن تکنولوژی مدرن زاده شد ــ وقتی به گوش رسید که آقای فرانسیس بیکن گفت: ما علم را برای قدرت می خواهیم و نه صرفاً برای فهم حقیقت و فهم عالم و هستی. بیکن گذشتگان را از این بابت که صرفاً علم را برای تفسیر و تعبیر عالم می خواستند سرزنش می کرد و می گفت ما علم را برای تغییر و غلبه بر عالم باید بخواهیم.عموم افراد امروزی حتی متدینین اگر تنها بخش اول این آیه را (اذا اخذت الارض زخرفها و ازّینت وظنّ اهلها انهم قادرون علیها) ببینند و ادامه آن را نبینند، گمان می کنند که خداوند در مقام تمجید از مردمی است که زمین را آراسته اند و احساس غلبه بر آن را دارند! و مگر نه این است که امروز تمام جوامع، بر اثر سیطره نظری و علمی مدرنیته، سودای توسعه یافتگی و غبله بر طبیعت و عالم را دارند؟اما منطق قرآن چیزی دیگری است. در منطق قرآن عبور از سادگی و قناعت و خشیت و تواضع، و ورود به عرصه زرق و برق خواهی و حرص و مصرف زدگی و برتری جویی، مقدمه نابودی است؛ چیزی که امروز دنیای غرب در اوج آن قرار دارد و بدون شک باید منتظر آمدن امر و عذاب الهی در شب یا روز باشد.آیه دوم که شگفت انگیزتر است، آیه 44 سوره انعام است:
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم الواب کل شی حتی ازذا فرحوا بما اوتوا أخدناهم فإذا هم مبلسونَ
(پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند، درهای هر چیزی [از قدرت و ثروت و ...] را بر آنان گشودیم، تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم، و یکباره نومید شدند.)این آیه مرکب از شرط و جزاست. جمله شرطیه آن چنین: «پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند...». بدون شک امروز کمتر کسی را می توان یافت که اگر قبلاً به این آیه توجه نکرده باشد، بتواند صرفاً با دیدن جمله شرطیه حدس بزند که جواب و جزای این شرط چیست. عموماً می گویند لابد عذابی بر آنها نازل می شود البته این حدس درست است اما شکل این عذاب، باریدن سنگ از آسمان و یا طوفان و زلزله نیست بلکه این عذاب سهمگین و مهلک عبارت است از باز کردن همه درهای قدرت و ثروت به روی جامعه ای که خداوند را به طاق نسیان سپرده است: «درهای هر چیزی از قدرت و ثروت و...] را بر آنان گشودیم». خب نتیجه چه خواهد شد؟ سرمستی، غرور، استکبار، استیلاجویی بر انسان ها و طبیعت، و آنگاه: «به ناگاه آنان را با عذابمان بر می گیریم و چنان در هم می کوبیمشان که همه چیز را بر فنا رفته می بینند.»براساس برخی از روایات، تأویل و تحقق نهایی سنت الهی مورد اشاره در این دو آیه، آخرالزمان است که دولت کفر و دولت مخالفان توحید و اسلام و تشیع وقتی به اوج اقتدار و سرمستی خود رسیدند، حادثه ظهور حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام چون صاعقه ای بر سر آنان فرود خواهد آمد، و بساط سلطه و اقتدار آنان را بر خواهد چید. دو آیه فوق، حاوی یک نکته بسیار مهم مغفول در روزگار ما ــ که محاط در اتمسفر غربزدگی ــ می باشد که قدرت و ثروت و اقتدار لجام گسیخته و به اصطلاح توسعه یافتگی (در مفهوم مدرن آن) نمی تواند دلیلی بر کمال و پیشرفت یک جامعه و تمدن باشد و بلکه می تواند دلیل بر عقب ماندگی و انحطاط معنوی و عقیدتی یک جامعه غافل از خداوند باشد که دچار مکر خداوند سنت استدراج و امهال شده و باید در انتظار عذاب و عقوبتی کوبنده باشد.در هر صورت پس باید در ریشه یابی تکوین مدرنیته به این موضوع بسیار مهم هم توجه کنیم. آقای نصیری در مباحث شما دو سه بحث است که خاص است، اگر اجازه می فرمایید چون راجع به مباحث قرآنی وروایی صحبت می کنیم، آنها را مطرح کنیم و فکر می کنم که برای مخاطبین هم جالب باشد. یکی بحث خلیفه اللهی است. شما انسان را خلیفه الله نمی دانید و خلیفه اللهی را مختص حضرت آدم(ع) می دانید، آیا فکر نمی کنید که در بعضی تعابیر قرآنی که آمده واقعاً احساس می شود که در مورد بشر دارد صحبت می شود؛ مثلاً وقتی فرشتگان به خداوند می گویند که می خواهی کسی را بیافرینی که در زمین فساد کند، این به حضرت آدم(ع) برمی گردد یا به انسان؟مهدی نصیری: برمی گردد به حضرت آدم(ع)، منتها تصور فرشتگان اشتباه بود. فرشتگان از این موضوع غافل بودند که این انسانی را که خداوند یعنی حضرت آدم(ع) را که می خواهد خلق کند، معلّم به تعلیم تمام علوم و حقایق می شود و نیز در صلب این انسان، انسان های والایی چون انبیاء و در رأس همه اهل البیت علیهم السلام قرار دارند. لذا وقتی که خداوند با تعلیم اسماء به حضرت آدم(ع) این مسئله را به فرشتگان گوشزد کرد، آنها متوجه شدند که در اشتباه هستند. خب این تعلیم اسماء مختص به حضرت آدم(ع) است و نه مربوط به نوع انسان ها، لذا آن هم که خداوند فرمود: انی جاعل فی الارض خلیفه، مربوط به حضرت آدم(ع) بود و نه نوع آدم. اساساً تا یک قرن اخیر تقریباً هیچ مفسر قابل اعتنایی در شیعه و سنی ــ البته به استثنای برخی تعابیری که در برخی آثار فلسفی و عرفانی وجود دارد و آنها هم متأثر از فلسفه و عرفان یونانی است ــ نوع انسان را خلیفه الله ندانسته است. این حرف از تفاسیر برخی از مفسران اهل سنت که متأثر از مدرنیته بودند مثل تفسیر المنار رشید رضا و یا برخی تفاسیر جدید دیگر در کل به فضای فکری و فرهنگی ما رسوخ کرد و جزء مشهورات شد. شهید سیدمحمد باقر صدر هم در بحث اندیشه سیاسی اش بر مبنای خلیفه اللهی انسان مطالبی را مطرح می کند.مهدی نصیری: بله، ایشان به نوعی این مسئله را به دموکراسی پیوند می زند و می خواهد از مسئله خلیفه اللهی نوع انسان، شکلی از دموکراسی را تأیید کنند که البته اساسی ندارد. اگر صلاح می دانید چون بحث ما قرآنی و روایی شد کمی هم راجع به فطرت حرف بزنیم. تلقی شما از فطرت چیست؟ به نظر می آید تلقی رایج را قبول ندارید. تلقی ای که جزء مشهورات است که انسان از گوهر الهی است و روح خداوند در انسان هست، را ظاهراً خیلی نمی پذیرد؟مهدی نصیری: بله، اینکه بعضی ها می گویند: «نفختُ فیه مِن روحی»، یعنی اینکه گویا خداوند روحی داشته بعد بخشی از این روح خودش را در وجود آدمی قرار داده، اما معصوم علیه السلام این موضوع را صریحاً رد می کند و می فرماید اضافه روح به خداوند اضافه تشریفی است. یعنی خداوند می خواهد بگوید این روحی را که در انسان قرار دادم موجود شریفی است مثل تعبیر «بیتی» که خداوند به کعبه می گوید: «بیتی» یعنی اینکه این خانه شرافت دارد، نه اینکه مثلاً خداوند در این خانه سکونت دارد! و یا اینکه به امام حسین علیه السلام در زیارات گفته می شود ثارالله یعنی خون او شرافت و عظمتی ویژه دارد نه آنکه خداوند خونی درد که از آن در رگ های امام حسین علیه السلام جاری کرده بوده است. در هر صورت این مسأله که بخشی از ذات و جوهره الهی در وجود آدمی قرار داده شده است، حرف غلطی است که از فلسفه و عرفان یونانی به فرهنگ کنونی ما سرایت کرده است.در حدیثی داریم که راوی می گوید: کتبت إلی ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته عن آدم هل کن فیه من جوهریه الرب شیء، فکتب الی جواب کتابی: لیس صاحب هذه المسأله علی شیء من السنه، زندیق. یعنی در نامه ای از امام رضا علیه السلام درباره حضرت آدم علیه السلام پرسیدم که آیا از جوهریت خداوند در او نشانی بود یا خیر؟ امام علیه السلام در پاسخ نگاشتند: صاحب این سؤال بر راه و روش وحی و نبوت نمی اندیشد و زندیق است.البته فطرت به این معنا که خداوند یک شاکله ویژه ای در نهاد انسان ها قرار داده که در این شاکله انسان ها می توانند موحد باشند، مؤمن باشند، درستکار باشند، حرف درستی است.
ادامه دارد.....بخش سوم این گفتگو را می توانید با عنوان «اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم - قسمت سوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98609
باشگاه اندیشه › «اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم» قسمت اول

درخواست حذف اطلاعات
«اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم» قسمت اولاگر خواسته باشیم مدرنیته را در یک کلمه توضیح دهیم، یک جریان خودبنیادانه و یک جریان اساسی انحراف از وحی و مسیری که انبیا در عرصه تمدن ایجاد کرده بودند، می باشد.گفت وگوی ماهنامه فرهنگ عمومی با مهدی نصیری فرهنگ عمومی: آقای نصیری معمولاً بحث با شما با چند چیز شروع می شود. یکی بحث اسلام و تجدد و دیگر هم بحث اسلام و فلسفه و عرفان. اما اگر اجازه بدهید ما ابتدا بحثمان را با مدرنیته و تجدد شروع کنیم. شما عنصر جوهری یا عنصر اصلی وجودی مدرنیته را چه می دانید که بحث ستیز بین اسلام و مدرنیته را مطرح می کنید؟مهدی نصیری: بسم الله الرحمن الرحیم. من در ارتباط با مسئله تمدن سازی معتقدم که این مقوله در چارچوب وظایف و رسالت های انبیای الهی بوده است و در کتاب «اسلام و تجدد» هم بحث کردم که کسی جز انبیای الهی(ع) تمدن ساز نبوده اند و ریشه همه علوم مثبت و لازم برای معیشت متعادل بشری، به تعالیم انبیا برمی گردد. در واقع بر خلاف آن تحلیل غلط غربی که می گوید تاریخ بشر با توحش و جهل و کودکی و بساطت و این چیزها آغاز شد، براساس مبانی قرآنی و روایی، تاریخ بشر با علم آغاز می شود. یعنی با یک خلیفه الله آغاز می شود که حضرت آدم(ع) است و ایشان معلّم به تعلیم همه اسماء و حقایق است که از جمله این اسماء و حقایق و این علوم، علوم معیشتی برای بشر بود. و حضرت آدم(ع) به عنوان اولین انسان و اولین نبی، عالم به همه علوم معیشتی در کنار علوم شرعی و معنوی و ... بوده است. اولین خط نویس آدم بوده، اولین زبان دان آدم بوده، اولین کشاورز آدم بوده، اولین طبیب آدم بوده، اولین منجم آدم بوده، اولین معمار آدم بوده و انبیای بعدی هم همین گونه اند. معتقدم که براساس تاریخ انبیای عظام الهی تا زمان حضرت ادریس که چهارمین یا پنجمین پیغمبر است و حالا چیزی حدود هزار و هفتصد یا هشتصد سال از تاریخ بشر می گذرد، آن تمدن متعادل بشری عاری از افراط و تفریط، تمدنی که قرار بوده بستری برای فلسفه خلقت که عبودیت باشد، محقق شده بود. نه برای اصالت لذت، نه برای اسراف و نه برای زیاده خواهی و زیاده طلبی، بلکه انبیا تمدنی ساختند که بستری برای عبودیت باشد.یعنی انسان ها به این دنیا آمده اند که مورد ابتلاء و آزمایش قرار گیرند: «لیبلوکم ایکم احسن عملا». این آزمایش باید در بستر معیشت صورت می گرفت. باید تجارت می کردند، کار می کردند، زندگی می کردند، مناسبات اجتماعی می داشتند تا آزمایش پس بدهند.گزارش ها و گزاره های تاریخی و روایی مان نشان می دهد که این تمدن زمان حضرت ادریس(ع) شکل می گیرد و بعد از این تا دوران مدرنیته نوسانات تمدنی بسیار اندک است. یعنی اولاً انبیا به هیچ وجه در مقام توسعه تمدنی برنیامدند. مثال ارزشمندی که من همیشه می گویم این است که مرکب حضرت آدم(ع) اسب و استر و الاغ بود و این مرکب تا دوران اختراع ماشین، مرکب همه مردم است. هیچ پیغمبری در مقام تبدیل این مرکب به ماشین و این قبیل چیزها بر نیامده است. در لوازم کشاورزی بر اساس روایات، حضرت آدم(ع) با گاو آهن، زمین را شخم می زد. گاو آهن تا وقتی تراکتور نیامد، رایج بود. نمی گوییم نوسانات تمدنی اصلاً نداشتیم، بلکه این نوسانات بسیار اندک بود. انبیا، سودای توسعه تمدنی، بیش از آن چیزی که تا زمان حضرت ادریس(ع) آمد، نداشتند و از اینکه تا زمان حضرت ادریس(ع) طول کشید به این خاطر بود که جمعیت در مناطق مختلف بسط مناسبی پیدا کند تا تمدن شکل کاملی به خود بگیرد نه اینکه علمش وجود نداشت بلکه سیر تدریجی باید رخ می داده است. اگر تدریج بوده به این معنا هست که مثلاً باید یک جمعیتی می رفته و کنار ساحل ساکن می شده است تا معماری ساحلی شکل بگیرد. یک جمعیتی باید به کوهستان می رفته تا معماری کوهستانی شکل بگیرد. در هر صورت انبیاء در مقام توسعه تمدنی برنیامدند. توسعه تمدنی هم نکردند. هیچ کس نمی تواند یک دلیل قوی برای بنده بیاورد که انبیاء به خلق الله و مردم توصیه به توسعه تمدنی کرده باشند و به آنها بگویند درصدد برآیید بیش از آنچه انبیاء به شما آموختند، وضعیتی که در آن قرار دارید را توسعه دهید. عذر می خواهم. اینجا یک سؤالی پیش می آید، اینکه در فرمایش حضرت امیر(ع) در مورد آبادانی و توسعه راه ها، مرزها و شهرها فرمایشاتی وجود دارد، آن را چگونه تعبیر می کنید؟ مهدی نصیری: بله «و عماره بلادها». حضرت وقتی به مالک نامه می نویسد، می فرماید: یکی از وظایف تو آبادانی بلاد است. عمارت بلاد را در چارچوب تمدن انبیایی بگیریم. مثلاً انبیاء قنات آوردند و قنات یک شیوه آبیاری انبیایی بوده است. بالاخره هر گروه هر جا که می رود مستقر می شود باید برای خودش قنات راه بیندازد. عمارت به این معناست. باغداری کنند، کشاورزی کنند، مثلاً پل سازی کنند و از این قبیل و خارج از آن نبوده است. راجع به مدرنیته می فرمودید.مهدی نصیری: در دوران مدرن در غرب، یک جریان فکری و فلسفی و یک نوع نگاه تازه به عالم و آدم شکل می گیرد و اینها درصدد برمی آیند، جریان تمدنی بلکه فراتر از تمدن، کل جریان فکری و فرهنگی که انبیاء آورده بودند [البته بنده روی تمدنش تأکید دارم، چون در مقابل جریان فکری و فرهنگی انبیاء همیشه جریانات باطل و انحرافی بودند، اختصاص به مدرنیته ندارد، منتها مدرنیته خیلی بیشتر و با عمق بیشتر باطل و انحرافی بود] را کنار بگذارد و یک راه جدید بگشاید. اصلاً اینکه مدرن می گوییم به همین معنای نو بودن است. یک راه جدید بر خلاف آن راهی که بشر تا آن روز در عرصه تمدن آورده بود و بنیان گذارش انبیاء بودند، ایجاد شد. نمی خواهم بگویم در کنار این راه انبیاء هیچ انحرافی صورت نگرفته است. انحرافات بسیار اندک است. ولی نکته مهم این است که انحرافات ماهوی نبوده است. یعنی انحرافاتی که در مدرنیته بوجود آمد در خیلی جاها تبدل ماهوی در الگوهای تمدنی در ابعاد مختلف ایجاد کرد. ماهوی نبودن در تمدن ما قبل مدرن را می فرمایید؟ درست است؟مهدی نصیری: بله در تمدن. تا آن موقع تبدلات ماهوی نداریم. از دوران مدرن تبدلات ماهوی شروع می شود. در معماری، وسایل معماری، آجر خام و نهایتاً سنگ و به میزانی هم گچ وجود دارد، چیزی بیش از این نیست. ولی مثلاً وقتی ما سراغ آهن یا سیمان یا مدل های معماری جدید می رویم، با یک نوع تبدل ماهوی مواجه می شویم. در سازمان معیشتی و ظهور ماشین این تبدیل صورت می گیرد، درست است؟مهدی نصیری: بله اعلای آن همان است. وقتی مرکب (اسب) به ماشین تبدیل می شود یک ماهیت کاملاً جدید ظهور می کند. بانکداری اصلاً یک پدیده بسیار نو است. هیچ سابقه ای به این عنوان نداشته ایم. در مورد مرکب می توان گفت یک چیز سنتی وجود داشته است. اصلاً ما چیزی به عنوان بانکداری به این معنا نداریم.
اگر خواسته باشیم مدرنیته را در یک کلمه توضیح دهیم، یک جریان خودبنیادانه و یک جریان اساسی انحراف از وحی و مسیری که انبیا در عرصه تمدن ایجاد کرده بودند، می باشد. بحث الان ما بیشتر راجع به تمدن است. من مدرنیته را اینگونه می بینم و از همین جا هم بحث ما شروع می شود که اسلام با آن نطفه های اولیه مدرنیته تعارضات و مشکلاتش شروع می شود و این تعارضات تا تنه و شاخه ها و میوه های این تمدن ادامه پیدا می کند. یعنی شما فکر می کنید اگر آن انحرافاتی که در گذشته وجود داشت که انحرافات بزرگی هم بود. مثلاً انحرافاتی که امویان و عباسیان داشتند یا مخالفت هایی که گروه هایی از مردم با انبیاء می کردند، اگر آنها صورت تمدنی پیدا می کرد، همین مدرنیته پدید می آمد یا چیز دیگری پدید می آمد؟ بالاخره چه می شد؟ و بعد آیا آن وقت این مدرنیته پیشینه فکری یا یک روح وحدت بخش نظری ندارد که شما یکسره بر مسئله تمدنی اش تکیه می کنید؟مهدی نصیری: کجای حرف من منافات دارد با اینکه خواسته باشم یک روح واحد نظری برای مدرنیته تصور کنم؟ شما در توصیف مدرنیته یکسره روی تمدن تکیه کردید. فرمودید: قبل از دوران مدرن اختلافات نظری بوده ولی هیچ تبدیل تمدنی صورت نگرفته است. این درست است. یعنی نظام معیشتی، نظام تولید، اقتصاد و... هیچ عوض نشده است. ما همه دوره های ماقبل مدرن را نگاه می کنیم در تمام سرزمین های اشتراکی در این زمینه ها وجود دارد. علی رغم تنوع و تفاوت ها ولی اشتراک وجود دارد. فرمودید مدرنیته که آمد یک صورت تمدنی آمد. یعنی یک صورت تمدنی جدید ظهور کرد. همان طور که خودتان مثال زدید در همه عرصه ها ایجاد شد. بزرگ ترین نمونه آن تولید ماشین تولید گر بود؛ یعنی همان تکنولوژی که ما به نام کارخانه و از این قبیل می شناسیم. اینجا چیز دیگری پیش می آید. مثلاً آن نگاهی که کافرین ــ که در برابر انبیاء قرار می گرفتند ــ داشتند اگر می خواست صورت تمدنی پیدا کند، چه می شد؟ یا به عنوان مثال اگر مدرنیته را با تمدن توصیف می کنیم، آن پشتوانه نظری چیست؟ همان بحث خودبنیادی است؟ این چه فرقی با آن انحرافات ماقبل مدرن که در برابر انبیاء بود دارد؟مهدی نصیری: ببینید پدید ه مخالفت با وحی، انکار انبیاء، انکار خدا و ... امر مدرنی نبوده است. یعنی همیشه در طول تاریخ وجود داشته است. اگر چه در مدرنیته انکار وحی و انکار غیب و انکار خدا به غلیظ ترین شکلش اتفاق می افتد و بسط و گسترش پیدا می کند. مثلاً وقتی در تمدن های مشرک ما قبل مدرن می رویم و حتی همین الان در تمدن هایی مثل تمدن هند و بین هندوها به یک نحوی امر متعالی می بینیم. اگر چه تحریف شده است ولی بالاخره تلقی ای از آخرت، زندگی بعد از مرگ دارند و بر قناعت و ارزش هایی اینگونه تأکید دارند. مثلاً در مشرکین مکه که پیامبر(ص) آمد و با آنان جنگید، آنها به الله قائل بودند که او خالق آسمان ها و زمین است ولی شرک می ورزیدند و می گفتند اینها باید وسایط ما با الله باشند. البته همان موقع هم جریان دهری مسلکان را داریم که به هیچ چیز قائل نبودند ولی هیچ وقت جریان غالب نبودند و همیشه در اقلیت بودند و عمدتاً شرک نیز غلبه داشته است. یعنی خدا هم می گفتند منتها برای او شریک قائل بودند. مدرنیته که می آید، این مسئله خیلی عمیق می شود. تا جایی به اصالت حس می رسد، به اصالت حس می رسد، به اصالت ماده می رسد، ماورای محسوسات اصلاً چیزی وجود ندارد، هیچ چیزی وجود ندارد. انکار هر امر متعالی و اعتقاد به ابعاد محض حیوانی، انسانیت غالب می شود. این تفاوتش با قبل است.آن وقت یک ماجرایی که در اینجا اتفاق می افتد و مدرنیته را جهانگیر می کند، اتفاقی است که در عرصه تمدنی رخ می دهد. من اگر روی آن عرصه کمتر تأکید می کنم به این خاطر است که در این موارد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد؛ یعنی همه اومانیسم را نفی می کنیم، همه الحاد را نفی می کنیم، نسبیت گرایی را نفی می کنیم، آمپریسم را نفی می کنیم، ولی به این موضوعش توجه نداریم. من معتقدم خود تحولات تمدنی در بسط این الحاد عمیق، نقش بسیار اساسی داشته است. یعنی به هم زدن همه تعادل ها به عنوان مثال می گویم: من معتقدم اگر انقلاب اسلامی چهارصد سال پیش رخ می داد، ما حتماً یک الگوی اقتصادی هشتاد یا نود درصدی اسلامی را به راحتی محقق می کردیم. یعنی تمام عقود اسلامی مثل مضاربه و مزارعه و مساقات در جامعه سیصد سال پیش قابل تحقق بود. ولی امروز به زمین و زمان می زنیم که بانکداری اسلامی داشته باشیم اما نمی توانیم از شرّ ربا خلاص شویم. این ماجرایی است که مدرنیته ایجاد کرده است. در نظام تعلیم و تربیت هم به شکلی این اتفاق افتاده است. در دوران ماقبل مدرن کافی بود حکومت ها عوض شوند تا همه چیز عوض شود و واقعاً هم همه چیز عوض می شد. در دوران صفویه می بینید علمای ما به چه راحتی توانستند تشیع را در ایران غالب کنند و مردم تشیع را بپذیرند. اما امروز شما به شدت به هر جایی که می خواهید وارد شوید با موانع جدی روبه رو می شوید. در پدیده حجاب می خواهید وارد شوید با موانع جدی روبه رویید، در پدیده تحول در نظام آموزشی می خواهید وارد شوید با موانع جدی روبه رویید. در اقتصاد به همین شکل. همه موانع جدی وجود دارد؛ موانع اساسی. مدرنیته اینها را ایجاد کرده است. مدرنیته با چه چیزی اینها را ایجاد کرده است؟ هم با ابعاد وجود نظری اش و هم با ابعاد تمدنی اش. این تمدن خیلی به کار بسط و گسترش این الحاد آمد که متاسفانه حرف ما این است که ما از این بُعد تمدنی غافل هستیم و فکر می کنیم این تمدن خنثی و لابشرط است. همین نوع تفکر اصلاً باعث شده که ما در تحلیل خیلی از قضایا دچار مشکل شویم، خیلی جاها در جا بزنیم، خیلی جاها نفهیم که از کجا داریم می خوریم، خیلی جاها وقتی می خواهیم با مشکل برخورد کنیم، تعمیقش می کنیم، در هر صورت می خواهیم بگیویم تأکید من بر وجه تمدنی به این خاطر است. نکته ای که در اینجا لازم است مطرح شود این است که مرحوم دکتر فردید یک تلقی داشت نمی دانم نظر شما از این برداشت چیست و می خواهم نظر شما را در این خصوص بپرسم و ببینم این چقدر با آن بحثی که شما مطرح می کنید نزدیک است؟ این تلقی ایی جدید است. یعنی شما این بحث را مطرح می کنید که مدرنیته برخلاف تمام صور غیر الهی ایی که در گذشته وجود داشته، تمدن ساخته است. در صورتی که صور غیر الهی پیشین، تمدن به این معنا نساختند در این معنا که تبدیل تمدنی ایجاد کنند.مهدی نصیری: اگر هم کاری کردند تبدیل ماهوی در تمدن ایجاد نکردند. واقعاً هم همینطور است. وقتی نگاه می کنیم هند باستان، چین باستان، ایران باستان، اعراب مشرک، حتی یونان باستان، همه علی رغم تفاوت ها، تنوع ها و حتی مدارهای متفاوت فرهنگی و روح های مختلفی که بر اینها حاکم است ولی در حوزه اقتصاد و نیز، در وجوه زندگی عینی که وارد می شوند، اشتراکات گسترده دارند و در واقع بزرگ ترین فرقی که در اینجا ایجاد می شود در این است که مدرنیته چیزی به نام تکنیک ساخته که همه چیز را عوض کرده و اصلاً یک دنیای جدیدی را ساخته است. این درست است و نکته ای است که شما مورد توجه قرار دادید و کمتر به آن اشاره شده، اما نکته اینجاست که مرحوم فردید همانطور که مستحضرید، غربی را از شرقی متمایز می کرد و بعد آن شرق را به ساحت اسطوره می برد. شرق غیر دینی را عرض می کنم، در مقابل، غربی را مطرح می کرد که با یونان و فلسفه شروع می شد، با عقل منقطع از وحی. بحثی که می کرد این مدرنیته را امتداد مسیر حرکت غرب می دانست منتهی با این تفاوت که اگر غرب یونانی ـ رومی در حجاب بود، غرب مدرن در حجاب بنیاداندیشی می دانست که معتقد بود چیزی به نام کاسموس مدار تفکر یا زندگی اینها بود، حجاب غرب مدرن را که در تعبیر حضرتعالی هم بود خودبنیاد می دانست و حجابش را مضاعف می دید. چقدر با این تلقی حضرتعالی موافقید؟مهدی نصیری: فرق این خودبنیادی با بنیاداندیشی چیست؟ مرحوم فردید می گفت: خدا و انسان و جهان سه رکنی هستند که در نسبت با هم قرار می گیرند. ایشان می گفت: در تمدن یونانی ـ رومی، یعنی در آغاز غرب، در آن دوره ای که حجاب بسیطی بر جامعه، مردمان حاکم است و نه مضاعف، انسان و خدا در ذیل جهان یعنی در ذیل کاسموس قرار دارند. کاسموس در یونانی یعنی عالم، دنیا، جهان. در واقع یک مدار تفکری ای به نام کاسموس وجود داشت، همه چیز در ذیل آن تعریف می شد. ایشان معتقد است در دوران مدرن، کاسموس و نیز خدا همه در ذیل انسان تعریف می شود. یعنی انسان خودش آن مدار شده است. یعنی انسان دیگر در ذیل یک مدار مشرکانه به نام کاسموس قرار نمی گیرد بلکه اساساً خود انسان مدار شده است و همه چیز در ذیل انسان آمده است. بنابراین بنیاداندیشی به خودبنیادی تبدیل شده است. حجاب بسیط به حجاب مضاعف تبدیل شده است.مهدی نصیری: فکر می کنم این مسئله شاید به همان عرضی که من گفتم برگردد. اینکه ما در تمدن های پیشین با نوعی شرک مواجهیم. یعنی مثلاً ارسطو و افلاطون هم سخن از خدایان می گویند. بالاخره الهه چیزی فرازمینی و فراانسانی است. ولی در مدرنیته هر امر متعالی و هر امر غیرزمینی انکار می شود و بطور طبیعی باید به اومانیسم و محوریت انسان برسد. این مسئله درست است. یعنی بحثی در آن نیست منتها ممکن است این بحث در اینجا باشد که ما بگوییم شاید هیچ امری که در عالم اتفاق می افتد، بدون سابقه تاریخی نباشد. به عنوان مثال در فلسفه ارسطو و افلاطون، خودبنیادی فکری و نظری به این معناست که آنجا کمترین رگه ای از این مسئله که بشر برای فهم عالم و فهم مسائل خودش نیاز به یک منبع ماورایی دارد را به هیچ وجه در فلسفه یونان نمی بینیم. ارسطو می آید. هم حکمت نظری همین فلسفه و ریاضی و طبیعیات است و حکمت عملی اش هم تدبیر منزل، سیاست مدرن و اخلاق است. در اینجا اصلاً جا برای نبوت و پیامبری باقی نمی ماند. این یک اتفاق است. یعنی به نظر می رسد یک جهش انحطاطی بسیار عظیم در تاریخ است و به نظر می رسد قبلش به این شدت نبوده و از همین سقراط و ارسطو و افلاطون آغاز می شود. این مسئله حتماً زمینه ای می شود برای آن چیزی که در مدرنیته اتفاق می افتد. درست است که آنها می آیند خودبنیادانه راجع به عالم و هستی و خدا و مسائل اساسی جهان با هم بحث می کنند و اسمی از خدا می آورند ولی وقتی مدرنیته فرا می رسد اینها را به عنوان مهملات کنار می گذارند. بله یک ارتباط این جوری می توان بین غرب قدیم و غرب جدید دید و من فکر می کنم مرحوم دکتر فردید تأملات خیلی خوبی در این قضایا داشتند. پس شما به این ترتیب فرضیه جدایی غرب از شرق را، در اینجا پذیرفتید، یعنی پذیرفتید یک جهش انحطاطی رخ می دهد که سر منشاء آن جهش انحطاطی، یونان است. همان که در مورد سقراط و ارسطو و افلاطون فرمودید و حتی ممکن است زودتر از سقراط بتوانیم تا طالس و آناکسیمندرس و آناکسیمنس و آناکساگوراس ببریم. یعنی اتفاقی که در یونان رخ می دهد و سرمنشاء زمانی آن را معمولاً قرن هشتم و هفتم قبل از میلاد می گیرند و آن اتفاق خودش فاصله بین یونان و هر آنچه پیش از آن بوده است می باشد. به تعبیری بین یونان و عصر اسطوره. اگر چه در یونان هم اسطوره است اما همین ها شروع می کنند اسطوره ها را از این وجه متعادلی اش تهی کنند. یعنی آنچه در فرمایش شما کاملاً اشاره شده بود به نوعی توجه به تعالی مثلاً در هندوئیزم و همه آیین های مشرکانه غیر دینی است که در آیین های غیر غربی وجود دارد. اما به نظر می آید یکدفعه زمینی کردن تمام امور متعالی به نوعی در یونان شروع می شود. اگر چه فرمایش شما درست است که در ارسطو و افلاطون هنوز اشاره هایی به الهه ها و خدایان هست ولی خدایان یونانی نگار خیلی متعالی نیستند، بشر هستند. به قول اینها anthropomorphist هستند. شما به این ترتیب یک فاصله گذاری [نمی دانم اسمش را چه بگذاریم؛] فرهنگی یا روحی یا نظری را بین شرق و غرب پذیرفتید.مهدی نصیری: بله. ممکن است مرحوم دکتر و دیگرانی که در این رابطه سخن گفتند اطلاعات تاریخی ای دارند که من از آن جهت خیلی مطلع نباشم. الان نمی خواهم این حرف ها را رد کنم. ولی از یک طرف تا آنجایی که من در مبانی دینی و آیات و روایات غور کردم خیلی وجهی برای جغرافیایی دیدن مسائل پیدا نکردم. یعنی حتی اگر این تحلیل کاملاً درست باشد که مدرنیته و خودبنیادی خاستگاه انحصاری اش در غرب عالم بوده است و شرق همیشه از این تبعیت کرده است، این اتفاقی است که افتاده، هیچ چیزی به عنوان ربط به جغرافیا، وجود ندارد. اتفاقی بوده رخ داده. یک اتفاقی در غرب افتاده که در شرق رخ نداده است. خصوصیتی برای جغرافیا که درنمی یابم. تا آنجایی که بنده می دانم مرحوم فردید و دیگران هم خصوصیتی برای جغرافیا قائل نیستند. آنها وقتی از غرب و شرق حرف می زنند از دو عالم تاریخی حرف می زنند. در عالم تاریخی غرب، یونان سرمنشاء جغرافیای اش بوده و آن مبدأیی که غرب و شرق می کند بیشتر همان نگاه اروپامدار است. من تا آنجایی که می دانم نگاه ایشان جغرافیایی نیست. اینها به دو عالم و به نوعی به دو حوزه، اشاره می کنند.مهدی نصیری: شما وقتی در ملاک های دینی می آیید، کفر و ایمان دارید، شرک و توحید دارید. عناوین این گونه است. مسائل معطوف به آدم ها و تفکر آدم هاست نه یک آدمی مؤمن می شود و آدم دیگر فاسق. مسئله بیشتر این گونه است. این گونه دیده می شود. تا آنجایی که من می دانم، مرحوم فردید و دیگران غرب و شرق را به تمثیل هایی برمی گردانند که در متون عرفانی و حکمی ماست. یعنی شما این تمثیلات را در ادبیات سهروردی و برخی چهره های دیگر که ملاحظه می کنید، اشاره به غرب و شرق زیاد شده و آن را به طلوع خورشید و ظهور و آمدن انوار و بعد غروب انوار برمی گردانند. غرب را غروب نور می دانند و شرق را طلوع و مطلع انوار می دانند. این تلقی ها هست.مهدی نصیری: جدای از اینکه من اساساً آن نوع عرفان را قبول ندارم، به نظرم می آید که اینها نوعی تعابیر سمبلیک هستند. شرق از اشراق و نور می آید و غرب از غروب. آمدند تعابیر تمثیلی به کار بردند. تمثیل محض است. اصلاً هم آنها نظر به جغرافیا نداشتند. منتهی در مباحث این دوستان درست است که می گویند جغرافیا اصل نیست اگر این اتفاق در ژاپن هم بیفتد و مدرن شود به آن غرب می گوییم ولی به نظر می رسد که یک وجه جغرافیایی در آن هست، که به تعبیری توجه به یک امر جغرافیایی در آن وجود دارد.
ادامه دارد.....بخش دوم این گفتگو را می توانید با عنوان «اگر فتنه گران موفق می شدند، امروز شاهد استیلای سیاه امریکا و انگلیس و غرب بر کشور بودیم - قسمت دوم» از لینکهای پیوست مشاهده کنید.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98608
باشگاه اندیشه › نشست «دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم» قسمت سوم

درخواست حذف اطلاعات
ما در تمام جریان رئالیسم ردپایی از متافیزیک نمی بینیم. به همین دلیل ما به بنیان واقعیت نمی توانیم برسیم، در اقتصاد هم اگر به دنبال این سؤال باشیم واقعاً به هیچ نتیجه ای نمی رسیم.«این مطلب، بخش سوم از مطلب «نشست؛ دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم» است.کتاب ماه: آقای پیغامی، به نظر شما اندیشه های مطروحه می تواند به مشکلات نظری علم اقتصاد پایان دهد؟ و آیا اساساً می تواند جایگزین نگاه رئالیستی فلسفه ی اسلامی در اقتصاد باشد؟
پیغامی: مروری که دوستان کردند، مرور خیلی خوبی بود، همین مرور خوب باعث می شود که مسیر بحت را بعد از این تعیین کنیم که چه باید باشد، ذهنیت من از مسأله ی رئالیسم در ادبیات رایج فلسفه ی اقتصاد این است که بخشی از این کلمه در جایی به کار می رود که می خواهند شعار بدهند. مثلاً من می خواهم طرف مقابلم را منکوب کنم و می گویم که حرف های من رئالیستی است و حرف های شما نیست. یکی از فحش های آکادمیک این ایست که طرف مقابل را ایده آلیست بنامیم نه رئالیست. وقتی در ادبیات می خواهیم غور کنیم اولاً باید مواظب باشیم که شخصی که بحث رئالیسم را مطرح می کند از این گروه افراد نباشد. چون این مورد بحث ما نیست، یک مقام دیگر بحث نوع صورتبندی است که ادبیات مربوط به رئالیسم در اقتصادی در این دو - سه دهه ی اخیر پیدا کرده است؛ مخصوصاً با آقایان ماکی و لاوسن که به نظر می رسد باید این صورت بندی ها محل اشکال و بحث باید واقع شود. مخصوصاً صورتبندی ماکی بسیار مصادره به مطلوبانه است و حیف است که اندیشمند و دانشمند اقتصادی رئالیسم را بخواهد از این پنجره و از این زاویه ی دید نگاه کند، واقعیت این است که در تاریخ اندیشه ی اجتماعی و مشخصاً اقتصادی حداقل در حد مکتوب آن از ارسطو و افلاطون هم بخواهیم شروع کنیم، مسأله ی رئالیسم و مسأله ی ذهن و عین، مسأله ی همه ی دانشمندان علوم اجتماعی بوده و تا الان نیز امتداد داشته است، یعنی ما مباحث فریدمن را هم که می خوانیم، می بینیم در یک قضایی ردپای مسأله ی رئالیسم و ایده آلیسم قابل رؤیت است. حالا باید ببینیم رئالیسم اصلاً چه بود تا برسیم به ادبیات بزرگان، یعنی من می خواهم این را تأکید کنم که دوستان خواننده ی مباحث ما به سمت فضای رسانه ای غربی نروند و فکر کنند که بحت رئالیسم از ماکی شروع شد، درست است، ماکی یک تیتر بندی کرده و مباحث را در بحث های رئالیسم توسعه داده است ولی ما برگردیم به کتاب هایی که به فارسی هم ترجمه شده و جریان رئالیسم را (و سؤالات اصلی مسأله ی رئالیسم را) در آنها مرور می کنیم؛ مثل کتاب «فلسفه و اقتصاد » پیرو مبنی. اصلاً مسیر بحث، گستره ی ادبیاتش و گستره ی سؤالات عمیق مسأله ی رئالیسم را در ماکی ممکن است نبینیم هر چند که اصطلاحات مختلفی در آن به وقور یافت می شود.• مشهدی احمد: تفکیکی که جون رابینسون لنجام می دهد نیز قابل طرح است.
• پیغامی: بله، شما در مقدمه ی کتاب جون رابینسون می بینید که بحث های اصلی رئالیسم آنجا بیشتر قابل پیگیری است تا در ادبیاتی که امروزه به اسم رئالیسم اقتصاد مد شده است. نکته ی دوم بنده این است که به این فرمالیسم اسیر نشویم، به تعبیر هایل برونر اقتصاددانان همه فلاسفه ی دنیوی بودند، نکته ی سوم این است که ببینیم مسأله ی رئالیسم چیست؟ و اساس بحث از کجا شروع می شود؟ رئالیسم برآمده از این سؤال است که من به عنوان فاعل شناسا به عنوان یک logosشکی نیست که یک تمایزی انتولوژیک دارم با آنچه که می خواهم بشناسم. ممکن است این تمایز، یک تمایز واقعی اصیل نباشد؛ چرا که من یک بازیگرم؛ حتی با نگاه های رئالیستی یا پست مدرن اگر وجود ذهنی که ساخته ام و خلق کرده ام، مثلاً یک گاو سفید با دو با دو شاخ در ذهنم خلق کرده ام. به لحاظ حقیقی تفکیکی بین من و آن وجود ذهنی نیست. هرچند وقتی من می خواهم درباره ی آن گاو سفید دوشاخ صحبت کنم و ویژگی های آن را تبیین کنم، بین این دوگانگی اعتباری صورت می دهم، بین فاعل شناسا و آن واقعیتی که من می خواهم آن را بشناسم، هرچند که آن واقعیت مخلوق خود من باشد، اصل این دوگان بین عین و ذهن را با تفاسیر مختلفی که شده در بحث شناخت قابل قبول است، و برای همین این سؤال پیش می آید که اولاً وجود و واقعیت چه ویژگی داد؟
و ثانیاً شناخت من چه نسبتی با واقعیت دارد؟ تولیدات ذهنی من چه نسبتی با آن واقعیت دارد؟
در سؤال از واقعیت اولین بحث اقتصاددانان این است که واقعیت اصلاً چگونه است؟ در اصل وجودش اگر شک کنیم که خروج از رئالیسم است. ولی وقتی صحبت از این می کنیم که آیا آنتروپیک (بی نظم) است یا سینتروپیک (با نظم)، این آغاز سؤالی است که ما اسم آن را می گذاریم مبانی و مبادی رئالیستی علم اقتصاد، یا مبانی رئالیستی هر مکتبی، مثلاً آدام اسمیت با اعتقاد به وجود یک دست نامرئی، اساساً این حرف را می زند، اما به صورت دیگری که من واقعیت اقتصادی را در نفس الامر خارجی مسأله ای، واقعیتی، وجودی سینتروپیک می بینم، یعنی نظم خود بنیادی دارد، وقتی که کینز ۱۹۳۶ (و نه کینز ۱۹۲۸) می گوید اساساً تعادل استثناست و قاعده در عدم را تعادل است، در واقع دارد می گوید که من در میادی هستی شناسی خودم قائل به این هستم که دنیا آنتروپیک است. سؤال از اینکه ما در حوزه ی هستی شناختی قائل به این هستیم که خارج از من شناسا و نه خارج از من، آن آبژه ای که من می خواهم بشناسم، وجود دارد یا نه ؟ این سؤال از انتولوژی است، اگر من بگویم بله اینجا رئالیستی ام و اگر بگویم خیر، ایده آلیستی ام، بسیاری از عناوینی که از آقای ماکی فهرست کردند اساساً رئالیسم نبود. آن وقت اگر قائل به نومینالیسم بشویم، چیزی به اسم رئالیسم به لحاظ فلسفی آن معنی ندارد. البته اقتصاددانان، در اغلب موارد یا الفاظ را مبهم به کار می برند و یا یک تعریف خود درآورده مستفاد می کنند. این یک طرف قضیه است که من واقعیت را چگونه می بینم، با چه پیش فرضی؟ و به همین دلیل سؤال از رئالیسم، با این فرض شروع می شود که من واقعیت بیرونی را چگونه فرض می کنم اشاره به مبدأ و مبادی فلسفی). حوزه ی دوم از بحث سؤال از اعیان است، که در مباحث قبلی نیز وجود داشت. همین الفاظ و اعیانی که ما می خواهیم در علم به کار ببریم، این ها چه هستند؟ آیا اساساً این ها وجود خارجی دارند؟ قابل تعریف هستند؟ من اگر بگویم «این لیوان» خب این یک عین خارجی است. (مگر اینکه یک سوفسطا بشوم یا دیالکتیک محض بشوم و بگویم شاید دارم خواب می بینیم که البته آن هم ابن سینا با نواختن یک سیلی در گوشش به او جواب می دهد) سؤال از اینکه مثلاً کالا چیست؟ آیا کالا یک واقعیت خارجی است که من می توانم قبولش کنم؟ خب این سؤالات جوابی ندارد، گفتن اینکه مثلاً فهرستی که آقای ماکی اسم می برد که این اقتصاددانان همه رئالیستی اند، نشان دهنده ی این است که اساساً اقتصاددانان را ایشان نمی شناسند. حداقل در مکتب اتریش مثال می زنم، یکی از وجوه عمده ی مکتب اتریش در مورد وجود کالا این است که آیا سی فنجان به شما بدهیم به خاطر این خدمتی که به ما کردید، با هر روز یک فنجان تا سی روز، آیا این دو کالا یکی هستند؟ مساله ی زمان وقتی می آید، اوصاف کالا وقتی می آید، کالا چیست؟ الان این لیوان فی ذاته کالا نیست، وقتی که می خواهد مورد استفاده ی من قرار گیرد کالا می شود. بنابراین یک وجوه کاملاً اعتباری و انسانی به آن داده می شود، که قبلاً داده نمی شد، این بحث بسیار جالبی را پشت سر خودش می آورد که مثلاً اگر به من بگویند که گردوی سفید هزار تومان است و گردوی سیاه پانصد تومان است، آیا من می توانم بگویم که پانصد تومان الباقی اش به خاطر سفیدی آن است؟ آیا اساساً سفیدی چیزی هست که من بتوانم از واقعیت جدایش کنم؟ چطور می توانم برای سفیدی یک وجودی قائل بشوم، برایش مبنای رئالیستی قائل بشوم، بعد حسب آن وجود رئالیستی و احتمالاً نیازهایی که از من برطرف می کند و کارکردهایی که من از آن متصور می شوم را به آن اعمال کنم و برایش ارزش پولی هم قائل شوم؟ سؤال از این ها سؤال از رئالیسم است. به همین سادگی هم نیست. جالب اینکه این مسأله (سفیدی گردو) در فقه نیز مطرح شده است. مثال دیگر کلمه ی سرمایه است، حالا جون رابینسون می گوید که از بچگی به مایک دروغ بزرگ یاد داده اند و آن اینکه سرمایه، وجود دارد و در تابع تولید نیز هست، اما سرمایه را نمی توان تعریف کرد، به همین نحو بحث قیمت از یک مبنای هستی شناختی غلطی شروع می شود و بعد جلو می رود، واقعاً یک بحث مفصل داریم که اعیان چه هستند؟ این حوزه ایست که من اسم آن را مباحث انتولوژیک حوزه ی رئالیسم می گذارم که در واقع رئالیسم پاسخی است به سؤالی انتولوژیک، که اگر بله باشد اعتقاد به رئالیستم و اگر نه باشد اعتقاد به ایده آلیستم وجود دارد که البته بین این ها نیز یک طیف وجود دارد، اما عرصه ی دوم مسأله ی رئالیسم، حوزه ی شناخت است. ما در فلسفه چند نوع شناخت برای انسان قائلیم؛ شناخت اول، شناخت اپیستمیک است، در این شناخت بنده سعی می کنم توصیف یا تبیینی از واقیت یا نفس الامر خارجی ام برای شما بازنمایی یا حکایت کنم، نکته ی اساسی اینجاست که اگر من قبول کنم، بین آنچه که من شناخت دارم (شناخت اپیستمیک من) با واقعیت خارجی انطباق وجود دارد، اینجا دیگر من نمی گویم که رئالیستم هستم (که به اشتباه خیلی ها می گویند) بلکه دقیق تر این است که بگوییم من ابژکتیویست (objectivist) هستم؛ یعنی رئالیسم در عرصه ی اپیستمولوژیک ابژکتیویستم است، رئالیسم سؤال از انتولوژی است و سؤال از اپیستمولوژی نمی تواند باشد که آقای ماکی وارد این تقسیم بندی ها می شود و آن را به هم می ریزد، هرچند که فیلسوف باشد و داخل دانشکده فلسفه فعالیت می کند. حوزه ی دوم دانش دانش تکنه ای است، در حوزه ی دانش تکنه، ما در پی توصیف و تبیین خارجی نیستیم، بلکه در پی خلق واقعیت مطلوب خارجی هستیم و با واقعیت موجود هم کار نداریم، اینجا در واقع یک نوع رئالیسم داریم که شاید به ایده آلیسم نزدیک باشد، ولی عملاً یک، رئالیسم به اسم واقعیت مطلوب شکل می گیرد.
در وهله ی سوم، مساله اینست که آیا من توانستم آن واقعیت مطلوب را خلق بکنم یا نه؟ اینجا سؤال از تدبیر است. برنامه ریزی تحت کنترل، پیش بینی است. حتی پیش -بینی هم در همین فضاست. که من یک واقعیت را که هنوز وجود پیشینی ندارد را می خواهم وجود پیشینی به آن بدهم، این در مقوله ی اپیستمه نمی گنجد و در مقوله ی تکنه است، بلکه فرونسیس (phronesis) نام دارد، در این تعریف که شاید ساده ترین تعریفش علم معطوف به قدرت باشد، اساساً من در پی این هستم که دیگر از آن چگونگی خلق ها نیز بگذرم و خود واقعیت را ایجاد کنم منتها با معطوف به قدرت، با پیوندی که بین فاعل شناسا (نه به مفهوم اپیستمیک آن) با قدرت شکل می گیرد، اساساً خلق واقعیت های خارجی می کند.
خوب است که بعد از این تمایز، بحث ابژکتیویسم را در برابر رئالیسم مطرح کنیم، در اینجا بحث بر سر مسأله ی کارآمدی است و اینکه من چقدر توانستم این واقعیت مطلوب خارجی را خلق کنم، دانش اقتصادی چون براساس همین دعوای اپیستمه، تکنه و فرونسیس (البته کمتر) سعی کرده حرف هایش را بزند، رسیده است به یک جزمیت هایی که آقای پیرو مینی از آن یاد می کند و می گوید این ها یک دوگان مجهول دیگری ساختند به اسم اثباتی، هنجاری که با توسل به آن از آن دترمینیست (جبرگرایی) دکارتی فرار کنند؛ و حسب نگاه فلاسفه، هیچ دوگانگی فلسفی و معنای فلسفی ندارد، ولی تمایز اپیستمه، تکنه در حوزه ی دانش معنا دارد، ما حتی اگر قائل به خطابه بشویم، مک کلاسکی معتقد است یک نوع خطابه ی نود (node) یا خطابه ی پوچ است. منظور این است که رئالیسم و ایده آلیسم حتی در خطابه نیز وجود دارد. به اعتقاد بنده نیز خطابه امری دور و بریده از رئالیسم نیست، با بحث هایی مربوط به اینکه خوب چیست؟ مثلاً وقتی در اقتصاد می گوییم بهینگی، سؤال اینجاست که از کجا آمد؟ آیا این سؤال از حسن و قبح یک سؤال اپیستمیک است؟ قطعاً می بینیم که اینطور نیست.
سؤال از مباحث توصیه ای و احکامی که در عرصه ی تکنه ای در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد است را دنبال کنیم، بیایید ببینیم مشکلامان چیست؟ یک بخش از مشکل این است که مسأله ها خیلی واقعی نیستند. نکته ی دوم این است که این ها چقدر با نیازهای واقعی انسان در تطابق است؟ اگر علامه طباطبایی کتابی با عنوان «اصول فلسفه رئالیسم» دارد، و اسمش را گذاشته رئالیسم و نگذاشته واقع گرایانه (هوشمندانه) و به نظرم نباید ایسم ها را ترجمه کنیم، نکته اش این است که اتفاقاً جریانات مقابل نگاه اسلامی، رئالیستی نیستند، حالا رئالیستی نبودنشان یعنی چه؟ یعنی نه تصور دقیقی از هستی دارید نه می توانید در حوزه ی علوم اجتماعی تطابق بین نیازهای انسان، خواسته های انسان، آنچه که انسان باید بشود را با این عالم آفرینش به وجود آورید، اگر ادعا می شود که ما رئالیستی هستیم برای این است که ما در اسلام برایش معنی داریم، مثلاً علامه در مقاله ی ششم می گویند که ما چیزی داریم به اسم ادراکات اعتباری که حتماً مابه ازای خارجی ندارد اما به الانتزاع خارجی دارند. اگر حیا خوب است، حتماً یک واقعیت خارجی دارد، مشکل نگاه غربی همین جاست. چون نمی تواند بگوید که چرا چیزی خوب است، آن را به لذت مربوط کند که خود آن نیز معلوم نیست چرا خوب است؛ و اساساً لذت چه کسی، چه چیزی است؟ چون خود لذت اوصاف اصیل نیست و تبعی است و بار پایه ی ذهنی است که وارد حوزه ی واقعیات و عینیات نمی شود. ولی در اسلام ما قائلیم که دقیقاً اگر اسلام گفته زکات بدهید، این یک پایه ی واقعی دارد، به تعبیر آسمانی دین، در عین اینکه این احکام آسمانی اند، زمینی اند، یعنی من برای تک تک بایدها و نبایدهای خودم، یک مکانیزم های واقعی پیدا کنم و یک تطابقی بین تشریع و تکوین داشته باشم، والا با فرض اینکه تشریع برای خودش یک عالم است، و بایدها جدا از هست هاست، عملاً شروع به دور شدن از پایه های رئالیسم در علوم انسانی می کنیم، ممکن است در حوزه ی فیزیک و شیمی ما ادعای رئالیسم کنیم و توانسته باشیم تطابق ها را هم نشان بدهیم، یا اگر کاملاً بخواهم ناتورالیستی عمل کنیم، می گوییم که به نتایج کار کردی در فیزیک آنطور که می خواستیم رسیده ایم، ولی در حوزه ی علوم انسانی، مسأله با انسان شروع می شود و تمامی اعیان ما یک شاخه ای در ذهن انسان، خواسته های انسان پیدا می کند و با آن معنادار می شود؛ و اینجاست که اساساً مسأله ی رئالیسم در اندیشه ی اسلامی با آنچه که در اندیشه ی غربی رئالیسم نامیده می شود، به نظر می رسد که یک مشترک لفظی است و هیچ ارتباطی با هم ندارند. آن اصلاً رئالیسم نیست از نظر امثال علامه، در حالی که این طرف حتماً رئالیسم باید نامیده شود، باید مواظب بود که اغتشاش مفهومی که امثال آقای ماکی راه انداختند در عرصه ی رئالیسم را ما درگیرش نشویم، آقای تونی لاوسن در اول کتاب خودش می گوید ما اقتصاددان هستیم و رئالیست نیستیم و در واقع می گوید که شما حق ندارید در مورد رئالیسم حرف بزنید!• مشهدی احمد: البته لاوسن نقل قول می کند.• پیغامی: نقل قول می کند، ولی نقل قولش هم نقل قولی نیست که بگوییم به آن قائل نیست. آن نقل قول اصلی اش این است که ما اقتصاددان هستیم و متدولوژیست نیستیم؛ و ایشان از متدولوژیست نبودن می گوید که بهتر است بگویند، رئالیست نیستند؛ و نقل قولی نیست که خودش قبول نداشته باشد و بخواهد آن را رد کند، یک، باید مواظب باشیم که دچار این اغتشاش مفهومی نشویم و دو، هم اینکه ببینیم سؤالات اصلی رئالیسم چیست؟ که به درد امروز ما بخورد، یعنی اگر دانشجوی ما سر کلاس از همان ابتدا به چه چیزهایی توجه بکند، اسیر یک سری مغلطه های ایده آلیستی و ذهنیتی به اسم علم اقتصاد نمی شود؟ چیزهایی که یافته هایی بیش نیستند و هیچ ریشه در واقعیت هم ندارند، ما خیلی وقتها دانشجو را به این دلیل که با این مفاهیم آشنا نمی کنیم، یک is-lm ضربدری نشانش می دهیم و فکر می کند این واقعیت یا بازنمایی و تصویری از واقعیت خارجی است. در حالی که هیچ واقعیت خارجی پشتش نیست.• مشهدی احمد: همه ی این ها را گفتیم، برگردیم سر اینکه، مثلاً فرض کنید براساس یک رویکرد رئالیستی اسلامی چطور می توانیم پدیده ی مصرف را تبیین کنیم؟ واقعاً اگر من و شمایی که فرض کنید قرار است در حوزه ی رئالیسم اسلامی کار کنیم باید بتوانیم برای این پرسش پاسخ بدهیم.، فرض کنید سؤالم را ببرم در چار چوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شما به عنوان یک نظریه پرداز رئالیسم اسلامی چگونه می توانید یک الگوی ایرانی اسلامی برای پیشرفت تبیین کنید؟ که مبنای اسلامی داشته باشد و متفاوت از مبنای اقتصاد مرسوم باشد؟ باید کمی از بحث های صرف فلسفی فاصله بگیریم و به سمت اقتصادی کردن این مفاهیم برویم.• پیغامی: این یک پروسـه است. یک پروسه ی تاریخی عظیم. ولی یک بخش آن برمیگردد به اینکه ما علم زده نشویم، بگذارید مثالی برایتان بزنم. ما در ادبیات اقتصادی تا مقاله ی آقای چمبرلین را نخواهیم، تا یک مقدار از مکتب اتریش نخوانیم، اساساً برای کالا بعدی به اسم زمان قائل نیستیم، کل اقتصاد خردی که ما می خوانیم، بدون زمان است تا بیاییم به چمبرلین برسیم که به ما بگوید چتر در روز بارانی و چتر در روز غیر بارانی ارزشش متفاوت است. حالا من می گویم بیایید کمی واقعی باشیم. وقتی همین رساله های عملیه که در طاقچه های خانه ی همه ی ما هست را باز می کنم، می بینم آنجا نوشتند که یخ در روز زمستان با یخ در روز تابستان با هم فرق دارد، اگر یک کیلو یخ را به دوستت در روز زمستان قرض دادی، نمی توانی وسط تابستان به دوستت بگویی که یک کیلو یخ من را بده، یعنی هزار سال قبل از آقای چمبرلین، شیخ طوسی در کتابش بین یخ در زمستان و تابستان تفاوت می گذارد، ولی در اقتصاد خردی که ما تا پایان دکتری هم آن را می خوانیم، بین این ها تفاوت نیست. حالا من می خواهم رئالیستی باشم، می گویم که واقعیت چه چیزی می گوید؟ گیر ما اتفاقاً در همین واقعیت هاست، چون واقعی فکر نمی کنیم، چون مسأله هایمان واقعی نیست. چون واقعی نمی بینیم، حتی در همین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. من سؤال می کنم: مسأله های واقعی ما الان چیست؟ آیا مسأله هایی که ما در پایان نامه هایمان، در مرکز الگوی ایرانی پیشرفتمان دنبال می کنیم این ها واقعی اند؟ من همه ی بحث های اقتصادی را فلسفی می دانم، حتی صحبت از تورمش را، مثلاً اگر در زمینه ی مباحث تورم بخواهیم رئالیستی تر باشیم، یا رئالیسم را رعایت کنیم باید چکار کنیم؟ من می گویم هیج، به جای اینکه صحبت از تغییرات اسمی بکنیم، تغییرات واقعی را بیاوریم، به جای صحبت از نرخ تورم واحد، نرخ ترم را در دهک ها ببینیم. الان ۲۰ سال است در کشور ما همه دم از کمک به محرومان زدند، هیچ کس فکر نکرده که تابع دهک ها شیب منفی دارد، مثلاً اگر به شما می گویند تورم ۳۶ درصد است، دهک یک ۴۶ درصد دریافت می کند و دهک ده ۱۷-۱۸ در حصد تورم را متحمل می شود.• پاداش: ما در تمام جریان رئالیسم ردپایی از متافیزیک نمی بینیم. به همین دلیل ما به بنیان واقعیت نمی توانیم برسیم، در اقتصاد هم اگر به دنبال این سؤال باشیم واقعاً به هیچ نتیجه ای نمی رسیم. ما سؤالاتمان را خیلی ساده شروع کنیم. اگر بپرسم که تورم چیست و با همان روش شما جلو بروم به نتیجه نمی رسم، نکته اینجاست. ما درباره ی رئالیسم نظریات علمی صحبت می کنیم.• پیغامی: اشکال ندارد. مثل رئالیسم ابزار گرایانه است. ایشان می گویند ما نمی توانیم درباره ی حقیقت و واقعیت فروض بحث کنیم، برویم سراغ نتایج، اشکال ندارد.• پاداش: به همین دلیل است که در واقع ماکی رهیافت ابزار گرایی را نیز نوعی رئالیسم می داند.
• پاداش: فارغ از تمام بحث ها، بنیادی ترین سؤال در این زمینه این است که امکان پیوند یا نسبتی بین رئالیسم و اقتصاد می تواند وجود داشته باشد یا خیر؟ البته در اصل اینکه ضرورت دارد ما رئالیسم را در اقتصاد احیا بکنیم تردیدی وجود ندارد. اما اینکه به لحاظ پایانی این امکان وجود دارد یا خیر باید بحث کنیم، علم اقتصاد تاکنون رهیافت غیررئالیسم داشته (به قول شما) و به نتیجه نرسیده است که من قائل به این نیستم. من می گویم نظریه ی اقتصاد نئوکلاسیک کارا بوده و به همین دلیل هم تا حالا با همین رهیافت غیررئالیستی پیش آمده است. ولی اینکه خود اقتصاددانان می گویند بخش هایی از این ناکاراست، این نشان می دهد که رهیافت رئالیستی می تواند بخشی از آن خلاها را برطرف کند، ضرورت، ضرورت روش شناسانه است. تنگناها و چالش هایی که در اقتصاد مطرح می کنیم به این دلیل است که یک خلاهایی داریم و من این را می پذیرم،مشهدی احمد: اگر بخواهم جمع بندی کنم یک نکته ای در بحث های لاوسن وجود داشت، که من فکر می کنم در کنار مسائلی که دکتر پیغامی گفت می شود در رویکرد واقع گرا از آن ها بهره گرفت. اگر به این مسأله ی تونی لاوسن هم توجه کنیم واقعاً می توانیم به سمت نظریات واقع گرایانه تر برویم، آن هم سطح سومی بود که تونی لاوسن مطرح کرد که دنبال این باشیم که ساختارها و نیروهایی که پشت جریان حدوث حوادث قرار گرفتند چه چیزهایی هستند که قابل مشاهده هم نیستند؟ و خیلی از این نیروها اگر بتوانیم شناسایی کنیم، یعنی محل تحلیل های اقتصادی و علمی قرار دهیم، بعد می توانیم، از این ها دلالت های سیاستگذاری مشخصی داشته باشیم برای حرکت به سمت پیشرفت اقتصادی و توسعه ی اقتصادی، به نظرم اندیشه های لاوسن از این نظر خیلی جای تأمل دارد، انتقاداتی که در مورد روش اقتصادسنجی وجود دارد باعث شود ما رویکرد مطالعاتی خود در دانشگاه را مقداری تغییر دهیم. ضمن اینکه باید به دنبال این باشیم که سعی بکنیم از واقع گرایی اسلامی هم در هدایت بحث هایمان البته در بلندمدت و نه با عجله استفاده بکنیم که این می تواند خیلی مفید باشد، البته باید بدانیم سؤالات اساسی که ما باید به آن پاسخ دهیم چیست؟ به نظر من پرسش اصلی علم اقتصاد، نظم اجتماعی و تغییرات اجتماعی است. پشت تفکرات هایک، اسمیت، وبلن، کامنز، پشت تفکرات همه ی این بزرگان علم اقتصاد، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا نظم اجتماعی حادث می شود؟ اسمیت نظم اجتماعی را با استفاده از فلسفه ی فکری اش که در نظم طبیعی بود و دست نامرئی تبیین کرد، آقای کامنز چگونه این نظم را تبیین کرد؟ نهادها تضادها را از بین می برند، هر کدام از این تحلیل هایی که ارائه کردند، منجر می شود به یک واحد تحلیلی که اگر مشخص شود، به تمام نظریه های شما سامان می دهد، اقتصاددان ارتدوکس وقتی می خواهد تحلیل کند، می داند که این مسأله را باید ببرد در چارچوب قیمت حل کند، اقتصاددان نهادگرا هم تکلیفش مشخص است، با نهاد کار می کند، با مبادله و با هزینه ی مبادله.پی نوشت ها:
1. فلسفه و اقتصاد، پیرو مینی، ترجمه مرتضی نصرت و حسین راغفر، انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۵.
2. فلسفه اقتصادی، جون رابینسون، ترجمه بایزید مردوخی، انتشارات جامعه و اقتصاد: 1353.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98605
باشگاه اندیشه › نشست «دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم» قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
یکی از فحش های آکادمیک اینست که طرف مقابل را ایده آلیست بنامیم نه رئالیست.«این مطلب، بخش دوم از مطلب « نشست؛ دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم» است.کتاب ماه: یعنی آن تعبیری که لاوسن از جهت گیری دوباره مطرح می کند همین است؟
مشهدی احمد: بله، از موضوعات معرفت شناسی به سمت هستی شناسی، حال، خود هستی شناسی چیست؟ هستی شناسی مطالعه ی ماهیت واقعیت است. حال مسأله ای که پیش می آید این است که واقعیت چیست؟ تونی لاوسن واقعیت را به سه سطح تقسیم می کند، سطح تجربی که شامل برداشت و ادراکات ما از امر واقع و است، سطح بالفعل، شامل حوادث و رویدادهای مختلف تحقق یافته و سطح غیر بالفعل که دلالت بر ساختارها و مکانیزم های حاکم بر رویدادهای تحقق یافته دارد که مستقل از تجربه ما هستند و غالباً هم غیرقابل مشاهده اند. اتفاقاً این طبقه بندی که تونی لاوسن می کند به ما اجازه می دهد که تفاوتی بین واقعگرایی انتقادی تونی لاوسن با آن دسته از متفکرانی که مدعی اند تلاش هایشان واقعی ست و نظریاتشان مبتنی بر واقعیت تجربی است، قائل شویم ، خود این طبقه بندی به چند نکته ی مهم اشاره دارد، اول اینکه آدم های مختلف می توانند درک های متفاوتی از واقعیت داشته باشند؛ مثلاً درکی که من، یک کودک یا هر کس دیگری از رعد و برق دارد با درکی که یک دانشمند هواشناسی از آن دارد بسیار متفاوت است. دومین نکته این است که یک رویداد واحد معمولاً می تواند توسط چند ساختار و سازوکار تبیین شود که عمدتاً این ساختارها غیرقابل مشاهده اند؛ مثالی که تونی لاوسن در این زمینه میزند بحت سقوط برگ درختان است، زمانی که یک برگ درختی میافتد، یک نیرویی وجود دارد که شما به طور مستقیم آن نیرو را نمی توانید مشاهده کنید و آن همان ساختار و سازوکاریست که باعث سقوط این برگ می شود و آن جاذبه است، نکته ی دیگری که اینجا به وجود می آید، تفاوت بین نگرش هایی که مدعی هستند نظریاتشان واقعی است یا واقع گرایانه است با واقع گرایی انتقادی است. اولی مدعی است که واقعیت شامل اشیاء و اجسامی است که در معرض تجربه ی ما قرار می گیرد که این ریشه در یک رویکرد معرفت شناسانه دارد و شناخت، تماماً از محل ادراکات حسی ما حاصل می شود، این باعث انکار هر نوع سطح ژرف و غیرقابل محسوس و به قول تونی لاوسن غیر بالفعلی از واقعیت می شود؛ اما در مقابل اینها، تونی لاوسن می گوید من واقعیت را چند لایه می بینم و مهمترین لایه هم لایه ی غیر بالفعلی است که از طریق ساختارها و سازوکارها و نیروهایی باعث حدود حوادث بالفعل می شود، می گوید آنها تأکیدشان روی سطح تجربی است و اگر اشاره ای هم به این می کنند که ما نگاهمان نگاه واقع گرایانه ای است، به این خاطر است که به آن سطح توجه می کنند، اما دنبال تشخیص ساختارها و سازوکارهای پشت امر واقع قرار دارند و عمدتاً هم قابل مشاهده نیستند، توجهی نمی کنند، به همین خاطر می گوید موضوع تحلیل علمی ما باید شناسایی همین ساختارها و سازوکارها باشد که عمدتاً در لایه ی غیربالفعل عمل می کنند. اگر ما این را بپذیریم، در آن صورت تلاش علمی باید مبتنی شود بر ایجاد یک پل ارتباطی بین رویدادها و حوادت مربوط به مسطح غیر بالفعل که عمدتاً آن ساختارها و سازوکارها هستند مثل نهادها طبقه ی مرفه و... و سطح بالفعل که آن چیزی است که در معرض ادراکات حسی قرار دارد. این رابطه را باید برقرار کنیم تا بتوانیم یک تحلیل واقع گرایانه داشته باشیم. در اقتصاد مرسوم به خاطر اینکه فرد مفروض در نظر گرفته می شود دیگر کسی تحلیل کنید، آن موقع به سمت تحلیل های واقع گرایانه ی انتقادی هدایت می شوید. به این خاطر که این ترجیحات چگونه شکل می گیرند؛ باید دقیقاً آن ساختارها و نیروهایی که پشت شکل گیری این رجحان های فردی هستند را تبیین کنید که این خیلی متفاوت از آن رویکرد مرسومی است که شما یک رجحان مفروض را در نظر می گیرید و بعد براساس یک فرض مشخص بهینه سازی، روابطی را بین پدیده ها استخراج می کنید، و در نهایت می توانید یک سری از اثرات را تحلیل کنید. مثل اثرات قیمت، درآمدی و جانشینی و آنچه ما در اقتصاد مرسوم زیاد می بینیم. این یک تفاوت اساسی بین لاوسن و ماکی است که در خلال مباحث جناب آقای پاداش اشاره کردم.کتاب ماه: به نظر شما بحث لاوسن اولویت دادن هستی شناسی بر معرفت شناسی است یا اصلاً رویکرد هستی شناسانه کفایت می کند و نیازی نیست به سراغ مباحث دیگری برویم.
مشهدی احمد: وقتی لاوسن بر اقتصاد مرسوم اشکال می گیرد دقیقاً منظورش در اشاره به معرفت شناسی این است که شما یک سری فرضیاتی مطرح می کنید و این فرضیات را در معرض آزمون قرار می دهید، تونی لاوسن هم با منطقی که پشت فرآیندها قرار دارد از اساس مشکل دارد و هم اینکه به نوعی خود آن فرایندها و آزمون ها را دچار هزاران مشکل می داند. به همین خاطر معتقد است که اگر بخواهید نگاهی را که لاوسن دارد را در اقتصاد عملیاتی کنید، در نهایت باید سراغ رویکردهای تحلیلی بروید که متفاوت از رویکرد تحلیلی اقتصاد مرسوم باشد؛ یعنی نه از روش قیاس می توانید استفاده کنید و نه از روش استقراء. خود او معتقد است که از روش رتروداکشن (retroduction) باید تحلیل انجام شود که متفاوت از قیاس و استقراء است. در این روش تجزیه و تحلیل از درون بینی ها و شروطی که پشت حوادث قرار دارند و ما به آن می رسیم، آغاز شده و سپس برای رسیدن به فهم و شناخت، مشخص کند که چه نوع سازو کاری و چه نوع ساختاری و چه نوع نیرویی باعث حدوث این حادثه می شود. این روش اساساً با روش اقتصاد متعارف متفاوت است و شاید بتوان آن را به رویکردهای نهادگرا نزدیکتر دانست. لاوسن با این نگاه معتقد است که اقتصاد مرسوم به خاطر تاکیدش بر قیاس، معرفت شناسی و به خاطر تاکیدات بیش از حدی که بر مقوله ی پیش بینی دارد، دچار گرفتاری شده است، به خاطر این ها علم اقتصاد گرفتار ناسازگاری های زیادی شده که چند ناسازگاری را لاوسن شمرده و چند ناسازگاری را من به آن اضافه کرده ام که در ادامه به این ناسازگاری ها اشاره می کنم.
ناسازگاری در روش که عمدتاً به بحث اقتصادسنجی برمی گردد، لاوسن یکی از منتقدان جدی اقتصادسنجی است و می گوید اقتصادسنجی دنبال کمی کردن نظم های اکیدی است که معتقد است بین روابط و پدیده های اجتماعی وجود دارد. اما این نظم ها استثنایند، قاعده نیستند و در عالم واقع وجود ندارند، اگر بخواهید این نظم ها را در عالم واقع متصور شوید، باید عالم واقع را یک نظام بسته (closed system) درنظر بگیرید که اینجا یک پرسش استعلایی را می شود مطرح کرد. شما زمانی که بخواهید یک نظام بسته ایجاد کنید، باید در یک شرایط آزمایشگاهی شرایطی را به وجود بیاورید که بتوانید تمام عوامل دخیل و اثر گذار روی پدیده تان را کنترل بکنید و آزمون هایتان را انجام دهید، به این نظام، یک نظام بسته می گویند و باید فضایی را آماده کنیم که در این نظام علیت هیومی حاکم باشد، یعنی هرگاه x آنگاه y که ناظر بر هیچ واقیتی هم نیست.
او معتقد است که نظام های اجتماعی کلاً نظام های باز (open system) هستند و ما نمی توانیم شرایطی که مورد نظر است و می تواند شرایط مناسبی برای اقتصادسنجی باشد را فراهم کنیم، به همین خاطر می گوید اگر بخواهید بر این نظم اکید، تأکید کنید، سه شرط اکید را باید بتوانید در مدل ها تأمین کنید: شرط بستگی بیرونی، یعنی پدیده ی مورد مطالعه را بتوانید از اثرات اختلال آفرین بارونی جدا کنید؛ شرط بستگی درونی است، یعنی همواره هر علت مشخصی معلول یکسانی را به وجود بیاورد و شرط بستگی کلی یعنی تمام ناهمگنی جامعه را در مدل خود مشخص کنید؛ و اگر می خواهید مدل شما به یک شناخت قابل قبولی برسد، باید بتوانید ناهمگنی را در الگو تصریح کنید.
اما چند نوع ناسازگاری دیگر در بحث های اقتصادسنجی وجود دارد، مثل ناسازگاری میان نظریه و عمل، شما صدها یا شاید هزارها رگرسیون انجام دهید و نتایج مدل در تعارض با نظریه های اقتصاد باشد، یا خیلی وقت ها به کرات و به صورت خلق الساعه پارامترهای مدل دستکاری می شود بازنگری می شود برای اینکه به آن نتایج مورد نظرشان در انتها برسند، او می گوید همه ی این ها ناظر به نوعی ناسازگاری بین نظریه و عمل در اقتصادسنجی است که مهمترین روش اقتصاد مرسوم است، من زمانی به اساتیدم گفتم یک نوع تثلیث مقدس در اقتصاد وجود دارد: اقتصاد خرد، کلان و سنجی که لاوسن به یکی از ضلع های این تثلیت (یعنی اقتصادسنجی ) حمله می کند. اما دومین ناسازگاری، در سطح نظریه ی اجتماعی وجود دارد، اقتصاددانان از این پروژه ی علمی خودشان به عنوان نظریه ی انتخاب یاد می کنند، اما چیزی که در نهایت در این نظریه های اقتصادی انکار می شود، خود همین انتخاب است. چون اگر انتخاب قرار است معنایی داشته باشد، هر آدمی در هر لحظه باید بتواند به شیوه ی متفاوتی عمل کند که در چارچوب اقتصاد مرسوم اینچنین نیست. به این خاطر که در چارچوب اقتصاد مرسوم آدم فقط یک انتخاب دارد و آن هم بهینه سازی (optimization) است و هیچ حق انتخاب دیگری ندارد. پس عملاً چیزی را که ما کار می گذاریم خود انتخاب است. اقتصاددانان نه تنها در سطح نظریه، بلکه در سطح مدلسازی نیز در آخر مجبور می شوند انتخاب را کنار بگذارند، زمانی که مدلسازی می کنند برای اینکه بتوانند متغیر سیاستی تعریف کنند، مؤلفه هایی را برون زا در نظر می گیرند و مؤلفه هایی را درون زا، این مؤلفه های برون زا در حقیقت همان حق انتخاب سیاستی است که می توانید انتخاب کنید و تغییرات دلخواه را در مدل بدهید. بعد یک فرض انتظارات عقلایی در نظر می گیرند که تمام این برون زاها تبدیل می شوند به درون زا و بحث انتخاب کاملاً از بین می رود.کتاب ماه: اساساً لاوسن یا مدلسازی مشکلی ندارد؟ چون مدلسازی همین است و لاجرم باید واقعیت را مُثله کرد.
• مشهدی احمد: کلاً کسانی که نگاه انتقادی دارند با تقریر گرایی مشکل دارند، یعنی هرجا که شما می خواهید مسأله را استقرا (reduction) کنید، این ها یک نوعی با آن مشکل دارند. به هر حال این ها می گویند شما با این نگاهی که از انسان اقتصادی دارید، آن را به یک آدم آهنی تبدیل می کنید که سیگنال می گیرد و بعد واکنش نشان می دهد؛ مطابق با آن چیزی که شما در مفروضات، تعریف کرده اید.
بحث دیگر، ناسازگاری معرفت شناختی است که اشاره به تناقض بین تجربه گرایی با قیاس گرایی دارد، وی می گوید که اقتصاددانان به دنبال این بودند که علم اقتصاد را براساس مدل های قیاسی پایه گذاری کنند و به دنبال قوانین غیردقیق بروند، به خاطر اینکه میل هم علم اقتصاد را یک علم مجزا و غیردقیق می دانست که هدف آن کشف قوانین غیر دقیق است. حال او یک سؤال مطرح می کرد و می گفت که آیا علم اقتصاد می توانست به صورت تجربی موفق باشد؟ شواهد نشان می داد که این علم نمی تواند به لحاظ تجربی موفق باشد، میل اینجا یک مشکل داشت که یا باید از تجربه گرایی اش دست برمیداشت یا از اینکه یک اقتصاد مبتنی بر قیاس گرایی بنا بکند، به هر حال این تضادی که میان قیاس و تجربه گرایی وجود دارد، تضادی است که می توان از آن تحت عنوان ناسازگاری معرفت شناختی یاد کرد.
ناسازگاری بعدی که قابل اشاره است، ناسازگاری موجود در روش شناسی است. حقیقت این است که اقتصاددانان مرسوم از مباحت روش شناختی، دو موضوع مهم را دنبال می کنند، یکی اینکه چگونه می توانند به شناخت مناسبی پدیده ها برسند و دیگری اینکه چگونه می توانند خطی بین علم و غیرعلم بکشند، تمام تلاش های اثبات گرایی ناظر به خط کشی بین علم و غیر علم بود، واقعیت این است که این ها هیچ کدام از این اهداف را نمی توانند دنبال کنند؛ زیرا که نگرش هایشان حدی و افراطی است، مثلاً تأکید بیش از حدی به فردگرایی، مشکل دوم هم زمانی رخ می دهد که هیچ روشی برای ابطال وجود ندارد و ضمن اینکه خود ابطال گرایی با مشکلات مهمی مواجه است، لذا از روش های ابطال گرایی و اثبات گرایی نمی توان برای خط کشی بین علم و غیر علم استفاده کرد.
یکی دیگر از ناسازگاری ها، عدم تطابق رفتار افراد با نگرش و مدل های اقتصاددانان است که این بحت عمدتاً ناظر به بحت عقلانیت است. اکثر مدل های اقتصادی مبتنی بر عقلانیت اند و عقلانیت هم یک مفهوم ناقصی از رفتارهای بشری می تواند باشد؛ یعنی شما همه ی رفتارهای بشری را در چارچوب عقلانیت نمی توانید تحلیل کنید. مباحثعدالت خواهی، آزادی-خواهی، بحث تعلق که کسی که تعلقی به یک مجموعه دارد رفتارهای اقتصادی اش متفاوت خواهد بود و... از این دست واقعیت هاست.
ناسازگاری بعدی، ناسازگاری علی است. نکته ای که اینجا وجود دارد اینست که آیا برای تبیین یک پدیده می توانیم موضوع را از پدیدهای آغاز کنیم که خودش معلول عوامل دیگر است؟ اقتصاددانان مرسوم این کار را به این دلیل که نگاهشان به علیت یک نگاه علیت خطی است، به راحتی انجام می دهند، بحث آخر، ناسازگاری مفهومی در اقتصاد نئوکلاسیک است که این ها عمدتاً اصرار به مکانیکی ساختن ماهیت فرآیندهای اقتصادی از یکسو و اتکاء همزمان به فروض رفتاری از سوی دیگر دارند که این هم خودش چالش زاست.پاداش: در رئالیسم معنا شناسی، دو مقوله بسیار اهمیت دارد: یکی اینکه تئوری های علمی با واحدهای مورد مطالعه در تئوری های علمی به حقایقی در جهان خارج اشاره می کنند و این اشاره، اشاره درستی است؛ یعنی ناظر به واقع است. به این معنی هر گزاره ای که در علوم وجود دارد، یا باید صادق باشد یا کاذب که این معنی باز نظریه های کاذب نمی نتوانند نظریه های منتخب ما باشند.«بخش سوم این مقاله را می توانید با عنوان «نشست؛ دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم-قسمت سوم از لینکهای پیوست مشاهده کنید»با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.منبع : http://bashgah.net/fa/content/show/98603
باشگاه اندیشه › نشست «دانش اقتصادی و مسأله رئالیسم» قسمت اول

درخواست حذف اطلاعات
رئالیسم حس مشترکی در اقتصاد وجه غالب است و منظور از رئالیسم حس مشترکی این است که تئوری های اقتصادی معمولاً از اعیانی صحبت می کنند که ما اقتصاد را با آن ها می فهمیم.اشاره:
مباحثی که تاکنون فیلسوفان اقتصاد در زمینه ی رئالیسم مطرح کرده اند، پیچیده و کمی مبهم است؛ لذا اول باید این ابهام برطرف شود و شرحی بر آنچه امثال ماکی و لاوسن می گویند گفته آید. در مرحله ی بعد باید به داوری میان این نظریات و آنچه در میان فلاسفه ی اسلامی به عنوان رئالیسم معروف است، بپردازیم و در نهایت به جمع بندی میان این ها برسیم؛ لذا از اساتیدی که توان یاری در این بحث و طی این طریق را داشتند دعوت نمودیم و ایشان به مصداق «دفع زکات علم » اجابت نمودند، دکتر پاداش در تشریح اندیشه ی اوسکالی ماکی از سه نوع رئالیسم یاد می کنند: انتولوژیکی، سمونتیکی و اپیستمیکی، رئالیسم در مقام یک دکترین انتولوژیکی، شکل عمومی چنین گزاره ای است: «x وجود دارد»، یا «xها شها واقعی هستند». x متغیری است که می تواند اشکال متعدد به خود بگیرد: هر شکلی با یک نسخه یا یک نوع رئالیسم انتولوژیکی منطبق است. نوع دوم رئالیسم، رئالیسم معنایی (سمانتیک) است. براساس این نوع رئالیسم، اشاره و حقیقت امور بحث می شود، سومین نوع صورت بندی از رئالیسم، رئالیسم اپیستمولوژیکی است؛ در این نوع رئالیسم، سخن از x موجود است که دانسته می شود یا قابل دانسته شدن است. داننده ها دسترسی اپیستمیک به x دارند و هیج حائل جداکننده میان سوژه شناسنده و ابژه موجود وجود ندارد. به زعم ماکی پاسخ از نسبت اقتصاد و رئالیسم بستگی به تعریف ما از علم اقتصاد و رئالیسم دارد، لازم به ذکر است، تعریف حاکی از رئالیسم تا جایی موسع است که حتی ابزارگرایان نیز رئالیست هستند، دکتر مشهدی احمد در تبیین اندیشه تونی لاوسن، عبارت مورد تأکید ایشان یعنی «جهت گیری دوباره اقتصاد» را اینگونه تفسیر می کنند: مسائل اقتصادی را از حیات وجودی (و نه از حیث معرفتی) تحلیل کنیم، واقعیت به زعم لاوسن سه سطح دارد: سطح تجربی که شامل برداشت ها و ادراکات ما از امر واقع است، سطح بالفعل، شامل حوادث و رویدادهای مختلف تحقق یافته و سطح غیر بالفعل که دلالت بر ساختارها و مکانیزمهای حاکم بر رویدادهای تحقق یافته دارد که مستقل از تجربه ی ما هستند و غالباً هم غیرقابل مشاهده اند و تأکید لاوسن نیز روی همین مورد آخر است. با همین نگاه، لاوسن اقتصاد مرسوم را گرفتار قیاس و تاکید بیش از حد بر پیش بینی می داند. دکتر پیغامی از منظر نقد افکار ماکی و مصادره به مطلوب خواندن عقاید وی، رئالیسم را محدودتر تعریف می کند: سؤال از اینکه ما در حوزه ی هستی شناختی قائل به این هستیم که آیا خارج از من شناسا و نه خارج از من، آن ابژه ای که من می خواهم بشناسم وجود دارد یا نه؟ این سؤال از انتولوزی است. اگر من بگویم بله اینجا رئالیستی ام و اگر بگویم خیر، ایده آلیستی ام و به همین دلیل سؤال از رئالیسم، با این فرض شروع می شود که من واقعیت بیرونی را چگونه فرض می کنم (اننتروپیک یا سینتروپیک).او از منظر فلسفه ی اسلامی، رئالیسم را اینگونه طرح می کند: رئالیسم انتولوژیکی که پاسخی به سؤال از واقعی بودن وجودها و اعیان است. رئالیسم اپیوستمولوژیکی که در زمینه ی شناخت است و به سه نوع تقسیم می شود: رئالیسم اپیستمه ای که توصیفی از واقعیت است، رئالیسم تکنه ای که خلق واقعیت مطلوب را مراد می کند و رئالیست فرونسیسی که خلق واقعیت معطوف به قدرت است. به اعتقاد ایشان، در اندیشه ی اسلامی چیزی داریم به اسم ادراکات اعتباری که حتماً ما به ازای خارجی ندارد اما مابه الانتزاع خارجی دارند. اگر حیا خوب است، حتماً یک واقعیت خارجی دارد، مشکل نگاه غربی همین جاست. چون نمی تواند بگوید که چرا چیزی خوب است، آن را به لذت مربوط کند که خود آن نیز معلوم نیست چرا خوب است؛ و اساساً لذت چه کسی، چه چیزی است. در جمع بندی این میزگرد می توان گفت به اعتقاد دکتر پاداش، مشکل اقتصاد نئوکلاسیک نه در هستی شناسی اش که در روش شناسی و برنامه های پژوهشی غیررئالیستی اش است که این مش