رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت های دانش بنیان

مطلب ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت های دانش بنیان از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت های دانش بنیان.ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت های دانش بنیان

درخواست حذف اطلاعات
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی گفت: خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت های دانش بنیان در کل کشور ارائه می شود. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سید محمد صاحبکار خراسانی با اشاره به اهمیت سرمایه های انسانی در شرکت های دانش بنیان گفت: مهم ترین دارایی شرکت های دانش بنیان، نیروی انسانی آن ها است و یکی از مواردی که می تواند موجب افزایش رضایتمندی و حفظ نیروی انسانی فعال در شرکت های دانش بنیان شود، ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به افراد فعال در این شرکت ها است. صاحبکار افزود: در حال حاضر با توجه به مقررات و هزینه های موجود، بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط توانایی ارائه این خدمات را به کارکنان خود ندارند. دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان افزود: از آنجایی که تدوین و اجرای برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان یکی از مهم ترین فعالیت های معاونت علمی و فناوری است، ایجاد سازوکار مناسب برای رفع این مشکل در دستور کار شبکه نوآوری تهران قرار گرفت و ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی، به صورت آزمایشی در دی ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های مستقر در استان تهران اجرایی شد که ۵۴۰ نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. صاحبکار افزود: با توجه به استقبال شرکت ها، در سال ۱۳۹۷ این خدمات به همه شرکت های دانش بنیان در همه استان های کشور ارائه می شود. رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان گفت: ازآنجایی که انعقاد این قرارداد به صورت تجمیعی خواهد بود، محدودیتی برای تعداد کارکنان شرکت ها وجود ندارد و نرخ حق بیمه هم کاهش یافته است.منبع : http://ictna.ir/id/089684/