رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

حوزه نیوز :محورهای هشت گانه مالکیت دولت

مطلب حوزه نیوز :محورهای هشت گانه مالکیت دولت از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. حوزه نیوز :محورهای هشت گانه مالکیت دولت.حوزه نیوز :محورهای هشت گانه مالکیت دولت

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت» چکیده ای از محورهای هشت گانه شخصیت حقوقی را مورد بحث قرار دادند.متن مباحث مطرح شده در پنجاه و نهمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید:خلاصه مباحث قبلیبحث در شرکت به شخصیت اعتباری رسید و به مناسبت مسألۀ مالکیت دولت بیان شد که آیا مالک می شود یا نه و ادلۀ قائلین به ملکیت و منکرین آنها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به دلیل اهمیت این مسأله بحث در چند محور خلاصه می گردد:* نخست اینکه: الشخصیة القانونیة امر اعتباری ثابت بین العرف و ...منبع : http://hawzahnews.com/detail/News/409333