رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین - خلاصه جستجو

جستجوی عبارت اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین از بین کلیه اخبار، مقالات و اطلاعات وبسایتهای فارسی جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه این مطالب نا مناسب بوده و یا شما نسبت به انتشار آن اعتراض دارید، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید. اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین.ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را بزودی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

درخواست حذف اطلاعات

ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ھﺴﺘﻨﺪ.تیتر 20 - دکتر پرویزیان در جلسه مشترک با گروهی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه که به منظور ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮫﯿﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن برگزار شد؛ ضمنﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻ ... بیشتر ...
منبع : http://titre20.ir/fa/news/21381/ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ-ﺑﺎﻧﮏ-ﭘﺎرﺳﯿﺎن-ﭘﺮداﺧﺖ-ﺗﺴﮫﯿﻼت-ﺑﻪ-واﺣﺪ-ھﺎی-ﺗﻮﻟﯿﺪی-ﻣﻨﺎﻃﻖ-زﻟﺰﻟﻪ-زده-را-بزودی-ﺷﺮوع-ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﻢاﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

نحوه فعالیت شعب کشیک بانک ايران زمين در ایام تعطیلات نوروز97 اعلام شد.تیتر20 - بانک ايران زمين با شادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد.بر اساس این گزارش،59 شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز های دوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ صبح لغایت12ظهر، آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی هستند.
منبع : http://titre20.ir/fa/news/23765/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ایران-زمینﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را بزودی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

درخواست حذف اطلاعات

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن:دکتر پرویزیان در جلسه مشترک با گروهی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه که به منظور ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮫﯿﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن برگزار شد؛ ضمنﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ھﺴﺘﻨﺪ.کد ... بیشتر ...
منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/105824/ﭘﺮداﺧﺖ-ﺗﺴﮫﯿﻼت-ﺑﻪ-واﺣﺪ-ھﺎی-ﺗﻮﻟﯿﺪی-ﻣﻨﺎﻃﻖ-زﻟﺰﻟﻪ-زده-را-بزودی-ﺷﺮوع-ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﻢتقویم هیجان انگیز برای سفر های نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

سفر به معنای نو شدن است و بهترین زمان برای نو شدن، نوروز است. اگر دوست دارید ورق های دفتر زندگی سال آینده تان را به شکل متفاوتی طراحی کنید، از همین امروز سراغ تقویم سفرتان بروید و برای یک سال پیش روی تان برنامه ریزی کنید؛ ناشناخته هایی را که همیشه در ذهن تان علامت سوال ایجاد می کردند و در دلتان اشتیاق، باید همین امسال ببینید؛ کسی چه می داند شاید فرصت دیگری نباشد! تعطیلات نوروز هم که جان می دهد برای جهانگردی؛ البته که می دانیم در این ایام گاهی ... بیشتر ...
منبع : http://kamooneh.com/fa/news/122029/تقویم-هیجان-انگیز-برای-سفر‌های-نوروزیگله گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح 40 سوال - اخبار تسنیم

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت شکن 40 پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه های سازمان های دولتی و وزارتخانه ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است.وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه 300000 فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال 1394 تاکنون فقط 35 هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.»بت شکن با طرح این پرسش که "ﭼﺮا ... بیشتر ...
منبع : http://tn.ai/1614332اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

نحوه فعالیت شعب کشیک بانک ايران زمين در ایام تعطیلات نوروز97 اعلام شد. به گزارش ایلنا، بانک ايران زمين با شادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد.بر اساس این گزارش،59 شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز های دوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ صبح لغایت12ظهر، آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی هستند.برای دریافت لی ... بیشتر ...
منبع : https://ilnanews.com/fa/tiny/news-604099اسکان مسافران نوروزی در شهرستان شاهرود درصد رشد دارد

درخواست حذف اطلاعات

هاشمی در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شاهرود گفت: نسبت به سال اسکان مسافران نوروزی و زائران امام رضا (ع) در شهرستان شاهرود از آغاز طرح تاکنون درصد افزایش داشته است.به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود سیدمحمد رضا هاشمی در جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزارشد اظهار کرد: نسبت به سال اسکان مسافران نوروزی و زائران امام رضا (ع) در شهرستان شاهرود از آغاز طرح تاکنون درصد افزایش داشته است.وی با بیان اینکه در نورو ... بیشتر ...
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8841725/اسكان-مسافران-نوروزي-در-شهرستان-شاهرود-۳۸-درصد-رشد-داردزبان تهدید به کار قرارداد نمی آید 3 فاز چانه زنی هندی ها بر سر میدان «فرزاد بی»

درخواست حذف اطلاعات

چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داد که هند ايران را تهدید کرده است که در صورت عدم واگذاری توسعه یک میدان گازی به یک شرکت هندی واردات نفت از ايران را کاهش خواهد داداقتصاد گردان - این خبرگزاری در گزارش خود نوشته بود «وزارت نفت هند که از موضع تازه ايران پس از لغو تحریم ها ناخرسند است اخیرا از پالایشگاه های دولتی این کشور خواسته است تا از واردات نفت از ايران بکاهند.» این در حالی است که هند دومین مشتری نفتی ايران بعد از چ ... بیشتر ...
منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/89920/پاسخ-زنگنه-به-هندي‌ها-زبان-تهديد-به‌كار-قرارداد-نمي‌آيد-3-فاز-چانه‌زني-هندي‌ها-بر-سر-ميدان-فرزاد‌-بي-و-پاسخ-ايراناعلام اسامی شعب و مراکز درمانی کشیک ایام نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، واحدهای اجرایی کشیک سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به هموطنان در ایام تعطیلات نوروزی هستند.به گزارش مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شعب منتخب روزهای ٢٩ اسفند ماه سال ٩٦ و یکم تا چهارم و یازدهم تا سیزدهم فروردین سال ٩٧ به هموطنان خدمت رسانی می کنند.در استان آذربایجان شرقی، شعب ٢ تبریز، اسکو، مراغه، بستان آباد، میانه، صوفیان، جلفا، اهر و کارگزاری شماره ٨٣ شع ... بیشتر ...
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/784248/اعلام-اسامی-شعب-و-مراکز-درمانی-کشیک-ایام-نوروزیبرگزاری مراسم روز درخت کاری با همکاری بانک ایران زمین در استان فارس

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی بانک ايران زمين در این مراسم حسن شاهی مدیر شعب این بانک با اشاره به اهمیت حضور نهادها در برنامه های حفاظتی گفت: بانک ايران زمين مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه محیط زیست تعریف کرده است و با اجرا و حضور در برنامه های اینچنینی سعی دارد فرهنگ حمایت و حفاظت از محیط زیست را در بین مردم گسترش دهد.حسن شاهی افزود: در سالی که به انتهای آن نزدیک می شویم تلاشهای زیادی با همراهی بانک و مشتریان در جهت رشد و گسترش فرهنگ پاسداشت محیط زیست ... بیشتر ...
منبع : http://akhbarbank.com/vdcb88bs.rhb8apiuur.htmlمانور امداد سلامت نوروزی اورژانس اصفهان/تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش صاحب نیوز ظهر امروز مانور امداد سلامت نوروزی اورژانس استان اصفهان با حضور مسئولان ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و تیم های اورژانسی سراسر استان آغاز شد.انتهای پیام/صدای سلامت/گ.ت
منبع : http://sahebnews.ir/869382/مانور-امداد-سلامت-نوروزی-اورژانس-اصفه.htmهم اندیشی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره پست بانک ایران با رؤسای شعب درجه یک

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش ايران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پست بانک ايران؛ خسرو فرحی مدیرعامل بانک در این نشست ضمن تقدیر از برگزاری چنین کارگروهائی گفت: رئیس شعبه رکن اساسی و بهترین شغل در نظام بانکی است و درواقع نقطه تماس بانک با مردم است که بایستی با حداقل مشکلات بتواند شعبه را مدیریت کرده و به مردم خدمت رسانی کند. وی افزود: تک تک عملکرد شعب بر روی عملکرد کلی بانک تأثیرگذار است و باید طوری کار کنیم وقتی که نام پست بانک ايران مطرح می شود به آن افتخارکرد ... بیشتر ...
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/194729/هم‌اندیشی-مدیرعامل-و-اعضای-هیأت‌مدیره-پست‌بانک‌ایران-با-رؤسای-شعب-درجه‌یکهم اندیشی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره پست بانک ایران با رؤسای شعب درجه یک

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی پست بانک ايران: خسرو فرحی مدیرعامل بانک در این نشست ضمن تقدیر از برگزاری چنین کارگروهائی گفت: رئیس شعبه رکن اساسی و بهترین شغل در نظام بانکی است و درواقع نقطه تماس بانک با مردم است که بایستی با حداقل مشکلات بتواند شعبه را مدیریت کرده و به مردم خدمت رسانی کند.وی افزود: تک تک عملکرد شعب بر روی عملکرد کلی بانک تأثیرگذار است و باید طوری کار کنیم وقتی که نام پست بانک ايران مطرح می شود به آن افتخارکرده و ... بیشتر ...
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8973407/هم‌اندیشی-مدیرعامل-و-اعضای-هیأت‌مدیره-پست‌بانک‌ایران-با-رؤسای-شعب-درجه‌یکهم اندیشی اعضای هیأت مدیره پست بانک

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹کد خبر: 213582هم اندیشی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پست بانک ايران و تنی چند از مدیران ستادی با رؤسای شعب درجه یک بانک، شانزدهم دی ماه سال جاری درمحل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی مطهری برگزار شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، خسرو فرحی مدیرعامل بانک در این نشست ضمن تقدیر از برگزاری چنین کارگروهائی گفت: رئیس شعبه رکن اساسی و بهترین شغل در نظام بانکی است و درواقع نقطه تماس بانک با مردم است که بایستی با حداقل مشکلات بتواند ش ... بیشتر ...
منبع : http://banker.ir/news/213582/هم‌اندیشی-اعضای-هیأت‌مدیره-پست‌بانک‌انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ايران زمين عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در مراسم معارفه منوچهر ثقفی ضمن تشکر از زحمات هادی قدیمی عضو هیات مدیره و معاون منابع انسانی و آموزش ابراهیم جلیل پور و اصغر امیر شکری به عنوان مدیران منابع انسانی و آموزش گفت: با توجه به تغییر در نمودار و چارچوب سازمانی بانک دو اداره سرمایه انسانی و آموزش ادغام شدند و مدیریتی با نام مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش شکل گرفت که منوچهر ... بیشتر ...
منبع : http://akhbarbank.com/vdcaoanm.49nwo15kk4.html97 هزار میلیارد تومان از چنگ زمین خواران آزاد شد

درخواست حذف اطلاعات

ماجراهای زمين خواری در کشور کماکان ادامه دارد. در چند سال اخیر زمين خواری ها علنی تر شده و همین امر هم سبب مقابله بیشتر با آن و صدور حکم ...شرق- ماجراهای زمين خواری در کشور کماکان ادامه دارد. در چند سال اخیر زمين خواری ها علنی تر شده و همین امر هم سبب مقابله بیشتر با آن و صدور حکم برای رفع تصرف آنها شده اما با این حال هنوز هم شمار زیادی پرونده قضائی در این زمينه وجود دارد که به نتیجه ای نرسیده است. این ورای زمين هایی است که به تصرف درآمده اما هنوز ... بیشتر ...
منبع : http://iranjib.ir/shownews/35767/97-هزار-میلیارد-تومان-از-چنگ-زمین‌خواران-آزاد-شد/اسامی شعب و مراکز درمانی کشیک تامین اجتماعی در ایام نوروز اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شعب منتخب روزهای ٢٩ اسفند ماه سال ٩٦ و یکم تا چهارم و یازدهم تا سیزدهم فروردین سال ٩٧ به هموطنان خدمت رسانی می کنند.در استان آذربایجان شرقی، شعب ٢ تبریز، اسکو، مراغه، بستان آباد، میانه، صوفیان، جلفا، اهر و کارگزاری شماره ٨٣ شعبه ٢ تبریز آماده خدمت رسانی به مراجعان در ایام نوروز است.در استان آذربایجان غربی، شعب یک ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چالدران، چایپاره، خوی، سردشت، سلماس، شاهین ... بیشتر ...
منبع : http://ana.ir//news/366482اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

نحوه فعالیت شعب کشیک بانک ايران زمين در ایام تعطیلات نوروز97 اعلام شد.ايران اکونومیست - به گزارش ايران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ايران زمين؛ بانک ايران زمين با شادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد.بر اساس این گزارش،59 شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز های دوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ صبح لغ ... بیشتر ...
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/208608/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ایران-زمیناﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

نحوه فعالیت شعب کشیک بانک ايران زمين در ایام تعطیلات نوروز97 اعلام شد.به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ايران زمين : بانک ايران زمين با شادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد.بر اساس این گزارش،59 شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز های دوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ صبح لغایت12ظهر، آماده خدمت ... بیشتر ...
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8999666/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ایران-زمینتصاویری هنری زمین از دریچه دوربین ماهواره لندست هشت landsat8

درخواست حذف اطلاعات

تصاویر زمين از دیدگاه هنری نشان می دهند که این سیاره نه تنها از لحاظ علمی بسیار شگفت انگیز است بلکه از زاویه هنری نیز جذابیت های زیادی دارد. در ادامه برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.تصاویر زمين از دیدگاه هنری توسط ماهواره لندست هشت landsat8 تهیه شده است. در این مجموعه تصاویری از رشته کوه های زاگرس گرفته تا یخچال اسلسر در قطب جنوب را در سبک ها مختلف هنری خواهید دید.قدرت باد: بخشی از دشت کویر لوت در بخش جنوب شرقی ايران که ش ... بیشتر ...
منبع : http://mihanpost.com/تصاویری-هنری-زمین/نیویورک پست: ترامپ به «مردم ایران» پیام نوروزی ارسال کند

درخواست حذف اطلاعات

روزنامه آمریکایی نوشت: باید آمریکا به مخالفان ايران بگوید که هدف یکسانی با آن ها دارد و برخلاف بهار عربی بهار ايرانی می تواند یک دشمن قسم خورده را با دولتی لیبرال تر و حامی غرب جایگزین کند.روزنامه آمریکایی «نیویورک پست» نوشت: مارس (اول فروردین) نوروز و آغاز بهار در ايران است و اهالی این کشور به دید و بازدید هم می روند.بر این اساس نوروز فرصتی خوب برای «دونالد ترامپ» رییس جمهور آمریکا در ایجاد رابطه جدید با ايران است به طوری که روش نادرست قبلی ... بیشتر ...
منبع : http://alef.ir/vdcgxn9tzak9nw4.rpra.html?455320گجت هایی که در سفر نوروزی باید همراه داشته باشید

درخواست حذف اطلاعات

برترین ها - محمد کاملان: دوباره فصل بهار و سال نو، مهمان خانه های ما شدند و به دنبال آن دیدوبازدید های نورورزی و سفرهای عیدانه هم از راه رسیدند. با این حساب در این مطلب قصد داریم به معرفی گجت های مورد نیاز و ضروری بپردازیم که در این ایام و به خصوص در سفرهای نوروزی بسیار به کار می آیند و به همراه داشتن آن ها مفید و سودمند خواهد بود.کابل otgاگر گوشی یا تبلت اندرویدی دارید، که مطمئنا همین طور است به همراه داشتن کابل otg نه تنها به کارتان می آید بلکه ضر ... بیشتر ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/690580/گجت‌هایی-که-در-سفر-نوروزی-باید-همراه-داشته-باشیدهشدار ظریف درباره بازگشت هسته ای

درخواست حذف اطلاعات

وزیر امور خارجه ايران به دولت امریکا توصیه کرد که توافق هسته ای با ايران را درست و کامل اجرا کند و هشدار داد که اگر برجام کارایی خود را از دست بدهد ايران برنامه هسته ای خود را به سرعت از سر خواهد گرفت. محمد جواد ظریف در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت که دولت جدید امریکا نیز دیر یا زود یقین خواهد کردکه بهترین راه این است که توافق هسته ای با ايران را اجرا کند توافقی که به گفته اونه یک توافق میان ايران و امریکا بلکه یک توافق چند جانبه است ... بیشتر ...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/843655/هشدار-ظريف-درباره-بازگشت-هسته‌ايواردات ایران از چین باز هم افزایش یافت

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که واردات کالای بی کیفیت مصرفی از چین به یک معضل جدی برای اشتغال فقر و بازار مصرف ايران تبدیل شده است مبادلات تجاری ايران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با افزایش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و از مرز میلیارد دلار گذشت. به گزارش تسنیم گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ايران و چین در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ايران و چین که در ژانویه تا آوریل ... بیشتر ...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/853455/واردات-ايران-از-چين-باز-هم-افزايش-يافتاﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

درخواست حذف اطلاعات

بزرگنمایی۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۴کد خبر: 216393بانک پارسیان برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک ، مطابق سال های گذشته ، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود ، در تعطیلات نوروز ۹۷ را اعلام کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،بر اساس این گزارش، شعب کشیک بانک پارسیان در روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین ماه 97 ، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر، آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی می باشند.لیست شعب کشیک بانک پارسیان
منبع : http://banker.ir/news/216393/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ﭘﺎرﺳﯿﺎنبرج میلاد و پل طبیعت در ساعت زمین خاموش می شوند

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) از سال 1970 هر سال 22 آوریل به عنوان «روز زمين» (ساعت زمين) جشن گرفته می شود.در حال حاضر این روز به عنوان «روز بین المللی مادر زمين» شناخته می شود و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ايران مردم برای محافظت از زیبایی های سیاره برای نسل آینده سعی می کنند تا در آن روز به مدت یک ساعت تمام لامپ ها و وسایل الکتریکی به ویژه در مراکز عمومی را خاموش کنند.این رویداد جهانی از ج ... بیشتر ...
منبع : http://aftabir.com/news/article/view/2017/03/25/1666290اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

درخواست حذف اطلاعات

اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ايران زمين با شادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد.بر اساس این گزارش،59 شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز های دوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ صبح لغایت12ظهر، آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی هستند.برای دریافت لیست شعب کشیک روی فایل لینک زیر کلیک کنید.http://yon.ir/xme5u
منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/110531/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ایران-زمیناﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش ايران اکونومیست به نقل از روابط عمومی؛ بانک پارسیان با شادباش فرا رسیدن عید نوروز و سال نو ، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به خدمات بانک ، مطابق سال های گذشته ، فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان خود ، در تعطیلات نوروز 97 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شعب کشیک بانک پارسیان در روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین ماه 97 ، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر، آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی می باشند.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/209045/اﻋﻼم-شعب-ﮐﺸﯿﮏ-ﻧﻮروزی-ﺑﺎﻧﮏ-ﭘﺎرﺳﯿﺎن۱۰ مقصد بکر داخلی برای سفرهای نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

درفاصله یک روز مانده تا طولانی ترین تعطیلات سال، ممکن است بعضی از هموطنان هنوز برای سفر نوروزی برنامه ریزی نکرده باشند یا هنوز تردید داشته باشند. برخی هم البته به سیاق هرسال، مقاصد تکراری را انتخاب و به برنامه ریزی برای مقاصد پرگردشگر بسنده می کنند. با این همه، ايرانگردان حرفه ای پیشنهاد می کنند هموطنان نوروز امسال را در مناطق کمتر شناخته شده و بکر بگذرانند.چنین مقاصدی این شانس را به گردشگران می دهد که بیشتر بتوانند با جامعه محلی ارتباط بر ... بیشتر ...
منبع : http://kamooneh.com/fa/news/122608/۱۰-مقصد-بکر-داخلی-برای-سفرهای-نوروزینتیجه بازی ایران و چین

درخواست حذف اطلاعات

شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز فروردین | ساعت : ورزشی » ورزشیتاریخ انتشار: فروردین - : کد خبر: جهت مشاهده نتیجه بازی ايران و چین اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هانتیجه بازی ايران و چین نتیجه بازی ايران چین نتیجه دیدار ايران و چین ايران و چین نتیجه فوتبال ايران و چینxshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار نتیجه بازی ايران و چ ... بیشتر ...
منبع : http://shomanews.com/fa/news/819826/نتيجه-بازي-ايران-و-چينآیا عدم اسکان های نوروزی موجب کاهش سفر های نوروزی می شود؟ - گردشگری - سلامت اجتم

درخواست حذف اطلاعات

سلامت نیوز: هرگونه اقامت غیرفرهنگیان در مدارس در طول ایام نوروز تخلف است. جمله ای که معاون گردشگری کشور محمد محب خدایی گفت. جمله ای که کم وبیش شنیده ایم، آن هم نه در ایامی که وضع معیشتی تا این حد به اقتصاد گره خورده بود. مدت زمانی است که مردم کم وبیش نمی توانند سنت های قدیمی را به جا آورند، شاید علتش را باید در وضع اقتصادی دانست، وضعیتی نابسامان که کم وبیش همه از آن می نالند. دارا و ندارا.به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: حالا قرار بر آن است که ا ... بیشتر ...
منبع : http://salamatnews.com/news/240048/آیا-عدم-اسکان‌های-نوروزی-موجب-کاهش-سفر‌های-نوروزی-می‌شود-جریمه هزار تومانی متخلفین رانندگی!

درخواست حذف اطلاعات

رئیس پلیس راه کشور گفت: در کنار توقیف وسایل نقلیه رانندگان متخلف جریمه تا هزار تومانی نیز برای اعمال قانون متخلفان در نظر گرفته شده است.به گزارش مهر سردار محمدحسین حمیدی گفت: طرح پیمایش هوشمند تردد ناوگان در سال در حوزه ناوگان باری کشور نیز اجرایی می شود.وی افزود: تعداد یک هزار دستگاه دوربین کنترل سرعت در جاده های کشور و یک هزار و دستگاه دوربین لیزرگان در پاسگاه های پلیس راه بر تردد خودروها در محورهای مواصلاتی نظارت دارند.رئیس پلیس راه کشور ... بیشتر ...
منبع : http://alef.ir/vdcgnn9twak9nu4.rpra.html?455753وقایع نگاری آقای سفیر!

درخواست حذف اطلاعات

حافظه تاریخی ملت ايران هرگز سابقه استعماری خیانت ها و دخالت های مستمر انگلیس را...حافظه تاریخی ملت ايران هرگز سابقه استعماری خیانت ها و دخالت های مستمر انگلیس را در کشورمان فراموش نمی کند. تاریخ معاصر ايران حوادث بسیار تلخی را به خود دیده که در بسیاری از آنها دولت انگلستان نقش اصلی را ایفا کرده است. حمایت از حرکت های تجزیه طلبانه در نقاط مختلف و جدایی بخش هایی از خاک ايران تأسیس و تقویت فرقه های ضاله برای ایجاد تفرقه تقویت حکومت های استبدادی ... بیشتر ...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/840161/وقايع‌نگاري-آقاي-سفيرعکس های سیاره زمین و دانستنیهای جالب درباره کره زمین

درخواست حذف اطلاعات

عکس های سیاره زمينگالری عکس های سیاره زمين و دانستنیهای جالب درباره کره زمينهمراه عکس سیاره زمين بخش مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمدانستنیهای جالب درباره کره زمين جالب است بدانبد که این مدار تقریباً دایره مانند است و اگر غیر از این بود زندگی روی کره زمين غیر ممکن می شد زیرا حیوانات و گیاهان در زمستان از سرما یخ می زنند و در تابستان از گرما کباب می شدند. ‏- خورشید را 9 سیاره احاطه کرده اند که در بین آنها کر ... بیشتر ...
منبع : http://rouzegar.com/fun/photo-love/planet-earthدر فروردین تهران و ایران چقدر لرزیدند؟

درخواست حذف اطلاعات

براساس گزارش های دریافتی از شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشور فروردین ماه سال 96 در مجموع 513 زمين لرزه با بزرگای بین دو و نیم تا پنج ریشتر ثبت شده که بزرگترین زلزله با قدرت6 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمين در فاصله 30 کیلومتری سفید سنگ استان خراسان رضوی رخ داد. آفتاب نیوز : شهرنوشت: به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر اساس گزارش مرکز پایش و پردازش اطلاعات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از این تعداد 293 زمين ... بیشتر ...
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/444294/در-فروردین-۹۶-تهران-و-ایران-چقدر-لرزیدندآزادی 97 هزار میلیارد تومان از چنگ زمین خواران

درخواست حذف اطلاعات

روزنامه شرق: ماجراهای زمين خواری در کشور کماکان ادامه دارد. در چند سال اخیر زمين خواری ها علنی تر شده و همین امر هم سبب مقابله بیشتر با آن و صدور حکم برای رفع تصرف آنها شده اما با این حال هنوز هم شمار زیادی پرونده قضائی در این زمينه وجود دارد که به نتیجه ای نرسیده است. این ورای زمين هایی است که به تصرف درآمده اما هنوز از سوی دولت شناسایی نشده اند. البته در این راه دولتی ها شبه دولتی ها و نهادهای غیردولتی هم کم کاری نکرده اند! نمونه آن هم یکی از سا ... بیشتر ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/523739/آزادی-97-هزار-میلیارد-تومان-از-چنگ-زمین‌-خواراننشست صمیمی مدیران استانی بانک ایران زمین و سپه

درخواست حذف اطلاعات

نشست صمیمی مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان و مدیریت شعب استان های اصفهان قم مرکزی و چهار محال بختیاری بانک ايران زمين پیرامون موضوعات بانکی وضعیت منابع و مصارف برگزار شد. به گزارش شما نیوز: این جلسه که به میزبانی سبزواری مدیریت شعب استان اصفهان بانک ايران زمين برگزار شد ایشان ضمن عرض خیر مقدم به مدیریت شعب بانک سپه و هیات همراه با تشریح سیاست های بانک ايران زمين به ضرورت حمایت از کارخانه ها کارگاه ها و شرکت های فعال و اهمیت حفظ سرمایه های م ... بیشتر ...
منبع : http://shomanews.com/fa/news/820357/نشست-صمیمی-مدیران-استانی-بانک-ایران-زمین-و-سپهفینال جام فوتسال گردان های بسیج برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

گروه: استان فارسساعت: 17:00منتشر شده در مورخ: 1396/06/31شناسه خبر: 1198749فینال مسابقات جام فوتسال گردان های بسیج به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن ۹ دی سپاه داراب برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از داراب آنلاین؛ فینال مسابقات جام فوتسال گردان های بسیج به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن ۹ دی سپاه داراب برگزار شد.http://dana.ir/1198749اخبار مرتبط
منبع : http://dana.ir/News/1198749.htmlصنعت حمل و نقل در خدمت مسافران نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرارسیدن ایام سفرهای نوروزی، فعالان در بخش حمل و نقل، با تمام توان با افزایش ناوگان و ایجاد ظرفیت های جدید، آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر، همه ساله و در ایام نوروز، جذابترین موضوع برای مردم استفاده از خدمات گونه های مختلف حمل و نقل عمومی برای انجام سفر و گردشگری است که در این بین، حمل و نقل جاده ای بیشترین مخاطب را با حدود ۸۸ درصد سفرها به خود اختصاص می دهد. پس از آن نیز س ... بیشتر ...
منبع : http://dana.ir/News/1331264.htmlپیش بینی عجیب «گراهام بل» در 100 سال قبل

درخواست حذف اطلاعات

بل نه تنها بحران انرژی امروز زمين را پیش بینی کرده است بلکه برای حل این بحران راه حلی نیز ارائه داد ه است: استفاده از صفحات خورشیدی و سوخت زیستی.بل در مقاله ای که در سال 1917 یعنی 100 سال پیش در مجله نشنال جئوگرافیک چاپ کرد درباره استفاده خارج از کنترل سوخت های فسیلی توسط انسان پیش بینی عجیبی کرده است و هشدار داده که این روند باعث می شود زمين به یک گرم خانه تبدیل شود.براساس بیوگرافی که با همکاری یکی از نوادگان بل به نام ادوین گروسونور نوشته شده اس ... بیشتر ...
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/125798/پیش‌بینی-عجیب-گراهام-بل-در-100-سال-قبلخبرگزاری ایمنا - تخت فولاد کرامتی در تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش ایمنا بر اساس روایت شاردن حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب خود به نام «ذکر اخبار اصفهان» به قدمت بخشی از تخت فولاد به عنوان «لسان الارض» اشاره می کند و معتقد است آن گاه که خداوند خطاب به آسمانها و زمين فرمود «به میل یا کراهت بیایید» زمين اصفهان به خداوند جواب گفت و از این روی زبان زمين یا «لسان الارض» نامیده شد. بنابراین قدمت و اهمیت لسان الارض در تخت فولاد با خلقت آسمان و زمين آغاز می شود. این مطلب نشانگر سابقه تاریخی این زمين مقدس بوده ... بیشتر ...
منبع : http://imna.ir/fa/doc/report/274614/تخت-فولاد-کرامتی-تاریخﺧﺎﮎﺑﺎﺯﯼ ﮔﻨﺪﻡ

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(iann)/ وﺟﻮد ﺧﺎک در ﮔﻨﺪم ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﻨﺪمﮐﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﺪ های از وﺟﻮد ﺧﺎک در ﮔﻨﺪم ﺧﺒﺮ ﻣ ﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آن را ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﺎﺟﺮا از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی، رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان، در ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: دوﻟﺖ ﺑ ﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎک ﻣﻮﺟ ... بیشتر ...
منبع : http://iann.ir/?p=20725شما به تماشای زیباترین تصاویر سیاره زمین از فضا دعوت شده اید

درخواست حذف اطلاعات

ثبت تصویر زمين از فضا در حدود 70 سال پیش برای اولین بار انجام شد و همچنان ادامه دارد؛ در این مطلب بهترین عکس های ثبت شده از سیاره آبی خود را بررسی خواهیم کرد.مجموعه زیر شامل تصاویر مشهور و مختلفی است؛ از عکس معروف طلوع زمين (earthrise) گرفته تا تصاویری از سیاره که از دورترین نقاط منظومه شمسی، توسط فضاپیماهای مختلف ناسا (nasa) به ثبت رسیده اند.اولین تصویر زمين از فضا که سطح سیاره را در کنار تاریکی فضا، نشان می دهد.تصویری دیگر که در دهه 40 میلادی، با روش ... بیشتر ...
منبع : http://gadgetnews.ir/192945/تصاویر-زمین-از-فضا/تولید و اشتغال برنامه های ایران خودرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش ايران خبر مهندس هاشم یکه زارع گفت: همانگونه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند مجموعه اقتصاد مقاومتی را باید به نقاط مهم تقسیم کرد و برای تحقق آن در زمان مناسب روی این نقاط مهم و کلیدی تمرکز کرد. مهندس یکه زارع با بیان اینکه گروه صنعتی ايران خودرو طلایه دار دو مقوله «تولید» و «اشتغال» به عنوان دو نقطه کلیدی مورد توجه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقامتی است افزود: ايران خودرو بزرگترین بنگاه تولیدی کشور است و علاوه بر نقش غ ... بیشتر ...
منبع : http://irankhabar.ir/fa/doc/news/85774/تولید-اشتغال-برنامه-هاي-ايران-خودرو-براي-تحقق-اقتصاد-مقاومتيبرنامه های ایران خودرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

درخواست حذف اطلاعات

مدیرعامل گروه صنعتی ايران خودرو اولویت های کاری این خودروساز و برنامه های آن برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را تشریح کرد.تیتر 20 - مهندس هاشم یکه زارع گفت: همانگونه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند مجموعه اقتصاد مقاومتی را باید به نقاط مهم تقسیم کرد و برای تحقق آن در زمان مناسب روی این نقاط مهم و کلیدی تمرکز کرد.مهندس یکه زارع با بیان اینکه گروه صنعتی ايران خودرو طلایه دار دو مقوله «تولید» و «اشتغال» به عنوان دو نقطه کلی ... بیشتر ...
منبع : http://titre20.ir/fa/news/11609/برنامه-هاي-ايران-خودرو-براي-تحقق-اقتصاد-مقاومتي-توليد-و-اشتغالبرنامه های ایران خودرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش صبحانه به گزارش ایکوپرس مهندس هاشم یکه زارع گفت: همانگونه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند مجموعه اقتصاد مقاومتی را باید به نقاط مهم تقسیم کرد و برای تحقق آن در زمان مناسب روی این نقاط مهم و کلیدی تمرکز کرد. مهندس یکه زارع با بیان اینکه گروه صنعتی ايران خودرو طلایه دار دو مقوله «تولید» و «اشتغال» به عنوان دو نقطه کلیدی مورد توجه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقامتی است افزود: ايران خودرو بزرگترین بنگاه تولیدی کشور است و ... بیشتر ...
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/126944/برنامه-هاي-ايران-خودرو-براي-تحقق-اقتصاد-مقاومتي-توليد-و-اشتغالاجرای برنامه های فرهنگی «نوروزگاه» در همدان

درخواست حذف اطلاعات

اجتماعی: موسم بهار که فرا می رسید پیشینیان در گذشته ای نچندان دور با انجام آیین ها و رسوم مختلف به استقبال از بهار و سال نو می رفتند که هریک از این آیین ها ریشه در باور های ايرانی اسلامی ما دارد آیین های کهن نوروزی که به عنوان میراث معنوی با ارزشی از گذشتگان به یادگار مانده است به گزارش از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از همدان موسم بهار که فرا می رسید پیشینیان در گذشته ای نچندان دور با انجام آیین ها و رسوم مختلف به استقبال از بهار و سال نو می ... بیشتر ...
منبع : http://iqna.ir/fa/news/3585389/اجراي-برنامه‌هاي-فرهنگي-نوروزگاه-در-همدانایران فاصله زیادی تا عادی سازی روابط تجاری با غرب دارد

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش تسنیم بعد از توافق هسته ای بین ايران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های غرب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ايران علاقه مند شده اند اما این سرمایه گذاران با محدودیت های تحمیلی واشنگتن مواجه شده اند. بر اساس اعلام مؤسسه اف دی ای مارکتس سرمایه گذاران خارجی در سال 2016 در 59 پروژه جدید به ارزش 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند که بیشتر از میزان سرمایه گذاری های انجام شده در طی شش سال قبل بوده است. در حالی که تحریم های غرب مانع از آن ... بیشتر ...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/843597/فايننشال-تايمز-ايران-فاصله-زيادي-تا-عادي‌سازي-روابط-تجاري-با-غرب-داردبازاری که برای پاکستان از دست رفت

درخواست حذف اطلاعات

بانک های پاکستان حتی پس از لغو تحریم ها تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی و انتشار فرم الکترونیکی ندارند. این کشور بازار صادراتی برنج به ايران را از دست می دهد.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری داون پاکستان در حال از دست دادن بازار صادرات برنج به ايران به ارزش 500 میلیون دلار است زیرا بانک های این کشور حتی پس از لغو تحریم ها تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی و انتشار فرم الکترونیکی ندارند.ايران یکی از وارد کنندگان مهم برنج باسماتی از پاکستان ب ... بیشتر ...
منبع : http://alef.ir/vdciuwa5rt1aww2.cbct.html?455502پایه های معامله بوئینگ و ایران به لرزه افتاده است

درخواست حذف اطلاعات

شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به بررسی تبعات احتمالی تحریم شرکت های امریکایی بر معامله بزرگ ايران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ پرداخته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران روز یک شنبه از تحریم 15 شرکت امریکایی به دلیل ارتباط با رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از نقض حقوق بشر خبر داده بود. نگارنده خبر سی ان ان در اولین پاراگراف خبر به همین نکته اشاره می کند و بر اساس آن نوشته: «روابط ايران و ایالات متحده از بد به سمت بدتر شدن می رود.»در ادامه خبر گفته شد ... بیشتر ...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/843866/سي‌ان‌ان-پايه‌هاي-معامله-بوئينگ-و-ايران-به-لرزه-افتاده-است