رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

انتشارات گاج شیمی دهم - خلاصه جستجو

جستجوی عبارت انتشارات گاج شیمی دهم از بین کلیه اخبار، مقالات و اطلاعات وبسایتهای فارسی جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه این مطالب نا مناسب بوده و یا شما نسبت به انتشار آن اعتراض دارید، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. انتشارات گاج شیمی دهم.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۲منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آبمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103616&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آزاد و سراسری پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۹منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارت ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86887&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آزاد و سراسری پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۹منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنرمنابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان ه ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86891&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه سراسری و آزاد

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۹منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنرمنابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشا ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103282&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد معماری سراسری و آزاد

درخواست حذف اطلاعات

.منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۲منابع آزمون کارشناسی ارشد معماریمنابع آزمون کارشناسی ارشد معماری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستق ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86848&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه سراسری و آزاد

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آزاد و سراسری پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۷منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانیمنابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپ ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103412&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۱۳منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان ه ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103696&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی (دام و طیور)

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۹منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103692&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل ان ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86736&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

.منابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۸منابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشیمنابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86883&goto=newpostمحمد قاضی یکصد و چهار ساله شد

درخواست حذف اطلاعات

محمد قاضی از سال های دهه بیست تا پنجاه سال بعد ده ها اثر از ادبیات جهان را به فارسی ترجمه و منتشر کرد، او از مهمترین مترجم های ایران در یک سده اخیر بوده است در این گزارش مروری بر کتاب شناسی این مترجم فقید داریم.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سارا اسلامی محمد قاضی فرزند میرزاعبدالخالق قاضی در ۱۲ مرداد ۱۲۹۲ در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران به دنیا آمد. از ابتدای دهه ۱۳۲۰ با ترجم اثری کوچک از ویکتور هوگو به نام «کلود ولگرد»، نخ ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/report/250748/محمد-قاضی-یکصد-چهار-سالهمحمد قاضی صد و چهار ساله شد

درخواست حذف اطلاعات

محمد قاضی از سال های دهه بیست تا پنجاه سال بعد ده ها اثر از ادبیات جهان را به فارسی ترجمه و منتشر کرد، او از مهمترین مترجم های ایران در یک سده اخیر بوده است در این گزارش مروری بر کتاب شناسی این مترجم فقید داریم.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سارا اسلامی محمد قاضی فرزند میرزاعبدالخالق قاضی در ۱۲ مرداد ۱۲۹۲ در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران به دنیا آمد. از ابتدای دهه ۱۳۲۰ با ترجم اثری کوچک از ویکتور هوگو به نام «کلود ولگرد»، نخ ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/report/250748/محمد-قاضی-صد-چهار-سالهمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۵منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانیمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتم ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103646&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۱۷منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیستمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مه ... بیشتر ...
منبع : http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=103743&goto=newpostمنابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری سراسری و آزاد

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آزاد و سراسری پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۵۰منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهریمنابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه سراس ... بیشتر ...
منبع : http://golestane.net/showthread.php?t=86772&goto=newpostعلائم سرطان رحم و روش های درمان آن

درخواست حذف اطلاعات

تقریبا ۲.۸ درصد زنان در زندگی خود حداقل یک بار به سرطان رحم مبتلا می شوند، در صورت تشخیص زودهنگام و درمان به موقع، احتمال بیشتر از ۵ سال زنده ماندن به بیش از ۹۵ درصد می رسد. پس اگر سرطان رحم دارید، یا یکی از نزدیکان شما از این بیماری رنج می برد داشتن اطلاعات بیشتر می تواند به شما کمک کند راحت تر با آن کنار بیایید. این مقاله را بخوانید تا ببینید چه عواملی باعث افزایش خطر ابتلا به این بیماری می شوند، نشانه ها، راه های تشخیص و راه های درمان آن کدام ... بیشتر ...
منبع : http://chetor.com/66555-سرطان-رحم/نادر ابراهیمی، نویسنده باشگاه صدتایی ها

درخواست حذف اطلاعات

16 خرداد نهمین سالروز درگذشت نادر ابراهیمی، نویسنده و مترجم مطرح کشورمان است. به همین مناسبت کتاب شناسی این شخصیت تاثیرگذار معاصر را گردآوری کردیم؛ نویسنده ای که بیش از 100 کتاب از او منتشر شده است.خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- شهاب دارابیان: نادر ابراهیمی قاجار کرمانی، نویسنده، مترجم، ویراستار و نظریه پرداز ادبیات کودکان 14 فروردین سال 1315 در تهران زاده شد. ابراهیمی از 16 سالگی با توشه ای که از خواندن کتاب های کلا سیک ادب فارسی اندوخته بود، به ن ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/report/248910/نادر-ابراهیمی-نویسنده-باشگاه-صدتایی-هانامزد های پانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین معرفی شدند

درخواست حذف اطلاعات

نامزد های پانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین در پنج بخش مشخص شد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نامزد های پانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین در پنج بخش شامل نقد و پژوهش، داستان کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، داستان بزرگسال و شعر کودک و نوجوان به شرح زیر است؛ حوزه نقد و پژوهش: ۱- «داستان سیاسی، داستان انقلاب» / محمد حنیف / انتشارات پژوهشگاه اندیشه اسلامی ۲- «صد سال عشق مجازی» / محمود فتوحی / انتشارات سخن ۳- «تحلیلی داستانی از سوره یوسف» / محمدرضا سر ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/naghli/249490/نامزد-های-پانزدهمین-دوره-جشنواره-قلم-زرین-معرفی-شدند۹ مرداد: تولد فردریش وهلر شیمیدان آلمانی

درخواست حذف اطلاعات

۲۱۷ سال پیش در چنین روزی، فردریش وهلر، شيميدان بزرگ آلمانی در نزدیکی شهر فرانکفورت چشم به جهان گشود. شهرت این شيميدان به خاطر ساختن اوره از مواد معدنی است.۲۱۷ سال پیش در چنین روزی (۳۱ جولای سال ۱۸۰۰ میلادی)، فردریش وهلر در دهکده ی اشرسهایم در نزدیکی شهر فرانکفورت به دنیا آمد. فردریش در خانواده ی ثروتمند و تحصیل کرده متولد شد و پدرش اهمیت زیادی برای علم و تحصیل قائل بود و در کنار این موضوع، فردریش خود نیز علاقه ی خاصی به معدن شناسی و رشته ی شیم ... بیشتر ...
منبع : http://zoomit.ir/2014/7/31/12938/9-mordad-friedrich-wohler/شیمی درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش ایران خبر، اگرچه شيمي درمانی یکی از راهکارهای موثر در درمان سرطان های مختلف است، اما به نظر می رسد خودش روی سلول های سالم بدن تاثیر می گذارد و باعث می شود که با تولید نوعی پروتئین، به رشد و مقاوم تر شدن سلول های سرطانی کمک شود. بر همین اساس، نتایج تازه ترین مطالعات نشان می دهد شيمي درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود و حتی تومورهای سرطانی را بیشتر تهاجمی کند. شيمي درمانی اغلب به عنوان اولین گزینه برای درمان سرطان و به خصوص سرطان پست ... بیشتر ...
منبع : http://irankhabar.ir/fa/doc/news/92880/شیمی-درمانی-می-تواند-موجب-گسترش-سرطان-شودشیمی درمانی موجب گسترش سرطان می شود

درخواست حذف اطلاعات

نتایج تازه ترین مطالعات نشان می دهد شيمي درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود و حتی تومورهای سرطانی را بیشتر تهاجمی کند و موجب بازگشت سرطان به بدن بیمار شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، اگرچه شيمي درمانی یکی از راهکارهای موثر در درمان سرطان های مختلف است، اما به نظر می رسد خودش روی سلول های سالم بدن تاثیر می گذارد و باعث می شود که با تولید نوعی پروتئین، به رشد و مقاوم تر شدن سلول های سرطانی کمک شود. بر همین اساس، نتایج ... بیشتر ...
منبع : http://dana.ir/News/1143372.htmlاو "سرطان" را اوت کرد

درخواست حذف اطلاعات

هشت سالش بود که به او گفتند درمان نمی شوی؛ نمی دانست قرار است چه چیزی در تن او درمان شود، فقط می دانست از امروز به بعد زندگی مثل قبل نخواهد بود و روزهای سختی در راه است؛ روزهایی بدون مدرسه و فوتبال... امیر خاموشی فرزند ۱۹ ساله موسسه محک است. از هشت سال پیش نامش از لیست کودکان بیمار این موسسه خارج شده و حالا او نام دیگری دارد: "بهبود یافته". او با ورزش خود را به زندگی برگرداند و حالا به صورت حرفه ای ورزش پینگ پنگ را ادامه می دهد؛ امیر در پنج سالی که ... بیشتر ...
منبع : http://parsine.com/fa/news/375173/او-سرطان-را-اوت-کرداو "سرطان" را اوت کرد - بیماری - مراقبت

درخواست حذف اطلاعات

سلامت نیوز:هشت سالش بود که به او گفتند درمان نمی شوی؛ نمی دانست قرار است چه چیزی در تن او درمان شود، فقط می دانست از امروز به بعد زندگی مثل قبل نخواهد بود و روزهای سختی در راه است؛ روزهایی بدون مدرسه و فوتبال...به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، امیر خاموشی فرزند 19 ساله موسسه محک است. از هشت سال پیش نامش از لیست کودکان بیمار این موسسه خارج شده و حالا او نام دیگری دارد: "بهبود یافته". او با ورزش خود را به زندگی برگرداند و حالا به صورت حرفه ای ورزش ... بیشتر ...
منبع : http://salamatnews.com/news/221727/-او-سرطان-را-اوت-کرد۶ عنوان کتاب مهندسی مکانیک و علوم پایه داوری می شوند

درخواست حذف اطلاعات

هیات داوران در دومین مرحله داوری بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی دو عنوان کتاب حوزه مکانیک و چهار عنوان کتاب در حوزه علوم پایه را بررسی می کنند.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بنابر اعلام دبیر خانه بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی در دو شاخه علوم پایه چهارعنوان کتاب «مکانیک خاک کاربردی»، «کاربرد آزمون های برجا در ژئوتکنیک»، «زیست فناوری مولکولی: اصول، کاربردها و روش­ ها»، «شيمي سبز: آشنایی مقدماتی» و در شاخه مهندسی ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/tolidi/251582/۶-عنوان-کتاب-مهندسی-مکانیک-علوم-پایه-داوری-می-شونددیگر شیمی درمانی نکنید

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خبر 24: اگرچه شيمي درمانی یکی از راهکارهای موثر در درمان سرطان های مختلف است، اما به نظر می رسد خودش روی سلول های سالم بدن تاثیر می گذارد و باعث می شود که با تولید نوعی پروتئین، به رشد و مقاوم تر شدن سلول های سرطانی کمک شود.بر همین اساس، نتایج تازه ترین مطالعات نشان می دهد شيمي درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود و حتی تومورهای سرطانی را بیشتر تهاجمی کند.شيمي درمانی اغلب به عنوان اولین گزینه برای درمان سرطان و به خصوص سرطان پستان پیشنهاد ... بیشتر ...
منبع : http://otaghkhabar24.ir/news/104420دیگر شیمی درمانی نکنید!

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش جام نیوز، اگرچه شيمي درمانی یکی از راهکارهای موثر در درمان سرطان های مختلف است، اما به نظر می رسد خودش روی سلول های سالم بدن تاثیر می گذارد و باعث می شود که با تولید نوعی پروتئین، به رشد و مقاوم تر شدن سلول های سرطانی کمک شود.بر همین اساس، نتایج تازه ترین مطالعات نشان می دهد شيمي درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود و حتی تومورهای سرطانی را بیشتر تهاجمی کند.شيمي درمانی اغلب به عنوان اولین گزینه برای درمان سرطان و به خصوص سرطان پستان ... بیشتر ...
منبع : http://jamnews.ir/detail/News/807474هشدار محققان به بیماران سرطانی ، شیمی درمانی موجب گسترش سرطان می شود ، تهران نیو

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش تهران نیوز ، اگرچه شيمي درمانی یکی از راهکارهای موثر در درمان سرطان های مختلف است، اما به نظر می رسد خودش روی سلول های سالم بدن تاثیر می گذارد و باعث می شود که با تولید نوعی پروتئین، به رشد و مقاوم تر شدن سلول های سرطانی کمک شود.بر همین اساس، نتایج تازه ترین مطالعات نشان می دهد شيمي درمانی می تواند موجب گسترش سرطان شود و حتی تومورهای سرطانی را بیشتر تهاجمی کند.شيمي درمانی اغلب به عنوان اولین گزینه برای درمان سرطان و به خصوص سرطان پست ... بیشتر ...
منبع : http://tehrannews.ir/هشدار-محققان-بیماران-سرطانی/گزارش ایبنا از کتاب شناسی مدیا کاشیگر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مدیا کاشیگر، نویسنده، شاعر و مترجم پیش کسوت ظهر امروز شنبه (هفتم مردادماه) به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان امام خمینی (ره) درگذشت.«آخر الزمان»، / نمایشنامه/ نشر نیماژ/ 56 صفحه/«اب ر ش ل وار پ وش» / اثر ولادی م ی ر م ای اک وف س ک ی / شعر روسی/ نشر شیوا/ 67 صفحه«اتاق تاریک»/ داستان های کوتاه/ انتشارات اندیشه سازان/ 164 صفحه/«ای ن ج ا پ رن دگ ان ن م ی خ وان ن د»/ ابوالحسن کیوان/ نقاشی/ انتشارات زرین قلم/ 233 صفحه«ب ع ل ب اب ل : ( ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/report/250528/گزارش-ایبنا-کتاب-شناسی-مدیا-کاشیگربیستمین نشست تاریخ شفاهی کتاب به انتشارات زوار رسید

درخواست حذف اطلاعات

بیستمین نشست از سلسله نشست های تاریخ شفاهی کتاب به بررسی کارنامه فرهنگی علی زوار، مدیر انتشارات زوار اختصاص دارد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، علی زوار، مدیر انتشارات زوار دوشنبه (6 شهریورماه) در بیستمین نشست از سلسله نشست های تاریخ شفاهی کتاب از خاطرات خود در حوزه نشر کتاب می گوید.دوره جدید برگزاری سلسله نشست های تاریخ شفاهی کتاب با مدیریت نصرالله حدادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه نشر کتاب از فرور ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/naghli/251455/بیستمین-نشست-تاریخ-شفاهی-کتاب-انتشارات-زوار-رسیدعوارض جانبی داروهای شیمی درمانی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر گفت: فواید داروهای شيمي درمانی قبلاً به خاطر واکنش های سمی آنها محدود می شود، بنابراین پزشک باید با اثرات سمی که در اثر مصرف داروهای شيمي درمانی ایجاد می شود، آشنایی داشته باشد. خبرگزاری فارس: رضا ملایری رئیس بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: بیماران اغلب نگران این موضوع هستند که بیوپسی ممکن است منجر به پخش شدن بیماری شود که این موضوع به ندرت پیش می آید، البته گاهی به هنگام ب ... بیشتر ...
منبع : http://fardanews.com/fa/news/684817/عوارض-جانبی-داروهای-شیمی‌درمانیبخش شیمی درمانی مرکز طبی کودکان بازگشایی شد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس مرکز طبی اطفال گفت: با بر طرف شدن خطر انتقال بیماری آبله مرغان بین کودکان، بخش شيمي درمانی این مرکز بعد از دو هفته از امروز - چهارشنبه - کار خود را از سرگرفت.به گزارش بولتن نیوز، رضا شروین بدر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: با توجه به مشاهده یک مورد کودک مبتلا به آبله مرغان در بخش شيمي درمانی مرکز طبی کودکان، از حدود دو هفته از پذیرش بیمار جدید در این بخش خودداری کردیم و از امروز کار پذیرش بیمار جدید در این بخش از سر ... بیشتر ...
منبع : http://bultannews.com/fa/news/497000/بخش-شیمی-درمانی-مرکز-طبی-کودکان-بازگشایی-شد۱۷ تیر: سالگرد درگذشت رابرت وودوارد برترین شیمیدان آلی قرن بیستم

درخواست حذف اطلاعات

۳۸ سال پیش در چنین روزی رابرت برنز وودوارد شيميدان آلی آمریکایی چشم از جهان فروبست. بار علمی و دستاوردهای این دانشمند باعث شد تا بسیاری از وی به عنوان برترین شيميدان آلی قرن بیستم یاد کنند.۳۸ سال پیش در ۸ جولای ۱۹۷۹ رابرت برنز وودوارد شيميدان آلی آمریکایی در شهر کمبریج ماساچوست و در ۶۲ سالگی چشم از جهان فروبست. این دانشمند، سهم بزرگی در کمک به شيمي آلی مدرن به خصوص در سنتزها و تعیین ساختار پیچیده مواد طبیعی داشت. به موجب خدمات علمی این دانشم ... بیشتر ...
منبع : http://zoomit.ir/2014/7/8/12481/17-tir-robert-burns-woodward/نحوه ی مطالعه ی شیمی در تابستان

درخواست حذف اطلاعات

درس شيمي که در کنکور چند سال اخیر واقعا دارای سوالات پیچیده بوده و هر ساله به نسبت سال قبل دشوارتر گشته و تعداد سوالات محاسباتی افزایش می یابد.در هر دو رشته ی ریاضی و تجربی این درس اهمیت دارد ، معمولا دانش آموزان رشته تجربی بعد از زیست شناسی بیشترین اهمیت را به ایت درس میدهند . کل شيمي دبیرستان شامل ۱۲ بخش است که از نظر تعداد سوال در کنکور این سه درس تقریبا از اهمیت یکسانی برخوردارند،اما از نظر محتوای علمی و سختی مباحث، بخش ۴ شيمي سال دوم، بخش ... بیشتر ...
منبع : http://home.mehromah.ir/announcements-news/konkor-news/5226-How-to-study-chemistry-in-the-summer.htmlسیزدهمین قسمت از برنامه «مطب مجازی»/بخش دوم زمان مناسب بارداری زنانی که به سرطان

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، این خبرگزاری در راستای ارتقای سطح دانش سلامت مردم و برای حفظ و مراقبت از سلامت جسمی و روانی در جامعه و همچنین پیشگیری و آموزش شناخت برخی علایم و مشکلات زمینه ای بیماری ها، مطالب آموزشی و مصاحبه هایی را با بهره گیری از بهترین پزشکان کشور که هر هفته مهمان برنامه «مطب مجازی» هستند، منتشر می کند.پروفسور اکبری فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشک ... بیشتر ...
منبع : http://farsnews.com/13960515001106چگونه با سرطان معده مبارزه کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

پروفسور اکبری فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات سرطان و رئیس انجمن آموزش پزشکی «ج. ا. ا» برای پاسخگویی به سوالات مخاطبان مهمان سیزدهمین قسمت از برنامه « مطب مجازی » بود.پروفسور اکبری فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات سرطان و رئیس انجمن آموزش پزشکی «ج. ا. ا» در رابطه با م ... بیشتر ...
منبع : http://parsine.com/fa/news/374164/چگونه-با-سرطان-معده-مبارزه-کنیمردپای بابک زنجانی در تصاحب فروشگاه های کتاب!

درخواست حذف اطلاعات

شانزدهمین نشست تاریخ شفاهی نشر برگزار شدتاریخ انتشار : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۴شانزدهمین نشست تاریخ شفاهی به بررسی کارنامه محمد نیکدست، موسس انتشارات پیام اختصاص داشت. نیکدست از چهل سال فعالیت در عرصه نشر گفت و در پایان متذکر شد با همه مشکلات، اگر بخواهد به عقب برگردد فعالیت در حوزه نشر را انتخاب خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، شانزدهمین نشست تاریخ شفاهی با بررسی کارنامه محمد نیکدست، موسس انتشارات پیام با حضور نصراله ح ... بیشتر ...
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/report/250511/ردپای-بابک-زنجانی-تصاحب-فروشگاه-های-کتابتجهیزات زمان عرضه و قیمت

درخواست حذف اطلاعات

ساینا اتوماتیک (saina) نام تازه ترین خودرو تولید داخل و درواقع نسخه تغییر پیدا کرده ساینا است. سایپا قصد دارد در سال آینده این خودرو را مجهز به گیربکس اتوماتیک همراه با تجهیزات جدیدی نظیر کروز کنترل و فرمان برقی با قیمت حدودی 36 میلیون تومان روانه بازار کند.در حالی که حمایت از تولید ملی رفته رفته به یک فرهنگ برای هموطنانمان تبدیل شده است اما به نظر می رسد خودروسازان داخلی تمایلی برای بهبود کیفیت محصولات خود نداشته و همچنان رویه گذشته را ادامه م ... بیشتر ...
منبع : http://gadgetnews.ir/156882/ساینا-اتوماتیک-saina/