رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بانک ها + فایل کامل دستور العمل

مطلب ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بانک ها + فایل کامل دستور العمل از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بانک ها + فایل کامل دستور العمل.ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بانک ها + فایل کامل دستور العمل

درخواست حذف اطلاعات
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در ماده و تبصره به منظور کنترل گستره مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این موسسات به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شوداقتصاد گردان - کنترل گستره سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت ها و تمرکز فعالیت آن ها بر واسطه گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت در ماده قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک ها به حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز در سال «دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال که مفاد بند «ب» ماده ( ) آن این چنین تکلیف کرده است: «تمام بانک ها و مؤسسات اعتب...منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/92121/ابلاغ-دستورالعمل-سرمايه‌گذاري-در-اوراق-بهادار-به-بانك-ها-فايل-كامل-دستور-العمل