رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

سرانجام یارانه ها در سال آینده

مطلب سرانجام یارانه ها در سال آینده از سایت مرجع خبر دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. اگر به انتشار این خبر معترض هستید و یا آنرا شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. سرانجام یارانه ها در سال آینده.



سرانجام یارانه ها در سال آینده

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش صبحانه بیشتر از 6 سال از ورود یارانه نقدی به زندگی ایرانیان می گذرد. قانون هدفمند کردن یارانه ها در دی ماه 1388 به تصویب رسید. قانونی با 16 ماده تکلیف موضوع مهم یارانه ها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین نفت گاز نفت کوره نفت سفید و گاز مایع و سایر فرآورده های نفتی با احتساب هزینه های جانبی شامل حمل ونقل توزیع مالیات و عوارض قانونی آرام آرام تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.با روی کار آمدن دولت حسن ...



منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/124126/سرانجام-یارانه‌ها-در-سال-آینده